OP ZOEK NAAR UFO’s

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA begint in het najaar 2022 met een groot onderzoek naar ufo’s. De organisatie maakte bekend dat kennis van ‘ongeïdentificeerde luchtverschijnselen’, zoals ze ufo’s officieel noemt, van belang is voor de veiligheid van de luchtvaart en de nationale veiligheid. Volgens NASA zijn er geen bewijzen dat die verschijnselen een buitenaardse oorsprong hebben.

* Het onderzoek, dat negen maanden zal duren, richt zich op ‘gebeurtenissen in de lucht die niet geïdentificeerd kunnen worden als vliegtuigen of als bekende natuurverschijnselen’, schrijft de organisatie in een verklaring.

* Een team van wetenschappers met verschillende achtergronden zal zoveel mogelijk waarnemingen inventariseren en vervolgens proberen die te verklaren. De uitkomsten van het onderzoek zullen openbaar gemaakt worden.

* Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield in mei voor het eerst in ruim een halve eeuw een openbare hoorzitting over ufo’s. De aanleiding daarvoor was een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Defensie naar 144 onverklaarbare waarnemingen die in de afgelopen twintig jaar onder meer door piloten zijn gedaan.

Behouden Huis…

13 juni is niet de vrolijkste dag voor kalendermakers als wij. We moesten zelfs bij onze noorderburen te rade gaan voor een verhaal En vonden er eentje dat een beetje verkoeling brengt in deze warme tot zeer warme week.

* Willem Barentsz, Jacob van Heemskerck, Gerrit de Veer en de andere bemanningsleden waren geen poolonderzoekers. Zij voeren in opdracht van Hollandse handelaars. De zeelieden wilden via de poolzee naar het noordelijke deel van de Stille Oceaan varen en zo de handelsgebieden van Azië bereiken.

Eerste expeditie

* De eerste zoektocht naar de noordelijke route naar Azië werd gefinancierd door de invloedrijke handelaar Balthasar de Moucheron. In juni 1594 verlieten de vier schepen van de eerste expeditie de rede van Texel. Ze vonden een eilandje, dat ze Stateneiland (Nederland bestond toen nog niet, de stadstaten waren rijk door hun zeeverkeer) noemden en voeren daarna verder naar het noordoosten. De zee was helemaal ijsvrij. Ze keerden terug naar Nederland in de overtuiging dat de route naar Azië gevonden was.

Tweede expeditie

* De handelaars in Amsterdan en de andere handelssteden in Nederland waren verheugd en enthousiast. Onmiddellijk begon men met de samenstelling van een tweede reis. Men was er zo zeker van dat de weg naar China was gevonden, dat een volwaardige handelsexpeditie werd georganiseerd.

* De schepen vertrokken eind juni 1595. Het werd een moeizame reis, waarin veel mis ging. Er bleek veel meer ijs te liggen dan het jaar ervoor. Bevelhebber Nay gaf na enkele maanden op en gaf opdracht om naar de thuishaven te varen. De animo om een nieuwe reis te bekostigen was verdwenen. Daarom loofden de Staten-Generaal een hoge beloning uit voor degenen die er alsnog in zou slagen om de noordelijke doorvaart te vinden.

Derde expeditie

* Willem Barentsz (die van de Barentszzee) en een aantal mannen die de tweede reis hadden meegemaakt , wilden het nog wel een keer proberen.     Voor deze reis werden twee schepen uitgerust. Het ene schip stond onder bevel van Jan Cornelisz Rijp en het tweede schip stond onder leiding van Jacob van Heemskerck. Willem Barentsz was de stuurman van het schip van Jacob van Heemskerck. De schepen vertrokken in mei 1596.

* Al snel kregen Jan Cornelisz Rijp en Willem Barentsz onenigheid over de te volgen route. Bij Bereneiland gingen de schepen uit elkaar. Rijp probeerde een noordelijke route en Barentsz zeilde noordoost. Nadat Rijp in het ijs strandde heeft hij nog geprobeerd om Barentsz en Van Heemskerck achterna te zeilen, maar dit mislukte. In het najaar van 1596 was Jan Cornelisz Rijp weer terug in Nederland.

* Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck kregen na het vertrek van Bereneiland al vrij snel de westkust van Nova Zembla in zicht. Met moeite passeerden zij de noordpunt. Het ijs bleek zo ondoordringbaar dat ze niet verder konden varen. Terug konden ze ook niet meer. Het schip zat in de val en dreef naar de kust van Nova Zembla, waar het vastvroor in het ijs.

* Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck stelden vast dat ze deze winter niet meer bij Nova Zembla vandaan zouden komen. Het schip bood onvoldoende bescherming tegen de strenge vorst.

* De zeelui besloten een hut te bouwen waar de bemanning zou overwinteren. Dit huis kreeg de naam Behouden Huis. Voor de bouw van het huis en voor verwarming gebruikten de zeemannen boomresten die via de grote rivieren in Rusland en de zee door de stroming naar Nova Zembla waren gebracht.

* Het Behouden Huis werd onder leiding van de scheepstimmerlieden op Noorse wijze gebouwd. Het zag er uit als een blokhut. De wanden werden uit boomstammen opgebouwd, de rest van het huis bestond uit planken die van het schip kwamen. Een ton zonder bodem diende als schoorsteen.

* Hoewel de mannen enigszins beschut waren tegen strenge vorst, werd er veel kou geleden. Op de binnenwanden van het huis stond soms een ijslaag van enkele centimeters. Alleen rond het vuur vond men enige warmte.

Terugreis

* Half mei werd begonnen met de voorbereidingen voor de terugreis. Hiervoor werden twee boten getimmerd, maar het werk vlotte uiterst moeizaam. De mannen waren erg verzwakt, sommigen vertoonden tekenen van scheurbuik. Ook Willem Barentsz was ernstig ziek. Op 13 juni 1597 waren ze klaar voor vertrek.

* Willem Barentsz overleed een week na het vertrek van Nova Zembla. Uiteindelijk bereikten twaalf man, waaronder Jacob van Heemskerck en Gerrit de Veer, eind augustus de Russische nederzetting Kildin. Bij Kola, vlakbij Kildin, lagen op dat moment drie Nederlandse schepen.

* De overwinteraars konden hun ogen niet geloven, toen ze zagen dat een van hen Jan Cornelisz Rijp was. Rijp nam de avonturiers mee naar Maassluis, vanwaar ze via Den Haag naar Amsterdam reisden.

** Wat er daarna gebeurde, vertelt het verhaal van AbsoluteFigures niet. We zoeken verder.

De gebroeders Montgolfier

De gebroeders Montgolfier en hun heteluchtballon (1783)

De demonstratie in Annonay, juni 1783

De broers Joseph Michel Montgolfier (1740-1810) en Jacques Étienne Montgolfier (1745-1799), zijn de uitvinders  van de heteluchtballon.

* Op 4 juni 1783 lieten ze voor het eerst in het openbaar een ballon opstijgen in hun woonplaats Annonay.

* De ballon had een doorsnede van negen meter en werd vanaf een platform waar een vuur werd gestookt de lucht in gestuurd.

* Na enige tijd steeg de onbemande ballon tot bijna twee kilometer hoogte. Hij kwam uiteindelijk achthonderd meter vanaf de plek van lancering weer op de grond terecht. Het nieuws van de geslaagde demonstratie verspreidde zich snel. (met dank aan Historiek)

Lees hier meer over de ontwikkeling van de heteluchtballon
Zie ook: Lijst van uitvindingen

JUNI  EN DE OERKNAL

Vannacht begon juni , de rozen- of weidemaand. Juni is genoemd naar de Romeinse godin Juno , de vrouw van Jupiter. Zij is de godin van het zuivere licht , vooral het licht van de maan. Zij waakt over de vrouw als echtgenote en als moeder. Kalmte en waardigheid kenmerken haar karakter en haar huwelijksleven.

* De dagen lengen nog tot 21 juni, tevens de start van de meteo-zomer. 21 juni is tevens de langste dag van het jaar.

 

OERKNAL  of  BIG BANG

* Oerknal of big bang is de populaire benaming van de kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie van Einstein aannemelijk maakt dat 13,8 miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet punt (ca. 1028 K), met een bijna oneindig grote dichtheid, ofwel een singulariteit. Verre van simpel, lijkt me.

* Grondlegger van de oerknaltheorie is de Leuvense hoogleraar en priester dr. Georges Lemaître.

* De oerknaltheorie is een theorie , nog geen echt bewezen werkelijkheid, over het ontstaan van het heelal. Voor de toekomst van het heelal zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Het heelal zal eeuwig uitdijen en deze uitdijing zal zich in een versneld tempo voortzetten (big rip). Of …
  • De uitdijing van het heelal zal afgeremd worden door de zwaartekracht, en daardoor na verloop van tijd instorten, exact zoals bij de oerknal maar dan achteruit (big crunch). Of …
  • Het heelal zal eeuwig uitdijen en de warmte-energie in het heelal zal steeds verder verspreid raken, waardoor het steeds kouder en kouder wordt (big chill). Of …
  • Het heelal zal uitdijen, maar er zijn meerdere ruimten die dat ook doen en zo elkaar op den duur kruisen.
  • Dit hangt nauw samen met het idee van een multiversum. Er ontstaan nieuwe centra, waar materie zich opnieuw samenvoegt, en waar zodoende ook nieuwe oerknallen kunnen ontstaan.
  • Zo ontstaat er een soort “superheelal”.

** Wat betekenen wij in dat heelal, op deze planeet? Wellicht niet zo erg veel. Veel minder dan we durven te denken. Omwille van de inslag van een reuzengrote meteoor zowat 66 miljoen jaren geleden, die een einde maakte aan de grote sauriërs, konden wij beetje bij beetje ontstaan uit een minuscuul diertje.

** De eerste mensen kwamen er pas 200 000 jaar geleden in hun oervorm. Bekeken in het licht van de kosmos enkele seconden voor 12 dus. Of de mensheid nog veel toekomst heeft, zal ze voor een deel zelf moeten bepalen.

** Geen prettig vooruitzicht in de huidige stand van zaken met oorlogen alom en pandemieën allerlei op de loer. De mens als dé grote agressor en als oorzaak van … zijn eigen ondergang … Het kan.

pasen en het paaseiland

De Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen werd wereldberoemd door zijn ontdekking van het Paaseiland in de Grote Oceaan. Dat wisten we reeds een tijdje. Maar …

* De West-Indische Compagnie (WIC) gaf Roggeveen in 1721 toestemming om een reis naar het onbekende Zuidland te maken en gaf hem drie schepen mee: de Arend, Thienhoven en Afrikaansche Galey. Op 1 augustus 1721 begon de ontdekkingsreis.

* Roggeveen vaarde om Kaap Hoorn en belandde in de Grote Oceaan. Hij bezocht de Fernandez eilanden en bereikte op 5 april 1722 … een eiland.

* De Zeeuw gaf het de naam Paasch-Eyland omdat hij het ontdekte op paaszondag. En…voor zover bekend, was hij de eerste Europeaan die het eiland bezocht.

* Op het eiland, beroemd om zijn opvallende stenen beelden (moai), zag Roggeveen twee bevolkingsgroepen: Polynesiërs en ‘blanken’.

* De blanken waren de Langoren, ook wel Hanau Epe genoemd. Roggeveen en zijn bemanning onderzochten het eiland en constateerden dat Paasch-Eyland niet het Zuidland was waar ze naar op zoek waren.

* Zeven dagen later, op 12 april 1722 vervolgde Roggeveen zijn reis. Via de Tuamotu-Archipel, Genootschapseilanden en Samoa voer hij naar Batavia. Onderweg ging het schip ‘Afrikaansche Galey’ verloren.

* Roggeveen moest na enige tijd echter constateren dat hij niet was geslaagd in zijn missie. Zuidland werd niet ontdekt.

* Aangekomen in Batavia werden de schepen in beslag genomen en de bemanningsleden, inclusief Roggeveen, in de gevangenis gegooid. De Zeeuw en zijn bemanning werden na enige tijd op een retourvloot teruggestuurd naar huis. Gedaan met ontdekkertje spelen.

* Jacob Roggeveen arriveerde op 4 juli 1723 op Texel, een eiland dat overigens ongeveer zo groot is als het Paaseiland dat hij ontdekte, en reisde vervolgens naar Middelburg.

* Hoewel hij een eiland had ontdekt was zijn missie mislukt. Veel eer viel hem in eigen land niet ten deel. Hij had het Zuidland niet gevonden. In Middelburg hervatte Roggeveen zijn oude werk. Roggeveen overleed op 31 januari 1729.

*** (foto) Jacob Roggeveen – Het kunstwerk van Peter de Jong kreeg een nieuwe plek in Middelburg. © Dirk Jan Gjeltema

Houston, we’ve had a problem

Lanceerdatum: 11 april 1970  Commandant: James Lovell  CM-piloot: Jack Swigert
LM-piloot: Fred Haise  Command module: Odyssey  Lunar module: Aquarius  Geplande landingsplaats: Fra Mauro

* De missie van de Apollo- 13 begon slecht. Enkele dagen voor de start kreeg Charles Duke (later Apollo-16) de rode hond. Men vreesde dat hij de Apollo-13 bemanning ook had besmet.

* Duke werd dus vervangen door Swigert. Bij de start viel een motor van de tweede trap uit, waardoor de andere vier langer moesten werken.

* Geen nood, want toen de Apollo-13 werd gelanceerd leken de maanvluchten al routine te worden.

* 46 uur na het vertrek zei Joe Kerwin in het vluchtleidingscentrum nog: “Het schip lijkt in goede conditie te zijn. We vervelen ons dood hier.”

*** Negen uur later, op 13 april, explodeerde een zuurstoftank in de SM.

* Die zuurstof diende niet alleen om te ademen, maar ook voor elektriciteitsproductie in de brandstofcellen en voor water, een bijproduct van deze cellen.

* Na de ontploffing liet James Lovell weten: “Houston, we’ve had a problem out here.” Hij keek naar buiten en ging verder: “We are venting something out into the … into space. It’s a gas of some sort.”

* Het was zuurstof uit de tweede en enige overgebleven zuurstoftank. Lovell, Swigert en Haise zaten dus op 322 000 km van de aarde in de problemen.

* Het eerste probleem om op te lossen was de dalende zuurstofvoorraad en elektriciteitstoevoer in de CSM.

* Men besloot om de hele CSM stil te leggen en de LM als reddingssloep te gebruiken. Die was ontworpen om twee man een dag of drie in leven te houden. Voor drie man was er niet genoeg energie.

* Om het toch uit te houden moest onder meer de verwarming uit. De temperatuur zakte hierdoor tot bijna het vriespunt. Ook ontstond er een probleem met de luchtzuivering. Die was eveneens berekend op 2 astronauten.

* Men moest de filters van de LM vervangen door die van de CM.

*Spijtig genoeg hadden die niet dezelfde vorm (LM en CM waren van verschillende fabrikanten). Met wat karton en plakband kon dit gelukkig opgelost worden.

* Het tweede probleem was de terugkeer naar aarde. Er waren twee mogelijkheden: direct omkeren of het traject rond de maan vervolledigen. Bij de tweede mogelijkheid wist men niet hoe lang de LM het zou uithouden.

* Bij de eerste optie moest de motor van de beschadigde SM gebruikt worden om midden in de vlucht om te keren. De motor van de LM was hier immers niet sterk genoeg voor. Omdat men niet zeker was van de toestand van de hoofdmotor, koos men voor optie twee.

* De daalmotor van de LM werd achter de maan met succes afgevuurd en bracht het schip terug richting aarde.

* Het probleem was dat de stuurcomputer van de LM niet overweg kon met een 30 ton zware CSM op sleeptouw. De bemanning moest dus handmatig sturen.

* De navigatiecomputer was ook afgezet, en de astronauten moesten koerscorrecties uitvoeren aan de hand van de sterren en de stand van de aarde.

* Terug in een baan om de aarde moesten ze de LM die hen zo trouw had gediend, verlaten, want die was niet gebouwd voor terugkeer in de atmosfeer.

* De astronauten kropen terug in de verlamde CM en stootten de LM en de beschadigde SM af. Pas toen konden ze zien hoe zwaar die eigenlijk beschadigd was.

* Er was nog even vrees dat het hitteschild beschadigd was bij de explosie, maar dat bleek vals alarm te zijn.

* Vier dagen na de explosie kwam de Apollo-13  op 17 april terecht in de Stille Oceaan, nabij Samoa. De astronauten waren moe en ziek, maar hadden het overleefd.

.

 

 

Of 13 een ongeluksgetal is?   Voor de astronauten van Apollo 13 blijkbaar niet …(gratis vrije foto’s)

Jacob Roggeveen ontdekt een eiland (1722)

Op 5 april 1722 ontdekte de Nederlandse zeevaarder Jacob Roggeveen een eiland in de Grote Oceaan

* De Zeeuw gaf het eiland de naam Paasch-Eyland omdat hij het ontdekte op paaszondag.

* Voor zover bekend was hij  de eerste Europeaan die het eiland bezocht.

* Op het eiland, beroemd om zijn opvallende stenen voorouderbeelden (moai), zag Roggeveen twee bevolkingsgroepen: Polynesiërs en ‘blanken’. De blanken noemde hij de Langoren, ook wel Hanau Epe genoemd.

* Roggeveen en zijn bemanning onderzochten het eiland en constateerden dat Paasch-Eyland niet het Zuidland was waarnaar ze op zoek waren.

**   Lees ook: Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland  (Historiek)

 

*** Nog op 5 april …

 

huygens ziet Titan (1655)

Titan

Op 25 maart 1655 ontdekte de Nederlandse astronoom en wis- en natuurkunde Christiaan Huygens Titan, de grootste maan van de planeet Saturnus.

* De zoon van de bekende dichter en diplomaat  Constantijn Huygens groeide op in een welvarende familie.

* Zijn vader zette zoon Huygens op het pad van de wiskunde door hem in contact te brengen met gerenommeerde wiskundigen.

* Ook de filosoof René Descartes behoorde tot de vriendenkring van de familie.

* Huygens studeerde tussen 1645 en 1647 rechten en wiskunde aan de universiteit van Leiden en vervolgde zijn studies daarna in Breda.

* In 1651 publiceerde hij zijn eerste wiskundige artikel, maar stortte zich daarna meer op astronomie en de kansberekening.

** Zijn belangrijkste astronomische ontdekking volgde in 1655 als hij, met behulp van één van zijn zelf geslepen lenzen, de grootste Saturnusmaan Titan ontdekte.

* Huygens, een van de meest invloedrijkste Nederlandse wetenschappers uit de geschiedenis, was verder onder meer beroemd door de ontwikkeling van het slingeruurwerk. (m.d.a. Historiek)

 

Lees ook: Christiaan Huygens ( 1629-1695) – Uitvinder van het slingeruurwerk

                                                     Nog op 25 maart:
* 421 De stad Venetië wordt (volgens de legende) samen met de kerk San Giacomo di Rialto gesticht.

1843 – De Thames Tunnel in Londen wordt geopend, de eerste tunnel onder water in de hele wereld.

1969John Lennon en Yoko Ono beginnen aan hun eerste Bed-In for Peace in het Amsterdamse Hilton hotel.

Amerigo (Amerika) Vespucci

      Amerigo Vespucci (1454-1512)

De Italiaanse bankier, diplomaat en ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci verkende in Spaanse en Portugese dienst verschillende delen van het continent Amerika. Het continent werd naar hem vernoemd. De beschrijvingen van Vespucci maakten veel indruk in Europa.

Florence

* Amerigo Vespucci werd op 9 maart 1454 geboren in Florence. Vespucci leidde de bank van de familie De Medici in Lissabon.

* Het Florentijnse geslacht De Medici speelde een belangrijke rol in Florence tussen 1434 en 1737. De rijke familie bestuurde het land en beschermde kunsten en wetenschappen.

* Rond 1500 groeide Florence door toedoen van het geslacht De Medici uit tot het culturele centrum van Europa.

Spaanse en Portugese opdrachtgevers

* Amerigo Vespucci ondernam tussen 1497 en 1504 verschillende belangrijke ontdekkingstochten in opdracht van Spaanse en Portugese opdrachtgevers. Eerst in dienst van Spaanse opdrachtgevers.

* In 1501 en 1502 maakte hij zijn eerste reis voor de Portugezen. Hierbij volgde hij de Braziliaanse kust zuidwaarts vanaf Cabo Sao Roque.

* Amerigo Vespucci bezocht Zuid- en Midden-Amerika, waarvan hij de kuststreken beschreef. Amerigo Vespucci ontdekte bijvoorbeeld de Amazonerivier en beschreef de door hem bezochte gebieden als een zelfstandig continent.

* De door Amerigo Vespucci vervaardigde kaarten en beschrijvingen maakten grote indruk in Europa. Naast de geografische gegevens boden de geschriften van Amerigo Vespucci ook inzicht in de bevolking, dieren en plantenwereld van de nieuwe wereld.

Amerika

* Op een door de Duitse cartograaf Martin Waldseemüller getekende kaart, verscheen in 1507 voor het eerst de naam ‘Amerika’ als benaming van het door Amerigo beschreven werelddeel.

* Vanaf 1538 werd de term ‘Amerika’ door de Nederlandse kaarttekenaar Gerard Mercator gebruikt voor het hele Amerikaanse continent.

* Amerigo Vespucci overleed op 22 februari 1512 in Sevilla (510 jaar geleden).

(AbsoluteFacts.nl)

HET GRAF VAN TOETANCHAMON

                  . Howard Carter opent het graf van farao Toetanchamon (1923)
Replica van de grafkamer van Toetanchamon – Foto: A.-M. v. Sarosdy

Op 16 februari 1923 opent de Britse egyptoloog en archeoloog Howard Carter het graf van Toetanchamon.

Howard Carter bij de tombe van Toetanchamon
Howard Carter bij de tombe van Toetanchamon

.

.

* De egyptoloog – die financieel gesteund wordt door Lord Carnarvon (1866-1923) – heeft in het Dal der Koningen al tien jaar gezocht naar het graf van de jonge farao Toetanchamon.

* Op 4 november 1922 vindt hij de eerste sporen van dit graf onder het puin van het graf van Ramses VI. Drie dagen later vindt de egyptoloog ook de toegang tot het graf.

* Pas op 16 februari 1923 , vandaag 99 jaar geleden, wordt het graf uiteindelijk geopend.

* Gelukkig is het graf van Toetanchamon nog niet bezocht door grafschenders. In de vier grafkamers worden maar liefst vijfduizend objecten gevonden, waarvan er veel voorzien zijn van een goudlaag.

* De talloze artefacten, cultusvoorwerpen, juwelen, muziekinstrumenten, meubilair en machtssymbolen zijn objecten die de overleden farao moesten vergezellen op zijn tocht naar het dodenrijk. Het beroemdste object dat in het graf gevonden wordt, is het dodenmasker van Toetanchamon (foto L).

* Howard Carter doet er ongeveer tien jaar over om de graftombe leeg te halen. Ieder voorwerp wordt geïnventariseerd en onder verschillende hoeken gefotografeerd.

* Die foto’s worden bewaard in het ‘Griffith Institute’ in Oxford. De ongeveer vijfduizend originele artefacten en andere voorwerpen zijn grotendeels te bezichtigen in het Egyptisch museum in Caïro. (vrije gratis foto’s – diverse media)

Lees ook: Toetanchamon en Nefertiti

1 2