DE capitulatie van Duitsland

GRILLIGE V-DAG

Radiobericht van 7 mei over de capitulatie

° Om 02:41 uur in de ochtend van 7 mei 1945 tekende generaal Alfred Jodl in Reims de documenten voor onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse strijdkrachten aan de geallieerden.

*** Het bevatte de frase: Alle strijdkrachten onder Duits gezag staken hun actieve operaties om 23:01 uur centraal Europese tijd op 8 mei 1945.”

* De volgende dag, kort voor middernacht, tekenden Duitse vertegenwoordigers onder aanvoering van generaal Wilhelm Keitel in Berlijn een gelijksoortig document, expliciet capitulerend aan de Sovjet strijdkrachten in aanwezigheid van generaal Georgi Zjoekov.

FEEST

** Het nieuws van de overgave bereikte de media in het Westen pas op 8 mei 1945 . Meteen ontsprongen spontane feesten in geheel Europa.

***Ook de Amerikanen werden wakker met het nieuws van de vorige dag en verklaarden 8 mei tot V-E-dag (Victory in Europe Day)

*** Omdat de Sovjet-Unie ten oosten van Duitsland lag, duurde het tot 9 mei 1945 lokale tijd in Moskou totdat de Duitse militaire overgave officieel een feit was, waardoor Rusland en veel andere Europese landen ten oosten van Duitsland hun dag van overwinning vieren op 9 mei.

COCA – cola

Op 8 mei 1886 wordt bij Jacob’s Pharmacy in Atlanta voor het eerst Coca-Cola verkocht. Het drankje was ontwikkeld door de apotheker John Pemberton als alcoholvrij alternatief voor het destijds zeer populaire alcoholische drankje Vin Mariani, dat onder meer wijn en coca-extracten bevatte. Lees meer

GESCHIEDENIS VAN EEN PANDEMIE

De Spaanse Griep (1918-1920)

Goed honderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een pandemie die aan een geschatte 50 tot 100 miljoen mensen het leven kostte: de Spaanse Griep. Een veelvoud van het aantal slachtoffers van WO I.

* Toch is de Spaanse Griep (1918-1920) in veel historische werken over de twintigste eeuw niet meer dan een voetnoot. Ten onrechte, zo stelt wetenschapsjournaliste Laura Spinney  (De Spaanse Griep –De Arbeiderspers, 2018).

* De ziekte velde aanvankelijk vooral Amerikaanse militairen. Via hen kwam de ziekte vermoedelijk ook bij andere legertroepen terecht. Van alle militairen die overleden gedurende de Eerste Wereldoorlog, overleed 70 procent niet aan krijgsgeweld, wel aan de Spaanse Griep.

* Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was en de militairen weer huiswaarts keerden, sloeg het virus in enorm tempo om zich heen.

Een ziekte van ongekende proporties

* De Spaanse Griep was een ziekte van ongekende proporties. De eerste patiënt werd geregistreerd op 4 maart 1918 in de VS het laatste slachtoffer viel ergens in maart 1920.

 

 

*** De pandemie werd Spaanse Griep genoemd, omdat Spaanse journalisten de  eersten waren die er tijdens de Eerste Wereldoorlog over berichtten.

* Wereldwijd kreeg maar liefst een op de drie mensen – een half miljard – deze griep. Een geschatte 50 à 100 miljoen overleed eraan. In totaal 2.5% tot 5% van de wereldbevolking.

**  Hiermee werd de Spaanse Griep de grootste killer sinds de Zwarte Dood, die in de Middeleeuwen miljoenen levens eiste. Toch is de Spaanse Griep als ‘enkelvoudige gebeurtenis’ opvallend afwezig in historische overzichtswerken.

Historiografie over de Spaanse Griep

* In de eerste decennia na de uitbraak van de Spaanse Griep werd het virus vooral onderzocht door epidemiologen, virologen en medisch historici.

* Het duurde tot de jaren 1990 voordat het onderzoek naar de Spaanse Griep echt een hoge vlucht nam en meerdere disciplines zich in deze pandemie gingen verdiepen. Onder wie economen, politicologen en mainstream historici. Zij publiceerden hun bevindingen echter vooral in specialistische tijdschriften.

* De Britse wetenschapsjournaliste Laura Spinney heeft in de eerste plaats   alle bestaande kennis verzameld en geanalyseerd in haar werkboek.

* Laura plaatst de pandemie in een brede context: wereldwijd dus, en niet – zoals gebruikelijk – op alleen Europa en de Verenigde Staten.

Begin en verloop van de Spaanse Griep

* Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Spaanse Griep begon op 4 maart 1918 in Camp Funston in Kansas, op een Amerikaanse legerbasis. De kok Albert Gitchell was de eerste die aan de griep overleed.

 

 

* Toen de geallieerde Amerikanen naar Europa vertrokken om te vechten in de wereldoorlog, werden ze ingeënt met 14 tot 26 vaccinaties. Mogelijk heeft die combinatie onbedoeld een chemisch bijeffect gehad, wat leidde tot het virus. Ook zou hun lichaam door al die ingeënte antistoffen dusdanig overbelast zijn geweest, dat er een verandering plaatsvond bij de aanmaak van antistoffen.

* Een tweede gangbare theorie vertelt dat de pandemie zijn oorsprong had in China in de jaren 1917-1918.

* Volgens diezelfde onderzoekers was de Spaanse griep een gemuteerd varkensvirus.

* Een derde theorie wijst de plaats Étaples in Frankrijk aan als startpunt van de griep tijdens de Eerste Wereldoorlog.

* Ten slotte zijn er onderzoekers die wijzen op de Spaanse Griep als een variant van gemuteerde vogelgriep.

* Spinney maakt geen keuze uit de drie theorieën over de herkomst van de Spaanse Griep, maar één ding is wel zeker: “De Spaanse Griep is niet in Spanje begonnen.”

Enkele gevolgen van de Spaanse Griep

* De Spaanse Griep had wereldwijd ingrijpende gevolgen. In Bristol Bay – Alaska stierf 40 procent van de bevolking aan de griep. In sommige regio’s zelf 90 tot 100 procent.. In elk geval verdwenen er door de Spaanse Griep ongeveer … twintig talen.

* Ook in economisch opzicht had de Spaanse Griep meetbare gevolgen. Zo wordt India behoorlijk getroffen door de pandemie. De agrarische productie van India was na de Spaanse Griep vergeleken met de periode vóór 1918 met 3 procent gekrompen.

* Ook in Europa daalden de geboortecijfers in de jaren 1918-1919 aanzienlijk. Spinney meldt overigens niet dat hier uiteraard ook een verband lag met de vele jongemannen die in de jaren 1914-1918 omkwamen op de Europese slagvelden.

* De Noorse epidemioloog Svenn-Erik Mamelund concludeerde dat de Spaanse Griep in Noorwegen tot een verzevenvoudiging van het aantal depressies leidde. Net als bij andere grote griepuitbraken in Noorwegen in de periode 1872-1929. Ook de vele gevallen van ‘slaapziekte’ (encephalitis lethargica, ofwel: EL) na 1918 hielden mogelijk verband met de Spaanse Griep.

* Ten slotte stimuleerde de grieppandemie de wetenschap in het interbellum, maar ook de opkomst van nieuwe alternatieve vormen van religie (zoals het spiritisme) èn versterkte zij het cultuurpessimisme dat in de jaren 1920 verwoord werd door bepaalde denkers.

DE VISIE VAN VUREN 170

  • Geef ons heden ons dagelijks brood

Het moet niet altijd over corona gaan . Op de duur praten wij over niets anders meer , over de virologen die het land besturen , over de staatshervormingen die meer kwaad dan goed hebben gedaan.

Eigenlijk was dat de bedoeling niet toen wij veertien maanden geleden met deze rubriek begonnen. Maar toen hadden wij , samen met vele anderen , nooit gedacht dat deze afzondering en afsluiting van zo vele medemensen zo lang zou kunnen duren.

Nu de regering er een veertiendaagse show van aan het maken is om te bepalen wanneer ze versoepelt , wanneer ze toch niet versoepelt , wanneer ze versoepelt op voorwaarde van… , wanneer ze pas 13 dagen later versoepelt en waarom… hebben wij besloten dat circus grotendeels te laten voor wat het is en eerder aan andere opmerkelijke en interessante feiten aandacht te besteden.

Zo werd eergisteren onze volle aandacht getrokken naar een speciale pagina in ons gemeentelijk informatieblad “Laakdal leeft “ en wel naar de pagina’s die over erfgoed gaan.

Op zichzelf is het prachtig dat gemeentebestuurders ook daaraan aandacht besteden , ons erfgoed is het meer dan waard , en zijn wij blij met alle nieuwtjes over dat erfgoed .

In dit recente nummer werd mijn bijzondere aandacht geleid naar een foto die te maken heeft met ons dagelijks brood , maar dan vele jaren terug , in 1964 , bijna 60 jaar geleden

Gemakshalve hebben wij de betreffende foto ook bij dit artikel afgedrukt , zowel de bakkersgast uit 1964 als  de enkele lijnen commentaar daarbij.

Jonge mensen zullen die 1964 nog wel erg dicht bij die oorlogsjaren situeren maar voor ouderen ligt dat anders.

Ik had in 1964 ongeveer  de helft van mijn universitaire studies achter de rug en voor mijn gevoel toen was die oorlog al iets uit een eerder ver verleden. Wij fietsten toen al lustig naar Duitsland en genoten er van de sfeer in de jeugdherbergen.

Er werd in 1964 inderdaad brood aan huis gebracht en zeker ook door Jef van Merk (Jef Mangelschots), of door zoon Staf. Maar betalen met zegels uit de oorlog, neen , dat was er niet alleen niet meer bij , maar daar wist zelfs vrijwel niemand van onze leeftijd nog iets over te vertellen .

Trouwens … die zegels dienden niet om te betalen. Dat waren rantsoeneringszegels allerhande waarmee je het recht had een noodzakelijk aantal gerantsoeneerde goederen te kopen aan vastgestelde prijzen , en niet aan oorlogswoekerprijzen. Over die zegels is trouwens heel wat geschreven.

Sommige zegels werden nog gebruikt tot in 1948 en enkele uitzonderlijk nog tot een jaar later , maar in 1964 was dat al heel lang verleden tijd.

We vielen helemaal van onze stoel toen wij inderdaad de man herkenden die op de foto staat. Jan Dens , ooit nog schepen van de gemeente Laakdal . Het was onloochenbaar dezelfde Jan Dens.

Op de foto was hij zogezegd 16 jaar , en zo zag hij er ook wel uit , maar dat kon niet geweest zijn op het moment dat ik er 20 was. En ik was er twintig in 1964. En  in de tijd dat ik veel met diezelfde Jan mocht omgaan , was hij een jaar of tien ouder dan ik.

En toen viel mijn euro over wat er met die foto zou kunnen gebeurd zijn… Iemand had de commentaar bij de foto een dislectische beurt gegeven en 1964 geschreven daar waar 1946 zou bedoeld zijn.

Verder heb ik het niet bestudeerd , maar ik ben er zeker van dat 1946 dichter bij de waarheid aanleunt dan 1964. En dat er nog zegels nodig waren in 1946 kan ook nog wel juist geweest zijn. Maar dat de mensen daarmee betaalden kan alleen maar een misverstand zijn.

Besluit : ‘Een beetje ouder zijn , heeft soms  zijn voordelen.’

Louis Vuren

DANSPLAAG IN … 1518

Choreomanie is een ziekelijk drang om te dansen en wordt in het medisch jargon ook wel aangeduid als Sint-Jansziekte, danszucht of danswoede.

* In deze moderne tijden bestaat die onweerstaanbare drang tot dansen en feesten nog steeds. Denk bv. aan Tomorrowland in Bornem. Dat het voorlopig niet kan voor een grote massa wegens corona zorgt af en toe voor groot ongenoegen onder het vooral jonge publiek dat de lockdowns beu is en zo vlug mogelijk weer wil pret maken als vroeger. La Boum 1 en 2 zijn daar bekende exponenten van.

* Gedurende de Middeleeuwen deed deze (moderne?) ziekte zich meermaals voor. De dansplaag die in 1518 uitbrak in Straatsburg in de Elzas is wellicht de bekendste van allemaal.  ( zegt Enne Knoops in ‘Historiek’)

 

  • Sint-Jansdansers in Molenbeek (Pieter Brueghel de Jonge, 1592): jaarlijkse dansprocessie met epileptici naar de Sint-Jan-de-Doperkerk (Molenbeek).

* Uitbraken deden zich, aldus de historicus J.F.C. Hecker (1795-1850), al voor sinds 1021. In 1278 (bij de rivier de Maas in Frankrijk), 1237 (bij Erfurt en Arnstadt), in 1374 (in Aken, Utrecht, langs de Rijn en de Moezel).

* In 1463 (in de Eiffel) deden zich weer uitbraken voor van choreomanie. Volgens Hecker trokken dansende groepen hierbij, net als de flagellanten (zelfkasteiders), van plaats naar plaats en vertelden ze dat ze hemelse visioenen zagen.

boven – Tekening van Pieter Breugel de Jonge, 1564 (Albertina, Vienna)

en hiernaast: de jaarlijkse processie van epileptici naar de Sint-Janskerk van Molenbeek

 

De dansplaag van 1518

De dansplaag van 1518 begon halverwege juli in Straatsburg. Een vrouw, bekend als Frau Troffea (of Trauffea) begon op straat te dansen en ging er zo’n vijf dagen lang mee door.

° Na enkele dagen voegden zich tientallen anderen bij haar, die eveneens onbeheersbaar dansten en muziek maakten. Uiteindelijk groeide de dansgroep uit tot ongeveer vierhonderd vrouwen en mannen.

° Er werd zelfs een houten podium voor de dansgroep opgesteld en fluiters en drummers ingeschakeld om hen te begeleiden, omdat (zo stelden medici) het ‘hete bloed’ van de dansers moest afkoelen. Even hun gang laten gaan, dacht men, dan gaat het snel weer over.

° Maar tot schrik van het stadsbestuur hield het gedans niet meer op. In augustus was de dansmanie in Staatsburg nog steeds aan de gang. Sommige dansers kregen hartaanvallen, anderen stortten met een beroerte of van uitputting ineen. Over dodelijke slachtoffers wordt evenwel niets gezegd.

° De stadsraad wist zich geen raad met de dansende bevolking en draaide eind augustus 1518 bij. Dit moest wel een goddelijke straf zijn, oordeelden de vroede vaderen, dus was er boetedoening nodig.

° Uiteindelijk werden de dansers opgepakt en meegenomen naar een heiligdom in de heuvels  van het nabijgelegen stadje Saverne, gewijd aan Sint-Vitus.

° Hun opgezwollen en bebloede voeten werden in schoenen gestopt, waarna de dansers rond een houten relikwie moesten dansen: de St.Vitusdans.

° Na enkele weken hield de dansepidemie vanzelf op. Om weken, maanden, zelfs jaren later elders opnieuw de kop op te steken…

°° De toenmalige artsen Paracelsus (1493/1494-1541) en Thomas Sydenham (alias de ‘Engelse Hippocrates’, 1624-1689) kwamen met allerlei theorieën voor de dag.

° Paracelsus typeerde de ziekte als chorea lasciva en dacht dat de danswoede het gevolg was van vrouwen die in verzet kwamen tegen een kwaadaardige mannelijke hegemonie. Ook onderscheidde hij lichamelijke oorzaken. De Britse arts Sydenham noemde de ziekte de St.Vitus-dans.

°° Hedendaagse medische wetenschappers en historici denken dat de Dansplagen werden veroorzaakt door de zogenoemde kriebelziekte (ergotisme), die veroorzaakt werd door moederkoorn (een graanziekte) waarbij patiënten hallucinaties, spasmes en stuiptrekkingen krijgen.

°° John Waller legt een verband met ziekte, honger en bijgeloof. Volgens hem braken de dansmanies uit op plekken waar sprake was van hongersnood en ziekten. Verder schrijft hij over mass psychogenic illness. Hierbij komen mensen die krachtig geloven in het bovennatuurlijke in een dissociatieve geestestoestand terecht. Waar dansen al niet goed voor is.

DE VISIE VAN VUREN 169

De galop van de minister…

Toen twee dagen geleden de minister van Binnenlandse Aangelegenheden zichtbaar erg gelukkig en zonder mondmasker in een sporthal in galop rondhuppelde dacht ik dadelijk : “ Oei , meisje , je doet dit om je populair te maken, maar ik denk dat je een slecht raadgever hebt , want het zou wel eens andersom kunnen uitdraaien ….zoiets mag jij zeker niet doen ….zeker jij niet…” en , beste lezer , het zelfde was waar.

Enkele uren daarna zwollen de negatieve commentaren op de sociale media aan…Allerlei verenigingen die al meer dan een half jaar in sporthallen niets meer mochten komen doen , mensen die overal netjes hun mondmasker droegen tegen hun zin , maar het toch deden. Nog anderen die er op wezen dat de overtreder dan nog niet eens op een democratische manier gekozen was…het hield niet meer op. …

De minister had dat inderdaad beter niet gedaan . En dat al zeker niet om twee redenen ! Ten eerste over wat de Romeinse politici al wisten , namelijk dat je zeker de wetten moest respecteren die je zelf gemaakt had , die je zelf aan anderen oplegde , en ten tweede dat je de mensen zeker niet in hun gezicht mocht uitlachen……

En hiermee kom ik terug op iets wat ik hier twee maanden geleden schreef: De gemakkelijkste vraag van het jaar: ZOEK DE 100 VERSCHILLEN!

De verschillen tussen wat de normale burger allemaal niet meer mag , en wat de ministers wel doen is hemeltergend…

Maar het is menselijk begrijpelijk….de ene groep zit in een diepe put zoals ze er nog nooit een meegemaakt  hebben , de andere groep zit nu op het toppunt van hun carrière …en wil daarvan ook maximaal genieten .

Dat is zeker het geval voor diegenen die dan nog niet eens aan de verkiezingen tevoren  hadden meegedaan en die minister werden dank zij de gratie hun partijvoorzitter…en in deze regering is dat het geval voor de helft van de ministers!

Ook bij een aantal van de virologen merk je hetzelfde op . Zij beleven gloriedagen , voor de eerste keer in hun leven hangen er mensen aan hun lippen.

Niet te verbazen dat een groep van die mensen nu al aankondigt dat de anderen nog vele jaren lang zullen moeten leven met geboden en verboden…

En zeker ook niet te verbazen dat de mensen van de regering nu al werken aan een pandemiewet, om in de toekomst steeds dadelijk te kunnen beslissen wat je moet doen en wat je niet meer mag doen.

Zij lijken zich wel goed te voelen in het bepalen van wat mensen nog gaan moeten en wat ze niet meer gaan mogen. En meer dan ooit maak ik me nu ongerust over datgene waarvoor ik al jaren bang ben.

Ik ben nl. al jaren bang voor politici die alleen bezig zijn met “het goed voor andere mensen “. Dat is totaal iets anders dan zich inspannen voor het algemeen belang!!!

Er zijn inderdaad nu een aantal mensen die zich goed in hun vel voelen en die er alles zullen aan doen om die situatie in leven te houden , met reuze boetes en al erbij.

En Europa , al sinds begin 2020 nog steeds de machteloze reus , zoals Gulliver aan de grond gekluisterd , doet lelijk op de Poolse en Hongaarse eerste ministers…maar laat in alle andere landen het ondermijnen van de menselijke vrijheden zonder enig protest gebeuren!

Nog eens , hopelijk ben ik verkeerd…

Louis Vuren

Wereldboekendag (VN)

Deze dag, die ook bekend staat als ‘Internationale dag van het boek en de auteursrechten’ vindt sinds 1995 jaarlijks op 23 april plaats.* Het is op deze datum in 1616 dat zowel Cervantes, Shakespeare als Inca Garcilaso de la Vega stierven.

* Het is ook de geboortedatum of overlijden van andere prominente auteurs, zoals Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla en Manuel Mejía Vallejo.

* Daarom wordt op deze datum een wereldwijd eerbetoon aan boeken en auteurs gehouden. Hiermee hoopt UNESCO iedereen – en met name jongeren – aan te moedigen om het plezier van lezen te ontdekken. Ook wil de VN-organisatie naar eigen zeggen ‘hernieuwd respect creëren voor de onvervangbare bijdragen van degenen die de sociale en culturele vooruitgang van de mensheid hebben bevorderd’.

Internationale initiatiefnemer UNESCO
Nationale initiatiefnemer CPNB
Website http://www.un.org/en/events/bookday/
Duur event Dag

BOSMIEREN BOUWDEN NEST

Mieren hebben zich door de evolutie heen kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen en komen wereldwijd voor. Ze zijn een van de meest dominante levensvormen op de bodem. Veel mierensoorten bouwen hun nest in de bodem. Vanmiddag ontdekte Nand Peeters een joekel van een bosmierennest op enkele meters van het nieuwe fietspad Veerle-Averbode. Vooral niet storen, want …dat hebben ze niet graag. Kijk ook in de achtergrond hoe groen het bos wordt. Ondanks de gure wind trekt de lente flink door.

“Sport in ons kot”

“Sport in ons kot” (HET EEPOS)

Het Eepos is een vergunde zorgaanbieder binnen de VAPH-sector.  Vanaf dinsdag 27 april maakt een zeecontainer gevuld met sporttoestellen en spelcomputers een ronde langs verschillende Vlaamse voorzieningen voor mensen met een beperking.

Halte nummer 1: de parking van ons dagcentrum Vogelzang in Laakdal. Onze cliënten kunnen van 27 april tot en met 30 april in hun contactbubbels en volledig coronaproof sporten in deze container.

Eef Berckmans

Coördinator projecten en gebouwen
Het Eepos
013-66 34 16 (Vogelzang Laakdal)

014-56 79 00 (Dagcentrum Geel)
eef.berckmans@het-eepos.be

www.het-eepos.be

Meer info op de site: www.sportinonskot.be

GR-pad loopt door Laakdal

Vorig jaar reeds trachtten we de lezers van GvL warm te maken voor GR. En of het ermee te maken heeft of niet, er wordt de laatste tijd stevig gewandeld in Laakdal en/of door inwoners van Laakdal.

* Of Clem Verbiest, de Veerlese GR-cartograaf en verwoede wandelaar, daar voor iets tussen zit, weten we ook niet. Feit is dat Clem niet alleen ‘de wandelaar ‘ in u wakker heeft gemaakt , maar u ook vertrouwd leerde worden met GR (Grote Routes), zowat het summum van de modale wandelsport.

* De mensen die van hier naar Compostella wandelen of van Zuid-Amerika naar Canada laten we nog buiten beschouwing. Dat is niet iedereen gegeven. Maar iedereen met een stel gezonde benen en een beetje moral onder zijn hersenpan kan meteen op stap in ons Brabant- , Limburg- en Kempenland. Liefst over een GR-pad …

* Clem: “Niet de GR 5 die u wellicht kent van tv, maar wel een ander ‘lange afstandspad ‘ passeert door Laakdal. De GR 561 staat voor Kempen-Maaspad, goed voor 221 km. Het vertrekt in Diest aan de Schaffense Poort, een knooppunt van GR-paden met een typische wandelboom(foto r).

* Clem:Tussen  Diest en Maastricht geniet je van bossen en heide. Eerst wandel je nog door het Hageland en flirt je met drie provinciegrenzen. Misschien merk je een otter op in de Netevallei. Bij Lommel heeft de zandontginning de fascinerende Sahara-vlakte achter gelaten. En bij de Nederlandse grens ontdek je de sprookjesachtig kronkelende Dommel.”

– Die ken ik. Verder…

* Clem: “Als je bij Valkenswaard de bocht naar het zuiden inzet, wordt het landschap ruwer: Leenderbossen, Stamprooierbroek en sporen van knagende bevers. Via Opitter en Opoeteren kom je in de Mechelse Heide op het hoogste punt van het Nationaal Park Hoge Kempen. En plots sta je in de Maasvallei en kun je Maastricht verkennen.”

°°°  De GR 561 (van Valkenswaard naar Diest) was in 1977 het eerste GR-pad dat in Vlaanderen werd uitgetekend en waarvoor een wandelgids werd gemaakt. Een van de grote bezielers was een Veerlenaar: de vroegere notaris Pierre Demaeght.

* Clem: “Vanuit Gerhagen komt de GR 561 Laakdal binnen via de Kerkstraat, loopt langs de kerk van Groot-Vorst en de Markt en draait dan aan het gemeentehuis de Mortelstraat in. Door het wadgebied van de Kleine Laak gaat het verder richting Zittaart.”

* Clem : “Begin jaren ’70 werd er in de Rotary-club van Geel fel geijverd voor het jeugdherbergwerk en werden concrete plannen gemaakt voor de bouw van een jeugdherberg in de regio Geel. De bouw ervan werd aanvankelijk van bovenaf tegengehouden. Dit ter zake.”

* Clem: “Sportieve Rotariërs maakten na een tocht door de Hoge Venen kennis met de wit-rode streepjes (in Wallonië bestonden de GR-paden al langer).

“Waarom geen wandelpad in onze streek? Weet je wel hoe mooi het hier is?, was de logische vraag. En meteen werden de kaarten en verfpotten bovengehaald en ontstond het eerste wit-rode GR-pad van Vlaanderen, compleet met een wandelgids.”

° Dat eerste GR-pad van Vlaanderen kwam er dus dank zij de  jeugdafdeling Rotary Club Geel o.l.v. Pierre Demaeght, die tevens tekende voor de oorspronkelijke routebeschrijving. Cartograaf (Clem Verbiest) en wegmarkeerder (Ludo Swinnen) droegen (en dragen) als andere Veerlenaren nog steeds hun steentje bij. En de jeugdherberg? Die kwam er later toch, in Westerlo.

.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 11