9 minder – 6 meer

23 september , donderdag. Er zijn nu maar 2 soorten gemeenten : die met MEER positieven en die met MINDER positieven.
* De mindere vormen een meerderheid van 9 tegen 6.
* Meer positieve getesten zijn er in Meerhout 11 , dat is plus 4, Herselt 8 , dat is plus 1, Herentals 24 , dat is plus 2, Mol 77 , dat is plus 6, Turnhout 84 , dat is plus 19 , en weer een of andere uitbraak , Scherpenheuvel-Zichem 34 , dat is plus 28 , ook nog de uitbraak in het opvangcentrum….waardoor er vorige week geen cijfers waren. De vergelijking is dus met de getallen van 2 weken geleden.
* MINDER positief getesten zij er in Laakdal 6 , is min 1, Hulshout 2 , dat is ook min 1, Westerlo 10 , dat is min 4, Geel 32 , dat is min 15 , Diest 45 , dat is min 7, Aarschot 24 , dat is min 3, Halen 1 , dat is min 3, Tessenderlo 9 , dat is min 10. En Ham 8 , dat is min 6.
* Behalve die uitbraken in Scherpenheuvel-Zichem en in Turnhout is er over de voorbije week weinig te melden . De cijfers blijven aan de lage kant en de versoepelingen worden nogal goed verteerd….
* Vele van onze gemeenten zouden op de Europese kaart GROEN kleuren . Laat ons hopen dat alles deze richting blijft uitgaan.
* Ook de besmetting in de stad Antwerpen is deze week weer gedaald van 1500 naar 1400. Ook de week voordien was er een daling , en dat alles ondanks het eerder lage vaccinatiegemiddelte!
* Tot volgende donderdag….tenzij ik ergens nog wat vermeldenswaardigs vind. (Ludo Helsen)

CHRISTOFFEL COLUMBUS

Christoffel Columbus werd lange tijd gezien als de ontdekker van Amerika in 1492. Ongewild. Hijzelf heeft immers nooit geweten dat het niet Indië was waar hij naartoe wou. Het korte relaas van zijn 4 reizen…

* In 1476 wordt het schip waarop hij vaart aangevallen door een piraat en tot zinken gebracht. De Italiaanse koopman Columbus spoelt meer dood dan levend aan op de Portugese kust.

* In 1484 vraagt Columbus de Portugese koning om steun voor een expeditie naar het westen. Die krijgt hij niet.

* Een jaar later vertrekt Columbus naar Spanje en vraagt daar koning Ferdinand en koningin Isabella om steun. De Spanjaarden zijn echter te druk bezig met de Moren uit Spanje te verjagen. In april 1492 krijgt Columbus toch koninklijke goedkeuring voor zijn reis.

De eerste reis

Met drie schepen en negentig bemanningsleden vertrekt Columbus in augustus 1492 naar het westen. Op 12 oktober 1492 komt land in zicht. Omdat Columbus denkt in Indië te zijn, noemt hij de inwoners Indianen. Later heet hij het eiland San Salvador (heilige verlosser).

* Eén van zijn bevelhebbers gaat er dan met één van de drie schepen vandoor, nadat die de Indianen hoorde praten over een goudeiland. Columbus zet de achtervolging in en komt terecht op Hispaniola, het huidige Haïti en de Dominicaanse Republiek. In het huidige Haïti zet hij de eerste nederzetting neer in de ‘Nieuwe wereld’ (La Navidad).

** In maart 1493 doet Columbus in Spanje het relaas van zijn reis. Ferdinand en Isabella zijn één en al oor.

Tweede reis

24 september 1493 , vandaag 528 jaar geleden, vertrekt Columbus opnieuw naar het westen, nu met 17 schepen. Hij meert aan op de eilanden Dominica, Guadeloupe en Puerto Rico.

* In zijn nederzetting La Navidad verneemt hij dat de 39 Spanjaarden die waren achtergebleven, vermoord werden door Indianen. Columbus sticht een nieuwe kolonie: Santa Domingo, de huidige hoofdstad van de Dominicaanse Republiek.

* Vooraleer hij terugkeert naar Spanje, ontdekt hij Jamaica. En nadat hij  honderden kilometers langs de Cubaanse kust  heeft gevaren, is de ontdekkingsreiziger ervan overtuigd dat hij het vasteland van Indië heeft bereikt.

Derde reis

 De derde reis wordt een memorabele. In 1498 ontdekt Columbus voor het eerst het vasteland van Zuid-Amerika bij de rivier Orinoco in het huidige Venezuela. Ook ontdekt hij het eiland Trinidad.

* Op Hispaniola gaan zijn mannen zich te buiten aan de indianen. Die worden mishandeld en vermoord. Columbus kan geen orde op zaken stellen.

* In Spanje wordt Columbus onder meer beschuldigd van machtsmisbruik, razzia’s op inboorlingen en het ergste … volgens de katholieke geestelijken: hij had de meegereisde missionarissen verboden inboorlingen te dopen.

** Columbus verbood dat dopen omdat de inboorlingen dan nog als slaven gebruikt konden worden. Christenen mochten andere christenen namelijk niet als slaaf verkopen. Columbus krijgt zes weken effectieve gevangenisstraf.

Vierde reis

In 1502 krijgt Columbus opnieuw toestemming om weer de zee op te gaan. Hij zoekt nu de doorgang die Marco Polo heeft beschreven: de straat Malakka tussen Maleisië en Sumatra. Die straat wordt uiteraard nooit gevonden…

* Wel bereikt hij de kust van Kaap Gracias a Dios bij Venezuela. De reis duurt langer dan normaal. Columbus ligt een tijd in coma, hij raakt in gevecht met lokale indianen en zijn schepen raken beschadigd door de houtetende paalworm.

* Op de terugweg komt hij in een hevige storm terecht. Hij blijft een jaar in Jamaica om op hulp te wachten uit Santa Domingo. Pas in 1504 komt hij terug in Spanje.

* Christoffel Columbus overlijdt in 1506. De ontdekkingsreiziger heeft tot zijn dood gedacht en volgehouden dat hij in Indië was geweest. De ontdekking van Amerika in 1492 wordt wel algemeen gezien als de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd.

Onjuistheden …

* Er bestaan veel onjuistheden en verschillende opvattingen over de ontdekkingsreiziger Columbus. Door sommigen wordt hij gezien als een held, anderen zien hem als een roofzuchtige veroveraar.

* Dat laatste werd versterkt toen in 2006 het proces-verbaal van Bobadilla werd teruggevonden. Veel historici denken dat dit document slechts de ‘gekuiste versie’ van het werkelijke rapport is …

Oef, we zijn erdoor … Bedankt voor u..w…aandacht. Lees zeker ook  ‘Historiek’

GIGANTISCHE BOTSING …

Pakweg 460 miljoen jaar geleden bevroor de aarde. De zeeën veranderden in ijsvlaktes en aangezien bijna al het leven zich nog in het water afspeelde, stierf 85 procent van de soorten uit.

* Oorzaak daarvan moet een gigantische botsing geweest zijn in de planetoïdengordel  tussen Jupiter en Mars.

Knipsel6984* Een stuk rots van pakweg 150 kilometer doorsnee (tekening hiernaast)  is daarbij uiteengevallen en heeft zich als een immense stofwolk in het binnengebied van het zonnestelsel verspreid, het gebied waarin ook de aarde zich beweegt.

* Een deel van het zonlicht werd tegengehouden en een ijstijd op gang gebracht

* Birger Schmitz van de Lund University Sweden vond daarvoor bewijzen in het zuiden van Zweden. Een bepaalde Zweedse berg bevat immers een sedimentlaag uit die periode.

*Dat gesteente bevat veel helium. Buitenaards stof, bestookt met helium door de zonnewind, verspreidde zich miljoenen jaren lang en zorgde voor een zeer geleidelijk afkoeling van de aarde. De meeste soorten dieren en planten stierven af. Een vrij groot aantal paste zich door die geleidelijkheid evenwel aan.

* De aanvankelijk warme aarde veranderde in een wereld met ijskappen op de polen en met gematigde regio’s. De diversiteit van het leven kreeg een geweldige oppepper.

° Veel later, zowat 66 miljoen jaar geleden, maakte een meteorietinslag een einde aan het dino’s, waarna het leven slechts met moeite overeind krabbelde.

(met dank aan space.com)

Sigmund Freud

Op 23 september 1939 overleed de Oostenrijkse arts en grondlegger van de psychoanalyse Sigmund Freud in zijn woonplaats Londen. Vandaag de dag is er nog weinig over van de grote reputatie van de zenuwarts. Hedendaagse wetenschappers zetten Freud vaak weg als een soort illusionist of zelfs kwakzalver. En zijn psychoanalyse wordt tegenwoordig veelal beschouwd als pseudowetenschap. (Historiek)

Kruis 26 september dubbel aan!!!

Volgende zondag 26 september staat bij elke Belgische sportliefhebber stevig aangekruist in de agenda. De kans is echter klein dat dit iets te maken heeft met de interessante affiche tussen Excelsior Vorst en Punt-Larum in 3e provinciale C.

Neen, het is de jacht op de regenboogtrui waar iedereen van wakker ligt! De hoogmis van de koers, het WK wielrennen op de weg in Leuven, met Wout Van Aert als topfavoriet.

Ook Excelsior en Punt-Larum hebben duidelijk een hart voor de koers en voor Woutje, want beide clubs kwamen tot een akkoord om hun wedstrijd al om 13u30 te spelen, zodat iedereen de ontknoping in Leuven op de voet kan volgen.

Excelsior tovert een deel van zijn kantine om tot wielercafé. Vanaf 12u hoef je niets van Wouts glorietocht te missen. Elke minuut koers wordt live uitgezonden op groot scherm.

Wij zorgen voor een gezellige setting, voldoende drank en iets te knabbelen na de wedstrijd. Van 17 tot 18u is er een happy hour: 2 pintjes halen is eentje betalen. Kortom, voor alle koersliefhebbers en supporters van Excelsior of PuLa is onze kantine op zondag 26 september ‘the place to be’! (André Eens)

‘De Leeuw van Vlaenderen’

conscienceHendrik Conscience. Met zijn historische verhalen in het Nederlands creëerde hij in de 19de eeuw een nieuw publiek van lezers en wilde hij de Vlamingen meer zelfvertrouwen geven om – tegen de dominante Franse cultuur in – voor hun eigen taal en rechten op te komen.

* Tegelijk bleef Conscience zijn leven lang een voorstander van het Belgische staatsbestel, in tegenstelling tot anderen die Vlaanderen liever zagen aansluiten bij Nederland.

* Hendrik Conscience, zwak en ziek in zijn jeugd, werd in die tijd door zijn moeder overstelpt met Antwerpse verhalen. Dat ontwikkelde zijn denken en zijn fantasie. Op de speelplaats was hij een kei van een verteller voor zijn vriendjes. Door zelfstudie bracht hij het tot hulponderwijzer en klerk en andere baantjes bij stad en staat. Tot hij definitief schrijver werd.

images5482* De besnorde Consciense schreef vooral historische romans, waarbij hij roemrijke episodes uit de Vlaamse en Belgische geschiedenis behandelde.

* Zijn meesterwerk,  De Leeuw van Vlaenderen (1838) is veruit zijn bekendste werk. Hij schreef het op zijn 26ste, doordrenkt van romantiek en Vlaamsgezindheid.

* Conscience schreef nog tientallen andere historische romans, waaronder In ’t Wonderjaer (1837) en Jacob van Artevelde (1849).

* Omdat zijn moeder uit de Kempen afkomstig was, bracht hij ook veel tijd door op het platteland, waar hij inspiratie vond voor populaire landelijke verhalen zoals De loteling (1850) of De kerels van Vlaanderen (1871). In Zoersel kun je nog steeds ‘het Boshuisje’ bezoeken.

* Illustratief voor zijn Vlaams-Belgische houding is dat hij in opdracht van de overheid een Geschiedenis van België schreef (1845), die hij opdroeg aan Leopold I.

* Met zijn historische romans wilde hij de Vlamingen doen lezen over hun eigen geschiedenis en in hun eigen taal, maar ook buiten de literatuur nam Conscience het op voor het Nederlands en de positie van de Vlamingen in de jonge staat België.

* Zijn werk was van grote invloed op de Vlaamse Beweging.

images1465

* Conscience genoot bij leven en na zijn dood een erg grote waardering in binnen- en buitenland. Zijn standbeeld, dat vandaag nog steeds op het naar hem genoemde plein in Antwerpen staat, werd nog tijdens zijn leven onthuld (in 1881). Duizenden mensen namen  aan de festiviteiten deel.

* Conscience ontving tot twee keer toe de Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde (1854 en 1869). Hij werd 71.

 

* In 2005 werd hij genomineerd voor de titel ‘De Grootste Belg’. Hij eindigde op de 10de plaats.

*** Onze Ludo Helsen is een gelauwerde Consciencekenner.

Galle ontdekt Neptunus

Op 23 september 1846 wordt de planeet Neptunus voor het eerst waargenomen door de Duitse astronoom Johann Gottfried Galle.

Galle ging echter niet de geschiedenisboeken in als de ontdekker van de planeet. Die eer komt in feite de Franse astronoom Urbain Le Verrier toe. Hoezo?

* Le Verrier (foto onder) werkte eerst als ingenieur, later als chemicus en wijdde zich sinds 1839 helemaal aan de planetenstudie.

  • In 1846 berekende  hij, op basis van de storingen in de beweging van de planeet Uranus, waar de onbekende planeet zich moet bevinden.

* Hij stuurde zijn berekeningen naar de Duitse astronoom Johann Gottfried Galle en die nam de nieuwe planeet op 23 september 1846 voor het eerst waar. De blauwe bol werd Neptunus genoemd.

* De eer van de ontdekking van Neptunus moet Verrier op zijn beurt wel delen met de Engelsman John Couch Adams. Die maakte eind 1845 al soortgelijke berekeningen.

* Een andere Franse astronoom, Jérôme Lalande, had Neptunus overigens al in 1795 waargenomen, maar hij wist niet dat het om een planeet ging.

* Daarnaast zijn er ook nog de notities van Galileo Galilei waaruit blijkt dat ook de Italiaanse natuur- en sterrenkundige de planeet Neptunus rond 1612 al bekeek. Maar ook hij herkende Neptunus niet als planeet.

* Van de zon af gerekend is Neptunus de achtste planeet van ons zonnestelsel.

*** Urbain Le Verrier is één van de 72 Fransen van wie de namen op de Eiffeltoren staan geschreven.

Verder op 23 september

            (met dank aan Historiek)

1 2 3 102