HEGEMONIE

Hegemonie betekent dat een bepaalde groep, partij of staat overwicht heeft over een andere groep of partij. Letterlijk betekent het begrip leiderschap, opperheerschappij, overwicht of suprematie.

* Vaak is hiervan in politiek opzicht sprake, maar het kan ook op cultureel, ideologisch, economisch of religieus gebied het geval zijn.

* Zo had de Sovjet-Unie gedurende de Koude Oorlog lange tijd de suprematie in Oost-Europa. In de westerse wereld hadden de Verenigde Staten kort na WO II een economisch overwicht, waardoor ze het Marshallplan konden lanceren.

* De islam heeft in grote delen van Azië en Afrika een religieus-culturele hegemonie. En het Britse Rijk was een hegemoniale mogendheid van de achttiende eeuw tot WO I

* Het begrip is afkomstig van het Griekse woord ἡγεμών (hègemoon), wat aanvoerder, gids of leider betekent. Eén groep, land of leider bepaalt wat er in een gebied gebeurt in cultureel of religieus opzicht.

* Vaak wordt deze positie afgedwongen door geweld of door oorlog. Maar het kan ook zijn dat een situatie waarbij één partij een dominante, hegemoniale invloed heeft langzaam is gegroeid en … de mensen in een gebied daaraan geleidelijk gewend zijn geraakt.

* Een bekende theorie over ‘culturele hegemonie’ is geformuleerd door de filosoof Antonio Gramsci (1891-1937) (foto), een volgeling van de denker Karl Marx. Volgens hem was dit een cultureel leiderschap dat wordt gevormd door de bevoorrechte klassen in een samenleving.

* Deze hogere klassen hadden de zeggenschap over het onderwijssysteem, de media, waren dominant in wetenschap en kerk. Hierdoor kon deze cultureel dominante klasse de normen, waarden en perceptie van de werkelijkheid in een maatschappij vormen. (gelezen in Historiek)

Thanksgiving Day

‘Thanksgiving Day’ is de belangrijkste Amerikaanse nationale feestdag. Altijd op de vierde donderdag van november, dus vandaag 25. Traditioneel is het de dag waarop dank wordt gezegd voor de voorbije oogst en voor allerlei andere goede dingen.

*** Of die viering ook dit jaar  aan de orde is, is weinig waarschijnlijk, gezien de coronacrisis.

Maar hoe verloopt ‘Thanksgiving Day’ in normale omstandigheden?

* In de Verenigde Staten wordt deze dag dus gevierd op de vierde donderdag van november. In Canada daarentegen, waar de oogst eerder in het jaar valt, gebeurt dat op de tweede maandag van oktober.

* Thanksgiving wordt gevierd met de hele familie. Men legt grote afstanden af om bij elkaar te kunnen zijn. Omdat het in de VS op een donderdag valt, krijgen werknemers ook vrijdags vrij waardoor een familiereünie van vier dagen mogelijk wordt.

* Het eten speelt een grote rol die dag. Het is traditie om dan kalkoen te eten en er wordt dan ook aan deze dag gerefereerd als Turkey Day (Kalkoendag).

Sinds het presidentschap van Harry Truman is het ook de gewoonte dat de president gratie verleent aan een levende kalkoen, de National Thanksgiving Turkey. Die mag onbezorgd oud worden.

* Voor de maaltijd kijkt men traditioneel naar een wedstrijd in het Amerikaans voetbal of naar een wedstrijd van het lokale ‘High School’-team.

* De Amerikaanse traditie associeert de feestdag met een feest dat door de Pilgrim Fathers zou zijn gevierd in 1621 toen zij in Plymouth Massachusetts een nederzetting hadden gesticht. En kalkoen aten, manna dat in een tijd van dreigende hongersnood als een godsgeschenk zomaar uit de hemel kwam vallen. Thanks God for giving turkeys.

* Veel van de verhalen omtrent  Thanksgiving zijn evenwel mythes, ontstaan aan het eind 19de begin 20ste eeuw in een poging om een algemene nationale identiteit te scheppen in de naweeën van de Amerikaanse Burgeroorlog én in de smeltkroes van nieuwe immigranten.

  • Schilderij van Jean Louis Gerome Ferris over het eerste Thanksgiving feest in 1621.

* Vooral de oorspronkelijke bevolking, de indianen, zien deze feestdag niet als een dag van dankbaarheid, eerder het begin van een tragisch proces waardoor zij hun land kwijtraakten, en hun populatie werd gedecimeerd. Zij hebben het eerder over hun ‘nationale rouwdag’.

Black Friday

* De vrijdag na Thanksgiving is Black Friday, ook een Amerikaanse traditie. In Amerika heeft iedereen dan vrij en winkeliers spelen daarop in enkele producten tegen messcherpe prijzen aan te bieden.

* Dat zorgt ieder jaar weer voor een massale toeloop van enthousiaste shoppers die winkels letterlijk bestormen om te profiteren van de Black Friday aanbiedingen... Corona?

STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

25 november is de internationale dag tegen geweld op vrouwen. ❌ Als vrouwelijke burgemeester van de gemeente Laakdal wil Tine Gielis dit thema mee onder de aandacht brengen. 🙏Handen af van elkaars lichaam en mening. ❌Als we elkaar niet steeds moeten be- en veroordelen, zou de wereld er zoveel simpeler en mooier uitzien. Niet alleen op 25.11, maar altijd!

LAATSTE VAN VEERLE – EERSTE VAN LAAKDAL

Ludo Helsen was de laatste burgemeester van Veerle en de eerste van Laakdal.

We vroegen hem waar en wie ter gelegenheid van …onderstaande foto. (antwoord onder de foto)

-kijk ook op facebook Ge zaa van Vejel en bij ludo vervloet-

.

.

* Ludo : “Dat was bij de inhuldiging van de eerste bejaardenwoningen op Wijngaardbos rond het jaar 1980. Aanwezig is mijn voorganger in de bestendige deputatie Andre Vleugels , en verder de leden van het OCMW en de vroegere COO. Ook leden van de gemeenteraad staan er bij…”

* Van links naar rechts :

Jan Goos ,Jos Janssens ,Raymond Verrecht , Sooi Helsen , ludo Helsen , ( wie achter mij verscholen staat zal ik moeten vinden door eliminatie ) Staf Goris , Andre Vleugels ,pastoor Swinnen ,  Jan van Rooy , ( nog iemand verscholen blijkbaar ), Jan Dens , .Rikus Heylen van Veerle Heide , Andre Adriaens , Jos Peeters en Fons Verdonck.
Ook Marie Thérèse DeLoore zou er ergens moeten bij staan…

‘Jullie hebben alles, maar vergeten te dromen’

De nu 42-jarige Saitoti Kitasho staat er aan het hoofd van een gemeenschap met zo’n 6.000 leden. ­Geluksonderzoeker Leo Bormans nodigde hem vorig jaar uit. Voor Kitasho de eerste grote reis buiten Afrika. Samen trokken ze een week lang door Vlaanderen.  (Anton Goegebeur in dS – foto luc daelemans) Een herneming die … te mooi is om niet te hernemen.

* De twee ontmoetten elkaar tijdens een reis in Tanzania, waar de Masai leven. De Masai staan bekend voor het koesteren van eeuwenoude tradities. ‘Wij hebben geen woord voor geluk’, zegt Kitasho, ‘ maar wel drie waarden die daar dicht bij aanleunen: zorg, vrede en respect.’

* Om leider te worden, moest Kitasho bijvoorbeeld met één enkele speerworp een leeuw doden. Maar zelf wijst hij liever op andere kwaliteiten die de doorslag hebben gegeven:

 ‘Wij zeggen niet “ik hou van jou”, maar “ik zorg voor jou”. We zijn er voor elkaar. We mijden conflict door weg te trekken. Dat ging decennialang relatief gemakkelijk. Nu ons gebied almaar verkleint, wordt dat moeilijk.’

* ‘We moeten natuurlijk geen Masai worden’, zegt Bormans. ‘Maar ze zijn een van de laatste authentieke volkeren die nog dicht bij hun originele waarden staan. Wij Belgen zijn losgeslagen. Bij ons wordt iets pas waardevol als het veel kost. En daar kan iemand als Kitasho werkelijk met zijn gedachten niet bij.’

* En verder: “Van oudsher krijgt elke Masai-leider een herdersstaf. Die herinnert aan het nomadenbestaan en het belang van veeteelt. In hun samenleving is het belangrijk om stil te staan bij wat hun waarden zijn.  Saitoti Kitasho is een leider. Daarvoor moest hij het onder meer uitvechten met een leeuw.”

“Niet dat wij dat voorbeeld moeten volgen, maar wel: leer je eigen kracht kennen en gebruiken.  Kitasho moet zijn volk de 21ste eeuw binnenleiden. Op korte termijn zou de verkoop van land veel – broodnodig – geld opleveren. Maar op de lange termijn blijft het nomadische volk dan achter zonder ruimte. Kies niet te snel voor de gemakkelijkste weg”, luidt de boodschap.

HET VIRUS GROEIT NOG

24 nov – Nog even een opmerking van vanmorgen. Vergeleken met de cijfers van gisteren groeit het virus nog steeds , behalve in Halen ,waar er een nulgroei wordt vastgesteld .
* In een aantal gemeenten is die groei wel beperkt tot 10 of minder : Laakdal , Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Ham.
* Enkele zitten tussen 11 en 21: Meerhout ,Herselt , Hulshout , Westerlo , Mol , Diest en Aarschot. Herentals groeit met 22, Turnhout met 54.
* In de stad Antwerpen en in Geel wordt er met geschatte cijfers gewerkt omdat daar meer dan 1000 besmettingen per dag zijn. In Geel zijn er meer dan 1100 besmettingen en in de stad Antwerpen meer dan 6000 , maar daar wonen dan ook 600 000 mensen….
* Zo benaderen wij de situatie nog eens vanuit een andere invalshoek. Tot snel.

 ‘On the Origin of Species’

De Engelse bioloog Charles Darwin deed op 24 november 1859 zijn beroemde evolutietheorie uit de doeken in zijn boek “On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”.

*(Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

* De eerste druk van dit revolutionaire boek was meteen uitverkocht. Darwin beschreef  hoe nieuwe diersoorten ontstaan, dat ze niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

* Volgens hem zijn vele soorten in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, passen zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie.

De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835, toen hij met het schip de HMS Beagle de wereld rondtrok.

*  De  Galapagosgroep die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijk selectie.

Darwin ontdekte onder meer dat bv. vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschillen. Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de specifieke biotopen van de diverse eilanden.

On The Origin of Species was dus direct een verkoopsucces. De eerste oplage van 1 250 exemplaren was binnen een dag uitverkocht. Intussen zijn er dat al veel met negen nullen.

***   een aanvulling van onze trouwe lezer en cartoonist Clem

Clem : “Niet vergeten dat de evolutie ook vandaag nog altijd doorloopt. Vooral de tijdspanne die gemoeid is met de onmenselijk harde wet van ‘survival of the fittest’ kunnen wij moeilijk bevatten.”

“Wat betekenen miljoenen jaren evolutie als wij persoonlijk met wat geluk maar een periode van 80-90 jaren kunnen ervaren. We lopen hier trouwens nog maar een paar miljoen jaren rond. Als er diersoorten uitgestorven zijn of ook nu nog uitsterven (of erbij komen), heeft dat te maken met evolutie (of soms ook met een planetaire ramp).”

“De mens is ook een diersoort en dus niet immuun voor evolutie en verandering. Misschien zijn we binnen 500 jaar al flink aangepast aan een leven met fijn stof en een verhoogde CO2-concentratie op een aardbol die een paar graden warmer is. En alleen degenen die zich hebben aangepast , overleven probleemloos : een wrede survival of the fittest…akelig toch!”

“Gelukkig heeft de mens een enorme dosis intelligentie meegekregen zodat we ons niet fatalistisch moeten neerleggen bij die evolutiewet en kunnen we ons via wetenschap en technologie wapenen tegen bv. nieuwe ziekten (corona!) en milieubedreigingen. Hopen we.”

* Groeten van een eukaryote afstammeling van de Saccharomyces cerevisiae … of was het tóch Adam en Eva?

MILLEKE BOS, EEN SCHEIDSRECHTER VAN 89

Dit zijn de Ware Vrienden van VeijelHaa. De sjotters keurig in een nieuw pak , de supporters in vrijetijdskleding.

Maar de man die er (figuurlijk met kop en schouder) bovenuit steekt is den ambitter. Mooi grijs kapsel op een flink getraind lichaam dat bezig is aan zijn 89ste jaar. Milleke Bos, uit den Huithoek in Vust. 

Mil en zijn vrouw zijn intussen al 65 jaar getrouwd. Man ,man ,man , dat is meer dan een volledige loopbaan in om het even wat. Twee jaar vroeger ook dan de wereldtentoonsteling van 1958 in Brussel. Dat doen weinigen hen na.

En nog straffer is dat de Mil nog steeds voetbalscheidsrechter is , al is het maar in een vriendenclub. Straffe kadee. We wensen hem nog vele jaren in zijn tenuuke.

VOOR WAT HOORT WAT

89 en actieve voetbalscheidsrechter, het wordt je niet zomaar in de schoot geworpen. Tweemaal per week in de winter en in de vroege lente wandelt hij een snelle 10 km in de brede omgeving van Vorst.

Als het weer beter wordt, trekt ‘de Mil’ zijn korte broek en loopschoenen aan voor alweer twee  wekelijkse  sessies van elk 13 km iets verder weg.

‘De beste manier om van de dokter weg te blijven’, vindt Milleke. ‘Voor wat, hoort wat. Zonder training zou ik dat niet meer kunnen’, weet Mil. De 100 komt in zicht, maar daar houdt hij zich niet mee bezig.

Mil zit nooit stil. Ik kom hem geregeld tegen. Altijd op training, stappend of lopend. Een doorzetter die ook nog gehandicaptenbegeleider is. Grellig.

De Mil is altijd voetbalscheidsrechter geweest. Zijn grote carriére maakte hij destijds als lid van Looise. Later floot hij  amateurmatchen. Milleke is intussen al jaren ambitter in de thuismatchen van ‘De Ware Vrienden’ in Veerle-Heide. Een wederzijdse liefde die nog heel lang mag duren.

DE VISIE VAN VUREN 189

De nieuwe officiële tekst van de Brabançonne

Gaat in op 1 december 2021

.

Beste lezer , gisteren konden wij langs een zogenaamde welingelichte bron de hand leggen op de aangepaste tekst van ons volkslied , de Brabançonne.

In de nieuwe pandamiewet is bepaald dat deze tekst ingaat op 1 december 2021 .

Deze datum is gekozen omdat er in deze periode toch geen internationale voetbalwedstrijden gepland zijn zodat zingende supporters niet in de problemen zullen geraken of zodat er geen twee versies over elkaar zouden worden geschreeuwd . Dat dit door elkaar geschreeuw van Frans en Nederlands er nu toch ook al is, is geen argument om die kakofonie nog erger te maken….’.’ Daar gaat ie …

.

O dierbaar België , o Heilig land der Vaderen ‘

In ‘t rijk der Vrijheid zijn we nooit geraakt .

Coronabloed stroomt fors door onze aderen ,

Wij werken thuis , en de politie staakt .

Voor de derde keer worden wij ingespoten .

Met Pfizer , Jansen of AstraZeneca.

De scholen worden één voor één gesloten ,

Het rijk der vrijheid is nog niet voor weldra ,

Het rijk der vrijheid is nog niet voor weldra ,

Het rijk der vrijheid is een Fata Morgana.

.

Tekst L.Vuren

Muziek F .Van Campenhout

.

En nu maar oefenen … blijven oefenen.

Louis Vuren

1 2 3 4 5 90