De ‘grot van Lascaux’

De  ‘grot van Lascaux’

Op 12 september 1940 ontdekken vier Franse tieners de zogenaamde grot van Lascaux. De grot werd wereldberoemd vanwege een grote hoeveelheid prehistorische schilderingen die op de wanden te vinden zijn.

* De grot van Lascaux bevindt zich in het dal van de Vézère bij Montignac en is wereldberoemd vanwege de grote hoeveelheid goed geconserveerde schilderingen.

* De kunstwerken dateren uit het paleolithicum. Ze werden voor zover bekend tussen de 15.000 en 10.000 jaar geleden gemaakt.

* De grot wordt ook wel de “Sixtijnse Kapel van de paleolithische kunst genoemd. Sinds 1979 staat de grot op de werelderfgoedlijst van Unesco.

* Waarom de schilderingen duizenden jaren geleden werden gemaakt is nog altijd niet helemaal duidelijk. Volgens sommige wetenschappers gebeurde dat door priesters of sjamanen. Zij zouden Moeder Aarde ermee willen aanporren om de mensen geluk en voedsel te geven.

De ontdekking

* Vier tieners ontdekten de grot doordat er een boom was omgewaaid die daarmee een gat blootlegde. De vier vrienden kropen door het gat en ontdekten de tekeningen al vrij snel in het licht van een kleine olielamp.

* Een dag later keerden de tieners terug met betere lampen. Drie dagen na de vondst brachten ze uiteindelijk een van hun leraren van de vondst op de hoogte en daarna verspreidde het nieuws zich snel.

* In 1961 reeds werd de grot van Lascaux gesloten voor het publiek omdat de schilderingen, door de verstoring van de atmosfeer en belichting, door algen werden aangetast. Voor toeristen werd in de nabijheid van de grot voor een replica gezorgd.  (meer op Historiek je gids in de geschiedenis – rood drukken)

ROWLING EN HARRY POTTER

De Britse schrijfster J.K. Rowling verkocht miljoenen exemplaren van de boeken uit de serie over tovenaarsleerling Harry Potter. De boeken werden ook verfilmd en bleken ook hier regelrechte kassuccessen te zijn

* Joanne Kathleen Rowling werd op 31 juli 1965 geboren in Chipping Sodbury bij Bristol. Vandaag wordt ze 56. Gefeliciteerd alvast!

* Tot 1986  studeerde ze Frans aan de universiteit van Exeter. Vier jaar later vertrok ze naar Portugal, waar ze Engelse les gaf. Nog in Portugal trad ze in het huwelijk met televisiejournalist Jorgue Arantes. In 1993 werd dochter Jessica geboren.

* Na haar scheiding ging J.K. Rowling terug naar Engeland. Ze vestigde zich in Edinburgh.

*J.K. Rowling schreef eerst twee boeken voor volwassenen. In 1990 ontstond het idee voor de Harry Potter boeken. Het eerste Potter-boek werd enkele keren afgewezen, dan toch uitgegeven. Het boek over de tovenaarsleerling Harry Potter werd een enorm succes.

* In 1999 brak J.K. Rowling internationaal door met haar eerste drie boeken.

* De volgende Potter-reeks werd overbekend : ‘Harry Potter en de steen der wijzen’ (1998), ‘Harry Potter en de geheime kamer’ (1999), ‘Harry Potter en de gevangene van Azkaban’ (2000), ‘Harry Potter en de vuurbeker’ (2000), ‘Harry Potter en de Orde van de Feniks’ (2003), ‘Harry Potter en de Halfbloed Prins’ (2005) en ‘Harry Potter en de Relieken des Doods’ (2007).

* Nadat J.K. Rowling in 2012, ‘The Casual Vacancy’ (Een goede raad), haar eerste boek voor volwassenen, onder haar eigen naam uitbracht, probeerde ze het ook onder het pseudoniem Robert Galbraith. ‘The Cuckoo’s Calling’ (Koekoeksjong) was een detective in de traditie van Agatha Christie en Ruth Rendell. The ‘Cuckoo’s Calling’ bleek het begin van een nieuwe serie.

VINCENT VAN GOGH

29 JULI 1890  overleed Vincent Van Gogh. Twee dagen eerder had hij zichzelf een kogel door de borst geschoten. Die miste zijn hart, maar veroorzaakte inwendige bloedingen. Vincent Van Gogh, de toen nog miskende schilder, stierf in de armen van zijn broer Theo. De volgende dag werd hij in Auvers-sur-Oise begraven.

met dank aan de ‘Kalender met een hoek af’
* enkele schilderijen van van Gogh …
Op 29 juli 1890 overleed Vincent van Gogh dus in Auvers-sur-Oise. Hij werd er de volgende dag begraven door zijn broer, de man die hem een leven lang financieel boven water hield.
° De ‘Aardappeleters (helemaal boven) was een van zijn belangrijkste werken uit de Nederlandse periode.
° Vincent van Gogh werd beroemd met zijn zonnebloemen.
° Tijdens zijn leven verkocht Vincent … 1 schilderij. Later werd hij een van de duurst betaalde schilders ooit. Dat heeft hij echter nooit geweten. Overgeheveld naar de nu-tijd zou hij onmetelijk rijk zijn.
° De collectie van de familie Van Gogh vormde later de basis voor het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam.

JAN VAN EYCK OVERLeden

19 mei 1425 staat hij geregistreerd als hofschilder en kamerdienaar van hertog Filips de Goede. Uit de archieven weten we dat Jan bijzonder in de gunst van deze Bourgondische vorst moet hebben gestaan. Hieruit blijkt de bijzonder geprivilegieerde status die Jan van Eyck genoot en die voor een kunstenaar in die tijd zeer ongewoon was.

* Welke werken Jan van Eyck in deze periode schiep is niet geheel duidelijk. Geen enkel werk uit deze periode is in het origineel overgeleverd.

* Uit de archieven blijkt ook dat aan Jan van Eyck grote sommen werden betaald voor het maken van reizen waarbij meestal niet duidelijk wordt gepreciseerd waartoe die reizen dienden en waarheen ze hebben geleid.

* Wellicht ging het om diplomatieke missies, waarbij Jan onder meer de taak zou hebben gehad onderweg tekeningen en aantekeningen te maken die dienst konden doen voor toekomstige militaire campagnes van de hertog.

* Men mag immers niet vergeten dat Europa op dat ogenblik nog niet in kaart was gebracht. Kennis over de ligging van wegen, rivieren, passen, bergketens, bronnen, steden en fortificaties waren erg waardevol voor het plannen van militaire operaties.

* Jans meetkundige en cartografische kennis blijkt ook uit de verloren “Mappemonde” (wereldkaart) die hij nog voor de hertog zou maken.

* Verder is het aannemelijk dat Jan tijdens deze tochten ook Italië bezocht. Hier kan hij in contact zijn gekomen met de nieuwste ontwikkelingen in de schilderkunst van het Quattrocento, die ook zijn eigen werk duidelijk hebben beïnvloed.

** Vanaf 1431 vestigde Van Eyck zich definitief in Brugge. In 1432 kocht hij een voornaam huis in de Nieuwstraat, parochie Sint-Gillis. In datzelfde jaar ontving hij er de Brugse raadslieden in zijn atelier. De huur bedroeg dertig schelling en werd ook na zijn dood verder betaald door zijn weduwe Margaretha (tot 1444).

** Op 6 mei 1432 keken Filips de Goede en zijn Bourgondisch gezelschap als eersten naar het Lam Gods. Zo’n flagrant realisme hadden ze wellicht nog nooit aanschouwd.

* Van Eyck schilderde ook in opdracht van Italiaanse kooplieden, van leden uit de hogere clerus en van edellieden. Voor het stadsbestuur beschilderde hij de beelden die op de gevel van het stadhuis werden geplaatst. Schilders uit die tijd moesten overal hun mannetje kunnen staan.

* Het vertrouwen dat hij genoot had ook een keerzijde. Toen er strijd ontstond tussen Filips de Goede en de Brugse gemeentenaren en dit ontaardde in een heuse opstand in 1436-1438, werd de grond te heet onder de voeten van de hofschilder.

* Zoals vele anderen die hun steun aan de hertog verleenden, sloeg Van Eyck op de vlucht. Pas tegen het einde van 1438, toen de vrede weer intrad, keerde hij naar Brugge terug.

° De vergoeding voor de begrafenis en het luiden van de klokken werd ingeschreven op 23 juni 1441 zodat we met zekerheid kunnen zeggen dat Jan van Eyck zijn penseel definitief neerlegde ergens bij aanvang van de zomer.

Hij moet ongeveer 50 lentes hebben geteld, weet Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’.

* Op 9 juli 1441 stierf Jan van Eyck , weet een andere bron. En preciseert verder … In het voorjaar van … 1442 zet zijn (?) broer Lambert het stoffelijk overschot van zijn broer bij in de vandaag verdwenen Sint-Donaaskerk in Brugge.

° Jans dochter Livina trad in 1449 of 1450 in het Sint-Agnesklooster in Maaseik. Rond die tijd verkocht zijn vrouw Margareta van Eyck het huis in Brugge en hield het schildersatelier op te bestaan.

* Jan Van Eyck werd begraven op het kerkhof van de Sint-Donaaskerk. Op de grafplaat stond: Hier licht Mr. Joannes de Eijcke den alderconstichsten meester van schilderije die in dese Nederlanden gheweest heeft. Hubert, zijn oudere broer, overleed reeds in 1426. Toch worden beide Maaslandse broers in één adem genoemd wanneer het gaat over het schilderen van het Lam Gods. Wellicht heeft Hubert alleen het ontwerp van het imposante werk helpen op poten zetten. Jan en een sliert erg bekwame schilders werkten het helemaal af.

** De roem van Jan reikte toen reeds tot in Italië. Voor de humanist Bartolomeo Fazio was Van Eyck gewoonweg de grootste schilder van zijn tijd. Voor mij ook.

makelstraat in india

AGNES EN MARTIN in NOORD INDIA en RAJASTHAN

Agnes Meeus en Martin Peeters uit de Makelstraat in Veerle hebben het reizen in het bloed . Zwembadtoerisme is niet aan hen besteed . Reizen , dat is rondtrekken , ontdekken , bezoeken , andere culturen opsnuiven . Op hun palmares prijken al mooie dingen : Cuba , Jamaica , Dominicaanse Republiek , Mexico , Sri Lanka Tanzania en vele andere … met vliegtuig of cruiseschip , maakt niet uit .

Toen we hen vroegen even een grote reis na te vertellen , kozen ze unaniem voor India – Rajasthan.  Een reis die ze in 2015 ondernamen en die nog nazindert .

Agnes : “ Ik was vooral aangetrokken door het kastensysteem , dat me erg tegen de borst stuitte . Dat wou ik ter plaatse zien en meemaken .  Dagen later kwamen we thuis van een reis vol bewondering , verwondering en diepe indrukken .  We hebben het er nog vaak over bij het herbekijken van de foto’s . ”

Martin : “ Beginnen we met geen be- maar verwondering om het drukke Indische verkeer te schetsen . Indiërs moesten van de koloniale Engelsen links rijden en zijn dat blijven doen . Op hun manier althans . Voor buitenlanders als wij is dat  overweldigend en beangstigend , want iedereen rijdt gewoon waar hij wil . Een straat oversteken vergt van ons lef en durf , maar aarzel niet als je dat van zin bent . Vooral niet stoppen onderweg, is de boodschap . De straten liggen vol rommel , afval , vuilnis en daarin varkens , koeien , honden … op zoek naar eten . Drinken gebeurt uit grote kuipen waarin mensen zich wassen . Toch stinkt het er niet . ”

Agnes : ” De jonge Indiërs spreken Engels  , de oudere houden het bij Hindi of één van de vele oude dialecten .  Onze Belgische reisbegeleider had een Indische gids mee van een hogere kaste . Hij studeerde in Nederland , sprak ook een mondje Nederlands en wist veel te vertellen over de lokale cultuur . Hij was gehuwd met een meisje van zijn kaste . Als je geliefde tot een lagere kaste behoort , kom jij daar ook terecht en breek je met je familie . Ook de bruidsschat voor dochters bestaat nog . Naast de dure bruidsschat staat het meisje ook nog in voor het feest , dat één week duurt . Het kastenverschil slaat nog steeds een enorme brug tussen rijk en straatarm . Zij die niks meer hebben , leven gewoon op straat , tussen het vee en duelleren mee voor de mooiste brokken. Schoolplicht is nog zoiets . Ze bestaat maar de kinderen moeten vaak gaan werken om iet of wat eten op de plank te krijgen . “

Martin : “ Mensen hebben ook een ander begrip van hygiëne dan wij . In de stad bv. plast men ongegeneerd tegen de muren , op het platteland doet men zijn gevoeg gewoon op de grond . In de vele tempels mag je alleen blootsvoets binnen of op sokken . Het ontsmettingsmiddel vooraf is ook goed voor je handen .”

Agnes : “ Wat hebben we allemaal gezien op onze 16-daagse reis ? We legden 3.700 km af en bezochten zoveel dat het nauwelijks te bevatten viel . Kleurrijke dorpen , woestijntochten , tuinen , tempels , forten , natuurparken en niet te vergeten : de vele activiteiten onderweg .”

“ De mooiste tempel is ongetwijfeld de Taj Mahal . Ik moet je zeker niets vertellen over het witte marmer , de fabelachtige architectuur , de tuinen , zelfs op tv kijk je er je ogen op uit . ”  (hun eigen, prachtige foto’s)

DE SCHREEUW

* “Het werk van Munch staat in het teken van een ontluisterd mensbeeld,” schreef Gottlieb Leinz in zijn studie over moderne kunst. “De betekenis van zijn werk, dat van cruciale invloed is geweest op het vroege Duitse expressionisme, is niet zozeer in de formele kwaliteiten ervan gelegen als wel in de genadeloze wijze waarop gestalte wordt gegeven aan vereenzaming, dood en vervreemding.”
.
** Het is niet de persoon op de brug die schreeuwt. De natuur schreeuwt hier naar de vertwijfelde bijna anonieme persoon op de brug. Hij houdt zijn handen voor zijn oren om te voorkomen dat hij wordt overweldigd door het natuurgeweld.
.
* Hemel en aarde, water en mensen gaan kolkend, in draaiende lijnen in elkaar op. De macht van de natuur overvalt de mens vanuit een hinderlaag. Het werk van Edvard Munch heeft vaak een melancholieke , zelfs depressieve sfeer.
.
* De oorzaak hiervan moet gezocht worden in zijn jeugd. Munch werd op jonge leeftijd geconfronteerd met ziekte en dood. Zijn moeder overleed aan tuberculose toen hij vijf jaar was. Later stierf ook zijn zus Sophie (15) aan deze ziekte. Zijn vader overleed in 1889, toen Edvard Munch in Parijs woonde.
.
* “We moeten geen interieurs met lezende mannen en breiende vrouwen meer schilderen. We moeten levende mensen schilderen die ademen, voelen, lijden en de liefde bedrijven. Ik schilder niet wat ik zie, maar wat ik zag ,” zei Edvard Munch ooit.

Sax van saxofoon

Adolphe Sax (1814-1894) – Uitvinder van de saxofoon
.
De Belgische instrumentenbouwer Adolphe Sax werd vooral beroemd door zijn uitvinding van de saxofoon, een instrument dat tevens naar hem vernoemd is.
.
Adolphe Sax (1814-1894)
Adolphe Sax
* Adolphe Sax wordt op 6 november 1814 geboren in Dinant.
Vader Charles-Joseph Sax is instrumentenbouwer en bekend omwille van enkele belangrijke veranderingen aan de hoorn.

* Zijn vader is ook eigenaar van een blaasinstrumentenfabriek in Brussel. Zoon Adolphe begint al jong instrumenten te bouwen.

* Op zijn 15de bouwt hij voor een wedstrijd een fluit en een klarinet. Na schooltijd experimenteert Sax verder met het bouwen en ontwerpen van en voor instrumenten.

* Zijn eerste belangrijke uitvinding wordt een verbetering van  de basklarinet. Op zijn twintigste ontvangt Adolphe Sax patent op deze uitvinding.

Succes voor Sax
Bankbiljet met daarop een afbeelding van Adolphe Sax
Bankbiljet met daarop een afbeelding van Adolphe Sax

* Sax verhuist in 1841 naar Parijs en ontwerpt er een reeks nieuwe instrumenten.     De op de bugel gebaseerde saxhoorn gaat zijn belangrijkste uitvinding, de saxofoon, vooraf.

* In 1842 schrijft de bekende componist Hector Berlioz erg lovend over deze uitvinding, maar Sax vraagt pas in 1846 patent aan op het instrument dat voor altijd zijn naam zal dragen.

* Adolphe Sax overlijdt op 4 februari 1894 in Parijs. Hij werd net geen 80. Sax wordt begraven op Montmartre tussen ander mooi en bekend volk.

* Het jonge België was en bleef trots op zijn instrumentenbouwer. De wereld krioelt nog steeds van vermaarde saxspelers in alle lagen van de muziek.

* De beroemde franstalige Belg was zelfs nog te zien op een Belgisch bankbiljet van 200 frank (5 €). Zijn geboorteplaats Dinant pronkt ook nog steeds met een beeld van hun instrumentenbouwer.   (idee van Historiek)

Rechtvaardige Rechters al 87 jaar zoek

Knipsel Lam Gods87  jaar na de diefstal van de Rechtvaardige Rechters uit de Gentse Sint-Baafskathedraal zijn er vandaag geen ernstige sporen meer naar het verdwenen paneel van het ‘Lam Gods.’

° De folklore rond de diefstal blijft leven in Gent, maar het gerecht beschouwt recente theorieën van amateurspeurders meer en meer als vergezocht en ongeloofwaardig. Meer dan waarschijnlijk bestaat het paneel niet meer, wat zeer jammer is.

° Het paneel de Rechtvaardige Rechters van ‘De aanbidding van het ‘Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck werd in de nacht van 10 op 11 april 1934 gestolen uit de Vijd-kapel van de Gentse Sint-Baafskathedraal. De Rechtvaardige Rechters zijn nu 87 jaar spoorloos, maar het gerechtelijk onderzoek naar de kunstroof loopt nog altijd.

° Joos Vijd en zijn vrouw Elisabeth Borluut waren de opdrachtgevers voor het Lam Gods. Hubert van Eyck begon het werk en stierf in 1426. Zijn broer Jan en bijgestaan door zowat 12 assistenten, stuk voor stuk talentvolle schilders, voltooide het werk dat op 6 mei 1432 werd ingehuldigd in de Sint-Janskerk.

° Daarna verhuisde het naar de Vijd-kapel, waar tegenwoordig een kopie hangt van het origineel dat een onderdak vond in de erg sterk beveiligde doopkapel van de kathedraal– cfr De Bourgondiërs – Bart Van Loo –

° Het Lam Gods onderging een jarenlange restauratie, toen bleek dat het meesterwerk in de loop der tijden al meermaals overschilderd werd.

° Twee jaar, zolang duurden ook de werken aan het bezoekerscentrum van “Het Lam Gods” in de Sint-Baafskathedraal van Gent.

° Er werden restauratiewerken uitgevoerd en een nieuwe ingang gebouwd. Nu is “Het Lam Gods” eindelijk te bezichtigen op de nieuwe plaats in de Sacramentskapel, achteraan de kathedraal.

° Vanaf nu kunt u in de Gentse Sint-Baafskathedraal “Het Lam Gods” van de broers VanEyck komen bewonderen. Met behulp van augmented reality kom je bovendien meer te weten over de geschiedenis van “Het Lam Gods” en van de Sint-Baafskathedraal.

.

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

PABLO PICASSO

Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad,  (Ruiz) y (Picasso) werd geboren op 25 oktober 1881. Hij overleed op 8 april 1973 (op de dag dat ik 40 werd), en werd bijna 92 .

* Merkwaardig is dat hij onder zijn tweede achternaam Picasso (moeder) bekend is en niet als Ruiz (vader).

° Reeds in 1890, hij was toen 9, schilderde Pablo in olieverf de picador, de stierenvechter in de arena. De 13-jarige Pablo deed toelatingsexamen aan de kunstacademie in Barcelona. Het toelatingswerk: het ‘tekenen van een torso waarvoor hij een maand de tijd had, voltooide hij in één dag. Hij mocht meteen de eerste twee leerjaren overslaan.

° Picasso had gedurende zijn leven relaties met meerdere vrouwen, die hij vaak gebruikte als model. Telkens wanneer hij opnieuw verliefd werd, viel dit in zijn werk duidelijk op door een wisseling van stijlen.

° Picasso’s loopbaan kan worden ingedeeld in verschillende perioden. Tijdens zijn blauwe periode, de tijd dat hij in armoede in Parijs woonde (1901-1904), maakt Picasso sombere schilderijen in donkere en sombere kleuren, hoofdzakelijk blauw, groen, zwart en paars.

° Geleidelijk werd Picasso bekender en oogstte hij zijn eerste successen. Ook kreeg hij aan het einde van zijn blauwe periode een relatie. Picasso werd minder somber door het gebruik van zachte tinten blauw en roze. Door het vele gebruik van roze kleuren in het werk uit deze periode, heeft de periode de naam ‘roze periode’ meegekregen.

° In Parijs kwam Picasso in aanraking met primitieve Afrikaanse en Polynesische beeldhouwwerken, die hem inspireerden. Picasso experimenteerde constant met nieuwe technieken en werkte aan een minder naturalistische, meer geometrische stijl. Door een hardere en strakkere uitdrukkingswijze en het gebruik van meer en dikkere lagen verf ontstond een geheel nieuwe stijl: het kubisme. Daarna volgden klassiek, surrealistisch en abstract…

° Van geen enkele kunstenaar zijn er zoveel schilderijen gestolen als van Picasso. Twee keer zoveel als van iedere andere kunstenaar. De Guernica uit 1937, zijn antwoord op de Spaanse burgeroorlog is zijn beroemdste werk  en  van een onschatbare waarde.

° Picasso overleed op 8 april 1973 op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking en is begraven in de buurt van Aix-en-Provence.

1 2 3