Spelend leren ondernemen

SILA WESTERLO – Onder het motto “spelend leren ondernemen” richt de ‘Top Team organisatie’ in samenwerking met de Vlaamse hogescholen reeds 25 jaar ondernemende projecten in.

“Er is er een diepe kloof in financiële (voor)kennis tussen leerlingen onderling. Daarom wordt elk Top Team project steeds (ter plaatse) intensief begeleid door ervaren ondernemers met een ruime onderwijservaring, zodat het voor alle deelnemende leerlingen en studenten een leuke en leerrijke beleving wordt,” aldus de organisatie.

Meer dan 400 Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten maakten op een motiverende manier kennis met het bedrijfsleven en de studies die daarbij horen.

Afgelopen week kozen de leerlingen van het tweede jaar van de SILA Middenschool Westerlo voor de basisoptie ‘Economie & Organisatie‘!

Rob Frederix (Top Team) begeleide de groepjes die de uitdaging kregen om aan een product te verkopen en zoveel mogelijk winst te maken. Ze moesten daarbij een aantal keuzes maken betreffende prijs, reclame, winstmarge, … 

Het winnende team bestond uit Imke Van den Eynde, Charlotte Van Bael, Lore Maes en Sibren De Wever (allen 2mW). De bekroning met filmtickets was de kers op de taart.

“Dag van de Trage Weg”

Elk jaar richt “Dag van de Trage Weg” de schijnwerpers op de trage wegen in ons land. Dit jaar vond de “Dag van de Trage Weg” plaats op 16 en 17 oktober.

Groen leidde zijn wandelaars over trage wegen, paden en wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Je vindt ze overal, ook in Laakdal! Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of hij traag is, hangt uitsluitend af van de gebruikers…

OEP ZE LOEWEJS

Vroeger werd veel verteld aan de open haard, later de Leuvense stoof. Die oude verhalen werden ooit genoteerd, ook de ‘vertelsels’ uit Tessenderlo (Looi). Die oude verhalen worden nu opnieuw gebracht.

* Acteurs vertellen bijgelovige verhalen zoals van de prelaat zonder kop en de ‘toveres’ Katlijn Nuyts, in 1686 op de markt veroordeeld.

* Een ‘schooljuffrouw’ leert hoe het echte Loois van weleer moet uitgesproken worden, welke woorden we nu nog nauwelijks horen.

* De bijnamen van vroeger worden weer opgerakeld en onvergetelijke figuren en hun straffe stoten komen weer in de schijnwerpers.

* Die vertellingen worden afgewisseld met muziek en zang in ‘het Loewejs’ door de Singers.

** Zaterdag 23 oktober aanvang 20 uur in  CC Het LOO Vismarkt

** Organisatie: VVV-Tessenderlo met lokale toneelacteurs en de Looise Singers

*** Toegang €7. Kaarten bestellen bij vvv@tessenderlo.be 013 35 33 31 (kantooruren)

Foto 1 De Singers in actie: zoewe zenge en zinge ze da hie in Loewej…

Foto 2 De ‘zatlappen van Looi’ in de jaren 1920 met de jonge streekschrijver Minus van Looi (links boven)

RONY SCHREEF EEN BOEK

Tegenwoordig dragen de meeste mensen bewust zorg voor hun lichamelijke gezondheid. Ze sporten intensief of recreatief, letten goed op wat ze eten en drinken. Angstvallig houden ze hun gewicht in de gaten. Voedingssupplementen vullen een evenwichtige voeding aan. Heel wat minder mensen bekommeren zich om hun geestelijke gezondheid.

* In het jaar dat de norbertijnen hun negenhonderdste verjaardag vieren, schreef Averbode-norbertijn Rony Ceustermans (Veerlenaar van geboorte) , negentig teksten.

Als voedingssupplementen voor de ziel nodigen ze mensen uit met een groot hart en een open geest om te reflecteren over wat deze tijd al te snel en ondoordacht terzijde schuift, de christelijke inspiratie.

De eeuwenoude boodschap van het christendom is immer jong en revolutionair. Ze houdt de geest van mensen alert en kritisch, levendig en gezond.

* De teksten in dit boek zijn een uitnodiging om die rijke erfenis te herontdekken en iets te ervaren van de vreugde en de hoop die het christendom mensen biedt. Het zijn voedingssupplementen voor de ziel.   (Rony Ceustermans)

*** Het boek verscheen bij Halewijn, telt 190 blz. – formaat 14,5 x 23,5, – prijs € 16,95.

MARIA EN AKINA

Dit is Maria uit Schoot, maar ook bekend in Veerle. Wij kwamen haar toevallig tegen toen ze in haar buurt een dagelijks wandelingetje deed met de hond. Bekijk hem goed, het is geen gewone viervoeter. De hond van Maria heet AkinaAkiwat?

“Het is een Japanse hond”, verduidelijkt Maria. “Vandaar ook die ietwat ongewone naam. Akita heet zijn familie, Akina maakt er deel van uit. Slechts één letter verschil.” Akina en Akita … we zullen het onthouden, beloofd.

De Bevrijding van België

Lees het relaas door op rood te klikken en zoek nog meer in Wikipedia…

° De Bevrijding of einde van de Duitse bezetting in België tijdens de Tweede Wereldoorlog liep van begin tot einde september 1944, met enkele uitlopers tot begin november en met een herovering door de Duitsers van een deel van de Ardennen in december 1944 – januari 1945.

° Amerikaanse troepen in Libin op 7 september 1944
° Duitse agenten van de Gestapo, gearresteerd na de bevrijding van Luik, werden samengebracht in de Citadel van Luik
° Britse troepen worden uitbundig onthaald in Brussel, 4 september 1944

weg met die leidingenstraat !

Gisteren zondag 22 augustus voerde Groen Laakdal en Groen-volksvertegenwoordiger Staf Aerts actie tegen de plannen van de Vlaamse regering om een leidingenstraat aan te leggen dwars door het Laakdalse herdenkingssbos in de buurt van Makelhoeve.

* ‘Unieke natuur uit Laakdal en een bos met emotionele waarde opofferen voor een gedateerd energiebeleid daar komen wij tegen in actie,’ klinkt het bij Groen.

* De ondergrondse leidingen voor de chemische industrie verbinden de Antwerpse haven met het Duitse Ruhr-gebied en zijn 50 tot 70 meter breed.

* “De plannen die nu voorliggen, bedreigen heel wat waardevolle natuurgebieden, in Laakdal en omgeving. Meer bepaald Oosterbos en het Eindhoutbroek , twee bossen van het Vlaams  Ecologisch Netwerk (VEN). Het tracé zou daar dwars door de veenlagen snijden, wat nefast is voor de huidige vegetaties. Zo kan ook de opgeslagen CO2 vrijkomen,’ zegt Paul Mondelaers, Groen-gemeenteraadslid in Laakdal

* Mondelaers is er ook niet over te spreken dat de leidingenstraat zou raken aan het herdenkingsbos op het zuidelijk tracé van de leidingenstraat. Een perceel dat is aangeplant met herdenkingsbomen heeft een bijzondere emotionele waarde. ‘Hier horen geen leidingen thuis.’

* Het Groen-gemeenteraadslid wil ook een lans breken voor de leefbaarheid van Eindhout: ‘Elk plan van de Vlaamse regering om leidingen te leggen, gaat ten koste van de groene buffer tussen E313 , Seveso-bedrijven en de dorpskern. Hierdoor wordt de leefbaarheid serieus op de proef gesteld. Dat kan ook niet door de beugel voor ons.’ 

 

* Groen-Parlementslid Staf Aerts plaatste de vraagtekens in een breder perspectief. ‘De discussie moet om te beginnen gaan over de vraag of de leidingenstraat eigenlijk wel nodig is. Zoals het project nu beschreven is, lijkt het vooral de oude fossiele industrie ten goede te komen.”

MArkENTOREN zICHEM

Dé toren van Zichem langs de Demer wordt ook Maagdentoren, Lantaarntoren of Vat van Zichem genoemd. De functie die de toren had, is tot op heden niet erg duidelijk.

Hij was gebouwd als versterkte woontoren met alle voorzieningen als haarden, latrine, lampnissen, verluchtings- en verlichtingsgaten, maar zou nooit bewoond zijn.

Was hij eerder bedoeld als verdedigingsbouwwerk of louter als een prestigemonument? Persoonlijk gaan we er van uit dat Markentoren het dichtst bij de waarheid ligt. Een toren op de grens van Brabant en Het Land van Loon. Lees er alleszins meer over … en druk op rood.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maagdentoren_in_Zichem

Lees ook …

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/bezoeken/bezienswaardigheden/maagdentoren/

1 2 3 9