Oorsprong en tradities van Hemelvaartsdag

Na 40 dagen wederopstanding van Jezus vindt de viering van Hemelvaartsdag plaats. Volgens oude bronnen heeft de feestdag zijn oorsprong bij de eerste apostelen, maar in de loop der eeuwen zijn er nog aardig wat tradities aan toegevoegd.

* De hemelvaart is een onderdeel van het evangelie van Marcus. Nadat de profeet zijn wederopstanding bekend had gemaakt aan zijn apostelen ‘werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God’ (Marcus 16:19). Vervolgens verspreidden zijn discipelen het nieuws en ‘De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen’. (Marcus 16:20).

* De oudst bekende bron van de viering van Hemelvaartsdag is een geschrift van Augustinus van Hippo (354-430). Hoewel er geen bewijzen zijn dat het feest voor deze periode ook al werd gevierd, beschrijft Augustinus het als een traditie die al bestond sinds de eerste apostelen.

* De mogelijkheid bestaat ook dat Hemelvaartsdag voor de 5e eeuw niet apart werd gevierd, maar dat dit samen gebeurde met Pasen / of Pinksteren.

* Zeker is dat de Hemelvaart van Jezus zich in de middeleeuwen tot een afzonderlijke kerkelijke feestdag ontwikkelde. De nacht voor het feest was het voor priesters gebruikelijk om een wake te houden. In de ochtend doofden zij dan vaak de paaskaars, die sinds paasdag symbool had gestaan voor de wederopstanding van Christus.

* In de loop der tijden was het in veel christelijke gebieden gebruikelijk om op deze feestdag de eerste fruitoogst van het seizoen te zegenen. Daarnaast werden er in vele steden kerkelijke processies gehouden.

* Inmiddels zijn de historische tradities van Hemelvaartsdag ook vermengd geraakt met moderne tradities. In vele landen, w.o. België, is het gebruikelijk om op deze dag aandacht te besteden aan  Rerum Novarum, de encycliek van Paus Leo XIII uit 1891over sociale rechtvaardigheid. In Duitsland is het Männerdag, vaderdag. Dicht bij ons wordt de abdijentocht gelopen/gewandeld.

* In Nederland viert men Hemelvaart met veel festivals, braderieën en boekenmarkten. Op sommige plaatsen staan mensen vroeg op om te gaan dauwtrappen(moesten wij meer doen…hemels)

* Waarschijnlijk ontstond het dauwtrappen al in de Germaanse tijd als onderdeel van de meifeesten. In deze periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.

** Wil je zelf gaan dauwtrappen? Kijk op de site van Wandelmagazine (link is external)voor meer informatie! Maar mee komen lopen/stappen van Tongerlo naar Averbode kan ook…

willy duts in bokrijk

Facebook herinnert mij eraan dat ik 6 jaar geleden in Bokrijk was. Bij Willy Duts, de ras-toneelspeler uit Klein-Vorst. Die speelde toen zowat de laatste rol uit zijn Bokrijk-loopbaaan. Willy, de ex-onderwijzer die alles op het toneel zette, overleed op 20 augustus 2016, amper drie maanden na dit fotoreeksje.

(meer tekst/foto’s op Facebook Ludo Vervloet)

Facebook herinnert mij eraan dat ik 6 jaar geleden in Bokrijk was. Bij Willy Duts, de ras-toneelspeler uit Klein-Vorst. Die speelde toen zowat de laatste rol uit zijn Bokrijk-loopbaaan. Willy, de ex-onderwijzer die alles op het toneel zette, overleed 20 augustus 2016, amper drie maanden na dit fotoreeksje.

(meer op Facebook Ludo Vervloet)

CARABINIERS OP POST

Naar goede gewoonte kwamen de Carabiniers uit Leopoldsburg begin (5) mei naar Vorst afzakken voor een fijne namiddag met de kinderen van Dagcentrum Vogelzang, waarvan zij peter zijn. En dit al sinds 1985. Na een covid-onderbreking van twee jaar was het weerzien weer erg … hartelijk. Soldaten, keurig in het pak en beladen met eretekens allerlei, blijven het doen bij het jonge volkje. De paar fotootjes onder deze intro zijn een uittreksel van de plus-40 kiekjes op Facebook Ludo Vervloet.

ALLEREERSTE TREIN IN EUROPA

                                    – Inhuldigingsrit van 5 mei 1835

 

Op 5 mei 1835 (vandaag 187 jaar geleden)  vertrok in Brussel de allereerste trein op het Europese vasteland. Bestemming Mechelen, 22 km verderop. Koning Leopold I wijdde de spoorlijn plechtig in, maar meerijden mocht hij niet. Om veiligheidsredenen.

Met dank aan de Belgische onafhankelijkheid

Toen België zich in 1830 van Nederland had losgerukt, namen onze noorderburen doortastende economische maatregelen. Ze sloten de kanaalverbindingen naar de noordelijke provincies af en zelfs de haven van Antwerpen werd geblokkeerd. Bijgevolg was het transport vanuit Antwerpen naar Duitsland via de Nederlandse binnenwateren niet meer mogelijk. Hoe zou België in die omstandigheden kunnen uitgroeien tot een sterk industrieland? Door een nieuw kanaal te graven of een spoorwegnet te ontwikkelen bijvoorbeeld.

* Koning Leopold I, de eerste Belgische en pas ingehaalde vorst , voelde meer voor het spoor. Enkele jaren eerder had hij tussen Manchester en Liverpool, in het noorden van Engeland, al een stoomtrein zien voorbij puffen en dat had een diepe indruk op hem gemaakt.

*  Dus liet de Belgische regering nagaan of het mogelijk was Antwerpen per spoor te verbinden met het Duitse Ruhrgebied. Twee ingenieurs, Pierre Simons en Gustave De Ridder, werden in 1831 aangesteld om een voorstel uit te werken. In mei 1834 werd de aanleg van een spoorwegnet bevolen. De bouw en de exploitatie kwamen in handen van de staat.

*** Amper een jaar later, op 5 mei 1835, werd de eerste spoorlijn van het Europese vasteland officieel in gebruik genomen. In het Brusselse station Groendreef – nu het Maximiliaanpark – stonden drie treinen vertrekkensklaar.

* 900 genodigden reisden die dag in een konvooi bestaande uit drie treinen, elk gesleept door een prachtige nieuwe stoomlocomotief (La Flèche, Stephenson en L’Eléphant) in 50 minuten van Brussel-Groendreef grosso modo door de Zennevallei en Vilvoorde naar Mechelen.

* Het traject bedroeg 22 kilometer en had onderweg één tussenstop: Vilvoorde. De treinen deden elk respectievelijk 45, 50 en 55 minuten over de rit.

* De reizigers namen plaats in 30 rijtuigen, getooid met de nationale driekleur. Er waren gewone open en overdekte bankwagens. Maar ook enkele diligences en berlines voor de belangrijke gasten.

* Het werd een regelrecht spektakel : toeschouwers kwamen massaal opdraven. Zelfs in bomen en op daken was geen plaatsje meer vrij. Het valt haast niet te beschrijven hoe uitgelaten de menigte was: het leek wel alsof het volk aanvoelde dat een nieuw tijdperk werd ingeluid.

Hun melk werd niet zuur

* Toch verliep de aanleg niet zonder slag of stoot. In het parlement werd heftig gedebatteerd en de studies volgden elkaar in ijltempo op.

* Wie tegen was, beweerde dat er mensen zonder werk zouden komen te vallen, zoals koetsiers en schippers. Het gewone volk was bang dat de ademhaling zou worden afgesneden tijdens de rit.

* De boeren vreesden zelfs dat de eieren als omeletten zouden arriveren en hun koeien in de weiden langs het traject zure melk zouden geven, want zo erg zouden ze schrikken van dat rookspuwende voorbijdenderende gevaarte! Niet van dat alles. Het werd één lang uitgerekt feest op Belgische bodem. Ons land raakte overal bekend in de ‘moderne’ wereld.

* Het spoorwegnet werd later uitgebreid met een noord-zuidas (Antwerpen-Frankrijk) en een west-oostas (Noordzee-Duitsland), met telkens Mechelen als centraal punt.

*** Gelezen bij Wikipedia dat er lang en uitbundig over publiceert. Een aanrader … Meer weten kan ook op: www.trainworld.be/nl

27 april – Koningsdag in Nederland

Vandaag 27 april is het Koningsdag. De nationale feestdag van Nederland. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten vieren mee ter ere van het staatshoofd. Koningsdag wordt gevierd op 27 april van het jaar.

° Valt deze dag op een zondag, dan wordt Koningsdag een dag vervroegd naar zaterdag (in 2014 en 2025 was/is dit het geval). Als er een koningin aan de macht is, wordt dit Koninginnedag

*** (vrije foto – een typisch Hollands fotootje van koning Willem Alexander en koningin Maxima met hun drie dochters)

* Waterloodag, het einde van de Franse bezetting in Nederland, was in de 18de eeuw de eerste nationale feestdag. Rond het einde van de 19de eeuw, toen met zekerheid vaststond dat Napoleon niet meer zou terugkeren, werd deze dag steeds minder gevierd.

* Om de nationale eenheid van de Nederlanders te benadrukken werd op 31 augustus 1885 prinsessendag gevierd. Destijds was Wilhelmina die prinses.

* Maar omdat Wilhelmina in 1891 koningin werd, kreeg de feestdag een andere naam: Koninginnedag. De dag dat Wilhelmina Koningin werd , werd het feest verplaats naar haar verjaardag 30 april.

**  In 1980 werd Beatrix koningin. Zij is op 31 januari jarig , maar dan is het buiten meestal niet geschikt voor evenementen. Zij besloot dus haar verjaardag niet als feestdatum te nemen, maar de verjaardag van Juliana te behouden. Koninginnedag bleef dus behouden op 30 april. Tot 2013 eraan kwam…

* In 2013 werd Willem-Alexander koning. Onze koningsgezinde noorderburen vieren sindsdien Koningsdag op 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander. Een verschil van amper 3 dagen met Beatrix.

* Ook de viering van deze feestdag is in de loop der jaren nogal veranderd. In de tijd van Koningin Juliana werd er een defilé gehouden. Vele Nederlanders gaven dan ook geschenken aan de vorstin. Vooral bloemen (Nederland bloemenland) waren erg populair. De hele koninklijke familie kwam die dag op het bordes van Paleis Soestdijk.

** Toen Beatrix Koningin werd,  bezocht zij samen met leden van de Koninklijke familie meestal twee plaatsen in Nederland. In 2009 eindigde dat bezoek in een drama toen een auto inreed op de optocht. Acht mensen kwamen daarbij om het leven.

* Koning Willem-Alexander zet de traditie van Beatrix voort en bezoekt op Koningsdag, 27 april, één of meerdere plaatsen in Nederland. Voorafgaand aan Koningsdag vindt er in veel plaatsen de Koningsnacht plaats. Een avond met festiviteiten allerlei.

** Gisteren, de dag voor Koningsdag (26 april) wordt ook lintjesdag genoemd omdat er die dag duizenden Nederlanders een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Bonifatius van Brussel

Bonifatius van Brussel (1183 – 19 februari 1260)… las ik vanmorgen op mijn scheurkalender. Bonifacius, van Brussel nog wel. Nooit van gehoord. Wikipedia zorgde nog maar eens voor opheldering.

* Bonifatius was een katholieke prelaat die diende als bisschop van Lausanne van circa 1231 tot 1239.

* Hij nam ontslag nadat agenten van de Heilige Roomse keizer Frederik II hem hadden aangevallen.  Zijn relieken zijn ondergebracht in de Kapellekerk en in La Cambre waar hij overleed.

* Bonifatius werd geboren in het huidige België in 1183. Een cisterciënzer monnik van de abdij van Cambre, in de buurt van Brussel, vertrok in 1200 om te studeren aan de Universiteit van Parijs .

* Hij onderscheidde zich door zijn geleerdheid, onderwees dogma’s en werd een populaire docent. Hij werd gewijd voor het priesterschap terwijl hij doceerde  in Frankrijk en van 1222 tot 1229 ook aan onze universiteit.

* Maar al snel ontstond er een bittere onenigheid tussen docenten en studenten die hem ertoe aanzetten te vertrekken en ergens anders werk te zoeken. Tijdje later doceerde hij tot 1231 in Keulen aan de kathedraalschool.

* Hij werd bisschop van Lausanne in 1231 en troonde in zijn nieuwe zetel in maart 1231 nadat hij zijn bisschopswijding had ontvangen . Hij was enthousiast over deze benoeming, maar kreeg te maken met corrupte priesters die hij van op de preekstoel veroordeelde terwijl hij ook koning Frederik II uitkoos.

De koning himself stuurde zijn agenten om Bonifatius aan te vallen. Die liep ernstige verwondingen op maar wist te ontsnappen.

* In 1239 reisde hij naar Rome en kreeg toestemming van een onwillige paus Gregorius IX om af te treden. Later was hij hulpbisschop in Brabant.

* In 1245 woonde hij het Eerste Concilie van Lyon bij dat paus Innocentius IV had bijeengeroepen, en trok zich later terug in de abdij van La Cambre . Bonifatius overleed in 1265.

Nelson Mandela 11 feb 1990 vrijgelaten.

Na 27 jaar gevangenschap werd Nelson Mandela op 11 februari 1990 vrijgelaten. Vandaag al 32 jaar geleden. Alsof het gisteren was, zeggen de ouderen onder ons.

(ik las het – nogmaals bij Historiekcracks in geschiedenis)

* De voormalige anti-apartheidstrijder zat jarenlang gevangen op Robbeneiland. Hij was veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege zijn leiderschap van de militaire vleugel van de politieke groepering ANC.

* Op 11 februari 1990 werd hij vrijgelaten. Mandela voerde hierna als leider van de inmiddels gelegaliseerde ANC meteen onderhandelingen met de Zuid-Afrikaanse regering over de totale afschaffing van de apartheid.

* Vier jaar later later (1994) haalde het ANC een grote overwinning bij de verkiezingen. Mandela werd president van Zuid-Afrika.         (vrije-gratis foto Mandela-monument)

.

Lees zeker ook: Nelson Mandela (1918-2013) – Strijder tegen de apartheid
…en: Apartheid (1948-1990)
…en: De geschiedenis van Robbeneiland
Boek:Goedemorgen, meneer Mandela” – Memoires van zijn persoonlijk assistente

KABELLIFTRAMP in Cavalese

In de Italiaanse gemeente Cavalese gebeurde op 3 februari 1998 een kabelliftramp, waarbij 20 mensen omkwamen, w.o. Rose-Marie Eyskens (24) uit Kalmthout

Het ongeval werd veroorzaakt doordat een Amerikaanse EA-6B Prowler-straaljager een kabel raakte. Die brak en een gondel met twintig personen aan boord viel zowat honderd meter. Van de 20 overleefde niemand de val.

Hoewel de VS schadevergoeding betaalden aan de families van de slachtoffers, werd uiteindelijk niemand juridisch verantwoordelijk gesteld voor de ramp.

In de regio gold een beperking; er moest te allen tijde een hoogte van minimaal 1000 voet (~300 meter) worden aangehouden. Die laatste vereiste was recent door de Italiaanse autoriteiten opgetrokken tot 2 000 voet, maar die informatie was — zoals achteraf bleek — nog niet bij de piloten bekend.

De piloten hadden verder een kaart van de omgeving waar de — dertig jaar oude — kabellift niet op was aangegeven.

Toen het toestel de vallei waarin Cavalese ligt invloog, had het nog ongeveer 300 meter hoogte, maar het daalde gaandeweg tot zo’n 110 meter. De piloot zag in een flits nog de felgele, vallende gondel voor zich verschijnen en dook in een poging hem te ontwijken.

De kabel van de lift boorde zich echter in de rechtervleugel en brak, waardoor de gondel honderd meter viel en te pletter sloeg.

Door beschadigde hydraulica werkten de roeren niet goed meer en lekte er brandstof. Desondanks slaagde de piloot er nog in om het toestel in Aviano weer aan de grond te zetten.

Na het ongeval waren de hulpdiensten snel ter plaatse, maar geen hulp kon nog baten.     (met dank ook aan Wikipedia)

1 2 3