Laakdal en het parlement.

Er zetelt binnenkort weer iemand van Laakdal in het parlementsgebouw in Brussel  : onze burgemeester Tine Gielis! Waarvoor een dikke proficiat.
Dit is een goed moment om eens even naar het nabije verleden te kijken en om eens te zien wie daar de laatste jaren nog actief is geweest.
Uiteraard zijn de structuren de laatste tientallen jaren gewijzigd : van het oude tweekamerstelsel Kamer en Senaat,naar het nieuwe tweekamerstelsel Kamer en Vlaamse Raad.
Wie van Laakdal er deze eeuw nog in dat parlementsgebouw zijn actief geweest is
Rudi Daems , die als Vlaams volksvertegenwoordiger daar heeft gezeteld van 2004 tot 2009. Vanaf 2007 was hij er zelfs voorzitter van de Groene fractie.
De recordhouder tot nu toe is Patrick Van Krunkelsven , die in 1999 verkozen werd in de Senaat en er bleef tot 2010. Patrick heeft in die periode heel wat wetsvoorstellen ingediend die echt wet zijn geworden.

BELGIE ZET EUROPA EEN HAK

Wie nu door Nederland reist of door Duitsland of Frankrijk merkt dat het volgende zondag Europese verkiezingen zijn. Alleen Europese!
En de informatie daar gaat enkel over Europa… over het klimaat , over de landbouwpolitiek! Over onze vrijheden en belastingen …..
Bij ons is het anders!
Ons land heeft handig zijn eigen verkiezingen twee maand uitgesteld en ze
bij de Europese gelapt!!
Daardoor is bijna niemand nu met Europa bezig en komt er een nieuw Europees parlement , een nieuwe Europese regering
En een nieuwe Europese politiek voor een duur van vijf jaar!
En dat allemaal in een land waar de politiek zich nu  niets van Europa heeft aangetrokken!
De meeste landgenoten gaan voor Europa stemmen zonder dat ze er genoeg van weten.
Wij kunnen alleen maar zeggen ;
Spijtig is dat en een gemiste kans! En onrechtvaardig tegenover Europa!
LH

150 jaar geleden wou Klein Vorst onafhankelijk worden!

Het verhaal begint met een brief van 20 november 1874 geschreven door de
burgemeester van Vorst, August Belckx, en verzonden naar de gouverneur en de
bestendige deputatie. Je zou het niet verwachten maar het is de burgemeester van
heel Vorst die aan de basis ligt van een vraag tot afscheiding .Bij zijn brief is een
petitie gevoegd van een aantal inwoners van Klein Vorst aan de kamer van
volksvertegenwoordigers en de burgemeester vraagt aan de gouverneur en de
deputatie deze petitie te steunen.
Vorst bestaat uit twee parochies, schrijft de burgemeester, met veel moeilijkheden
en daarom wil Vorst-Sint-Niklaas weg van Vorst-Sint-Gertrudis . Daarna volgen er
een aantal argumenten …
Elk dorp heeft ongeveer 1100 inwoners, zij hebben allebei een kerk, een school…
De grensscheiding tussen de twee is voor iedereen duidelijk …
En dan komt het essentiële: het dorp Sint- Gertrudis waar het gemeentehuis staat en
Waar de secretaris woont is EENUUR GAANS verwijderd van het dorp Sint-Niklaas
Waar de burgemeester woont…
Hier lag het kalf gebonden

Een uur gaans is nu iets dat weinig zegt …..een sportieve oefening …maar in 1874 was
het anders, auto’s waren er niet….en fietsen ook niet, dus wanneer die burgemeester
noch paard noch rijtuig bezat moest die inderdaad voor het ondertekenen van
documenten, voor de bijeenkomsten van gemeenteraad en schepencollege een uur
te voet gaan om in het gemeentehuis te geraken en een uur weer te voet gaan om
terug naar huis te komen …..
In het jaarboek van 1993 staat haarfijn beschreven hoe de vraag met wisselende
kansen door de overheid wordt behandeld. Bijna komt het zo ver…maar uiteindelijk
toch niet, wanneer er op 28 juli 1877 een brief komt van de gouverneur met de
beslissing dat er op de vraag van de burgemeester en van een groot deel inwoners
Van Klein Vorst niet wordt ingegaan.
Ik vermoed dat er nog wel enkele van de jaarboeken bestaan ..waarin dit verhaal van
naaldje tot draadje wordt uitgelegd ..
LH

Leven er 2 volkeren in Laakdal ?

Wanneer wij deze week Kerk en Leven lezen , ons geliefkoosd weekblad , dan moeten wij het toch gaan geloven . Zeker wanneer wij de belangrijke voorpagina bekijken .
Niet alle Laakdallenaren zijn gelijk!
Kerk en Leven is daar duidelijk in..
De gelovigen van Laakdal gaan op tweede pinksterdag naar Scherpenheuvel .
“Op mei-bedevaart “ staat er ,tenminste voor de Veerlenaren en waarschijnlijk ook voor de mensen van Eindhout , al wordt daar niet rechtstreeks naar verwezen….
Maar nu komt het . De Vorstenaren doen iets anders . Ze gaan niet op bedevaart , maar op PELGRIMAGE!
Ik weet het , ik weet het, dat woord staat ook in het officiële Groene boekje en is dus ook Nederlands … maar je voelt toch direct dat je met zo een woord een klasse hoger speelt!
Waar bedevaart gewoon westnederfrankisch is , heeft het woord pelgrimage een duidelijk Romaanse basis, wat perfect bij het oude Vorst past … Forestum in Taxandria…het dorp van de Romeinse villa ! Je kent je afstamming of je kent ze niet….Bij hen is dat woord Pelgrimage totaal op zijn plaats!

Maar verschillen maken mensen steeds een beetje nieuwsgierig , mij toch . Daarom dacht ik : is de inhoud van het pakket pelgrimage dan ook rijkelijker dan dat van de bedevaarders ?
En jaaa ,wanneer je beide teksten leest zijn de verschillen duidelijk …..
De Vorstenaren komen in Scherpenheuvel aan om 8.45 u en “ genieten van de aankomst met een broodje”!
De andere trekken hun plan?
Voor de Vorstenaren is er na de mis een lunchpauze en ze vertrekken om 11.30u naar huis …
De anderen kunnen een korte kruisweg maken …..en dan eindigt hun Scherpenheuvelverhaal….
En tenslotte komen de Vorstenaren om 15 u ook weer thuis aan , aan hun mooie gerestaureerde kerk ….en ze ontvangen nog een oud bedevaartvaantje…
En de anderen……blij dat ze toch snel thuis waren??
LV

Wetgevende verkiezingen 2019 in Laakdal….en 2024.

Mensen vergeten snel en sommige politieke partijen blijkbaar ook. Er zijn er die steeds naar meer en beter streven , er zijn er ook die reeds tevreden zijn wanneer zij het getal van 2019 weer zouden halen!

Daarom hebben wij die cijfers nog eens bovengehaald.

Die uitslagen werden toen netjes per gemeente geteld ! Onze krant heeft die toen gepubliceerd en wij bekijken die nog eens …. Als toemaatje voegen wij er nog een paragraaf aan toe , namelijk welke partijen er NU MEER opkomen dan in mei 2019.

Nu ter zake!

De grote winnaar in Laakdal was toen het Vlaams Belang die hier scores haalde tussen 29,4 en 30,3 % van de geldige stemmen.

Vergeleken met de verkiezingen ervoor , die van 2014 waren de grote verliezers NVA en CD&V .

NVA verloor 10,5% op de Vlaamse lijst en 13,9 op de Kamerlijst.

CD&V verloor 8,1% op de Kamerlijst en 10,8 op die van het Vlaamse parlement.

Er was toen ook nog wel een klein winnaartje ,PvdA won 2 en 3 % . Dat laatste cijfer op de lijst met Peter Mertens!

De toenmalige SPA verloor 2,4 en 2,7 %, open VLD had haar grootste verlies op de Europese lijst , nl 2,3 % , had een zeer kleine winst van 0,1 % voor het Vlaamse parlement .

Tenslotte ,Groen boekte overal een verwaarloosbare winst waarvan de hoogste 0,7 % is.

Tot nu toe hebben wij de situatie van de partijen bekeken vergeleken met 5 jaar tevoren , maar hoe sterk waren ze in 2019 nog???

 

De cijfers van het Vl Belang hebben wij reeds geciteerd.

De NVA liet haar beste score optekenen op de lijst van het Vlaamse parlement , die met Bart De Wever , nl 26 , 3%. Haar zwakste cijfer is dat van de Europese lijst met 23 ,4 %.

Cd&V scoorde het zwakst op de Kamer , nl 14,5% , het sterkst op de Europese lijst nl 16,1 %.

Open VLD bevindt zich tussen 9,4 ( Europees) en 7,8 (kamer) ,

SPa tussen 8,5 (Europees) en 7,8 (kamer),

Groen haalde 7 % voor het Europees parlement en 6 % voor beide Kamers.

Tenslotte de PvdA was sterkst op haar Kamerlijst met 5,9 % , maar haalde de 5% niet op de Europese lijst.

 

Wij kunnen ook persoonlijke uitslagen aflezen op de documenten . Het gaat hier alleen over de stemmen die ze in Laakdal haalden!

Caroline Janssens haalde hier 374 stemmen , ergens ver achteraan op de lijst , Nele De Vogel haalde ook ergens bijna verborgen achteraan op haar lijst toch 304 stemmen , Willem Van Krunkelsven haalde er 257 , en bij de opvolgers haalde Stijn Voet er 312 ,wanneer je weet dat kiezers zelden voor opvolgers stemmen is dat ook een behoorlijk resultaat.

En hoe deden de lijsttrekkers het?

Hier haalden de kopstukken van NVA en VL Belang zeer veel stemmen ..

De Wever 1852 , Jambon 1417

Van Grieken 1677 , De Winter 1343

Daarna is er een grote kloof .

Kris Peeters 798 , Verherstraeten 576 en VandenHeuvel 444.

Ook andere lijsttrekkers halen niet bijzonder veel : Somers 309 , Ch Leysen 144 , Almaci 233 , Calvo 212 , Gennez 267 , Kherbache !! 183 .

Peter Mertens 293.

 

En wat zal er nu zeker anders zijn???? 
ER ZULLEN VEEL MEER partijen op het stembiljet staan ! Voor de Kamerverkiezingen een vijftal , en voor de Vlaamse verkiezingen ook , wel met een variatie van lijsten vergeleken met die voor de Kamer.

Voor de Kamer is er bijkomend Volt Europa , Voor U , Dieren-Animal , Blanco , Belg UniBVB

Twee ervan zouden toch wel eens voor een verrassing kunnen zorgen , namelijk Voor U , waarop heel wat Kempenaars voorkomen en Blanco , dat van blanco stemmen geen weggegooide stemmen wil maken , maar ze wil gebruiken in het beleid.

Te slotte kan er op de Vlaamse lijst ook wel een lijst voor een verrassing zorgen : de BBB , de boeren en burger beweging heeft lijsten ingediend in Antwerpen , Oost-Vlaanderen en Limburg!

Hopelijk gebeurt de telling weer per gemeente.

LH

BEETHOVEN BIJ JAN

Vandaag zaterdag 04 mei ’24 in ‘de Standaard’ een boeiend gesprek gelezen van Simon Demeulemeester met dirigent Jan Caeyers, Beethovenkenner bij uitstek.

Het weten overwaard voor de fans?. Een paar indrukken … De rest in de krantenwinkel.

“Elke dag maakt Beethoven mij on-ge-loof-lijk-gelukkig”, opent  dirigent Jan C. zijn enthousiaste, nog steeds maar groeiende Beethovenliefde.

7 mei, straks dus, wordt Ludwigs beroemde 9de Symfonie exact 200 jaar oud/jong. De andere zijn ouder.

Over een week is er Beethoven 27, het begin van een een drie jaar durend feest dat toewerkt naar zijn 200ste sterfdag in maart 2027.

Nog een weetje … de Negende is geen politiek stuk, maar een oplossing voor het muzikaal probleem: hoe beëindig je een syymfonie?

 

 

Een blad naar het hart van velen is VISIE!

Een blad naar het hart van velen is VISIE! Ze gaan daar geen problemen uit de weg en pakken de koe snel bij de horens . Hier gaat het om de miljoenen die de staat sinds een twintigtal jaren  aan de politieke partijen moet geven in feite om de  verkiezingspropaganda te betalen , maar enkele hebben er zelfs vastgoed mee gekocht!

Auteur Stefaan Hertmans geeft zijn mening hierover!

 

De Vlaamse regering aan zet!! Om te lachen wanneer het niet zo droevig zou zijn!

De voormalige Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenheden moet waarschijnlijk gedacht hebben ……” Kempengevoel ….Kempengevoel…..ik zal ze eens leren wat Kempengevoel is…” en hij bepaalde dat Kempen vanaf nu officieel alleen het arrondissement Turnhout was en is.

Ook de nieuwe samenwerkende bouwmaatschappijen

moesten zich daar naar richten ! En die trachtten gehoorzaam te zijn , alhoewel een sociale bouwmaatschappij dat niet had hoeven te zijn !

Dat betekende ook dat vier gemeenten buitengegooid werden omdat ze niet in het arrondissement Turnhout lagen ….Zandhoven , Berlaar , Nijlen en Heist-op-den-Berg met Booischot. Deze laatste twee hadden al meer dan tachtig jaar bewezen hoe zij steeds aan de basis lagen van vele Kempische activiteiten .

En toch werden die nu naar raden van beheer gestuurd waarmee ze nooit iets hadden te maken gehad en waar ze dus ook geen enkele woning hadden.

Verder had de minister en de meerderheid van het Vlaams parlement NIET gedacht …..

WANT en MAAR……die gemeenten waren niet de eigenaars van die honderden huurwoningen ….de eigenaar bleef de voormalige Zonnige Kempen …en in de nieuwe toestand dus de nieuwe maatschappij LeefGoed.

En nu komt de droevige waarheid om mee te lachen …..ware ze niet zo droevig .

De vier buitengegooide gemeenten zijn nu naar raden van beheer gestuurd van bouwmaatschappijen waarbij ze inderdaad GEEN ENKEL huis hebben , maar daar tegenover zijn zij bij LeefGoed , waar al hun huurwoningen zijn naartoe gegaan , wettelijk niet welkom , neen …erger nog ….mogen ze niet meer binnen …..ook al zijn de wegen waar die huurwoningen langs staan hun eigendom.

 

Toen de uitvinder van deze ongelooflijk dwaze beslissing het in de regering beu was ging hij rustig weer burgemeester worden ,en liet hij de rest achter met de gebakken peren , maar die zaten er ook niet erg veel mee in!!

Of beter toen die rest zag welke schade ze hadden aangericht en toen ze zagen dat er nog enkele mensen het statuut van private aandeelhouders hadden ,hebben ze die vier gemeenten ook dat statuut van private aandeelhouder gegeven !!!! In feite betekent dat een keer per jaar uitgenodigd worden op de algemene vergadering, maar dagelijks volgen wat er met hun huizen gebeurt …dat niet.

Om niet alles zomaar blauw blauw te laten hebben de zes ondertussen Zonnige Kempen. 2 opgericht …

En een zaak hopen wij , namelijk dat er met de huidige of met de nieuwe Vlaamse parlementsleden nieuwe en rechtvaardige afspraken zullen gemaakt worden om deze miskleun op de lossen …… het Kempengevoel is sterker dan sommigen denken !

LH

1 2 3 94