OP DE NIPPER …

want … Bijna vergeten!

 Wij wisten dat het begin oktober 1971 was , maar het bewijsmateriaal was zoek. Louter toevallig hielp Gazet van Antwerpen van 8 oktober ons een handje en … daar stond het zwart op wit : Veerle en Varendonk fuseren tot de gemeente Veerle.

De donderdag voordien vond de eerste gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Veerle (+Varendonk) al plaats. De nieuwe burgemeester had officieel de fusie beëdigd. De eerste belangrijke daad van eerste burger Ludo Helsen.

Die nieuwe gemeente ontstond dus uit de samenvoeging van het oude Veerle en Varendonk, de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen.

De verkiezingsstrijd was zwaar geweest. Niet iedereen was het in eerste instantie eens met de fusie. Maar tijdens die eerste zitting bleek uit de toespraken dat er een grote wil tot samenwerking was. En zo gebeurde ook.

Vorige maand oktober was het 50 jaar geleden dat Varendonk officieel ophield te bestaan als een zelfstandige gemeente. En daaraan gekoppeld was het ook 50 jaar geleden dat de nieuwe burgemeester zijn eerste stapjes in de politiek zette… (later meer daarover)

‘orange the world’

Vrouw & Maatschappij Laakdal steunt bewustmakingscampagne ‘Orange the world’

De jaarlijkse VNcampagne ‘Orange the World’ is deze week gestart. Over de hele wereld maken vrouwen een vuist tegen geweld op vrouwen. Ook Vrouw & Maatschappij Laakdal vraagt aandacht voor dit thema en voert dit weekend een symbolische actie.

**  ‘Orange the World’ is een initiatief van de Verenigde Naties. Oranje, de officiële kleur van de VN, symboliseert een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen.

**  Vanaf 25 november kleurt in Laakdal de gevelverlichting van het gemeentehuis en de pastorij in VorstCentrum oranje.

Daarnaast steunt ook Vrouw en Maatschappij Laakdal de campagne: tijdens een symbolische actie overhandigen de dames manden met mandarijntjes en informatie over de campagne aan alle voorzitsters van Laakdalse vrouwenverenigingen.

De mandarijntjes zijn gekozen voor hun oranje kleur maar tevens een knipoog naar de huidige Sinterklaastijd.


Foto’s: Gerda Broeckx, Josée Lambrechts (KVLV Veerle), Elke Wellens


* Elke Wellens (voorzitster V&M Laakdal): V&M wil ervoor zorgen dat de bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Aangezien Vrouw & Maatschappij steeds pleitbezorger is geweest voor meer politieke aandacht voor het thema van geweld tegen vrouwen, waren ook wij er snel bij om ons in te zetten voor deze campagne.


* Gerda Broeckx (schepen van gelijkheid): Gendergerelateerd geweld kent geen grenzen, ook in België zien we een toename van geweld tegen vrouwen. De drempels om erover te praten zijn heel groot. Daarom ben ik blij dat we met deze acties over zo’n belangrijk thema sensibiliseren.”


* Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars?
Ben je bang dat je je zelfbeheersing verliest en iemand ongewenst pijn doet?

* Bel, mail of chat dan met  1712. 1712 … is er voor iedereen en elke vraag over een vorm van geweld of misbruik. Het gesprek is gratis en discreet.

*** Ben je in gevaar of in een noodsituatie? Bel dan de politie op het nummer 101. Bel het noodnummer 112 voor dringende medische hulp.

HAKSELEN VOOR JE DEUR

Snoeien? Allemaal goed en wel, maar waar blijven we met het afval? Daarvoor kon je inschrijven bij de gemeente. Het hakselduo Dieter-Peter zette binnen de  afgesproken tijd onze takkenbossen om in grondbedekking voor de tuin. Opruimen inbegrepen. Bedankt mannen !