zelfbediening …

 • ROOD INTOETSEN en een WAAIER ITEMS valt bij je binnen
 • Met dank aan Wikipedia
 • 26 januariop het eerste gezicht niet bepaald een dag van grote of grootse dingen. Maar de speurder in mij werd toch een beetje beloond voor zijn ijver … Lees even mee…en druk op rood voor meer info.
 •  Algemeen
 • Kopje criminaliteit Criminaliteit en veiligheid
  • 2013 – Een Egyptische rechtbank veroordeelde 21 beklaagden tot de dood. Zij stonden terecht  voor hun rol in de Port Said-stadionramp, waarbij in februari 2012 74 mensen om het leven kwamen.
  • De uitspraak leidde tot rellen in de havenstad Port Said, waarbij 31 doden vallen.
 • Kopje economie Economie
  • 2010 – Het Nederlandse bedrijf Spyker neemt de failliete Zweedse autofabriek Saab over van het noodlijdende Amerikaanse concern General Motors.

Renovatie fietspad Stwg Oosterlo

Als alles naar wens verliep, zou de gemeentelijke technische dienst vanaf gisteren maandag 23 januari al begonnen zijn met de renovatie van het fietspad langs de Steenweg op Oosterlo.

Momenteel ligt het bestaande voetpad er onveilig bij. Concreet wordt het gedeelte tussen de Tempelstraat en de Schoolstraat langs de zijde van de oneven huisnummers aangepakt.

Frank Sels : “De vernieuwing van het bestaande fietspad kadert in de beleidsvisie van het gemeentebestuur om binnen deze legislatuur € 500.000 gefaseerd te investeren in het kader van verbetering van voet- en fietspaden binnen Laakdal.”

Burgemeester Tine Gielis: “De werken worden gefaseerd uitgevoerd in stroken van maximaal 30 meter om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Voor gemotoriseerd verkeer zal tijdens de werken beurtelings verkeer van kracht zijn. Fietsers en voetgangers krijgen een beveiligde doorgang om de werken te passeren.”

Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zullen de werken volgens de huidige planning voltooid zijn op 24 februari.

William Herschel ontdekt uranus

11 januari – … ligt moeilijk bij ‘het nieuws van elke dag’. Enig nieuws  van betekenis vonden we toch weer bij ‘Historiek’, onze redder in nood bij ons dagelijks lesje geschiedenis … Geniet er van, of probeer het …
Titania, een van de manen van Uranus – Foto: NASA

* Op 11 januari 1787 ontdekt de Britse astronoom William Herschel de eerste twee manen van Uranus. Zes jaar eerder was hij al de eerste die de planeet zelf ontdekte.

* Toen Herschel de planeet ontdekte noemde hij hem Georgium Sidus, naar de Engelse koning George III. Vanwege de ontdekking werd de planeet echter ook wel Herschel genoemd. Vanaf 1850 werd de planeet officieel Uranus genoemd.

* De planeet heeft voor zover bekende 27 natuurlijke satellieten. De eerste twee van deze manen werden op 11 januari 1787 ontdekt door William Herschel. De manen Titania en Oberon.

Verder op 11 januari

 • SiciliëSicilië

  1693 – Sicilië wordt opgeschrikt door een aardbeving met een sterkte van 7,4 op de schaal van Richter, de zwaarste aardbeving ooit in Italië. Ongeveer 60.000 mensen komen om het leven.

 • 1814 – De Slag bij Hoogstraten vindt plaats tussen het Franse leger en geallieerde Pruisische, Russische en Britse troepen. De Fransen worden verslagen.
 • 1820 – In Frankrijk wordt het eerste roestvrij staal geproduceerd.
 • 1935 – De beroemde Amerikaanse vliegenierster Amelia Earhart vliegt als eerste solo over de Grote Oceaan.

 • 1942Japan verklaart Nederland de oorlog en valt Nederlands-Indië binnen.

Driekoningen: 12 vragen & antwoorden

Vandaag vrijdag 6 januari is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? 12 vragen, 12 antwoorden.

 1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
 1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
 1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
 1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
 1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
 1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden is.
 1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
 1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
 2. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
 3. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.

DAGUERREOTYPE …

Afbeelding van Daguerre in een boek over de daguerreotypie.

 

 • NOG VERDER IN ‘Historiek’ OP 2 JANUARI
 • Alemannen steken opnieuw in groten getale de Rijn over en vallen Gallië binnen.
 • 1492 – Het Spaanse leger verovert Granada op de Moren. Columbus ontdekt Amerika.
 • 1935Bruno Hauptmann, die er van verdacht wordt de 2-jarige zoon van luchtvaartpionier Charles Lindbergh te hebben gekidnapt en vermoord, staat terecht. Later wordt hij schuldig bevonden en geëxecuteerd.
 • 1960 – Senator John F. Kennedy kondigt in de VS aan dat hij zich voor de Democratische Partij kandidaat zal stellen voor het presidentschap.
 • 1985 – De musical Annie wordt voor de 2 377e en laatste keer opgevoerd op Broadway.
 • 2007 – De AEX komt voor het eerst sinds mei 2002 boven de 500-puntengrens uit.
 • 2002 de Belgische frank wordt vervangen door de € euro – ook in de meeste Europese landen verdringt de € de nationale munten
 • 2008 – Voor het eerst wordt 100 Amerikaanse dollar voor een vat olie geboden.

JANUS WORDT JANUARI

De maand januari is vernoemd naar de Romeinse beschermgod Janus. Hij wordt afgebeeld met twee gezichten die ieder een andere kant opkijken, één naar de toekomst en één naar het verleden.

* Janus was de beschermgod van de openbare doorgangen en poorten en werd ook gezien als de god van “alle begin en de overgang van oud naar nieuw”.

* Bij de Romeinen was januari (Ianuarius) de elfde maand van het jaar, de eerste ook na de winterse zonnewende.

* Dat deze maand toch vernoemd werd naar Janus, kwam waarschijnlijk doordat ze voor de Romeinen symbool stond voor het begin van een nieuwe periode.

* Bij de overgang naar de gregoriaanse kalender (onze huidige kalender) werd de eerste maand naar Janus genoemd: januari.

Forum Romanun

* Hoewel Janus een belangrijke god was, is er niet erg veel over de verering van de godheid bekend. Het beroemdste heiligdom voor de god was een poortdoorgang op het Forum Romanum.

* In de eerste eeuw na Christus liet keizer Domitianus een heiligdom voor Janus bouwen op het Forum van Nerva.

* Bij offers en gebeden werd Janus door de Romeinen eigenlijk standaard aangeroepen, omdat ‘zonder zijn tussenkomst’ de poorten van de hemel gesloten zouden blijven.

(met dank aan Historiek)

Tine Gielis, cd&v lijsttrekker 2024

De eindejaarsperiode is steeds een moment om voor- en achteruit te kijken. Dat deed ook Cd&V Laakdal.

De verkiezingen zijn nog niet meteen in zicht. Toch heeft Cd&V Laakdal al een kandidaat voor het burgemeesterschap.

Cd&V is het al unaniem eens om Tine Gielis andermaal als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 te sturen.

“Tine kan intussen terugblikken op 16 jaar ervaring als burgemeester en heeft voor de komende bestuursperiode nog heel wat ambities.  Met Tine kent Laakdal een burgemeester die voor iedereen bereikbaar is en transparant in haar communicatie naar de individuele burger”, weet cd&v-voorzitter Stein Voet.

**  Als burgemeester drukte Tine haar stempel door vooral te werken aan

>       verkeersveiligheid: fiets- en voetpaden, openbare verlichting

>       dorpskernvernieuwing: aantrekkelijke marktpleinen creëren

>       het verenigingsleven: accommodatie, financiële, logistieke en materiële ondersteuning aan verenigingen

>       erfgoed: monumenten of leegstaande gebouwen nieuw leven inblazen

>       kinderopvang: elke deelgemeente heeft een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang ‘t Kakelnestje.

>       ontmoetingsruimte: na de realisatie van Capellebeemden in Klein-Vorst beschikt elke deelgemeente over een zaal.  Dit is een taak die we als gemeentebestuur hebben overgenomen van de parochie.

 

Voor de bestuursperiode 2024-2030 staan onder andere volgende projecten in de steigers: het restaureren en herbestemmen (met subsidies) van de pastorijen van Veerle en Klein-Vorst, het herinrichten van de dorpskernen van Klein-Vorst en Veerle (inclusief de Vineasite), het realiseren van nieuwe nieuwe fietspaden/verbindingswegen.

 

Burgemeester Tine Gielis: “Ik ben bijzonder fier om de lijst namens cd&v Laakdal opnieuw te mogen trekken. Zoals de voorbije jaren, kies ik voor een politiek op mensenmaat en vanuit het hart. Op deze manier hoop ik opnieuw het verschil te maken. Ik sta hierin uiteraard niet alleen, maar wordt geflankeerd door een zeer divers en geëngageerd team, met zowel ervaring als jeugdig enthousiasme.

KEIZER EN KONING OP 25 DECEMBER

*  De Frankische vorst Karel de Grote werd op 25 december 800 door paus Leo III in Rome tot keizer gekroond. Met deze plechtigheid werd het keizerschap in West-Europa in ere hersteld. De laatste keizer in Europa was Romulus Augustulus geweest. Deze keizer was in het jaar 476 afgezet nadat hij Flavius Orestes had vermoord. Leuke jongens in die jaren.

*  Na de Slag bij Hastings in 1066 trok Willem de Veroveraar via Dover en Canterbury naar Londen. Zijn eerste aanval op Londen bij London Bridge werd afgeslagen. Met versterkingen uit Normandië lukte de volgende aanval wel. Op 25 december 1066 werd Willem in de Westminster Abbey tot koning gekroond.

*  De gotische Westminster Abbeykerk (rood indrukken) is sinds 1 100 de plaats waar doorgaans de kroningen en de begrafenissen van de leden van de Britse koninklijke familie plaatsvinden.  (met dank aan Historiek)

WAT GEBEURDE OP 22 DEC ?

Wat gebeurde op 22 december , volgens … ? Klikken op rood of zelf gaan zoeken…

* Wikipedia

1990Lech Wałęsa wordt beëdigd als president van Polen.

1994 – De Mexicaanse overheid begint met de evacuatie van circa 75.000 dorpelingen die onder de rook van de opnieuw actief geworden vulkaan Popocatépetl leven.

1994 – Bij etnische onlusten in Bujumbura, de hoofdstad van de Midden-Afrikaanse staat Burundi, komen meer dan dertig mensen om het leven

2008Yves Leterme ontvangt zijn ontslag van de Belgische koning en is niet langer premier van België.

 

* Historiek

1849 –  De executie van Fjodor Dostojevski wordt op het laatste moment afgeblazen.

1938 – In Zuid-Afrika wordt een coelacant gevangen.

1986 – Andrej Sacharov (foto) en zijn vrouw Jelena Bonner keren na zeven jaar ballingschap terug in Moskou.

 

1938 – In Zuid-Afrika wordt een coelacant(?) gevangen.

KU Leuven, 6 eeuwen geschiedenis

Op zoek naar de wortels van de Leuvense universiteit gaan we 6 eeuwen in de tijd terug. De Stad Leuven verzocht om een universiteit en Hertog Jan IV van Brabant gaf er zijn steun aan.

* Met een pauselijke bul van 9 december 1425 werd de Leuvense universiteit als Studium Generale door Paus Martinus V gesticht.

* De KU Leuven is de oudste van de thans nog bestaande katholieke universiteiten in de wereld. Ze mag zich ook de oudste universiteit van de Lage Landen noemen.

* Naar het model van bestaande universiteiten van Keulen, Parijs en Wenen had de Leuvense universiteit oorspronkelijk vier faculteiten. Vandaag bloeien dertien faculteiten en een gelijkgesteld instituut die een volledige waaier van studierichtingen en wetenschappelijke disciplines bieden.

* De Stad Leuven stelde de Lakenhal ter beschikking. Al vlug werd het voor de colleges te klein. Vandaag is dat gebouw het beleidscentrum van de universiteit.

* In de 16de eeuw kende de Leuvense universiteit een eerste grote bloei en verwierf ze haar wereldfaam dank zij de aanwezigheid van geleerden en professoren met naam, zoals Adriaan van Utrecht (Paus Adrianus VI), Erasmus, Vives, Vesalius en Mercator. De aanwezigheid van onderzoekers van wereldformaat is een traditie tot op vandaag.

* In haar geschiedenis van bijna zes eeuwen kende de Leuvense universiteit perioden van bloei en tegenspoed. In de 18de eeuw stond ze onder zware druk van een toenemende staatsinmenging en in 1797 hief de Franse Republiek de oude universiteit op.

* In 1816 opende de Universiteit van Leuven weer haar poorten als een Rijksuniversiteit, opgericht door koning Willem I der Verenigde Nederlanden.

* De Belgische bisschoppen stichtten in 1834 in Mechelen een Katholieke Universiteit. Maar al in 1835 kwam deze terug naar het vertrouwde Leuven, waar de Rijksuniversiteit was opgeheven.

* In 1911 wordt een aanvang gemaakt met de vernederlandsing in het Leuvense universitair onderwijs. In 1936 kon men vaststellen dat de meeste colleges parallel in het Nederlands en het Frans werden gedoceerd.

* In de periode dat België in Afrika een kolonie onder zijn hoede had, werd door de KU Leuven aldaar de ‘Universiteit Lovanium’ opgericht in 1954.

* Sedert 1965 begon de KU Leuven op een campus in het Westvlaamse Kortrijk (KULAK) met de realisatie van het kandidatuursonderwijs voor vier faculteiten.

* 1968 werd het jaar van de splitsing van de KU Leuven in twee onafhankelijke universiteiten. Deze verwierven in 1970 bij wet zelfstandigheid: de Nederlandstalige KU Leuven (KU Leuven), die in Leuven (in het Vlaamse landsgedeelte) bleef, en de Franstalige Université Catholique de Louvain (UCL), die verhuisde naar Louvain-la-Neuve te Ottignies (in het Waalse landsgedeelte).

* Sinds 11 juli 2002 is de Associatie KU Leuven een feit. Dertien Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs bundelen binnen deze associatie hun krachten om een sterke positie in te nemen in het nieuwe Europese onderwijslandschap.

* Het Nederlands is de voertaal van de KU Leuven, maar omwille van de internationale betekenis van de universiteit worden tal van, vooral postgraduate, colleges en seminaries in het Engels, soms ook in andere talen, gegeven.

1 2 3 4