Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald  (° 18 oktober 1938 + 24 november 1963) wordt nog steeds nagewezen als de vermoedelijke dader van de moord op president Kennedy van de VS op 22 nov 1963.

* Of de toen 25-jarige Oswald daadwerkelijk schuldig was, is nog steeds een onderwerp van discussie, controverse en complottheorieën.

* Tegen journalisten schreeuwde Oswald na zijn aanhouding: I didn’t shoot anyone en I’m just a patsy (“Ik heb niemand neergeschoten” en “Ik ben slechts een zondebok”).

* Toen hij meteen daarna werd overgebracht naar de lokale gevangenis werd Oswald, voor de draaiende camera van de Amerikaanse televisie, neergeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby. Miljoenen Amerikanen zagen de moord op Oswald live op het scherm.

* Oswald werd dodelijk getroffen. De kogel doorboorde zijn lever, milt en aorta. In hetzelfde Parklandziekenhuis van Dallas, waar artsen twee dagen eerder hadden gepoogd om president Kennedy te redden, vochten dezelfde artsen nu voor het leven van Oswald. Even vruchteloos als ze dat deden voor de president.

* De nadien opgerichte Commissie Warren wees Oswald als enige dader aan. Deze conclusie werd later van verschillende kanten aangevochten. De onschuld van Oswald werd zelfs ondersteund door tal van critici van het officiële onderzoek.

* Na het lezen van Garrisons’ boek ‘Op het spoor van de moordenaars’ baseerde cineast Oliver Stone zijn geruchtmakende film JFK uit 1991 waarin de vermoedelijke moordenaar(s) van de president moeten gezocht worden in kringen van de CIA. Oswald zelf wordt daarin opgevoerd als geheim agent.

* Documenten waaruit definitief zou blijken of Oswald inderdaad een geheim agent was, zijn echter tot het jaar 2029 officieel staatsgeheim. Nog een beetje geduld dus …

THERESIA EN DE GREGORIAANSE KALENDER

Vandaag donderdag 15 oktober is het de feestdag van de H.Theresia van Avila. Een kleine toelichting…

* In 1515, het jaar waarin de toren van de kerk van Veerle werd ingehuldigd, werd in Spanje Theresia (van Avila) als dochter van een Spaans edelman geboren.

* Theresia groeide uit tot een knap en ijdel meisje en trad zonder veel enthousiasme toe tot de orde der karmelietessen.

* Ze oefende zich in stil-zijn en bidden en kon zó verzonken zijn in Gods aanwezigheid, dat ze in extase raakte en visioenen zag.

* Na ongeveer 20 jaar kreeg ze visioenen waarin ze het lijden van Jezus Christus zo intens mee beleefde dat ze besloot ogenblikkelijk haar leven te veranderen en zich geheel in dienst te stellen van God.

*** Zeer merkwaardig is het volgende … Theresia stierf     in de nacht van 4 oktober op 15 oktober 1582.      Precies in de nacht dat de kalenderhervorming van paus Gregorius XIII (Gregoriaanse kalender i.p.v. Juliaanse) werd doorgevoerd en er tien dagen werden overgeslagen…

** Theresa schreef verschillende boeken die voor de theologie zo belangrijk zijn dat zij in 1970 werd benoemd tot kerkleraar.

* Toen een edelman haar eens vol bewondering zei dat hij in haar een grote heilige zag, moet ze geantwoord hebben: ‘Maar houd uw mond erover. Want u weet hoe dat gaat als ze je een grote heilige vinden. Ze gaan wel met je botten slepen, maar ze hebben geen enkele boodschap aan wat je ze voorhoudt.’

* Haar voorspraak wordt gevraagd bij geestelijke nood, voor een vruchtbaar gebedsleven, bij hartziekten en hoofdpijn.

* Theresia van Avila wordt ook wel ‘De Grote Theresia’ genoemd, om haar te onderscheiden van ‘De Kleine Theresia van Lisieux’ met feest  op 1 oktober.

Slag bij Hastings (1066)

Op 14 oktober 1066 vond de Slag bij Hastings plaats. De slag tussen het leger van de kersverse Engelse koning Harold II en dat van de Normandische hertog Willem I de Veroveraar werd gewonnen door de Normandiërs. Willem de Veroveraar werd meteen de eerste Normandische koning van Engeland.

* De Normandische hertog was in september 1066 Engeland binnengevallen. Voor de Engelse koning Harold II kwam dit op een zeer ongelegen moment. Nog geen maand eerder had hij in het noorden een zware strijd geleverd met de Vikingen.

* Tijdens de Slag van Stamford Bridge (het huidige Chelsea, weet elke voetbalfan) op 24 september, had Harold II na twee eeuwen definitief een eind gemaakt aan de aanwezigheid van de Vikingen in Engeland.

* Tijd om de zege uitgebreid te vieren, was er niet. Want kort daarna trok Harold met zijn manschappen in zeven haasten naar het zuiden om strijd te leveren met het leger van de Normandiër Willem de Veroveraar.

** Dat Willem I de Veroveraar (l) zijn rechten op de troon kwam opeisen was niet helemaal onverwacht. Harold II had immers eerder dat jaar de woede van de Normandische hertog op de hals gehaald door zich na de dood van ‘koning Eduard de Belijder’ tot koning te laten kronen. Eerder zou Harold gezworen hebben dat hij zijn rechten op de troon zou laten vallen.

* Op 14 oktober 1066 botsten de twee legers op elkaar voor de Slag bij Hastings. Veldslagen duurden in die tijd amper één dag.

* Toen koning Harold II van Engeland sneuvelde, was de slag afgelopen. Willem en de zijnen waren de winnaars. Probleem meteen opgelost.

* Het tapijt van Bayeux (r) vertelt het hele verhaal in geuren en kleuren. Middeleeuwse oorlogsverslaggeving a.h.w.  -De komeet van Haley (rechts boven)  krijgt u er gratis bij-

** Op kerstdag 1066 werd Willem de Veroveraar in Westminster Abbey tot koning van Engeland gekroond. Hij bleef daarnaast ook hertog van Normandië.

 

 

*** Op het Tapijt van Bayeux, 70 meter bij 50 centimeter dat rond 1068 gemaakt werd, vermoedelijk in Engeland, wordt de ‘Slag bij Hastings’ afgebeeld. Het tapijt van Bayeux wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstschatten ter wereld.

“Dia de la Hispanidad”

12 oktober , de dag waarop Columbus destijds Amerika ‘ontdekte’ de “Dia de la Hispanidad” en Nationale Feestdag van Spanje en van de Spaanssprekende landen, zal nog eens in mineur verlopen. Corona blijft de graag feestende wereld aan banden leggen.
 
​Wij herinneren ons zeker nog de lessen van geschiedenis waarin de bekende ontdekkingsreiziger  Christoffel Columbus in 1492 Amerika ontdekte…
* In opdracht van de Spaanse kroon vertrok Columbus destijds om in westwaartse richting India te vinden. Hij zou daarmee aantonen dat de aarde niet vlak maar bolvormig was.
.
De drie schepen waarmee hij de Atlantische Oceaan overstak waren het vlaggenschip de Santa Maria, de Pinta en de Niña.
° Reeds in de 6de eeuw voor Christus werd door astronomische observaties van de Griekse wiskundige Pytagoras, de man die ons het bekende ezelsbruggetje heeft bijgebracht, bevestigt dat de aarde rond was.
Bovendien zocht Columbus  een snellere vaarroute naar India en China.
° 12 oktober 1492 arriveerde Christoffel Columbus op het eiland Guanni in de archipel van de Bahama’s. Aanvankelijk dacht men dat zij waren aangemeerd in India en zo werden de plaatselijke volkeren Indianen genoemd.
 ° De uitdrukking “Hispanidad” verwijst naar de landen en volkeren die gemeenschappelijk het Spaans erfgoed, cultuur en de taal delen.
 ° Volgens de meest actuele gegevens van het “Instituto Servantes” zouden maar liefst 577 miljoen Spaansprekenden of “Hispanohablantes” in 21 landen de Spaanse taal spreken.
 Spaans en Engels wedijveren met elkaar over de tweede of derde plaats van de meest gesproken talen ter wereld. Het Mandarijn zou op de eerste plaats staan als meest gesproken taal. Terwijl het Chinees een verzamelnaam voor meerdere talen is in China.
 Voor de Internationale Spaanssprekende landen werd jaarlijks 12 oktober, als herinnering aan de ontdekking van Amerika, als feestdag aanvaard.
Wereldwijd worden door de Latijnse volkeren grootse feestelijkheden op touw gezet waar ook de kerkelijke gemeenschap telkens nauw bij betrokken is.
De Nationale Feestdag van Spanje
 Eveneens op 12 oktober viert men jaarlijks de Nationale Feestdag van Spanje. Een van de belangrijkste festivals in Spanje waarbij men de ontmoeting van twee werelddelen Europa en Amerika herdenkt.
° Gewoonlijk is er een volksfeest in de hoofdstad Madrid met groots opgezette militaire parade waarbij de koninklijke familie en genodigden van de nationale regering, de deelregeringen en van Europa aanwezig zijn. Haast niets van dat alles vandaag. Corona blijft de grote schuldige daarvan.
° Corona verhindert ook dat deze feestelijke verlofdag, waarbij winkels en bedrijven hun deuren sluiten, een normaal verloop krijgt.
.
° In vele dorpen en steden zijn normaliter de feestelijkheden voor jong en oud een must. Volksspelen, dans – en eetfestijnen waarbij streekgerechten, vaten bier en wijn de festiviteiten vervolledigen, zijn een traditie. Die nog een jaartje in de kast blijft.

LES FLA, LES FLA, LES FLAMANDES …

JACQUES  BREL was bij leven een gecontesteerd figuur. Iemand die tegen de benen durfde te schoppen van de kerk, de bourgeoisie, de Vlaamse nationalisten, kortom  tegen die van alles en iedereen.

** Brel was Brel, met niemand te vergelijken. Hij had de poëzie van Bob Dylan, de introspectie van John Lennon en de viriliteit van Bruce Springsteen (of hadden alle drie de sterren hét van hem ?). Zijn intense beleving op het podium herinnerde aan Edith Piaf, de kleine, energieke straatmus van Parijs.

* Jacques Brel (8 april (ook mijn geboortedag) 1929) kwam uit een gegoede familie van kartonfabrikanten. Brel schreef echter  liever liedjes  en gedichten dan fabrieksdirecteur te worden.

* In 1953 trok hij voor het eerst naar Parijs. Daar zat men nog niet op hem te wachten. Hij kwam terug, werd opgemerkt door radio-omroep Limburg en door chef Jef Claessen diverse uitzendingen lang live voor de micro gegooid.

* In 1955, op de vooravond van zijn doorbraak, verzorgde  hij een week lang in de Brusselse ‘Ancienne Belgique’ het voorprogramma van … Bobbejaan Schoepen, toen een gevestigde waarde.

* In 1957 was het hek helemaal van de dam met ‘Quand on n’a que l’amour. Meteen werd hij in Frankrijk gelanceerd, even later volgde heel Europa. Brel was een ster met liedjes als ‘Ne me quitte pas’, ‘Marieke’, ‘Les Bourgeois’,’ Le Plat Pays’, ‘Amsterdam’ en andere ‘Chanson des vieux amants’.

* In 1968 zei Brel het podium vaarwel. De tabak en de alcohol beletten hem om nog avonden door te gaan. Hij schakelde over op films, maar die werden een flop. De musical ‘l’Homme de la Mancha’ werd wel een succes. Het laatste, zou blijken.

** In 1973 trok Jacques Brel zich terug op de Markiezeneilanden. Vijf jaar later kwam hij terug naar Parijs. 9 oktober 1978 stierf hij aan longkanker. Hij werd … 49.

** Tot slot , een uitspraak van de artiest: Ik ben een deugdzaam mens, en … dat spijt me.”

FORD voor de massa

De Amerikaan Henry Ford zorgde ervoor dat de auto niet alleen beschikbaar was voor de elite, maar ook voor de massa. Ford startte in 1902 zijn autofabriek: de ‘Detroit Automobile Company’.

* Dit bedrijf ging al gauw failliet en ook zijn tweede bedrijf – de Henry Ford Company – verging het zo. Met zijn derde bedrijf had hij wel succes. De Ford Motor Company produceerde de T-Ford en dat sloeg wel aan.

* De T-Ford werd in 1908 in massaproductie genomen. Het was voor het eerst dat zoiets gebeurde in autoland.

* Henry Ford ontwikkelde ook de lopende band. Het voorbeeld hiervan zag hij in slachterijen van Chicago : een dikke lijn waarop karkassen vervoerd werden en arbeiders een voor een onderdeel van het karkas afsneden.

* Ford ontwikkelde dit principe voor de auto. Daarvoor  werd hij door velen gezien als de uitvinder van dergelijke wagens. Bij het grote publiek raakte de uitvinding bekend met de komst van de populaire T-Ford.

* Het chassis van de wagen werd met een touw door de fabriek getrokken en onderweg werden de onderdelen op de auto gemonteerd.

 • Een beroemde zin in de autobiografie van Amerikaan over de T-Ford is de volgende: Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black (elke klant kan een auto krijgen in de kleur die hij wil, zolang het maar zwart is).

°°° Met behulp van de lopende band slaagde Ford erin iedere 93 minuten een nieuwe auto te produceren.

* Helemaal onbegrijpelijk vonden buitenstaanders het wel dat Henry Ford op een dag de lonen van zijn arbeiders verdubbelde. Werknemers kregen niet meer $2,34 maar $5 per dag uitbetaald. In 1927 rolde de laatste T-Ford van de band. Hij kostte toen $380.

* De Wall Street Journal noemde deze beslissing van de Amerikaanse autofabrikant zelfs een economisch misdrijf.

* Op deze manier versterkte Ford echter de middenklasse, de markt die hij voor ogen had met zijn T-Ford. Dat maakte dat auto’s voor steeds meer mensen uit de middenklasse betaalbaar werden.

* De T-Ford werd in 1927 opgevolgd door de A-Ford met een 4-cilinder, een veel modernere auto die echter veel minder werd verkocht. Ford kreeg concurrentie  van een Chevrolet met … een 6-cilindermotor.

Eerbetoon aan een pelgrim van toen …

Camino Frances  01 jan 2021 – 10 okt 2021

donderdag 07 oktober 2021, Teo, Spanje

Het spookte al dagenlang door het hoofd van pelgrim Michel Mondelaers , het verhaal van zijn vader zaliger die in 2001 overleed. Hier gaat het …

Ons vader, Benedict Mondelaers, Dik van Fons van Naad op zijn Vuisters, werd in 1928 geboren in een klompenmakersfamilie. Een bloeiend bedrijf dat hij samen met zijn broer Sam uitoefende. Ons vader kreeg “kinderverlamming”, “polio ”in zijn prille jeugd. Een  medicijn bestond nog niet.

Omwille van een holle voet droeg hij zijn hele leven lang speciale schoenen. Hij bleef echter moeilijk te been en mankte.

Stappen bleef een heel leven lang moeilijk. Met de fiets rijden deed hij des te meer. Enige coureursambities had hij zeker niet, maar de Vlaamse wegen kende hij als zijn broekzak.

Als er bv. een duif niet thuis kwam na een lange vlucht ( in die tijd speelde het half dorp nog met de duiven...) en ergens in het Antwerpse was terecht gekomen, werd “den Dik” aangesproken. Die sprong meteen op zijn fiets met een keef onder de snelbinder om ze op te halen en terug te bezorgen aan de rechtmatige duivenbezitter..

In de winter van 1954 ontstond het plan om met de fiets op bedevaart naar Lourdes te trekken. Voor die tijd een ongeziene uitdaging in Vorst en omstreken. Hij vond nog 3 mannen uit Lommel en Jos Corvers (“Jos van Kuirfke “op zijn Vorsters) bereid om mee te doen.In juli 1955 was het zo ver en met zijn vijven vertrokken ze richting zuiden , uitgewuifd door het half dorp. De gazetten waren al langs geweest voor een interview en een foto.

In die tijden lagen lang niet alle wegen in beton of asfalt. Amper 10 jaar na de oorlog was men in België en Frankrijk nog aan het heropbouwen. De mensen hadden weinig geld, de meesten maar juist genoeg om te eten. De gouden jaren 60 waren nog niet in zicht.

Ons vader heeft tijdens deze fietstocht dagelijks “de fietsreis” zeer kort genoteerd in een zakboekje en in potlood geschreven (een bic bestond nog niet). Het boekje lag jarenlang bij ons moeder op de kast. Ik keek er vaak in.

Eerste probleem waarmee ze geconfronteerd werden was “de tent.” Daar kon je maar met vieren in slapen… maar ze waren met vijf. Tot in Lourdes sliepen ze gewoon niet in de tent. Wel bij boeren in het hooi. Op de terugrit lukte het wel omdat de oudste van den hoop, de man uit Lommel, volledig uitgeput was en met de trein naar huis kwam.

De staat van de wegen en de kwaliteit van de toenmalige fietsen zorgden er ook voor dat de mannen bijna dagelijks geconfronteerd werden met fietspech..Derde probleem waren de financiën. Die waren zeeeeeer beperkt. Ons vader had het geluk om van “iets betere huize” te zijn. Fons van Naad was de grootste klompenmaker van het dorp en werd zelfs burgemeester van Vorst tot aan zijn dood in 1959. Hij heeft zich echter nooit boven de anderen geplaatst, bescheiden bleef hij zijn hele leven lang..Enkele uittreksels uit zijn dagboekje …

– dag 1: 195 km gereden, laatste 70 km veel bergen, Fons plat gereden, Jeff zijn wiel los, 8,45h gereden.

– dag 2: 141 km gereden, geweldig onweer, geslapen in een boerderij bij het paard. Pastoor is een Vlaming.- dag 6: 159 km gereden, 3 Hollanders ontmoet, veel duiven zien vliegen (kanten van Poitiers), slapen op een voetbalplein

– dag 7: 101 km gereden, as van mijn voorste kampwiel afgebroken, 700 + 100 fr. kosten, 3 uur vertraging opgelopen, slechte weg – in Bordeaux, over breed water gereden, na de middag altijd door de bossen, slapen neven gendarmerie ( in het “cachot”).

– dag 10: Geslapen in een stal bij de koeien ( in Lourdes), heel de nacht geregend. ‘s Morgens naar de mis en grot geweest, na de middag velo gekuist en gesmeert, naar de kaarskensprocessie geweest.

– dag 11: om 06h opgestaan, naar de mis en de grot geweest, foto’s genomen en inkopen gedaan, om 15h vertrokken, buiten Lourdes versnelling kapot, Jos plat, moet andere buitenband leggen. Bij boer gaan slapen en hebben wijn en fruit gekregen, 84 km gereden.

– dag 18: Nog altijd bergen, Fons plat gereden, 155 km gefietst, bergen en windop.

– dag 19: In Boulogne vertrokken, aan de grens alles moeten uitladen, 162 km gefietst tot 10 km voor Gent.

dag 20: Gent 6h45, Antwerpen 11h30, Vorst 15h25,

*** Ze hadden tijdens de heenrit 1 182 km gefietst, terugrit 1 446 km in totaal 2 680 km.

Wat in het boekje van ons vader niet staat geschreven, maar hij mij wel ooit verteld heeft, nog het volgende…

Toen ze op de terugrit in Diksmuide aankwamen (voorlaatste dag) was er op het marktplein een frituur die juist opende. Het was blijkbaar één van de eerste frituren uit die tijd. Onze 4 kompanen waren zo uitgehongerd dat de man in de frituur gedurende 2 uur niets anders heeft moeten doen dan frietjes bakken… Ons vader was 17 kg !!! afgevallen bij thuiskomst.

Vader, beste “Bou”, zonder het waarschijnlijk te beseffen waren jij en je mannen Lourdespelgrims van vóór onze tijd. Eigenlijk verdien jij een standbeeld voor geloof, bescheidenheid en braafheid. Een standbeeld geven is moeilijk, maar ik hoop met mijn zopas gerealiseerde pelgrimstocht en dit schrijven toch een eerbetoon aan jou gemaakt te hebben.

(met dank aan www.gazetvanlaakdal.be)

 

– De pelgrims zijn intussen weer thuis – Johan Appelen daarentegen vond het nog wat vroeg en wandelt intussen alleen verder naar het einde van de wereld (Finisterra) , rechtstreeks de oceaan in. Dat vertelde zijn moeder/weduwe Rosa ons. De kranige 81-jarige ex-buurvrouw van mij is zelf ook een verwoede wandelaarster. ‘Beste recept om je leven te verlengen” , weet ze.

Ja , klopt , zegt Michel, en Jan heeft vandaag zijn eindpunt Muxia bereikt.
Voor mij was noch Finesterre, noch Muxia een doel. Ik kon me daar niet
meer voor motiveren. De mannen hadden prachtig weer en hebben weer zeer mooie foto’s gemaakt!

MONT SAINT-MICHEL

 

Knipsel451De Mont Saint-Michel is een klein, rotsachtig eiland in buurland Frankrijk, bekend om zijn middeleeuwse abdij.

* Op de torenspits van de abdijkerk staat sinds 1898 een beeld van de heilige Michaël dat honderdzeventig meter boven de baai uitsteekt.

* Het eiland ligt 1 kilometer van de kust van Bretagne, over land bereikbaar bij eb maar bij vloed omringd door zeewater.

* Om het de toeristen naar de zin te maken, loopt er tegenwoordig een smalle brug, met pendeldienst, naar het eiland. De Mont Saint-Michel, met zijn trapstraten, is alleen toegankelijk voor voetgangers.

Korte historie

* De geestelijke gemeenschap op de Mont Saint-Michel werd rond 700 gesticht door bisschop Aubert en zijn volgelingen. Die kwamen toen, op de nog door het bos omringde berg in eenzaamheid bidden. Volgens de overlevering vond in maart 709 een enorm hevige stormvloed plaats waarbij de heuvel in zee kwam te liggen.

* In 847 werd de berg ingenomen door onze doetjes, de Vikings/Noormannen. De kanunniken namen de vlucht. Sindsdien werd het een komen en gaan van bezetters allerlei.

* Vanaf 1874 werden abdij en wallen toegewezen aan de diensten van de historische monumenten behorend tot het Ministerie van Schone Kunsten. Sedertdien werden kosten noch moeite gespaard om de gebouwen in hun oude glorie te herstellen.

* Sinds 2001 verzorgen monastieke broeders en zusters opnieuw de religieuze aanwezigheid in de abdij. Ze verzorgen in de zomer erediensten in de abdijkerk, in de winter in de crypte “Notre-Dame des Trente Cierges”.

Knipsel658Verzanding

* De baai van de Mont Saint-Michel verzandt op een natuurlijke wijze. De zoute moerasgronden worden jaarlijks 20 ha groter. Een later gebouwde dijk belette de getijdenstromingen rond de berg en zorgde zo voor een versnelling van de natuurlijke verzanding van de baai.

* In 1983 werd de dijk weer afgebroken. Een nieuwe afdamming werd tussen 2006 en 2009 uitgevoerd.

* Tussen 2010 en 2011 werden nieuwe parkeerplaatsen op het vasteland aangelegd en werd de shuttledienst voor het vervoer van de toeristen van en naar de berg gestart.

* In 2014 werd de oude parkeerplaats van 15 hectare aan de voet van Mont Saint-Michel verwijderd en werd de brug naar het eiland geopend.

* In 2015 werd uiteindelijk de verbindingsdijk afgebroken. Sindsdien kan men op dagen met voldoende hoogwaterstand de berg weer als eiland bewonderen.

Ötzi de ijsmummie

Op 19 september 1991 (vandaag exact 30 jaar geleden) ontdekte het Duitse echtpaar Simon, twee fervente wandelaars, in de Ötztaler Alpen het buitengewoon goed bewaarde gemummificeerde lichaam van een man die omstreeks 3.300 voor Christus leefde. Op basis van de vindplaats werd de mummie Ötzi genoemd.

* De mummie lag op de Hauslabjoch in een rotskommetje aan de rand van de Niederjochferner gletsjer aan het einde van Ötztal. De vindplaats ligt op de grens van Oostenrijk en Italië op een hoogte van 3.210 meter.

* Ötzi is vermoedelijk gestorven door een jachtongeval of in een gewapend conflict. In zijn borstkas bij de linkerschouder zat een vuurstenen pijlpunt. Die ontdekte men pas een jaar na de vondst van de mummie. De schacht van de pijl was verwijderd maar de pijlpunt is blijven steken.

* Het schot van de pijl was waarschijnlijk niet meteen dodelijk, maar heeft vermoedelijk wel enkele uren of dagen in combinatie met uitputting tot zijn dood geleid.

* Otzi zou ongeveer 45 jaar geweest zijn, vrij oud voor die tijd. Hij had een tenger postuur en woog zo’n vijftig kilo

Weetjes en feiten

 • Ötzi leefde omstreeks 3.300 voor Christus en strijdt met de Egyptische mummie Ginger om de titel ‘oudste menselijke mummie’.
 • In het darmstelsel van Ötzi bevonden zich de resten van twee soorten voedsel die hij kort voor zijn dood heeft gegeten: een stuk edelhertenvlees en een tarwesoort.
 • Ze zeggen dat er een vloek ligt op Ötzi! Een aantal mensen die direct of indirect bij het onderzoek en de vondst betrokken waren, is een tijdje  later overleden…
 • Meneer Simon, met zijn vrouw vinder van de ijsmummie, is in een ravijn gevallen en dagen later pas gevonden. De leider van het forensisch onderzoek is kort na dit onderzoek omgekomen door een auto ongeval. Een bergbeklimmer die rondleidingen gaf op de vindplek van Ötzi kwam om door een lawine en zo zijn er  nog verhalen van overledenen die te maken hadden met de vondst of het onderzoek. Waar of niet waar, wie zal het zeggen…
 • Het echtpaar Simon moest dus zelfs een gerechtelijke procedure beginnen om erkend te worden als de legitieme vinders. Helmut Simon overleed in 2004 op 67-jarige leeftijd na een val in een ravijn. Hij werd acht dagen later pas gevonden.
 • In 2008 kende de rechtbank aan mevrouw Simon 150.000 euro vergoeding toe.  Na een nieuw proces werd dit  bedrag in 2010 verhoogd naar 175.000 euro.
 • Acteur Brad Pitt heeft een tatouage van de contouren van de ijsmummie op zijn onderarm.
 • Een Oostenrijkse popartiest vernoemde zich naar Ötzi: DJ Ötzi, deze scoorde met ‘Anton aus Tirol’ een carnavalshit in de jaren ’90.

Ötzi museum

° De mummie werd eerst naar Innsbruck (Oostenrijk) gebracht. Toch is hij nu te bekijken in het Zuid-Tiroler archeologiemuseum in Bolzano (Italië). Gewoon omdat de vindplek een aantal meter over de grens van Italië bleek te liggen. Voor meer informatie over het archeologiemuseum in Bolzano ga naar: www.iceman.it 

14 SEP 1960 WERD OPEC GEBOREN

‘The Petroleum Exporting Countries’, beter bekend met het letterwoord OPEC, is een samenwerkingsverband van veertien landen die netto olie uitvoeren. OPEC vormt in feite een kartel, dat door het veranderen van het aanbod van olie de prijs daarvan kan sturen.

olie* De OPEC werd op 14 september 1960, vandaag 61 jaar geleden, opgericht in Bagdad (Irak) op initiatief van Iran en Venezuela. Stichtende leden waren, naast Venezuela en Iran, Saoedi-Arabië, Irak en Koeweit.

* Die eerste vijf OPEC-oprichters hadden op dat moment een aandeel van 80% in de wereldwijde olie-exporten.

* Nadien voegden zich nog negen andere leden bij OPEC, waarvan er twee de organisatie weer hebben verlaten. Het hoofdkwartier van de OPEC bevindt zich sinds 1 september 1965 in Wenen.

* Landen die relatief veel olie produceren maar geen lid zijn van de OPEC zijn Brazilië, Canada, Mexico, Noorwegen, Oman, Rusland en de Verenigde Staten.

* OPEC werd bij ons vooral bekend door zijn olieboycot vanaf oktober 1973.  Aanleiding was de steun van westerse landen aan vijand Israël tijdens hun Yom Kipoeroorlog tegen Egypte/Syrië.  De olieprijzen stegen daardoor met 70%.

 • Een litertje benzine aan de pomp kostte bij ons meteen dubbel zoveel. 14 B-frank (0,35 €) als ik me goed herinner, dezelfde prijs als een pintje bier in een gewoon café. Pilsbier en benzine hanteerden vrijwel steeds dezelfde prijs.
 • De autoloze zondagen (geen verkeer meer op zondag) werden een feit. De boycot duurde tot juli ’74. De OPEC-landen leden immers teveel verlies. Voor de westerse consument bleven de prijzen echter even hoog. ‘De Staat’ bouwt niet graag af.

* De tweede oliecrisis kwam er in 1979 door de onrust in Iran. Toen moest de sjah vluchten om plaats te maken voor de geestelijke leider ayatollah Khomeini. Opnieuw gingen de olieprijzen in het Westen omhoog.

* Sinds 2015 lijkt het grote tijdperk van OPEC ten einde. De aangesloten landen geraakten het niet meer eens over de omvang van hun productie.

* Het grootste obstakel vormt Saoedi-Arabië, de grootste producent. Die wil zijn marktaandeel verdedigen en vooral de dure schalie-olie van Amerikaanse producenten uit de markt drukken door het hanteren van lage olieprijzen.

* En dan was/is er natuurlijk ook nog de snelle opkomst van andere energiebronnen als gas-, zonne-, wind- en kernenergie.

(bewerkt uit Historiek en Wikipedia)

1 2 3 10