Pinksteren

49 dagen na Pasen is het Pinksteren. Veel mensen zijn gecharmeerd door de vrije maandag, maar de meeste weten niet (meer) waaraan zij dit te danken hebben.

Het door en door christelijke feest vertelt over de komst van de Heilige Geest na ‘de hemelvaart’ van Jezus.

Pinksteren werd in de middeleeuwen acht dagen lang gevierd en was een stuk van de lentefeesten.

Wij leerden destijds op school dat op Pinksterdag de Heilige Geest neerdaalde op Aarde. We wisten al dat de kruisiging van Jezus Christus plaatsvond op Goede Vrijdag en dat hij drie dagen later opstond uit de dood. Dat moment wordt herdacht met onze Pasen. Maar het werd nog straffer.

Met ingehouden adem hoorden we de meester verder vertellen dat Jezus na de wederopstanding uit de dood nog regelmatig bij zijn twaalf discipelen was, zijn leerlingen die hem een groot gedeelte van zijn leven hadden gevolgd.

Jezus vertelde hen dat hij na veertig dagen naar de hemel zou gaan, wat op Hemelvaartsdag wordt herdacht, maar dat hij hen niet alleen zou achterlaten. Hij zou de Heilige Geest zou sturen.

En met een “Wat gebeurde er tien dagen na de hemelvaart?” werd de spanning om te snijden in het klasje. “De Heilige Geest streek neer tijdens een gebed in Jeruzalem. Niet met een menselijk uitzicht maar in de vorm van vurige tongen.”

En nog straffer. “Na de verschijning spraken de apostelen plotseling alle vreemde talen die in Jeruzalem werden gehoord.”

De mensen op straat dachten dat zij met een stel dronkaards te doen hadden. Totdat zij het prille evangelie in hun eigen taal hoorden vertellen.

Dezelfde dag nog werden 3 000 mensen gedoopt, de officiële  start van de christelijke kerk.

Pinksteren in de middeleeuwen

Tegenwoordig wordt Pinksteren nog steeds gevierd met een extra vrije dag op maandag, maar in de middeleeuwen bestond Pinksteren uit een groot feest dat liefst 8 dagen lang duurde.

* Voortaan zou de echte start van de lente samenvallen met de laatste christelijke feestdag , en ook veel niet religieuze gebruiken gingen op in de pinksterfeesten. En die durfden van langsom wel eens uit de hand lopen.

* Om alle losbandige feesten die rondom Pinksteren waren ontstaan in te perken werd Pinksteren vanaf 1574 een officiële kerkelijke feestdag. En dat had zijn reden…

* … In 1500 wordt de latere keizer Karel in Gent geboren. In 1515, op zijn 15de wordt hij vorst in de Nederlanden, in 1520 wordt hij zelfs tot keizer gekroond. In 1555 doet hij troonsafstand.

* Intussen hebben de protesterende protestanten o.l.v. Luther en andere hervormers heel Europa in het harnas gejaagd tegen de aflaten-kerk van Rome. In 1566 is er de Beeldenstorm en in 1585 valt Antwerpen. Noord en Zuid worden uiteen gedreven. 1574 valt tussen beide in …

* Om weerstand te bieden aan de protestanten laat zoon Filips, die vader Karel was opgevolgd, maar definitief naar Spanje verhuisde, het rebellerende boeltje hier in de hand houden door sabelslepers van de ergste soort, te beginnen met Alva.

* Het Noorden wordt schandalig rijk in de nieuw ontdekte wereld. Hun schepen zorgen voor een verbluffende welstand op de kap van het slavendom.Tot op de dag van vandaag een smet op het Nederlandse blazoen.

* Het Zuiden daarentegen beleeft een van de donkerste perioden uit zijn bestaan. Op de doeken van meester-schilder Pieter Breugel is niet één lachend gezicht te zien. Zelfs niet op ‘de boerenbruiloft’.

* De haven van Antwerpen wordt gesloten. Alle rijkdom vloeit via Amsterdam naar de nieuwe staat in wording. In 1648 is het zo ver. Nederland wordt Nederland en protestants. En wij? Wij blijven godvruchtig en een speelbal voor de grote politiek. Amen.

Wereldmilieudag

Wereldmilieudag (Engels: World Environment Day) wordt sinds 1974 jaarlijks door de Verenigde Naties georganiseerd. De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu.
Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren. Er is voor 5 juni gekozen omdat op die dag in 1972 de internationale milieuconferentie begon die ook bekendstaat als het United Nations Environment Programme.

Deze dag heeft verwantschap met de Dag van de Aarde.

Op wereldmilieudag worden meerdere acties gehouden en projecten uitgevoerd.

In de Braziliaanse stad Goiânia staat een zeven meter hoog ampul-vormige sculptuur als monument voor wereldvrede.

Die is gevuld met bodemmonsters/aarde – ofwel grond – uit vele landen, dat symboliseert om tot een eenheid van de mensheid te komen. Jaarlijks wordt op wereldmilieudag aarde uit een nieuw land bijgestort.

DRUK ALVAST OP ROOD

*** Ik ontvlucht de nabijheid van mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in eenzaamheid drijft.  (Friedrich Nietzsche)

*  De Vlaamse kunstenaar Peter Paul Rubens overleed op 30 mei 1640 in het Rubenshuis in Antwerpen.

*  Napoleon Bonaparte was na zijn aftreden in ballingschap naar Elba vertrokken. Met het Verdrag van Parijs werd op 30 mei 1814 de Zesde Coalitieoorlog tegen Frankrijk beëindigd.

(AbsoluteFacts.com)

Kanaaltunnel 28 jaar jong

De Kanaaltunnel is een spoorwegtunnel onder Het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De bouw van deze tunnel werd voltooid op 6 mei 1994 , vandaag 28 jaar geleden.

* De tunnel loopt van het dorp Coquelles bij Calais in Noord-Frankrijk naar Folkestone in Kent. De tunnel is ongeveer 50,5 kilometer lang: 3,3 km in Frankrijk, 9,3 km in het Verenigd Koninkrijk, en 37,9 km onder water.

Constructie

 • De tunnel bestaat uit drie buizen, twee buizen met ieder een spoor, middellijn 7,6 meter, en daartussen een vlucht- en servicebuis met een middellijn van 4,8 meter.
 • De Kanaaltunnel ligt ongeveer 40 meter onder de zeebodem, en op sommige plekken in het traject is het kanaal wel 60 meter diep. Het diepste punt van de tunnel ligt ongeveer 115 meter onder zeeniveau.
 • Treinen rijden in zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk links. Ook in de tunnel is dat het geval. Er zijn om de 375 meter vluchtroutes tussen de servicebuis en de spoorbuizen en om de 200 meter ontluchtingsverbindingen.

* De bouw van de tunnel begon in 1986 en duurde zeven jaar. Er waren 15.000 mensen nodig om het werk te klaren. De tunnel werd op 6 mei 1994 officieel geopend door de toenmalige president van Frankrijk François Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II.

* De tunnel wordt beheerd en geëxploiteerd door het bedrijf Eurotunnel, dat een concessie voor 99 jaar heeft gekregen.

Gebruik

* De tunnel wordt gebruikt door:

* Deutsche Bahn heeft sinds 2013 toestemming om Intercity-Express-treinen door de Kanaaltunnel naar Londen te laten rijden maar realiseerde dit niet.

* Er zijn uitgebreide laadperrons aan beide uiteinden om de voertuigen snel in en uit te laden. Dat geschiedt van opzij, dus de trein staat naast het perron. Er zijn keerlussen voor de treinen, zodat de treinen snel gereed zijn voor de terugreis.

* De reistijd met de Eurostar door de 50,45 km lange tunnel bedraagt bij een snelheid van 160 km/u ongeveer 19 minuten, de pendeltreinen doen er zo’n 16 minuten langer over. Een oversteek met de pendeltreinen duurt ‘van snelweg tot snelweg’ echter een uur tot anderhalf uur, in verband met de hele logistiek van de tolheffing, het in- en uitlaadproces en douaneformaliteiten.

* Het oorspronkelijke plan was om de Eurostars ook andere bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk dan alleen Londen te laten aandoen, en er zouden ook nachttreinen gaan rijden tussen Londen en diverse bestemmingen op het vasteland van Europa.

* Door technische maar vooral ook financiële problemen zijn beide plannen nog niet uitgevoerd, het is nog onduidelijk of deze plannen ooit gerealiseerd zullen worden.

Bedrijfsvoering

* Al vanaf de opening van de tunnel heeft de exploitant Eurotunnel te kampen met grote tekorten. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Enorme schulden als gevolg van kostenoverschrijdingen tijdens de bouw.
 • Hevige concurrentie met de veerboten over het Kanaal en de Noordzee en prijsvechters in de luchtvaart die stukken goedkoper zijn.
 • Hoge kosten door zeer strenge veiligheidseisen die door de overheid zijn opgelegd.
 • Problemen met illegalen die door de tunnel het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken.

* Vanaf 2011 groeit elk jaar het aantal personen en de hoeveelheid goederen die door de tunnel worden vervoerd. Hierdoor zijn de problemen met de bedrijfsvoering van de tunnel grotendeels verleden tijd.

 • Op 18 november 1996 ontstond brand in een vrachtwagen. Deze brandde al voordat de trein de tunnel inreed. Van de 30 passagiers, liepen er enkele ernstige rookvergiftigingsverschijnselen op.
 • Acht mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Pas na drie weken werd de Kanaaltunnel weer geopend. De schade bedroeg ongeveer 25 miljoen euro. Na de brand werden enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo vonden veel passagiers dat de nooduitgangen onvoldoende waren aangegeven.
 • Een kleiner ongeval vond plaats op 21 augustus 2006 toen een vrachtwagen op een trein vlam vatte. De tunnel werd korte tijd gesloten. Dit veroorzaakte enkele uren vertraging in het treinverkeer. Vierendertig mensen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond.
 • Op 11 september 2008 vatte een vrachtwagen ongeveer 11 km van de Franse grens vlam. Tweeëndertig mensen werden geëvacueerd via de servicebuis. Zes mensen raakten lichtgewond. Ze kampten met ademhalingsmoeilijkheden. Dertigduizend mensen strandden op treinstations aan beide zijden van het Kanaal. Het kostte de meer dan driehonderd Britse en Franse brandweerlieden 16 uur om het vuur te bestrijden.
 • Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. Volgens de Franse autoriteiten was een remsysteem van een vrachtwagen oververhit geraakt, waardoor een band vlam vatte. Vervolgens zou het vuur zijn overgeslagen naar twee andere trucks.
 • De Britse omroep BBC meldde dat de brand werd veroorzaakt door een gekantelde vrachtwagen met een giftige stof. Bronnen melden dat de schade groter is dan die na de brand van 1996.
 • Het vuur zou op sommige plaatsen temperaturen van 1000 °C hebben bereikt en zes wagons en een locomotief hebben vernield.
 • Op 13 september 2008 werd de tunnel weer geopend voor beperkt goederentransport. Op 15 september gebeurde dit voor een beperkte passagiersdienst. Aanvankelijk kon alleen de zuidelijke tunnelbuis worden gebruikt. De noordelijke buis, die in brand stond, raakte over een lengte van 300 meter beschadigd en bleef nog enkele weken gesloten voor reparaties.
 • Op 22 september kon al een sectie van 17 kilometer van de noordelijke buis weer in gebruik worden genomen, hetgeen een verhoging van de capaciteit mogelijk maakte.
 • In een volgende stap werd de middelste sectie van de noordelijke buis vrijgegeven, zodat slechts over 1/3 van de afstand maar één buis ter beschikking was. Op 9 februari 2009 werd de tunnel volledig vrijgegeven. De totale reparatiekosten bedroegen ongeveer 60 miljoen euro.
 • Op 29 november 2012 is het treinverkeer ‘s middags enige uren stilgelegd vanwege een brand in een vrachtwagen op de trein van Calais naar Folkestone. De brand werd opgemerkt door een brandalarm, waarna de trein op een apart spoor werd gezet en alle aanwezige personen (waaronder 36 vrachtwagenchauffeurs) werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Vertragingen liepen op tot 5 à 6 uur.
 • Op 7 juli 2014 moesten 382 mensen worden geëvacueerd wegens een probleem met de bovenleiding.   (ruimste info bij Wikipedia)

WAT GEBEURDE ER OP 25 APRIL ?

* Als je veel wilt weten uit de wereldgeschiedenis, en je weet niet hoe of waar, kijk dan even bij Wikipedia. Wiki heeft voor elke dag van het jaar wel wat klaar gestoofd. Een voorsmaakje …Wat gebeurde er op 25 april in … ?

1719 – Publicatie van Robinson Crusoe door Daniel Defoe.

2015 Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter treft Nepal. Naast de hoofdbeving waren er achttien naschokken, waarvan de zwaarste een kracht had van 6,7 op de schaal van Richter. De trillingen van de aardbeving waren tot in India, Pakistan, Bhutan, Tibet en Bangladesh te voelen. Er vielen ruim 2.500 doden. Bovendien stortten eeuwenoude Nepalese tempels in.

1991  – Troepen van het Sovjet-leger bezetten in de Baltische republiek Litouwen een twaalftal gebouwen, waaronder verscheidene technische scholen, een kledingfabriek, een hotel en een sportcomplex. Waar hebben we nog zoiets gehoord?

1915Eerste Wereldoorlog: De Slag om Gallipoli begint.

1957 AFC Ajax neemt Johan Cruijff aan als clublid. Een proefwedstrijd hoeft hij niet te spelen. Jeugdtrainer Jany van der Veen heeft hem in Betondorp in Amsterdam-Oost op straat zien voetballen en weet genoeg.

1990 – Lancering van de ruimtetelescoop Hubble, het eerste onbemande observatorium in de ruimte.

WANNEER IS HET PASEN ?

Morgen zondag is het Pasen. In de eerste eeuwen na de dood van Christus is er heel lang geruzied over de exacte paasdatum. Dat leidde zelfs tot excommunicaties.

* Het Concilie van Nicea bracht in 325 licht in de duisternis. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente.

* Als de volle maan valt op het begin van de lente, mag dat ook. En als de eerste volle maan van de lente op een zondag valt, wordt Pasen de volgende zondag gevierd.

* Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. In 2019 begon de astronomische lente op 20 maart 2019. Het was volle maan op 21 maart 2019. Je zou dus denken dat Pasen dan zou vallen op zondag 24 maart 2019. En dat was niet zo. Hoe kan dat?

** De kerkvaders konden in 325 niet vermoeden dat de astronomische lente niet altijd valt op 21 maart. Ook het exact bepalen van het moment van volle maan is geen sinecure. Daarom werd afgesproken dat voor de kerk de astronomische lente altijd begint op 21 maart, en dat de maanfasen zich herhalen om de 19 jaar.

** De kerkelijke overheden wilden namelijk niet afhankelijk zijn van de astronomen. Er werd een formule opgesteld om de paasdatum te berekenen, die redelijk overeenkomt met de werkelijke maan, maar toch in een aantal gevallen een andere datum geeft. De werkelijke positie van de maan is immers heel erg ingewikkeld, als gevolg van alle storingen door alle planeten.

* Met die definitie wordt Pasen een variabele feestdag die kan vallen van 22 maart tot 25 april. Voorbeeld: 22 maart 1818 en 25 april 2038.

* Bovendien heeft het ook weinig zin om “het gemiddelde weer met Pasen” te definiëren. Een vroege Pasen (bv. 23 maart 2008) kan resulteren in kou en sneeuw. Paasmaandag 24 maart 2008 lag er in Ukkel 10 cm sneeuw en op de Hoge Venen zelfs 45 cm. De late Pasen van 24 april 2011 daarentegen zorgde voor zomers weer met temperaturen van 25 graden en meer.

Paasdata in de 21ste eeuw
23 april 2000             15 april 2001             31 maart 2002
20 april 2003             11 april 2004             27 maart 2005
16 april 2006             8 april 2007             23 maart 2008
12 april 2009             4 april 2010             24 april 2011
8 april 2012             31 maart 2013             20 april 2014
5 april 2015             27 maart 2016             16 april 2017
1 april 2018             21 april 2019             12 april 2020
4 april 2021             17 april 2022 dit jaar
            9 april 2023
31 maart 2024             20 april 2025             5 april 2026
28 maart 2027             16 april 2028             1 april 2029
21 april 2030             13 april 2031             28 maart 2032

° Ik (lv) heb blijkbaar wat met Pasen. Zowel in 2007 als in 2012 viel Pasen op mijn verjaardag 8 april. Volgend jaar 2023  ben ik een dag te vlug en moet ik tevreden zijn met …paaszaterdag. 9 april is de verjaardag van mijn maat Mon Clerckx. Dan is hij aan de beurt voor een extra verjaarsdags-paasfeestje.

* Orthodoxe christenen vieren Pasen op een andere datum. Dat komt omdat zij voor de berekening van de paasdatum nog gebruik maken van de Juliaanse kalender in plaats van de Gregoriaanse.

– met dank aan weerman Frank Deboosere –

Dwars door de Lage Landen

Er worden op tv weer flink wat GR-paden afgewandeld door Arnout Hauben en zijn kompanen. Elke maandag zien we op VRT Eén hun avonturen op het pad dat hen van Oostende via Maastricht naar Pieterburen voert: zowat 900 km Dwars door de Lage Landen in 37 dagetappes. (zie overzichtskaart DDLL België-Nederland)

 

 

* Maandag 4 april zullen ze via de GR5 ‘waarschijnlijk’ langs Tongerlo en Averbode passeren. Benieuwd wie ze gaan aanspreken in de Lekstraat.

In het project zit er ook weer een cartografische bijdrage uit Veerle want voor de GR-paden in Vlaanderen en voor het boek heb ik de kaarten getekend.

GRoeten van Clem

HARTENKONINGIN ELISABETH

Zonder Elizabeth Stuart zat er nu een andere familie op de Britse troon. Haar kleinzoon George I, die in 1714 de Engelse troon besteeg, was voorvader van de huidige Britse koningin.

* Elizabeth Stuart was zelf koningin van Bohemen, al was ze er na een oorlog weggejaagd en van de troon gestoten. Ze kwam met haar man, een neef van de Oranjes, naar Den Haag.

* Elizabeth had veel geld nodig, want ze had een missie: met militaire steun haar oude machtspositie herstellen, en goede huwelijkspartners voor haar kinderen vinden.

* Ze financierde dat door haar juwelen te verpanden, maar ze vroeg ook leningen aan andere mensen. En die gaven haar steeds geld, ze had die gunfactor. Ze kreeg niet voor niets de bijnaam Hartenkoningin.

Elisabeth van België (1876-1965)

De Belgische koningin Elisabeth was de echtgenote van koning Albert I. Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde zij een vreemde dubbelrol, doordat België in oorlog kwam met haar geboorteland Duitsland. Zij ondernam ook enige vredesinitiatieven.

Elisabeth ontmoette Albert van België bij de begrafenis van haar tante Sophie in Beieren. De jongere zus van keizerin Sisi was tijdens een brand in de de Bazar de la Charité op 4 mei 1897 om het leven gekomen.

Elisabeth trad op 2 oktober 1900 in het huwelijk met prins Albert, de latere koning Albert I van België. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Leopold (1901-1983), Karel (1903-1983) en Marie-José (1906-2001).

Eerste Wereldoorlog

Elisabeth bleef contact houden met haar familie in Duitsland in de Eerste Wereldoorlog en men zegt dat zij militaire kaarten van haar man aan haar familie in Duitsland heeft verstrekt.

Elisabeth werd tijdens deze oorlog verschillende keren gefotografeerd als verpleegster. Deze plaatjes dienden om het moraal van de Belgen te versterken. Zij heeft echter nooit echt taken als verpleegster uitgevoerd.

Na WO i werd Elisabeth populair bij de Belgische bevolking door haar werk voor het Rode Kruis en andere initiatieven voor oorlogsveteranen.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens WO II bleef het Belgische koningshuis in België. Hierdoor ontstonden lastige situaties, waarbij steeds geschipperd moest worden tussen eigen- en landsbelang. Elisabeth schijnt in deze jaren betrokken te zijn geweest bij de redding van Joden. Publiekelijk liet ze zich echter niet uit over de daden van Duitse bezetter. Dit mogelijk om haar zoon Leopold III niet in problemen te brengen.

Buitenlandse reizen

In de jaren vijftig maakte Elisabeth enkele reizen naar landen waarmee de betrekkingen tot het nulpunt waren gedaald. Zo bezocht zij in 1955 Polen, in 1958 de Sovjet-Unie en in 1961 China.

Deze reizen werden door andere NAVO-landen en vooral door de Verenigde Staten, niet op prijs gesteld, mede omdat ze op 1 mei 1958 op het Rode Plein in Moskou op de officiële tribune werd gesignaleerd. Hierdoor werd ze tijdens de Koude Oorlog ook wel de Rode Koningin genoemd.

Koningin Elisabethwedstrijd

*** Haar naam zal voor altijd verbonden blijven aan de Koningin Elisabethwedstrijd. Elisabeth speelde zelf viool. Zij stichtte in 1937 ter herinnering aan haar leraar Eugène Ysaye (1858-1931) het Internationale Concours Eugène Ysaye. Dit muziekconcours werd vanaf 1951 naar haarzelf vernoemd.

*** De Koningin Elisabethwedstrijd wordt ook in onze tijd nog georganiseerd. Op dit concours nemen jaarlijks jonge musici en zangers deel in een wedstrijd, die afwisselend voor piano, viool en zang wordt georganiseerd.

Elisabeth overleed op 23 november 1965 op 89-jarige leeftijd in Laken aan een hartaanval.   (Bewerkte tekst van Ruud van Capelleveen uit AbsoluteFigures.nl)

DE GROOTSTE OOIT …

De Duitse barokcomponist en organist Johann Sebastian Bach wordt door velen beschouwd als de grootste aller tijden. Bach was de meester van de contrapunt-techniek. Zijn muziek behoort tot het hoogtepunt van de polifonische stijl van de barok. Vandaag is het zijn geboortedag, vernamen we zonet op Klara. Dus snel een overzicht …

* Johann Sebastian Bach werd op 21 maart 1685 geboren in Eisenach. Op 23 maart werd hij gedoopt in de Sankt Georgenkirche in Eisenach.

* Johann Sebastian was een telg uit een muzikaal geslacht. In zeven generaties bracht deze familie 120 musici en componisten voort.

* De jongen kreeg al op vroege leeftijd vioolles van zijn vader Johann Ambrosius Bach. Na diens dood studeerde Bach bij zijn oudere broer, Johann Christoph, die organist was in Ohrdruf.

 • Op zijn vijftiende werd Johann Sebastian Bach koorzanger in Luneburg en op zijn negentiende werd hij organist te Arnstadt.

* Bach bracht een groot deel van zijn werkzame leven door in een betrekking bij de Lutherse kerk in Leipzig. Niet alleen als organist, maar ook als muzikaal directeur. Veel van zijn composities hebben dan ook een religieuze achtergrond.

* Regelmatig ging Bach op tournee en vestigde hiermee zijn reputatie als beste organist van zijn tijd. Hij was in staat om elke muzieksoort en elke muzikale truc, die beschikbaar was in de Barok, te doorgronden en toe te passen binnen zijn composities.

* Johann Sebastian Bach trouwde twee keer en kreeg 21 kinderen, waarvan er tien op jonge leeftijd stierven. In 1707 trouwde hij met zijn eerste vrouw Maria Barbara Bach. Zij was een achternicht. Maria stierf in 1720 en twee jaar later huwde hij de sopraan Anna Magdalena Wilkens. De Duitse componist Johann Christian Bach (1735-1782) was de jongste zoon van Johann Sebastiaan Bach en Anna Magdalena.

* Aan het einde van zijn leven kreeg Johann Sebastian Bach last van blindheid. Een gevolg van ouderdomsdiabetes. In de lente van 1749 kreeg hij een beroerte. Die zomer werd hij vrijwel blind. Hij liet zich opereren, maar deze oogoperatie mislukte. Bach werd helemaal blind.

* Op 18 juli 1750 kreeg hij totaal onverwacht zijn gezichtsvermogen weer terug, maar een paar uur later werd hij getroffen door een beroerte. Johann Sebastian Bach stierf op 28 juli 1750 aan de gevolgen van deze beroerte. Hij werd drie dagen later anoniem begraven op het kerkhof van de Johanneskerk van Leipzig.

* Johann Sebastian Bach liet meer dan 200 cantates na, de Paas- en Kerst-oratoria en de Matthäus- en Johannes- Passionen. Zijn orkestrale muziek bestaat onder meer uit zijn zes Brandenburgse concerten en werken voor piano en viool.  (met dank aan AbsoluteFigures.nl)

1 2 3 4