THEODOOR VAN DYCK en de BOERENKRIJG!

Er zijn verenigingen zoals het Davidsfonds die dit jaar de Boerenkrijg herdenken omdat die opstand tegen de Franse bezetter 225 geleden “uitbrak”.
Wij gaan ons daar soms eens bij aansluiten om hier en daar die herdenking met een anecdote op te luisteren .
Zo is er de wonderlijke figuur van Theodoor Van Dyck. Hij was op dat moment een 27-jarige jongeman , en notarisklerk in Westmeerbeek. Bij de boerenkrijgopstand werd hij penningmeester van het brigandsleger , maar ook onderluitenant.
Van hem is bekend de militaristische toon van al zijn bevelen en mededelingen , maar ook zijn gedetailleerde staat van uitgaven voor het boerenkrijgleger .

Wij halen een aantal details uit zijn rekeningen , ze zijn van oktober 1798 , dus ze worden mee 225 jaar :
– Aankoop van een pistool voor kapitein Verheyen van Oosterloo , 1 gulden ,16 stuivers ,6 oorden,
-Een krijgsfluit ( fifre) voor de compagnie van Oosterloo ,3 gulden en 3 stuivers ,
-Aan kapitein Harts van Geel voor herstel van zijn wapens en van de trommels van Gheel en Oosterloo, 2 gulden en 9 stuivers,
-voor eten en drinken der patriotten die , van de slag van Herentals weerkomende , op Tongerloo waren geweken., 19 gulden , 16 stuivers,
-Aan een bundel pluimen , 2 stuivers , 2 oorden ,
-Aan een bijzonderen persoon naar Grobbendonk en Balder gezonden om te vernemen of er geen gevaar was , 2 gulden , 16 stuivers .
-Aan bier en genever om ‘s nachts cartouchen te maken , 15 stuivers ,
-Aan zes jongelingen van Gheel naar Tongerloo gezonden om poeder te halen , 19 stuivers,
-verder ook nog ….aan spionnen ….
Toen het Boerenleger bij de gevechten in Diest de aftocht moest blazen kwam Van Dyck ongelukkiglijk in de Demer terecht en verdronk…..hij was 28 jaar.
Tot volgende keer…
Louis Vuren

LUDO VERVLOET ZAG DAT HET GOED WAS

OPEN MONUMENTENDAG 2023 IN VEERLE
…. voor mij de mooiste aller tijden….
ah ja, want in de gevel van ons ouderlijk huis werd een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan “onze” Dorpsmolen die hier in 1798 –“dankzij Napoleon”- kon opgericht worden. De gedenkplaat is een kunstwerkje van de gerenommeerde beeldhouwer én Veerlenaar Jef Van Leeuw die als kind vaak aan onze molen te vinden was.
Het werd een tropische warme plechtigheid met een zestigtal aanwezigen die geboeid aan de lippen hingen bij toespraken van ereburgemeester Ludo Helsen, geschiedkundige Glen Van Meeuwen, Herman Vervloet namens de hele familie Vervloet en de jarige schepen van cultuur Gerda Broeckx.
Na afloop werd gezellig nagekaart bij een toepasselijk glaasje Windmeul… een heerlijk wit wijntje.
Bedankt aan de initiatiefnemers en de vele aanwezigen!

Open Monumentendag!

Volgende zondag 10 september is het Open Monumentendag! Op vele plaatsen kun je dan monumenten bezoeken , op andere plaatsen worden vergeten monumenten weer bovengespit. Dat gebeurt om 11u in Veerle. Daar wordt aan het begin van de Tessenderloseweg een gedenksteen geplaatst voor de Dorpsmolen die in 1965 spijtig genoeg verdween. Onze bekende beeldhouwer JEF VAN LEEUW , hier op de foto , “kapte “ sierlijk de tekst in het kunstwerk. Veel dank betuigen wij ook aan de molenaarsfamilie Vervloet .
Ereburgemeester Ludo Helsen leidt de plechtigheid in , geschiedkundige Glen Van Meeuwen geeft toelichting bij de Veerlese molens en schepen van cultuur Gerda Broeckx zal de gedenksteen onthullen.

Wij gaan toch stilaan af en toe ……..Vuren 226

Of wat de regering nooit meer kan goedmaken of juist herstellen.

Goede vrienden en beste lezers , begin juli heeft onze onovertroffen journalist en redacteur Ludo aangekondigd dat hij voor korte tijd zou afwezig zijn wegens een ziekenhuisopname . Die heeft langer geduurd dan verwacht werd , maar een paar weken geleden zag het er naar uit dat Ludo stilaan weer begon te schrijven ….even verscheen er iets , maar het verdween twee dagen later !
Ondertussen is Ludo weer in het ziekenhuis opgenomen en kan hij dus hier nog niet actief zijn……
Daarom gaan wij in de Gazet van Laakdal af en toe toch iets publiceren om te laten blijken dat ze nog bestaat……en in de hoop dat Ludo Vervloet snel weer het roer in handen neemt…..

Er gebeuren ondertussen immers zo veel zaken waarvan wij weten dat Ludo er zeker zou commentaar op geven ….zoals eergisteren over het bericht dat er duizenden dokters met een buitenlands diploma de laatste jaren in dit land actief zijn geworden , elk jaar meer en meer ! En dat terwijl onze regeringen al jaren bezig zijn te beletten dat er zich aan onze universiteiten genoeg jongeren mogen aanmelden om aan dokterstudies te beginnen!
Met het nieuws van eergisteren op de achtergrond is datgene wat de regering nu al jaren doet , steeds minder jongeren toelaten om dokter te worden een beslissing op het misdadige af….een verkeerde beslissing die ze niet meer kan goed maken tegenover die misdeelde generatie.
Dit willen wij nu in een eerste ontboezeming toch kwijt………
En in hoofdzaak hopen wij dat onze redacteur snel weer komt…..
Louis Vuren

De première van de musical DAMIAAN

Gisteren “omvergeblazen” op de première van de musical DAMIAAN in Scherpenheuvel, op het prachtige en immens grote podium achter de basiliek. Een weergaloos spektakel rond Damiaan … niet zozeer als de held of de heilige, maar als de mens. Uitzonderlijk mooie muziek, fantastische acteurs-zangers, choreografie, decors… superlatieven komen tekort…! Mooi mooi mooi… en dat allemaal “van eigen bodem”. De 1500 aanwezigen waren laaiend enthousiast… terecht! Goeie raad: ga deze unieke voorstelling ook bekijken… nog een hele maand… 5 voorstellingen per week… Doen! En een dikke proficiat voor regisseur Luc Stevens, producer Simon de Merode en de hele crew!!!

De West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (1621)

Het West-Indisch Huis in Amsterdam, voormalige hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie – Foto: CC/S Sepp

Op 3 juni 1621 werd de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie (WIC) opgericht.

* Het octrooi gold voor de handel en scheepvaart op Afrika zuidelijk van de Kreeftskeerkring, op Amerika en op de eilanden in de Atlantische Oceaan, gelegen tussen de twee meridianen, getrokken over Kaap de Goede Hoop en het oostelijke uiteinde van Nieuw-Guinea. Kort gezegd de westkust van Afrika zuidelijk van de Kreeftskeerkring, de oostkust van het continent Amerika en de Caribische eilanden.

* En daarmee had de West-Indische Compagnie dus het monopolie in de Nederlanden op de trans-Atlantische slavenhandel.

WIC

* Het idee voor een West-Indische Compagnie speelde al langer. Maar de oprichting werd pas in 1621 na het Twaalfjarig Bestand met Spanje een feit.

* Het doel was winstgevende handel in het Atlantische gebied en de Spanjaarden beroven van hun voornaamste inkomensbron. De West-Indische Compagnie had het recht een krijgsmacht te hebben, bondgenootschappen te sluiten en koloniën te stichten.Lees ook: West-Indische Compagnie

Verder op 3 juni:

 • 1880Alexander Graham Bell gebruikt zijn fotofoon voor de eerste keer om een draadloos telefoongesprek te verzenden.
 • 1920 – Als uitvloeisel van het Verdrag van Versailles wordt in Duitsland de dienstplicht afgeschaft.
 • 1937 – De Engelse ex-koning Eduard VIII trouwt met zijn grote liefde Wallis Simpson en doet daarmee afstand van de troon.
 • 1973 – Tijdens een luchtvaartshow bij Parijs stort een Russische Toepolev Tu-144 neer. Er vallen vijftien doden, onder wie zes bemanningsleden.
 • 2006 – Montenegro verklaart zich officieel onafhankelijk van Servië.

De sociale woonmaatschappij ” de Zonnige Kempen ” gisteren ten grave gedragen ! VUREN 225.

Gisteren rond half 12 in de voormiddag vergaderden er een aantal aandeelhouders van de Zonnige Kempen in de vergaderzaal van het Torenhof in Tongerlo .Zij beslisten , in de handen van een notaris , dat op dat ogenblik de bouwmaatschappij ophield te bestaan .
In december van dit jaar zou de maatschappij 60 jaar zijn geworden.
Zij was actief in 11 Kempische gemeenten , was de jongste maatschappij van Vlaanderen , maar had in de periode van haar bestaan de meeste sociale woningen gebouwd.
In Laakdal was zij actief in Veerle en in Eindhout.
De Zonnige Kempen werd boven de doopvont gehouden in december 1963 . Dat was nog een geruime tijd voor de fusie van Varendonk met Veerle ( 1971).
Een aantal burgemeesters van kleinere gemeenten , waar nog nooit enige sociale huurwoning werd gebouwd, kwamen dan bij elkaar samen met het
Arrondissementele ACW en besloten samen kapitaal bijeen te brengen om ook sociale huurwoningen te bouwen , net zoals dat mogelijk was in grotere gemeenten .
Het duurde daarna nog een aantal jaren voor de eerste woningen klaar waren . Eindhout was dan ook Veerle nog voor , en had reeds woningen op het einde van de jaren 60. In Veerle werd de eerste realisatie die van het eerste deel van Kerkeveld , begin van de jaren 70 .
“En hoe zat het met Vorst ? “, hoor ik de nieuwsgierige lezer vragen .
Vorst had niet gewacht op dat initiatief en was tevoren al lid geworden van de oudere Geelse Bouwmaatschappij .
En ook die heeft gisteren vrijdag opgehouden te bestaan .
Want in de namiddag zijn de voormalige Geelse Bouwmaatschappij , de Zonnige Kempen, de maatschappij van Herentals -Olen , de Kleine Landeigendom en twee sociale huurgenootschappen ingestapt in een nieuwe alomvattende Kempische woonmaatschappij die
de naam kreeg “LEEF GOED ” .
Al de voormalige maatschappijen met hun hebben en houden , behalve de Zonnige Kempen .
Die heeft moeten afscheid nemen van vier van haar trouwe partners….. van Zandhoven , Berlaar , Nijlen en Booischot omdat de Vlaamse Regering vond dat die niet Kempisch waren !??
Volgens die Vlaamse wijzen zijn alleen de gemeenten van het arrondissement Turnhout Kempisch en de andere dus niet.
En zeggen dat de succesvolle vereniging Kempens Landschap haar zetel in Heist-op-den-Berg heeft ……
Al bij al zal het wel zeker zijn dat de nieuwe algemene Zuid-Kempische woonmaatschappij veel meer slagkracht zal hebben ….. op voorwaarde dat de Vlaamse voogdij haar niet vleugellam maakt , en wensen wij haar , met pijn in het hart om het verdwijnen van Zonnige Kempen , zeker een heel mooie toekomst toe !
Louis VUREN

PS Hoe Vlaanderen de situatie heeft aangepakt in de zogezegd niet Kempische gemeenten is een verhaal apart….voor een van de dagen … wanneer wij nog eens willen lachen ……

‘op wandel met Tine’

Themawandelingen  voor alle Laakdallenaars

Met onder andere de Vejelse Metten, de Bierfeesten, het Zomerpodium en de Boerenkermis zijn er weer tal van Laakdalse evenementen om naar uit te kijken. Tussendoor plant cd&v Laakdal nog twee kleinschalige initiatieven om kennis te maken met enkele verborgen parels in onze gemeente tijdens twee themawandelingen.

Cd&v organiseert

De eerste staat donderdagavond 6 juli gepland. Er wordt gewandeld door het Trichelbroek en maken kennis met het nieuwe knuppelpad en ontdekken welke impact het Sigmaplan heeft op de omgeving. Start om 18u30, en aankomst bij de Grond- en Loonwerken Aerts (Trichelhoek 7A).

Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. Goesting in een Laakdals terrasje na afloop is mooi meegenomen. De wandeling is ook haalbaar voor kinderen en buggy’s.

Op 22 augustus staat de wandeling in het teken van honden en zal een hondenfluisteraar de wandeling mee begeleiden. 

Slag bij Nieuwpoort

Slag bij Nieuwpoort (1600)

Zicht op de Slag bij Nieuwpoort door Pauwels van Hillegaert, met linksonder legeraanvoerder Maurits van Oranje

Op 2 juli 1600 vond de beroemde Slag bij Nieuwpoort plaats. Maurits van Nassau (1567-1625) (de zoon van Willem van Oranje) was er door de Staten-Generaal op uitgestuurd om het kapersnest Duinkerke te veroveren, omdat de opkomende Hollandse koopvaardij veel last had van de kapers die in Spaanse dienst waren.

* Generaal Maurits had zelf weinig zin om naar Duinkerke te gaan, maar hij ging toch. Hij had niet alleen de opdracht het kapersnest te veroveren, hij moest ook het door de Spanjaarden belegerde Oostende ontzetten.

* Terwijl Maurits onderweg was naar Duinkerke werd hij verrast door het Spaanse leger. Op het nippertje wist hij uiteindelijk een dreigende nederlaag om te zetten in een overwinning.

Maurits tijdens de Slag bij Nieuwpoort (Hendrick Ambrosius Packx)

* De Slag bij Nieuwpoort zorgde er onder meer voor dat de relatie tussen prins Maurits en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt, die hem tegen zijn zin naar Duinkerke had gestuurd, nog verder verslechterde. Het kwam nooit meer goed tussen de twee. In het conflict van de remonstranten en contra-remonstranten stonden de twee lijnrecht tegenover elkaar.

* In 1619 verleende de Staten-Generaal een dictatoriale volmacht aan Maurits. Die liet toen zijn belangrijkste tegenstanders arresteren. Onder hen ook Johan van Oldenbarnevelt. Hij werd op 12 mei 1619 wegens land- en hoogverraad ter dood veroordeeld.

Meer Vaderlandse geschiedenis
Lees ook: Executie van Johan van Oldenbarnevelt (1619)

Verder op 2 juli:

 • Leger des Heils
  Leger des Heils

  1865 – William Booth richt The Christian Mission op. Dit wordt later het Leger des Heils.

 • 1881 – President James Garfield van de VS wordt neergeschoten door Charles J. Guiteau.
 • 1900 – Eerste vlucht van een zeppelin, bij Friedrichshafen, Duitsland.
 • 1937 – Pilote Amelia Earhart verdwijnt spoorloos boven de Stille Oceaan.
 • 1990 – 1426 pelgrims komen om in een voetgangerstunnel tijdens de hadj in Mekka.
 • 1994 – De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt in Medellín doodgeschoten omdat hij tijdens de WK-eindronde 1994 in eigen doel had geschoten en Colombia daardoor werd uitgeschakeld.
1 2 3 4 5 90