DE DORPSMOLEN VAN VEERLE

Vorig jaar nog had Louis Vuren het in deze krant nog over de Haenvenmolen die 300 jaar oud zou geworden zijn in Veerle als hij tijdens WO II niet verkast werd naar Meerhout-Zittaart.

(foto’s-Haenvenmolen in Zittaart / Charel Heuvelmans, de laatste echte molenaar van de Haenvenmolen.

En daar intussen werd stilgelegd bij gebrek aan … wind , omwille van de veel te dichte behuizingen in zijn buurt. Toch wordt De Haenvenmolen nog steeds vrij druk bezocht door liefhebbers van ‘echte molens’, en dat zijn er nog wat.

° Toen de Haenvenmolen uit Veerle verdween, bleef alleen de Dorpsmolen over (dorpsoverzicht richting Makel). Hij hield het uit tot 1953 en werd vervangen door een moderne maalderij. De molen bleef evenwel nog bestaan tot 1965. Bij gebrek aan onderhoud viel hij echter finaal ten prooi aan de fermettenbouwers van toen. Jammer, maar … inderdaad, helaas.

° Boven in de grote balk van het zware houten molengeraamte kon je duidelijk de datum 1798 lezen . In dat jaar werd de Dorpsmolen door de Franse revolutionairen onafhankelijk gemaakt van herenrechten en verkocht aan ene Joannes Verboven met de last om 2.600 zakken graan per jaar te malen . Zijn precies bouwjaar blijft echter moeilijk te achterhalen.

DE MOLENS VAN VEERLE

° De oudste molen van deelgemeente Veerle, een watermolen bevond zich ca 1 350 op de oevers van de Grote Laak op de grens met Vorst. Besauwen heette toen de plaats die wij nu nog steeds ‘de brug’ noemen.

° Een andere watermolen lag in Blaardonk langs diezelfde Laak en was eigendom van de abdij van Averbode.

° Toen die laatste ook helemaal vervallen was, werd in Haanven in 1723 een windmolen opgericht door de abdij. Adriaan Meeus was de eerste molenaar. De laatste was Jan-Baptist Onsea.

° De molenaars van Haanven en die van de Dorpsmolen in Veerle-dorp waren helemaal geen rivalen van elkaar. Ieder had zijn vast cliënteel. Meer nog…

° Op 27 november 1843 huwde onderwijzer en koster Joannes Franciscus Vervloet met Angelina, de dochter van Antoine Peeters (de 7de molenaar op rij van de Haanvenmolen). 

*  Joannes Vervloet en Maria Theys, waren landbouwers en zijn vrouw, Angelina Peeters ° 26/8/1817, was de dochter van Antonius Peeters  molenaar overleden te Westerlo 20/8/1827  en van Carolina Francisca Van Dijck (molenaarster).
** “Er zit nogal wat bloem in je voorgeschiedenis” , stelde mijn voormalige schoolkameraad Louis Leenaerts vast. Louis snuffelt graag in oude documenten, vandaar. Lees maar verder …
* De getuigen op dat huwelijk waren de 21 jarige broer van de bruid ( Petrus Josephus >Peeters),  een 41  jarige schoenmaker (Joannes Leonardus Gaethoffs) en een 28 jarige mandenvlechter (Guilielmus Fernandus Franciscus Verelst).

° Eugeen, hun eerste kind, werd later niet alleen maalder op de dorpsmolen, want hij baatte ook een landbouwbedrijf uit. Daarnaast bezat hij ook nog een kleine dorpsbrouwerij langs de Vorstsebaan (naast dokter Boeckx). Angelina en Eugeen kregen liefst 9 kinderen …

° Van die 9 was Victor de oudste (28.03.1869. Victor volgde zijn vader op als maalder van de dorpsmolen. Op 10.02.1903 huwde hij Maria Van Laerken uit Tessenderlo. Zij kregen 5 kinderen. De oudste was Jef (1904), de jongste was Georges (1912 (in deur)).

° Vader Victor (r) overleed plots op 15.11.16 in volle WO I. Hij werd amper 47. Jef en Jos (Georges) stichtten later maalderij Gebr.Vervloet’. ‘Moeder Marie’ bleef haar zonen de weg wijzen. Zij overleed in 1953. Even later werd Herman geboren, 10 jaar na Ludo. Maria en Renilde zijn de dochters van Jos Vervloet .

° De windmolen werd even later definitief stilgelegd en vervangen door een (toen) moderne maalderij net buiten zijn wiekenbereik. Ook op Veerle-Heide werd nog gemaald met een kleine elektrische vuurmolen. Jef overleed in 1960, Georges in 1982 en met hem alles wat nog overbleef van molenbedrijvigheid in Veerle.

DE VISIE VAN VUREN 173

Napoleon en Laakdal. ( deel 1)

 

Dit is een uitdaging voor alle Laakdallenaren die iets meer weten over hun familie, zeker voor diegenen die hun stamboom kennen tot 1750.

Enkele weken geleden verscheen hier een artikel over Napoleon. Misschien heb je toen gedacht : “Allemaal interessant en allemaal goed en wel , maar wat hebben wij in de Gazet van Laakdal met Napoleon te maken. Laakdal bestond toen niet eens, en Napoleon heeft noch met Vorst en Eindhout iets te maken gehad en zeker niet met Veerle en Varendonk !“

En toch, geachte lezer , en toch !

Laten we teruggaan gaan naar het Boerenkrijgjaar 1798 . Eén van de redenen waarom de jonge mensen de wapens in de hand namen tegen de Fransen , de Boerenkrijg dus ,was ook de Wet van de Circonscriptie van datzelfde jaar.

Daarin stond dat een heel aantal mannelijke Franse burgers – en Franse burgers waren de mensen die hier toen woonden allemaal – legerdienst zouden moeten doen, en dat wel …vijf jaren lang.

Voor sommige jonge mensen werd dat een ramp. Ook in onze dorpen waren er heel wat jonge mannen die zoals in het liedje van Miel Cools “Soldaat van Napoleon de Grote“ moesten worden.

Zij moesten vaak te voet half Europa doortrekken om met het Franse leger te gaan vechten op de verschillende gekende slagvelden. Leipzig , Moskou, tot Waterloo toe ….

De Franse Revolutie zou de Franse Revolutie niet geweest zijn als er in die Franse periode ook geen lijsten zouden bewaard zijn van alle activiteiten die met die troepen verband hielden.

Zo werden er ook lijsten bewaard van de” Belgische” soldaten die gestorven waren in het Franse leger , en dat tussen dat Boerenkrijgjaar 1798 en tot 1817.

Een gunstige wind heeft die verslagen uit ons Twee-Netendepartement , zo heette de provincie Antwerpen toen , doen terechtkomen in het Antwerpse depot van het Rijksarchief . Uit die lijsten gaan wij nu de namen putten van de gesneuvelde of overleden soldaten uit Vorst , Veerle en Eindhout.

Het is niet gemakkelijk zoeken in die lijsten. Uit Varendonk hebben wij tot nog toe niemand gevonden.

Een andere moeilijkheid was dat sommige soldaten op een ogenblik dat ze ernstig ziek, gewond  en stervende zijn in een hospitaal de namen van hun dorpen vaak in hun streektaal uitspreken.

Die namen werden dan nog door Franse ambtenaren in Franse klanken omgezet en opgeschreven. Hetzelfde met de familienamen.

Dus een overledene uit Eindhout kan er zowel in zijn opgenomen als Indot of Inderde of nog iets anders en Veerle kan in sommige berichten zowel Vehl zijn als Veille .

Dus bereid jullie maar voor. In Vuren 174 gaan wij aan de namen beginnen. Denk al maar eens na…en bekijk jullie stambomen al eens in de jaren voor 1790. Succes ermee.

Louis VUREN

BOEREN IN BLAARDONK

Veehouder Van Lommel in Blaardonk heeft tussen 60 en 70 melkkoeien. In de winter blijven die op stal, want de weilanden staan dan compleet onder water. Gelukkig trok het water dit jaar snel weg. Het gras kon weer groeien en eind april mocht het melkvee weer naar buiten.
Een boer heeft nooit gedaan. Van andere weiden werd het eerste gras ingekuild als voer voor de volgende winter.
De koeien zelf weten wat er van hun verwacht wordt: grazen, grazen en dan … erbij gaan liggen om hun vier magen te kans te geven om groen om te zetten in witte melk.
Tegen melktijd aan komen ze haast spontaan hun opwachting maken aan de poort. De boer en een paar helpende handen doen amper meer dan ‘er zijn’.
De koeien kennen hun plaatsje in de melkstal. In de nachtstallen krijgen ze nog krachtvoer bij. Van gras alleen blijf je immers niet op je poten staan.
Hoe lang zo’n koe meegaat? Moeilijk te zeggen hoe ze de jaren verteren van gemolken worden en kalfjes baren, kalven zeg maar (kalven gebeurt om de twee jaar).
‘Ik heb er eentje van 18 jaar oud, andere hebben na hun eerste kalf al het beste van zichzelf gegeven. En dan … zijn ze alleen nog geschikt voor de slacht.’
‘Voor buitenstaanders lijkt dat vreselijk, maar ze met pensioen sturen, kan moeilijk, hé. Maar vergeet niet dat wij houden van onze dieren. Als wij ze goed verzorgen, krijgen wij veel van ze terug. En ben je een goede boer.’

’t Fortun kloppend dorpshart

Nieuw kloppend dorpshart in ’t Fortun!

Er blaast een frisse wind door ’t Fortun in de Smissestraat Vorst-Centrum. In 2020 werd er hard gewerkt aan een make-over. Het café en de grote zaal werden opgeknapt, geschilderd en heringericht.

° Onder impuls van het vrouwennetwerk Ferm, het lokaal bestuur van Laakdal, subsidies van LEADER, vrijwilligers en verenigingen gaan we terug naar de kern van ‘t Fortun : een thuis en ontmoetingsplek voor en door de inwoners en verenigingen van Vorst-Centrum.

‘t Fortun  …werkt aan een mix van diensten, voorzieningen en activiteiten.

° In ’t Fortun kan men terecht met de organisatie van eetfeesten, vergaderingen en cafémomenten.

° Graag willen we alle inwoners van Vorst-Centrum laten deelnemen aan allerhande activiteiten.’t Fortun kreeg een eigen website: www.fortunlaakdal.be.

° Met de ruime feestzaal, vergaderlokalen en het gezellige café is ’t Fortun de ideale locatie voor je feest of bijeenkomst. 

’t Fortun bundelt sinds 2021 al heel wat dienstverlening voor onze inwoners.

Koffiebar ’t Kleine Geluk

Woensdag en vrijdag – 11.00 u. – 16.00 u.

Het Eepos opent koffiebar ’t Klein Geluk.  Je kan er terecht voor een lekkere tas koffie, al dan niet vergezeld van een lekkernij. We startten reeds met het terras en een takeawayformule op vrijdag 21 mei 2021.

Wereldwinkel

Woensdag en zaterdag – 12.00 u. – 17.00 u.

De OXFAM-wereldwinkel verkoopt, naast het traditionele fairtrade gamma hedendaagse producten met oog voor ecologische duurzaamheid.

Buur Natuur

Dinsdag – 16.00 u. – 19.00 u. (mits bestelling)

Kraakverse lokale producten kan je afhalen of thuis geleverd krijgen. Je kan wekelijks t.e.m. zondag online bestellen op www.buurnatuur.be

Mamadepot Laakdal

Maandelijks de eerste zaterdag en derde woensdag – 14.00 u. – 16.00 u.

° Het Mamadepot, sinds 17 februari aanwezig in ’t Fortun , verzamelt en verkoopt herbruikbare kinderspullen voor koters van 0 tot 18 jaar.

Alles wordt verkocht aan kleine prijsjes en voor mensen die het financieel moeilijker hebben aan sociaal tarief.

° Heb je zelf kindermateriaal dat je niet meer gebruikt; alles is welkom wat nog netjes en in orde is.

° Word je mama/papa, zoek je nog een leuk geschenk voor je nichtje of het zoontje van je vriend?

° Word je oma/opa en wil je wat reserve aan kindermateriaal bij je thuis? Dan is het Mamadepot Laakdal de plek waar je moet zijn!

°° Voor de kinderen is er een speelhoek voorzien zodat mama/papa rustig kan winkelen. Af en toe worden er ook workshops aangeboden.

Voedselbedeling OCMW Laakdal

Maandelijks 2de dinsdag van de maand

° Maandelijks bedeelt de sociale dienst van het OCMW voedselpakketten aan mensen die het financieel moeilijker hebben. Het OCMW werkt samen met Foodsavers Zuiderkempen en het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

°°° In totaal ontvingen 114 inwoners voedselhulp. Vanaf de opstart van de voedselbedeling tot en met maart werden er 47 verschillende gezinnen geholpen, waarvan 25 met minderjarige kinderen.

Ruimte voor muziek

Op de tweede verdieping van het gebouw hadden de muziekschool en de fanfare voor de komst van Ferm al hun vaste stek in ’t Fortun. De Academie Muziek Woordkunst-Drama & Dans heeft er een Laakdalse afdeling met dagelijkse lessen.

Initiatieven van verenigingen

Koffie en Koek

Gelijktijdig met de maandelijkse voedselbedeling wordt er een koffie en koek-moment georganiseerd in het cafeetje van het ‘t Fortun.

° Organisatoren zijn Wakkerdal en Houvast-Welzijnsschakel.

Deze mensen kunnen tussen 14.00 u. en 16.00 u. langskomen om een babbeltje te doen, een kleine activiteit bij te wonen en natuurlijk gratis een tas koffie en een stukje cake/taart te eten.

Tijdelijke activiteiten

Blokpunt ’t Fortun

Tijdens de periode tussen 17 mei en 27 juni kunnen de Laakdalse studenten weer terecht in het Blokpunt in ’t Fortun in Vorst-Centrum om er in stilte te studeren.

° Na het succesverhaal in de vorige blokperiode in januari werd het initiatief positief geëvalueerd door de jeugdraad. Er zijn een 20-tal vrije plaatsen.

° Er kan gestudeerd worden in studieblokken tussen 8.00 u. en 22.00 u.  Op dinsdag kan dit enkel in de voormiddag van 8.00 u. tot 12.00 u. omwille van ‘Buur Natuur’.

° Het is nu ook mogelijk om zaterdag en zondag te komen studeren. Uiteraard is dit gratis en wordt er voorzien in beschermingsmaatregelen, gels en Co.

‘de winde’ rouwt

In  Ziekenhuis Geel overleed vorige vrijdag priester Louis Beyers. Hij werd 98 .

* In september 2020 vierde woonzorgcentrum De Winde in Veerle-Laakdal nog zijn 70-jarig priesterschap.

* In 1950 werd Louis priester gewijd en werd hij o.m. onderpastoor in de parochies Sint-Jozef in Terhagen (Rumst) en Onze-Lieve-Vrouw in Lichtaart (Kasterlee, van 1955 tot 1967). Nadien was hij dertig jaar lang pastoor van de Sint-Trudoparochie in Meerhout.

* In zijn rustperiode bleef hij aan de slag als pastoraal rusthuismedewerker in wzc De Winde. De uitvaartliturgie en asverstrooiing op de begraafplaats van Veerle vinden in intieme kring plaats.

WEER BURGEROVERLEG

Op vrijdag 28 mei richt CD&V Laakdal weer een burgeroverleg in, volledig bepaald door de burgers van onze gemeente.

° Ervaar jij een pijnpunt binnen onze gemeente?  ° Wil jij met medeburgers in debat gaan over een bepaald onderwerp?  ° Waar dienen onze beleidsmensen dringend werk van te maken?

* Aarzel niet en zet het op mail, zodat jouw punt op de agenda kan gezet worden! Mailen naar info@laakdal.cdenv.be

* Graag de link om deel te nemen?.. Hetzelfde mailadres!

meiboom van Vorst naar Vorst

In het prille verleden werd de meiboom in Vorst eerst opgericht op 30 april, later zelfs een beetje vroeger of … later.

* De idee van de schilden van de diverse verenigingen waarmee de boom bekleed is, komt uit Duitsland, uit Toenisvorst, sinds 2007 de jumelagegemeente van Vorst-Laakdal. Een verdwaalde prent- of postkaart zou aan de basis liggen van de jumelage.

* Het verhaal van ere-burgemeester Ludo Helsen klinkt echter ietwat anders. Vertel het nog eens, heer burgemeester van toen…

Ludo-Helsen-Izak-de-Vries_280* Ludo – “Het geheugen is meestal kort , zelfs wanneer het over gebeurtenissen gaat die niet zo oud en ver weg zijn! Toch was ik even geschrokken van de verwijzing in “Laakdal Leeft “ naar een postkaart die verkeerd ging en die aan de basis zou hebben gelegen van de verzustering der twee Vorsten.”

* Ludo “Ik was er zeker van dat dit verhaaltje niet het prille begin was. Eerst ben ik beginnen te grasduinen in de teksten van de Duitse gemeente over die samenwerking. Die zeggen ook wel iets over die ‘Postkarte uit 2003’ die een aanleiding kon geweest zijn voor de samenwerking tussen de beide Vorsten, maar de Duitsers weten er nog wel wat meer van. Hun geheugen blijkt een beetje beter te zijn!”

* Ludo Zij schrijven dat er reeds een eerste contact was in 1978 , 43 jaar geleden. Dat er van dan af al wel gevoetbald en gekegeld wordt tussen clubs van de twee gemeenten, Laakdal en Toenisvorst en dat ook in 1978 de twee burgemeesters, Ludo Helsen en Richard Beckers, elkaar leerden kennen. Dit was waar , ook dat wij in dat jaar met enkele leden van het schepencollege in Duitsland op bezoek zijn geweest. Ik heb daar trouwens nog foto’s van.”

* Ludo – “Ons Vorst was toen iets meer dan een jaar geleden mee opgegaan in Laakdal. Het Duitse Vorst werd in ook in 1970  gefuseerd met de gemeenten St-Toenis en Toenisvorst.”

“Wel herinner ik me ook dat een Duitse journalist aan de basis lag van die eerste ontmoeting en dat hij werkte bij de Westdeutsche Zeitung. Mijn archief heeft me daarover  weer alle details bezorgd. In bewuste krant van zaterdag 25 maart lezen we de details . Het lange artikel luidt : “VON VORST nach VORST nur zwei Stunden Fahrt!” ( slechts 2 u rijden ).”

* Ludo “Het jaar 1978 was ook , om de fusieproblemen wat verteerbaarder te maken en onder impuls van de Boerenbond , uitgeroepen tot “Jaar van het DORP “. De Antwerpse krant “het Handelsblad “ , toen de oudste Nederlandstalige krant in ons land ,had zich daarin vastgebeten en was op zoek naar dorpen in verschillende landen die dezelfde naam droegen. En zo had die krant , die in 1979 ophield te bestaan, gevonden dat er hier een Vorst was en in Duitsland ook één.”

Knipsel 10* Ludo “Die twee kranten kwamen hierover in contact en ik kreeg telefoon van een Duitse journalist , die in de omgeving van het Duitse Vorst woonde , om hierover een gesprek te hebben. Hij werd nog enthousiaster toen hij hoorde dat ons dorp tevoren nogal eens Vorst-Kempen werd genoemd en dat zijn Vorst ook vlakbij het stadje Kempen lag.”

* Ludo: “En zo is dan Juergen Lemke met de fotograaf van de krant , Friedhelm Reimann in de helft van maart 1978 bij mij op het (oud) gemeentehuis in Vorst gekomen.  Zij zijn de hele dag gebleven, en die ontmoeting is de basis geworden van het lange verslag dat in de Duitse krant op 25 maart verscheen.”

* “De heer Lemke keerde met enige geestdrift terug naar Duitsland waarna het gemeentebestuur ons uitnodigde voor een bezoek. Wij zijn daar enkele maanden later op bezoek geweest.  Ik ben er zelfs zeker van dat het op 10 november 1978 was...”

Geen verzustering

????????????????????????????????????Ludo“Vrij lang heb ik nog contact gehad met mijn collega uit Toenisvorst , hij had een mooi caritatief bedrijf waar ik nog studenten stagiairs heb naartoe gestuurd. De vraag blijft echter waarom het toen niet tot een verzustering is gekomen. Het antwoord is vrij simpel: de tijdsgeest was anders , er was hier nog zoveel te doen , het Europa van nu was nog ver weg , maar het einde van de oorlog was nog te dichtbij .”

” Bovendien had Vorst-Kempen heel wat mensen zien gedeporteerd worden. Zij die terugkeerden waren de periode 1944 nog lang niet vergeten , de familieleden van die niet waren teruggekomen zeker niet.”  (foto – Louis Boeckmans – , die zijn wedervaren vertelt in een aantal boeken)

” Vandaar ook dat de ouderen in ons beleid eerder tot voorzichtigheid aanmaanden . Wel zijn wij zeker in die jaren na 1978 allerlei contacten tussen verenigingen van de twee Vorsten blijven ondersteunen , maar tot een ‘officiële verzustering’ is het nooit gekomen.”

boogbrug geplaatst in Meerhout-Vorst

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst: dit weekend werd de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

* De bouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het vervoer over water te stimuleren.

* De boogbrug werd in het werkhuis klaargemaakt en in stukken over het water naar een montageterrein langs het Albertkanaal vervoerd. De brug is immers te groot om over een grote afstand in haar geheel te vervoeren.

* Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd. Tijdens die voormontage werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd, waarop de brug zal rusten.

* Dit weekend is de gemonteerde stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie ter hoogte van de bestaande brug gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

* De nieuwe brug is op het montageterrein op hoogte gevijzeld. Vanaf zaterdagavond 22u is de brug van het montageterrein naar het ponton gereden met behulp van 4 sets SPMT1-rolwagens.

* Zondagmorgen is het ponton met de brug van het montageterrein richting landhoofden gevaren. Na het roteren is de brug op haar definitieve positie geplaatst. Omstreeks 16 uur lag de nieuwe boogbrug op haar plaats.

“De bouw van bruggen over het Albertkanaal blijft verbazen en spreekt altijd tot de verbeelding. Ook nu weer, hier in Meerhout. Het plaatsen van een brug van 1000 ton staal is precisiewerk en vergt heel wat vakmanschap”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

“De nieuwe brug is 123 meter lang, 18 meter breed en 22 meter hoog, gemeten vanaf het brugdek. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. De werken worden uitgevoerd door de VIA T Albert voor een totaal bedrag van 11,5 miljoen euro.”

* In de komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. De brug krijgt twee rijstroken en vrijliggende afgeschermde fietspaden van 1,75 meter breed. Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug in september 2021 worden geopend voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien voor december 2021.

‘CAPELLEBEEMDEN’ SCHIET AARDIG OP

Stein Voet waagde zich afgelopen week aan enig klim-en vliegwerk en bracht voor u en ons volgende foto’s mee van de werkzaamheden aan Capellebeemden in Klein-Vorst.

Zo te zien schieten ze daar aardig op. Wie een tijdje niet meer in Klein-Vorst passeerde, zal beslist verwonderd zijn van het gestaag groeiende, nieuwe uitzicht van de dorpskern. Deze maand mei zal de facadesteen aangebracht worden. We volgen het op de …Voet.

de peirenstraat

Pas geploegde akkers, mooi glad geëgd en klaar voor het eerste groen van het nieuwe jaar … Je vindt ze in de Veerlese Peirenstraat. De beste gronden van ver in de omtrek, beweren de kenners. De geasfalteerde straat is een paradijs voor wandelaars en fietsers. Soms ook voor mensen die hun zorgvuldig ingepakte afval er komen droppen … Een schande in 2021.

* ook op facebook

* Peirenstraat komt van paardenstraat – op zijn Veijels wordt dat peijerestroat – en zonder de j peirenstraat

1 2 3 4