HEGEMONIE

Hegemonie betekent dat een bepaalde groep, partij of staat overwicht heeft over een andere groep of partij. Letterlijk betekent het begrip leiderschap, opperheerschappij, overwicht of suprematie.

* Vaak is hiervan in politiek opzicht sprake, maar het kan ook op cultureel, ideologisch, economisch of religieus gebied het geval zijn.

* Zo had de Sovjet-Unie gedurende de Koude Oorlog lange tijd de suprematie in Oost-Europa. In de westerse wereld hadden de Verenigde Staten kort na WO II een economisch overwicht, waardoor ze het Marshallplan konden lanceren.

* De islam heeft in grote delen van Azië en Afrika een religieus-culturele hegemonie. En het Britse Rijk was een hegemoniale mogendheid van de achttiende eeuw tot WO I

* Het begrip is afkomstig van het Griekse woord ἡγεμών (hègemoon), wat aanvoerder, gids of leider betekent. Eén groep, land of leider bepaalt wat er in een gebied gebeurt in cultureel of religieus opzicht.

* Vaak wordt deze positie afgedwongen door geweld of door oorlog. Maar het kan ook zijn dat een situatie waarbij één partij een dominante, hegemoniale invloed heeft langzaam is gegroeid en … de mensen in een gebied daaraan geleidelijk gewend zijn geraakt.

* Een bekende theorie over ‘culturele hegemonie’ is geformuleerd door de filosoof Antonio Gramsci (1891-1937) (foto), een volgeling van de denker Karl Marx. Volgens hem was dit een cultureel leiderschap dat wordt gevormd door de bevoorrechte klassen in een samenleving.

* Deze hogere klassen hadden de zeggenschap over het onderwijssysteem, de media, waren dominant in wetenschap en kerk. Hierdoor kon deze cultureel dominante klasse de normen, waarden en perceptie van de werkelijkheid in een maatschappij vormen.

(gelezen in Historiek – vrije, gratis foto))

WAT GEBEURDE OP …

28 november ? Bitter weinig, zo lijkt het wel. Ik ben dan maar kris-kras door Wikipedia gelopen, met hetzelfde povere resultaat… Meer info ? Probeer jij het eens. Druk op rood. Succes ermee.

28 november is de 332ste dag van het jaar (333ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 33 dagen tot het einde van het jaar. De kalender wordt nu wel erg dunnetjes. Kerst en nieuwjaar staan al voorzichtig te wuiven…

Enkele puntjes die de geschiedenis hebben gehaald …

1963 Cape Canaveral, de kaap met de nabijgelegen ruimtehavens in Florida, wordt hernoemd tot Cape Kennedy na de moord op de president.

1964 – Lancering van Mariner 4, het eerste ruimtetuig dat langs Mars vliegt.

1990 – De leerkrachten van het Franstalige onderwijs in België hervatten het werk na vijf weken staking en acht maanden van actie voeren.

1990GolfoorlogSaddam Hoessein kondigt de vrijlating van alle Belgen in Irak aan naar aanleiding van een toespraak van koning Boudewijn in Algiers.

1990 Margaret Thatcher treedt af als premier van het Verenigd Koninkrijk.

1994 – In een referendum in Noorwegen wordt voor de tweede keer tegen het lidmaatschap van de Europese Unie gestemd. De Noren zijn nog steeds geen lid.

2000 – Het Nederlandse parlement stemt in met een wetsvoorstel om euthanasie te legaliseren. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld waar hulp bij zelfdoding onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar is.

2014 – Het Kruger National Park begint met de verhuizing van vijfhonderd neushoorns naar veiliger oorden. Het hoopt daarmee te voorkomen dat de dieren ten prooi vallen aan stropers. IJdele hoop, zou blijken.

2016 – 76 mensen komen om bij een vliegtuigongeval met LaMia Airlines-vlucht 2933, waaronder een groot deel van het Braziliaanse voetbalelftal Chapecoense dat op weg was om de finale te spelen van de Copa Sudamericana 2016 tegen de Colombiaanse club Atlético Nacional uit Medellín.

Uitzonderlijk  1948 – Temperatuurcontrast:+ 15,2 °C op de Baraque Michel (Jalhay) op de hoogplateaus en − 9,2 °C in een vallei van Rochefort

Nog meer? Wikipedia wacht op u.

DE ALLEREERSTE KRUISTOCHT

Eind 1095 vond de ‘Synode van Clermont’ plaats. Deze katholieke kerkvergadering werd gehouden in de vroegere priorij van Cluny nabij Clermont-Ferrand en duurde van 18 tot 28 november 1095. Paus Urbanus II riep er op tot een … kruistocht.

* Begin 1095 had paus Urbanus II een ontmoeting met de Byzantijnse keizer Alexius I. Die had veel last had van Turkse Seltsjoeken en vreesde dat de barbaren Konstantinopel zouden aanvallen.

* De paus besloot de keizer te komen helpen. Niet zomaar, want een kruistocht was voor de paus ook interessant omdat die kon zorgen voor meer eenheid in de Kerk. Geen overbodige luxe na het ‘Oosters Schisma’ van 1054 .

* De Synode van Clermont is vooral bekend vanwege een fel anti-islamitisch betoog van de paus tijdens een bijeenkomst op 27 november 1085 , tien jaar eerder. Hij zei toen: “De islamieten hebben de altaren besmeurd met bloed dat ze in de doopvonten lieten vloeien. Ze hebben de christenen besneden en hen gegeseld en gemarteld, voordat ze hen doodden.”

* Urbanus riep zijn toehoorders nu op om wraak te nemen en naar het Heilige Land te trekken om Jeruzalem te bevrijden van de ‘barbaren’. Belangrijk voor deelnemers aan de kruistocht was dat hen een hele aflaat werd verleend.

* Voor de paus was ook van grote betekenis dat Raymond IV van Toulouse (ca. 1041-1105) aangaf deel te zullen nemen aan de kruistocht. Vermoedelijk had Urbanus reeds voor de synode een onderhoud met deze invloedrijke graaf van Toulouse en markies van Provence.

* Raymond van Toulouse woonde de synode zelf niet bij, maar een dag erna maakten gezanten van hem al bekend dat hij zich achter het plan van de paus schaarde. Dat de paus al voor de synode met hem sprak, lijkt daarmee zeer waarschijnlijk. Raymond van Toulouse werd de machtigste deelnemer aan de Eerste Kruistocht.

* Ook werd de officiële vertrekdatum van de Eerste Kruistocht vastgesteld: 15 augustus 1096. De deelnemers werden geacht op dat moment en op eigen kracht in Konstantinopel te zijn. Vanuit die stad zou de kruistocht vertrekken.

* Na de synode trokken de bisschoppen door Europa om de kruisvaart te prediken. De paus zelf reisde door Frankrijk en deed onder meer Limoges, Le Mans, Bordeaux, Toulouse en Montpellier aan. Op al die plaatsen sprak hij gelovigen toe en riep ze op om deel te nemen aan de kruistocht.

* Tijdens de Synode van Clermont bevestigde de paus ook de excommunicatie van Filips I van Frankrijk. Een jaar eerder was deze vorst door de aartsbisschop van Lyon uit de Kerk gezet vanwege zijn huwelijk met de jonge Bertrada van Montfort.

* Voor dit huwelijk had de koning zijn eerste vrouw, Bertha van Holland, in de steek gelaten. Naar verluidt vond de koning dat Bertha te dik geworden was. En dat had kwaad bloed gezet binnen de kerk…

( KLIK op aflaat in ‘t rood – omtrent de aflatenhandel – boeiend )

adventstijd

Goede vrienden,

De stemmige adventstijd staat voor de deur!

Wij bieden jullie dit jaar echt een warm aanbevolen adventsbezinning en -wake aan: zorg dat je er op 03 12 zeker bij bent.

En ja, het is ook een tijd van solidariteit … meer dan ooit in een crisisklimaat. Met weinig geld kan u hulpgoederen inkopen, en zo mensen in armoede een betere Kerst bezorgen.

Vriendelijk, André en Eric

Pastorale Eenh. H. Norbertus Meerhout-Laakdal nov. ’22

De ‘Muur van Hadrianus’

Noordgrens Romeinse Rijk

Muur van Hadrianus

Foto Velella: Muur van Hadrianus bij Greenhead Lough

De Muur van Hadrianus werd gebouwd om de noordgrens van het door de Romeinen bezette deel van Engeland te beschermen tegen aanvallen van de Picten.

De Picten bewoonden het gebied dat later Schotland zou heten. De muur liep van de Solway Firth naar de Tyne tussen de huidige plaatsen Carlisle en Newcastle.

Keizer Hadrianus

De verdedigingswal is genoemd naar de opdrachtgever, de Romeinse keizer Hadrianus die van 117 tot 138 na Chr. regeerde. Onder zijn voorgangers werd het Romeinse Rijk steeds maar uitgebreid.

Hadrianus meende echter dat het imperium boven zijn krachten was gegroeid en de bodem van de schatkist in zicht kwam. Hij besloot dus tot het vastleggen van de rijksgrenzen.

Tussen Solway Firth en de Tyne zou de noordgrens van het Romeinse Rijk komen te liggen. Daar liet hij een stevige verdedigingslinie bouwen, de Muur van Hadrianus.

Vanaf 121 gaf hij op verschillende plaatsten opdrachten om de limes, de grens, te versterken.

Op het ogenblik dat keizer Hadrianus himself Engeland bezocht, stonden alleen nog maar enkele ‘milecastles’ en wachttorens overeind. Keizer Hadrianus zou zijn complete magnus opus echter nooit zien.

Verdedigingslinie

De Romeinen werkten ongeveer tien jaar aan de Muur van Hadrianus, de verdedigingsmuur. Al bij al was ‘de muur’ een meesterwerk van 118 kilometer lang, waaraan men 10 jaar werkte.

De ligging van de verdedigingslinie tussen Solway Firth en de Tyne komt nog grotendeels overeen met de huidige grens met Schotland. Op sommige plaatsen was de muur drie meter dik en vijf meter hoog.

Maar niet overal werd de muur van steen gebouwd. Ten westen van het huidige Irthing in Cumbria ontbrak kalksteen om specie te maken. De ingenieurs van Hadrianus pasten daar een mouw aan.

Op een ruw stenen fundament kwam een wal van plaggen, voorzien van een houten palissade. Alleen de wachttorens waren  van steen.

Pas aan het einde van zijn regeerperiode gaf Hadrianus opdracht om ook deze plaggenmuur door een stenen muur te vervangen.

Forten

In de muur werden poorten aangebracht met een douanepost. Bij de muur bouwden de Romeinen 14 grote – en 80 kleinere forten. De Muur van Hadrianus werd bewaakt door 9 000 man.

Op de grens vonden regelmatig aanvallen plaats, waarbij de Romeinen ernstige verliezen leden. Engeland bleef evenwel tot 410 bezet.

Na het vertrek van de Romeinen werden grote delen van de muur afgebroken. De muurstenen dienden als bouwmateriaal voor huizen, kerken en kastelen. Tegenwoordig blijft nog zowat tien kilometer muur zichtbaar.

Cilurnum is het best bewaarde cavaleriefort in Engeland.

Pas in de 19de eeuw kwam er een gebouwtje bij waarin en waarrond de omvangrijkste collectie Romeinse beelden, altaren en gedenkstenen van Engeland te kijk staan.

Housestads, het voormalige Vercovicium, bij Bardon Mill in Northumberland wordt het best bewaarde Romeinse fort in Noord-Europa genoemd. Housesteads wordt tegenwoordig beheerd door English Heritage.

In de negentiende eeuw vond men er nog enkele tempels, maar nog beroemder werd dit fort door de vondst van … de latrine. Het was een twaalfzitter, waarop de soldaten gezellig keuvelend hun behoefte konden doen.

Ook bij dit fort bouwde men een museum. En wat meer is… in de museumwinkel is de tekening van de keuvelende soldaten in de latrine van Ronald Embleton de bestseller.

Toerisme

In de 19de eeuw ontstond meer dan gewone belangstelling voor de Muur van Hadrianus. Wandelaars, zoals William Hutton en Alfred Wainwright, beschreven de tocht langs de archeologische vindplaatsen. Ook deze publicaties lokten nieuwe belangstellenden.

Pas in 2003 werd het Hadrian’s Wall Path, de officiële wandelroute langs de Muur van Hadrianus een feit. De route is 135 kilometer lang. In 2007 kwam er nog een fietsroute bij , de Hadrian’s Cycleway.

Lees Groot-Brittannië: Geschiedenis en Wetenswaardigheden

Ondank is ‘s werelds loon !

Een kritisch verhaaltje…

* Gezien en gehoord tijdens het journaal van vrijdag 4 november… In een woon- en zorgcentrum in Nieuwerkerken staat een vrij groot aantal kamers leeg. Die kamers zijn volledig ingericht en klaar om bejaarden te herbergen. Reden van die leegstand: te weinig personeel. Trek dus uw plan. Bijgevolg blijven die bejaarden in de kou staan. Soms letterlijk , altijd figuurlijk.

* In andere rusthuizen ongeveer hetzelfde scenario… Mensen hebben in hun jeugd WO II meegemaakt. Daarna hebben ze ons land heropgebouwd. Ze hebben tot hun pensioen hard gewerkt, belastingen en sociale bijdragen betaald. De mannen hebben militaire dienst volbracht.

De maatschappij …  “Sorry, we hebben geen personeel om jullie te verzorgen.”

* Vijf minuten later in hetzelfde journaal – ” In Jabbeke wordt een asielcentrum ingericht voor enkele honderden immigranten uit Afghanistan en omliggende. Vaak jonge mannen die via via vernomen hebben dat België het beloofde land is: een huis, een riant bestaansminimum, schoolgeld, enz….  werken geen noodzaak .”

* Om zoveel dank begeven sommigen onder hen zich in de criminaliteit. En voor die kerels is er ineens wel personeel beschikbaar.

* Asielcentra worden opgeknapt en gepoetst. Er is personeel dat voor eten zorgt en personeel om de centra te onderhouden. Medische zorg is geen probleem, ondanks een nijpend tekort aan dokters en verplegend personeel.

* De moraal van het verhaal:  In België ben je geen sant in eigen land. – In België krijg je stank voor dank. – In België komt eigen volk … laatst.

* Met dank aan Agnes (Makelstraat-Veerle)

 ‘On the Origin of Species’

De Engelse bioloog Charles Darwin deed op 24 november 1859 zijn beroemde evolutietheorie uit de doeken in zijn boek “On The Origin of Species” by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”.

*(Over de oorsprong van soorten) door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

* De eerste druk van dit revolutionaire boek was meteen uitverkocht. Darwin beschreef  hoe nieuwe diersoorten ontstaan, dat ze niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

* Volgens hem zijn vele soorten in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, passen zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie.

De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835, toen hij met het schip de HMS Beagle de wereld rondtrok.

*  De  Galapagosgroep die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijk selectie.

Darwin ontdekte onder meer dat bv. vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschillen. Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de specifieke biotopen van de diverse eilanden.

On The Origin of Species was dus direct een verkoopsucces. De eerste oplage van 1 250 exemplaren was binnen een dag uitverkocht. Intussen zijn er dat al veel met … negen nullen.

***   een aanvulling van onze trouwe lezer en cartoonist Clem

Clem : “Niet vergeten dat de evolutie ook vandaag nog altijd doorloopt. Vooral de tijdspanne die gemoeid is met de onmenselijk harde wet van ‘survival of the fittest’ kunnen wij moeilijk bevatten.”

“Wat betekenen miljoenen jaren evolutie als wij persoonlijk met wat geluk maar een periode van 80-90 jaren kunnen ervaren. We lopen hier trouwens nog maar een paar miljoen jaren rond. Als er diersoorten uitgestorven zijn of ook nu nog uitsterven (of erbij komen), heeft dat te maken met evolutie (of soms ook met een planetaire ramp).”

“De mens is ook een diersoort en dus niet immuun voor evolutie en verandering. Misschien zijn we binnen 500 jaar al flink aangepast aan een leven met fijn stof en een verhoogde CO2-concentratie op een aardbol die een paar graden warmer is. En alleen degenen die zich hebben aangepast , overleven probleemloos : een wrede survival of the fittest…akelig toch!”

“Gelukkig heeft de mens een enorme dosis intelligentie meegekregen zodat we ons niet fatalistisch moeten neerleggen bij die evolutiewet en kunnen we ons via wetenschap en technologie wapenen tegen bv. nieuwe ziekten (corona!) en milieubedreigingen. Hopen we.”

* Groeten van een eukaryote afstammeling van de Saccharomyces cerevisiae … of was het tóch Adam en Eva?

VAN ZWITSER TOT ZWETSER

VUREN IS VERONTWAARDIGD   213

     – VAN ZWITSER TOT ZWETSER –

Het werkwoord “zwetsen” bestaat in onze taal reeds lang. Er is een tekst van 1477 waarin het al voorkomt. De betekenis ervan is nooit veranderd.

Toen betekende het reeds wat het  nog steeds betekent : “onzin uitkramen , praten zonder na te denken over wat je zegt.”

Dat zonder nadenken was de heer Infantino , grote baas van de wereldvoetbalbond FIFA , twee dagen geleden aan het doen wanneer hij Europa en het Westen de les las …

 “Wij moesten maar beter onze mond houden dan met regenboogsymbolen in Qatar aan te komen” zei hij . “Wij zijn toch al drieduizend jaar lang de hele wereld in slavernij aan het dompelen.”

Wij , dat waren volgens hem Europa en bij uitbreiding het Westen…. Drieduizend jaar lang ! Dat is dus vanaf tweeduizend voor Christus!

Daarom weg met die regenboogrommel . Er was geen enkele reden om de sjeiks van Qatar en omgeving eens de les te lezen . Alles wat zij legaal deden , zoals slavenarbeid , deden wij Westerlingen immers illegaal

Tegen een voetballer met een regenboogband om de arm moest snel worden opgetreden. Zelfs truitjes in vele kleuren vond meneer Infantino beledigend voor Qatar!

Sommige voetballers beefden van angst en durfden zelfs  het woord “regenboog “ niet meer  in de mond  nemen!

Op dat moment dacht ik , ” Vanwaar komt die man , die Infantino? “

Tot ik vond vond dat hij een Zwitser was , en dat veel van wat hij uitkraamde hem van “ Zwitser tot Zwetser” maakte.

Ten eerste legde hij duidelijk zijn elementaire onkunde van enig geschiedkundig perspectief bloot. Over tweeduizend voor Christus is bijna alles nog gissen wat menselijke activiteiten betreft.

Wanneer wij toch iets vinden over slavernij komen wij in de buurt van amper duizend voor Christus terecht en nog eerder dicht bij Egypte … dat volgens mij nooit tot Europa of het Westen behoord heeft. Ook wat opgetekend werd in  Sanskriet – geschriften speelt zich ver van Europa af!

Infantino slaat de bal niet alleen mis , hij trapt hem ook opzettelijk ver weg. Voor zulke daad zou een voetballer terecht een RODE KAART krijgen. Neen , Infantino had beslist een heel andere rol kunnen spelen …

In plaats van heel Europa in een knieval mee te slepen, zou hij zijn invloed beter gebruikt hebben om aan Qatar en omgeving duidelijk te maken dat verdraagzaamheid een grootmenselijke eigenschap is . En dat zijn wereldvoetbalbond graag wou bijdragen om ook rijke Emiraten daarvan te overtuigen!

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat tijdens deze voetbalmaand in Qatar een of andere instantie zou opstaan om Infantino èn Qatar eens flink in hun hemd te zetten. Ik kijk er reikhalzend naar uit!

Louis VUREN

EEN WERELD VAN GEKKEN ?

of   EEN GEKKE WERELD

We leven in een boeiende, toffe tijd: corona, apenpokken, het milieu dat naar de knoppen gaat en als (voorlopig) toetje op de taart … een leerrijk oorlogje in Oekraïne.Ons geluk kan echt niet op.

Rij elektrisch, sorteer uw afval, trek een trui aan en verwarm aan 19°, rationaliseer uw kilometers, wandel voor het klimaat…

Waarom is Jan Modaal zowat altijd weer de enige die echt bespaart op zijn uitgaven terwijl …
 
– de Olympische Winterspelen plaatsvonden in Beijing op kunstsneeuw.
– Frankrijk de pistes in zijn skigebieden tot middernacht verlicht zodat “langslapers”  ook ‘s avonds en ‘s nachts kunnen skiën.
– Lufthansa 8 000 “lege” vluchten uitvoert om zijn startsloten te kunnen behouden.
– de meeste grote voetbalwedstrijden ‘s avonds plaatsvinden onder de spots van mega spotlights die tonnen elektriciteit verslinden!
– de 8 nieuwe , gigantisch grote voetbalstadions in Qatar airconditioning hebben (in een woestijn…!)
– honderden vrachtwagens af en aan naar Spanje rijden om ons groenten en fruit te brengen terwijl regionale producten de vuilnisbak ingaan en/of verpletterd worden door bulldozers.
– het grootste schip ter wereld “Wonder of the Sea” met 7 000 passagiers en 2 300 bemanningsleden plezierrondjes vaart op zee.
– 3 500 containerboten wereldwijd varen en elk 28 000 liter brandstof per 1 000 km verbruiken.
– men miljardairs ruimtereizen aanbiedt aan astronomische hoge prijzen.

En tot slot…Om de ecologie ter wille te zijn, gaat men het rijden met een auto op diesel of benzine eerlang verbieden. Ook aan doodgewone, braaf werkende mensen die een auto nodig hebben voor hun werk en … niet over de financiële middelen beschikken om over te schakelen naar een elektrische wagen.

Zeg nu zelf … Wie houdt wie voor de gek ??

getekend … Agnes M. (uit de Makelstraat) , waarvoor dank uiteraard.

1 2 3 89