Westminster Abbey ingewijd (1065)

-Westminster Abbey-

Op 28 december 1065 werd in Londen de Westminster Abbey ingewijd. In deze prestigieuze kerk vinden traditioneel de kroningen en begrafenissen van leden van het Britse koningshuis plaats.

* De kerk, die in 1065 werd gewijd, was een voorloper van de huidige Westminster Abbey.

* In de kerk , de Confessor’s Church werden al , sinds 1066 Engelse monarchen gekroond.

* Later werd de kerk, in opdracht van koning Hendrik III ,  afgebroken en vervangen door de befaamde Westminster Abbey.

* Sommige delen van de oude kerk bleven staan. De nieuwe kerk werd opgetrokken in gotische stijl.

* Sinds 1987 staat de kerk, samen met Westminster Palace en Saint Margaret’s Church , op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Nog op 28 december :
  • Galileo Galilei
    Galileo Galilei

    1612Galileo Galilei werd de eerste astronoom die de planeet Neptunus waarnam.

  • 1895 – De Gebroeders Lumière toonden voor het eerst films aan een betalend publiek.
  • 1973 – Aleksandr Solzjenitsyn publiceerde De Goelag Archipel.

KAPELLETJES (BE)ZOEKEN

Glen Van Meeuwen en Steffie Peetermans brachten in het voorbije jaar 110 kapelletjes in kaart in Veerle (Laakdal) en Blauberg (Herselt) .

* Wie die kapelletjes in Veerle en Blauberg van nabij wil bekijken, kan dat op de tentoonstelling en/of tijdens de fietszoektocht ‘Langs Blabergse en Veijelse wegen’.

* De tentoonstelling loopt vanaf nu tot 17 september en staat vanaf (morgen) 5 juni   opgesteld in de Sint-Jozefwerkmanskerk van Veerle- Heide.

* Voor de sportievere man/vrouw raden we ook met aandringen de fietszoektocht van 51 km lang aan. Het zoeken loopt officieel tot 10 september en neemt de deelnemers mee langs 85 bereikbare Blaubergse en Veerlese kapellen. Deelnameprijs 5 euro.

* Op 17 september wordt het project feestelijk afgesloten tijdens de jaarlijkse Sint-Corneliusfeesten in Blauberg.

Viering op VRT radio en tv 

image.png
De Eerste Communicanten van Sint-Gertrudis Groot-Vorst vierden op Hemelvaartsdag.
.
 
Zondag 4 juni zendt de VRT om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Trudokerk van Meerhout rechtstreeks uit op radio en televisie. Een koor met meer dan vijftig zangers onder leiding van An Alen luistert de plechtigheid op.
.
Tevens viert de Pastorale Eenheid van Meerhout-Laakdal die dag het patroonsfeest van de H. Norbertus. Daarom worden na de VRT-uitzending alle parochievrijwilligers figuurlijk in de bloemetjes gezet.
 .
  * Verder geeft André Van Genechten na zes jaar als coördinator van de Pastorale Eenheid er de fakkel door. Lieve Cornelis werd door de bisschop van Antwerpen benoemd om de leiding over te nemen. Samen met norbertijn-pastoor Eric Seghers zal zij de zorg behartigen voor het samenwerkingsverband van acht parochies.
.
 * Hiervoor kunnen beiden bouwen op een team dat bestaat uit Carla Cools, Marc Laenen, René Hendrickx en Michel Vanmechelen.
.
** Bovendien vieren de parochies volgende zondag dat pastoor Eric Seghers 25 jaar geleden tot priester werd gewijd. Op de speelplaats van basisschool De Duizendpoot trakteert de zilveren jubilaris met soep, friet en abdijbier tijdens een volkse openluchtreceptie.
.
 *** Foto’s, opnames, interviews kunnen gemaakt worden tijdens de generale repetitie op zaterdag 3 juni om 13.30 u in de Sint-Trudokerk of tijdens de receptie op zondag 4 juni om 11.15 u op de speelplaats van GBS De Duizendpoot Schoolstraat 2 in Meerhout.
.
Meer info:
Lieve Cornelis gsm 0489 30 04 00
Eric Seghers 0498 52 59 03
Norbertijnenstraat 10 – B-2430 Eindhout – tel 014 86 67 72  – gsm 0498 525 903

Shintoïsme niet langer staatsgodsdienst

Op last van de Amerikaanse bevelvoerder van Japan, generaal Mac Arthur, wordt op 15 december 1945 in Japan het Shintoïsme afgeschaft als staatsgodsdienst.

 

* Shintopriesters zijn geen overheidsfunctionarissen meer en op nieuwjaarsdag 1946 legt de keizer een opzienbarende verklaring over zijn eigen menselijkheid af waarin hij expliciet zijn goddelijke status afzweert.

* In Japan wordt met ontzetting gereageerd op het bevel. Als Mac Arthur zegt niet te willen tornen aan het keizerlijk systeem, wordt het voorstel in de nieuwe grondwet vastgelegd. Deze grondwet wordt in november 1946 afgekondigd en is op 3 mei van het jaar daarop van kracht.

* Hoewel verwacht werd dat conservatieve regeringen na het terugwinnen van de volledige soevereiniteit in 1952 zouden proberen de grondwet te veranderen, is ze sindsdien geen enkele keer herzien.

Shintoïsme

*** Naast de verering van de natuur had Shinto ook sterke nationalistische trekken. De keizer stamde af van de goden, en het Japanse volk stamde af van de kami. Dit leidde tot de gedachte dat de Japanse keizer het toonbeeld was van puurheid en goedheid.

* Hierdoor had Japan het recht over andere landen en volken te heersen. Het werd dus als excuus gebruikt om het Japanse militarisme te rechtvaardigen. Dit militarisme kwam erg sterk naar voren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“J L Machielsenkring “

Het was eveneens op de vooravond van Allerheiligen , maar die van 1973 , dat wij in de gemeentelijke jongensschool in Veerle een heruitgave mochten voorstellen van het buitengewoon interessante boek over de Veerlese geschiedenis van de hand van onze oud- onderpastoor J. Machielsen .
.
De prelaat van Averbode , Koenraad Stappers , was naar Veerle gekomen om de heruitgave in te leiden. De plechtigheid vond plaats in de klas van het toenmalige tweede studiejaar en was goed gevuld met Veerlenaren die er belang in stelden en die allen Machielsen zeer goed gekend hadden.
.
Het boek was een facsimileboek , een identiek dezelfde uitgave als het boek van de onderpastoor , en ik denk dat er tweehonderd exemplaren van gemaakt zijn.
.
Dat oorspronkelijke boek was van 1967 , nu 55 jaar oud , en de initiatiefnemers wilden er voor zorgen dat dit levenswerk niet verloren zou gaan.
.
Die initiatiefnemers toen waren een zestal jonge mensen die sinds begin 1972 regelmatig samenkwamen op de zolder van het nieuwe gemeentehuis van Varendonk en die na het overlijden van de auteur , op dat moment pastoor van Eindhout , hun kring uit piëteit met de overledene en uit dankbaarheid “J L Machielsenkring “ zijn gaan noemen . Die naam bleef bestaan tot de Laakdalse fusie een andere naam noodzakelijk maakte.
Ludo Helsen

Het beste van IsGeschiedenis

Halloween wordt steeds populairder. Het feest, dat vroeger vooral bekend was uit Amerika, wordt ook door steeds meer Europeanen gevierd. IsGeschiedenis

* Halloween wordt gevierd aan de vooravond van de christelijke feestdag Allerheiligen. Halloween kent Keltische en christelijke invloeden, die eeuwen teruggaan.

* Halloween is een verbastering van All Hallows’ Even, de avond voor Allerheiligen. De naam werd dus zo’n 400 jaar geleden voor het eerst gebruikt, maar de oorsprong van Halloween gaat terug tot rond het begin van de christelijke jaartelling.

* Halloween kwam voort  uit het Keltische feest Samhain. De Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden dit feest op 31 oktober op de Keltische variant van oudejaarsdag.

* Op 1 november eindigde het oogstseizoen en begon de winter, en daarmee het nieuwe jaar.

Met de oogst in de graanschuur en het vee in de stal was het tijd voor een feest.

* Naast het oogstfeest geloofden de Kelten ook dat op Samhain de ‘deur’ naar de onderwereld een klein stukje openstond, waardoor het voor de zielen van de doden, en andere wezens zoals feeën, mogelijk was om naar onze wereld te komen.

* Om deze zielen te eren werden grote feestmalen gegeven, waarbij plekken vrij werden gehouden voor de overledenen.

* Naast de zielen van de overledenen konden op deze dag ook slechte wezens als demonen door de deur komen, waar de Kelten zich tegen moesten beschermen door deze slechte wezens af te schrikken. Hier komt waarschijnlijk de traditie vandaan dat mensen zich verkleden op Halloween.

Het beste van IsGeschiedenis in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Helemaal niks missen? Volg ons op Facebook(link is external)!

* Het feest van Samhain mengde zich in de 9e eeuw na de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië met het christelijke Allerheiligen.

* Allerheiligen werd in 609 ingevoerd door paus Bonifatius IV om alle christelijke heiligen te eren.

* Het feest werd eerst op 13 mei gevierd. Deze datum werd in 835 door paus Gregorius IV veranderd naar 1 november.

* Allerheiligen wordt op 2 november gevolgd door Allerzielen, waarop de overledenen worden herdacht.

* Dit droeg verder bij aan de connectie van Halloween met de doden en het ‘enge’ imago dat de feestdag heeft

*** Meer lezen over Halloween? Lees dan ons Halloween dossier.

De Tempeliers

De Tempelorde is de oudste ridderorde, met wortels die teruggaan tot kort na de verovering van Jeruzalem door de kruisvaarders in 1099.

* Om de toevloed van pelgrims in goede banen te leiden, werden kanunniken in het Heilig Graf geïnstalleerd. Zij bekommerden zich om de zielenzorg van de kruisvaarders, terwijl de al bestaande orde van het Hospitaal van Sint Jan, de medische verzorging van de pelgrims voor haar rekening nam.

* Naast deze religieuze en caritatieve posten, ontstond er geleidelijk ook een militaire tak, die zich in 1 120 zou losscheuren. De Tempelorde was geboren.

* Deze tempelridders legden een drievoudige gelofte af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid en leefden volgens een regel die tijdens het concilie van Troyes (Frankrijk) zou aangepast worden naar de noden en de behoeften van het front in het Midden-Oosten. De steun van de adel in vooral Vlaanderen en Frankrijk was opmerkelijk en verklaart waarom de orde er zo snel kon groeien.

* Vanaf de tweede kruistocht in 1147, speelden de tempelridders echt mee op het slagveld in het Heilig Land. Maar nadat de laatste belangrijke Europese vorst, Richard Leeuwenhart, het Heilig Land had verlaten, stonden de ridderorden er steeds meer alleen voor.

* Gelukkig voor hen waren de Tempeliers enkel verantwoording verschuldigd aan de Paus van Rome en acteerden ze in het Heilig Land als soevereine vorsten. Vanaf 1150 werden de Tempeliers ingezet om ook de kerkelijke en wereldlijke belastingen te innen. Vanaf dan beheerden ze zelfs de schatkist van de koning van Frankrijk.

** Toen koning Philip IV in 1 307, vijf jaar na de Guldensporenslag, plots geld nodig had om een oorlog tegen Engeland te financieren, weigerden de Tempeliers. Philip schoot in een Franse colère en zon op wraak…

* Wanneer de laatste meester van de tempeliers, Jacques de Molay, in 1307 in Frankrijk aankwam, greep de Franse koning Filips IV (de Schone) zijn kans.

 

*** In de nacht van 12 op 13 oktober liet hij alle ordeleden in zijn rijk arresteren op beschuldiging van ketterij. De kerk deed de rest. De brandstapels laaiden.

* Einde verhaal voor de Orde van de Tempeliers die goed 200 jaar bestond.

*** Merkwaardig voor die tijd was dat de Tempeliers meer dan 60 jaar oud werden, in tegenstelling tot de gewone burgers die hooguit 25 à 40 werden. Strenge hygiënische voorschriften waren daar niet vreemd aan. Lees maar …

* De Tempeliers moesten verplicht hun handen wassen voor het eten. Hun eetzaal was steevast brandschoon en hun tafels waren met tafellakens bedekt. Jagen was strikt verboden. Vis, kaas, olijfolie en vers fruit stonden dan weer hoog aangeschreven.

* Zulke gewoontes stonden in scherp contrast met die van veel andere (rijke) middeleeuwers. Want hun dieet was vaak rijk aan vet en calorieën, wat ziektes als diabetes en jicht veroorzaakte, maar ook een hoge bloeddruk en obesitas.

St-Bavo in Trichelhoek

* Vandaag zaterdag 1 oktober is het feest van St-Bavo in Trichelhoek-Eindhout. Zowat iedereen die af en toe een uitje waagt in Laakdal kent de overbekende Sint- Bavokapel in Trichelhoek. Je kan er gewoon niet naast kijken.

  • De kapel werd reeds gebouwd in de middeleeuwen. De eerste vermelding dateert uit 1503 maar de oorsprong ervan ligt wellicht vele eeuwen vroeger. 1 oktober is ook synoniem van Bamis, in onze Kempense contreien het echte begin van de herfst.

In de middeleeuwen was er reeds een woonkern in Trichelhoek gevestigd, geconcentreerd rond drie grote hoeven die juridisch verbonden waren aan een leenhof. Ook de naburige Rendershoek, afhankelijk van het Hof Vander Galen van Vorst, moet ook reeds vroeg bewoond geweest zijn.

Zoals gebruikelijk vestigden de eerste bewoners zich op de beste gronden, in de buurt van drinkbaar water waarvan toen in Grote en Kleine Laak nog helemaal geen gebrek was. Het is bovendien best mogelijk dat in Trichelhoek ook de eerste woonkern van Eindhout ontstond, de Sint-Bavokapel de eerste bidplaats was en dat op de plaats van de huidige Sint-Lambertuskerk pas later een kapel werd gebouwd. Zekerheid daaromtrent ontbreekt evenwel.

Bedevaarten

In de 17de eeuw kenden de bedevaarten naar de H. Bavo in Trichelhoek een hoogtepunt. Uit het Hageland en de Kempen stroomden op 1 oktober, met Bamis, de pelgrims toe, voornamelijk om genezing af te smeken tegen kinkhoest.

In 1963/1964 was ik interimaris in de gemeentelijke jongensschool van Eindhout. Op 1 oktober trokken wij met de kinderen naar de St-Bavokapel voor een eucharistie om Bamis te vieren, het echte begin van de herfst en om de hemelbewoners te bedanken voor de oogsten die toen al zo goed als binnen waren gehaald. Maïsvelden als nu waren er nog niet te zien. Nadien mochten de kinderen voorzichtig kijken in de waterput die genezend water tegen kinkhoest zou bevatten. Veel pelgrims waren er evenwel niet meer in de sixties, hooguit een paar enkelingen kwamen er nog bidden voor bijstand.

Kapel

De St-Bavokapel staat op een terp of heuveltje. Het is een stijlvol bakstenen gebouw, verfraaid met witte zandsteen en bekroond met een sierlijk klokkentorentje op het spitse zadeldak. De muren zijn met steunberen versterkt en aan de zijkant van het koor is een kleine sacristie aangebouwd,. Aan de kapel kan men ook een wandeling starten die u het mooie natuurgebied het Trichelbroek laat ontdekken.

Bamis

Bamis, eigenlijk ‘Baafmis’ (samentrekking van Bavo en mis), is de feestdag van Sint-Bavo op 1 oktober. St-Bavo is de patroonheilige van het bisdom Gent, patroon ook van de goede oogst. In Trichelhoek-Eindhout werd Sint-Bavo vroeger dus vooral door bedevaarders bezocht om kinkhoest te genezen.

Samengestelde bamis-woorden zijn: • bamistijd: benaming voor het begin van de herfst. • bamispacht: pacht die men rond de feestdag van Sint-Bavo moest betalen. • bamisweer: typisch herfstweer – regen afgewisseld met hevige windstoten – • bamismaan: de eerste volle maan van de herfst

(ludo vervloet 01/10/2013 –  Het Nieuwsblad)

1 2 3 4