Anders Celsius

Geboortedag van Anders Celsius (1701)
Postzegel ter ere van Anders Celsius

* Op 27 november 1701 werd in de Zweedse stad Uppsala de astronoom Anders Celsius geboren. De astronoom werd vanaf 1730 ‘hoogleraar in de astronomie’ in Uppsala. Ook richtte hij er een sterrenwacht op.

* Anders Celsius (1701-1744) introduceerde zijn beroemde temperatuurschaal in 1742.

* Waarom die temperatuurschaal? Gewoon omdat het hem handig leek te weten dat het kookpunt van water precies op 0° zou liggen en het vriespunt op 100°, zijn aanvankelijke gedacht…

* Later werden de cijfertjes gewoon omgedraaid…voor vriezen , 100° voor koken. Een stuk handiger, lijkt ook ons  nog steeds, want zo onthouden we deze waarden blijkbaar het best.

* Vandaag de dag ligt het kookpunt van water nog steeds op 100° Celsius en het vriespunt op 0°. Geen mens die eraan denkt om dat te veranderen…

* Hoe beroemder kan men nog worden met schijnbaar simpele dingen? Anders Celsius overleed op 42-jarige leeftijd aan tuberculose. Enig minpunt in zijn leven…

Koning Willem III sterft

 

Koning Willem III

De Nederlandse koning Willem III overleed 23 november …1890 op Paleis Het Loo, waar hij de laatste jaren van zijn leven verbleven had. Hij was 73 .

* Zijn dochter Wilhelmina was eind 1890 nog minderjarig en daarom werd haar moeder Emma koningin-regentes. Dat bleef ze tot Wilhelmina’s achttiende verjaardag.

* Tijdens de laatste jaren van zijn leven had koning Willem III o.m. last van een nierziekte. Vanwege zijn verslechterende gezondheidstoestand werd in 1888 besloten de drukte van Den Haag te verruilen voor de rust van Paleis Het Loo.

* Na het overlijden van koning Willem II, zijn vader, was Willem in 1849 koning van de Nederlanden geworden.

* Ondanks het feit dat de macht van zijn vader de vorst fors was ingeperkt, probeerde Willem III te regeren alsof Nederland zijn persoonlijk bezit was.

* Omdat Willem III bekend stond als ‘een bruut’ – die enkel gaf om jacht, drank en vrouwen – kreeg hij de bijnaam koning Gorilla.

** Volgens de socialisten zou Willem III zijn volk immers bestempelen als domme ossen, gepeupel en uitschot.

Laatste gang van de koning van Noordeinde naar Delft

* Met zijn eerste vrouw, Sophie van Württemberg, kreeg Willem III drie kinderen.

* Kroonprins Willem stierf echter op 38-jarige leeftijd, zoon Maurits overleed al op 36 en derde zoon, Alexander op 33-jarige leeftijd.

** Na het overlijden van zijn vrouw Sophie huwde koning Willem III in 1879 met Emma van Waldeck-Pyrmont. Het leeftijdsverschil was enorm…

* Op het moment van trouwen was de koning 61 terwijl zijn vrouw Emma slechts 20 lentes telde. Uit dit huwelijk werd dochter Wilhelmina geboren.

* Het lichaam van koning Willem III werd na zijn overlijden overgebracht naar Delft waar het werd  bijgezet in de Koninklijke Grafkelder van de Nieuwe Kerk.

Hongaarse Opstand (1956)

Hongaarse Opstand (1956)

Hongaarse opstand (1956)
Hongaarse opstand (1956)

Massale volksopstand van achttien dagen die gericht was tegen het stalinistische bewind in de Volksrepubliek Hongarije. De aanvankelijk vreedzame opstand koste duizenden burgers het leven.

 

Een opname van de straatgevechten in Boedapest. Op de voorgrond een stukgeschoten Sovjet-pantserwagen.
Een opname van de straatgevechten in Boedapest. Op de voorgrond een stukgeschoten Sovjet-pantserwagen.

* Het is 23 oktober 1956 als een groep studenten van de technische universiteit in Boedapest openlijk hun steun betuigen aan de slachtoffers van het Poolse Poznan.

* In juni protesteert daar een groep fabrieksarbeiders tegen het communistische regime in Polen.De Hongaarse Opstand wordt keihard neergeslagen.

* Officieel vallen er 74 doden en zijn er duizend gewonden. Het echte dodental wordt echter hoger geschat.

* De Hongaarse studenten die aanvankelijk gewoon de Polen een hart onder de riem willen steken, krijgen een grote groep mensen achter zich aan, waaronder ook veel arbeiders.

* De leuzen worden echter steeds meer anti-Sovjet gericht. Als de groep aankomt bij het parlement worden vlaggen met het staatswapen en de rode sterren van de gebouwen gehaald, symbolen van de Sovjet-Unie. Ook het standbeeld van Stalin wordt neergehaald.

* Na een radiotoespraak van partijleider Ernõ Gerõ die de betogers kwalificeert als volksvijanden breekt er een ware revolutie uit. Geleid door generaal Pál Maléter schaart een deel van het leger zich achter de betogers en worden er wapens uitgedeeld. De opstandelingen vertrekken vervolgens – gewapend – naar de ÁVH, de geheime politie. Door de hevige gevechten trekken de Sovjet-troepen die in de stad gelegerd zijn zich terug.

* De opstandelingen willen onder meer dat er een einde komt aan de Sovjet-bezetting, dat er vrije verkiezingen komen en dat de veiligheidspolitie wordt afgeschaft.
Imre Nagy (1896–1958)
Imre Nagy (1896–1958)

* De betogers vallen op 24 oktober het parlement binnen en dwingen de regering af te treden. De opstand heeft zich inmiddels uitgebreid over heel Hongarije. De partijvoorzitter en de premier vluchten naar de Sovjet-Unie

* Hervormingspoliticus Imre Nagy, die enkele jaren daarvoor uit de communistische partij is gezet, wordt het nieuwe staatshoofd. János Kádár wordt partijvoorzitter.

* De nieuwe regering stapt uit het Warschaupact, een militair bondgenootschap van communistische landen in Oost-Europa. Ook kondigen ze een neutrale status aan ten opzichte van de Sovjet-Unie en laten ze enkele gevangenen vrij, waaronder de katholieke kardinaal-priester József Mindszenty, die tegen communisme is.

* Het is een aantal dagen rustig en de opstand lijkt te zijn geslaagd. De Sovjet-Unie laat op 30 oktober weten kennis te hebben genomen van de ontwikkelingen en belooft een spoedige terugtrekking van alle Sovjet-troepen uit Hongarije.

Inval na de Hongaarse Opstand

* Op 3 november reist een Hongaarse delegatie onder leiding van generaal Maléter naar het hoofdkwartier van de Sovjetbezettingstroepen. Het is de bedoeling om daar de details van de terugtrekking van de Russische troepen te bespreken.

* De delegatie wordt echter gearresteerd en tegelijkertijd vallen troepen van het Warschaupact het land binnen. De opstand wordt hardhandig neergeslagen. Na vier dagen is het verzet gebroken. Volgens Hongaarse cijfers kostte de opstand 5 000 tot 6 000 mensen het leven. In het westen gaat men er van uit dat het werkelijke slachtofferaantal veel hoger ligt.

* Nadat Hongarije weer onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie is gekomen, worden ruim 13.000 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn geweest bij de opstand. Driehonderdvijftig mensen worden geëxecuteerd. Onder hen ook Imre Nagy.

* De kardinaal-priester Mindszenty vlucht naar de Amerikaanse ambassade, waar hij vijftien jaar zal blijven. In de maanden november en december vluchten ruim 200.000 Hongaren naar het vrije westen.

* Hoewel er in veel westerse hoofdsteden wordt gedemonstreerd tegen het bloedbad, wordt er internationaal weinig stelling genomen.

* In Europa is men voornamelijk bezig met de Suez-crisis die aan de gang is en voor de Verenigde Staten ligt de zaak gevoelig omdat het land al op zeer gespannen voet staat met de Sovjet-Unie.

  • In (!)1991 biedt de Sovjet-Unie officieel zijn excuses aan voor het harde optreden tijdens de Hongaarse Opstand.

Gwending … weer een nieuw Nederlands woord!

°°° De plotse uitstap uit de politiek van drie bekende politici binnen de week , ging bij de pers niet ongemerkt voorbij . Minister Van Quickenborne gaf zijn ontslag , Vlaams minister Somers trapte het af en parlementslid Rutten ging het aftrappen….

* In de volksmond werden zij alle drie over dezelfde kam geschoren …. Want ze gingen niet gewoon weg waar ze waren ….ze gingen alle drie iets anders doen , maar wel in de politiek …ik herhaal de woorden niet die daarover gezegd en geschreven werden …..

* En toch was wat zij deden zo verschillend…Bij mevr Rutten precies het tegenovergestelde van wat ze in het begin gezegd had. Daarom maakt een bekend weekblad er een nieuw woord voor . Lees de illustratie hierbij : een GWENDING : met een Veerles woord “ BOENK het tegenovergestelde doen van wat je gezegd hebt

* In de politiek komt dat nog voor en een voorbeeld van communicatie is het niet , maar in de politiek erg boos worden en dreigen , maar wanneer alles dan toch meevalt dan weer in het gelid lopen……het getuigt niet van politieke volwassenheid , maar het is menselijk .
Gwendolyne krijgt van ons de absolutie …

* Bij Van Quickenborne lag het anders …..die man neemt ontslag omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor iets waaraan hij geen schuld heeftvoor iets waar een van zijn ambtenaren in gebreke is gebleven . In de grote politiek hoort dat zo , maar het is Nobel ! En dat hij nu verder zijn burgemeestersambt opneemt is normaal .

* Anders ligt het bij Somers …. Die zet heel de Vlaamse wetgeving voor de aanduiding van de toekomstige burgemeesters op zijn kop …en wanneer dat in orde is …..trapt hij het af in de job waarvoor hij nog een jaar verkozen was , en wordt weer burgemeester ….

* En nu zien wij eigenlijk duidelijk waarom hij de hele burgemeestersaanduiding heeft veranderd : om zelf zekerder te zijn van zijn verkiezing eind volgend jaar. Daar is niets onwettigs aan , maar een beetje opportunisme is het volgens mij wel ….

* Misschien was hij beter in de Vlaamse regering gebleven , maar dan zou er nooit zo een mooi woord zijn uitgevonden als een gwending… want , dat is toch zo.

– Louis Vuren –

Vuren deelt een pluim uit!!

* Een kleine maand geleden zag ik aan de overkant van mijn woning mensen van de supermarkt komen aandragen met een grote verkeerspaal! Dat maakte me bijzonder nieuwsgierig ! Ik stak voorzichtig de straat over …

* Aan de paal hing een verkeersbord voor minder mobiele mensen die daarvoor een officiële erkenningskaart hebben. Toen ik hen daarvoor bedankte , glimlachten ze , maar de man die de leiding had zei : Yves Christiaens ! Hij en zijn Forum On!beperkt voeren trouwens felle actie actie tegen het misbruik van zulke parkeerplaatsen.

** Forum verdedigt dus de belangen van rolstoelgebruikers ,  slechtzienden , mensen met autisme , G-sporters… kortom  voor alle mensen met een beperking .

*** Yves Christiaens (foto) als voortrekker heeft het hart op de juiste plaats en kent de problemen door ondervinding.  (Louis Vuren)

de Kristallnacht

  • In de nacht van 9 op 10 november 1938 – nu dus trof een golf van terreur de Joden in Duitsland. Tijdens deze Reichskristallnacht werden honderden synagogen in brand gestoken en duizenden Joodse winkels en bedrijven verwoest.

* Er kwamen 91 Joden door geweld om het leven en ongeveer dertigduizend werden gearresteerd en afgevoerd naar concentratiekampen.

* Vanwege de vele kapotte ruiten die overal in het land te zien waren, werd de terreurnacht beter bekend als … de Kristallnacht.

Goebbels tijdens een speech in 1930
Goebbels in 1930

* De Kristallnacht was geen spontane actie van de Duitse bevolking , maar handig georganiseerd door de SA en andere nationaal-socialistische organisaties.

* Als aanleiding werd de moord op een Duitse diplomaat, Ernst Eduard von Rath, aangegrepen. Die was op 7 november in Parijs door een Joodse vluchteling neergeschoten.

* Von Rath overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.

* Joseph Goebbels (foto) greep het overlijden van de diplomaat aan voor een gloeiende haatrede tegen de Joden.

*** Enkele uren later barstte in Duitsland een golf van geweld en vernieling los… De Kristallnacht was begonnen…

Mislukte aanslag op Hitler (1939)

Bürgerbräukeller na de aanslag – Foto: Deutsches Bundesarchiv

Op 8 november 1939 explodeert er een bom in de Bürgerbräukeller in München. De man die de bom geplaatst heeft, Georg Elser, hoopt dat Adolf Hitler bij de aanslag om het leven zal komen.

* Elser verzette zich fel tegen het nationaalsocialisme en probeerde Hitler uit de weg te ruimen.

* Elser wist dat Hitler in november een toespraak zou houden in de Münchense Bürgerbräukeller om daar de mislukte staatsgreep van 1923 te herdenken.

* Elser verzamelde explosieven, wist een bom samen te stellen en verborg die met een tijdontsteker in de Bürgerbräukeller.

***  De aanslag mislukte echter door een stom toeval. Hitler en zijn staf vertrokken nl. eerder dan verwacht uit de Bürgerbräukeller, maar omdat er slecht weer werd gemeld en het toenmalige vliegen riskant was in die omstandigheden was de trein naar Berlijn een groot stuk veiliger.

***  Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven en raakten 63 mensen gewond. Hitler bleef echter ongedeerd.

*** Elser werd kort na de aanslag gearresteerd, gemarteld en naar een concentratiekamp gedeporteerd. Kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, 9 april 1945 ( geboortedag van mijn zus Maria), werd hij in Dachau op bevel van Hitler geëxecuteerd.

Howard Carter vindt Toetanchamon

Howard Carter vindt de tombe van Toetanchamon (1922)

Howard Carter bij de tombe van Toetanchamon
*** Howard Carter bij de tombe van Toetanchamon ***

De Britse egyptoloog en archeoloog Howard Carter (1873-1939) doet in november 1922 de ontdekking van zijn leven. De egyptoloog – die financieel gesteund wordt door Lord Carnarvon (1866-1923) – heeft in het Dal der Koningen al tien jaar gezocht naar het graf van de jonge farao Toetanchamon.

° Op 4 november 1922 vindt hij de eerste sporen van het graf, uitgerekend onder het puin van het graf van Ramses VI.

° Een zestientredige trap leidt naar een muur met daarop het teken van Toetanchamon.

° Drie dagen later vindt de egyptoloog ook de toegang tot het graf. Als het geopend wordt, blijkt het, in tegenstelling tot andere koninklijke graven in de vallei, nog niet bezocht door grafschenners.

° In de vier grafkamers worden maar liefst vijfduizend objecten gevonden, waarvan er veel voorzien zijn van een goudlaag.

* De talloze artefacten, cultusvoorwerpen, juwelen, muziekinstrumenten, meubilair en machtssymbolen waren objecten die de overleden farao moesten vergezellen op zijn tocht naar het dodenrijk.

* Het beroemdste object in het graf is het dodenmasker van Toetanchamon. (foto)

Laika in de ruimte

De ruimtereis van hondje Laika  (1957)

Het hondje Laika kort voor de lancering

Op 3 november 1957 lanceerden de Russen de kunstmaan Spoetnik II. Aan boord bevond zich ook het hondje Laika. Het hondje wordt het eerste wezen dat levend rond de aarde zal cirkelen. Voorafgaand werden door de Sovjet-Unie al eerder dieren de ruimte ingestuurd maar die hadden geen volledige omloop rond de Aarde volbracht.

Het hondje was voor het project van de straat gehaald in Moskou. Op 3 november 1957 kreeg het teefje een plek in de Spoetnik en werd ze vanaf het lanceerplatform bij Bajkonoer de ruimte ingeschoten.

Dat Laika de ruimtereis niet zou overleven stond vooraf al vast maar de Russen hielden enige tijd vol dat het de bedoeling was het hondje weer levend terug op aarde te krijgen. Daarvoor was echter geen apparatuur voorzien in de Spoetnik.

Bijna twee weken na de lancering werd door de Sovjet-autoriteiten koudweg bekendgemaakt dat Laika was gestikt.

Gouverneur Cathy Berx brengt werkbezoek aan Laakdal

Gouverneur Cathy Berx bracht vorige vrijdag een werkbezoek aan Laakdal en maakte een wandeling in Veerle-Heide.

De gouverneur tracht elke twee legislaturen , dus ongeveer om de 12 jaar , elke gemeente van de provincie te bezoeken en er met het schepencollege te praten over de moeilijkste beleidspunten .

Nu was het dus weer de beurt aan Laakdal.

https://www.hln.be/laakdal/gouverneur-cathy-berx-brengt-werkbezoek-aan-laakdal-en-maakt-wandeling-in-veerle-heide~a87190a9/

(foto:Burgemeester Tine Gielis maakte samen met gouverneur Cathy Berx een wandeling in Veerle-Heide. © RV)

1 2