De historische “ Mis” van 19 februari 2023.

Het is in Veerle nog niet zo vaak gebeurd dat een Mis historisch mag genoemd worden ! Zeker was de eerste mis in de heropgebouwde kerk er zo eentje , of de begrafenismis van de laatste baron de Zerezo de Tejada , of misschien zijn er nog wel een paar historische missen geweest , waaraan wij ondanks alles toch niet meer spontaan terugdenken …
Maar die van vorige zondag is er ook een geworden , een die wij de volgende jaren niet gaan vergeten!
Die mis moest beginnen om halftien zoals al gewoonlijk . Kwart na negen wees niets er op dat er iets speciaals zou gaan gebeuren . Een groepje trouwe kerkgangers zat in de rechterzijbeuk -, rechter wanneer je met je gezicht naar het altaar staat – met zachte stem de nieuwtjes van de voorbije week door te vertellen of ze met wenkbrouwengefrons in zich op te nemen , de leden van het koor kwamen een voor een binnengesijpeld en namen hun plaatsen in vooraan op het koor , diaken Leo was nog wat in orde aan het brengen in het kastje naast de preekstoel …. Nog steeds liet niets vermoeden dat het een hele speciale mis zou worden! Alles verliep tot dan toe heel normaal.
Maar ietsje voor halftien zagen de gelovigen dat er toch wel iets speciaals aan de hand was toen dirigente Hilde van het koor en diaken Leo met enige snelheid de sacristie binnenliepen en kort daarna weer buiten kwamen met een bijna verbazende heel lichte glimlach , maar toch met meer voorhoofdrimpels dan normaal !
En toen hadden wij het allemaal door !
Er was geen priester opgedaagd!
De herder was zijn schapen vergeten….
Of misschien : hij kon ze niet meer vinden .
Diaken Leo wist wel dat er niemand van de abdij kon komen maar degene die hij volgens afspraak verwachtte had onze kerk ofwel niet gevonden ook al stak ze van overal hoog boven de andere gebouwen uit , ofwel stond hij te wachten aan een verkeerde kerk , ofwel had hij zich gewoon verslapen …wat menselijk is . Ook een priester kan dat immers voorhebben.
Ik denk dat het de eerste keer was sinds de besloten tijd van de Boerenkrijg dat er in deze kerk geen priester opdaagde …. En daarom alleen al was wat zondag gebeurde historisch!
Het werd nog stiller in de kerk….
En toen zagen wij diaken Leo kalm en koelbloedig naar de microfoon stappen.
Wij zagen een glimlach verschijnen op de gezichten van de meeste aanwezigen en iedereen bleef zitten . Leo had dus zeker niet gezegd : “mensen , sta recht en
ga naar huis…. “
Dan ging hij de sacristie binnen , en kwam dadelijk weer terug met een lang wit kleed aan, een albe.
En de mis begon …. De dirigente en de leden van het koor trokken hun plan en alles viel op zijn pootjes …… Leo hield zelfs een preek , en niet eentje van rap rap . In tegendeel . Alleen de consecratie moest hij overslaan .Daardoor was de mis ook iets sneller gedaan !
Leo had de kudde goed thuisgebracht !
Zo werd die historische mis zonder priester iets waarover de aanwezigen lang zullen kunnen vertellen …
Er was wel een kleine “maar” ……
Toen ik thuis kwam keek ik toch even na wat de bepaling van “ een mis “ is.
Het is een religieuze bijeenkomst , meestal in een kerkgebouw ,waarbij een priester als celebrant de eucharistie viert!
En dan komt er een soort mokerslag : Erediensten waarbij geen eucharistie plaatsvindt zijn geen missen !
Ik begrijp wel wat ze daar willen mee zeggen …..
Maar het verandert niets aan het historische van vorige zondag ….en niets aan de verdienste van Leo ….. het applaus dat hij na die “dienst” kreeg was meer dan verdiend !!!!
Louis Vuren 220 , wachtend op L.V.

KERSTvieringen

Oudjaar zaterdag 31 januari

16.00 u. Sint-Trudo Meerhout

 

Nieuwjaar zondag 1 januari – Hoogfeest Moeder Gods

09.30 u. O.-L.-Vrouw Wijngaard Veerle

11.00 u. Sint-Jozef Meerhout-Berg

https://img.freepik.com/free-photo/epiphany-day-female-male-figurine-with-cattle-baby_23-2148746768.jpg?w=900&t=st=1671444544~exp=1671445144~hmac=c9c4d09d67c29ab9c6b10004797d195eb1c390c803bbec4f0caa6853293ebd2b

druk ook op …

Pastorale Eenh. H. Norbertus dec. ’22

Zalige Kerstdagen,  Eric

Shintoïsme niet langer staatsgodsdienst

Op last van de Amerikaanse bevelvoerder van Japan, generaal Mac Arthur, wordt op 15 december 1945 in Japan het Shintoïsme afgeschaft als staatsgodsdienst.

 

* Shintopriesters zijn geen overheidsfunctionarissen meer en op nieuwjaarsdag 1946 legt de keizer een opzienbarende verklaring over zijn eigen menselijkheid af waarin hij expliciet zijn goddelijke status afzweert.

* In Japan wordt met ontzetting gereageerd op het bevel. Als Mac Arthur zegt niet te willen tornen aan het keizerlijk systeem, wordt het voorstel in de nieuwe grondwet vastgelegd. Deze grondwet wordt in november 1946 afgekondigd en is op 3 mei van het jaar daarop van kracht.

* Hoewel verwacht werd dat conservatieve regeringen na het terugwinnen van de volledige soevereiniteit in 1952 zouden proberen de grondwet te veranderen, is ze sindsdien geen enkele keer herzien.

Shintoïsme

*** Naast de verering van de natuur had Shinto ook sterke nationalistische trekken. De keizer stamde af van de goden, en het Japanse volk stamde af van de kami. Dit leidde tot de gedachte dat de Japanse keizer het toonbeeld was van puurheid en goedheid.

* Hierdoor had Japan het recht over andere landen en volken te heersen. Het werd dus als excuus gebruikt om het Japanse militarisme te rechtvaardigen. Dit militarisme kwam erg sterk naar voren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“J L Machielsenkring “

Het was eveneens op de vooravond van Allerheiligen , maar die van 1973 , dat wij in de gemeentelijke jongensschool in Veerle een heruitgave mochten voorstellen van het buitengewoon interessante boek over de Veerlese geschiedenis van de hand van onze oud- onderpastoor J. Machielsen .
.
De prelaat van Averbode , Koenraad Stappers , was naar Veerle gekomen om de heruitgave in te leiden. De plechtigheid vond plaats in de klas van het toenmalige tweede studiejaar en was goed gevuld met Veerlenaren die er belang in stelden en die allen Machielsen zeer goed gekend hadden.
.
Het boek was een facsimileboek , een identiek dezelfde uitgave als het boek van de onderpastoor , en ik denk dat er tweehonderd exemplaren van gemaakt zijn.
.
Dat oorspronkelijke boek was van 1967 , nu 55 jaar oud , en de initiatiefnemers wilden er voor zorgen dat dit levenswerk niet verloren zou gaan.
.
Die initiatiefnemers toen waren een zestal jonge mensen die sinds begin 1972 regelmatig samenkwamen op de zolder van het nieuwe gemeentehuis van Varendonk en die na het overlijden van de auteur , op dat moment pastoor van Eindhout , hun kring uit piëteit met de overledene en uit dankbaarheid “J L Machielsenkring “ zijn gaan noemen . Die naam bleef bestaan tot de Laakdalse fusie een andere naam noodzakelijk maakte.
Ludo Helsen

Het beste van IsGeschiedenis

Halloween wordt steeds populairder. Het feest, dat vroeger vooral bekend was uit Amerika, wordt ook door steeds meer Europeanen gevierd. IsGeschiedenis

* Halloween wordt gevierd aan de vooravond van de christelijke feestdag Allerheiligen. Halloween kent Keltische en christelijke invloeden, die eeuwen teruggaan.

* Halloween is een verbastering van All Hallows’ Even, de avond voor Allerheiligen. De naam werd dus zo’n 400 jaar geleden voor het eerst gebruikt, maar de oorsprong van Halloween gaat terug tot rond het begin van de christelijke jaartelling.

* Halloween kwam voort  uit het Keltische feest Samhain. De Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden dit feest op 31 oktober op de Keltische variant van oudejaarsdag.

* Op 1 november eindigde het oogstseizoen en begon de winter, en daarmee het nieuwe jaar.

Met de oogst in de graanschuur en het vee in de stal was het tijd voor een feest.

* Naast het oogstfeest geloofden de Kelten ook dat op Samhain de ‘deur’ naar de onderwereld een klein stukje openstond, waardoor het voor de zielen van de doden, en andere wezens zoals feeën, mogelijk was om naar onze wereld te komen.

* Om deze zielen te eren werden grote feestmalen gegeven, waarbij plekken vrij werden gehouden voor de overledenen.

* Naast de zielen van de overledenen konden op deze dag ook slechte wezens als demonen door de deur komen, waar de Kelten zich tegen moesten beschermen door deze slechte wezens af te schrikken. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan dat mensen zich verkleden op Halloween.

Het beste van IsGeschiedenis in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Helemaal niks missen? Volg ons op Facebook(link is external)!

* Het feest van Samhain mengde zich in de 9e eeuw na de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië met het christelijke Allerheiligen.

* Allerheiligen werd in 609 ingevoerd door paus Bonifatius IV om alle christelijke heiligen te eren.

* Het feest werd eerst op 13 mei gevierd. Deze datum werd in 835 door paus Gregorius IV veranderd naar 1 november.

* Allerheiligen wordt op 2 november gevolgd door Allerzielen, waarop de overledenen worden herdacht.

* Dit droeg verder bij aan de connectie van Halloween met de doden en het ‘enge’ imago dat de feestdag heeft

*** Meer lezen over Halloween? Lees dan ons Halloween dossier.

De Tempeliers

De Tempelorde is de oudste ridderorde, met wortels die teruggaan tot kort na de verovering van Jeruzalem door de kruisvaarders in 1099.

* Om de toevloed van pelgrims in goede banen te leiden, werden kanunniken in het Heilig Graf geïnstalleerd. Zij bekommerden zich om de zielenzorg van de kruisvaarders, terwijl de al bestaande orde van het Hospitaal van Sint Jan, de medische verzorging van de pelgrims voor haar rekening nam.

* Naast deze religieuze en caritatieve posten, ontstond er geleidelijk ook een militaire tak, die zich in 1 120 zou losscheuren. De Tempelorde was geboren.

* Deze tempelridders legden een drievoudige gelofte af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid en leefden volgens een regel die tijdens het concilie van Troyes (Frankrijk) zou aangepast worden naar de noden en de behoeften van het front in het Midden-Oosten. De steun van de adel in vooral Vlaanderen en Frankrijk was opmerkelijk en verklaart waarom de orde er zo snel kon groeien.

* Vanaf de tweede kruistocht in 1147, speelden de tempelridders echt mee op het slagveld in het Heilig Land. Maar nadat de laatste belangrijke Europese vorst, Richard Leeuwenhart, het Heilig Land had verlaten, stonden de ridderorden er steeds meer alleen voor.

* Gelukkig voor hen waren de Tempeliers enkel verantwoording verschuldigd aan de Paus van Rome en acteerden ze in het Heilig Land als soevereine vorsten. Vanaf 1150 werden de Tempeliers ingezet om ook de kerkelijke en wereldlijke belastingen te innen. Vanaf dan beheerden ze zelfs de schatkist van de koning van Frankrijk.

** Toen koning Philip IV in 1 307, vijf jaar na de Guldensporenslag, plots geld nodig had om een oorlog tegen Engeland te financieren, weigerden de Tempeliers. Philip schoot in een Franse colère en zon op wraak…

* Wanneer de laatste meester van de tempeliers, Jacques de Molay, in 1307 in Frankrijk aankwam, greep de Franse koning Filips IV (de Schone) zijn kans.

 

*** In de nacht van 12 op 13 oktober liet hij alle ordeleden in zijn rijk arresteren op beschuldiging van ketterij. De kerk deed de rest. De brandstapels laaiden.

* Einde verhaal voor de Orde van de Tempeliers die goed 200 jaar bestond.

*** Merkwaardig voor die tijd was dat de Tempeliers meer dan 60 jaar oud werden, in tegenstelling tot de gewone burgers die hooguit 25 à 40 werden. Strenge hygiënische voorschriften waren daar niet vreemd aan. Lees maar …

* De Tempeliers moesten verplicht hun handen wassen voor het eten. Hun eetzaal was steevast brandschoon en hun tafels waren met tafellakens bedekt. Jagen was strikt verboden. Vis, kaas, olijfolie en vers fruit stonden dan weer hoog aangeschreven.

* Zulke gewoontes stonden in scherp contrast met die van veel andere (rijke) middeleeuwers. Want hun dieet was vaak rijk aan vet en calorieën, wat ziektes als diabetes en jicht veroorzaakte, maar ook een hoge bloeddruk en obesitas.

1 2 3 4