Dieren voor de rechter

Historiek pakt vandaag uit met een hoog merkwaardig stuk.

* Een samenleving kan niet zonder regels. Maar wat te doen als die regels overtreden worden? Daarover gaat de Historische atlas van misdaad en straf, dat komende week verschijnt bij WBOOKS.

* Tweeduizend jaar geleden, in de tijd van Romeinen en Germanen, werden misdaden in eigen kring bestraft. Pas in de loop van de Middeleeuwen kreeg de overheid geleidelijk een rol.

* Hoewel de media soms anders doen vermoeden, is het aantal moorden en doodslagen in onze tijd maar een fractie van eeuwen geleden. En de straffen zijn ook een stuk milder. Vooral voor dieren. Op Historiek een fragment uit het boek uit de tijd waarin dat anders was.

Tot afschrik van alle andere honden

Tegenwoordig verstaan we onder crimineel gedrag alleen gedrag van mensen. Maar het is slechts een paar honderd jaar geleden dat in de Nederlanden en de rest van Europa serieuze strafrechtprocessen werden gevoerd tegen dieren.

* De dieren worden veroordeeld voor hun ‘criminele’ gedrag, krijgen een straf opgelegd en worden terechtgesteld. Op het huidige grondgebied van Nederland zijn zeker vijf van deze processen bekend.

* In de dertiende eeuw zijn in Europa tientallen dieren voor het gerecht gedaagd en na een juridisch proces van veroordeling opgehangen, gewurgd, levend begraven, verbrand, onthoofd, verdronken of verbannen.

* De dierenprocessen die plaatsvinden in West-Europa zijn het gevolg van tegenstrijdige opvattingen over het dier en namen een plaats in tussen het geleerde recht en de volkscultuur.

* Hoewel ontstaan in de Late Middeleeuwen, bereiken dierenprocessen de grootste omvang in de zestiende en zeventiende eeuw.

* De eerste bekende vermelding van een dier dat voor een Europese rechter moet verschijnen dateert uit 1 266. Een varken uit het Franse stadje Fontanay-aux-Roses wordt door de monniken van het Genovefaklooster (Abbaye Sainte-Geneviève de Paris) ter dood veroordeeld wegens het bijten van een kind.

Lees meer bij Historiek

GEEN STONEHENGE MEER

– Bron : BBC  – Trui Engels Redactrice Knack.be –

Al eeuwenlang worden neo-druïden en heidenen op de langste dag van het jaar fysiek aangetrokken tot de magische stenen cirkel van Stonehenge. Dit jaar zullen de natuurkrachten weer online aanbeden moeten worden. Morgen is het weer zo ver …

© getty

* In coronatijden is het geen goed idee om tienduizend zonneaanbidders te laten samenkomen voor de viering van midzomernacht op 20/21 juni in het Engelse Wiltshire, waar het monument Stonehenge staat.

* English Hertitage, de beheerder van de oude stenen cirkel, heeft daarom besloten om het evenement af te gelasten.

* In de plaats daarvan werd vorig jaar reeds de bijzondere gebeurtenis live gestreamd worden via de sociale media.

* Dat is natuurlijk een schrale troost voor de bezoekers van het jaarlijks magische schouwspel. Centraal tijdens de zonnewende staat immers de lijfelijke beleving van de natuurkrachten volgens een soort sjamaanse praktijk die teruggaat op Keltische tradities.

* Opperdruïde Arthur Pendragon vertelde aan de BBC dat de beslissing ‘begrijpelijk was.’ ‘De zonnewende is voor ons wat Kerstmis is voor de christenen. Stonehenge is voor ons als een kathedraal, een plaats van spiritualiteit.’

* Tijdens de zonnewende komt de zon achter de Heel Stone op. Die ligt buiten de cirkel van Stonehenge. Tijdens de midzomernacht staat deze steen nagenoeg exact in lijn met de opkomende zon.

* De oorspronkelijke bedoeling van het 4.500 jaar oude monument is nog steeds een raadsel. Er zijn meer theorieën dan stenen: Was het een begraafplaats? Het begin van de astronomie? Een religieus monument? Een prehistorisch glockenspiel? Kunstgalerij? Of hadden de stenen een politieke betekenis als vergaderplaats?

* De zonnewende is in betere tijden een van de weinige keren dat het publiek de megalieten mag benaderen. Normaal is het monument, dat deel uitmaakt van het Unesco-werelderfgoed, enkel van op afstand te bekijken. Stonehenge is sinds 18 maart 2020 gesloten.

* Voor wie niet kan wachten is er gelukkig  https://www.stonehengeskyscape.co.uk/

de ‘toevallige’ ontdekker

– De ‘toevallige’ ontdekker van het enorme continent… Amerika –    

Christoffel Columbus…Het was 12 oktober 1492 toen hij voet aan wal zette in … Indië. Dacht hij althans. Maar dat was helemaal niet zo.

* Zonder het echt te beseffen, haalde Columbus de hele aardrijkskunde én geschiedenis van toen overhoop… door de ontdekking van een onbekend, maar immens groot continent … Amerika , zoals het na Columbus zou genoemd worden naar zijn echte ontdekker, Amerigo Vespucci.

Christopher Columbus portrait from Salvadoran money* Vooraleer hij het plan opvatte om op zoek te gaan naar een kortere zeeroute naar Azië nam Columbus vanuit zijn geboortestad Genua aan verscheidene handelsreizen deel. Kwestie van de stiel te leren.

* Columbus was er van overtuigd dat de aarde rond was. In die dagen was dat nog geen evidentie. Door een nieuwe zeeroute , pal westwaarts , te varen, zou hij beslist in Azië belanden.

* Cipangu (huidig Japan) lag slechts 3 500 km ver, rekende hij verkeerd uit. In werkelijkheid waren er dat bijna 20 000, een zeereis van zeker 85 dagen. Gezien de toenmalige navigatietechnieken en bevoorrading volstrekt onverantwoord. Maar soit, Columbus geloofde in zijn eigen rekensommetje. Nu nog een sponsor vinden.

* Na een schipbreuk tijdens een handelsvaart voor de kust van Portugal, kwam hij bij de koning terecht. Die wees hem door. Aan het Spaanse hof van Albrecht en Isabella had men wel oren naar zijn plannen. De koning had veruit de meeste belangstelling had voor de fortuinen die Columbus hem voorspiegelde.

* Columbus kreeg een opdracht en vaarde uit van op de Canarische Eilanden met 3 boten: de ‘Nina’, de ‘Pinta’ en de ‘Santa Maria’. U allen welbekend van de lessen geschiedenis op school.

images (5)boten* Columbus mocht echt van geluk spreken dat zijn theorie van ‘de oceaanzee’ niet klopte en dat er wel degelijk land, zelfs een immens continent lag tussen Europa en Azië. Al geloofde hij het zelf niet.

* 12 oktober 1492 dacht Columbus dat India voor zijn voeten lag , maar van een rijke Aziatische beschaving was geen sprake. De inboorlingen waren wild, liepen haast naakt rond en spraken een taaltje dat niemand verstond.

* San Salvador doopte hij de plaats waar hij geland was. Dagen later vielen de eerste doden omwille van de ziektekiemen die de Spanjaarden meebrachten en (ongewild) kwistig verspreidden.

* Columbus voer verder en bereikte Cubanacan (Cuba). Dat taaltje interesseerde hem meer, omwille van die ‘Kan’ aan het einde. Kan’s waren grote heersers in Azië. Toen ook dat niet bleek, ontdekte Columbus ongewild ook nog Haïti (Hispaniola).

* In de lente van 1493 keerde hij terug naar Spanje , deed zijn relaas bij de koning en werd uitbundig ontvangen.

* In het najaar van datzelfde 1493 zette Columbus opnieuw koers naar ‘zijn Azië’. Want hij bleef er nog steeds van overtuigd dat hij in Azië was geweest.

* Aan boord van de 17-koppige vloot waren nu ook 1 200 avonturiers die best een nieuw leven in die verre wereld wilden wagen. Onbewust werden zij de eerste Spaanse kolonisten van Haïti.

*** Dat Columbus zijn eerste twee tochten baseerde op onjuiste berekeningen en Midden-Amerika ’per ongeluk’ ontdekte, maakt zijn prestaties niet minder groot.

amerigo-vespucci-9517978-1-402* De man die jaren na hem Amerika echt zou ‘ontdekken’ was Amerigo Vespucci, een Italiaan uit Florence.

* De brieven die Vespucci schreef over zijn belevenissen en bevindingen onderweg zorgden er in Europa voor dat algemeen aanvaard werd dat de pas ontdekte wereld niet Indië of zomaar een eilandje was, maar een heel nieuw werelddeel, Terra Nova of de ‘Nieuwe Wereld’.

* De Duitse cartograaf Martin Waldseemüller was zo onder de indruk van Vespucci’s beschrijvingen dat hij in 1507 het ontdekte land Amerika noemde, naar Amerigo Vespucci.

* In 1538 werd op een landkaart van onze eigenste cartograaf Mercator de naam Terri Americi’ gebruikt om zowel Noord- als Zuid-Amerika aan te duiden. Maar die naam geraakte nooit echt ingeburgerd. Noord en Zuid werden twee werelden, gescheiden door  een vrij dunne reep land dat men later Midden Amerika zou heten.

* Wat na de ontdekking van Amerika zou gebeuren, had liever niet plaatsgevonden. Grote delen van Afrika werden zowat ‘ontvolkt’ door gewetenloze slavenhandelaars , waarbij ook onze noorderburen zeker niet vrijuit gingen.

* De gevolgen ervan zijn haast nog dagelijkse kost in de nieuwsberichten vanuit de VS . Nog steeds behandelt men daar de verre nazaten van de slaven van destijds als minderwaardige burgers. Een regelrechte schande voor wat zich de hele echt beschaafde wereld noemt. Ondanks Black Lives Matter.

“STEENROTSEN” van LUDO HELSEN

Ludo Helsen schreef op zijn 76ste een boek. En niet zomaar eentje. “Steenrotsen” is de titel. Een naam waarbij we ons iets maar ook niets kunnen voorstellen. De schrijver noemt het fictie, opgebouwd met stukjes echte, onvervalste feiten. En dat is het ook.

* Het verhaal is geïnspireerd op de echte vlucht van zijn vader voor de bezetter, enkele weken na de geboorte van Ludo begin juni 1944, en op een proces-verbaal uit de nalatenschap van zijn vader.

* Het prille begin van het verhaal speelt zich af op de plaats die op het kadaster bekend staat als “Steenrotsen” en die vele lezers zullen herkennen. Daar begint en eindigt alles …

* ” Twee broers worden in het begin van de 21ste eeuw als bij toeval geconfronteerd met een eigenaardige, eerder minuscule gebeurtenis uit het leven van hun vader op het einde van WO II.

* Om te achterhalen wat er zou kunnen gebeurd zijn, slagen ze er na geruime tijd in door te dringen tot de septemberdagen van 1944. Een tijd van collaboratie en repressie.

* Bij die zoekactie zijn familieleden betrokken maar ook onverwacht anderen die de sleutel van het geheim met zich meedragen. Waarom een Poolse parachutist , een hele Poolse familie en de zoon van een vermiste Duitse officier hen op weg brengt naar Polen en … Zuid-Frankrijk. En hen bijna tot wanhoop brengt om het mysterie te doorgronden … leest u wellicht in één adem uit.

* De hele speuractie speelt  zich af tegen een achtergrond van een kerk die met noodzakelijke hervormingen draait in een erg herkenbaar land waarvan de motor sputtert door minder geslaagde staatshervormingen.”

***  Ludo Helsen noemt zijn boek “Steenrotsen”. Een sterk staaltje fictie opgebouwd uit stukjes onvervalste feiten uit de geschiedenis. Het verhaal is geïnspireerd op de echte vlucht van zijn vader voor de bezetter, enkele weken na de geboorte van Ludo begin juni 1944 én op  een proces-verbaal uit de nalatenschap van zijn vader (overleden in 1958). Het prille begin van het verhaal speelt zich af in “Steenrotsen” (een oude kadasterbenaming) en daar eindigt het ook.

***  Ludo Helsen studeerde in Leuven Wijsbegeerte  en Letteren, Germaanse filologie. Een groot deel van zijn loopbaan was hij openbaar actief in diverse grote projecten van streekontwikkeling. En, o ja, het boek leest als een echte detectiveroman.

***  Ook de hele buitenkant van het boek is van Laakdalse makelij. De kaft werd ontworpen door Clem Verbiest , die al vele mooie dingen in de ‘Gazet van Laakdal’ heeft gerealiseerd (zie ook boven). Heel wat professionals uit de boekenstiel getuigen dat het ontwerp van Clem een van de mooiste is dat ze de laatste jaren hebben gezien , en de auteur is er heel gelukkig mee ! (Ludo H)


**  Rest mij alleen nog te vertellen dat het boek van pakweg 350 pagina’s dus leest als … een echte detectiveroman. Een aanrader in eigen beheer voor de wel erg democratische prijs van € 20 , af te halen aan de Oude Geelsebaan in Veerle of in een aantal boekenwinkels in de buurt of via steenrotsen@hotmail.com

regenboogzebrapad in Laakdal

Gemeente Laakdal is vanaf vandaag de trotse eigenaar van een regenboogzebrapad. Hiermee geeft het een duidelijk signaal: iedereen is welkom in Laakdal, ongeacht je seksuele geaardheid of genderidentiteit.

.

.

Veel gemeenten hadden er al één, nu krijgt ook Laakdal een regenboogzebrapad. Het zebrapad werd aangelegd op de markt in Vorst-Centrum, vlak voor het Administratief Centrum. Ook AWV heeft plannen om een regenboogzebrapad te voorzien op de N127 ter hoogte van de kerk in Veerle-Centrum.

* Frank Sels (schepen van mobiliteit): “Als lokaal bestuur vinden we het belangrijk dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. Het gemeentebestuur opteerde daarom voor een ontwerp met afwisselende vleugelstroken, waarbij de kleuren langs beide zijden van het zebrapad uitlopen. Door de regenboogkleuren in te vullen tussen de witte lijnen, blijft het een wettelijk zebrapad.”

** Naar jaarlijkse traditie neemt Laakdal deel aan de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) in mei. Dan wappert de regenboogvlag in elke deelgemeente en kleurt ook de gevelverlichting van het Oud Gemeentehuis in Vorst-Centrum in alle kleuren van de regenboog. Met de aanleg van het regenboogzebrapad wil het gemeentebestuur gendergelijkheid nog meer promoten.

* Raf Moons (schepen van welzijn): “De harde realiteit is dat er veel mensen te maken krijgen met discriminatie omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. In Laakdal mag iedereen zichzelf zijn, daarom willen we ook in de publieke ruimte een signaal te geven dat iedereen welkom is en dat geweld en onverdraagzaamheid niet kunnen. Samen gaan we in tegen uitsluiting op basis van huidskleur, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke beperking of andere verschillen.”

wereldberoemde Trappist van Westvleteren

Alle bierliefhebbers kennen trappist Westvleteren. Maar als ze er in hun kelder een voorraadje van willen aanleggen … moeten ze het in de abdij komen kopen. Aan de poort van de abdij, verder komen ze niet. En pas nadat ze lang genoeg vooraf hadden besteld en – als fraudebestrijding – hun nummerplaat hadden opgegeven.

* Waarna je weer x aantal dagen moet wachten. Tegenwoordig gaan de bestellingen enkel online. Maar wat maakt dit bier zó speciaal dat ze er in Dubai tot 300 dollar voor willen betalen, voor één flesje op eBay welteverstaan ?

27c6ef86-8e95-11e9-bbac-e6e9a890c8a2_web_scale_0.0730994_0.0730994__* Het is niet altijd zo geweest. Tot voor 1992 kon je het bier gewoon kopen in de handel onder de naam Sint Sixtus. De abdij van Westvleteren had toen zelf een heel wagenpark om haar bier rond te voeren.

* Straffer nog: toen ze de vraag niet meer aankon, gaf de abdij aan brouwerij Sint-Bernardus uit Watou de toestemming om ook Sint-Sixtus te brouwen

* Toen die vergunning in 1992 afliep, veranderden de paters van Westvleteren de naam van het bier. Voortaan heette het zoals hun abdij: Westvleteren. Dat klonk authentieker. De paters werden de enige brouwers van hun bier. Ze brouwden op eigen tempo en … op is op.

* Ten slotte beslisten de paters ook om geen etiket op hun flesjes te kleven. Daardoor mocht hun bier niet worden verkocht in de reguliere handel en cafés. Enkel aan de abdijpoort… Het internationale succes volgde.

* De internationale doorbraak van Westvleteren ligt wellicht bij wijlen Michael Jackson, de Britse bierexpert/auteur. Hij vertelde als eerste aan de wereld over het Westvleteren-fenomeen

‘Stel je voor: een bier dat je alleen maar aan de abdijpoort kan kopen. En waarvan de paters per jaar maar 6.000 hectoliter willen brouwen, hoe hard de mensen ook blijven schreeuwen om meer. En … het is nog een heel lekker bier ook.’

* Dit verhaal werd snel opgepikt door het internationale bierforum Ratebeer, dat de ‘Westvleteren  12’ een paar keer tot beste bier van de wereld uitriep. Sindsdien overtreft de vraag vele malen het aanbod.

* Sven Gatz, eredirecteur van de Federatie van Belgische Bierbrouwers, noemde het verhaal van Westvleteren een perfect beer storm: een resem negatieve elementen (schaarste, aanschuiven, nummerplaatcontrole aan de poort) die gecombineerd ervoor zorgen dat dit bier zo spraakmakend is.

* ‘Pas op’, zegt Gatz, ‘Westvleteren is een goed bier. Maar het beste ter wereld? Dat laat ik aan anderen over. Wat wel is: Westvleteren heeft de wereldpoort voor andere Belgische bieren geopend. Zeker voor de abdijbieren. Ook La Trappe is trouwens goed doordacht. La Trappe klinkt Frans, maar is een Nederlands abdijbier.’

** Onder bierkenners … loopt het gerucht dat Westvleteren 12 helemaal niet zo exclusief is. Het is identiek hetzelfde als Abt 12 van St.Bernardus, beweren ze.

*Het klopt dat Westvleteren en St.Bernardus dicht bij elkaar liggen, maar er is wel degelijk verschil ‘, weten de kenners . ‘Westvleteren heeft meer mout-aroma en is bitterder. Dat het ook smaakt als het beste bier ter wereld zit … puur in ons hoofd. Als je uren aanschoof voor je biertje, dan moet het wel uitzonderlijk smaken’.  foto Reuters –

** persoonlijke nb : Altijd wel geweten dat Westvleteren goed is , maar … dat de Tripel van Westmalle met geen andere trappist te vergelijken valt. Dat was/is ook de mening van de ex-wielrenners Rik Van Steenbergen en Herman Van Springel . Michael Jackson kan het jammer genoeg niet meer bewijzen… Hij is al een tijdje verhuisd naar zijn eeuwige hopvelden.

‘SAGRADA FAMILIA’ BARCELONA

Knipsel GaudiAntoni Gaudí , die bijna 74 werd, zou vandaag 10 juni 2022 170 worden. En nog steeds is zijn belangrijkste bouwwerk niet af.

Gaudi was een Catalaanse architect, en wat voor één.

Hij ontwierp rond 1900 markante gebouwen en objecten, vooral in Barcelona, waarvan de Sagrada Família het bekendste is.

* Gaudi wordt beschouwd als de grondlegger van de organische architectuur. Zijn werk valt onder de art nouveau/jugendstil. In Catalonië is deze stijl het Catalaans modernisme.

* Bij zijn diploma-uitreiking in 1878 zei de directeur Elie Rogent: “He aprobado a un loco o a un genio”, Ik heb een dwaas of een genie laten slagen. Gaudí kleedde zich altijd sjofel. Hij leefde alleen voor zijn werk. Hij huwde nooit.

* Catalonië bloeide economisch, maar werd politiek overheerst door Castilië (Madrid). Onderwijs in het Catalaans was verboden. Gaudí, een fervente Catalaan, sprak zo veel mogelijk Catalaans.

* De ‘Sagrada Familia’ is Gaudí’s belangrijkste werk. Een basiliek gebouwd in opdracht van een rooms-katholieke vrome broederschap ter ere van de heilige Jozef.

* In 1914 besloot Gaudí alleen nog maar aan de Sagrada Família te werken. Soms ging hij zelf langs de deuren om geld op te halen voor de bouw ervan. In zijn laatste jaren woonde hij zelfs op het bouwterrein. Aan de kerk wordt nog steeds gebouwd. Nog andere ontwerpen van Gaudí zijn werelderfgoed.

* Op 7 juni 1926 wandelde Gaudí over de Gran Via de les Corts Catalanes in Barcelona. Een tram reed hem aan maar stopte niet. Gaudí bleef bewusteloos achter. Hij was zwaargewond maar taxichauffeurs weigerden Gaudí naar een kliniek te brengen wegens zijn sjofel voorkomen.

* Uiteindelijk werd hij door een politie-officier naar het armenhospitaal gebracht. Hij weigerde een echte kliniek. “Mijn plaats is hier, tussen de armen.”

Sagrada Familia krijgt bouwvergunning

* 139 jaar nadat de eerste steen voor de bouw van de Sagrada Familia van Antoni Gaudí gelegd is, heeft de kerk eindelijk haar bouwvergunning te pakken. Dat meldde The Art News­paper . Drie jaar na die eerstesteenlegging, in 1885, werd de bouwvergunning wel aangevraagd, maar ze werd nooit goedgekeurd. De vergunning was essentieel om de kerk helemaal af te werken.

* De vergunning is nog geldig tot 2026. Dat is exact honderd jaar na de dood van de architect – Gaudí’s lichaam ligt in de crypte van de basiliek. ‘Het was een historische anomalie dat de Sagrada Familia geen vergunning had en dus illegaal gebouwd werd’, zei ­Janet Sanz, de schepen van ecologie van Barcelona aan AFP. Nu kunnen de façade van de Glorie en de centrale torens van de basiliek afgewerkt worden. Die bouwwerken kosten 4,6 miljoen euro.

– rood drukken voor bijkomende Wikipedia-info – maar dat wist u al –

HOUTEN KLARA

Misschien wel het mooiste liefdesverhaal van Antwerpen: dat van Houten Clara. Hendrik Conscience schreef er een boek over en maakte het houten beeld bekend. Het beeld bevindt zich in het Maagdenhuis (foto onder).

.

.

Setting … Het Mechelseplein in 1589

* De Spaanse graaf Calisio d’Almata en zijn Vlaamse vrouw Catheleyne (Catalina) van Gyseghem zijn dan net naar  Antwerpen verhuisd.  Catalina draagt een groot geheim met zich mee.

* Voor haar huwelijk met de Spanjaard was ze verloofd met Lanceloot van Bisthoven. Met hem kreeg ze een dochtertje, maar haar verloofde komt kort na de geboorte om tijdens de Spaanse Furie. Catalina besluit haar dochter achter te laten en krijgt daar achteraf veel spijt van.

* Terug in Antwerpen gaat ze op zoek naar haar dochter en vindt haar in het Maagdenhuis. Het kleine meisje staat daar bekend als ‘Houten Clara’ door haar stijve, houterige houding.

* Vanaf dan zoekt Catalina haar dochter constant op. Haar echtgenoot wordt jaloers en beschuldigt haar van vreemdgaan. Tijdens zijn tirade valt Catalina flauw. Hun dienstmeisje besluit dan de Spaanse graaf het hele verhaal te vertellen.

* En dan doet onze Spaanse edelman iets wat niemand verwacht: hij wil het kleine meisje ontmoeten. Wanneer hij haar ziet is hij meteen gecharmeerd door de schattige Clara. De Spaanse graaf wil haar zelfs adopteren.

* En het Houten Clara’-beeld? Dat is gemaakt op verzoek van de andere weesmeisjes. Zij misten hun vriendinnetje dat aan een nieuw leven begon als ‘Brigida Clara Juanita Contessa d’Almata’.

.

 

 

* Op de binnenkoer zie je een houten beeld van een 17de eeuws weesmeisje in uniform. Oorspronkelijk was het de hoofdpijler van een trap. Dit beeld kreeg vooral bekendheid door de novelle ‘Houten Clara’ van Hendrik ConscienceMet dank ook aan Ludo Helsen , de autoritaire kenner van Conscience en zijn werken.

 • Spijtig genoeg moeten we erbij zeggen dat dit mooie liefdesverhaal … verzonnen is.

Foto boven:  ‘Houten Clara’ door meester-beeldhouwer Jef Van Leeuw (r)

Medaar de zeiker …

Vandaag 8 juni is het de feestdag van de heilige Medardus, voor onze voorouders de heilige die oordeelt over een natte of een droge zomer. Wellicht slaat hij vandaag niet toe want … de weersvooruitzichten zijn alvast goed. Met 25° zonder regen zijn we dik tevreden.

Sint Medard, alias “Medaar de Zeiker” heeft met de jaren dan ook heel wat weerspreuken op zijn palmares staan.  Een proevertje? …

* Als Sint-Medard zijn sluizen openzet, is er voor zes weken weinig pret. Gevolgd door dit tiental ..

 • Op Sint-Medardus, voor onz’ zonden, regent het dikwijls katten en honden.
 • Onweer rond St-Medaar, dan wordt de zomer een twijfelaar.
 • Regen op St-Medaar: zes weken tevoor of zes weken ernaar.
 • Als St-Medardus pist, regent het zes weken aan een stuk.
 • Medardus met zijn regen, hou je in zes weken niet tegen.
 • St-Medardus van omhoge, hou hier beneden ‘t weer maar droge.
 • St-Medard geeft zijn zegen, met zes weken wind en regen.
 • Wat St-Medardus geeft voor weer, brengt hij ook in de oogsttijd weer.
 • Zoals St-Medardus het weder vindt, blijft het zes weken met zijn wind.
 • Vindt St-Medardus in regen troost, dan zendt hij die ook in de oogst.

Een verhaal uit de volksoverlevering vertelt ons hoe Medardus een regenheilige is geworden:

*Ooit zou het eens heel hard geregend hebben en Medardus vond nergens beschutting. Plots kwam er een arend aangevlogen en die bleef met gespreide vleugels boven Medardus hangen zodat hij beschut werd tegen de stortregen.*

Sinte-Medardus van omhoge,
laat beneden hier d’ aarde droge.

Sinte-Medardus, heilige man,
spaar ons de regen als het kan.
Zes weken lang koud en nat,
dat deugt niet voor land, noch voor stad.
Laat de wolken maar verdwijnen
en het zonneke weer schijnen.
Maak het weertje zoet en fijn,
we zullen u erkentelijk zijn.

En nog eentje …

* Ergens in een parochie werd op Medardusdag een processie gehouden, waarin zijn beeld door twee mannen op een draagstel werd meegevoerd. Maar plots begon het hard te regenen en iedereen, van misdienaar tot pastoor, werd zo doornat dat men de plechtigheden liet voor wat ze waren en men vluchtte naar huis. 

 * Het Medardusbeeld bleef onbeheerd onder een haag langs de weg achter. Pas na veertig dagen schoot het de beide dragers weer te binnen dat Medardus nog steeds buiten stond. Men ging hem halen en zodra hij weer op zijn droge plekje in de kerk stond, hield het op met regenen…

POSTIMPRESSIONIST PAUL GAUGUIN

399px-Paul_Gauguin_1891Vandaag 7 juni  werd de Franse kunstschilder Paul Gauguin geboren. Hij werd 54. De werken van Gauguin behoren tot het postimpressionisme. Een paar weetjes …

* In 1887 bracht Paul Gauguin vier maanden door op het eiland Martinique, samen met collega-kunstenaar Charles Laval. Beide kunstenaars droomden ervan een paradijselijke omgeving te vinden op het Caribische eiland.

* Met schitterende kleuren en gedurfde composities weerspiegelden ze het eiland in hun schilderijen en tekeningen als een primitief en tropisch paradijs. Ze hielden daarbij vast aan hun oorspronkelijke ideaal en gingen voorbij aan de harde dagelijkse realiteit van de gekoloniseerde wereld.

* In 1891 vertrok Gauguin naar Frans-Polynesië om te ontsnappen uit de Europese beschaving, en aan “alles wat kunstmatig en conventioneel was”. Dat hij in Frankrijk als kunstenaar weinig erkenning kreeg, heeft wellicht ook een rol gespeeld.

* Tahiti viel hem echter zo tegen dat hij al snel verder doorreisde naar de Markiezeneilanden. Hij leefde hier samen met Paou’óura, bij wie hij zoon Émile kreeg, geboren in 1899. Paul Gauguin werd maar 54 en stierf in 1903, overmand door een hartziekte en syfilis. Hij ligt begraven op het kerkhof in Atuona.

1024px-Paul_Gauguin_106 Paul_Gauguin_095

** De eersten die Gauguins bewonderden, waren Vincent en Theo van Gogh. De broers kochten twee schilderijen en een pastel, die ook nu nog in de collectie van het Van Gogh Museum zitten.

1 2 3 16