Napoleon weg uit Moskou (1812)

Op 19 oktober 1812 trok Napoleon Bonaparte zich terug uit Moskou. Niet lang daarvoor hadden zijn troepen de stad ingenomen, maar de Russen staken Moskou in brand.

* Begin september won Napoleon erg nipt de Slag bij Borodino. De slag, die plaatsvond op zo’n honderdtwintig kilometer ten westen van Moskou, ging de geschiedenisboeken in als één van de keerpunten van de Napoleontische oorlog van 1812.

* Een week na zijn overwinning bij Borodino trok Napoleon met zijn leger Moskou binnen. Velen verwachtten dat er vredesonderhandelingen zouden beginnen. Het liep echter anders.

* De Moskouse graaf Fjodor Vasiljevitsj Rostopsjin (1763-1828) gaf bevel alles te vernietigen wat de Fransen van nut kon zijn en al het wapentuig mee te nemen. Vervolgens staken de Russen Moskou in brand.

* Het leger van Napoleon kreeg het hierdoor zwaar te verduren. Door de brand gingen immers alle voedselvoorraden en pakhuizen in vlammen op. De Fransen zagen de noodzaak in om zich snel terug te trekken.

* Tijdens de terugtocht kwamen veel manschappen van Napoleon om het leven. De meeste van honger, dorst en ziekten. Van de ruim 700.000 soldaten die Rusland aanvielen, overleefden er uiteindelijk slechts 18.000 tot 22.000.

* Op 18 december 1812 , twee lange en koude maanden later, eindigde de tocht naar Rusland. De beroemde Slag bij Borodino en de brand van Moskou worden nog steeds genoemd als de keerpunten in de Napoleontische oorlogenreeks.

Lees zeker ook: ‘Wat een karakter tonen die barbaren!’

  • gelezen en bewerkt vanuit  Historiek

***  In DE krant is de pyrrusoverwinning van Napoleon bij Borodino al een paar keer aan bod gekomen. Je kan de sfeer van die veldslag ook nog muzikaal opsnuiven via de Ouverture 1812 van ene Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Fragmenten van de Marseillaise en het toenmalige Russische volkslied voeren de strijd aan en op het einde bulderen zelfs de kanonnen. (Clem)

https://historiek.net/ouverture-1812-pjotr-iljitsj-tsjaikovski/71086/

werk maken van ‘rijke stinkers’

Het stukje van Louis Vuren in de Gazet over de ‘rijke stinkers’ in het Veerle van lang geleden is niet ongemerkt gebleven. Deze namiddag kreeg ik dit mailtje van Jef Van Leeuw , kunstenaar van beroep , afkomstig uit Veerle.

Op vraag van  René Bloemmen (kerkfabriek) maakt Jef eerlang een offerte …

  • Voor de vier “rijke stinkers”maak ik een offerte om een gezamenlijke tekst op plexiglas te brengen.”Bidt voor de sielen”en nog een beetje meer.
  • Voor de andere “Joannes Baptista Caeymaex” en vrouw,gelegen tegen het koor,aan de oostkant van de kerk,maak ik een offerte om deze grafsteen een degelijke opfrissing te geven.
  • enz…

25 jaar Plantjesweekend in Laakdal

Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker viert dit jaar in Laakdal een bijzondere verjaardag. Al voor de 25ste keer vonden honderden azalea’s hun weg naar mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Het gemeentebestuur vindt het ook belangrijk om de vrijwilligers te bedanken!

* Elk jaar worden in Laakdal zo’n 500 azalea’s verkocht om de zorgprojecten van Kom op tegen Kanker te steunen. In totaal werden er dus zo’n 12.500 plantjes aan de man gebracht aan warenhuizen, scholen, bakkers,…

 “Na al die jaren is het Plantjesweekend een vaste waarde in onze gemeente geworden”, aldus schepen van Gezondheid Jurgen Mensch.(foto)

“Wij vinden het dan ook belangrijk dat dit in de volgende jaren zo blijft. Wij willen daarom de vrijwilligers van KVLV, KWB, Rode Kruis Laakdal en de scholen De Schans, VBS Meerlaar en GBS Eindhout op donderdag 31 oktober, de Dag tegen Kanker, symbolisch in de bloemetjes zetten op een receptie.“

* Die donderdag 31.10 zullen ook de bezoekers van de bib en van het gemeentehuis gratis een geel lintje krijgen om op te spelden als teken van solidariteit met kankerpatiënten en hun naasten. De bib zal een standje maken met als thema kanker.

* De juffen/meesters van de 1ste graad zullen in deze periode dit thema ook bespreekbaar maken bij hun leerlingen. Zij kregen hiervoor een gratis educatief lessenpakket dat Kom op tegen Kanker samen met Uitgeverij Averbode heeft uitgewerkt.

DE VISIE VAN VUREN 182

DE RIJKE STINKERS …

Onze taal is enorm rijk! Vaak beseffen wij zelfs niet meer hoe rijk ze is . Een deel van die rijkdom is bijvoorbeeld het  grote aantal spreekwoorden , gezegden en woordcombinaties . Wij en onze voorouders gebruiken sommige ervan al honderden jaren , wij weten natuurlijk wat ze betekenen maar wij weten vaak niet meer hoe ze ontstaan zijn.

.

.

“Leven als god in Frankrijk “ is daar een mooi voorbeeld van of nog “ het staat als een tang op een varken”. Vaak zijn wij er verbaasd over wanneer wij doordringen tot hun oorsprong.

Zo botste ik gisteravond op de oorspronkelijke betekenis van “ rijke stinkers” en wel toen ik was gaan luisteren naar een specialiste van funerair erfgoed.

Dat betekent erfgoed dat alles met kerkhoven , begraafplaatsen en overlijdens te maken heeft. Ik kende die uitdrukking  “ rijke stinkers “ al lang en ik had ooit geweten hoe ze was ontstaan maar ik was toch blij dat het allemaal nog eens wakker geschud werd.

Herhalingen zijn soms wel eens nodig.

Het trof me vooral omdat ik sinds enkele weken wat aan het denken was gegaan over het lot van drie “ rijke stinkers “ uit Veerle. Na de tentoonstelling in de kerk waren die uit mijn gedachten niet meer weg te jagen.

“Rijke stinkers “ , het klinkt niet erg positief , eerder brutaal en zelfs beledigend , en toch is het een eerder juiste benaming geweest voor iets wat al in de achttiende eeuw door keizer Jozef de Tweede werd verboden.

Want tot die tijd en zeker in de zestiende en de zeventiende eeuw werden er nog mensen binnen in de kerk begraven.

Dat was ook in Veerle zo . Je hoeft de parochiële overlijdensregisters maar eens open te slaan om daarvan overtuigd te worden . Er waren heel wat kinderen die in de kerk werden begraven  , maar de meesten waren volwassen overledenen , en wel mensen die tot de gegoede klasse van de bevolking behoorden en meestal wel specifiek tot de bestuurders van het dorp…..secretarissen en hun familie, drossaards … kortom mensen met enige welstand , die je in eenvoudige en duidelijke taal wel eens “ rijken “ kon noemen.

Maar dat begraven worden in de kerk had ook nadelen. Die rijkere overleden mensen in de kerk hadden allemaal wel een mooie grafsteen boven zich , maar konden hun ontbinding daarmee niet tegenhouden…

Lichamen in de volle grond van het kerkhof kwamen beter tot ontbinding dan lichamen in een holte onder een grote grafsteen, al lagen ze binnen in een kerk. En dus uit die graven in de kerk kwam er vaak een reukje naar boven, gaande van muffige lucht tot echte stank.

Zulke graven in de kerk werden daarom in de volksmond en in de volkstaal snel graven van “rijke stinkers” genoemd.

Heel gezond kan dat niet geweest zijn en daarom verbood de keizer van Oostenrijk , onze vorst Jozef de Tweede , dat begraven worden  in kerken .

In sommige  kerken in dit land bleven er wel een aantal  van die grote grafstenen liggen , eerder als decoratief element, ook als historische getuigenis … In vele andere kerken verdwenen ze in de loop der eeuwen , zeker wanneer er een andere vloer kwam.

In Veerle bleven er na de brand van 1910 geen grafstenen binnen de kerk meer over. Gebeente van mensen zou er nog kunnen gevonden worden wanneer er diep genoeg zou gegraven worden , maar enkele oude  grafstenen werden hergebruikt als verharding buiten ,vlak naast de kerk en wel naast de kleine zij-ingang onder het calvariekruis.    (foto’s hierboven)

Daar liggen nog drie stenen van “rijkestinkergraven “ , het kunnen er ook vier zijn . De teksten op de graven zijn onleesbaar geworden, , op één steen na misschien. Gelukkig weten we nog wat er op heeft opgestaan en kennen wij nog de namen van de overledenen die er op stonden. Zeker twee ervan zijn dames .

En nu blijft de vraag: wat kan er best met die “ rijke stinkers” gebeuren?

Restaureren en laten liggen? Afblijven en laten liggen waar ze liggen?

Laat het me weten wanneer je denkt het gevonden te hebben….Bedankt!

Louis Vuren

Spelend leren ondernemen

SILA WESTERLO – Onder het motto “spelend leren ondernemen” richt de ‘Top Team organisatie’ in samenwerking met de Vlaamse hogescholen reeds 25 jaar ondernemende projecten in.

“Er is er een diepe kloof in financiële (voor)kennis tussen leerlingen onderling. Daarom wordt elk Top Team project steeds (ter plaatse) intensief begeleid door ervaren ondernemers met een ruime onderwijservaring, zodat het voor alle deelnemende leerlingen en studenten een leuke en leerrijke beleving wordt,” aldus de organisatie.

Meer dan 400 Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten maakten op een motiverende manier kennis met het bedrijfsleven en de studies die daarbij horen.

Afgelopen week kozen de leerlingen van het tweede jaar van de SILA Middenschool Westerlo voor de basisoptie ‘Economie & Organisatie‘!

Rob Frederix (Top Team) begeleide de groepjes die de uitdaging kregen om aan een product te verkopen en zoveel mogelijk winst te maken. Ze moesten daarbij een aantal keuzes maken betreffende prijs, reclame, winstmarge, … 

Het winnende team bestond uit Imke Van den Eynde, Charlotte Van Bael, Lore Maes en Sibren De Wever (allen 2mW). De bekroning met filmtickets was de kers op de taart.

Lee Harvey Oswald

Lee Harvey Oswald  (° 18 oktober 1938 + 24 november 1963) wordt nog steeds nagewezen als de vermoedelijke dader van de moord op president Kennedy van de VS op 22 nov 1963.

* Of de toen 25-jarige Oswald daadwerkelijk schuldig was, is nog steeds een onderwerp van discussie, controverse en complottheorieën.

* Tegen journalisten schreeuwde Oswald na zijn aanhouding: I didn’t shoot anyone en I’m just a patsy (“Ik heb niemand neergeschoten” en “Ik ben slechts een zondebok”).

* Toen hij meteen daarna werd overgebracht naar de lokale gevangenis werd Oswald, voor de draaiende camera van de Amerikaanse televisie, neergeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby. Miljoenen Amerikanen zagen de moord op Oswald live op het scherm.

* Oswald werd dodelijk getroffen. De kogel doorboorde zijn lever, milt en aorta. In hetzelfde Parklandziekenhuis van Dallas, waar artsen twee dagen eerder hadden gepoogd om president Kennedy te redden, vochten dezelfde artsen nu voor het leven van Oswald. Even vruchteloos als ze dat deden voor de president.

* De nadien opgerichte Commissie Warren wees Oswald als enige dader aan. Deze conclusie werd later van verschillende kanten aangevochten. De onschuld van Oswald werd zelfs ondersteund door tal van critici van het officiële onderzoek.

* Na het lezen van Garrisons’ boek ‘Op het spoor van de moordenaars’ baseerde cineast Oliver Stone zijn geruchtmakende film JFK uit 1991 waarin de vermoedelijke moordenaar(s) van de president moeten gezocht worden in kringen van de CIA. Oswald zelf wordt daarin opgevoerd als geheim agent.

* Documenten waaruit definitief zou blijken of Oswald inderdaad een geheim agent was, zijn echter tot het jaar 2029 officieel staatsgeheim. Nog een beetje geduld dus …

BELZONI VINDT SETI I

De avonturen van ontdekkingsreizigers spreken nog altijd tot de verbeelding. Of het nu gaat om Columbus en zijn ontdekking van de nieuwe wereld, avonturen in de poolgebieden, bizarre reizen met luchtballonnen of ontberingen in de jungle: velen blijven zich aangetrokken voelen tot de ontdekkingen van de reizigers van weleer.

Giovanni Battista Belzoni (1778 – 1823 ) is een van de belangrijkste figuren in het ontdekken van tempels en graven van het Oude Egypte. Hij wordt beschouwd als de algemene voorloper van de egyptologie en dank zij hem kreeg het Oude Egypte enorme bekendheid in het Westen.

* Eer het zo ver was, kon men van Belzoni zeggen dat hij de man was van 12 stielen en 13 ongelukken. In 1812 begon hij zijn omzwervingen vanuit Engeland, en kwam via Spanje en Portugal  in Malta terecht. Daar maakte hij kennis met een afgezant van de pasja van Egypte.

* In Egypte kwam hij Henry Salt tegen. Belzoni (prent – in Turkse kledij van die tijd) werd aangenomen om het kolossale beeld van farao Ramses II uit het zand te graven en het vervolgens te verschepen naar het British Museum.

* In Nubië had de Zwitser Brurckhard immers de tempel van Ramses II in Aboe Simbel ontdekt. De ingang werd echter geblokkeerd door een enorme lading zand die door de eeuwen heen werd opgehoopt door de wind. Belzoni vertrok en op 1 augustus 1817 zag hij het binnenste van de tempel.

* In de Vallei der Koningen vond hij op 18 oktober 1817, vandaag 204 jaar geleden,  het schitterende graf van Seti I. Het graf (foto) kan niet meer bezocht worden, maar wordt nog steeds het Graf van Belzoni genoemd. Seti I (foto) was de tweede farao van de negentiende dynastie en regeerde van 1305 tot 1290 voor Christus.

* En nog was zijn speurwoede niet gekoeld. Het volgende jaar hoopte hij een ingang te vinden in de piramide van Chephren. Volgens Herodotus, de wandelende geschiedschrijver van de oudheid, waren er geen binnenkamers, maar Belzoni vond op 2 maart 1818 toch de interne grafkamer van de farao. Adembenemende dingen waren dat allemaal in zo’n korte tijd.

* In 1819 keerde Belzoni  terug naar Engeland. Maar in 1823 begon hij aan een nieuw Afrikaans avontuur. Hij hoopte de (toen nog legendarische) stad Timboektoe te bereiken.

* Belzoni stierf echter op 3 december in Gwato aan dysenterie. Hij werd 45. Volgens de beruchte ontdekkingsreiziger RF Burton werd hij echter beroofd en vermoord.

* De opgravingen van Belzoni in Egypte worden tot op vandaag nog steeds bekritiseerd. Velen waren terecht gekant tegen zijn overhaaste werk en plunderingen. Maar in de tijdgeest van toen woedde een felle prestigestrijd tussen de Fransen en de Engelsen om de meest aansprekende oude relikwieën aan hun publiek te kunnen tonen. ‘De eerste zijn’ , daar ging het om. (bronnen in diverse media)

“Dag van de Trage Weg”

Elk jaar richt “Dag van de Trage Weg” de schijnwerpers op de trage wegen in ons land. Dit jaar vond de “Dag van de Trage Weg” plaats op 16 en 17 oktober.

Groen leidde zijn wandelaars over trage wegen, paden en wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer. Je vindt ze overal, ook in Laakdal! Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of hij traag is, hangt uitsluitend af van de gebruikers…

1 2 3 88