Vrede van Parijs (1783)

Op 3 september 1783 werd in een hotel in Parijs de zogenaamde ‘Vrede van Parijs’ ondertekend. Daarmee kwam er officieel een eind aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783).

° Het Verenigd Koninkrijk erkende de onafhankelijkheid die enkele jaren eerder (4 juli 1776) door de dertien voormalige koloniën was uitgeroepen.

° De Amerikanen hadden het niet alleen voor elkaar gekregen dat hun onafhankelijkheid erkend werd, ze hadden ook het hele gebied tussen de Appalachen en de Mississippi in bezit gekregen. De noordelijke grens van het land werd bepaald door de St. Croix-rivier.

° Het verdrag werd namens Amerika ondertekend door John Jay, John Adams, Benjamin Franklin, Henry Laurens en William Temple Franklin.

Meer  Amerikaanse geschiedenis
Boek: Amerika – De droom op drift

met dank aan Historiek – meer? … rood drukken –

Verder op 3 september:

 • 1939Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verklaren de oorlog aan nazi-Duitsland.
 • 1944 –  In Nederland vertrekt de laatste trein uit Kamp Westerbork
 • 1957 – In Little Rock, Arkansas, proberen de eerste zwarte scholieren naar de middelbare school te gaan. Als zij bij de school aankomen worden ze uitgescholden en weggepest.
 • 1991 – Het Super Nintendo Entertainment System wordt op de markt gebracht.

AUGUSTUS

Vannacht begon de maand augustus, de tweede volle zomermaand van de kalender, en net als juli met 31 dagen.

*** Op 1 januari 45 v.Chr. trad de zogeheten Juliaanse kalender in werking. Genoemd naar JULIUS Caesar.

** De oude naam van de vijfde maand luidde Quintilis, aangezien het Romeinse jaar ooit in maart begon. In de middeleeuwen verdrong juli de oude Nederlandse naam, hooimaand. Die was ingevoerd door Karel de Grote.

* Gaius Octavius was het lievelingetje van zijn oudoom Julius Caesar. Toen Caesar in 44 v.Chr. werd vermoord, bleek hij de achttienjarige Octavius als zijn zoon te hebben geadopteerd.

* In 8 v.Chr. gaf Octavius toestemming om de maand waarin hij tot consul was benoemd en waarin hij zijn belangrijkste overwinningen had behaald, naar hem AUGUSTUS te noemen. Daarvoor heette die maand sextilis (‘de zesde’), aangezien het Romeinse jaar ooit met maart begon.

 • Augustus betekende zoveel als ‘gezegend, heilig, eerbiedwaardig’. Octavianus ontving zijn eretitel op 16 januari 27 v.Chr. en noemde zich voortaan Caesar Augustus. Het bleef in de familie…

***    En wat zegt de ‘kalender met een hoek af ‘ hierover ?…

J.S. BACH

We hadden het over het hoofd gezien …gisteren 28 July (1750) overleed de absolute grootmeester van de Barok in Leipzig. JS Bach werd 65 en werd anoniem begraven. Bach had beslist meer verdiend. Erger nog, zijn naam en zijn muziek verdwenen  geruime tijd uit de belangstelling. Het was Felix Mendelsshon (in feite diens leermeester Zelter) die de grootmeester herontdekte.

° In 1829 verzorgde de twintigjarige Felix Mendelssohn de eerste uitvoering van de Matthäuspassion sinds Bachs dood. De belangstelling voor dit concert in de Singakademie in Berlijn was overweldigend.

° Mendelssohn was een groot pionier op het terrein van de Bach revival. Van zijn leermeester Zelter nam hij diens initiatief uit 1829 stiekem over en werd alzo de man die de muziekliefhebbers voor eeuwig en altijd zullen gedenken en dankbaar zijn.

° Eigenlijk gebeurde die eerste Bach-heruitvoering dus op vraag van Mendelsshons leraar, de vrijmetselaar Carl Zelter. Carl Friedrich Zelter was niet alleen componist, maar ook muziekleraar en dirigent in Berlijn. Ook hij wou als eerste het passieverhaal van Bach uitvoeren, maar de lepe Mendelssohn was hem te vlug af… Zo schrijf je ook geschiedenis.

° Een korte samenvatting van het Bach-verhaal vonden we op ‘de kalender met een hoek af’ die het wellicht ook bij ons aller Wikipedia haalde…

JS Bach (L)werd geboren in Eisenach, een stadje in Thüringen (R)

N- en Z-Korea sluiten wapenstilstand (1953)

Op 27 juli 1953 werd er een wapenstilstand gesloten tussen Noord- en Zuid-Korea. Het eiland was al sinds 1950 verwikkeld in een burgeroorlog. Een oorlog die ook wel de enige ‘hete oorlog’ van de Koude Oorlog genoemd.

* Bij het sluiten van de wapenstilstand werd o.m. afgesproken dat er een demarcatielijn (foto) en een gedemilitariseerde zone moest komen.

* De grens tussen beide landen loopt sindsdien ruwweg langs de 38ste breedtegraad en verschilt amper van de grens die voor het uitbreken van de oorlog tussen beide gebieden was getrokken.

* Winnaars kende de Koreaanse Oorlog niet, wel veel slachtoffers. Hoeveel burgers en militairen door de oorlog precies omkwamen is onbekend.

* De Verenigde Staten zeggen ruim 30.000 man te hebben verloren en China houdt het aantal dodelijke slachtoffers op 145.000.

*** Noord- en Zuid-Korea herstellen communicatieverbindingen

* Noord- en Zuid-Korea hebben gisteren maandag, aan de vooravond van het 68ste demarcatiejaar, de hotline tussen beide landen hersteld. Dat heeft het kantoor van de Zuid-Koreaanse president vandaag dinsdag bekendgemaakt.

* De telefoonlijn werd in juni 2020 gesloten door het noorden. Kort daarna werd ook een gedeeld kantoor in de gedemilitariseerde zone door de Noord-Koreanen opgeblazen. Het kantoor moest de samenwerking tussen beide landen verbeteren, het opblazen ervan betekende lange tijd het einde van officiële contacten tussen beide landen.

* De leiders van beide landen, de Noord-Koreaanse Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, hebben sinds april jl. persoonlijke brieven uitgewisseld om de relatie tussen de twee landen te verbeteren. Ze zijn overeengekomen om als eerste stap de hotline te herstellen, aldus het presidentiële kantoor in een verklaring.

* “De twee leiders kwamen ook overeen om het wederzijdse vertrouwen tussen beide Korea’s zo snel mogelijk te herstellen en de relatie weer voort te zetten.”

 

* Leestip: De Koude Oorlog (1945-1991) – Samenvatting & Tijdlijn
* Lees ook: Koreaanse Oorlog (1950-1953)

 

          Verder nog op 27 juli

 

 • 1866 – De eerste telegraafkabel tussen Amerika en Europa is gelegd.
 • 1890 – Vincent Van Gogh schiet zichzelf in de borst met een pistool. Aan zijn verwondingen overlijdt hij twee dagen later, op 29 juli 1890.
 • 1955 – Oostenrijk wordt onafhankelijk, de grote mogendheden beëindigen de bezetting.
 • 1986 – Meesterknecht Greg LeMond uit de Verenigde Staten verslaat zijn Franse kopman Bernard Hinault en wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk.
 • 1990 – De laatste Deux Chevaux (geitje) rolt van de lopende band in de Citroën-fabriek in Portugal.

Dit alles en nog veel meer in Historiek

Plakkaat van Verlatinghe (1581)

Op 26 juli 1581 , 15 jaar na de Beeldenstorm en 4 jaar voor de val van Antwerpen ( begin van de afscheiding tussen Noord en Zuid) , werd het zogenaamde Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden.

* Met het document, ook wel de akte van Afzwering genoemd, namen de noordelijke gewesten afstand van de Spaanse koning Filips II , zoon en opvolger van keizer-koning Karel V.

* Het Plakkaat van Verlatinghe wordt gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden en een belangrijke voorloper van de Nederlandse Grondwet.

* Voor het eerst in de Tachtigjarige Oorlog (even drukken voor een grote uitleg) kwamen de autoriteiten expliciet in opstand tegen de koning. Het Plakkaat werd samengesteld vanuit de overtuiging dat vorst en volk een soort ongeschreven contract met elkaar hadden.

* Als de vorst zich als een tiran zou gedragen of in strijd met de rechten en vrijheden van de gewesten regeerde, dan kon hij worden afgezet.

* Volgens de Nederlandse gewesten had Filips II zijn rechten op de Nederlanden verspeeld. De verklaring werd ondertekend door gedeputeerden van Brabant, Gelre en Zutphen, Vlaanderen, Friesland, Holland, Zeeland, Mechelen en Overijssel.

* Vertegenwoordigers van deze gewesten stelden vervolgens een nieuwe eed van trouw aan de Verenigde Nederlanden op waarmee ze zich gelijk ontsloegen van de eed aan Filips II.

* Na de ondertekening van het Plakkaat van Verlatinghe werd er niet onmiddellijk een republiek gevormd. De Staten Generaal gingen eerst nog op zoek naar een andere vorst.

* Toen er geen kandidaat werd gevonden, werd in 1588 besloten verder te gaan als republiek.

*** Begin 2018 werd het historische document uitgeroepen tot pronkstuk van Nederland.

Lees ook: Het Plakkaat van Verlatinge – “De tirannie verdrijven” in Historiek

DAGEN worden KORTEr

 

 

Het is juli, de zevende maand van het jaar, genaamd naar Julius Caesar, en volle zomermaand. 2021 is halfweg geweest.

* De extra-lange dagen zijn voorbij. In juli worden de dagen 1u16 korter. In augustus nog eens 1u57

* De vroege vogels werden vanmorgen meteen getrakteerd op … regen en een zware lucht die nog meer van dat beloofde voor de rest van de dag.

* Hopelijk geen voorbode van een lange, natte zomer.

WEER BURGEROVERLEG

Op vrijdag 28 mei richt CD&V Laakdal weer een burgeroverleg in, volledig bepaald door de burgers van onze gemeente.

° Ervaar jij een pijnpunt binnen onze gemeente?  ° Wil jij met medeburgers in debat gaan over een bepaald onderwerp?  ° Waar dienen onze beleidsmensen dringend werk van te maken?

* Aarzel niet en zet het op mail, zodat jouw punt op de agenda kan gezet worden! Mailen naar info@laakdal.cdenv.be

* Graag de link om deel te nemen?.. Hetzelfde mailadres!

eerste president van Israël

Chaim Weizmann eerste president van Israël (1948)

 

Op 16 mei 1948 , vandaag 73 geleden, werd Chaim Weizmann gekozen tot de eerste president van de moderne staat Israël.

* Twee dagen eerder had David Ben-Goerion de staat Israël uitgeroepen.

* Chaim Weizmann werd in Rusland geboren maar woonde het grootste deel van zijn leven in Groot-Brittannië. Hij studeerde chemie in Duitsland en werd in 1916 benoemd tot directeur chemische laboratoria van de Britse Admiraliteit. Mede door die functie kwam hij in contact met Arthur Balfour, minister van Buitenlandse Zaken.

* Weizmann werd een belangrijk figuur in de zionistische beweging. In 1901 al had hij een Joods Nationaal Fonds opgericht. Doel van dit fonds was geld in te zamelen om in Palestina land te kopen. Het fonds werd onder meer financieel gesteund door baron Edmond de Rothschild.

* De beroemde Balfour-verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan lobbywerk van Chaim Weizmann.

* In 1917 stuurde de Britse minister van Buitenlandse Zaken deze verklaring naar Lord De Rothschild,leider van de Britse zionistische beweging. In het document stond:

Balfour-declaration

Harer Majesteits regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina, en zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en politieke status die Joden genieten in enig ander land.

* De Balfour-verklaring werd door de meeste sympathisanten van de zionistische beweging positief ontvangen. In de Arabische wereld werd echter woedend gereageerd.

* Daar werd de verklaring van Balfour gezien als een schending van de Britse belofte aan Sharif Hussein van Mekka.

* In 1916 had de Britse Hoge Commissaris in Caïro, Sir Henry McMahon, tegenover deze Sharif Hussein van Mekka aangegeven dat Groot-Brittannië ‘bereid was’ de onafhankelijkheid van de Arabieren te erkennen en te steunen.

* In 1919 werd Weizmann president van de Zionistische Wereldorganisatie. Als president van deze organisatie wees hij de gewapende opstand in Palestina af.

* Hij was ook geen voorstander van illegale immigratie. Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Chaim Weizmann werd tot eerste president gekozen.

* Tot aan zijn overlijden in 1952 bleef Weizman president van Israël. Chaim Weizmann werd 77(gelezen in Historiek)

Kanaaltunnel 27 jaar jong

De Kanaaltunnel is een spoorwegtunnel onder Het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De bouw van deze tunnel werd voltooid op 6 mei 1994 , vandaag 27 jaar geleden.

* De tunnel loopt van het dorp Coquelles bij Calais in Noord-Frankrijk naar Folkestone in Kent. De tunnel is ongeveer 50,5 kilometer lang: 3,3 km in Frankrijk, 9,3 km in het Verenigd Koninkrijk, en 37,9 km onder water.

Constructie

 • De tunnel bestaat uit drie buizen, twee buizen met ieder een spoor, middellijn 7,6 meter, en daartussen een vlucht- en servicebuis met een middellijn van 4,8 meter.
 • De Kanaaltunnel ligt ongeveer 40 meter onder de zeebodem, en op sommige plekken in het traject is het kanaal wel 60 meter diep. Het diepste punt van de tunnel ligt ongeveer 115 meter onder zeeniveau.
 • Treinen rijden in zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk links. Ook in de tunnel is dat het geval. Er zijn om de 375 meter vluchtroutes tussen de servicebuis en de spoorbuizen en om de 200 meter ontluchtingsverbindingen.

* De bouw van de tunnel begon in 1986 en duurde zeven jaar. Er waren 15.000 mensen nodig om het werk te klaren. De tunnel werd op 6 mei 1994 officieel geopend door de toenmalige president van Frankrijk François Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II.   * De tunnel wordt beheerd en geëxploiteerd door het bedrijf Eurotunnel, dat een concessie voor 99 jaar heeft gekregen.

Gebruik

* De tunnel wordt gebruikt door:

* Deutsche Bahn heeft sinds 2013 toestemming om Intercity-Express-treinen door de Kanaaltunnel naar Londen te laten rijden maar realiseerde dit niet.

* Er zijn uitgebreide laadperrons aan beide uiteinden om de voertuigen snel in en uit te laden. Dat geschiedt van opzij, dus de trein staat naast het perron. Er zijn keerlussen voor de treinen, zodat de treinen snel gereed zijn voor de terugreis.

* De reistijd met de Eurostar door de 50,45 km lange tunnel bedraagt bij een snelheid van 160 km/u ongeveer 19 minuten, de pendeltreinen doen er zo’n 16 minuten langer over. Een oversteek met de pendeltreinen duurt ‘van snelweg tot snelweg’ echter een uur tot anderhalf uur, in verband met de hele logistiek van de tolheffing, het in- en uitlaadproces en douaneformaliteiten.

* Het oorspronkelijke plan was om de Eurostars ook andere bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk dan alleen Londen te laten aandoen, en er zouden ook nachttreinen gaan rijden tussen Londen en diverse bestemmingen op het vasteland van Europa.

* Door technische maar vooral ook financiële problemen zijn beide plannen nog niet uitgevoerd, het is nog onduidelijk of deze plannen ooit gerealiseerd zullen worden.

Bedrijfsvoering

* Al vanaf de opening van de tunnel heeft de exploitant Eurotunnel te kampen met grote tekorten. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Enorme schulden als gevolg van kostenoverschrijdingen tijdens de bouw.
 • Hevige concurrentie met de veerboten over het Kanaal en de Noordzee en prijsvechters in de luchtvaart die stukken goedkoper zijn.
 • Hoge kosten door zeer strenge veiligheidseisen die door de overheid zijn opgelegd.
 • Problemen met illegalen die door de tunnel het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken.

* Vanaf 2011 groeit elk jaar het aantal personen en de hoeveelheid goederen die door de tunnel worden vervoerd. Hierdoor zijn de problemen met de bedrijfsvoering van de tunnel grotendeels verleden tijd.

 • Op 18 november 1996 ontstond brand in een vrachtwagen. Deze brandde al voordat de trein de tunnel inreed. Van de 30 passagiers, liepen er enkele ernstige rookvergiftigingsverschijnselen op.
 • Acht mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Pas na drie weken werd de Kanaaltunnel weer geopend. De schade bedroeg ongeveer 25 miljoen euro. Na de brand werden enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo vonden veel passagiers dat de nooduitgangen onvoldoende waren aangegeven.
 • Een kleiner ongeval vond plaats op 21 augustus 2006 toen een vrachtwagen op een trein vlam vatte. De tunnel werd korte tijd gesloten. Dit veroorzaakte enkele uren vertraging in het treinverkeer. Vierendertig mensen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond.
 • Op 11 september 2008 vatte een vrachtwagen ongeveer 11 km van de Franse grens vlam. Tweeëndertig mensen werden geëvacueerd via de servicebuis. Zes mensen raakten lichtgewond. Ze kampten met ademhalingsmoeilijkheden. Dertigduizend mensen strandden op treinstations aan beide zijden van het Kanaal. Het kostte de meer dan driehonderd Britse en Franse brandweerlieden 16 uur om het vuur te bestrijden.
 • Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. Volgens de Franse autoriteiten was een remsysteem van een vrachtwagen oververhit geraakt, waardoor een band vlam vatte. Vervolgens zou het vuur zijn overgeslagen naar twee andere trucks.
 • De Britse omroep BBC meldde dat de brand werd veroorzaakt door een gekantelde vrachtwagen met een giftige stof. Bronnen melden dat de schade groter is dan die na de brand van 1996.
 • Het vuur zou op sommige plaatsen temperaturen van 1000 °C hebben bereikt en zes wagons en een locomotief hebben vernield.
 • Op 13 september 2008 werd de tunnel weer geopend voor beperkt goederentransport. Op 15 september gebeurde dit voor een beperkte passagiersdienst. Aanvankelijk kon alleen de zuidelijke tunnelbuis worden gebruikt. De noordelijke buis, die in brand stond, raakte over een lengte van 300 meter beschadigd en bleef nog enkele weken gesloten voor reparaties.
 • Op 22 september kon al een sectie van 17 kilometer van de noordelijke buis weer in gebruik worden genomen, hetgeen een verhoging van de capaciteit mogelijk maakte.
 • In een volgende stap werd de middelste sectie van de noordelijke buis vrijgegeven, zodat slechts over 1/3 van de afstand maar één buis ter beschikking was. Op 9 februari 2009 werd de tunnel volledig vrijgegeven. De totale reparatiekosten bedroegen ongeveer 60 miljoen euro.
 • Op 29 november 2012 is het treinverkeer ‘s middags enige uren stilgelegd vanwege een brand in een vrachtwagen op de trein van Calais naar Folkestone. De brand werd opgemerkt door een brandalarm, waarna de trein op een apart spoor werd gezet en alle aanwezige personen (waaronder 36 vrachtwagenchauffeurs) werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Vertragingen liepen op tot 5 à 6 uur.
 • Op 7 juli 2014 moesten 382 mensen worden geëvacueerd wegens een probleem met de bovenleiding.

GEEN RISICO VOOR RAMPSite

De kernramp van Tsjernobyl was een ernstig ongeluk. Het was zelfs het zwaarste ongeval met een kerncentrale waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen. Het was echter niet het eerste nucleaire ongeval in de Sovjet-Unie.

° Pas 33 uur later kwam de evacuatie van de directe omgeving op gang. Na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 km rond de reactor.

° De eerste melding van het ongeluk kwam van Zweedse onderzoekers. De meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes kwam vrij gedurende de eerste tien dagen na het ongeluk. Rond 2 mei bereikte de radioactieve wolk België.

° In België werd eerst geen enkele maatregel genomen, pas de dag erna kwam een advies om groenten extra te wassen en voor boeren om dieren op stal te houden. Armand Pien , onze weerman van toen, mocht in zijn weerbericht niet zeggen hoe hoog de straling van de radioactieve wolk wel was.

° Nadat de brand geblust was en de grote brokken radioactief materiaal in de krater waren geworpen werd reactor 4 ingepakt in een betonnen sarcofaag, die in november 1986 klaar was. De overige drie reactoren werden na verloop van tijd weer in bedrijf gesteld. De bouw van reactor 5 en 6 werd in 1989 gestaakt.

° Op vrijdag 15 december 2 000 werd de energiecentrale in Tsjernobyl voorgoed gesloten.  De sarcofaag uit 1986 werd wegens de hoge stralingsniveaus in grote haast gebouwd en vertoonde al snel scheuren.

° Daarom werd besloten om een betere sarcofaag over de oude heen te bouwen. Het project kostte circa twee miljard euro. Op 29 november 2016 was de koepel voltooid en over de reactor geplaatst.

° Volgens de WHO waren er sinds de kernramp in Tsjernobyl voorlopig nog maar 50 doden gevallen als gevolg van radioactiviteit …

° Meer dan duizend brandweermannen werden ingezet tegen de bosbrand in de ‘vervreemdingszone’ rond de kerncentrale van Tsjernobyl.

foto – De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht de site waar 35 jaar geleden de grootste kernramp uit de wereldgeschiedenis plaatsvond. © belga

* De brandweer probeerde er nog twee haarden van smeulende bomen en andere vegetatie onder controle te krijgen. Milieu-experts vreesden dat de branden radioactieve as in de lucht konden brengen, en dat vervuilde rook tot in de hoofdstad Kiev kon waaien. De autoriteiten schreven de branden toe aan sterke winden en abnormaal droge omstandigheden na een winter waarin weinig sneeuw viel.

* Volgens het rampenbeheer was de achtergrondstraling in Kiev ‘stabiel’ en overschreed die de toegelaten waarden niet. Een milieufunctionaris, Egor Firsov, had gezegd dat in het gebied rond Tsjernobyl de straling tot zestien keer hoger was opgemeten dan de normale achtergrondniveaus.

Geen risico voor de rampsite

* De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht in een persbericht hulde aan de hulpverleners die onmiddellijk na de ramp ter plaatse kwamen en noemde de werkers ter plaatse ‘helden die de toekomst hebben gered van het gevaar van straling’… Hij bracht ook een bezoek aan de site, legde een bloemenkrans neer aan een monument en nam een moment van stilte in acht.

1 2 3