WEERMAN FRANK …

… legt hieronder uit waarom vandaag 22 september om 21u21 de astronomische herfst begint. Even drukken op rood en Frank vertelt nog meer, veel meer zelfs, voor lezers die de meest onmogelijk vragen hebben over het  item.

° De astronomische seizoenen zijn gebaseerd op de baan van de aarde om de zon. De schuine stand van de aardas t.o.v. het vlak waarin we rond de zon draaien zorgt er voor dat de maximale hoogte van de zon boven de horizon sterk varieert in de loop van het jaar.

° Op het ogenblik dat de zon in de loop van maart loodrecht inviel op de evenaar, begon bij ons de astronomische lente. In 2021 was dat op 21 maart om 10u37 uur.

° De astronomische zomer begon op 21 juni 2021 om 05u32. De noordpool kreeg lange dagen en korte nachten.

* De astronomische herfst begint vandaag 22 september 2021 om 21u21. Dag en nacht duren even lang.

° De astronomische winter begint op 21 december 2021 om 16u59. De zuidpool baadt de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is het continu nacht. In het noordelijk halfrond zijn de dagen kort en de nachten lang. Op het zuidelijk halfrond is het net andersom. Meer informatie over de astronomische seizoenen vind je …

° De astronomische seizoenen beginnen dus niet altijd mooi op een 21-ste. Meer zelfs, de astronomische herfst is in onze tijdrekening nog nooit begonnen op 21 september!

° Voor weerkundigen is het moeilijk om te werken met seizoenen die niet beginnen op vaste dagen van het jaar. En dus hebben ze het zich gemakkelijk gemaakt.

°° De weerkundige seizoenen beginnen altijd op de 1-ste van de maand: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Makkelijk om te rekenen.

 • Meer informatie over de weerkundige seizoenen vind je hier

Lincoln schaft slavernij af

Op 17 september 1862 verslaan de noordelijke troepen van Lincoln bij ‘Antietam’ het leger van generaal Robert E. Lee. Later bekend als de grootste en bloedigste slag van de Amerikaanse Burgeroorlog.

* De gevolgen van deze oorlog waren erg groot. Engeland en Frankrijk stonden klaar om de zuidelijke Geconfedereerde Staten van Amerika te erkennen, maar de overwinning van het noorden stelde die beslissing voorlopig uit.

** Vijf dagen later, op 22 september 1862  gaf de Amerikaanse president Abraham Lincoln een voorontwerp vrij van zijn beroemde Emancipation Proclamation.

* Uit de overwinning van de noordelijken putte president Abraham Lincoln immers zoveel vertrouwen dat hij besloot om per 1 januari 1863 drie miljoen slaven de vrijheid te geven.

* Daarnaast onderstreepte hij nogmaals dat de Amerikaanse Burgeroorlog  een strijd tegen de slavernij geweest was.

Lees ook: Abraham Lincoln (1809-1865) – De 16e president van de VS

Verder op 22 september:

 • 1949 – De Sovjet-Unie brengt zijn eerste atoombom tot ontploffing.
 • rood voor meer info – bronnen in ‘HISTORIEK’

DE MORMONEN VAN SMITH

Beeld van de engel Moroni op een tempel van de Mormonel in Zwitserland

Op 21 september 1823 verschijnt, volgens de overlevering, de engel Moroni aan Joseph Smith. De Amerikaanse geestelijk leider heeft voor die tijd al verschillende visioenen gehad waarin hij opgeroepen is het ware christendom in ere te herstellen.

* De engel Mormoni zou Smith ook gouden platen hebben gegeven waarop het zogenaamde Boek van Mormon in onbekend schrift is geschreven. Smith vertaalt het boek in het Engels en brengt het in 1830 uit.

 

* Joseph Smith (1805-1844)

* De nieuwe puriteinse godsdienst die John Smith sticht , wordt bekend als de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en trekt al snel veel bekeerlingen die bekend worden onder de naam Mormonen.

* De volgelingen van John Smith hebben het niet makkelijk. In New York worden ze vervolgd en hierna trekken de Mormonen samen met Smith naar Ohio.

* De leider zelf wordt in 1844 in Carthage (Illinois) samen met zijn broer Hyrum gelyncht. Veel Amerikanen zijn bang dat de economische en politieke macht van de Mormonen te groot wordt.

* Na de dood van Smith ontstaat er een breuk in de kerk, maar tegenwoordig maakt de kerk weer een grote periode van bloei door. Ook buiten de Verenigde Staten.

* De Mormonen bestaan nog altijd. De kerk is vertegenwoordigd in ongeveer 176 landen en heeft ruim 13 miljoen leden. De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is ook een mormoon. Salt Lake City is het huidige centrum van de Mormonenkerk.

*** Mormonen zijn ervan overtuigd dat Jezus snel zal terugkeren en dat die wederkomst plaatsvindt in Amerika. De Mormonen verwerpen daarnaast de zuigelingendoop en geloven niet in de zogenaamde erfzonde. Verder was polygamie (trouwen met meerdere vrouwen) bij de mormonen vroeger toegestaan. Grondlegger Joseph Smith had naast zijn formele echtgenote Emma Smith bijvoorbeeld nog 27 vrouwen.         -met dank aan ‘Historiek’ –

*Meer religieuze geschiedenis

*Verder op 21 september:

 • 1937 – J.R.R. Tolkien publiceert De Hobbit.
 • 1949Communisten roepen de Volksrepubliek China uit.
 • 1964 – Malta wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.
 • 2003 – De ruimtesonde Galileo crasht om 21.49 uur Nederlandse tijd in de dampkring van Jupiter.

de EERSTE ‘NEW YORK TIMES’

-Eerste editie van de New York Times-

Op 18 september 1851 verscheen de eerste editie van de New York Times. De krant werd opgericht door Henry J. Raymond en George Jones en heette aanvankelijk ‘The New-York Daily Times’.

* Zes jaar na oprichting kreeg de krant zijn huidige naam en eind negentiende eeuw werd de krant overgenomen door Adolph S. Ochs, een zoon van Duits-Joodse immigranten.

* De New York Times groeide uit tot een van de belangrijkste Amerikaanse kranten en werd ook internationaal gezaghebbend.

* De krant ondervond vanaf eind negentiende eeuw wel veel concurrentie van de zogenaamde yellow press, een benaming voor goedkopere kranten die op een massaal publiek waren afgestemd en erg veel voor sensatie gingen.

De ‘yellow kid’ van Richard F. Outcault

* De naam voor deze stroming, die vandaag de dag ook vaak riooljournalistiek wordt genoemd, is afkomstig van het stripverhaal The yellow kid van Richard F. Outcault. Deze stripserie verscheen vanaf 1895 in de New York World, een concurrent van de New York Times.

* Vanwege die yellow press had de krant enige tijd te kampen met een teruglopende oplage. In de strijd tegen de goedkopere sensatiekranten ontstond ook de leus die vandaag de dag nog altijd gebruikt wordt: All the news that’s fit to print.

* Na de Tweede Wereldoorlog verscheen New York Times ook in Europa met een dagelijkse internationale editie. In 1966 ging die op in de International Herald Tribune.

* Bijnamen van de krant zijn The Old Gray Lady (de oude grijze dame) en The Times. Momenteel verschijnt de krant in een oplage van ruim 1,1 miljoen.

Verder op 18 september

– ook weer met grote dank aan HISTORIEK –

Daar sè … General Motors

Op 16 september 1908 werd in Amerika het automobielconcern General Motors opgericht. Het bedrijf ontstond uit de Olds Motor Vehicle Company die in 1897 was opgericht door Ransom Olds. Het bedrijf werd bekend dank zij de Oldsmobile.

* Het bedrijf van Ransom Olds fuseerde twee jaar na oprichting tot Olds Motor Works en zorgde vervolgens in Detroit voor de eerste echte autofabriek van de Verenigde Staten .

* William Durant richtte op 16 september 1908 uiteindelijk General Motors (GM) op. In dat bedrijf werden de fabrieken van Buick, Oldsmobile, Cadillac en Oakland ondergebracht. GM werd de grote concurrent van Ford. (gevonden bij Historiek)

* Verder op 16 september…

 • 1810 – Grito de Dolores: Miguel Hidalgo roept op tot onafhankelijkheid voor Mexico
 • 1975 – Papoea-Nieuw-Guinea wordt onafhankelijk van Australië.
 • 1978 – Een beving tussen 7,5 en 7,9 verwoest de stad Tabas in Iran. Ruim 15.000 mensen vinden de dood.
 • 1810Grito de Dolores: Miguel Hidalgo roept op tot onafhankelijkheid voor Mexico.
 • 2009 – Als protest op de lage melkprijzen gieten melkboeren 3 miljoen liter melk uit in het Waalse Ciney.

een stichtend verhaal

VAN STINKENDE RIJK TOT HELEMAAL BLUT

John Law (1671-1729) was een getalenteerde Schotse kaartenspeler en een flierefluiter. Maar ook een van de eerste economen die theoretisch over papiergeld nadacht. Op het hoogtepunt van zijn carrière heeft Law een kwart van het Amerikaanse grondgebied in handen. Maar hij verliest uiteindelijk alles.

* Als zoon van een goudsmid erft John Law na de dood van zijn vader, veel geld. Hij is nog maar 20 jaar als hij zich in Londen vestigt. Daar legt John zich toe op zijn grote hobby’s: drinken, gokken, kaarten, vrouwen versieren en – iets serieuzer – de werking van geld- en kredietsystemen bestuderen.

* De knap ogende kroegtijger brengt vrouwen het hart op hol, en zijn kaartspel en de hoge winsten maken hem natuurlijk nog aantrekkelijker voor het andere geslacht. Maar door zijn playboy-gedrag komt John in de problemen.

* In 1694 raakt hij verzeild in een affaire met Elizabeth Villiers (1657-1733), de gravin van Orkney. Zij is de hulp én de maîtresse van stadhouder Willem III van Oranje (1650-1702), sinds 1689 koning van Engeland en Ierland.

* John Law is al vanaf zijn jeugd gecharmeerd van de Amsterdamse Bank en het Nederlandse aandelensysteem, zoals geïntroduceerd door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). In de Republiek benut John de tijd om het Nederlandse monetaire systeem te bestuderen. Of, beter gezegd, af te kijken.

* In de jaren tussen 1696 en 1715 reist John voortdurend heen-en-weer tussen Amsterdam, Den Haag, Schotland en Frankrijk. Ook brengt hij als gokker bezoeken aan onder meer Parijs en Genua, waar hij zulke grote winsten haalt dat de mensen denken dat hij vals speelt en hem adviseren de stad te verlaten voor zijn eigen veiligheid. Maar John speelt niet vals. Hij heeft een bovengemiddeld talent voor kaart- en gokspelen.

* In Schotland, waar Law ook regelmatig komt, doet hij voorstellen aan regeringsleiders om de vastgelopen Schotse economie te redden via een op Nederlandse leest geschoeide handelsbank.

* Hij publiceert zijn plannen in het pamflet Money and Trade Conder’d with a Proposal for Supplying the Nation with Money (1705). Na veel tralala worden zijn ideeën tien jaar later definitief van tafel geveegd.

* John gaat nog datzelfde jaar zijn geluk in Frankrijk beproeven. De oorlogen van Lodewijk XIV (1638-1715) hebben er geleid tot torenhoge staatsschuld met bijhorende rentes. John heeft goede connecties in de hoogste Franse regeringskringen. In oktober 1715 legt hij zijn financiële plannen voor aan Philips van Orléans (1674-1723), die slechts enkele weken voordien is aangesteld als regent voor de minderjarige zoon van Lodewijk XIV.

* In mei 1716 introduceert John de Banque Générale Privée in Parijs. Het is een privébank met hemzelf als eigenaar, maar driekwart van het kapitaal van de bank is feitelijk gebouwd op drijfzand: staatsobligaties en schuldbrieven.

* De zaken gaan prima. Binnen twee jaar is Laws bank een staatsbank, de Banque Royale, en John is op dat moment een van de rijkste mensen op aarde.

* Naast een bank zet John de Compagnie d’Occident op, naar het Hollandse model van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)., in de volksmond bekend als de Mississippi Compagnie. Die is gebouwd op een aandelensysteem en krijgt een handelsmonopolie van 24 jaar om de Franse kolonie Louisiana in Amerika te exploiteren. Law moet hier dan 6 000 Fransen en 3 000 slaven plaatsen. Zo wordt hij de virtuele eigenaar van 25% van Amerika’s grondgebied.

* Om zoveel mogelijk Fransen over te halen naar Louisiana te gaan, begint Law een promotiecampagne waarin Louisiana wordt afgeschilderd als het paradijs. Hij organiseert parades door Parijs waarin indianen worden getoond en vertrekkende emigranten als helden uitgeleide krijgen.

* Intussen doen overal geruchten de ronde dat in Louisiana goud en zilver te vinden is, terwijl het gebied feitelijk één groot moeras is met nauwelijks nederzettingen. Louisiana is niet stinkend rijk, maar een stinkende rijk.

* Door de positieve verhalen over Lousiana stijgt de waarde van de Louisiana-aandelen in 1719 en 1720 naar recordhoogten. In Parijs breekt een ware run los op de magische papiertjes, zo erg dat regelmatig de politie erbij moet komen om de orde te handhaven in het financiële centrum van Parijs.

* Zelfs het armere segment van de bevolking laat zich verleiden, verkoopt zijn vee en/of leent geld om aandelen te kunnen kopen. Tientallen straatarme Fransen worden, soms binnen een paar dagen, stinkend rijk.

* Ook John Law neemt het er flink van. Zo koopt hij in Parijs het enorme paleis Palais Mazarin, waar tegenwoordig de Nationale Bibliotheek van Frankrijk is gevestigd. Als toetje schaft hij nog eens zeven grote Parijse woningen aan, diverse landgoederen en allerlei kunstwerken.

* In Parijs komen allerlei projecten van de grond die door Law gesubsidieerd worden, zoals bruggen, nieuwe wegen, meerdere ziekenhuizen en – dat plan lag ook klaar – gratis onderwijs aan Franse universiteiten.

* Lang duurt de private party van John echter niet. Als de aandelen in waarde blijven stijgen en de eerste berichten doorsijpelen dat Louisiana geen goud- of zilverberg maar een moeras is, vertrouwen veel investeerders het in 1719 en 1720 niet meer.

* Ze gaan naar de bank om hun aandelen in cash te laten uitbetalen, voor het te laat is, en sluizen hun geld door naar het buitenland. Dat is het begin van het einde.

* De prijzen van de aandelen kelderen verder, waarna natuurlijk ook anderen hun aandelen willen verzilveren. Uiteindelijk zijn de aandelen praktisch niets meer waard. Ruim 500.000 aandeelhouders blijven met lege handen achter.

* Door deze “Mississippi Bubble” verliest Law alles wat hij heeft, terwijl Frankrijk en een groot deel van Europa in een flinke economische crisis terechtkomen. Liefst zeventig jaar lang, tot de Franse Revolutie, verdwijnt het papiergeld uit het Franse geldsysteem.

* Een woedende menigte dwingt John Law in december 1720 Frankrijk te verlaten. Law belandt na een omzwerving via onder meer Vlaanderen, Duitsland, Denemarken en Engeland uiteindelijk in Wenen.

* Daar sterft hij, gebroken en nagenoeg blut, op 21 maart 1729 aan een longontsteking.   – (een bewerking van Enne Koops voor ‘Historiek’) –

 

steve biko brutaal vermoord

Stephen Bantu (Steve) Biko ( 18.12.1946 – 12.09.1977 , slachtoffer van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika.

Monument Steve Biko in Oos-Londen

 • Steve was vier jaar oud toen zijn vader overleed. Op school blonk hij uit. Vanaf 1966 volgde hij een opleiding aan de ‘Medical School’ in Durban. Tijdens zijn studie aan de Universiteit Fort Hare werd hij politiek actief.

* Hij werd in 1968 medeoprichter van de South African Students’ Organisation (SASO) en organiseerde onder andere toespraken voor de zwarte gemeenschappen, om onder hen een grotere zelfbewustheid te creëren.

* SASO werd een enorm succes en spoedig was Biko één van ‘s lands prominentste activisten tegen het apartheidsregime.

* In 1972 stond hij aan de wieg van een overkoepelende organisatie, de Black Peoples Convention (BPC -klikken). Toen hij werd gekozen als leider van de BPC, greep het apartheidsregime in.

* Tussen augustus 1975 en september 1977 werd Biko viermaal door het apartheidsregime opgepakt en langdurig ondervraagd. Op 21 augustus 1977 werd hij opgesloten in Port Elisabeth. Hier werd hij telkens voor verhoor meegenomen naar het hoofdbureau van de politie.

* Op 7 september constateerden artsen verwondingen aan zijn hoofd. Neurologische complicaties negeerden zij. Vijf dagen later verloor Biko het bewustzijn.

* De aanwezige arts adviseerde ziekenhuisopname, waarop Biko naakt in de achterbak van een Land Rover naar Pretoria werd getransporteerd. De 1200 km lange rit duurde 12 uur. Enkele uren na aankomst in de Pretoria Central Prison overleed hij, 30 jaar oud en alleen op de vloer van zijn cel.

* De lijkschouwing wees uit dat hij was gestorven aan ernstig hersenletsel en inwendige kneuzingen. Sinds maart 1976 was hij de 19de gevangene die onder verdachte omstandigheden overleed. Bij zijn begrafenis waren ongeveer 15.000 mensen aanwezig onder wie diplomaten uit 12 westerse landen.

* Het bericht rond Biko’s brute dood veroorzaakte wereldwijd protest. Biko was inderdaad overleden aan hersenletsel, maar het bleef onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk was. De drie betrokken artsen werden vrijgepleit.

* Steve Biko werd een martelaar en symbool van het zwarte verzet tegen het apartheidsregime. Er volgden films en liederen.

* Na de politieke ommekeer in 1990 werd in Zuid-Afrika een Waarheids- en Verzoeningscommissie ingesteld. Twintig jaar na dato bekenden vijf ex- politieagenten dat zij verantwoordelijk waren voor Biko’s fatale verwondingen.

(bewerkt uit Wikipedia)

Koningin Elizabeth II van Engeland

Elizabeth werd geboren in Londen op 21 april 1926. Sinds 9 september 2015 is Elizabeth de langst regerende monarch in de Britse geschiedenis. Na het overlijden van de Thaise koning Bhumibol op 13 oktober 2016 werd zij ook de langst regerende monarch ter wereld.

* Haar toekomstige man was Philip, marineofficier en enige zoon van prins Andrew van Griekenland en prinses Alice van Battenberg. Die naam werd later  gewijzigd in Mountbatten.

* Elizabeth en Philip trouwden op 20 november 1947 in de abdij van Westminster in Londen. Bij deze gelegenheid kreeg prins Philip ook de titel Hertog van Edinburgh. Elizabeth en Philip kregen vier kinderen.

 * In januari 1952 vertrokken Elizabeth en Philip voor een promotietour langs enkele Gemenebestlanden. Circa een week later overleed de vader van Elizabeth, king George VI, waardoor het paar halsoverkop naar Engeland moest terugkeren, want …

* Elizabeth was nu koningin van Engeland geworden.Dat gebeurde op 6 februari 1952, de sterfdag van haar vader. De kroningsplechtigheid van Elizabeth II vond plaats in de abdij van Westminster op 2 juni 1953. 

* Elisaberth II vervulde haar rol als koningin uitstekend. Ze handhaafde de symbolische rol van hoofd van de staat op een voortreffelijke wijze. Moderne en snelle verkeersmiddelen hadden het mogelijk gemaakt dat ze, meer dan haar voorgangers, bezoeken te brengen aan de andere landen van het Britse Gemenebest. De televisie zorgde ervoor dat ze overal ter wereld gevolgd kon worden. Daardoor is de band van de Gemenebestlanden met het oude moederland, nog steeds aanwezig.

* Bijkomend nadeel natuurlijk was dat de hele wereld nu niet alleen getuige werd van de hoogtepunten van het koninklijk huis, maar ook van de dieptepunten ervan. En die waren vrij talrijk.

* De bruiloften van drie van haar vier kinderen werden gevolgd door evenveel scheidingen. Haar (ex-)schoondochter, prinses Diana kwam bovendien bij een ongeval in Parijs om het leven. Ook bij andere familieleden werd de koningin niet gespaard. Tijdens een bepaalde kersttoespraak had zij het over een ‘horrible year” (een verschrikkelijk jaar).

* Maar er waren ook hoogtepunten in haar leven. Haar moeder bv.werd meer dan honderd jaar. En nog ieder jaar geniet het koninklijk gezin van de aanhankelijk van haar Engelse volk.

* In 2002 vierde Elizabeth met het volk uitbundig haar vijftigjarig regeringsjubileum. De opstelling van het koninklijk huis t.o.v van het volk werd opener, toegankelijker ook na de dood van Diana. Elizabeth toonde mettertijd aan dat haar volk er eigenlijk recht op heeft mee te mogen leven met de leden van het koninklijk huis.

* In december 2016 legde Elisabeth een groot aantal functies neer. Aftreden was geen optie. Britse monarchen regeren tot hun dood.

* Koningin Elizabeth was beschermvrouw van meer dan zeshonderd organisaties. Het hof zegt dat Elizabeth zich zal blijven inzetten voor de organisaties. Hierbij wordt ze geholpen door de andere leden van de koninklijke familie.

* Prins Philip trad in 2011 bij zijn negentigste verjaardag ook terug uit een groot aantal functies. Deze verplichtingen werden overgenomen door prins Charles en zijn echtgenote prinses Camilla, prins William en zijn echtgenote prinses Catherine en de prinsen Harry en Meghan.

* Als koningin van Engeland is Elizabeth ook hoofd van de Anglicaanse Kerk. Zij wordt een pleitbezorger van godsdienst in de samenleving genoemd. “Geloof speelt een sleutelrol in de identiteit van vele miljoenen mensen en geeft hun een gevoel ergens bij te horen.”

* Volgens Elizabeth moeten de bisschoppen van de Anglicaanse Kerk de hoeders zijn van de vrijheid van alle godsdiensten in het land. Tijdens haar regering werden diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met het Vaticaan en werd paus Benedictus XVI door Elizabeth in Londen ontvangen.

* De Britten vierden in juni 2012 het zestigjarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth II uitbundig. Op 11 juni 2016 werd ze 90. Vandaag is ze al 68 jaar lang koningin. Elisabeth is nu 94, haar man Philip 99. Twee maanden voor hij 100 zou worden , overleed hij , 9 april 2021.  

* Begin 2021 verbleef Philip een maand in het ziekenhuis. Hij werd op 16 februari met een infectie opgenomen in een Londens ziekenhuis en werd daarna overgebracht naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hartklachten. In maart werd hij weer ontslagen. Wat er precies aan de hand was, bleef onduidelijk.

* Nog meer weten ? Klik en lees  Engelse koningen en koninginnen.

Mao jaagt 30 miljoen Chinezen de dood in

 • Op 9 september 1976 overleed de Chinese revolutionair en leider van de Communistische Partij Mao Zedong. Zijn lichaam werd gebalsemd en verplaatst naar een mausoleum op het Tiananmenplein, ook wel bekend als het Plein van de Hemelse Vrede. Op ditzelfde plein had Mao in 1949 de oprichting van de Volksrepubliek China geproclameerd.            (rood drukken voor meer in Historiek)

° Mao Zedong was afkomstig uit een vrij eenvoudige boerenfamilie. In 1921 was hij in Peking betrokken bij de oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP). Mao werd later dat jaar secretaris van de partij.

° Chiang Kai-shek, een nationalist, moest niets  hebben van het communisme. Veel communisten, waaronder Mao, werden vervolgd en vluchtten naar het noorden van het land.

° In 1927 wonnen de aanhangers van de CCP de burgeroorlog van CKS .

° Mao was een van de oprichters van het Chinese Rode Leger. In 1934 werden Mao en zijn mannen, en dat was niet voor het eerst, omsingeld door troepen van Chiang Kai-shek.

° Mao en zijn communisten lukten een uitbraak. Die uitbraak werd bekend als de zogenaamde Lange Mars. Aan de mars namen ongeveer 130.000 Chinese communisten deel.

° Tienduizenden van hen overleefden de mars niet. Mao Zedong wist gedurende de Lange Mars definitief de macht te grijpen in de CCP.

° Mao Zedong riep op 1 oktober 1949 de Volksrepubliek China uit en werd zelf het staatshoofd

Propagandaposter voor de ‘Grote Sprong Voorwaarts’

° Mao was van mening dat het land sneller communistisch gemaakt kon worden dan in het sovjet-systeem dat met een zogenaamde planeconomie werkte.

° In 1958 maakte hij zijn tweede vijfjarenplan voor China bekend. De zogenaamde Grote Sprong Voorwaarts moest van China op korte termijn een economisch supermacht maken.

° Mao had bepaald dat er 700.000 coöperaties en collectieve boerderijen samengevoegd moesten worden tot zo’n 25.000 volkscommunes. Die communes moesten vervolgens zelfvoorzienende eenheden worden die zich op kleine schaal ook konden bezighouden met industrie.

° Volgens Mao was staal de sleutel voor de Grote Sprong Voorwaarts. Ongeveer honderdduizend Chinezen werden daarom van de landbouwproductie weggehaald en te werk gesteld in honderdduizenden hoogovens die, zo bleek al snel, een vrij slechte kwaliteit staal leverden.

° Mao’s Grote Sprong Voorwaarts pakte totaal verkeerd uit. Het land kreeg al snel te kampen met een grote hongersnood die miljoenen levens eiste. Daarnaast kreeg de Volksrepubliek enkele natuurrampen te verwerken.

° Tot ontsteltenis van veel Chinezen liet Mao in 1958 en 1959 zo’n zeven miljoen ton graan reserveren voor de export terwijl zijn landgenoten op grote schaal honger leden. Mao bekommerde zich, op zijn zachtst gezegd, niet erg om hun lot.

° Volgens sommige bronnen zou hij zelfs gespeeld hebben met de gedachte om de namen van de Chinezen te vervangen door nummers. Door het beleid van Mao stierven tussen 1958 en 1961 naar schatting dertig miljoen mensen door ondervoeding en hongersnood.

° Kritiek op zijn bewind was in het openbaar nauwelijks te horen. De CCP controleerde de media en zorgde er voor dat negatieve berichten niet openbaar werden gemaakt.

° Binnen de partij bestond echter wel ongenoegen over de werkwijze van Mao. In 1959 werd de stalinist Liu Shaoqi staatshoofd in plaats van Mao die echter wel partijleider bleef en zo veel macht behield.

° In april 1966 lanceerde de toen 72-jarige Mao de zogenaamde Culturele Revolutie, vastgelegd in het zogenaamde Rode Boekje. Verplicht bezit van alle Chinezen.

° Mao richtte zich daarmee vooral op jongeren. Zij moesten er met hun zogenaamde Rode Garde voor gaan zorgen dat de smaak, gedachten en levensstijl van alle Chinezen zouden gaan voldoen aan de normen van Mao.

° Rode Gardisten hielden op grote schaal huis in China. Wie zich in westerse kleding op straat vertoonde liep groot risico. Mao-pakken waren namelijk de norm.

° Tijdens de Culturele Revolutie werd afgerekend met veel vooraanstaande personen die enige kritiek hadden (gehad) op het beleid van Mao of zich niet helemaal wilde conformeren aan het gedachtegoed van de ´grote leider´.

° Door het optreden van de Rode Garde liep de zaak volkomen uit de hand. Mao zag zich in 1968 daarom gedwongen de garde te ontbinden. Het leger herstelde hierna de orde.

° Mao overleed op 9 september 1976. Zijn lichaam werd gebalsemd en verplaatst naar een mausoleum op het Tiananmenplein. Mao was meer dan veertig jaar partijleider geweest en bijna dertig jaar de verpersoonlijking van zijn land.

° Na zijn overlijden werd hij in China, op veel plaatsen ook letterlijk, van zijn voetstuk gestoten. (bewerkt uit ‘Historiek’, het venster op de geschiedenis)

Lees ook: De Culturele Revolutie: hoe het Chinese volk het Maoïsme begroef

 

Verder op 9 september
 • 1867 – Groothertogdom Luxemburg wordt onafhankelijk van België
 • 1913 – Tijdens een onweer komt een zeppelin in de Noordzee terecht, 14 bemanningsleden komen om. Het eerste dodelijke ongeval ooit met een zeppelin.
 • 1915 – Een Duitse zeppelin bombardeert Londen.
 • 1965 – Tibet wordt een autonome regio van China.
 • 1970 – Feyenoord wint als eerste Beneluxclub de Wereldbeker Voetbal
1 2 3 21