NET GEEN ‘PIE’ IN AVERBODE

De abdijtocht … twee jaar later door…die vervloekte corona. Veel deelnemers, veel supporters. Winnaar?

Voor Pieter Dejongh (de Pie), Veerlenaar, turnleraar en triatlonloper, werd het gisteren net niet. Tweede, de ondankbaarste plaats voor een atleet.

“Ik heb erg lang aan de leiding gelopen’, vertelde ‘de Pie’ me achteraf, ‘maar tegen de finale rush van de winnaar had ik geen verhaal.’ ‘Voor hem was het een doel op zich, voor mij niet. Ik ben een man van de zware triatlons. Wat niet wegneemt dat ik ook graag had gewonnen.”

Verduidelijk eens, Pieter: “Als triatleet train ik haast dagelijks op drie disciplines … zwemmen, fietsen en lopen. De winnaar van vandaag houdt het alleen bij lopen. Dan kan je pieken. Pas op, ik gun hem die zege, hoor. Ik zit reeds in de voorbereidingsfase van die ‘zware jongen’ in Zwitserland, straks in de zomer, en de laatste in het rijtje triatlons die ik per sé wou doen. Daarmee zal ik alle triatlons die ik van plan was, gedaan hebben.’

‘Ik ben al een (heel) tijdje met die opbouw bezig. De conditie is meer dan bevredigend. Eind dit jaar ga ik beslist ook nog eens naar ‘de hel van Kasterlee’. Een paradijsje voor triatleten. Vorig jaar lag de overwinning binnen mijn bereik. Gruwelijke pech besliste er echter anders over.’

Elke atleet die zich respecteert, vergeet ook niet uit te lopen na de eigenlijke wedstrijd. ‘De Pie’ liep in een voor hem rustig tempo uit van Averbode naar zijn thuis. Mijn bromtuig had moeite met volgen. Onderweg kon er zelfs nog een uitgebreid gesprek af. Topper.

O ja, de juffrouw met hond op de foto’s was zo enthousiast in haar dankbaar gesupporter dat ze de hele bende aan het lachen kreeg. Hoort er ook bij. Net als pastor Eric van Laakdal-Meerhout. Met alle respect. En vergeten we ook ‘de Andy’ niet met zijn prachtplaats tussen andere grote jongens.

 

NIEUWE DRINKWATERLEIDINGEN

 Aan Vorstsebaan-Steenbergenveld in Veerle-Vorst-Laakdal start Pidpa  maandag 23 mei met werken aan de drinkwaterleiding. De werken zullen gefaseerd gebeuren en duren in het beste geval tot 8 juli.  

 Tijdens een eerste fase worden er nieuwe leidingen aangelegd. In de tweede wordt de waterkwaliteit van de nieuwe leiding getest. De aftakkingen worden per huis vernieuwd.

 Tijdens de werken wordt de bestrating opgebroken en voorlopig hersteld. Woningen blijven bereikbaar en bewoners van Steenbergenveld worden verwittigd als er een drinkwateronderbreking komt. Na fase drie van de werken wordt de bestrating definitief hersteld.

WIE, WIE, wie ???

WIE  HELPT MIJ UIT DE NOOD ? Ik ben al sinds 1968 de gelukkige bezitter van een Mauthe, een opstaande klok met hemelse galmen. Wellicht weet ze een beetje van die ouderdom, want onlangs heeft ze het ver-TIKT om nog te slaan. Klokkenverkopers willen er niet aan beginnen. Iemand met enige ervaring een idee …?  Makelstraat, 14

Vrede van Münster

-foto Historiek-

15 mei … een dag waarop vrijwel geen nieuws te rapen viel. Zo leek het. Tot wij bij Wikipedia stootten op groot en belangrijk nieuws. Het ontstaan van Nederland en de afscheiding van de Republiek der Nederland van onze gewesten, die onder Spaans gezag verder moesten. Met alle nare gevolgen van dien.
.
(beeld R) De beëdiging van het verdrag door de Spaanse en Nederlandse onderhandelaars (Gerard Terborch, 1648) De ondertekening van het vredesverdrag van Münster
.

De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarmee aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek een einde kwam en de Republiek als soevereine staat erkend werd.

De Vrede van Münster was onderdeel van de Vrede van Westfalen, die ook een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog.

*** Het verdrag tussen Spanje en de Nederlanden werd op 30 januari 1648 vastgelegd. Op 15 mei werd de vrede getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met een eed bekrachtigd, onder grote belangstelling van het volk in Münster

Tijdens het overleg werden de Republiek en Spanje het snel eens. De tekst van het Twaalfjarig Bestand werd als uitgangspunt genomen en de Republiek werd formeel door Spanje als soevereine staat erkend.

*** Deze belangrijke toegeving van Spanje was dan ook het eerste punt; Spanje hield op de Republiek als opstandige Spaanse onderdanen te zien (wat ze 100 jaar lang gedaan had).

De vrede leek nabij. Frankrijk, waarmee de Republiek had afgesproken om tot een gezamenlijk verdrag met Spanje te komen, gooide roet in het eten door steeds met nieuwe eisen te komen.

De Staten besloten hierop buiten Frankrijk om vrede te sluiten met Spanje. Op 30 januari 1648 werd de vredestekst vastgesteld. Deze werd ter ondertekening naar Den Haag en Madrid gestuurd.

Op 15 mei werd de vrede definitief getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met een eed bekrachtigd.

In Nederland bewaart het Nationaal Archief twee exemplaren van de Vrede van Münster, een Spaanse en een Franse versie. Beide versies zijn door koning Filips IV ondertekend en voorzien van zijn zegel in massief goud.

gevolgen

 

  • De koning van Spanje engageerde zich de Republiek als een soeverein land te laten erkennen door het Rooms-Duitse Rijk. De keizer deed dit, waarmee de Republiek het Rooms-Duitse Rijk verliet. De Rijksstanden deden deze erkenning overigens niet, alleen de keizer.
  • Een belangrijk indirect gevolg van dit verdrag was dat het Nederduits-Gereformeerde geloof de ‘staatskerk‘ van de Republiek werd.
  • Alle goederen van de Rooms-Katholieke Kerk vervielen aan de overheid; kerken, kapellen, kloosters en andere bezittingen.
  • De rooms-katholieken moesten tot 1795 gebruikmaken vanschuilkerken: ze mochten kerkdiensten houden, maar niet in gebouwen die aan de buitenkant als kerk herkenbaar waren.
  • Ook kwam er een grens tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden  (zie rode lijn op kaart). Die werd bepaald door de toenmalige frontsituatie tussen het gebied van de Nederlandse opstandelingen en dat van de Spanjaarden. De grens in Limburg werd pas in 1661 definitief vastgelegd.
  • Het belangrijkste gevolg voor Antwerpen was dat er definitief een staatsgrens kwam te liggen op de Schelde en dat de soevereiniteit van de Republiek op de Zeeuwse Schelde werd erkend.
  • Qua handelsvoorwaarden haalde de Republiek zijn slag thuis. Spanje kreeg geen toegang tot de vaart op de Nederlandse koloniën, en omgekeerd.
  • Ook was het Spaanse onderdanen verboden hun overzeese handel met Oost-Indië uit te breiden
  • De Schelde bleef gesloten voor doorgaande zeevaart (maar niet voor de handel) van en naar de Zuidelijke Nederlanden. Armoe overspoelde onze (zuidelijke) gewesten. De magnifieke schilderijen van Pieter Breugel vertellen het je. Op niet één ervan zie je een lachend gezicht, zelfs op de boerenbruiloft niet … (vraag/kijk het eenvoudigweg op)

KAPELLETJES TELLEN OP 1 MEI

 

***

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde was/is erg bedrijvig de laatste tijd. Vorige week werd het schooltje uit de 17de eeuw in Klein-Vorst bezocht door enkele honderden geïnteresseerden, vandaag 1 mei waren de kapelletjes aan de beurt. (foto) Een sterke kern van heemkundigen startte aan het nieuw kapelletje in de tuin van Haebeeckhoeve in Veerle. Daarna werden de hele namiddag nog vele plaatsen van levende volksdevotie bezocht.

Inzet (L) het kapelletje van Mon Clerckx – fris en mooi opgetuigd

willem ging, katrien kwam

Katrien Masschalck heeft vorige dinsdag de eed afgelegd als nieuw Laakdals gemeenteraadslid voor de fractie Stem! & Open Vld. Willem Vankrunkelsven maakte onlangs zijn afscheid aan de Laakdalse politiek bekend.

Vorige dinsdag werd Willem opgevolgd door Katrien die ook zijn fractievoorzitterschap overneemt. Katrien verschijnt niet als een bleuke op het toneel want gemeentepolitiek is niet nieuw voor haar.

Katrien studeerde politieke wetenschappen en journalistiek. Veertien jaar geleden verhuisde ze van Mortsel naar Laakdal. In een vroeger leven was zij journaliste bij Sanoma.

TIJDSCHRIFTEN-BOEKEN-IJS en KAAS

Zonnekind – Zonneland – Zonnestraal – Doremi en Vlaamse Filmjeszoveel titels voor evenveel educatieve tijdschriften waarmee kleuters en scholieren leerden lezen. De eerste nummers liepen in 1880 al van de persen in de Averboodse norbertijnenabdij.

Cathérine De Kock ging voor De Standaard bij abt Marc Fierens polsen wat er eigenlijk aan de hand is nu de Antwerpse maatschappij Plantyn, onderdeel van het Nederlandse NPM Capital, Uitgeverij Averbode én haar Franstalige poot Editions Erasme heeft overgenomen. Plantijn geeft zowel opvoedkundige tijdschriften en boeken uit als digitale leermiddelen.

* Abt Marc Fierens vindt het jammer dat de abdij de uitgeverij uit handen moet geven, maar is anderzijds toch tevreden dat de abdij daarmee de toekomst van hun tijdschriften en boeken kan verzekeren. Twee paters blijven aan de slag bij de uitgeverij: eentje voor de religieuze boeken, een andere voor de geluidsopnamen die leerkrachten bij hun uitgaven meekrijgen.

* Met de overgave gaat ook een stukje  Vlaamse uitgeversgeschiedenis over in Nederlandse handen. Uitgeverij  Averbode  ontstond destijds op initiatief van de Aartsbroederschap van de OLV van het Heilig Hart, een vereniging van bedevaartgangers die per sé het Mariabeeld in de abdijkerk wilden zien. De vereniging telde op zeker ogenblik meer dan 200 000 leden…

* In 1920 ontstond Zonneland. Na W.O. II lanceerden de paters ook Zonnekind en Zonnestraal. De Vlaamse Filmpjes gingen in 1930 van start. Al die drukwerken moesten de christelijke waarden verspreiden. John Flanders schreef meer dan 100 verhalen voor die reeks. De katholieke bekeringsdrang is er vandaag helemaal uit.

* Abt Fierens zegt dat de uitgeverij zeker in de jaren ’60 en ’70 flink wat geld opbracht, maar de voorbije vijf waren de moeilijkste in de geschiedenis van de abdij. Papieren tijdschriften werden minder populair en de overname, gevolgd door het failliet van een Franse uitgeverij, kostte de abdij een pak geld.

* Abt Fierens heeft nog meer zorgen. De paters kregen onlangs ook het bericht dat ze moesten stoppen met hun melkveeboerderij, die al sinds het jaar 1 134 bij de boerderij hoort. Die zou de stikstofnormen overschrijden. Wat inhoudt dat de abdij geen kaas en ijs meer kan maken. Daartegen werd beroep aangetekend. Wordt vervolgd.

– Meer in dS van 21.04.22 –

DE ZWALUWEN ZIJN terug

.
.
Gisteren, dinsdag 12 april, heeft Hilde Clerckx, juf met pensioen, de eerste zwaluwen bij haar in de stal gespot. Zij zag ze niet meteen, maar hoorde hun gekir. 😁😁‘Eindelijk zeg’, zuchtte ze opgelucht.
Vorige jaren waren ze er meestal rond de 4de april. Hilde dacht al dat ze voorbij gevlogen waren. ‘Nu kan de lente ECHT van start gaan’, aldus Hilde.
.
Vandaag, woensdag 13 april‘Vanmorgen heb ik het koppeltje nog gezien, nu niet meer te bespeuren…Vandaag donker weer en dan zijn ze net als de mensen: minder hevig om uit te vliegen…Dit koppeltje behoort zeker bij de voorlopers van een hele bende die de bestemming bereikt heeft. Meestal volgen de andere soortgenoten dan in de volgende dagen. Misschien beter een paar dagen wachten en hopelijk meer zon op ons balkon!!’  (Hilde C)  Doen we! Houd ons op de hoogte.
.

VINEASITE , HOOFDSTUK ….

Onlangs werd garage Van Haelst helemaal opgeruimd. Terwijl ik daarvan foto’s schoot, viel mijn oog op de Vineasite aan de overkant van de straat. Gisteren postte ik een serie foto’s op mijn facebooksite, vandaag een afkooksel daarvan in onze gazet. Uw indrukken graag op de facebooksite…

 

1 2 3