Chinese wolhandkrabben

Er zijn in de afgelopen drie jaar meer dan een miljoen exemplaren van de uitheemse Chinese wolhandkrab gevangen in de Kleine Neet in Grobbendonk. 

* De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en onderzoekers  van de universiteit Antwerpen hebben daar twee jaar geleden een nieuw soort val gezet, en die lijkt dus goed te werken. “Daarnaast toont dit de omvang van het probleem aan”, klinkt het bij de onderzoekers.

* Wolhandkrabben zijn vanuit China in onze waterlopen terechtgekomen, hebben hier geen natuurlijke vijanden en brengen veel schade toe aan onze fauna en flora.

* In de Kleine Nete in Grobbendonk werd een ‘krabbensleuf’ over de volledige breedte van de rivier geïnstalleerd. De krabben, die over de bodem kruipen, vallen in de sleuf en komen in een container terecht. Vissen zwemmen er gewoon over.

* Vorig jaar alleen al werden er meer dan 700.000 krabben gevangen. “Dit toont aan hoe groot het probleem is”, zegt bioloog Jonas Schoelynck. “Want als je deze resultaten extrapoleert naar de andere rivieren in ons land – en de krabben zitten in de meeste Belgische rivieren (*foto’s Grote Neet in Oosterlo) – dan spreken we over miljoenen en miljoenen van die dieren.”

* Om de populatie onder controle te krijgen, zijn volgens de onderzoeker nu beleidskeuzes nodig. De kostprijs om de vallen te zetten en ze te bemannen zal maar een fractie zijn van de potentiële kosten die de krabben in onze waterlopen en natuurgebieden aanrichten.

.

– *eigen foto’s lu v. a/d Grote Neet in Oosterlo en krabbennetten even voorbij de brug in Zammel  – met dank ook aan Marc v/d Cruys – Oosterlo

droogte vernielde het akkadische rijk

Sargon de Grote heeft waarschijnlijk niet de stad Akkad gesticht, maar haar wel tot grootmacht gemaakt door de omliggende steden te veroveren.

° Onder Sargon en zijn opvolgers – de bekendste is zijn kleinzoon Naram-Sin, die evenals hijzelf legendarische roem verwierf – was Akkad een centraal georganiseerde staat, met een uitgebreid ambtenarenapparaat en aan het hoofd een koning met goddelijke waardigheid.

° Het noordelijke alluviale deel van Mesopotamië, waar Eufraat en Tigris elkaar het dichtst naderen, ten noorden van het eigenlijke Sumer, kwam door de dominantie van de hoofdstad Akkad eveneens bekend te staan als Akkad. Er ontstond een traditie waarbij de heersers zich “koning van Sumer en Akkad” gingen noemen, als een twee-eenheid. Deze traditie is door de latere Babylonische koningen overgenomen.

  • Meer weten? Op rood drukken.

– De Almanak – (met een hoek af) –

Walpurgisnacht

Vroeger geloofde men dat in de nacht van 30 april op 1 mei de heksen naar Blocksberg in het Harzgebergte vlogen om daar hun heksensabbat te vieren. Tijdens de heidense Walpurgisnacht dansten ze er in de gedaante van bokken met de duivel.

° Van oorsprong was dit de nacht dat de Germaanse godin Freya wordt vereerd. Haar bijnaam is Vrouwe van Valburgia (huis (burg) van de mensen die gesneuveld zijn). Zij was de godin van de liefde en de vruchtbaarheid.

° De Germaanse (heidense) werden feesten verboden toen rond de 9de eeuw keizer Karel de Grote wilde dat iedereen in de christelijke god ging geloven. Mensen gingen er toch mee door en bezochten vooral ‘s nachts de heiligdommen waar vroeger de rituelen werden uitgevoerd.

° Om niet herkend te worden verkleedde men zich tot angstaanjagende gestalten, en zo ontstond het beeld van heksen en tovenaars. Nog eeuwenlang bleef bij de eenvoudige bevolking de angst voor heksen bestaan.

° Deze angst werd door de kerk nog eens extra gevoed door de bloederige heksenvervolgingen, waarbij werd gesteld dat mensen die in iets anders geloofden als in de christelijke god duivelaanbidders waren (satanisten).  De mensen gingen zich beschermen tegen de heksen door bij voorbeeld bezems te verstoppen, en de geitenbokken (het rijdier van heksen) goed op te sluiten.

° Walpurgisnacht wordt in Duitsland, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Nederland, Tsjechië, Zweden nog gevierd door een kleine groep mensen, terwijl een ongeveer even grote groep binnen de kerk waarschuwt tegen deze mensen.

° In Engeland kent men een soortgelijke viering, het Keltische Beltanefeest. Vreugdevuren worden ontstoken en (oude) geliefden komen elkaar tegen.

°° Of er van die vieringen dit jaar iets in huis komt, valt nog te bezien in deze coronatijden. Maar met heksen en duivels weet je maar nooit.

weer geen meiboomviering

Normaliter zou vandaag 30 april de meiboom 2021 met veel tralala opgericht worden aan het nieuw gemeentehuis. Om de intussen welbekende coronaregels kan dit Vorsters feest weer niet plaatsvinden. De boom zal zonder feest wel op zijn plaats raken. Maar het is je dat niet.

Omdat het vandaag dus 30 april is, doken we even ons archief in en vonden foto’s van de … uitgeregende editie 2015 aan het oud-gemeentehuis. Het begon mooi , maar de regen was onverbiddelijk. Inzet: de ploeg van 2014.

 

Coretta Scott King Echtgenote van …

Citaat van de dag     Sommige mensen zijn oud op hun achttiende, anderen pas als ze negentig zijn. Tijd is iets wat mensen zelf hebben bedacht. (Yoko Ono)

.

Coretta Scott King (1927-2006) echtgenote van Martin Luther King jr.

 

 .

De Amerikaanse Coretta Scott King, geboren 27 april 1927 in Marion – Alabama, ontmoette begin de jaren vijftig de baptistendominee Martin Luther King jr. In 1953 trad ze met hem in het huwelijk. Het echtpaar kreeg vier kinderen.

Gelijke rechten

* Corette was al actief in organisaties die gelijke rechten voor blank en zwart nastreefden. Regelmatig vergezelde C.S.King haar echtgenoot op verre reizen.

* Zo was zij ooit met King in India waar Gandhi hen onderrichtte in geweldloos verzet. Ook  was ze mee in 1964 in Oslo waar Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

King vermoord

* Op 4 april 1968 verloor Coretta haar echtgenoot. King werd voorafgaand aan een protestmars in Memphis, Tennessee, doodgeschoten op het bordes van zijn hotel.

* Na zijn dood zette Coretta zich in om de droom van haar echtgenoot levend te houden. Zij protesteerde tegen de Amerikaanse steun aan het apartheidsregime in Zuid-Afrika en sprak zich uit tegen de Irak-oorlog van de regering George W. Bush.

* Coretta richtte het Kingcentrum in Atlanta op en lobbyde met succes in Washington voor de instelling van een herdenkingsdag. Sinds 1986 hebben alle Amerikanen die op de derde maandag van januari jarig zijn, een dag vrij ter herinnering aan Martin Luther King jr.   (met dank aan Ruud van Capelleveen)

NIEUW WANDELPAD NAAST FIETSPAD

Naast het nieuwe, brede fietspad van Veerle-Heide naar Averbode is deze week een reeds zo goed als klaar wandelpad aangelegd. Het brengt de wandelaars van aan de abdij langs een vrij diepe afdaling, gevolgd door een steilte tot het hoogste punt naast het fietspad. De wandelaars slaan dan rechtsaf om langs een verbrede en nieuw omheinde afspanning bij het tandpijnkapelletje te komen. Van daaruit kunnen de wandelaars vele richtingen uit. De nieuwe weg zal snel een succes zijn, voorspellen wij.

* 8 foto’s wijzen hoe de weg heen en terug naast het nieuwe fietspad er bijna definitief zal uitzien. Kom ook eens kijken en … wandelen. Het groene obstakel moet foutparkeerders blijkbaar op andere gedachten brengen.

 

1 2 3 8