vandaag is het vollemaan

Vandaag 27 februari 2021 staat de hele verlichte kant van de maan naar de aarde, waardoor we hier een vollemaan te zien krijgen. De tweede van dit jaar. Om 09u17 is ze helemaal vol. Gisteren vrijdag stond ze in de vooravond al quasi  vol te pronken.

Vollemaan

° De maan kent vier fasen, die bepaald worden door zijn stand ten opzichte van de zon en de aarde. Vollemaan is een van de maanfasen. Bij vollemaan staat de aarde tussen de maan en de zon, waardoor de gehele lichte kant naar ons gericht is.

° Behalve tijdens een maansverduistering wordt de maan altijd in meer of mindere mate door de zon verlicht. Bij vollemaan is het licht het duidelijkst, en bij nieuwemaan is het op zijn zwakst.

° De stand van de maan ten opzichte van de zon en de aarde bepaalt wanneer we de maan vanaf de aarde kunnen zien. Als de aarde tussen de zon en de maan staat, is het vollemaan, en als de maan het dichtst bij de zon staat, is het nieuwe maan. De maanfasen daartussen worden afnemende of wassende maan genoemd, afhankelijk van of de maan richting vol of nieuw gaat.  © Lasse Alexander Lund-Andersen

Wanneer is het vollemaan?

Vollemaan is geen zeldzaam verschijnsel, we kunnen het regelmatig zien vanaf de aarde.

De maan doet er 29,53059 dagen over om zijn vier fasen te doorlopen. Dat betekent ten minste één keer per maand vollemaan.

*** Vandaag 27 februari 2021 is de tweede  vollemaan van 2021 te bewonderen (als de weersomstandigheden een beetje meewillen).

° Als we twee vollemanen hebben in een maand, zoals in oktober 2020 het geval was, spreken we bij de tweede van Blue Moon of ‘blauwe maan’. Het verschijnsel komt ongeveer om de 2,5 jaar voor.

° De bijzondere dubbele vollemaan is echter niet blauw. De maan kan wel een blauwig schijnsel hebben, bijvoorbeeld na een vulkaanuitbarsting of bosbranden, als er as in de atmosfeer zit die het rode licht van de zon verstrooit.

  • 27 februari  – 09:17 uur
  • 28 maart   –     20:48 uur
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

vollemaan gefilterd

De vollemaan van morgen zaterdag 09.17 is nu reeds zo goed als helemaal vol. Boven links is het origineel van vandaag vrijdag 19u30. De drie volgende zijn gefilterde uitvoeringen  van het origineel. Kwestie van de eentonigheid een beetje te breken.

Laatste beeld … origineel door livingraam. De filter toont vaag het maanoppervlakte.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Wereldzadenbank Spitsbergen

Op de eilandengroep Svalbard bij Spitsbergen in Noorwegen, ver van de bewoonde wereld, bevindt zich de wereldzadenbank ‘Svalbard Global Seed Vault’, ook wel ‘ark van Noach’ genoemd.

Hier worden zo’n 1,5 miljoen plantzaden van zoveel mogelijk plantenrassen en voedselgewassen opgeslagen. Diverse landen hebben hun eigen zadenbank waar zij hun zaden bewaren.

° De bouw van de kluis is in 2006 begonnen en 26 februari 2008 was de officiële opening. De zadenkluis in Svalbard is bedoeld om zoveel mogelijk zaden op te slaan voor het geval er zich een groot ongeluk voordoet.

° De bank ligt 120 meter diep in een berg van zandsteen en heeft robuuste beveiligingssystemen. De meeste voedselgewaszaden kunnen honderden, zelfs duizenden jaren bewaard worden. De zadenbanken overal ter wereld kunnen monsters van hun zaden gratis opslaan in de kluis.

° Noorwegen heeft de kosten van de bouw van het gebouw betaald en een trust betaalt de exploitatiekosten.

° De bank wordt aangesproken wanneer nationale genenbanken monsters verliezen vanwege verkeerd beheer, ongelukken, defecte toestellen, natuurrampen of kernoorlogen.

° De ‘bunker’ in Spitsbergen waar bijna alle zaadsoorten van de wereld opgeslagen zijn, heeft intussen een miljoenste soort aan zijn collectie toegevoegd.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

zon nog lang geen vollemaan

Met de hulp van het Saharazand konden we in de namiddag naar een volle, witte zon kijken. Ze leek wel op een vollemaan, maar was nog steeds veel sterker dan onze satelliet. Een goede raad : kijken mag … slechts enkele seconden. Anders krijg je te maken met zwarte vlekken die voor een serieuze last kunnen zorgen.

What do you want to do ?

New mail

‘HONDAPARK OLMEN’ WIL HEROPENING

Het intrekken van de omgevingsvergunning Hondapark – Balen door de Raad van State viel in Olmen niet in goede aarde. N-VA Balen-Olmen wil de heropening van Hondapark. Niks meer niks minder.

* Na de bekendmaking van het nieuws nam N-VA fractie Balen-Olmen dadelijk contact op met de betrokken Vlaamse ministers met het verzoek het Hondapark terug te openen. De huidige topcrossers vinden het Hondapark nl. een ideaal trainingscircuit. Ook amateurs komen hier ruim aan hun trekken.

* Motorcross is nog steeds een volwaardige sport, beweren de uitbaters. De huidige toppers en mindere goden vinden het Hondapark een ideaal trainingscircuit. Het sluiten van legale omlopen als deze zorgt voor meer wildcrossen en de echte schending van  natuur en milieu.”

* Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir kreeg intussen het arrest op haar bureau. De Vlarem-wetgeving waarin de geluidsnormen zijn opgenomen vallen onder haar bevoegdheid. Zowel minister Demir als Vlaams minister van sport Ben Weyts vinden de sluiting een zeer spijtige zaak. Beiden geven aan er alles aan te doen om tot een oplossing te komen.

* Ook jij lezer kan reageren met jouw standpunt(en) bij … Geert Mangelschots Oude Molsebaan 71 2490 Balen GSM 0472/42 99 18

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

de zon ‘van erg dichtbij’

Op Cape Canaveral in Florida is op 10 feb 2020 een Atlas-draagraket met het Europese zonne-observatorium Solar Orbiter vertrokken. De satelliet zal een revolutie teweegbrengen in de kennis van onze zon, werd toen beweerd.

* Daarvoor beschikt het ruimtetuig van het Europese Ruimtevaartbureau ESA, met inbreng ook van de Amerikaanse NASA, over tien wetenschappelijke instrumenten waaronder de EUI of “Extreme Ultraviolet Imager”.

° Belgische wetenschappers waren aanwezig bij de lancering in Florida.

° De 1,8 ton wegende Solar Orbiter vliegt in de komende jaren enkele keren rakelings langs Venus. Bij elke passage ‘trekt’ Venus aan Solar Orbiter dankzij de onderlinge zwaartekracht, waardoor de baan van de sonde lichtjes verandert naar een elliptische operationele baan.

* Het tuig kan zo uiteindelijk de zon zeer dicht naderen: om de vijf maanden op een afstand van 42 miljoen km of dichter dan de planeet Mercurius.

* Op de uitzonderlijk scherpe EUI-beelden zullen details van een paar honderd kilometer zichtbaar zijn. (We wachten nog steeds op die beelden.)

° De sonde, die een levensduur van tien jaar heeft, zal ook voor het eerst in de geschiedenis foto’s nemen van de noordpool en de zuidpool van de zon ‘van bovenuit’. Die polen vormen volgens de KSB de sleutel om het magnetisme van de ster en de zonnecyclus beter te begrijpen.

° De zonnecyclus duurt ongeveer elf jaar en brengt ons van een ‘laag zonneseizoen’ met weinig zonnestormen tot een ‘hoog zonneseizoen’ met meer zonnestormen.

° Dergelijke stormen kunnen technologie op Aarde ernstig verstoren. Dit wordt bestudeerd in de context van het “ruimteweer”. In die studie heeft het plateau van Ukkel wereldfaam verworven.         Bron : Belga     Solar Orbiter © ESA

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Charles Darwin en de Beagle

HMS Beagle – Owen Stanley, 1841

Op 27 december 1831, vandaag 189 jaar geleden, begint de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrekt die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth.

De reis zou tot 1836 duren. Charles Darwin ging gedurende de reis vaak aan land om onderzoek te doen. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de vorming van de zogenaamde evolutietheorie.

Darwin deed die theorie in 1859 uit de doeken in zijn beroemde werk On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

Darwin beschreef in het boek hoe nieuwe diersoorten ontstaan. Hij stelde dat de verschillende soorten niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

De verschillende soorten zijn volgens hem in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, pasten zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie ontstond daar.

De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835. De eilandengroep, die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijke selectie.

Zo ontdekte Darwin onder meer dat de vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschilden.  Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de biotopen van de betreffende eilanden.   (Historiek)

What do you want to do ?

New mail

FRIS EN GEZOND

Half december. Fris en gezond in het staartje van het warmste jaar ooit sinds het begin van de waarnemingen. Vrij veel volk ook in bos en veld voor een doodgewone donderdag. Op de Averboodsebaan werd afgewerkt en geruimd. Geen doorkomen aan. Zaterdagmorgen wordt een kleine stormloop verwacht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 7