GAZET VAN LAAKDAL

JEANNE D’ARC de franse chouchou

Joan_of_Arc_miniature_graded° Jeanne d’Arc is onlosmakelijk verbonden met de Franse geschiedenis. Haar leven vertelt het heroïsche verhaal van een Frans boerenmeisje dat op opmerkelijke wijze een belangrijke rol speelt in de middeleeuwse strijd tussen Frankrijk en Engeland.

° Jeanne d’Arc werd rond 1412 geboren toen Engeland en Frankrijk al een hele tijd bezig waren aan hun Honderdjarige Oorlog. De Engelsen bezetten, met behulp van de Bourgondiërs, hun bondgenoten, een groot deel van Noord-Frankrijk.

° Volgens de overlevering hoorde Jeanne d’Arc vanaf haar tiende stemmen. Jeanne krijgt te horen dat het land bevrijd moet worden van de Engelsen.

° Jeanne trekt in 1429 naar Chinon waar Karel VII, de nog niet gekroonde koning van Frankrijk, zich op dat moment bevindt. Ze krijgt de koning zover dat hij besluit troepen te sturen naar de stad Orléans die op dat moment belegerd wordt door de Engelsen.

° De Engelsen weten bij Orléans  niet wat hen overkomt als een in mannenkledij gehulde Jeanne d’Arc hen met haar leger aanvalt. Al snel gaan er verhalen rond over ‘het meisje van zeventien dat de Engelsen bij Orléans versloeg’, en werd zij voor eeuwig ‘De maagd van Orlèans’.

° Jeanne overtuigt koning Karel VII ervan naar Reims te gaan om zich daar tot koning te laten kronen. Reims, op dat moment bezet door de Engelsen, wordt echter zonder veel moeite heroverd en op 17 juli 1429 wordt Karel VII officieel tot koning gekroond. Jeanne zet hem eigenhandig de kroon op.

° Hierna houden de militaire successen op. Karel VII is redelijk tevreden over de behaalde resultaten en is er niet erg op uit om meer land terug te veroveren. De Fransen slagen er echter niet in Parijs te heroveren.

° In 1430 wordt Jeanne d’Arc in Compiègne gevangen genomen door de Bourgondiërs van Filips de Goede. Die verkopen haar voor 10 000  pond aan de Engelsen die haar maar al te graag veroordelen voor ketterij.

° Op die manier hopen de Engelsen het gezag van de Franse koning Karel VII te ondermijnen. Karel is immers met behulp van deze ‘ketter’ op de troon gekomen. En de Franse koning? De laffe Karel VII steekt geen vinger uit om zijn reddende engel te bevrijden.

° Op 21 februari 1431 verschijnt Jeanne d’Arc in Rouen voor de kerkelijke rechtbank, de inquisitie. Het proces is vooral oneerlijk, want politiek gemotiveerd.

° Jeanne d’Arc geeft aanvankelijk niets toe maar… omdat gedreigd wordt met een wrede marteling tekent ze een verklaring waarin ze aangeeft dat ze nooit woorden van god en heiligen heeft gehoord. De Française wordt hierop veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

° Enige tijd later wordt het proces heropend en wordt Jeanne d’Arc tot ketter verklaard. Op 30 mei 1431 belandt de Franse boerendochter op de brandstapel in Rouen. Na haar overlijden wordt het vuur gedoofd en laat de beul de omstanders het deels verkoolde lichaam van de ‘ketter’ zien. Dit om te bewijzen dat Jeanne d’Arc wel echt een vrouw was. Haar as wordt achteraf in de Seine gegooid.

° Jeannes moeder zorgt er in 1450 voor dat het proces tegen haar dochter herzien wordt. In 1456 wordt het proces uit 1431 bestempeld als ‘van nul en generlei waarde’ en wordt zij samen met haar familie gerehabiliteerd.

Meer nog

*** De tot ketter veroordeelde vrouw werd in 1909 helemaal in ere hersteld. Door Rome nog wel. Paus Pius X verklaart de Française op 16 mei 1909 zalig. Elf jaar later, op 16 mei 1920, doet paus Benedictus XV daar nog een schep bovenop. Jeanne d’Arc wordt zelfs heilig verklaard. De feestdag van Jeanne d’Arc wordt jaarlijks gevierd op 30 mei.

*** Liefst 426 Franse scholen droegen in 2015 haar naam. Voor de meeste Fransen is ze nog steeds een ankerpunt  uit hun geschiedenis.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

sigaar in het buskruit

5 februari 1831 laat de Nederlandse marineofficier Jan van Speijk zijn eigen kanonneerboot ontploffen. Hoezo ? Waarom ? Lees maar …

° In 1830 komen de Zuidelijke Nederlanden in opstand tegen de Nederlandse koning Willem I . Die lonkt naar het fonkelnieuwe Brusselse paleis dat voor hem werd gebouwd. Dus probeert hij de Belgische Revolutie neer te slaan.

° Van Speijk, een marineofficier, krijgt het bevel over een kanonneerboot en neemt op 27 oktober 1830 deel aan het bombardement van Antwerpen. Na afloop ontvangt hij de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding.

Na de wapenstilstand blijft Jan van Speijk met zijn boot voor Antwerpen liggen. De stad is op dat moment in het bezit van de Nederlandse commandant David Hendrik Chassé.

° Van Speijk controleert nauwkeurig alle scheepsladingen van de Antwerpenaars om er zeker van te zijn dat er geen oorlogsmateriaal wordt gesmokkeld.

 

° Op 5 februari 1831 steekt een stormwind op en wordt zijn boot tegen de Scheldekade gedreven. De kanonneerboot komt meteen binnen het bereik van mensen op de kade en even later wordt hij bestormd door een woedende menigte.

Van Speijk gooit meteen een sigaar in het buskruit en … de boot ontploft. Vrijwel alle opvarenden, waaronder Van Speijk zelf, komen om het leven.

° Een paar dagen later wordt een deel van het stoffelijk overschot van Van Speijk gevonden. Dat wordt overgebracht naar Amsterdam waar het een plek krijgt in een praalgraf in de Nieuwe Kerk. Bij Egmond aan Zee wordt later een monument aan de Nederlander gewijd: de vuurtoren J.C.J. van Speijk.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mailVlag van België

Belgische vlag
Belgische vlag

* Tijdens de Belgische Opstand wordt de Franse vlag opgehangen als solidariteitsbetoon voor de opstandelingen.
Maar … omdat de Belgen hun land niet aan de Fransen willen verliezen, gebruiken ze de Brabants-Henegouwse rood-geel-zwarte vlag als nationale vlag.

Omdat ze echter te erg op de Duitse lijkt, besluiten ze haar uiteindelijk 90 graden te draaien. De Belgische vlag was een feit.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Bjorn Soenens vanuit Amerika

DE MOED OM DOOR TE GAAN (Churchill)

Enkele langzame opmerkingen in een snelle tijd.

Ik blijf vaststellen hoeveel woede er heerst in de samenleving. Niet alleen in Amerika, ook in België. Zelfs weldenkende mensen die lang hebben doorgeleerd, uiten hun woede tegen de overheid: dat ze monddood worden gemaakt, dat er een virusdictatuur heerst, dat virologen beter de mond wordt gesnoerd, dat de vrijheid voor altijd naar de vaantjes is.

° Waarom is alles zo zwart-wit? Waarom kunnen we het niet aan dat we een mondmasker moeten dragen tot deze pandemie onder controle is? Waarom is het laten zetten van een vaccinprik een capitulatie tegenover Big Pharma? Waarom pleiten weldenkende mensen ervoor om het virus te minimaliseren (“Het zijn toch vooral oude mensen die eraan bezwijken.”)

° Ik voel koude rillingen als ik zulke dingen lees. Zouden ze het menen, of is het een uiting van onmacht? Als ik mensen daar op wijs in hun commentaren, hoe hard en meedogenloos ze zijn voor al die mensen die iemand hebben verloren tijdens de pandemie, dan schrijven ze me: “We gaan u even met de grond gelijk maken op Twitter.” Waw. Waw. Waw.

° Dat deze crisis hard is, onze samenleving op zijn grondvesten heeft doen daveren, dat is intussen heel helder. Er is veel lijden, fysiek, maar ook psychisch. Ja, er zitten veel mensen in een diepe depressie. Er is huidhonger, nood aan contact. Dat is ook wat ons mensen maakt, die nood aan connectie. Maar waarom moet het een zwart/witkeuze zijn tussen volksgezondheid en mentaal welzijn?

° De critici zeggen: volksgezondheid lijkt nog de enige morele waarde. We leven in een sanitaire dictatuur, zeggen ze. Maar: wat is het alternatief? Het virus laten razen, en de ziekenhuizen overstelpt zien met dodelijk zieke Covidpatiënten?  Kunnen we onszelf dat vergeven? Willen we Darwins wet van de sterkste laten regeren? Echt waar?

Empathie, iemand?

Ja, leven lijkt plots levensgevaarlijk. En er is een paniektoestand ontstaan die heeft geleid tot haat en agressie. Zoals I.J. Pfeijffer onlangs schreef: “Wanneer elke medemens een potentiële bron is van besmetting, wordt iedereen misantroop.”

° De woede blijft razen, tegen politici, tegen virologen. Het mondkapje is symbool geworden van gehoorzaamheid en doelwit van rebellie. En ja, ik werk in de media, en ik zie daar de onmetelijk grote verantwoordelijkheid van. Ja, te veel “nieuws” gaat alleen nog maar over corona. We zijn in een soort claustrofobische wereld terechtgekomen. Tunnelzicht. Corona, corona, corona. De rest van de wereld bestaat niet meer.

° Daar moeten wij media écht bij stilstaan. Hebben wij mee de onredelijke angst aangewakkerd, hebben wij het gezond verstand een fatale klap toegebracht? Hebben wij daardoor een woedende tegenbeweging op gang gebracht? Moeten wij media echt elke dag een viroloog opvoeren? Een terechte vraag van velen. Maat houden is de boodschap.

Deze pandemie heeft ons de illusie afgepakt dat we als mens meester zijn over onze planeet. Covid-19 heeft onze gedachten over controle aan diggelen geslagen.

° Ik merk het aan alles: bij heel veel mensen is een grens bereikt. Velen kunnen het niet meer aan. Ik heb het zelf meegemaakt na de dood van de oma van mijn vrouw door corona. Op een waardige manier afscheid nemen is erg lastig. Een uitvaart kan nog amper. Dat richt morele schade aan, kerft trauma’s in onze ziel.

° Angst, onzekerheid en isolement hebben veel mensen op de knieën gekregen, en vormen een groot gevaar voor onze geestelijke gezondheid. Het virus heeft ons gereduceerd tot ons lichaam. De mens is meer dan een lijf alleen. Alleen, voor al die critici over de coronabeperkingen: zonder een lijf kan er helaas ook geen geest bestaan.

° Het leven is minder maakbaar dan we denken, en dat kunnen we niet verdragen. De wereld lijkt al ruim een jaar niet zomaar te kunnen doordraaien. Een mens wil weer kunnen dromen over de toekomst. Maar daar is eerst geduld voor nodig, moed, en volharding. Veel op de tanden bijten.

° Ook voor regeerders is het lastig nu: je moet de vrijheden inperken om de samenleving tegen massale ziekte te beschermen. Al die mensen die daar een complot in zien, ik vind dat raar, te midden van een pandemie. Ik denk dat onze bestuurders ook liever zouden hebben dat iedereen weer gezond en gelukkig is, consumeert en verteert, en op zondag naar het voetbal kijkt of geniet van kunst en vermaak.

Waarom willen we zo graag vermoeden dat de overheid eropuit is om ons te fnuiken? Het is een soort sociaal contract, dat sowieso ook -onvermijdelijk – mentale schade aanricht. Of vinden we met z’n allen dat zo’n sociaal contract om zoveel mogelijk coronadoden te vermijden, niet hoeft?

° Wat als de overheid helemaal niets zou doen? Dan zou er eveneens woede zijn, tegen een lakse, crimineel nalatige overheid. Toegegeven, de overheid reageert soms te traag, krijgt het niet goed georganiseerd, of faalt in heldere communicatie.

° Is de remedie echt erger dan de kwaal? Of is er alleen geen juist evenwicht? Is de overheid zich voldoende bewust van de soms tegenstrijdige, ondernemingsvernietigende maatregelen? Wordt de overheid goed genoeg bestuurd? Of wordt ze zelf door panische angst gedreven? Deze tijd smacht naar echt leiderschap.

Met wilde woede tegen jan en alleman, en het uiten van diverse hatelijkheden, gaan we er niet geraken. De conversatie stoppen is nooit een goed idee.

* Churchill zei terecht dat succes zelden eeuwig is, en mislukkingen zelden fataal. Wat telt is de moed om door te gaan. Hoe lastig dat ook is. Het leven zal terugkeren. “If we don’t hang together, we will all hang separately,” zei Benjamin Franklin ooit. Zo is het maar net.

(Bjorn Soenens)

What do you want to do ?

New mail

Martin Luther King Day

Verenigde Staten Martin Luther King jr. DayDe ‘Martin Luther King jr. Day’ (Martin Luther Kingdag) is een nationale Amerikaanse feestdag die de Afro-Amerikaanse dominee dr. Martin Luther King jr. eert.

20 januari is het ‘Martin Luther King jr. Day’

* Martin Luther King jr. (15 januari 1929 – 4 april 1968) was een Amerikaanse baptistendominee, politiek leider en een van de prominentste leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

* In 1968 werd King doodgeschoten op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis.

* Voor velen is Martin Luther King jr. een symbool voor de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten gebleven. De derde maandag in januari , vandaag dus, is gewijd aan dominee King en zijn gedachtegoed.

° De ‘Martin Luther King jr. Day’ is het resultaat van een grootschalige campagne die door een aantal activisten werd geleid. Een van de opmerkelijkste hiervan was de blinde musicus Stevie Wonder, die o.a. met het de hit “Happy Birthday” uit 1980 de campagne onder de aandacht van een breed publiek wist te brengen. De Amerikaanse president Ronald Reagan tekende op 2 november 1983 de wet die de feestdag ter ere van King officieel maakte.

° De dag werd voor het eerst gehouden op 20 januari 1986. Sinds het jaar 2 000 wordt ‘Martin Luther King jr. Day’ officieel gevierd in alle staten van de VS. De dag kreeg inhoud met demonstraties voor vrede, sociale rechtvaardigheid, rassen- en klassengelijkheid, en ook als nationale dag van vrijwilligersorganisaties.

° Hoewel de dag een vrije dag is voor mensen die voor de federale en de staatsoverheidsinstellingen werken, geven niet alle bedrijven vrij. De meeste scholen en hogeronderwijsinstellingen zijn wel gesloten, maar sommige scholen blijven open en vieren in plaats daarvan Kings boodschap. Vrijwel alle winkels en restaurants blijven echter gewoon open.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

JOEL ROBERT ‘HET FENOMEEN’

In 2008 schreef ik het boek ‘MX History Day 2008’ , een geschiedenis van de motorcross-sport van het begin tot 1990.  Het moest history blijven.

Uiteraard was daarin ook een hoofdstuk weggelegd voor JOEL ROBERT die gisteren overleed op zijn 77ste, ons tweede mx-fenomeen. René Baeten, de eerste Belgische wereldkampioen, was het eerste. Ik kwam pas definitief als journalist terecht in het wereldje vanaf 1975. Het hoogtepunt van de Joël Robert – periode was toen al voorbij. Wat niet wegneemt dat ik vele duels tussen hem en Sylvain Geboers in de jaren ’60 en begin ’70 van dichtbij volgde.

° Iemand die Joël haast altijd op de hielen zat, was smeerolieverkoper Tuur Coen, die ook verslaggever was bij GvA. Toen Tuur van onze plannen hoorde, bood hij zich spontaan aan om originele dingen over Joël en zijn leefwereld te vertellen. Het mocht.

Tuur in overdrive: “Ik beschouw het nog steeds als een privilege een hechte vriendschap te hebben ontwikkeld met Joël. Een vriendschap die startte in l962 en die ons nog altijd bindt. Een woord is een woord , één telefoontje is genoeg om zaken te regelen. In  goede, kwade en zeer kwade dagen werd er steeds een oplossing gevonden. Die hechte vriendschap zal er zijn tot de dood ons scheidt.

“Het antwoord op de vraag om toelating tot publiceren van dit stuk was weer een typisch staaltje Joël: “Waarom moet je dat nu vragen, schrijf maar. Jij hebt alles meegemaakt , kies maar uit en vertel het mij tussen pot en pint even na . ’t Zal gezellig worden.”

1962  

De Belgische motorcross zit al twee jaar in een dipje. 5 juni 1960 kwam ons toenmalig boegbeeld René Baeten jammerlijk om het leven tijdens de pinksterklassieker in de Gelaagputten van Stekene. Engelse en Zweedse rijders kwamen na dat enorme verlies hier meteen de scepter zwaaien in de grote wedstrijden. Het zag er werkelijk niet goed uit voor de Belgen.

Tot … Roger Vanderbecken, de toenmalige kampioen van België, tijdens de cross van Loppem op de aanwezige journalisten toestapte met : “ Jongens, er staat iets te veranderen in onze sport . Wat ik vandaag tijdens de trainingen heb gezien van een jong ventje dat hier rondrijdt op een motorfietsje die met ijzerdraad aaneenhangt, tart elke verbeelding. Ga zelf maar eens kijken.”

° En inderdaad, Roger had niet overdreven. Dat manneke toonde iets wat we nog nooit hadden gezien. Spijtig genoeg kwam zijn machientje kracht tekort om de wedstrijd te winnen. De collega’s waren wat blij om onmiddellijk een gesprek aan te knopen met de nieuwe ontdekking.

Tuur: “Ik leerde hem enkele dagen later kennen als de zoon van een warmbloedige vader die hem een harde leerschool had laten doormaken op een motorcrossterreintje in Grand Rieu bij Chimay, zonder financiële mogelijkheden en achter zijn Peugeot 202 een aanhangwagentje trok waarvan de banden met stro waren gevuld omdat binnenbanden te duur waren. Vader Robert had alles veil om zoonlief toch  in staat te stellen om aan competitie te doen.”

° Die erbarmelijke toestand duurde gelukkig niet lang. Jean Paul Lummerzheim, de Luikse invoerder van het toen befaamde Britse merk Greeves, stelde een machine ter beschikking en de overwinningen bij de junioren bleven niet uit.

° Omdat het talent er vanaf afdroop werd de seniorscategorie gewoon overgeslagen en debuteerde hij even later tussen de grote jongens. De merkenconcurrentie brak los. Iedereen wou het nieuwe wonderkind inlijven.

° Walter Deutsch de baas van Codiva , invoerder van het Tsjechische  merk CZ, zorgde voor de grootste spanning. Door toedoen van veteraan en mentor Nic Jansen, die op het einde van zijn carrière ook nog voor Greeves reed, kon de boot nog gedeeltelijk afgehouden worden in 1963, maar in 1964 stond Joël Robert aan de start van alle GP’s voor het wereldkampioenschap aan het stuur van een CZ.  Met hulp van de legendarische monteur Viktor Lahita aan zijn zijde. Eind 1964 was de eerst wereldtitel een feit .

° Binnen de tijdspanne van tien jaar won Joël zes wereldtitels , vier tweede plaatsen, enkele nationale titels, overwinningen in  Europa, Amerika, Australië en overwinningen in  de MX der Naties. Hij kreeg ook de “Trofee van Sportverdienste”. Uniek in zijn tijdsframe, maar voor zij die het mochten meemaken….onvergetelijk.”

Bumbitschki

In die tijd was er ook de fameuze Dubcec periode in Tsjecho-Slovakije. In Praag had men, om de Russische bezetters te misleiden, alle verkeersaanduidingen verwisseld en… wat velen niet wisten, het personeel aan de grensposten werd constant vervangen.

Tuur: “Joël , die ondertussen een nationale held was geworden in dit land (levensgrote foto’s in de uitstalramen) en vaak naar de CZ fabriek in Strakonice moest, had een goede relatie opgebouwd met het grenspost-personeel in Rozvadov.”

“Die douane- en politiebeambten waren verzot op bommetjes en ander lawaaierig vuurwerk dat bij hen verboden was maar bij ons in iedere speelgoedwinkel verkrijgbaar.  Bumbitschki  was de naam voor dat spul en Joël … de leverancier.”

“Tot op zekere dag hij midden in de nacht bij de grenspost aankomt. Geen teken van leven te bespeuren. In zijn typisch dialect van Charleroi roept  hij “bande de fenéants” (bende luiaards) , steekt een reeks bommetjes aan en gooit ze in het wachtlokaal.”

“Iedereen onmiddellijk wakker met het geweer in de aanslag. Niemand van de nieuwe ploeg kende Joël en mijnheer de wereldkampioen werd in de boeien geklonken. Er kwam een interventie van de Belgische ambassade in Praag aan te pas om hem terug op vrije voet te stellen. Een ervaring om nooit te vergeten !”

Discover the USA

Onder impuls van een ander motorcrossicoon, Torsten Hallman, gewiekst zakenman en begenadigd pianist, werd eind de jaren zestig na afloop van het Europese seizoen jaarlijks koers gezet naar de USA voor een reeks wedstrijden die later als de Trans-AMA bijzonder populair werd.

Motorcross was in de VS nog totaal onbekend.  De eerste promotor was een Amerikaanse partner van Hallmann,  Edison Dye.  Kerels als Jim Pomeroy, Brad Lackey , Dave Rodgers , later Bob Hannah en vele andere klasbakken  maakten snel hun opwachting.

Tuur: “Zekere dag waren we in Rockford Illinois . De zaterdag voor de wedstrijd komt er iemand van de lokale televisie Joël vragen voor een rechtstreeks interview in de studio.  “Geen probleem, maar mijn maatje moet ook mee voor de vertaling want mijn Engels is maar zo en zo.”….Quatsch, natuurlijk. Hij kon amper zijn glimlach verbergen, hij voerde wat in het schild. Wij zondagavond samen naar de tv- studio… de rode loper lag er uitgerold.

“Mister Robert, hartelijk proficiat met de wereldtitels  (op dat moment drie) die je reeds hebt behaald, je bent haast onklopbaar. Wat doe je daarvoor ?”

Joël: “Eigenlijk niets, niks speciaal. Je  zou liever aan mijn tegenstrevers vragen wat zij doen om mij te volgen.” 

“Vanwaar uw voortreffelijke de conditie ?” “ Geen idee. Ik drink regelmatig mijn pintje, rook mijn sigaretje en train enkel met de motorfiets. Zware fysieke trainingen zijn aan mij niet besteed. Een motorcrosser moet één worden met zijn machine, op alle terreinen. Dat volstaat voor deze sport.”

° Het was niet gelogen, Joël is nooit van dat principe afgeweken. Zijn vriend Roger De Coster, die hem in populariteit naar de kroon stak, nam de fakkel in Amerika over en is na afloop van zijn WK-carrière naar de USA getrokken, huwde een Finse en bleef er wonen.

° Wie  tegenwoordig (2008) de berichten leest over Amerikaanse motorcross realiseert zich nog nauwelijks dat Joël Robert, Roger De Coster,  Sylvain en Eric Geboers, Torsten Hallmann, Rolf Tibblin, Adolf Weil, Willi Bauer, Gerrit Wolsink en vele andere Europeanen aan de wieg stonden  van een sporttak die in de VS binnen de kortste keren razend populair werd.  (foto ‘Classic Motorcross NL’ Joël nov ’70)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OOIT GEHOORD VAN WINTON ?

Nicolas Winton, zoon van Duitse Joden, groeide op in Londen. Aan de vooravond van W.O. II belandde hij in Tsjechië. Een vriend had hem gevraagd te helpen bij het Joods maatschappelijk werk.

Nicolas Winton

(Nicolas Winton pinterest.ca)

° Winton zette in zijn eentje een organisatie op om Tsjechische kinderen van Joodse families te helpen die omwille van de nazi-rassenwaan groot gevaar liepen.

° Niet lang voordien had het Britse Lagerhuis, na de Kristalnacht, een maatregel goedgekeurd om vluchtelingen onder de 17 in Groot-Brittannië toe te laten.

° Voorwaarde was wel dat de kinderen een verblijfplaats kregen en er een borg van vijftig pond per kind werd betaald voor de terugkeer naar hun vaderland. Winton zocht en vond in Groot-Brittannië huizen voor 669 kinderen.

° Eenvoudig was het evenwel niet om de Joden naar Groot-Brittannië over te brengen. Ze moesten nl. in Hoek van Holland inschepen op de veerboot .

° Nog moeilijker om te doen, want na de Kristalnacht had de Nederlandse regering besloten de grenzen voor alle Joodse vluchtelingen te sluiten.

° Uiteindelijk slaagde Winton er toch in, weliswaar met steun van Britse garanties , de kinderen via Nederland naar Groot-Brittannië te brengen.

De ‘Britse Schindler’

***  Pas in 1988 kwam er aandacht voor de redding van de 669 Joodse kinderen. En wel omdat zijn vrouw Grete op zolder een plakboek had gevonden met daarin lijsten van de kinderen. Niet veel later besteedde de BBC in het televisieprogramma That’s Life aandacht aan de zaak.

° Winton werd ook herenigd met een groot aantal – inmiddels volwassen – ‘kinderen’, die hij het leven had gered.

° Omdat hij zoveel Joden redde, wordt Nicholas Winton wel eens de ‘Britse Schindler’ genoemd, naar Oskar Schindler, de zakenman die honderden Joden het leven redde door hen te werk te stellen in zijn fabriek.

* In Tsjechië kreeg Winton de hoogste onderscheiding voor zijn moed. Winton overleed in 2015.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘FIEN VAN BERNETJE’ WERD 100

Rosalia Peeters  – Fien, ‘Fien van Bernetje’, geboren op 11/01/1921, werd vandaag 100. Een nieuwe eeuweling in Laakdal. Fien woont al sinds haar huwelijk op Vossenberg  in Veerle en wil er nooit meer weggaan. Zelfs aan een rusthuis heeft ze nooit gedacht.

De jeugd van Fien bestond hoofdzakelijk uit hard werken op de boerderij van haar ouders, later ook bij haar schoonouders.

Bijna iedereen was tussen de grote oorlogen een beetje boer. Welstand zoals wij die kennen, bestond gewoon niet. Er waren geen supermarkten, laat staan een paar dorpswinkeltjes.

Het dagelijkse werk van Fien bestond uit de koe melken, de varkens en de runderen voeren, en boter maken. En alsof dat nog niet genoeg was, mocht ze ook buiten op’t veld werken.

Zo ging dat in de voor de meesten van ons voorhistorische tijden. Ieder huishouden probeerde zelfbedruipend te zijn met de meest noodzakelijke middelen. Luxe was vrijwel nergens te bespeuren. Zelfs het bezit van een fiets was een teken van een bepaalde welstand.

Fien trouwde met Karel Neuts. Ze kregen twee kinderen. Het meisje heet nog steeds Roza, de jongen André. Een koningswens heette dat toen.

Charel was seizoensarbeider. Walenman in voor- en najaar. Werken op de uitgestrekte bietenakkers was zeer belangrijk voor de Waalse boeren, landbouwmachines stonden nog in hun kinderschoenen. De Vlaamse handenarbeid werd vrij goed betaald.

In het tussenseizoen durfde Charel wel een lijntje uitwerpen. Vissen was zijn tijdverdrijf nummer één. Op zijn 44ste  overleed Karel echter na een slepende ziekte, zoals dat toen nog eufemistisch klonk.

Als een echte levensgenieter bleef Fien houden van het leven én van de mensen rondom haar. Fien ziet haar (kleine) familie ontzettend graag.

Leo, de man van Roza, overleed in 2009. Dochter Roza zocht en vond troost bij moeder Fien. Ook de kleinkinderen lopen haast dagelijks bij moe Fien aan en helpen waar nodig.

Buiten dochter Roza en zoon André is er ook nog kleindochter  Sylvie en de twee achterkleinkinderen Loranne en Nicolas, haar oogappels.

Als ze op bezoek komen, glundert ze. “Zij zijn de reden waarom ik zo oud mag worden”, beweert ze met klem. Al 20 jaar vormen haar nakomelingen een viergeslacht .

“Wat kunnen we de lezers nog meer vertellen, Fien ?” “Schrijf maar op dat ik nog altijd houd van goed eten en drinken. Af en toe eet ik chinees, heel graag zelfs. “

Uitstapjes waren een andere hobby van haar. “ Ik ging heel graag met ‘Ziekenzorg’ naar Zandhoven op vakantie.” 2019 werd de laatste keer.

Fien nam ook graag deel aan allerlei feesten en feestjes. Gepensioneerden, bier- en teerfesten, KWB, Blauwe Duivels, de gul(gilde) en ga zo maar door … Familiefeestjes spannen evenwel nog steeds de kroon.

Fien is ook een verwoede tv-kijker. De beeldbuis staat aan van de vroege morgen tot het slaaptijd wordt. “Het liefst kijk ik naar tennis en snooker”, bekent ze . “Muziek mag, maar moet niet.” Echt luisteren naar muziek doet ze niet.

Het belangrijkste voor haar is dat ze nog altijd in eigen omgeving mag vertoeven, in het constante bijzijn van haar dochter. En nog mooier: ze beseft het nog allemaal, heel goed zelfs!

Dochter Roza : “We zorgen goed voor haar. We hopen ze nog lang in ons midden te hebben en genieten samen met haar van de kleine dingen!”    Lap sé, mooier kan nauwelijks.     (foto’s familiearchief)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail(foto’s familiearchief)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Adrianus VI de Nederlandse paus

Op 1 december 1 521 overleed paus Leo X en moest er een nieuwe paus gekozen worden. Dit duurde lang. De Nederlander Adriaan Florenszoon Boeyens  werd uiteindelijk op 9 januari 1 522 tot paus Adrianus VI gekozen.

° De toekomstige paus vertrok hierop naar Rome waar hij pas in mei 1 522 aankwam.

° Adriaan twijfelde lang of hij het pausschap wel  zou opnemen. Op 31 augustus 1 522 werd hij in Rome uiteindelijk tot paus gekroond.

° Adrianus VI, de eerste en enige Nederlandse (toen nog beheerd door keizer Karel V) paus uit de geschiedenis, beschouwde het stoppen van de Reformatie, de hervorming van de Kerk en vereniging van de christelijke machten tegen aanvallen van de Turken in Hongarije en Rhodos als zijn belangrijkste taken.

° Als paus stond hij een sobere levenswijze voor en dat werd hem niet door iedereen in Rome in dank afgenomen.

° Ook met zijn pogingen de curie – het pauselijke bestuursorgaan – te hervormen was lang niet iedereen blij. Januari 1 523 liet hij tijdens de Rijksdag van Neurenberg een voorstel tot hervorming voor de curie voorlezen dat zowel in Romeinse als Lutherse kring slecht werd ontvangen.

 

 

Lees zeker ook: Paus Adrianus VI (1459-1523) – De Nederlandse paus van één jaar.

Meer op rood en in Historiek

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Charles Darwin en de Beagle

HMS Beagle – Owen Stanley, 1841

Op 27 december 1831, vandaag 189 jaar geleden, begint de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrekt die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth.

De reis zou tot 1836 duren. Charles Darwin ging gedurende de reis vaak aan land om onderzoek te doen. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de vorming van de zogenaamde evolutietheorie.

Darwin deed die theorie in 1859 uit de doeken in zijn beroemde werk On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

Darwin beschreef in het boek hoe nieuwe diersoorten ontstaan. Hij stelde dat de verschillende soorten niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

De verschillende soorten zijn volgens hem in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, pasten zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie ontstond daar.

De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835. De eilandengroep, die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijke selectie.

Zo ontdekte Darwin onder meer dat de vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschilden.  Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de biotopen van de betreffende eilanden.   (Historiek)

What do you want to do ?

New mail

spirituele alzheimer en meer

 

 

De huidige paus Franciscus (sinds eind 2013) is geen gewone. Hij durft de dingen immers noemen met naam en toenaam. Al gehoord van bv ‘de ziekten van de Romeinse curie’ en meer , neen ? Lees dan beslist nog wat verder.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

bron : Almanak (met een hoek af)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 5