GROOTSTE MINDERHEID OP AARDE

Vandaag 3 december is het de ‘Internationale dag voor personen met een beperking.’

* Een belangrijke dag voor èèn miljard mensen of 15 % van de wereldbevolking. De grootste minderheid op planeet Aarde.

* Vandaag is dus de geknipte dag om de aandacht te vestigen op enkele problemen waarmee mensen met een beperking dagelijks te maken hebben.

* Maar even belangrijk is om er de nadruk op te leggen dat ook mensen met een beperking hun plaatsje hebben in de maatschappij.  

* Vanuit politiek Laakdal willen we op deze dag graag de aandacht vestigen op ‘het onrechtmatig gebruik’ van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking. 

* Een incident op de parking van een supermarkt vestigde onlangs de aandacht op de bizarre regelgeving rond voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking… Een persoon met geen beperking veroorloofde het zich om met zijn wagen gebruik te maken van een parkeerplaats voor personen met een beperking.  

* De huidige regelgeving rond de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking maakt immers een onderscheid tussen parkings in privé-eigendom en parkings op openbaar aangelegde parkeerplaatsen. 

* De parkeerplaatsen die zijn aangelegd op parkings van o.a. winkels, cafés of restaurants zijn geen officiële parkeerplaats voor personen met een handicap omdat ze zich bevinden op privaat terrein.

 * Op die plaatsen kan een politieambtenaar en/of hulpagent van de federale of lokale politie de door de eigenaar of uitbater ingestelde parkeerregels dus niet toepassen of afdwingen. 

Daarom vragen wij om de huidige regelgeving te herbekijken en te gaan voor een uniform parkeerbeleid.  

 * Voorbehouden parkeerplaatsen vormen een belangrijke schakel om de mobiliteit en het sociaal verkeer van mensen met een beperking te verhogen. 

**  Meer nieuws ? Yves Christiaens  is uw man op  gsm –  0495287007  “Neem je mijn plaats ? Neem dan ook mijn beperking” 

MOORD OP JF KENNEDY

John Fitzgerald („Jack”) Kennedy  (29 mei 1917 – 22 november 1963) , ook bekend onder zijn initialen JFK, was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij.

*  Op 20 januari 1961 werd Kennedy ingezworen als ‘de 35ste en jongst gekozen president van de VS’.

 *  Op 22 november 1963 werd hij op zijn 46ste in Dallas vermoord. De vierde Amerikaanse president die gewelddadig om het leven werd gebracht.

* Bij het grote publiek is Kennedy vooral bekend als de president die de Amerikaanse plannen onthulde om als eerste natie ooit een man op de maan te zetten en de jonge ‘ruimtewedloop’ met de voormalige Sovjet-Unie te winnen.

* Daarnaast werd zijn voortijdig afgebroken termijn ook gekenmerkt door de Cubacrisis en de steeds sterkere Amerikaanse inmenging in Vietnam. Ook om zijn poging om de wapenwedloop in de wereld te stoppen.

* Kennedy kwam uit een een Iers-katholieke familie van negen kinderen. Zijn vader Joe was politicus en een steenrijke zakenman. Het gezin werd na John’s verkiezing tot president ook een beetje schertsend de koninklijke familie van de Verenigde Staten en/of de Kennedyclan genoemd.

* Kennedy liet zich niet makkelijk manipuleren en liet al vroeg merken wie de baas was. Zijn presidentschap werd ook gekenmerkt door zijn ijver voor vrede en zijn menslievendheid. Dit alles leverde hem medestanders op, maar zorgde ook voor onverbiddelijke tegenstanders.

* Kennedy was ook een begaafd spreker, met een sterk charisma. Dat viel op bij mensen uit de gehele westerse wereld.

Bij zijn bezoek aan het verdeelde  Berlijn bv. sprak hij de legendarisch geworden woorden “Ich bin ein Berliner”, al dan niet in correct Duits.

Een andere veel geciteerde uitspraak van hem is “ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.

* Enkele andere markante en nog veel geciteerde uitspraken hadden betrekking op zijn voornemen om binnen tien jaar “mensen op de maan” te zetten (en ze weer veilig terug te brengen). Dat zou in 1969 ook gebeuren, maar hij maakte het niet meer mee.

* Uit zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in september 1961 komen de uitspraken dat deze organisatie “het enige alternatief voor oorlog” is  en dat“de mensheid een einde aan de oorlog moet maken, omdat de oorlog anders een einde aan de mensheid zal maken”

*  Op 22 november 1963 om 18u30 onze tijd , werd Kennedy dodelijk gewond door twee kogels toen hij in een open limousine over Dealey Plaza in Dallas Texas gereden werd.

*** Ik herinner me die gebeurtenis alsof het gisteren was … ik gaf les in Eindhout – na school ging ik biljarten met meester Louis Cools in café/kapperszaak Mil(of Sus?) Binnenmans- daar stond de radio aan en die berichtte de gebeurtenis – de tv was veel later met een uitzending ***

* Twee officiële onderzoeken leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald de moordenaar was. Volgens het onderzoek van de Commissie-Warren handelde Oswald alleen, volgens het onderzoek van de Enquêtecommissie van het Huis van Afgevaardigden was er ten minste nog één andere schutter. Het mysterie is nog steeds niet opgelost.

* Twee dagen na de moord op Kennedy werd Oswald op het politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar en maffia-lid (?) Jack Ruby. Daardoor kon Oswald niet meer worden voorgeleid en werd er geen proces tegen hem gevoerd.

* Welke grote indruk president Kennedy naliet, bleek een tijdje later toen ook in Europa straten en pleinen zijn naam kregen. In Antwerpen werd de toen nieuwe tunnel onder de  Schelde naar hem genoemd , de ‘Kennedytunnel’.

* Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de begraafplaats Arlington National Cemetery, vlak bij het Pentagon. En werd een waar bedevaartsoord. (vrije, gratis foto’s)

CECI N’EST PAS MAGRITTE

Toen René Magritte in 1912 dertien jaar oud was, werd zijn moeder dood uit de Samber gehaald. Zij had zich met een doek voor haar voorhoofd in het water gestort.

In zijn werk verwijst zoon René meermaals naar dit drama, met illustraties van een vrouw van wie het aangezicht bedekt is.

* René Magritte werkte in eerste instantie als ontwerper bij Victor Servranckx in de behangpapierfabriek Peters-Lacroix. Het debuut van Magritte in de schilderkunst was kubistisch, futuristische en abstract.

* Na de kennismaking met het werk van Giorgio de Chirico in 1925, begon het werk van Magritte surrealistische elementen te assimileren. De Chirico beeldt voorwerpen zeer realistisch uit maar in totaal verschillende contexten. Zo beklemtoont De Chirico de raadselachtigheid van de objectenwereld.

* Tussen 1927 en 1930 werd in Parijs zijn surrealistische visie bekroond met de vriendschap van André Breto, schrijver van Het Surrealistisch Manifest.

* De zwarte humor van Magritte leidde hem ook vaak tot een morbide figuratie, daarbij nog meer gesurrealiseerd door de soms onmogelijk onwaarschijnlijke benamingen die hij zijn werk toebedeelde.

* Na 1945 werd Magritte lid van de Communistische Partij van België. In 1953 creëerde Magritte de wandschilderingen in het Casino van Knokke. Die zijn ondertussen beschermd.

**  In 1960 werd Magritte bekroond voor al zijn werk met de Belgische Staatsprijs. Het was de  eerste keer dat de Staatsprijs aan een kunstschilder werd toegekend.

* In de jaren 50 van de twintigste eeuw was Magrittes werk erg in trek bij New Yorkse verzamelaars. Magrittes werk zit voornamelijk in Amerikaanse collecties. Ook zijn bekendste icoon “La Trahison des Images” is daarbij.

* Magritte overleed op 21 november 1967. Samen met zijn vrouw werd hij begraven op het gemeentelijke kerkhof van Schaarbeek.

– Schilderstijl –

Het grootste deel van het oeuvre van Magritte behoort qua stijl tot het surrealisme, een van de belangrijke kunststromingen van de 20e eeuw.

* Het bekendste werk van Magritte is zonder enige twijfel “La Trahision des Images” (1928-29) of “Het verraad van de voorstelling” met de geschilderde tekst: “Ceci n’est pas une pipe” onder de zeer realistische afbeelding van een pijp.

* In dit werk schildert René Magritte een pijp met vlak daaronder de boodschap: “Dit hier is geen pijp” (Ceci n’est pas une pipe). Hij wil zichzelf en de toeschouwer herinneren aan het feit dat het hier gaat om een met olieverf beschilderd doek, en niet om een echte pijp.

* René Magritte vond dat het de taak is van de kunstschilder om de realiteit in een ander kader te plaatsen. Zijn kunst roept altijd meer vragen op dan zij kan beantwoorden.

* Veel van het werk van Magritte laat ook een verandering van het ene voorwerp in het andere zien. Bijvoorbeeld de serie woonhuizen in de nacht, met een heldere hemel in daglicht erboven (foto boven R). Of een maan die voor de bladeren van een boom hangt. Uilen of andere vogels die als planten uit de grond komen.

Internationale Mannendag

Eerlijkheidshalve … had ik er nog nooit van gehoord, maar daarnet las ik op de scheurkalender dat het vandaag International Men’s Day is. ‘Internationale Mannendag’ , jaarlijks op 19 november. Van echt vieren is vooralsnog geen sprake.

* Het oorspronkelijk kleinschalige initiatief (1999) is uitgegroeid tot een beweging die momenteel in meer dan zeventig landen navolging kent, waaronder ook Nederland en België.

* Internationale Mannendag heeft als doel … thema’s rond man-zijn onder de aandacht te brengen o.a. door het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, de gemeenschap, de familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu

* November is ook de maand vanMovember’ waarin mannen hun snor laten staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen.

* Deze dag is de tegenhanger van Internationale Vrouwendag op 8 maart. ‘t Is maar dat je ‘t weet…

15 NOVEMBER ‘KONINGSDAG’

Vandaag 15 november is het Koningsdag. Oorspronkelijk het ‘Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning’ genoemd.

*  Koningsdag werd in den beginne gevierd met kerkelijke overheden. Pas in 2001 werd deze in wezen religieuze plechtigheid vervangen door een burgerlijke.

Hoe de plechtigheden er vandaag gaan uitzien, werd niet meegedeeld. Vorig jaar was er geen viering omwille van corona. Voor twee jaar ging het er als volgt aan toe …

* In de voormiddag was er , op initiatief van de kerkelijke overheid , nog steeds het Te Deum in de kathedraal van St. Michiel & St.Goedele.

Op deze plechtigheid waren de leden van de koninklijke familie aanwezig. Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Lorenz woonden toen het Te Deum bij.

***  Het koningspaar zelf was, en zo hoort het ook,  niet aanwezig op de plechtigheden.

* De plechtige zitting vond ‘s middags plaats in het parlement, eveneens in aanwezigheid van leden van de koninklijke familie en van prominente genodigden, en bestond uit toespraken, getuigenissen en de huldiging van verdienstelijke landgenoten.

* Op Koningsdag werden –  net als op 8 april , de geboortedag van koning Albert I (en van mij, hihi) onderscheidingen in de nationale orden uitgereikt.

* In federale overheidsdiensten en sommige andere openbare diensten hebben de ambtenaren een vrije dag. Ook in het leger is Koningsdag een feestdag , net als voor de universiteit Gent.

***  Koningsdag is ook de officiële feestdag van de Duitse Gemeenschap van België.

*** Nog een weetje … Koning Leopold II van België werd op 15 november 1902 beschoten door de Italiaanse anarchist Gennaro Rubino. Lees hieronder meer , of druk rood …

WAPENSTILSTAND 11.11.11

11 november 1918 kwam officieel een einde aan WO I. In een bos bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer tachtig kilometer ten noorden van Parijs, werd de wapenstilstand gesloten.

  • Vanaf 11uur die ochtend werd er niet meer gevochten. Het echte einde van de Eerste Wereldoorlog kwam er evenwel pas in … 1919 met de ondertekening van de Vrede van Versailles. 

* Voor de onderhandelingen had de Duitse legerleiding de politicus Matthias Erzberger afgevaardigd. Van onderhandelen was echter geen sprake.

* Volgens de overlevering zou maarschalk Foch het volgende tegen Erzberger hebben gezegd toen die informeerde naar voorstellen voor een wapenstilstand: ‘Voorstellen? Ik heb geen enkel voorstel.’

* Matthias Erzberger kreeg simpelweg een dictaat voor de neus geschoven met het verzoek om dat te tekenen. Wat hij ook deed.

* De originele wagon werd in de zomer van 1940 op bevel van Hitler naar Berlijn overgebracht. Enkele dagen voor het einde van WO II werd hij door SS’ers in brand gestoken. In Compiègne staat nog steeds een replica.

11.11.11 – VIERING

Omwille van corona vond de traditionele plechtigheid in een van de deelgemeenten van Laakdal vorig jaar niet plaats. Gemeentearbeiders legden bij de monumenten  bloemen en kransen neer. Zie hoger meer daarover.

*** In volgende bijlage zie je foto’s (lv) van vroegere vieringen. Herken een vijftal personen die intussen wijlen zijn.

 

DAG VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

De Dag van de Franse Gemeenschap (27 september) is bij ons de jaarlijkse feestdag van de Frans sprekenden in België. Herdacht wordt de overwinning (in 1830) van de Belgische patriotten op de regeringstroepen in het Warandepark van Brussel. Het feest werd voor de eerste maal in 1975 gevierd.

* Na de nederlaag van Napoleon in Waterloo werden in 1815 op het congres van Wenen de Zuidelijke Nederlanden bij het pas opgerichte Koninkrijk der Nederlanden gevoegd, en ontstond het ‘Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’.

* Doordat het zuidelijk deel zich op meerdere punten door koning Willem I achtergesteld voelde t.o. van het noorden, leverde dit een hoop onvrede in het zuiden op.

* Geïnspireerd door de geslaagde julirevolutie van de Fransen, brak in Brussel een regelrechte opstand tegen Willem I uit. Dat werd een onafhankelijkheidsstrijd.

* In de nacht van 26 op 27 september 1830 leidde die tot de aftocht van de Nederlandse troepen uit Brussel. Die waren daar op 23 september binnengetrokken om de orde te herstellen. De opstand eindigde op 27 september, toen de troepen van Willem I uit elkaar vielen.

* Het zou echter nog 9 jaar duren (tot 1839) voordat België definitief en volledig onafhankelijk werd. De datum van 27 september staat symbool voor de verdrijving van de Nederlandssprekenden uit de stad en uit het land. Meteen ook een eerste taalstrijd, kunnen we stellen.

* Want … de feestdag is nog steeds speciaal bestemd voor alle Franssprekenden  in het hele land. De revolutie werd immers vooral door Walen uit Luik opgezet , met steun uit Frankrijk.

* Onder de revolutionairen bevonden zich ook veel zgn. –rattachisten- die België … bij Frankrijk wilden voegen.

**  Voor de andere gemeenschappen in België zijn er ook speciale dagen …zoals

Owens en Hitler …

In vele geschiedenisboekjes staat de beroemde foto van de zwarte atleet Jesse Owens. Die salueert voor de Amerikaanse vlag omdat hij net het verspringen heeft gewonnen op de Olympische Spelen van Berlijn in 1936.

Voor hem staat de Japanner Naoto Tajima, die derde was geworden. Achter hem staat de Duitser Lutz Long die ‘een nazi-groet’ brengt. Hij werd tweede.

* De zwarte atleet Jesse Owens , die uiteindelijk vier gouden medailles won op de Olympische spelen in 1936: de honderd en tweehonderd meter sprint, het verspringen en de vier keer honderd meter estafette.

* Nog steeds wordt gesuggereerd dat Hitler Jesse Owens niet gefeliciteerd zou hebben, omdat hij het niet kon verkroppen dat een zwarte atleet, een niet-Ariër, er met de belangrijkste prijzen vandoor ging… Dit blijkt een ingeroeste mythe te zijn.

Jesse Owens handen schudden

* De beroemde foto van de medailleuitreiking na het verspringen. Owens (midden) salueert, links Tajima, rechts Long, die de Hitlergroet brengt.  Bundesarchiv, Bild 183-G00630 / Unknown author / CC-BY-SA 3.0 / CC BY-SA 3.0 DE via Wikimedia Commons

*** Het was niet Hitler, wel het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dat verantwoordelijk was voor het uitblijven van een ontmoeting tussen Jesse Owens en Hitler.

* Hitler had aan het begin van het toernooi enkele Duitse en Finse gouden medaillewinnaars uitgenodigd in zijn loge om ze te feliciteren.

* Hierop had het IOC de Führer laten weten dat het Olympisch protocol niet toeliet medaillewinnaars te ontvangen in de persoonlijke loge van de gastheer.

*** Toen Jesse Owens de volgende dag een gouden medaille ontving, werd hij niet uitgenodigd in de loge. Niet dus omwille van politieke of racistische motieven, maar van het protocol van het IOC.

** Nog steeds lopen er claims van mensen die menen dat Hitler en Owens elkaar wel de hand hebben geschud, maar ook dat blijkt moeilijk te bewijzen.

*** Jesse Owens werd voor velen de personificatie van iemand die in zijn eentje Hitlers rassentheorie weerlegde door vier medailles te winnen. Zelf zag hij dat niet zo. Owens had goede herinneringen aan Berlijn 1936.

*** In Berlijn logeerde Owens in dezelfde hotels als de blanken. In Amerika was dat niet altijd het geval. Owens kreeg, net als de andere Afro-Amerikaanse medaillewinnaars, ook geen felicitaties  van de Amerikaanse president.

* Owens merkte trouwens op dat hij in Duitsland minder last had van racisme dan toen hij terugkeerde in zijn eigen land, in de V.S. , de Verenigde Staten. Een veel geciteerde uitspraak van Owens was: ‘Although I wasn’t invited to shake hands with Hitler, I wasn’t invited to the White House to shake hands with the President either.’

* Met die uitspraak wilde Owens aangeven dat hij zich eerder genegeerd voelde door de Amerikaanse president dan door de Duitse dictator.

* Het duurde nog tot 2016 dat het Witte Huis de Afro-Amerikaanse medaillewinnaars van de Olympische Spelen van 2016 echt erkende. Toen nodigde president Barack Obama de nog levende medaillewinnaars uit bij een speciaal evenement.

AUGUSTUS

Vannacht begon de maand augustus, de tweede volle zomermaand van de kalender, en net als juli eentje met 31 dagen.

** Op 1 januari 45 v.Chr. trad de zogeheten Juliaanse kalender in werking. Genoemd naar JULIUS Caesar.

** De oude naam van de vijfde maand luidde Quintilis (vijfde), aangezien het Romeinse jaar toen nog in maart begon.

* In de middeleeuwen verdrong juli de oude Nederlandse naam, hooimaand. Die was ingevoerd door Karel de Grote. Voor een echt werkbare kalender is het dan nog wachten tot in de 16de eeuw …

* Gaius Octavius was het lievelingetje van zijn oudoom Julius Caesar. Toen Caesar in 44 v.Chr. werd vermoord, bleek hij de achttienjarige Octavius als zijn zoon te hebben geadopteerd.

* In 8 v.Chr. gaf Octavius toestemming om de maand waarin hij tot consul was benoemd en waarin hij zijn belangrijkste overwinningen had behaald, naar hem AUGUSTUS te noemen. Daarvoor heette die maand sextilis (‘de zesde’), aangezien het Romeinse jaar ooit met maart begon.

Augustus betekent zoveel als ‘gezegend, heilig, eerbiedwaardig’. Octavianus ontving zijn eretitel op 16 januari 27 v.Chr. en noemde zich voortaan Caesar Augustus. Het bleef in de familie…

***  En wat zegt de ‘kalender met een hoek af ‘ hierover ?…

1 2 3 4