WEER BURGEROVERLEG

Op vrijdag 28 mei richt CD&V Laakdal weer een burgeroverleg in, volledig bepaald door de burgers van onze gemeente.

° Ervaar jij een pijnpunt binnen onze gemeente?  ° Wil jij met medeburgers in debat gaan over een bepaald onderwerp?  ° Waar dienen onze beleidsmensen dringend werk van te maken?

* Aarzel niet en zet het op mail, zodat jouw punt op de agenda kan gezet worden! Mailen naar info@laakdal.cdenv.be

* Graag de link om deel te nemen?.. Hetzelfde mailadres!

eerste president van Israël

Chaim Weizmann eerste president van Israël (1948)

 

Op 16 mei 1948 , vandaag 73 geleden, werd Chaim Weizmann gekozen tot de eerste president van de moderne staat Israël.

* Twee dagen eerder had David Ben-Goerion de staat Israël uitgeroepen.

* Chaim Weizmann werd in Rusland geboren maar woonde het grootste deel van zijn leven in Groot-Brittannië. Hij studeerde chemie in Duitsland en werd in 1916 benoemd tot directeur chemische laboratoria van de Britse Admiraliteit. Mede door die functie kwam hij in contact met Arthur Balfour, minister van Buitenlandse Zaken.

* Weizmann werd een belangrijk figuur in de zionistische beweging. In 1901 al had hij een Joods Nationaal Fonds opgericht. Doel van dit fonds was geld in te zamelen om in Palestina land te kopen. Het fonds werd onder meer financieel gesteund door baron Edmond de Rothschild.

* De beroemde Balfour-verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan lobbywerk van Chaim Weizmann.

* In 1917 stuurde de Britse minister van Buitenlandse Zaken deze verklaring naar Lord De Rothschild,leider van de Britse zionistische beweging. In het document stond:

Balfour-declaration

Harer Majesteits regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina, en zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en politieke status die Joden genieten in enig ander land.

* De Balfour-verklaring werd door de meeste sympathisanten van de zionistische beweging positief ontvangen. In de Arabische wereld werd echter woedend gereageerd.

* Daar werd de verklaring van Balfour gezien als een schending van de Britse belofte aan Sharif Hussein van Mekka.

* In 1916 had de Britse Hoge Commissaris in Caïro, Sir Henry McMahon, tegenover deze Sharif Hussein van Mekka aangegeven dat Groot-Brittannië ‘bereid was’ de onafhankelijkheid van de Arabieren te erkennen en te steunen.

* In 1919 werd Weizmann president van de Zionistische Wereldorganisatie. Als president van deze organisatie wees hij de gewapende opstand in Palestina af.

* Hij was ook geen voorstander van illegale immigratie. Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Chaim Weizmann werd tot eerste president gekozen.

* Tot aan zijn overlijden in 1952 bleef Weizman president van Israël. Chaim Weizmann werd 77(gelezen in Historiek)

Kanaaltunnel 27 jaar jong

De Kanaaltunnel is een spoorwegtunnel onder Het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De bouw van deze tunnel werd voltooid op 6 mei 1994 , vandaag 27 jaar geleden.

* De tunnel loopt van het dorp Coquelles bij Calais in Noord-Frankrijk naar Folkestone in Kent. De tunnel is ongeveer 50,5 kilometer lang: 3,3 km in Frankrijk, 9,3 km in het Verenigd Koninkrijk, en 37,9 km onder water.

Constructie

 • De tunnel bestaat uit drie buizen, twee buizen met ieder een spoor, middellijn 7,6 meter, en daartussen een vlucht- en servicebuis met een middellijn van 4,8 meter.
 • De Kanaaltunnel ligt ongeveer 40 meter onder de zeebodem, en op sommige plekken in het traject is het kanaal wel 60 meter diep. Het diepste punt van de tunnel ligt ongeveer 115 meter onder zeeniveau.
 • Treinen rijden in zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk links. Ook in de tunnel is dat het geval. Er zijn om de 375 meter vluchtroutes tussen de servicebuis en de spoorbuizen en om de 200 meter ontluchtingsverbindingen.

* De bouw van de tunnel begon in 1986 en duurde zeven jaar. Er waren 15.000 mensen nodig om het werk te klaren. De tunnel werd op 6 mei 1994 officieel geopend door de toenmalige president van Frankrijk François Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II.   * De tunnel wordt beheerd en geëxploiteerd door het bedrijf Eurotunnel, dat een concessie voor 99 jaar heeft gekregen.

Gebruik

* De tunnel wordt gebruikt door:

* Deutsche Bahn heeft sinds 2013 toestemming om Intercity-Express-treinen door de Kanaaltunnel naar Londen te laten rijden maar realiseerde dit niet.

* Er zijn uitgebreide laadperrons aan beide uiteinden om de voertuigen snel in en uit te laden. Dat geschiedt van opzij, dus de trein staat naast het perron. Er zijn keerlussen voor de treinen, zodat de treinen snel gereed zijn voor de terugreis.

* De reistijd met de Eurostar door de 50,45 km lange tunnel bedraagt bij een snelheid van 160 km/u ongeveer 19 minuten, de pendeltreinen doen er zo’n 16 minuten langer over. Een oversteek met de pendeltreinen duurt ‘van snelweg tot snelweg’ echter een uur tot anderhalf uur, in verband met de hele logistiek van de tolheffing, het in- en uitlaadproces en douaneformaliteiten.

* Het oorspronkelijke plan was om de Eurostars ook andere bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk dan alleen Londen te laten aandoen, en er zouden ook nachttreinen gaan rijden tussen Londen en diverse bestemmingen op het vasteland van Europa.

* Door technische maar vooral ook financiële problemen zijn beide plannen nog niet uitgevoerd, het is nog onduidelijk of deze plannen ooit gerealiseerd zullen worden.

Bedrijfsvoering

* Al vanaf de opening van de tunnel heeft de exploitant Eurotunnel te kampen met grote tekorten. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Enorme schulden als gevolg van kostenoverschrijdingen tijdens de bouw.
 • Hevige concurrentie met de veerboten over het Kanaal en de Noordzee en prijsvechters in de luchtvaart die stukken goedkoper zijn.
 • Hoge kosten door zeer strenge veiligheidseisen die door de overheid zijn opgelegd.
 • Problemen met illegalen die door de tunnel het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken.

* Vanaf 2011 groeit elk jaar het aantal personen en de hoeveelheid goederen die door de tunnel worden vervoerd. Hierdoor zijn de problemen met de bedrijfsvoering van de tunnel grotendeels verleden tijd.

 • Op 18 november 1996 ontstond brand in een vrachtwagen. Deze brandde al voordat de trein de tunnel inreed. Van de 30 passagiers, liepen er enkele ernstige rookvergiftigingsverschijnselen op.
 • Acht mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Pas na drie weken werd de Kanaaltunnel weer geopend. De schade bedroeg ongeveer 25 miljoen euro. Na de brand werden enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo vonden veel passagiers dat de nooduitgangen onvoldoende waren aangegeven.
 • Een kleiner ongeval vond plaats op 21 augustus 2006 toen een vrachtwagen op een trein vlam vatte. De tunnel werd korte tijd gesloten. Dit veroorzaakte enkele uren vertraging in het treinverkeer. Vierendertig mensen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond.
 • Op 11 september 2008 vatte een vrachtwagen ongeveer 11 km van de Franse grens vlam. Tweeëndertig mensen werden geëvacueerd via de servicebuis. Zes mensen raakten lichtgewond. Ze kampten met ademhalingsmoeilijkheden. Dertigduizend mensen strandden op treinstations aan beide zijden van het Kanaal. Het kostte de meer dan driehonderd Britse en Franse brandweerlieden 16 uur om het vuur te bestrijden.
 • Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is. Volgens de Franse autoriteiten was een remsysteem van een vrachtwagen oververhit geraakt, waardoor een band vlam vatte. Vervolgens zou het vuur zijn overgeslagen naar twee andere trucks.
 • De Britse omroep BBC meldde dat de brand werd veroorzaakt door een gekantelde vrachtwagen met een giftige stof. Bronnen melden dat de schade groter is dan die na de brand van 1996.
 • Het vuur zou op sommige plaatsen temperaturen van 1000 °C hebben bereikt en zes wagons en een locomotief hebben vernield.
 • Op 13 september 2008 werd de tunnel weer geopend voor beperkt goederentransport. Op 15 september gebeurde dit voor een beperkte passagiersdienst. Aanvankelijk kon alleen de zuidelijke tunnelbuis worden gebruikt. De noordelijke buis, die in brand stond, raakte over een lengte van 300 meter beschadigd en bleef nog enkele weken gesloten voor reparaties.
 • Op 22 september kon al een sectie van 17 kilometer van de noordelijke buis weer in gebruik worden genomen, hetgeen een verhoging van de capaciteit mogelijk maakte.
 • In een volgende stap werd de middelste sectie van de noordelijke buis vrijgegeven, zodat slechts over 1/3 van de afstand maar één buis ter beschikking was. Op 9 februari 2009 werd de tunnel volledig vrijgegeven. De totale reparatiekosten bedroegen ongeveer 60 miljoen euro.
 • Op 29 november 2012 is het treinverkeer ‘s middags enige uren stilgelegd vanwege een brand in een vrachtwagen op de trein van Calais naar Folkestone. De brand werd opgemerkt door een brandalarm, waarna de trein op een apart spoor werd gezet en alle aanwezige personen (waaronder 36 vrachtwagenchauffeurs) werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Vertragingen liepen op tot 5 à 6 uur.
 • Op 7 juli 2014 moesten 382 mensen worden geëvacueerd wegens een probleem met de bovenleiding.

GEEN RISICO VOOR RAMPSite

De kernramp van Tsjernobyl was een ernstig ongeluk. Het was zelfs het zwaarste ongeval met een kerncentrale waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen. Het was echter niet het eerste nucleaire ongeval in de Sovjet-Unie.

° Pas 33 uur later kwam de evacuatie van de directe omgeving op gang. Na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 km rond de reactor.

° De eerste melding van het ongeluk kwam van Zweedse onderzoekers. De meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes kwam vrij gedurende de eerste tien dagen na het ongeluk. Rond 2 mei bereikte de radioactieve wolk België.

° In België werd eerst geen enkele maatregel genomen, pas de dag erna kwam een advies om groenten extra te wassen en voor boeren om dieren op stal te houden. Armand Pien , onze weerman van toen, mocht in zijn weerbericht niet zeggen hoe hoog de straling van de radioactieve wolk wel was.

° Nadat de brand geblust was en de grote brokken radioactief materiaal in de krater waren geworpen werd reactor 4 ingepakt in een betonnen sarcofaag, die in november 1986 klaar was. De overige drie reactoren werden na verloop van tijd weer in bedrijf gesteld. De bouw van reactor 5 en 6 werd in 1989 gestaakt.

° Op vrijdag 15 december 2 000 werd de energiecentrale in Tsjernobyl voorgoed gesloten.  De sarcofaag uit 1986 werd wegens de hoge stralingsniveaus in grote haast gebouwd en vertoonde al snel scheuren.

° Daarom werd besloten om een betere sarcofaag over de oude heen te bouwen. Het project kostte circa twee miljard euro. Op 29 november 2016 was de koepel voltooid en over de reactor geplaatst.

° Volgens de WHO waren er sinds de kernramp in Tsjernobyl voorlopig nog maar 50 doden gevallen als gevolg van radioactiviteit …

° Meer dan duizend brandweermannen werden ingezet tegen de bosbrand in de ‘vervreemdingszone’ rond de kerncentrale van Tsjernobyl.

foto – De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht de site waar 35 jaar geleden de grootste kernramp uit de wereldgeschiedenis plaatsvond. © belga

* De brandweer probeerde er nog twee haarden van smeulende bomen en andere vegetatie onder controle te krijgen. Milieu-experts vreesden dat de branden radioactieve as in de lucht konden brengen, en dat vervuilde rook tot in de hoofdstad Kiev kon waaien. De autoriteiten schreven de branden toe aan sterke winden en abnormaal droge omstandigheden na een winter waarin weinig sneeuw viel.

* Volgens het rampenbeheer was de achtergrondstraling in Kiev ‘stabiel’ en overschreed die de toegelaten waarden niet. Een milieufunctionaris, Egor Firsov, had gezegd dat in het gebied rond Tsjernobyl de straling tot zestien keer hoger was opgemeten dan de normale achtergrondniveaus.

Geen risico voor de rampsite

* De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht in een persbericht hulde aan de hulpverleners die onmiddellijk na de ramp ter plaatse kwamen en noemde de werkers ter plaatse ‘helden die de toekomst hebben gered van het gevaar van straling’… Hij bracht ook een bezoek aan de site, legde een bloemenkrans neer aan een monument en nam een moment van stilte in acht.

“Online” Ladies Night

.
In bijlage graag ons persbericht over onze eerste “Online” Ladies Night, georganiseerd door Vrouw & Maatschappij Laakdal (geleding CD&V Laakdal) in het kader van de Internationale Vrouwendag as.
maandag 08/03/2021.
– Elke Wellens  – voorzitster V&M Laakdal –
.
op rood drukken voor meer                                  Persbericht Ladies Night

 

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden

Vandaag woensdag 6 januari is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak. Maar dit jaar, in volle coronapandemie, werd en zal er nergens echt gefeest worden.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? Tien vragen, tien antwoorden.

 1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
 1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
 1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
 1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
 1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
 1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden is.
 1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
 1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
 1. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
 1. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KEIZER EN KONING OP 25 DECEMBER

*  De Frankische vorst Karel de Grote werd op 25 december 800 door paus Leo III in Rome tot keizer gekroond. Met deze plechtigheid werd het keizerschap in West-Europa in ere hersteld. De laatste keizer in Europa was Romulus Augustulus geweest. Deze keizer was in het jaar 476 afgezet nadat hij Flavius Orestes had vermoord. Leuke jongens in die jaren.

*  Na de Slag bij Hastings in 1066 trok Willem de Veroveraar via Dover en Canterbury naar Londen. Zijn eerste aanval op Londen bij London Bridge werd afgeslagen. Met versterkingen uit Normandië lukte de volgende aanval wel. Op 25 december 1066 werd Willem in de Westminster Abbey tot koning gekroond.

*  Deze gotische kerk is sinds 1100 de plaats waar doorgaans de kroningen en de begrafenissen van de leden van de Britse koninklijke familie plaatsvinden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Meer inspraak …

Meer inspraak voor Laakdalse inwoners

Op de Laakdalse gemeenteraad van 15 december werd het nieuwe participatiereglement goedgekeurd. Het reglement bundelt de verschillende vormen van dialoog waar het lokaal bestuur wil op inzetten om samen te werken aan een nog betere gemeente. 

Jurgen Mensch (schepen van communicatie): “Via het participatiereglement krijgen inwoners van Laakdal dus de mogelijkheid om actief te participeren aan het beleid. Zo kunnen ze inspraak uitoefenen via verzoekschriften, meldingen en spreekmomenten. Burgers kunnen tevens verzoeken om een voorstel of vraag op de gemeenteraad te agenderen.”

Een belangrijk luik is voorzien voor de regeling van de adviesraden en fora. De huidige werking werd grondig geëvalueerd en bijgestuurd.

De Jeugdraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang en GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) zijn wettelijk verplicht en blijven behouden.

Daarnaast richt het gemeentebestuur verschillende fora op zoals het Forum Cultuur, Internationale Samenwerking, Klimaat, Landbouw, Ondernemen, Seniorenwelzijn, Sport en On!beperkt.

Zij gaan in overleg met het bestuur, verlenen advies en vormen dus het middenveld tussen de Laakdalse gemeenschap en het lokaal bestuur.

De fora worden steeds samengesteld voor een periode van maximum zes jaar. Bij de start van de nieuwe legislatuur wordt er een open oproep georganiseerd, waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om hun kandidatuur in te dienen.

De fora en adviesraden hebben recht op een jaarlijkse werkingstoelage van 3000 euro. Ze kunnen tevens een activiteitentoelage aanvragen voor het organiseren van activiteiten of evenementen. Deze toelage wordt uitgekeerd in het jaar van gebruik. Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur de fora en adviesraden inhoudelijk, administratief en logistiek.

Burgemeester Tine Gielis: “Als lokaal bestuur streven wij naar een optimale samenwerking tussen overheid en gemeenschap. We zijn er namelijk van overtuigd dat het uitwisselen van ideeën vernieuwende en in veel gevallen betere inzichten oplevert. Aan het einde van de rit is er meer gedragenheid waardoor burgers meer tevreden zijn over het beleid.” 

What do you want to do ?

New mail

Extra duwtje …

Extra duwtje in de rug voor Laakdalse verenigingen

Gemeente Laakdal wil het lokaal verenigingsleven ondersteunen en voorziet vanuit het Vlaamse noodfonds middelen om samen door de crisis te komen. Met een injectie van 165.914 euro wil het bestuur de lokale socio-culturele-, sport- en jeugdverenigingen ondersteunen. De gemeenteraad boog zich vanavond over de verdeelsleutel. 

Jurgen Mensch (schepen van financiën): “De coronacrisis hakt er serieus in bij lokale verenigingen. Lokale sportwedstrijden, optredens, eetfestijnen en allerlei cursussen werden afgeblazen. Dat is een streep door de rekening van vele verenigingen die hun inkomsten meestal halen uit deze activiteiten. Om hen te ondersteunen kende de Vlaamse Regering elke Vlaamse gemeente een subsidiebedrag toe, op basis van het aantal inwoners. Laakdal heeft een budget van 165.914 euro gekregen.”

Burgemeester Tine Gielis: “Het Laakdals verenigingsleven is sterk en dynamisch maar krijgt zware klappen. Als lokaal bestuur willen we ons rijk sociaal weefsel beschermen en hen meer ademruimte geven zodat ze hun activiteiten terug kunnen opstarten. Samen met de betrokken deskundigen, adviesraden en via lokale bevragingen, werd een draagvlak uitgewerkt om zoveel als mogelijk Laakdalse verenigingen die te lijden hebben aan de coronacrisis te ondersteunen.”

Concreet werden 4 ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt:

 1. Elke erkende Laakdalse vereniging kan een extra subsidiebedrag verkrijgen. Het bedrag wordt berekend op basis van de jaarlijkse gekende subsidieverdeling. Hiervoor moeten zij voor 31/03/2021 enkel een vereenvoudigde aanvraag indienen. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €101.914.
 2. De erkende jeugdverenigingen werden in 2020 omwille van Corona geconfronteerd met onvoorziene uitgaven voor hun jeugdkampen. Gezien de cruciale rol die deze verenigingen opnemen in de noodzakelijke opvang van kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties in 2020 wordt een extra steun van €500 per jeugdbeweging voorzien. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €4000.
 3. Jaarlijks maken heel wat (erkende en niet-erkende) verenigingen gebruik van de gemeentelijke uitleendienst. Op basis van de gegevens van de uitleendienst en in samenspraak met de diensten jeugd, cultuur en sport wordt een bedrag gereserveerd voor het aanvullen en verbeteren van het uitleenmateriaal waar deze verenigingen gebruik van maken. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €10 000.
 4. Elke inwoner snakt ernaar om in 2021 terug deel te kunnen nemen aan het publieke leven,  uiteraard steeds op een veilige manier. Wanneer er opnieuw evenementen, open activiteiten en initiatieven georganiseerd kunnen worden, wenst de gemeente de organisatoren van activiteiten die hoofdzakelijk gericht zijn naar onze inwoners, aan te moedigen en te ondersteunen met een maximale steun bekomen van € 250. Deze groep is ruimer dan de erkende verenigingen. Het bedrag voor deze maatregel is vastgelegd op €50 000. Dit budget is ruim genoeg om één activiteit van elke erkende vereniging te ondersteunen en laat daarnaast nog heel wat ruimte voor activiteiten van niet-erkende organisatoren.

Het volledige reglement en de specifieke voorwaarden per ondersteuningsmaatregel vind je op www.laakdal.be. Neem contact op met de vrijetijdsdiensten voor al je vragen hieromtrent: vrije.tijd@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.

What do you want to do ?

New mail

KU Leuven, 6 eeuwen geschiedenis

Op zoek naar de wortels van de Leuvense universiteit gaan we 6 eeuwen in de tijd terug. De Stad Leuven verzocht om een universiteit en Hertog Jan IV van Brabant gaf er zijn steun aan.

° Met een pauselijke bul van 9 december 1425 werd de Leuvense universiteit als Studium Generale door Paus Martinus V gesticht. De KU Leuven is de oudste van de thans nog bestaande katholieke universiteiten in de wereld. Ze mag zich de oudste universiteit van de Lage Landen noemen.

° Naar het model van bestaande universiteiten van Keulen, Parijs en Wenen had de Leuvense universiteit oorspronkelijk vier faculteiten. Vandaag bloeien dertien faculteiten en een gelijkgesteld instituut die een volledige waaier van studierichtingen en wetenschappelijke disciplines bieden.

° De Stad Leuven stelde de Lakenhal ter beschikking. Al vlug werd het voor de colleges te klein. Vandaag is dat gebouw het beleidscentrum van de universiteit.

° In de 16de eeuw kende de Leuvense universiteit een eerste grote bloei en verwierf ze haar wereldfaam dank zij de aanwezigheid van geleerden en professoren met naam, zoals Adriaan van Utrecht (Paus Adrianus VI), Erasmus, Vives, Vesalius en Mercator. De aanwezigheid van onderzoekers van wereldformaat is een traditie tot op vandaag.

° In haar geschiedenis van bijna zes eeuwen kende de Leuvense universiteit perioden van bloei en tegenspoed. In de 18de eeuw stond ze onder zware druk van een toenemende staatsinmenging en in 1797 hief de Franse Republiek de oude universiteit op. In 1816 opende de Universiteit te Leuven weer haar poorten als een Rijksuniversiteit, opgericht door koning Willem I der Verenigde Nederlanden.

° De Belgische bisschoppen stichtten in 1834 in Mechelen een Katholieke Universiteit. Maar al in 1835 kwam deze terug naar het vertrouwde Leuven, waar de Rijksuniversiteit was opgeheven.

° In 1911 wordt een aanvang gemaakt met de vernederlandsing in het Leuvense universitair onderwijs. In 1936 kon men vaststellen dat de meeste colleges parallel in het Nederlands en het Frans werden gedoceerd.

° In de periode dat België in Afrika een kolonie onder zijn hoede had, werd door de KU Leuven aldaar de ‘Universiteit Lovanium’ opgericht in 1954.

° Sedert 1965 begon de KU Leuven op een campus in het Westvlaamse Kortrijk (KULAK) met de realisatie van het kandidatuursonderwijs voor vier faculteiten.

° 1968 werd het jaar van de splitsing van de KU Leuven in twee onafhankelijke universiteiten. Deze verwierven in 1970 bij wet zelfstandigheid: de Nederlandstalige KU Leuven (KU Leuven), die in Leuven (in het Vlaamse landsgedeelte) bleef, en de Franstalige Université Catholique de Louvain (UCL), die verhuisde naar Louvain-la-Neuve te Ottignies (in het Waalse landsgedeelte).

° Sinds 11 juli 2002 is de Associatie KU Leuven een feit. Dertien Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs bundelen binnen deze associatie hun krachten samen om een sterke positie in te nemen in het nieuwe Europese onderwijslandschap.

° Het Nederlands is de voertaal van de KU Leuven, maar omwille van de internationale betekenis van de universiteit worden tal van, vooral postgraduate, colleges en seminaries in het Engels, soms ook in andere talen, gegeven.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3