RACE NAAR DE ‘LEKDREEF’

21 februari 2021  – Op de ‘heetste’ 21 feb ooit (18°) werd de Averboodse Lekdreef nog maar eens overhoop gelopen door vele honderden, of moeten we duizenden zeggen, mensen op zoek naar ‘een cremmeke’ aan één van de ijskarren. Uitrijden mogen die nog niet van corona, maar dat geeft niet: de mensen komen wel zelf naar hier. Op Facebook heb ik al een 80-tal foto’s van dit fenomeen geplaatst. Voor de lezers van GvL heb ik er een twintigtal uitgevist. Probeer er een beetje van te genieten.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

VALENTIJN …

14 februari is het Valentijnsdag, de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Die dag wordt ook aangegrepen om iemand te laten weten dat je haar of hem erg leuk vindt.

° Pas vanaf de 14e eeuw (1.301/ 1.400) werd het een feestdag waarop liefde en romantiek werden gevierd.

° Sint Valentijn stond bekend om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam steeds een bloemetje mee. Naar verluidt was de bisschop een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij resideerde.

° Rond 270 na Christus stierf Sint Valentinus de marteldood in Rome. Over het jaartal bestaat enige twijfel, maar over de sterfdag is iedereen het eens: 14 februari, de latere Valentijnsdag.

° Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun toekomstig huwelijk wilden afsmeken. St.-Valentinus wordt vaak afgebeeld met het zwaard waarmee hij onthoofd is.

Het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, dankt zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer, die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382) deze versregels schreef:

For this was on seynt Volantynys day Whan euery bryd comyth there to chese his make

‘Want dit was op Sint-Valentijnsdag Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen’

° Waarom Chaucer en andere middeleeuwse hoofse romantische dichters besloten om St Valentijn te verbinden met vogels en geliefden die hun partners kiezen, is een even groot mysterie als de identiteit van de oorspronkelijke Valentinus.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

“DE BOURGONDIERS” een historische strijd?

Voor twee jaar bracht oud-Herentalsenaar Bart Van Loo, schrijver (en conferencier), het boek “De Bourgondiërs: aartsvaders van de Lage landen” uit. Een turf van 607 pagina’s. Vier jaar eerder scoorde Bart met een uitgebreide biografie van Napoleon.

Toeval of niet, maar bij alle Europese revoluties stonden ze op de eerste rij. Maar wie zijn die Bourgondiërs eigenlijk?

° De oorspronkelijke Bourgondiërs kwamen van het eiland Bornholm in de Oostzee, tussen Denemarken en Polen. Voor onze jaartelling heette dat Burgundarholm. Die naam smokkelden ze via vele haltes aan vele rivieren in Oost-Europa mee naar de plek waar ze uiteindelijk goed terecht kwamen.

° In december 406 vroor de Rijn in de buurt  van Mainz helemaal dicht. De rivier veranderde in een brug naar Gallië, het latere Frankrijk aan de overkant. Daar waren de Romeinen niet lang meer de baas. Met barbaren uit Germanië, Alanen en Sueben staken ook Bourgondiërs mee de Rijn over. En vestigden ze zich in wat later Bourgondië zou heten.

° Clovis, de eerste koning der Franken, bekeerde zich tot het christendom door toedoen van zijn vrouw Clothilde, een Bourgondische (katholieke) prinses. In  911 werden de Noormannen bij Chartres tegengehouden door Richard de Rechtsbrenger, de eerste hertog van Bourgondië.

Pas dan start het boek van Bart Van Loo echt. De Bourgondiërs, met Filips de Goede als aartsvader, stonden telkens op de eerste rij bij alle belangrijke Europese revoluties.

EEN HISTORISCHE STRIJD

Academici en auteurs clashen over hoe het verleden neergeschreven moet worden . Het haalde eind januari de grote media na het verschijnen van Bart Van Loo in de Afspraak van Bart Schols. De geschreven media pikten er graag op in.

Aan de ene kant zijn er de academici die met ernst en toewijding analyseren wat er vroeger gebeurd is. Aan de andere kant de auteurs die stapels boeken verkopen met meeslepende verhalen.

* De inzet ? Koen Baumers wijdde er een stuk aan in HN van 27.01.21. Een paar uittreksels.

° De academici bij monde van Lisa Demets en Jelle Haemers vonden het volgende :”Van Loo neemt in zijn boek de retoriek van middeleeuwse geschiedenis klakkeloos over”.

° Johan Op de Beeck riposteerde met . “Geschiedenis is te belangrijk om alleen aan academici over te laten.”

° Bart Van Loo vond ook dat sommige vorsers er van dromen ook een groot publiek te bereiken. Ze zijn wellicht jaloers.

° Koen Aerts, als gewone scheidsrechter vindt dat het financieringsmodel o.m. gebaseerd is op gespecialiseerde tijdschriften die alleen door de niche van het vakgebied wordt gelezen. Origineel onderzoek is onontbeerlijk maar we kunnen alleen maar blij zijn dat mensen als Van Loo erin slagen om de geschiedenis breed aan de man te brengen.

What do you want to do ?

New mail

pannenkoeken op Maria-Lichtmis

Vandaag 2 februari is het Maria-Lichtmis. Wat vieren we dan precies? En waarom doen we dat met pannenkoeken?

 • Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari.
 • Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan God. Een andere benaming is ‘Feest van de Opdracht van de Heer’. Die is eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het teken van Christus dan van Maria staat.
 • Evangelist Lucas beschrijft hoe Maria en Jezus in de tempel worden opgewacht door Simeon en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

 • Op of rond 2 februari worden vaak ouders met dopelingen uit het voorbije jaar uitgenodigd in de kerk.
 • Het feest werd in 494 ingesteld door de toenmalige paus Gelasius.
 • Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen sommige kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis. Het Franse ‘Fête de la Chandeleur’ en het Engelse ‘Candlemas Day’ verwijzen naar kaarsen.
 • Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op twee manieren verklaard.
 • 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken.
 • De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.
 • Ich habe genug, de geliefde cantate van Johann Sebastian Bach, heeft het ‘Feest van de Opdracht van de Heer’ als onderwerp. Ze is geschreven voor een bas-stem, vanuit het standpunt van de oude Simeon die ‘voldaan’ is na het zien van Jezus in de tempel. Bach schreef over Simeon nog een cantate.

Bron: Leca, Kerknet Gezinspastoraal

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

100 rozen voor Fien

* Bij de 100-jarige Fien op Vossenberg-Veerle is de corona-feestvreugde nog lang niet geluwd. Getuige daarvan de 100 papieren rozen op haar gazon. Ernaast kijken is moeilijk.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

* Even scrollen naar onder voor het interview dat GvL met haar maakte (over de mail).
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘FIEN VAN BERNETJE’ WERD 100

Rosalia Peeters  – Fien, ‘Fien van Bernetje’, geboren op 11/01/1921, werd vandaag 100. Een nieuwe eeuweling in Laakdal. Fien woont al sinds haar huwelijk op Vossenberg  in Veerle en wil er nooit meer weggaan. Zelfs aan een rusthuis heeft ze nooit gedacht.

De jeugd van Fien bestond hoofdzakelijk uit hard werken op de boerderij van haar ouders, later ook bij haar schoonouders.

Bijna iedereen was tussen de grote oorlogen een beetje boer. Welstand zoals wij die kennen, bestond gewoon niet. Er waren geen supermarkten, laat staan een paar dorpswinkeltjes.

Het dagelijkse werk van Fien bestond uit de koe melken, de varkens en de runderen voeren, en boter maken. En alsof dat nog niet genoeg was, mocht ze ook buiten op’t veld werken.

Zo ging dat in de voor de meesten van ons voorhistorische tijden. Ieder huishouden probeerde zelfbedruipend te zijn met de meest noodzakelijke middelen. Luxe was vrijwel nergens te bespeuren. Zelfs het bezit van een fiets was een teken van een bepaalde welstand.

Fien trouwde met Karel Neuts. Ze kregen twee kinderen. Het meisje heet nog steeds Roza, de jongen André. Een koningswens heette dat toen.

Charel was seizoensarbeider. Walenman in voor- en najaar. Werken op de uitgestrekte bietenakkers was zeer belangrijk voor de Waalse boeren, landbouwmachines stonden nog in hun kinderschoenen. De Vlaamse handenarbeid werd vrij goed betaald.

In het tussenseizoen durfde Charel wel een lijntje uitwerpen. Vissen was zijn tijdverdrijf nummer één. Op zijn 44ste  overleed Karel echter na een slepende ziekte, zoals dat toen nog eufemistisch klonk.

Als een echte levensgenieter bleef Fien houden van het leven én van de mensen rondom haar. Fien ziet haar (kleine) familie ontzettend graag.

Leo, de man van Roza, overleed in 2009. Dochter Roza zocht en vond troost bij moeder Fien. Ook de kleinkinderen lopen haast dagelijks bij moe Fien aan en helpen waar nodig.

Buiten dochter Roza en zoon André is er ook nog kleindochter  Sylvie en de twee achterkleinkinderen Loranne en Nicolas, haar oogappels.

Als ze op bezoek komen, glundert ze. “Zij zijn de reden waarom ik zo oud mag worden”, beweert ze met klem. Al 20 jaar vormen haar nakomelingen een viergeslacht .

“Wat kunnen we de lezers nog meer vertellen, Fien ?” “Schrijf maar op dat ik nog altijd houd van goed eten en drinken. Af en toe eet ik chinees, heel graag zelfs. “

Uitstapjes waren een andere hobby van haar. “ Ik ging heel graag met ‘Ziekenzorg’ naar Zandhoven op vakantie.” 2019 werd de laatste keer.

Fien nam ook graag deel aan allerlei feesten en feestjes. Gepensioneerden, bier- en teerfesten, KWB, Blauwe Duivels, de gul(gilde) en ga zo maar door … Familiefeestjes spannen evenwel nog steeds de kroon.

Fien is ook een verwoede tv-kijker. De beeldbuis staat aan van de vroege morgen tot het slaaptijd wordt. “Het liefst kijk ik naar tennis en snooker”, bekent ze . “Muziek mag, maar moet niet.” Echt luisteren naar muziek doet ze niet.

Het belangrijkste voor haar is dat ze nog altijd in eigen omgeving mag vertoeven, in het constante bijzijn van haar dochter. En nog mooier: ze beseft het nog allemaal, heel goed zelfs!

Dochter Roza : “We zorgen goed voor haar. We hopen ze nog lang in ons midden te hebben en genieten samen met haar van de kleine dingen!”    Lap sé, mooier kan nauwelijks.     (foto’s familiearchief)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail(foto’s familiearchief)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Driekoningen: 10 vragen & antwoorden

Vandaag woensdag 6 januari is het Driekoningenfeest. In de grootste delen van Vlaanderen hét kinderfeest bij uitstek. Niet bij ons in de Zuiderkempen. Daar zwaait ‘nieuwejerkezoete’ nog steeds de plak. Maar dit jaar, in volle coronapandemie, werd en zal er nergens echt gefeest worden.

* Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die op 6 januari gevierd worden? Tien vragen, tien antwoorden.

 1. Wat zegt de Bijbel over de drie koningen?  Weinig. Alleen Mattheüs spreekt over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar ‘de pasgeboren koning der Joden’. Als geschenken hadden ze goud, wierook en mirre mee. Ze waren in die zin de eerste pelgrims, de eersten die ‘de weg van het geloof’ volgden, en de eersten die Jezus echt zagen (vandaar ook het Feest van de Openbaring, ook Epifanie genoemd).
 1. Waarom spreken we dan over drie koningen in plaats van wijzen? Vanaf de derde eeuw werden de ‘wijzen’ steeds vaker ‘koningen’, waarschijnlijk onder invloed van andere bijbelteksten zoals: De vorsten van Tarsis, het kustland, zij komen geschenken hem brengen, de koningen van Sjeba en Seba, zij dragen hun schatting hem aan: alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn hem onderhorig.
 1. Hoe weten we eigenlijk dat ze met drie waren? Dat wordt afgeleid van de drie geschenken: goud, wierook en mirre.
 1. Waarom precies die geschenken? Goud was het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre is een verwijzing naar de dood van Jezus: mirre was een kostbaar hars, met mirrezalf werden doden ingewreven.
 1. Waarom waren ze op zoek gegaan naar Jezus? Het verhaal gaat dat de Drie Wijzen wilden de nieuwe ‘koning der Joden’ zien en klopten aan bij koning Herodes met de vraag waar ze die konden vinden. Herodes, beducht voor zijn eigen positie, probeerde de wijzen voor zijn kar te spannen. Hij vroeg om hem in te lichten als ze het kind vonden, zogezegd om het kind daarna zelf eer te gaan betuigen. De Drie Wijzen werden door een goddelijke droom gewaarschuwd Herodes niets te laten weten. Toen Herodes dat merkte, liet hij alle pasgeboren kinderen in Bethlehem vermoorden (‘Dag van de Onschuldige Kinderen). Jozef, Maria en Jezus konden tijdig vluchten naar Egypte.
 1. Hoe kregen ze hun namen Caspar, Melchior en Balthasar? Onderzoekers menen dat monniken in de 7de of 8ste eeuw de drie wijzen hun namen gaven: Caspar, Melchior en Balthasar. Caspar werd als een Afrikaan van 20 getypeerd, Melchior als een Aziaat van 40 en Balthasar als een Europeaan van 60. Daarmee wilde men aantonen dat Gods zoon er voor alle culturen en leeftijden is.
 1. Wie is de vierde koning uit een Russische legende? Een Russische legende spreekt over een vierde wijze, Artaban of Coredan genaamd, die ook op weg was gegaan naar de pasgeboren Jezus. Zijn cadeau bestond uit drie edelstenen. Onderweg deelde hij die stenen één voor één uit: de eerste diende om een gewond kind te verzorgen, de tweede voor een weduwe die dreigde als slavin te worden verkocht. Met de derde steen kocht hij enkele mannen vrij die door soldaten gedood dreigden te worden. Door dit oponthoud raakte hij het spoor bijster en kreeg hij het kind Jezus nooit te zien. Volgens de legende zag hij Jezus wel toen die stervend aan het kruis hing.
 1. Wat gebeurde er later met de drie wijzen? Daarover bestaat weinig informatie. Volgens sommige legendes keerden ze terug naar het Oosten, naar het toenmalige Perzië, en stierven ze later als martelaar. Hun lichamen werden overgebracht naar Konstantinopel, later naar Milaan en in de 12de eeuw naar de Dom in Keulen, waar hun relieken zich sindsdien bevinden.
 1. Waarom gaan kinderen op die dag zingend van huis naar huis? In de Middeleeuwen gingen kinderen rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Sinds de 19de eeuw evolueerde dat naar een traditie waarbij kinderen een liedje zingen en daarvoor worden beloond met snoep of centen. Op verschillende plaatsen gaat de opbrengst van het ‘sterzingen’ naar het goede doel.
 1. Waarom dragen de kinderen een ster? Een — al dan niet vlot ronddraaiende — ster staat symbool voor de ster die de Drie Wijzen naar de geboorteplaats van Jezus leidde. Aan onze voordeur wordt het een symbool voor de ster die elk van ons richting geeft.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De nieuwjaarsbrief

Hoe het dit jaar moet, weten jullie intussen wel. In het belang van iedereen vragen we u aan de regels te houden. Hopelijk kan het in 2022 weer als vanouds.

Hoe het er in normale jaren aan toe ging – gaat, kunnen jullie als troost hieronder lezen.

Een nieuwjaarsbrief, een op papier gezette voordracht met nieuwjaarswensen, wordt  door kinderen aan de ouders, de meter en de peter en vaak ook aan beide grootouders voorgelezen. Meestal maakt dit gebeuren deel uit van een echt familiefeest.

* Het opzeggen van een nieuwjaarsbrief is een traditie die zijn oorsprong kent in de 16e eeuw toen de Franse koning Karel IX in 1563 besliste dat 1 januari voortaan nieuwjaarsdag zou zijn. Na de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd 1 januari overal aanvaard als nieuwjaarsdag.

De brieven van toen waren echter heel anders. Alleen de elite kon lezen en schrijven. Deze brieven kwamen vooral voor in het uitgeversmilieu, geschreven in het Latijn en in dichtvorm.

* Ze leerden dat vrede het kostbaarste is op aarde en dat geschenken de vrede bevestigen en versterken.

De leerlingen konden de op school geleerde kennis en vaardigheden in de huiskamer en voor de familieleden in de praktijk brengen.

De manier waarop de tekst werd gebracht, speelde ook een rol spelen. Wie was de beste redenaar, de spreker voor een familiepubliek ? Pas in de jaren 1960 werden die normen en waarden vrijwel overal toegepast.

 

° Het opzeggen van nieuwjaarsbrieven begint nog steeds bij de leeftijd van 3 jaar, de leeftijd waarop kinderen naar de kleuterschool gaan. In de kleuterschool is de tekst voorgedrukt en wordt hij geoefend in klassikaal verband. Vanaf het eerste jaar, wanneer de kinderen leren lezen en schrijven, tot en met het laatste jaar van de basisschool (6 tot 12 dus), schrijven de kinderen de nieuwjaarsbrief veelal zelf.

° Na het voorlezen krijgt het kind een of ander geschenk, vaak ook contant geld om op te sparen voor later. Even belangrijk of zelfs belangrijker dan geschenken met Sinterklaas of Kerstmis.

° Vaak houdt deze traditie op tijdens het 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool naar het secundair onderwijs. Maar meestal krijgt de tiener met Nieuwjaar nog wat geld toegestopt door ouders, meter, peter en/of grootouders.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

OUDJAAR NIEUWJAAR …

sized_DSC_0018-2Vandaag donderdag 31 december is het oudjaar, de laatste dag van het jaar 2020. En daar hoorde steeds een feestje bij, een kinderfeestje. Kinderen gingen bij de buren ‘Nieuwjaar wensen’ en een liedje zingen om een snoepje of een cent.

Dat alles kan vandaag niet, vindt een erg bezorgde Antwerpse gouverneur Berx. Goed, dan vertellen we maar het verhaaltje daaromtrent …

° Nieuwjaarszingen … is een folkloristisch gebruik, dat vooral voorkomt in de Antwerpse Kempen en het Hageland. Vredelievender kan nauwelijks.

° Nochtans. Nieuwjaarszingen heeft een woelige geschiedenis. Al in de zestiende eeuw gingen jongeren in groep op pad. Ze klopten aan van huis tot huis en zongen een lied in ruil voor wat geld, voedsel of drank. Wanneer mensen niks gaven, werden ze vaak uitgemaakt door de bedelende jongeren.

° Dat nieuwjaarszingen niet altijd onschuldig was, bewijzen ook de verbodsbepalingen uit de 18de en 19de eeuw. In de motivaties van die verboden staat te lezen hoe agressief de bedelende groepen werden, vooral na een aantal rondjes sterke drank. Ook de Kerk probeerde het nieuwjaarsbedelen aan banden te leggen. Lange tijd werd het geven van geschenken immers gezien als een manier om voorspoed af te dwingen. Volgens de katholieke leer vormen van bijgeloof.

° Het nieuwjaarslopen van oudere jongeren en volwassenen verdween grotendeels na de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste probeerden steden al sinds de negentiende eeuw deze openbare feesten te verbieden. Heel wat burgers vonden de vaak wilde bedeltochten onfatsoenlijk en een vorm van overlast. Bovendien kwam er met de eerste postzegel in België (1849) en later ook de goedkope prentbriefkaart, een nieuwe mogelijkheid om nieuwjaarswensen over te brengen.

° Vanaf het begin van de 20ste eeuw stuurden mensen hun  gelukwensen steeds vaker via de post. En … werd het systeem van nieuwjaarsfooien geleidelijk aan structureel overgenomen door werkgevers. In steeds meer sectoren krijgen werknemers een eindejaarspremie.

° Toch is het gebruik om dienstverlenend personeel iets extra toe te stoppen niet helemaal verdwenen. Zo mogen heel wat thuisverplegers en poetshulpen zich nog steeds verheugen op geld, pralines of andere geschenken voor het nieuwe jaar.

* Maar nieuwjaarszingen, zoals de kinderen en de jeugd het doen, is toch het leukst van al. Snoepjes voor de kinderen, iets sterker voor de jeugd.

sized_DSC_0006-2-768x509 sized_DSC_0013-3-768x509

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 4