VLAAIEN- EN PAASBLOEMEN

BROEDERLIJK DELEN 2021?
“VLAAIEN- EN PAASBLOEMEN-SLAG”
.
Door de corona-crisis is het voor het tweede jaar op rij een hele beproeving voor Broederlijk Delen om haar vastencampagne te organiseren en geld in te zamelen voor het goede doel.
Heel wat ontwikkelingsprojecten in het Zuiden dreigen (opnieuw) in de kou te blijven staan.
.
.
Met onze parochies en ‘Karitatief’ steken wij daarom onze handen uit de mouwen.
Wij houden met halfvasten en met Palmzondag een heuse “VLAAIEN- EN PAASBLOEMEN-SLAG” in samenwerking met lokale middenstanders. U leest er alles over via onderstaande link!
.
Doe alvast je digitale bestelling:
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

de dag van scholastica

10 februari  lijkt wel een dode dag op evenementenkalenders. Niet één is bruikbare kost om de lezers van GvL te bekoren. Daarom zocht ik toevlucht op de scheurkalender en zag met lichte verbijstering dat 10 februari is toegewijd aan de Heilige Maagd Scholastica. Scholastica … de naam alleen al. Als oude kroegtijger weet ik wat ‘schol’ is, maar daar kwam ik geen voet mee verder. Dan maar even het internet op, meer speuren en uitkomen bij de Nederlandse Dionysiusparochie.

° De heilige vrouw Scholastica is een zusje van de latere heilige Benedictus. Volgens sommige mensen is ze zelfs zijn tweelingzus. In elk geval houdt ze veel van haar broer. Ze wil hem in alles naäpen.

° Als Benedictus in de eenzaamheid gaat wonen, wil zij dat ook.

° Wanneer Benedictus voor zijn broeders in Subiaco kloosters sticht, komt er voor Scholastica onderaan de berg ook een klooster.

° Trekt Benedictus naar Monte Cassino, dan bouwt hij ook voor Scholastica een armzalig kloostertje. Daar wordt ze de eerste abdis. Zo heeft Scholastica als eerste de regel van Benedictus voor vrouwen ingevoerd.

° Scholastica krijgt ook gauw volgelingen. Ze is een echt voorbeeld voor de vrouwen. Ze bidden veel maar vergeten de mensen niet. Met veel liefde zorgt Scholastica voor de zieken en de armen. Vaak ook bidt Scholastica voor de mensen die slecht leven. Ze doet ook veel boete opdat God die mensen zal helpen.

° Er is één dag in het jaar waarop Scholastica zich heel erg verheugt. Want op die dag komt haar broer naar haar toe. Dan bidden ze samen, en praten over God en over de mooie dingen van het leven.

° Over de laatste ontmoeting van Scholastica en Benedictus bestaat een mooi verhaal…

° Scholastica voelt, dat ze haar broer deze dag voor de laatste keer heeft gezien. Het was een heerlijke dag. Maar nu valt de avond snel en Benedictus maakt zich klaar voor het vertrek. Scholastica smeekt hem tot de volgende morgen te blijven. Benedictus antwoordt: “Een monnik kan toch onmogelijk de nacht buiten het klooster doorbrengen.”

° Benedictus wil dus zelf heel trouw zijn aan zijn regel. Die verbiedt dat vrouwen in de cellen van de monniken komen. Daarom ook heeft Benedictus nooit toegestaan dat zijn zus bij hem in het klooster kwam wonen.

° Benedictus is klaar voor vertrek naar zijn klooster. Tenminste, dat denkt hij. Want op dat ogenblik laat Scholastica haar hoofd op tafel vallen en begint ze heel erg te huilen. Heel stil vraagt ze aan O.L.Heer ervoor te zorgen dat Benedictus niet weg kan gaan.

* Het is de hele dag stralend weer geweest en ook nu nog is er geen wolkje aan de lucht. En wat denk je dat er gebeurt?

° Scholastica is nog niet uitgebeden of de lucht wordt pikkedonker. Het begint heel hard te donderen, de regen valt met bakken uit de hemel. Daar kan Benedictus onmogelijk door.

° Een beetje boos zegt Benedictus: “Moge God je vergeven wat je hebt gedaan.” Maar zonder blikken of blozen antwoordt Scholastica: “Ik heb van jou wat verlangd, maar je hebt het geweigerd. Daarom heb ik het aan God gevraagd en die heeft het me gegeven.”

* Benedictus is heel verbaasd over de macht van het gebed van zijn zus. Hij blijft de hele nacht bij haar. Samen bidden ze psalmen en andere gebeden en praten veel over God.

° Vroeg in de morgen nemen broer en zus afscheid van elkaar. Scholastica is bedroefd omdat ze weet dat ze haar broer hier op aarde nooit meer zal zien. En ze krijgt gelijk.

° Drie dagen later ziet Benedictus de ziel van Scholastica als een duif de hemel binnenvliegen. Een paar dagen later komt men hem vertellen dat Scholastica gestorven is.

* En nog markanter: ze ging de hemel binnen precies op het uur dat Benedictus de duif de hemel zag binnenvliegen. Dat gebeurde in het jaar 542…

° Begrijp je nu waarom Scholastica vaak wordt afgebeeld als abdis in een zwart kloosterkleed en met het boek van de regel in haar hand. Meestal is er op de afbeelding ook een duif te zien.

* De mensen roepen Scholastica vaak aan om bescherming tegen onweer. Ook als ze regen nodig hebben, bidden de mensen tot Scholastica. Zo simpel is dat.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KERSTMIS OP VEERLE-HEIDE

Veerle-Heide is vroeger dan ooit al helemaal klaar om Kerstmis te vieren. Een gemaskerde jongedame was mijn gids voor een aantal (hopelijk) stemmige beelden.

“Pas zondag 27 december vieren wij hier Kerstmis volgens de parochiale beurtrol met , ocharme , 15 mensen. Te gek in onze ruime kerk. Maar omdat de wet de wet is voor iedereen , proberen we er het beste van te maken”, jammert Christiane.

Aan de stemmige, moderne kerststal zal het niet liggen. Iedereen is reeds op post: het kind waar alles om draait, zijn ouders, een herder met schapen en de koningen met geschenken. Ook de werkjes van de communicanten zijn het bekijken meer dan waard.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

KERST-sterrenactie

Op initiatief van de Pastorale Eenheid H. Norbertus Meerhout-Laakdal werken maar liefst 86 klassen uit lagere scholen van de drie onderwijsnetten mee aan een Kerst-sterrenactie om op weg naar deze ‘Corona-Kerst’ toch voor velen hoop uit te stralen.

Vrijwilligers maakten voor elke klas een grote houten ster met materiaal dat werd gesponsord door de firma Geert Engelen Projects uit Meerhout. Met de leerlingen wordt overlegd welke hoopvolle wens(en) zij graag op hun grote ‘klas-ster’ plaatsen.

Het worden creatieve pareltjes die de klas versieren en de voorbijgangers aan de klasramen in deze donkere en uitdagende tijden een bemoedigende boodschap brengen.

Daarnaast maken meer dan 1.500 leerlingen met veel creativiteit twee eigen sterren met ook daarop een eigen wens van licht en hoop.

Eén ster bezorgen ze zelf aan een bekend iemand uit hun eigen leefomgeving. De andere gaat naar bewoners van WZC’s en zorghuizen, of naar mensen die deze kerstperiode in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

Met deze warme actie willen de parochies en de lagere scholen in deze moeilijke corona-tijd met de jongste generatie vele sterren van verbondenheid, licht en hoop laten stralen opdat mensen zich aangespoord voelen om met vertrouwen een nieuw jaar en de toekomst tegemoet te gaan.

Voor nog meer info kan u terecht bij:

* coördinatoren Pastorale Eenheid Meerhout-Laakdal: André Van Genechten (0479506 470, andre.vangenechten@telenet.been Eric Seghers (0498 525 903, e.seghers@abdijaverbode.be)

* werkgroep Kerst-sterrenactie: Carla Cools (0498 463 231, carla.cools@scarlet.be) en Marc Laenen (0494 125 670, marc.laenen2450@gmail.com

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

FEEST VAN HET LICHT

Vandaag 13 december is het feest van Lucia, de enige heilige die vereerd wordt door de Lutheraanse Zweden, Denen en Noren. De vieringen hebben  veel voorchristelijke elementen van het midwinter lichtfeest behouden. Ook in IJsland en Finland doet men dat.

° Geboren omstreeks 286 werd Lucia in 304 martelares in Syracuse. Waarschijnlijk tijdens het bewind van christenvervolger keizer Diocletianus. Maar … toen begon het pas voor haar.

° In de katholieke kerk werd Lucia meteen gebombardeerd tot heilige van het licht (lux – licht en lucere – lichten, schijnen). Bedoeling was haar naamdag te laten samenvallen met de winterwende van december.

° De geleerden rond Julius Caesar vergisten zich destijds echter met 10 dagen bij het opstellen van hun jaarkalender. In feite komt haar feestdag dus 10 dagen te vroeg. Maar niet getreurd, de feestdag bleef op 13 december.

° Het feest van Sint Lucia wordt in de Skandinaafse Joeltijd (onze kersttijd). gevierd op 13 december . Van in de middeleeuwen werd ze ook vereerd als patrones van oogziekten en opticiens. Men stelt haar vaak voor met twee ogen op de hand of schotel. (op 13 dec 2012 werd bij mij een eerste nieuwe lens ingebracht – meer dan een maand later de tweede).

° In het noorden wordt Lucia ook  vereerd als patrones van de huiselijke arbeid. Op de avond voor haar naamdag lieten de meisjes van vroeger het spinnewiel rusten. Deden ze dat niet dan zou het vlas de volgende morgen vuil en verward zijn. Aldus de sage.

° In het heldenepos van de Finnen , de Kalevala, wordt van het meisje op de Pohjahoeve zelfs verteld dat zij een verbond had gesloten met de zon. Beiden zouden ‘s morgens tegelijk opstaan, maar ‘t vlugge deerntje was altijd de eerste. Als de zon opsteeg, had ze al 6 schapen geschoren, de wol tot garen gesponnen en er een kleed van geweven.

 * Ook bij ons is Sint Lucia bekend. De kerken van Begijnendijk, Wespelaar, Rosselaar (Balen- Olmen), foto Engsbergen (Tessenderlo) en Oosterlo (Geel) dragen haar naam.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

 500 jaar Sixtijnse Kapel

31 oktober 2012 hield paus  Benedictus XVI een speciaal avondgebed in de Sixtijnse Kapel, die toen precies 500 jaar geleden werd ingewijd.

Een beetje laat opgemerkt, maar vandaag door ons hier in ere hersteld.

° Op 31 oktober 1512 werd de Sixtijnse Kapel officieel ingewijd door paus Julius II. Hij vierde er toen de zogenaamde vespers, het avondgebed. 500 jaar later werd een zelfde viering gehouden.

° De Sixtijnse Kapel werd – waarschijnlijk naar een ontwerp van Baccio Pontelli – gebouwd in opdracht van paus Sixtus IV.

° De bouw stond onder toezicht van Giovannino de’ Dolci. De langwerpige ruimte is veertig meter lang en twintig meter hoog. In de kapel vinden de belangrijkste katholieke diensten plaats, steeds in aanwezigheid van de paus. Ook het Conclaaf, waarbij een nieuwe paus wordt gekozen, wordt  in de kapel gehouden.

° De Sixtijnse Kapel werd van binnen onder meer versierd door Michelangelo. De penseelkunstenaar maakte in opdracht van paus Julius II tussen 1580 en 1612 een groot aantal muurschilderingen in het gewelf.

° Het bekendste onderdeel daarvan bevindt zich in het centrum. Het fresco De Schepping laat zien hoe God de eerste mens, Adam, het leven geeft.

* De kapel lokt jaarlijks veel bezoekers. Op drukke dagen wordt de Sixtijnse Kapel door zo´n twintigduizend personen bezocht.

  • Interieur van de Sixtijnse Kapel – Foto: CC/Sailko
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE TOREN WERD 500

November 2015, amper 5 jaar geleden. Wie herinnert het zich nog? De toren van de OLV i/d Wijngaardkerk in Veerle werd 500 jaar jong. De latere keizer Karel was toen 15…

  • Geniet van een paar beelden van toen

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2