BOEREN IN BLAARDONK

.
Veehouder Van Lommel in Blaardonk heeft 60 à 70 melkkoeien. In de winter blijven die op stal, want de weilanden staan dan compleet onder water. Het water trok dit jaar niet snel weg. Daardoor kon het gras niet welig groeien. Normaal mag het melkvee eind april weer naar buiten, maar dat gebeurde dit jaar geruime tijd later wegens …te weinig gras.
.
.
Een boer heeft nooit gedaan. Van andere weiden werd het eerste gras ingekuild als voer voor de volgende winter.(foto)
.
.
De koeien zelf weten wat er van hun verwacht wordt: grazen, grazen en dan … erbij gaan liggen en herkauwen om hun vier magen te kans te geven om groen gras om te zetten in witte melk.
.
.
En dan komt de tijd eraan dat de uiers dik van de nieuwe melk zitten. De verzadigde koeien drummen zich een weg naar het hek. De stal lonkt, maar er valt nog geen boer/boerin te bespeuren.
.
Eindelijk is het zo ver. Het hek is van de dam en er vormt zich een lange sliert melkvee naar de stal. Netjes in de pas, als een corps goed getrainde militairen. Koddig om te zien.
.
De koeien kennen hun plaatsje in de melkstal. In de nachtstallen krijgen ze nog krachtvoer bij. Van gras alleen blijf je immers niet op je poten staan.
Hoe lang zo’n koe meegaat?, wilden we nog weten. ‘Moeilijk te zeggen hoe ze de jaren verteren van gemolken worden en kalfjes baren, kalven zeg maar (kalven gebeurt om de twee jaar).’
.
.
‘Ik heb er eentje van 18 jaar oud, andere hebben na hun eerste kalf al het beste van zichzelf gegeven. En dan zijn ze alleen nog geschikt voor… de slacht‘, vult de boer aan.
.
‘Voor buitenstaanders lijkt dat vreselijk, maar ze met pensioen sturen, kan moeilijk, hé. Vergeet echter niet dat wij houden van onze dieren. Als wij ze goed verzorgen, krijgen wij veel van ze terug. En ik ben een goede boer.’
.

CARABINIERS OP POST

Naar goede gewoonte kwamen de Carabiniers uit Leopoldsburg begin (5) mei naar Vorst afzakken voor een fijne namiddag met de kinderen van Dagcentrum Vogelzang, waarvan zij peter zijn. En dit al sinds 1985. Na een covid-onderbreking van twee jaar was het weerzien weer erg … hartelijk. Soldaten, keurig in het pak en beladen met eretekens allerlei, blijven het doen bij het jonge volkje. De paar fotootjes onder deze intro zijn een uittreksel van de plus-40 kiekjes op Facebook Ludo Vervloet.

vandaag vrijdag 29.04.22 huldiging sportlaureaten

Traditiegetrouw huldigt het Forum Sport en de gemeentelijke Sportdienst Laakdal elk jaar zijn individuele sportbeoefenaars en -clubs. Normaal gebeurt dat eind januari, maar door corona kon dat niet voor 2020 en 2021.

* Maar omdat 2021 een buitengewoon jaar was, zijn het aantal kandidaten beperkt. Daarom zijn er uitzonderlijk geen eindlaureaten per categorie verkozen.

* “Toch willen wij onze appreciatie tonen voor alle geleverde prestaties én voor de inspanningen en het enthousiasme van de vrijwilligers”, zegt schepen van Sport Benny Smets. “Elke genomineerde sporter of club zal dan ook gehuldigd worden op het podium en een prijs ontvangen.”

* Der huldiging vindt morgen/vandaag vrijdag 29 april vanaf 20 uur in Sportcentrum ‘De Kwade Plas’ in Veerle. De feestelijke avond zal als vanouds vlot aan elkaar gepraat worden door de professionele , weliswaar gepensioneerde , maar nog even kwieke presentator Frank Raes.

* “Wij koppelen aan de huldiging ook een ‘bedankingsmoment’ vast. Iedere erkende sportclub krijgt als blijk van waardering om de club te hebben rechtgehouden tijdens de crisis een gratis hapje/tapje tussen 19 en 22 u.”, besluit Benny.

** Programma: 19.20 uur verwelkoming   20.00 uur woordje schepen van Sport Benny Smets    20.05 uur voorstelling kandidaten door Frank Raes    22.00 uur groepsfoto’s, pers …

Een ‘Fortun’ voor gans Laakdal

Onder impuls van het vrouwennetwerk Ferm, het bestuur van Laakdal, subsidies van LEADER, vrijwilligers en verenigingen werd en wordt ’t Fortun verder uitgebouwd als een ontmoetingsplaats voor gans Laakdal.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de buurt waarin we wonen belangrijk kan zijn voor zijn bewoners. Vlaams minister van Welzijn Beke voorziet in de komende jaren de nodige middelen om zorgzame buurten de kans te geven zich succesvol te ontwikkelen.

   ’t Fortun in Groot-Vorst is één van de geselecteerden en zal gedurende twee jaar kunnen rekenen op een financiële impuls, intensieve coaching en ondersteuning.De bestaande samenwerking wordt doorheen het traject verlengd en verder ontplooid.

   ’t Fortun ontvangt daarvoor tijdens het eerste projectjaar € 15.000  subsidies en voor het tweede nog eens 5.000. Daarna zou ze op eigen benen moeten staan.

    Vanaf zondag 1 mei zal de gemeente ook volledig zelf instaan voor de verhuur van de zalen in ’t Fortun. Je kan zalen huren voor (socio)culturele activiteiten, vergaderingen, sportieve activiteiten en repetities.

   ‘t Fortun is echter niet geschikt voor privéfeesten of fuiven.

Meer in ‘Laakdal leeft’ (maandelijks gemeentekrantje)

Manneken Pis, mascotte van Brussel

Wie Brussel als toerist bezoekt kan eigenlijk niet thuiskomen zonder dat hij of zij Manneken Pis heeft gezien. Het plassende jongetje van Brussel wordt jaarlijks dan ook door horden toeristen bezocht. Erg groot is het beeld niet, slechts 58 centimeter hoog.

-Manneken Pis-

Over de geschiedenis van dit opmerkelijke beeldje zijn verschillende verhalen. We vermelden er hier een paar.

Legendes

* Volgens één van de legendes had een klein jongetje tegen de deur van een heks geplast. Dit op de plek waar het beeldje nu te vinden is. De heks was zo boos dat het jongetje tegen haar deur had staan wateren dat ze hem in een standbeeld veranderde.

* Een ander verhaal vertelt over een vader die zijn kleine zoon kwijt was. Toen hij het kind na twee dagen vond, stond deze te plassen. Om te vieren dat hij zijn zoon gevonden had, liet de vader een fontein maken met daarop een beeld met een plassend jongetje.

Dorpskern Veerle wordt veiliger

De verkeersveiligheid in de dorpskern van Veerle in Laakdal is aan een verbetering toe. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting.
“In de toekomst leggen we nieuwe fietspaden en veilige kruispunten aan. Ook de omgeving van de scholen wordt aangepakt” zegt Simon Tullen, projectleider van Wegen en Verkeer.”
.
* Tijdens de infomarkt van woensdag 27 april worden de toekomstplannen getoond in basisschool De Wissel. Iedereen welkom.

Veerle ligt op de kruising van twee drukke verbindingswegen: de N127 (Oude Geelsebaan/ Veerledorp/ Diestse Baan) en de N141 (Vorstse Baan). Het centrum krijgt daardoor veel verkeer te verwerken.
.
.
Wegen die ook veel gebruikt door fietsers en voetgangers. Maar de weginfrastructuur in Veerle is niet langer aangepast aan de combinatie van al dat verkeer. De smalle, onveilige fiets en voetpaden en de oversteekplaatsen zijn onveilig, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
.
Grondige herinrichting van het centrum
.
“Wegen en Verkeer zorgt voor een grondige herinrichting van het centrum van Veerle, waar de twee gewestwegen samenkomen”, aldus nog Simon Tullen. “De rijwegen worden vernieuwd en we leggen overal brede fiets en voetpaden aan. Extra aandacht is er ook voor een herkenbare, veilige omgeving van de scholen. Tenslotte zorgen we voor meer groen in het straatbeeld. Zo maken we Veerle een stuk veiliger én aantrekkelijker.”

.
.
Lokale experten kijken mee
.
Bij de opmaak van de ontwerpplannen werd samengezeten met een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de scholen, handelaars, landbouwers, Fietsersbond, kerkgemeenschap … samenkwamen. Stuk voor stuk lokale experten met veel lokale kennis. Door samen na te denken, ligt er nu een plan op tafel dat helemaal op maat van Veerle ontworpen is.
.
Tine Gielis, burgemeester:“Naast de gewestweg nemen we ook de gemeentewegen die hierop aantakken mee onder de loep. In de huidige fase bespreken we alle plannen met de aangelanden, ondernemers en andere betrokkenen. Belangrijk om tot een gedragen plan te komen.”
.
Infomarkt 27 april
.
Nu woensdag 27 april organiseert Wegen en Verkeer i.s.m. gemeente Laakdal een informatiemarkt waar de plannen getoond worden aan de inwoners van Veerle. De infomarkt vindt plaats in basisschool De Wissel (Kapellestraat 9, 2431 Laakdal). Meer informatie en inschrijven via
www.wegenenverkeer.be/laakdal.
.
Start in … 2028
.
.
De werken in Veerle volgen op de werken aan de Averboodsebaan (N165), waarbij de fietspaden heraangelegd worden, inclusief het kruispunt met de Diestsebaan. Volgens de huidige planning is de start van de werken voorzien voor … 2028. ”
.
Frank Sels, schepen van Mobiliteit: “Uiteraard zal het inderdaad nog wel een tijdje duren vooraleer de spade de grond ingaat. In afwachting zullen we op basis van de resultaten van de enquête in de drie scholen een aantal quick wins trachten te realiseren op ons onderliggend wegennet. Daarnaast kunnen alle leerlingen van Veerle die willen en kunnen, intekenen op Bike2School om  duurzaam naar school te fietsen of te steppen. In samenwerking met de drie scholen zullen we een fietspooling uitwerken.
1 2 3 4