Koning Willem III sterft

 

Koning Willem III

De Nederlandse koning Willem III overleed 23 november …1890 op Paleis Het Loo, waar hij de laatste jaren van zijn leven verbleven had. Hij was 73 .

* Zijn dochter Wilhelmina was eind 1890 nog minderjarig en daarom werd haar moeder Emma koningin-regentes. Dat bleef ze tot Wilhelmina’s achttiende verjaardag.

* Tijdens de laatste jaren van zijn leven had koning Willem III o.m. last van een nierziekte. Vanwege zijn verslechterende gezondheidstoestand werd in 1888 besloten de drukte van Den Haag te verruilen voor de rust van Paleis Het Loo.

* Na het overlijden van koning Willem II, zijn vader, was Willem in 1849 koning van de Nederlanden geworden.

* Ondanks het feit dat de macht van zijn vader de vorst fors was ingeperkt, probeerde Willem III te regeren alsof Nederland zijn persoonlijk bezit was.

* Omdat Willem III bekend stond als ‘een bruut’ – die enkel gaf om jacht, drank en vrouwen – kreeg hij de bijnaam koning Gorilla.

** Volgens de socialisten zou Willem III zijn volk immers bestempelen als domme ossen, gepeupel en uitschot.

Laatste gang van de koning van Noordeinde naar Delft

* Met zijn eerste vrouw, Sophie van Württemberg, kreeg Willem III drie kinderen.

* Kroonprins Willem stierf echter op 38-jarige leeftijd, zoon Maurits overleed al op 36 en derde zoon, Alexander op 33-jarige leeftijd.

** Na het overlijden van zijn vrouw Sophie huwde koning Willem III in 1879 met Emma van Waldeck-Pyrmont. Het leeftijdsverschil was enorm…

* Op het moment van trouwen was de koning 61 terwijl zijn vrouw Emma slechts 20 lentes telde. Uit dit huwelijk werd dochter Wilhelmina geboren.

* Het lichaam van koning Willem III werd na zijn overlijden overgebracht naar Delft waar het werd  bijgezet in de Koninklijke Grafkelder van de Nieuwe Kerk.