SCHERPENHEUVEL , bedevaartsoord

* Met ‘de val van Antwerpen’ in 1585 werd de afscheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke provincies – van wat eens het Bourgondisch rijk was – een feit. Het protestantse noorden , dat een 80-jarige oorlog met de Spaanse overheersers uitvocht , werd in 1648 een onafhankelijke staat. Het zuiden bleef onder de Spaanse knoet en werd gereformeerd als christelijke natie. Het verhaal van Scherpenheuvel hieronder past helemaal in die reformatie. Lees maar …

** De kerkelijke overheid ging zich meer en meer inspannen om de devotie in Scherpenheuvel op het rechte spoor te houden. Een belangrijk feit deed zich voor tijdens de vasten van 1602, wanneer de Zichemse Pastoor Godfried Van Thienwinckel een bescheiden houten kapelletje liet bouwen bij de eik.

Het genadebeeld werd van de eik gehaald en in het kapelletje geplaatst. Toen, in opdracht van de Mechelse aartsbisschop Hovius de Antwerpse bisschop Miraeus een onderzoek voerde naar de wonderen die in Scherpenheuvel plaatsvonden, gaf deze laatste de opdracht om de eeuwenoude eik te kappen.

Officieel gebeurde dit om veiligheidsredenen, maar waarschijnlijk omwille van de bijgelovige praktijken die aan deze boom verbonden waren.

De boom werd in drie stukken verdeeld en versneden in meer dan honderd mariabeeldjes die door de aartshertogen in heel Europa verspreid werden. Deze beeldjes droegen snel de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel uit, en worden tot op vandaag op verschillende plaatsen nog steeds vereerd.

Ondanks herhaalde aanvallen van ‘protestantse bendes’ bleef de toeloop in Scherpenheuvel groeien. Verschillende wonderen maakten dat deze plaats steeds verder bekend raakte.

Toen de Spaanse troepen in 1603 in ‘s Hertogenbosch konden standhouden tegen de troepen van de protestantse Maurits van Nassau, werd de overwinning toegeschreven aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

De aartshertogen Albrecht en Isabella kwamen als dank op bedevaart naar Scherpenheuvel en lieten er kostbare geschenken achter. Bovendien hadden zij opdracht gegeven om er een grotere stenen kapel te bouwen en dachten ze er aan om van Scherpenheuvel een nationaal heiligdom te maken.

De belangstelling van de aartshertogen voor Scherpenheuvel droeg de goedkeuring weg van de kerkelijke overheid die hierin een extra stimulans voor de maria-cultus zag en een stevige buffer tegen het protestantisme.

Na de val van Oostende in 1604 beslisten de aartshertogen om van Scherpenheuvel een zelfstandige stad te maken en er een grote kerk te bouwen. In 1605 kreeg het nieuwe stadje dezelfde stadsrechten als Oostende en in 1607 begon architect Wenzel Cobergher met de voorbereidingen van de bouw van een nieuwe kerk waarvan de eerste steen in 1609 door de aartshertogen zelf gelegd werd.

 De kerk werd gebouwd in de typische contrareformatorische bouwstijl, de barok. Zo werd Scherpenheuvel het katholieke antwoord op het protestantisme.

In 1610 werd Scherpenheuvel een zelfstandige parochie en kreeg ze een eigen pastoor, de Izegemnaar Joost Bouckaert. Deze onvermoeibare priester was de volgende dertig jaar van onschatbare waarde voor de uitbouw van het heiligdom en werd daarna bisschop van Ieper als opvolger van de bekende Jansenius.

Naast de materiële zorg voor de bouw van de nieuwe kerk had hij ook een grote pastorale bekommernis voor de bedevaarders. Onder zijn leiding werd in 1624 de congregatie van de Oratorianen van Philippus Neri opgericht. De Oratorianen moesten instaan voor het opvangen van de bedevaarders. Speciaal voor hen werd achter de nieuwe kerk een klooster gebouwd.

Nadat er bijna twintig jaar aan gewerkt was, kon aartsbisschop Jacobus Boonen in 1627, in aanwezigheid van aartshertogin Isabella, de nieuwe koepelkerk inwijden (de kerk kreeg pas in 1922 officieel de titel van basiliek).

Ondertussen was ook de nieuwe stad verder uitgebouwd als een (symbolisch) bolwerk met stadsmuren en -grachten. Het geheel van stad en kerk werd gebouwd in de vorm van een zevenhoek en overal werden symbolen en emblematische boodschappen verwerkt die de overwinning van het katholicisme uitbeelden.

De faam van Scherpenheuvel groeide gestaag en in de loop van de 17de eeuw bleven de bedevaarders uit binnen- en buitenland toestromen, waaronder talrijke vorstelijke en kerkelijke gezagsdragers.

Het opzet van de aartshertogen en van de aartsbisschop was geslaagd. Van een onbewoonde plaats waar een mariabeeldje vereerd werd, groeide Scherpenheuvel uit tot een een stad en een internationaal gekend en gerenommeerd heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw.

 Tot op vandaag blijft Scherpenheuvel het drukst bezochte bedevaartsoord van België.

(tekst mij toegezonden – wellicht uit een heemkundig blad – met dank alvast)

VINCENT VAN GOGH

29 JULI 1890  overleed Vincent Van Gogh. Twee dagen eerder had hij zichzelf een kogel door de borst geschoten. Die miste zijn hart, maar veroorzaakte inwendige bloedingen. Vincent Van Gogh, de toen nog miskende schilder, stierf in de armen van zijn broer Theo. De volgende dag werd hij in Auvers-sur-Oise begraven.

met dank aan de ‘Kalender met een hoek af’
* enkele schilderijen van van Gogh …
Op 29 juli 1890 overleed Vincent van Gogh dus in Auvers-sur-Oise. Hij werd er de volgende dag begraven door zijn broer, de man die hem een leven lang financieel boven water hield.
° De ‘Aardappeleters (helemaal boven) was een van zijn belangrijkste werken uit de Nederlandse periode.
° Vincent van Gogh werd beroemd met zijn zonnebloemen.
° Tijdens zijn leven verkocht Vincent … 1 schilderij. Later werd hij een van de duurst betaalde schilders ooit. Dat heeft hij echter nooit geweten. Overgeheveld naar de nu-tijd zou hij onmetelijk rijk zijn.
° De collectie van de familie Van Gogh vormde later de basis voor het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam.

Machu Picchu

“Opeens stond ik voor muren van vervallen huizen. De muren waren moeilijk te zien, omdat ze overwoekerd waren door bomen en mos, maar in de schaduw van bamboebosjes en onder dichte begroeiing van klimplanten waren prachtige bouwwerken zichtbaar, de mooiste in heel Amerika. De muren waren gemaakt van witte granieten blokken van gigantische afmetingen, die met grote precisie waren uitgehouwen en samengevoegd. Er waren schitterende tempels en koninklijke huizen te zien, een groot plein en nog tientallen huizen. Het leek wel een droom…”

* Zo omschreef Hiram Bingham zijn eerste aanblik van Machu Picchu op 24 juli 1911.

* Machu Picchu , een ruïnestad van de Inca’s in Peru. Ze werd in de 16e eeuw verlaten om in 1866 …  herontdekt te worden. Er is in de ruïnes nog veel van de Incabeschaving terug te vinden.  Aangenomen wordt dat de bouw van de stad Machu Picchu werd begonnen rond 1440. Tot aan de Spaanse verovering van het gebied in 1532 was de stad bewoond.

** Vaak wordt aangenomen dat Machu Picchu een buitenverblijf was voor koningen en andere hooggeplaatsten. De stad heeft immers veel verblijven voor edelen en een paar woningen voor hun dienaren. Er konden rond de 750 personen in de stad verblijven.

* Gedurende de regentijd, als er geen koningen aanwezig waren, zouden er veel minder mensen in Machu Picchu geweest zijn. Toen de Spanjaarden het rijk van de Inca’s versloegen zonder ze iets afwisten van het bestaan van de stad, stopte de regelmatige trek van en naar Machu Picchu door edelen en raakte de stad verlaten.

** In 1866 vond de Duitse goudzoeker en houthandelaar August Berns de bergstad. Met toestemming van de Peruaanse regering plunderde Berns de stad en verkocht de historische schatten aan Europese musea.

** In 1911 verrichtte de historicus Hiram Bingham een studie naar de Incapaden in de omgeving van de stad. Op 24 juli ontdekte hij Machu Picchu opnieuw. Brede bekendheid kreeg de stad in 1913 toen National Geographic een compleet nummer wijdde aan Machu Picchu. In 1983 werd de stad opgenomen in de Wereldgoedlijst van UNESCO.

* Machu Picchu is een populaire toeristische attractie, van grote betekenis is voor het toerisme van de hele regio. Per jaar trekt de plaats rond de 400.000 bezoekers. Maar de UNESCO vreest , niet onterecht, dat dit grote aantal bezoekers de stad verder zal beschadigen.

** Sinds de jaren 1990 werden winkels, hotels en dergelijke gebouwd langs het oude Incapad waarlangs deze stad te bereiken is.

* De geïsoleerde ligging van Machu Picchu leidde ertoe dat in januari 2010 bijna tweeduizend toeristen het gebied meerdere dagen niet meer konden verlaten nadat een deel van de spoorbaan door zware regenval was geblokkeerd.

** Vanaf Aguas Calientes rijden er vaak bussen naar Machu Picchu. De klim van 350 meter door het tropisch regenwoud kan te voet gemaakt worden.

* Een blikvanger op alle afbeeldingen van Machu Picchu is de Huayna Picchu (“jonge berg”), de bergtop die aan de noordkant van de stad hoog daar boven uit steekt. De top is 2.700 meter hoog en is te voet bereikbaar door middel van een tamelijk steile klim. Op plaatsen waar het pad te steil is, maakt men gebruik van touwen voor houvast. De beklimming duurt ongeveer een uur en een redelijke conditie is daarbij nodig.

* De stad Machu Picchu is voornamelijk opgetrokken in graniet uit de omgeving. Machu Picchu is gelegen tussen twee breuklijnen , min of meer te herkennen in het landschap door de loop van nabijgelegen rivieren. (gelezen bij Historiek en Wikipedia)

NORBERTIJNEN IN VORST-laakdal

900 JAAR NORBERTIJNEN in GROOT-VORST en HET MERODEGEBIED


Vanaf vandaag 23 JULI tot en met 8 AUGUSTUS 2021 kan je de tentoonstelling, uitgewerkt door De Merode, bezoeken in de Sint-Gertrudiskerk van Groot-Vorst.

* Tijdens de tentoonstelling worden ook een aantal kunstschatten van de Vorstse kerk getoond. Een echte belevenis.

* De tentoonstelling kan elke dag gratis bezocht worden tussen 13u30 uur en 17u.

Bikini en de atoombom

Een luchtig onderwerp voor een ietwat kille vakantiedag moet kunnen. Het moderne tweedelige badpak (bikini) werd op 14 juli 1946 in Parijs voor het eerst op de markt gebracht door de Franse auto-ingenieur en kledingontwerper Louis Réard.

Maar waarom werd het kledingstuk eigenlijk ‘bikini’ genoemd? Vrij simpel, zo blijkt.

° De Amerikanen waren in deze periode aan het experimenteren met atoomwapens op de onbewoonde atol Bikini, die deel uitmaakt van de Marshalleilanden. Louis Réard verwachtte dat zijn nieuwe kledingstuk voor dames zou in slaan als een bom en noemde het daarom ‘bikini’.

° In werkelijkheid was de bikini niet meteen een doorslaand succes. De Fransman had veel moeite een model te vinden dat het kledingstuk op de catwalk wilde tonen.

° Veel van de modellen vonden de bikini te onzedig en ook vanuit de katholieke kerk waren er klachten te horen. Uiteindelijk vond Réard naaktdanseres Micheline Bernardini bereid de bikini op de catwalk aan het publiek te tonen.

° In de jaren hierna was de bikini zo nu en dan te zien. Tijdens de Miss World-contest van 1951 droegen bekende modellen het nieuwe kledingstuk, maar daarna werd de bikini van de competitie geweerd.

° Belangrijk voor de populariteit van de bikini was het jaar 1953. De wereldberoemde actrice Brigitte Bardot vertoonde zich toen in bikini op het filmfestival in Cannes. Al snel volgden ook andere bekende artiesten, waaronder Rita Hayworth en Ava Gardner. De bikini brak hierna mondiaal door.     -foto boven-Brigitte Bardot in bikini, 1953 )

Romeinse bikini

Réard ontwikkelde overigens niet als eerste een tweedelig badpak. Op wandschilderingen en een mozaïek uit de vierde eeuw na Christus die gevonden zijn in de Villa Romana del Casale in het Siciliaanse bergstadje Piazza Armerina zijn vrouwen te zien met een soortgelijk kledingstuk.

THOR HEYERDAHL

Een eerste poging mislukte, maar in 1970 lukte het wel. In 56 dagen vaarde Thor Heyerdahl van Marokko naar Barbados. Dat overzeese eiland bereikte hij op 12 juli. De Ra II staat in het Kon-Tiki Museum in Oslo. De grootste bekendheid verwierf Heyerdahl evenwel met de Ra I…

* Thor Heyerdahl  (1914-2002) studeerde biologie en geografie aan de Universiteit van Oslo, waar hij zich in de antropologie van Polynesië specialiseerde. Hij onderzocht aandachtig de migratieroutes van de Marquesas en van de indianen van de kust van Brits-Columbië . Een plan rijpte in het avontuurlijke hoofd van de Noor..

* Thor Heyerdahl beweerde dat intercommunicatie tussen de continenten is opgetreden lang voordat Marco Polo of Columbus ze bezocht. Zowel voor- als tegenstanders fronsten de wenkbrauwen. Maar Thor voegde de daad bij het woord.

** In de jaren zestig begon de onvermoeibare Heyerdahl de bouw van een boot van Egyptisch papyrusriet van circa 17 meter lengte, die hij naar de Egyptische zonnegod Ra noemde. Thor wilde bewijzen dat men met de middelen van toen een oceaan kon oversteken.

** In 1947 reisde hij vanuit Peru naar Polynesië, gedurende 101 dagen, op de Kon-Tiki , een vlot uit riet, waarvan een replica in het Tenerifemuseum Pirámides de Güímar staat.

** De Kon Tiki-expeditie duurde 101 dagen. Met 5 mannen en 1 papegaai aan boord van een vlot helemaal de Stille Oceaan over. Vanuit Peru naar Polynesië legde hij met de Ra I liefst 6 880 km af.

* Het boek over die reis werd een bestseller. Hij won er ook een Hollywood-Oscar mee in de categorie ‘beste buitenlandse full-length documentaire’ in 1951. De enige Noorse film die ooit met een Oscar werd bekroond.

TENERIFE ?!

°°° In 1990 tekende Thor voor een ‘hispano-noruego’-project op Tenerife , het belangrijkste van de Canarische eilanden, ter bescherming van de piramides van Güímar aldaar. In 1991 onderzocht Heyerdahl ter plaatse grote steenhopen en merkte dat het niet zomaar stenen waren, maar piramides.

° Hij ontdekte dat de hoeken van de piramides manueel bewerkt waren en dat de grond geëgaliseerd werd vooraleer ze gebouwd werden. Bovendien zijn de piramiden niet opgebouwd met stenen uit nabije velden, maar uit lavarotsen. Verder ontdekte Thor Heyerdahl dat de piramiden in speciale astronomische posities geplaatst waren.

° Op 21 juni, de dag van de zomerzonnewende, is er een dubbele zonsondergang te beleven vanaf de grootste piramide. Dit komt omdat de zon achter de hoogste bergtop daalt, dan weer zichtbaar wordt en tenslotte achter de volgende bergtop weer verdwijnt. Merkwaardig genoeg hebben alle piramiden een trap aan de westzijde.

° Ondanks zijn onderzoek heeft Heyerdahl nooit de leeftijd van de piramides kunnen achterhalen of de vraag kunnen beantwoorden wie deze piramiden heeft gebouwd. In 1988 werd het 65.000 m² grote gebied van de Güímar-piramiden geopend voor het publiek als etnologisch park.

* In 1994 kwam Heyerdahl op Tenerife wonen. Hij stierf evenwel op 18 april 2002 in Colla Micheri (Italië).

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag 11 juli is het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1973 is de feestdag voor Vlaamse ambtenaren een verplichte vrije dag. Alle Vlaamse openbare diensten blijven vandaag dicht. Niet moeilijk, dat zijn ze elke zaterdag.

De-Guldensporenslag-De-strijd-om-Vlaanderen-1302-e1454772735398° Haast iedereen kent het verhaal van de Guldensporenslag, waarbij het ‘volc te voet’ op 11 juli 1302  zegevierde over de Franse cavalerie die zich vastreed in de Vlaamse flauma, het moerasland dat Vlaanderen vroeger was . De beroemde Groeningekouter bij Kortrijk (in de beemden), zoals we het leerden op school.

* Het woord Vlaming is afgeleid van het Germaanse woord flauma wat vloed betekent. Wie in een gebied woonde dat onderhevig was aan overstromingen was een flaumung. De Romeinen van Caesar noemden ze al Flandrensis en de gouw Flandria. De stap naar Vlaming en Vlaanderen is dan nog klein.*

Guldensporenslag_Lands_Glorie° Na afloop van die slag, die nog geen dag duurde, werden de verzamelde gulden sporen van de Franse ridders (rijders) door de Vlaamse milities, voornamelijk ambachtslieden en boeren, verzameld en als trofeeën opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

° Aanleiding van die Franse ingreep waren de Brugse Metten van 18 mei 1302. Toen sneden ontevreden Bruggelingen de keel door van de in hun stad gelegerde Franse soldaten van koning Filips de Schone. 120 mannen lieten daarbij het leven.

° Militair gezien was de Guldensporenslag evenwel een tour de force. Afgetrainde strijdrossen waarop ridders in geoliede wapenuitrustingen nagelnieuwe lansen in de lucht priemden, waren niet langer een garantie voor triomf en glorie.

Jan_Breydel_Pieter_de_Coninck° Het verhaal van deze heroïsche slag ging echter in de tijd verloren, vijf eeuwen lang. Toen Hendrik Conscience het na de onafhankelijkheid van België (1830) uit de vergeethoek haalde met zijn boek ‘De leeuw van Vlaanderen’ galmde de romantiek door de 19de eeuw.

° Conscience zorgde voor de mythe van een overwinning van het Vlaams op het Frans. Van een taalstrijd was toen evenwel nog geen sprake. In het Franse leger van destijds vochten immers ook Dietssprekende Brabantse ridders mee.

° In feite was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten én zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

° De namen van Jan Breydel en Pieter De Coninck kent iedere Vlaming, maar in de slag bij Kortrijk speelden zij geen hoofdrol. De strategie werd er bepaald door Gwijde van Namen, Willem van Gulik en Jan van Renesse (een echte voorvader van de wijnmaker in Genoels-Elderen). Het was hun keuze om zich achter de Grote Beek en de Groeningebeek op te stellen. Zij durfden het aan om met een leger voetvolk de machtige Franse ruiterij te bekampen, met het bekende resultaat.

* Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat de stedelingen voortaan zelf hun zaken wilden regelen en bereid waren daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij vielen.

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

11 juli heeft het in 1973 dan wel geschopt tot dé feestdag van de Vlaamse Gemeenschap , van een revolutionaire taalstrijd is in ieder geval nooit sprake geweest.

* Aan Franse kant vochten Dietssprekende ridders uit Brabant mee en de in gevangenschap verblijvende Vlaamse graaf sprak … Frans.

* Net als de inwoners van het huidige Douai die hun Vlaamse identiteit nog vurig hadden uitgeroepen in hun Franse moedertaal ‘Wij zijn allemaal Vlamingen en wij zullen Vlamingen blijven ongeacht welke taal we spreken !’

 In wezen was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten en zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

* Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat bij afwezigheid van de graaf in gevangenis de stedelingen het heft in handen namen. Zij wilden voortaan zelf hun zaakjes regelen en waren bereid daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij neervielen.

* Koning Filips de Schone (geen voorvader van Swa VG , of toch?)  nam even later Vlaanderen opnieuw in de tang en presenteerde de rekening. Het graafschap Vlaanderen moest al zijn Franssprekende gebieden afstaan.

* De koning moest wel dulden dat Vlaanderen bleef bestaan en door een dynastie van graven werd bestuurd. Tegelijk liet hij wel toe dat de ambachtsgilden voortaan politieke medezeggenschap kregen in de stadsbesturen.

(met dank aan Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’)

 

De Leeuw van Vlaanderen

In 1838 schreef Hendrik Conscience de roman De Leeuw van Vlaanderen. Dit boek leverde een belangrijke bijdrage tot de grotere bekendheid van de Guldensporenslag bij het grote publiek.

Nochtans schetst het werk een zeer geromantiseerd beeld van de strijd en inmiddels zijn via historisch onderzoek bepaalde elementen uit het boek foutief gebleken.

Zo wordt het belang en de aanwezigheid van Jan Breydel erg uitvergroot terwijl de èchte architect van de overwinning, Jan van Renesse, amper aan bod komt.

Alhoewel de Vlaamse Beweging de roman vaak als een symbool voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd gebruikt, schreef Conscience het boek destijds in feite om het Belgisch patriottisme aan te wakkeren.

In het bekende ‘Voorwoord’ van het boek vraagt Conscience respect voor de Nederlandse taal en voor de Vlamingen binnen de Belgische staat, ‘die men niet tot Walen mag maken.’

Hoewel Conscience als Belgische patriot zelf had meegestreden voor de onafhankelijkheid van België (zie ook zijn boek ‘De Omwenteling van 1830’), nam hij dus geen blad voor de mond om de achterstelling van de Vlamingen aan te klagen.

Alexander de Grote

Alexander de Grote (356 v.Chr.-323 v.Chr.) was  veldheer en koning van Macedonië. De jonge Alexander kreeg les van Aristoteles, de bekende filosoof.

375px-BattleofIssus333BC-mosaic-detail1° Toen zijn vader Filippus II vermoord werd, nam de 20-jarige Alexander het bevel over en begon als koning met de verovering van Griekenland. In 336 v.Chr. onderwierp hij de Griekse stadsstaten. Het rumoerige Thebe maakte hij met de grond gelijk.

° Zijn bijnaam ‘de Grote’ dankte hij aan de enorm grote gebieden die hij veroverde. Eerst vielen Libanon, Syrië en Egypte voor hem. Dan eigende hij zich het enorm grote Perzische rijk toe door het leger van de Perzische koning Darius te verslaan. Het Perzische leger was nochtans tienmaal groter dan het Macedonische. Darius werd gedood door zijn eigen soldaten, zo bang waren ze voor Alexander …

° In 327 v.Chr. keerden zijn kansen. Alexander versloeg weliswaar de Indiase vorst, maar door de aanhoudende tropische regens weigerden zijn mannen verder te vechten. Op hun terugtocht stierven duizenden soldaten door ontbering.

° Alexander keerde terug naar Babylon. Hij maakte meteen weer plannen om het Arabisch Schiereiland binnen te vallen, maar zijn dood verhinderde dat. Toen hij op 11 juli 323 v.Chr. op z’n 33ste stierf, was hij al veel minder populair onder de Macedoniërs omdat hij veel Perzen voortrok en zich Perzisch kleedde.

° Alexanders rijk strekte zich uit van Macedonië tot aan het Himalayagebergte, 4 000 km ver. Hij zorgde voor de verspreiding van de Griekse cultuur in het Oosten, stichtte zo’n 70 nieuwe steden en stimuleerde de handel. De stad Alexandrië in Egypte, lange tijd de hoofdstad,  is naar hem vernoemd.

* Bij leven was Alexander reeds een legende met een goddelijke status.Veel mensen die na hem grote dingen deden in de Grieks-Romeinse tijd werden vergeleken met Alexander de Grote. Het grootste compliment dat een Griekse of Romeinse veldheer kon krijgen, was vergeleken te worden met Alexander de Grote.

korenveld met kraaien

Vincent van Gogh schilderde op 10 juli 1890 het schilderijKorenveld met kraaien. Men nam jarenlang aan dat dit het laatste schilderij van de kunstenaar was. Vincent overleed op 29 juli 1890 in Auvers-sur-Oise.

° In januari 1890 verscheen de eerste positieve kritiek op zijn werk. Deze beoordeling van de kunstcriticus Albert Aurier zorgde even voor nieuw elan. In mei voelde de kunstenaar zich herboren en was hij weer in staat om terug te keren naar de buitenwereld, schreef Lucinda Hawksley. “Hij liet zich ontslaan uit het hospitaal van Saint-Rémy en ging weer bij Theo wonen, die inmiddels was getrouwd.”

° Na enkele weken verhuisde Vincent van Gogh naar Auvers-sur-Oise: “Er zijn eindeloze korenvelden onder sombere luchten en ik heb me niet verzet tegen de poging droefenis en eenzaamheid uit te beelden. Ik geloof haast dat deze schilderijen je vertellen wat ik in woorden niet zeggen kan.”

1 2 3 18