OP DE NIPPER …

want … Bijna vergeten!

 Wij wisten dat het begin oktober 1971 was , maar het bewijsmateriaal was zoek. Louter toevallig hielp Gazet van Antwerpen van 8 oktober ons een handje en … daar stond het zwart op wit : Veerle en Varendonk fuseren tot de gemeente Veerle.

De donderdag voordien vond de eerste gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Veerle (+Varendonk) al plaats. De nieuwe burgemeester had officieel de fusie beëdigd. De eerste belangrijke daad van eerste burger Ludo Helsen.

Die nieuwe gemeente ontstond dus uit de samenvoeging van het oude Veerle en Varendonk, de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen.

De verkiezingsstrijd was zwaar geweest. Niet iedereen was het in eerste instantie eens met de fusie. Maar tijdens die eerste zitting bleek uit de toespraken dat er een grote wil tot samenwerking was. En zo gebeurde ook.

Vorige maand oktober was het 50 jaar geleden dat Varendonk officieel ophield te bestaan als een zelfstandige gemeente. En daaraan gekoppeld was het ook 50 jaar geleden dat de nieuwe burgemeester zijn eerste stapjes in de politiek zette… (later meer daarover)

Voorzichtigheid blijft de boodschap

 Vanmorgen waren er nieuwe cijfers bij Sciensano… de vorige waren 3 dagen oud. De groei van het virus blijft maar duren . Alle 15 gemeenten worden steeds meer en meer door het virus onder de voet gelopen
Ik ga de gemeenten in onze traditionele volgorde geven met de orde van grootte van stijging gedurende het weekeinde.
* Nog eens, de cijfers zijn de echt gekende cijfers opgetekend gedurende de laatste 14 dagen.
* Laakdal 487 , is ongeveer 90 meer. Ook is er vanaf vandaag zeker een school helemaal gesloten . Laakdal is ook weer bij de top van besmette gemeenten aan het geraken. Meerhout 383, is ongeveer een groei van 40. Meerhout blijft nog de gemeente met relatief de hoogste besmetting. Herselt ook 383, een zestigtal meer .
Hulshout 371 , is negentig meer, Westerlo 763 , is 140 meer, Herentals 773, een kleine 40 meer, Geel is de echte tel kwijt , geschat wordt 1500 , een 200 meer, Mol krijgt het cijfer ongeveer 1100, een 170 meer, Turnhout eveneens ongeveer 1100 , ongeveer 120 meer. Diest gaat naar 578 , bijna 80 meer , Aarschot naar 800 , een kleine 110 erbij, Scherpenheuvel-Zichem naar 549 , precies 60 meer’ Halen heeft er nu 214 , een 30 meer. Tessenderlo 566, meer dan 90 erbij. En Ham 386 , iets minder dan 70 meer.
 * Dit zijn dus cijfers van 3 dagen . En toch blijven wij maar hopen. Morgen gaan wij eens kijken naar de dagverschillen per gemeente. Voorzichtigheid blijft de boodschap…

EN TOCH BEWEEGT ZE

Galileo Galileï (1564-1642), de Italiaanse natuur- en sterrenkundige legde de grondslagen voor de experimentele natuurkunde en de dynamica van Isaac Newton. Bovendien stond hij aan de wieg van de moderne astronomie.

Galileo ontdekte onder meer de vier grote manen van Jupiter (later de Galileïsche manen, naar zijn ontdekker Galileï), de schijngestalten van Venus en zag als eerste zonnevlekken.

Galileo Galileï is op 15 februari 1564 de eerste van zes kinderen van Vincenzo Galilei en Giulia degli Ammanati. Twee jaar later breekt bij ons de Beeldenstorm uit. Het gezin is arm. Galileï zal zijn broers en zussen zijn hele leven onderhouden. In 1574 trekt het gezin in bij de familie van moeder.

* Galileï start in 1581 een studie geneeskunde aan de faculteit van Pisa, maar stapt al snel over op wiskunde , iets later op natuurkunde. Vier jaar later valt Antwerpen, het einde van een utopie. Geld en brains gaan hun geluk in Amsterdam proberen.

* Galileo begint met het bestuderen van een … pendule. In 1602 stelt Galileï vast dat de slingertijd niet wordt beïnvloed door het gewicht van de slinger, maar door de lengte van de draad waaraan de slinger is opgehangen. Hoe korter de draad, des te sneller de slingerbeweging.

** Dit fenomeen heet isochronisme (Grieks: isos = gelijk, chronos = tijd. De pendel waarmee Galileï het isochronisme ontdekte is nog te zien in de kathedraal van Pisa.

* Markies Guidobaldo del Monte helpt Galileï aan een leerstoel wiskunde in Pisa. ‘De motu’, over beweging, is zijn eerste boek. Niemand is enthousiast, dus neemt Galileo ontslag en gaat weer bij zijn ouders wonen. Kort daarna wordt hij hoogleraar in Padua.

Galileï doet belangrijke ontdekkingen in zowel de zuivere als toegepaste wetenschap en komt met vernieuwende natuurkundige theorieën voor de dag.

** De grootste en meest indrukwekkende ontdekkingen doet Galileï in de astronomie. In 1609 hoort hij van de telescoop, van Nederlandse origine. De Italiaan verbetert ‘de Hollandsche kijcker’ en maakt zijn eigen telescoop die niet drie maar twintig keer kan vergroten en richt deze naar de sterrenhemel.

Galileï doet de ene ontdekking na de andere ontdekking. Hij ziet kraters en bergen op de maan en zwarte vlekken, zonnevlekken op de zon. Als hij iets vreemds opmerkt aan weerszijden van Saturnus roept hij uit: “Ik heb Saturnus in drievoud gezien.”

Galileï komt er ook achter dat de Melkweg een verzameling sterren is. De Galileïsche manen van Jupiter en Venus’ schijngestalten ziet hij ook door zijn kijker.

* Galileï weet nu zeker wat hij eerder al vermoedde: onze planeet draait om de zon en niet andersom. Dat schreef hij in 1597 aan de Duitse sterrenkundige Johannes Kepler : ‘De leer van Copernicus lijkt mij meer aannemelijk dan die van Aristoteles’. Die dacht dat de aarde het middelpunt van het heelal is.

De leer van Copernicus is het heliocentrisme zoals beschreven in zijn manuscript ‘De revolutionibus orbium coelestium’ (Over de omlopen van de hemellichamen) uit 1530.

* In de derde eeuw voor Christus was ook de Griekse astronoom Aristarchos van Samos al tot dezelfde conclusie gekomen. Belangrijker nog was dat dit idee ook als uitgangspunt gold voor de almachtige Rooms-Katholieke kerk.

Op 12 maart 1610 publiceert Galileo Sidereus Nuncius (Boodschapper van de Sterren), een boekje van zestig pagina’s waarin hij zijn bevindingen wereldkundig maakt. Hij werd beroemd in gans Europa.

* Ondanks alle roem was de Kerk ‘not amused’. In 1616 werd hij door de Inquisitie veroordeeld voor ketterij en geloofsdwaling. Hij wordt gedwongen afstand te doen van zijn ontdekkingen en hij mag het Copernicaanse model niet meer propageren.

* Galileï zelf vindt zijn theorie helemaal niet strijdig met de leer van de kerk, die hij zelf ook aanhangt. Integendeel, het toont aan hoe ingenieus de schepping Gods wel is.

* Galileï lapt het verbod aan zijn laars en in 1632 in Florence publiceert hij zijn Dialogo. Een boek waarin duidelijk het heliocentrische wereldbeeld in gespreksvorm wordt verdedigd.

* In oktober van dat jaar moet hij weer voor de kerkelijke rechtbank in Rome verschijnen. Deze veroordeelt Galileï tot levenslang huisarrest en dwingt hem zijn leer voorgoed af te zweren. Galileï, 69 jaar oud, schijnt bij het aanhoren van zijn vonnis te hebben uitgeroepen: ‘Eppur si muove’, ‘en toch beweegt zij’ (de aarde om de zon).

* Galileï neemt zijn intrek in een Florentijns landhuis waar hij zijn belangrijkste boek schrijft: Discorsi e dimontrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (Gesprekken en wiskundige bewijzen in twee nieuwe wetenschappen).

* In dit boek herschrijft hij de grondslagen van de mechanica. Het boek wordt naar Nederland gesmokkeld en in 1638 in Leiden uitgegeven door Louis Elzevier. Op weg naar … de wereld. Galileï overlijdt in 1642. Hij werd 78.

In de lage landen komt in 1648 een einde aan de 80-jarige oorlog. In het Duitse Munster wordt de ‘Vrede van Munster’ getekend en wordt wat later Nederland heet, onafhankelijk. En wij? Miserie alom met Spanjaarden, Habsburgers en nog veel meer.

*** Nog gelezen:

“Het heeft geduurd tot 1835 voor het Vaticaan het heliocentrische wereldbeeld van Galilei officieel heeft bijgetreden.”

“Op 10 november 1979 vroeg de paus Johannes Paulus II, ter gelegenheid van de herdenking van de 100e verjaardag van de geboorte van Albert Einstein, aan wetenschappers en geleerden om het geval van Galileo Galilei opnieuw grondig te bestuderen. De commissie die daarvoor opgezet werd onder leiding van kardinaal Paul Poupar, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de cultuur, publiceerde haar conclusies in 1992.”

** Dus: na een overleg dat duurde van 1979 tot 1992 sprak paus Johannes-Paulus II in oktober 1992 een excuus uit, waarmee Galilei’s naam werd gezuiverd en Galilei erkend werd als een gelovig mens. . De Zon zou ondertussen maar eens terug rond de Aarde beginnen draaien…  ( Clemens non papa )

Winston Churchill (1874-1965)

Vandaag, 30 november zou Winston Churchill 147 oud zijn, maar op zijn 91ste gaf hij er voorgoed de brui aan. Churchill staat bekend als de man die Groot-Brittannië door de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog loodste en daarmee aan de basis lag van de geallieerde eindoverwinning in WO2.

* In werkelijkheid was Churchill echter een tactische blunderaar, die zich liet verblinden door zijn imperiale obsessies.

* Hij kreeg de Nobelprijs voor literatuur maar greep naast de felbegeerde Nobelprijs voor de vrede. Wellicht zat het platbombarderen van de barokke kunststad Dresden, op een ogenblik dat Duitsland de oorlog verloren had, daar voor veel tussen.

* Toen Barack Obama in 2008 nietsvermoedend zijn werkkamer in het Witte Huis in gebruik nam, werd hij daar onaangenaam geconfronteerd met een prominent opgestelde bronzen buste van Winston Churchill.

* Het kunstwerk, eigendom van de Britse staat, was in 2001 door de toenmalige premier Tony Blair aan Obama’s voorganger George Bush overhandigd als symbool voor de Britse steun aan de Amerikaanse War on Terror.

* Churchills torso was een voor de hand liggende keuze. Niet alleen had ‘de Grootste Brit aller tijden’ ooit het idee in de wereld geholpen dat er tussen Britten en Amerikanen zoiets bestaat als een special relationship, Blair wist ook dat Bush en zijn neoconservatieve kliek idolaat waren van Churchill.

* Maar Churchill (foto met de V van victory) is zonder meer een krachtig symbool. En zoals dat doorgaans gaat met historische personages met een krachtige symboolfunctie – bv. Gandhi of de Dalai Lama – is zijn levensverhaal uitgegroeid tot een legende met universele aantrekkingskracht.

* Churchill was niet alleen een controversiële figuur, maar zeker ook een grote leider en een grote staatsman die scherp en spits kon oordelen en legendarisch werd vanwege zijn verbale capriolen. Een paar voorbeelden …

** Churchill had bv. niet veel op met Clement Attlee, Britse premier van 1945/1951. Hij karakteriseerde zijn  weinig indrukwekkende tegenstander als ‘een schaap in …schaapskleren’. En over diens bescheidenheid : ”Dat is beslist zo, maar hij heeft dan ook veel om bescheiden over te zijn.”

* Als Brit had ook Churchill er moeite mee om Duitse en Franse namen correct uit te spreken. “Iedereen heeft het recht om buitenlandse namen uit te spreken zoals hij wil”, lichtte hij zijn gestuntel toe.

* Tijdens een Koninklijke ontvangst in Buckingham Palace verscheen de Franse president De Gaulle in militair uniform en die zei treiterig toen hij Churchill zag, verkleed in de ceremoniële versierselen van de Orde van de Kousenband: “Zeg, is er vandaag soms een gekostumeerd bal?  Waarop Churchill meteen repliceerde: “Inderdaad,  maar we kunnen niet allemaal verschijnen in de vermomming van de Onbekende Soldaat!”

* Churchill was ook sigarenliefhebber en sloeg een borrel zelden af. Op zekere receptie beschuldigde een vrouwelijk parlementslid hem van dronkenschap, waarop Churchill de dame sprakeloos achterliet  met: “En u, mevrouw bent lelijk. Maar morgenochtend ben ik weer nuchter…”

* Nog een andere keer ging een andere vrouw tegen hem tekeer met …”Als ik met u moest getrouwd zijn, zou ik gif in uw eten doen.’’ Waarop Churchill repliceerde met … “En als ik met u getrouwd was, zou ik het opeten.”  Case closed.

** Een weetje tot besluit … De Veerlese Lucienne Engelen is gehuwd met een kleinzoon van Churchill en was hier, samen met haar man op de begrafenis van haar broer Jos. Een interviewtje voor GvL kon er echter niet af … Wellicht had hij weinig te vertellen (hihi).

gvl en zijn lezers

GvL werd gisteren 29 november bezocht door … 353 computers, smartphones en d.g.l. meer. Een tweede bezoek binnen 45 min. wordt niet geteld. Gisteren kwamen 1 229 lezers ruim 3 keer een kijkje nemen.

citaat : piekeren neemt de zorgen van morgen niet weg , wel de kracht van vandaag …

MOP VAN DE DAG

* Ik vraag me echt af wat mijn ouders vroeger deden om zich bezig te houden voor het internet bestond… Ik heb het aan mijn achttien broers en zussen gevraagd, maar ze wisten het ook niet. (Louis/Mortsel)

VAL VAN 300 METER … en meer

Wereldvermaarde rotsklimmer sterft na val van 300 meter
        Brad Gobright tijdens een expeditie in 2016. Foto: Facebook/Brad Gobright

* De wereldvermaarde Amerikaanse rotsklimmer Brad Gobright kwam vorig jaar om het leven tijdens het afdalen van de rotsformatie El Potrero Chico, in het Mexicaanse Monterrey. Gobright viel 300 meter naar beneden.

 

 In de gazet las ik over een val van 300 m van een rotsklimmer. Helaas (en niet de eerste). In 2014 beklom  Alex Honnold met succes die meer dan 750 m hoge wand in 3 u tijd. Zie:

https://www.youtube.com/watch?v=Phl82D57P58

 Diezelfde klimmer slaagde er in om de beroemde 900 m hoge granieten rotswand van El Capitan in Yosemite Park te beklimmen én te overleven. Daar is de film ‘Free Solo’ van gemaakt. Zie:

https://www.youtube.com/watch?v=tnRoda7Ke2w

Onvoorstelbaar maar echt! Een wee gevoel ter hoogte van de maag is een normaal gevoel bij het bekijken van de beelden.

 Ik hou me voorlopig wel aan de oostwand van de Weefberg in Averbode.

Hou je gedeisd,

Clem

Excellent Excelsior

 

VV Laakdal toonde zich zaterdagavond bij Punt-Larum de evenknie van Brugge tegen Leipzig. VV verloor zijn zaterdagavondverplaatsing ook met 5-0 bij de Geelse fusieclub. Netezonen verloor thuis met 1-2 van Schriek. Excelsior deed het zondagnamiddag op de Vloed een stuk beter. Het won van Beerzel met 4 – 1.  Duimen!

MAX ZAG HET ZO …

Punt-Larum  5 – 0  VV Laakdal

Zonder 7 kernspelers en een jeugdig, onervaren elftal tegenover de geoliede machine met routiniers van Punt-Larum was de opdracht heel zwaar.

De eerste 20’ verliepen gelijkopgaand. De eerste grote kans was voor VV met een schot van Cis dat van de lijn werd gekeerd. Na 22’ kwam de thuisploeg op voorsprong na een solo-inspanning, 1-0. 10’ later vuurde “onze ex” Jarne Nevelsteen uit het niets met links een raket af, pal in de winkelhaak, 2-0 en rust.

In de tweede helft drukte VV even door, maar kwam niet tot scoren. In de tegenaanval gebeurde dat wel en het stond 3-0. Jammer, want VV voetbalde goed mee, al merkte je wel dat Punt-Larum toch een niveautje hoger speelde.

De 4-0 en de 5-0 op het einde van de match waren nog goed voor de statistieken. Punt-Larum is wellicht een stijger naar 2de provinciale want de beste ploeg van de reeks. Zeg dat Max het gezegd heeft.

WEDSTRIJDSCHEMA EN UITSLAGEN
Speeldag 13 (28 november 2021) – 2e periode
Zat. 27/11 19u30 KFC Putte A KFC Katelijne A 2 – 1
Zat. 27/11 19u30 KVV Rauw Sport Blauwvoet Oevel 0 – 2
Zat. 27/11 19u30 FC Punt Larum VV Laakdal 5 – 0
Zat. 27/11 19u30 FC Netezonen KSV Schriek 1 – 2
Zon. 28/11 14u30 KSK Wavria A KFC Linda Olen 1 – 1
Zon. 28/11 14u30 KVV Noordstar Excelsior Bouwel 0 – 0
Zon. 28/11 14u30 KFCM Hallaar KV Hooikt A 2 – 1
Zon. 28/11 14u30 Excelsior Vorst BO Beerzel 4 – 1
Vorige speeldag Huidig klassement Volgende speeldag
1 2 3 90