De Watersnoodramp van 1953

1 februari 2024

 

— De Watersnoodramp (1953) —
In 1953 waren wij, de oorlogsborelingen van 1943, precies 10 jaar jong en al een tijdje schoolplichtig. Met onze leraars op school beleefden we, met de hulp van een schaarse krant en een radio (van tv was omzeggens nog geen sprake), het verloop van de waterramp in Nederland, onze naaste buren.
Dijkdoorbraak in de Alblasserwaard bij Papendrecht (Nationaal Archief)

* In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok zich de Watersnoodramp. Er was springtij en door een noordwesterstorm steeg het water snel en overstroomden grote delen van de Nederlandse provincies Zeeland en West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. De ramp kostte aan meer dan 1 800 mensen het leven.

* Wat was er gebeurd? Zaterdagmiddag, 31 januari 1953 stak er een stevige wind op. Het KNMI waarschuwde op de radio meteen voor een tijdelijk zware storm die kon leiden tot gevaarlijk hoog water.

* Veel haalde de waarschuwing niet uit, want … de meeste waterschappen waren niet eens geabonneerd op de dienst voor stormwaarschuwingen en bovendien had niet iedereen in die midden vijftiger jaren een radio of telefoon, laat staan een tv. Men wachtte  dus vrij rustig af. In de Lage Landen kon men tegen een stootje van de elementen…dacht men toch.

* Maar omdat de storm langzaam maar zeker uitgroeide tot een heuse noordwester van windkracht tien (orkaankracht) raakten steeds meer schepen op de woelige Noordzee in nood. Het verwachte eb bleef uit. Het water stond even later even hoog als bij vloed. En dat terwijl de echte vloed nog moest komen.

* Het werd een springvloed en …het water zou nog hoger komen te staan.

* Voorlopig ging het nog om een zogenaamd lage springvloed’ waarbij men eigenlijk nog van geluk mocht spreken.

* Twee weken later was er sprake van hoge springvloed en zou het water nog 40 centimeter hoger komen.

* Zaterdagavond werden op vele plaatsen dijkwachten opgesteld om de dijken blijvend in de gaten te houden.

* Langs de havens werden vloedplanken, die half verrot bleken te zijn, bevestigd, maar ook die konden het hoge water niet intomen, laat staan tegenhouden… Het werd een ramp, een catastrofe waarover nu , vanaf 1 februari 2014 , nog steeds gesproken wordt.

 

** Lees hieronder verder over de watersnoodramp van 1953

Lees ook: Watersnoodramp (1953) – Een rampzalige stormvloed

Boek: Atlas van de watersnood 1953
Boek: 1953 – Rik Launspach

Beelden van de Watersnoodramp