STANSKE SCHOORS WERD 105 !

Gisteren 3 september heeft Maria Constantia (roepnaam Stans) Schoors, weduwe van Lowieke Sels, de kaap van de 105 gerond.

Stans werd geboren in Winkelomheide op 3 september 1916 en heeft haar actieve leven lang een herberg gehad op de hoek van de Ham en de Kapelleberg in Eindhout.

Ze verblijft al een aantal jaren in het wzc Op Haenven in Veerle.  (foto uit het familiearchief)

Leopold I , koning der Belgen

21 juli. Tijd om nog eens uit te vlooien hoe België aan zijn koningen kwam, meer bepaald aan Leopold I , de eerste uit het voorlopige lijstje van 7.

Coat_of_Arms_of_King_Leopold_I_of_Belgium.svg° Na de revolutie van 1830 legde het Belgische Nationaal Congres op 24 november 1830 per decreet vast dat het Huis van Oranje-Nassau voor eeuwig uitgesloten was van de Belgische troon.

° Deze uitsluiting werd vastgelegd in een periode waarin de latere koning Willem II van Nederland, voor de Europese mogendheden een aanvaardbare kandidaat leek voor de Belgische troon.

° Het Nationaal Congres ging echter op zoek naar een bondgenootschap met Engeland, aangezien er gevreesd werd dat België door Pruisen, Frankrijk en Nederland langs de taalgrenzen zou worden opgedeeld.

* Vervolgens werd Leopold van Saksen-Coburg op 4 juni 1831 door het Nationaal Congres verkozen met een grote meerderheid van 152 op 196 stemmen.

° Leopold had de steun van Engeland, dat het best meende met de Belgische onafhankelijkheid én internationale ervaring en prestige had. Het Nederlands was Leopold niet machtig. Het enige bezwaar (voor de katholieken althans) was dat de nieuwe koning Lutheraans was. Daarom moest hij de verzekering geven dat hij met een katholieke prinses zou trouwen en zijn kinderen katholiek zou opvoeden.

° Leopold aanvaardde het Belgische koningschap op voorwaarde van een duidelijk grensverdrag met Nederland. Hiertoe werd teruggegaan naar de grens tussen Nederland en België uit 1790. Het verdrag werd ondertekend door de grote mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland.

° Na behoorlijk wat discussie stemde het Belgische Nationaal Congres op 9 juli 1831 in met het verdrag, met 126 stemmen tegen 70. Na de instemming van de grote mogendheden had Leopold geen bezwaren meer.

° De koning kwam per boot uit Engeland, waar hij woonde. Vanuit Calais werd hij over het strand met een koets naar De Panne gebracht. Via Oostende, Brugge en Gent trok hij naar Laken. Op 21 juli 1831 legde hij in Brussel de eed af als eerste Koning der Belgen.

399px-NICAISE_Leopold_ANV° Nog geen twee weken later, op 2 augustus 1831, vielen opnieuw Nederlandse troepen België binnen. Gedurende een periode van acht jaar waren er schermutselingen.

* Pas in 1839 werd de Belgische onafhankelijkheid onder grote internationale druk officieel erkend door Nederland na de gebiedsafstand van het huidige Nederlands Limburg. In dat verdrag aanvaardden de grote mogendheden de Belgische onafhankelijkheid in ruil voor zijn neutraliteit.

° In 1842 deed Leopold een mislukte poging om wetten betreffende kinder- en vrouwenarbeid in te voeren. De koning, die zelf protestant was en dat bleef tijdens zijn koningschap, bekwam dat de ca. 7.000 protestanten van het land hun wettelijke gelijkstelling (daterend van 1802) voortgezet zagen. Op zijn aandringen werd ook de Anglicaanse godsdienst in 1835 erkend in België. In 1849 verschenen de eerste postzegels. Ze beeldden de koning af.

° Onder het bewind van Leopold I werden meerdere kolonisatiepoging ondernomen, onder meer door de Compagnie Belge de Colonisation. Het bleef voorlopig bij pogingen.

° In 1865 kreeg de koning een hersenbloeding en een bronchitis bovenop. Koning Leopold overleed op 10 december 1865 in Laken. De eerste koning der Belgen regeerde 34 jaar en ligt begraven in de kerk van Laken. Hij rust er in de koninklijke crypte tussen al zijn opvolgers en familie.

  • Het Belgisch palmares van Leopold I –

1832 Op 9 augustus huwt Leopold met Louise-Marie van Orléans, dochter van Louis-Philippe, Koning van de Fransen.

1835 De eerste spoorlijn van het continent (Brussel-Mechelen) wordt ingewijd.

1842 Leopold bepleit een wetgeving over vrouwen- en kinderarbeid. Maar de tijd is er nog niet rijp voor.

1848 Een republikeinse revolutie verjaagt Louis-Philippe van de Franse troon. Die revolutie deint uit over heel Europa, maar België blijft gespaard, vooral dankzij de diplomatieke inspanningen van de koning.

1850 Op 11 oktober overlijdt Koningin Louise-Marie.

het huwelijk van de 15de eeuw

Bruisende plekken: het spectaculairste huwelijk van de vijftiende eeuw werd voltrokken in Damme

  • In de reeks “Bruisende plekken” ontdekken VRT-journalist Jos Vandervelden en fotograaf Alexander Dumarey de plaatsen waar ooit mensen feestten, dansten, vierden of genoten. Maar waar de sporen van de geschiedenis zo goed als weggevaagd zijn en voorbijgangers niet beseffen dat ze geschiedenis onder hun voeten hebben. Vandaag …

– Het politieke huwelijk tussen Karel de Stoute en Margareta van York –

* Al jaren werd er gewerkt aan het nieuwe stadhuis van Damme. Maar nog steeds stond het in de steigers toen hertog Karel de Stoute uitgerekend in Damme zijn nieuwe Engelse bruid wilde huwen.

* Eustachius Wyts, de baljuw van Damme bood dan maar zijn eigen woning aan, het huis Sint-Jan. Op 3 juli 1468 voltrok zich hier het huwelijk tussen Karel de Stoute en Margareta van York, het politieke huwelijk van de eeuw, een Bourgondisch huwelijk in alle betekenissen van het woord.

Een aantrekkelijke huwelijkspartij

* De Bourgondische hertogen verzamelden grondgebied met militair geweld, economische gunsten aan adel en clerus, en het ultieme instrument, huwelijkspolitiek.

* Karel de Stoute was 7 jaar toen hij voor het eerst in het huwelijk trad met de twaalfjarige Catharina van Valois.

* Hij was 21 bij zijn tweede huwelijk met Isabella van Bourbon. Beide vrouwen stierven jong. Toen zijn vader Filips de Goede in 1467 overleed, erfde hij een rijk dat spectaculair was uitgebreid. Zijn derde huwelijk moest het Bourgondische rijk nog grootser maken.

* Waar Filips de Goede nog geaarzeld had, stortte Karel de Stoute zich in een alliantie met Engeland. De jonge hertog wilde zich losrukken van de koning van Frankrijk en goede relaties opbouwen met het economisch machtige Engeland.

* De aantrekkelijke huwelijkspartij heette Margareta van York, zuster van de Engelse koning Edward IV. Ze was 22 jaar, een hoogst rijpe leeftijd om uitgehuwelijkt te worden.

* De Fransen lieten nog geruchten verspreiden dat de Engelse koningszuster een zedeloos leven zou hebben geleid met talrijke minnaars. Karel was echter niet te vermurwen, tekende een huwelijkscontract, en tegelijk een nieuw handelsakkoord met Engeland.

Op weg naar Brugge

* Op 25 juni 1468 om 18 uur meerde Margaretha van York, begeleid door een hele Engelse vloot aan in Sluis. In het havenstadje kreeg ze een week om zich in het huis van edelman Gui de Baenst voor te bereiden op het huwelijk. Het was hier dat Karel de Stoute zijn verloofde voor het eerst ontmoette, niet voordat zijn moeder Isabella van Portugal de eerste introductie had gedaan.

* Vroeg in de morgen van 3 juli huwden Karel de Stoute en Margareta van York in het toen nog welvarende Damme. De stad lag op de weg van Sluis naar Brugge. Daar maakten duizenden zich op voor een feest waar de Bourgondiërs alle registers voor opentrokken.

* Het huwelijk voltrok zich in de eetkamer van huis Sint-Jan. Het nog maar pas gebouwde patriciërshuis was het eigendom van Eustachius Wyts, de baljuw van Damme. De bisschoppen van Salisbury en Doornik zegenden het huwelijk in onder het toeziende oog van een pauselijke gezant.

* Waarna Karel zich repte naar Brugge om de laatste richtlijnen te geven voor het echte spektakel: de Blijde Inkomst van zijn nieuwe bruid, de nieuwe hertogin van Bourgondië.

Banketten met zeldzame spijzen

Kroniekschrijvers hebben zich uitgeput in opsommingen en exposés van de pracht en praal van het Brugse huwelijksfeest, al dan niet verrijkt met een dosis verbeelding.

* In de archieven is nog steeds te lezen hoe de chroniqueurs woorden te kort kwamen. Over gasten gekleed in rood fluweel, zwarte damast of karmijnrode zijde, met bont van hermelijn of eekhoorn, en halssnoeren met edelstenen en zilveren bellen. Over banketten met zeldzame spijzen in zilveren of gouden vaatwerk.

* Over welstellende delegaties uit Florence, Venetië, Spanje of Engeland en een parade van edelen en hun schildknapen, wethouders en baljuws, bisschoppen en kloosterlingen. Over een stad vol wimpels en erebogen waarlangs de bruid gezeten op een rosbaar -een draagstoel- door de stad werd geleid.

* Aan een van de stadspoorten zou zelfs het huwelijk van Alexander en Cleopatra zijn uitgebeeld, alsof het nieuwe koppel al meteen op de hoogste trap in de geschiedenis stond.

* Het hertogelijk huwelijk was een goed huwelijk, al was Karel de Stoute niet helemaal tevreden. Uit zijn tweede huwelijk had hij een dochter overgehouden, Maria van Bourgondië. Maar vastberaden wachtte hij op een zoon, een prins. Het huwelijk bleef echter kinderloos ondanks de bedevaarten die Magareta ondernam. Lag het aan Karel zelf?

* De hertog was hooguit een vierde van zijn tijd in het gezelschap van zijn vrouw. De andere tijd reisde hij door zijn land, dromend van een groter rijk, het hoofd biedend aan oproer en dol op militaire escapades.

* 43 was Karel de Stoute en 9 jaar gehuwd, toen hij sneuvelde in de ‘Slag bij Nancy’.

De pleegmoeder van de Bourgondiërs

* Margareta van York werd weduwe en had de taak om haar jonge stiefdochter Maria van Bourgondië bij te staan in het bestuur van een rumoerig land. De intelligente en besluitvaardige Margareta zal de pleegmoeder worden van de volgende Bourgondische dynastie, ook nadat Maria van Bourgondië onverwacht en veel te jong stierf.

* Vanuit haar paleis in Mechelen bleef ze achter de schermen een politieke rol spelen. Binnen de muren organiseerde ze een Bourgondisch hofleven met smaak voor kunst en wijsheid, en zonder twijfel voor wijn.

* De Vlaming dronk in de Bourgondische tijd bijzonder veel wijn, vooral de adel en de burgerij, en zeker de Bourgondische hofhouding. Vanuit Frankrijk was een bloeiende wijnhandel tot stand gekomen. De stad Damme was al in de vijftiende eeuw een bloeiende wijnmarkt.

* De stad had het stapelrecht op wijn uit La Rochelle en Saint-Jean d’Angély. Precies die laatste gaf haar naam aan huis Sint-Jan, of maison Saint-Jean.

-foto’s Alexander Dumarey-

* Het huis in de Jacob van Maerlantstraat in Damme met zijn hoge puntgevel en bordestrap heeft in al die tijd luttele wijzigingen ondergaan. In de zestiende eeuw kreeg Huis Sint-Jan aan de rechterzijde een buurhuis met een bijna even hoge puntgevel.    

(met dank aan vrtNWS en fotograaf Alexander Dumarey)

 

NORBERTIJNEN IN DE MERODE

De rondreizende tentoonstelling ‘900 jaren norbertijnen in de Merode’ raakt maar niet uit de startblokken. Na Aarschot en Herselt heeft nu ook Hulshout beslist de expositie uit te stellen. Boosdoener: corona.  (in HN)

* De expo leert over de gebouwen en de architectuur, en duidt op de invloed van deze religieuze orde in eigen streek. De norbertijnen speelden immers een grote rol in de ontwikkeling van de lokale landbouw en economie. Zij waren en zijn een toevluchtsoord voor bedevaarders en mensen op zoek naar stilte en rust. Kleine anekdotes maken de geschiedenis tastbaar. Een korte film duidt hun leven, werk en relevantie vandaag.

* Een rondreizende tentoonstelling moet het waardevolle verleden van de norbertijnen in de Merode tot bij het grote publiek brengen, maar de gezondheidscrisis doet nog altijd moeilijk. Eerder lieten de besturen van Aarschot en Herselt al weten de tentoonstelling te verplaatsen naar een latere datum. Hulshout is hen gevolgd.

Voorlopige kalender

* Als alles volgens plan verloopt, zal de expositie voor het eerst te zien zijn in Herselt vanaf vrijdag 11 juni, gevolgd door Tongerlo (Westerlo) van 2 tot 18 juli.

* Dan verhuist de expositie naar Vorst (Laakdal) van 23 juli tot 8 augustus.

Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) is aan de beurt van 13 tot 29 augustus.

* De abdij van Averbode ontvangt de tentoonstelling van 4 tot 19 september.

* Later in het najaar volgen nog Tessenderlo van 25 september tot 10 oktober en Aarschot van 5 tot 21 november.

BOB DYLAN WORDT 80 VANDAAG

Bob Dylan, geboren als Robert Allen Zimmerman (Duluth (Minnesota), 24 mei 1941) is een Amerikaans singer-songwriter en kunstenaar. Hij wordt beschouwd als een van de grootste songwriters van de Verenigde Staten in de twintigste eeuw.

* Op 13 oktober 2016 werd hem de Nobelprijs voor Literatuur toegekend omdat hij “de grootse Amerikaanse liedtraditie met nieuwe dichterlijke expressiemogelijkheden heeft uitgebreid”.

* Zo begint de uitgebreide Wikipedia-inlassing voor de man die vandaag 80 wordt en destijds het leven van jongeren als wij zeventigers , mogelijk ook zestigers een flinke duw meegaf.

Tot mijn grote vreugde mag ik hier vertellen dat een dag zonder Dylan geen dag is geweest. Doorheen de jaren is hij een deel van ons behang geworden.

 

* Vandaag PAASMAANDAG is Dylan 80 op RADIO 1 hot, heel hot. Een ganse dag lang. Wie Dylan nog niet kende, moet zeker afstemmen. De kenners hoeven we daarop niet te wijzen. Zoals het kenners betaamt.

*** Wat vind je nog op Wikipedia ? Een greep uit de ellenlange inlassingen …

* Dylan heeft een omvangrijk oeuvre op zijn naam staan, dat door velen op één lijn wordt gesteld met dat van Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie en Hank Williams, die deel uitmaken van het Amerikaanse culturele erfgoed.

* Vanwege zijn grote betekenis voor de Noord-Amerikaanse muziekcultuur werd hem in 2012 de Presidential Medal of Freedom toegekend door president Barack Obama.

* Erkenning als dichter volgde in 2016 door de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur.

* Omdat hij in 2001 een Academy Award won voor Things have changed, de titelsong van de film Wonder Boys, is Dylan samen met George Bernard Shaw de enige persoon die zowel een Oscar als een Nobelprijs heeft gewonnen.

* Dylans carrière, die begon tijdens zijn middelbareschooltijd in het midden van de jaren vijftig, raakte vanaf 1961 in een stroomversnelling toen hij zich in de New Yorkse wijk Greenwich Village begon te manifesteren als folksinger.

* Hij bleek vooral te excelleren in het schrijven van liedteksten, aanvankelijk in het genre van het protestlied. Al snel annexeerde de beweging voor de burgerrechten zijn lied Blowin’ in the Wind (1962).     (foto-jong en een beetje verliefd-Joan Baez)

* Niet veel later omarmden ook miljoenen jongeren zijn The Times They Are a-Changin’ (1964). Beide nummers zijn voorbeelden van Dylans vermogen om de tekst zodanig abstract te houden dat het lied een algemene zeggingskracht krijgt. En dat was nog maar het begin van een carrière die hem wereldberoemd maakte.

* Tegen 1963 was Dylan een prominente vertegenwoordiger van de burgerrechtenbeweging. Hij zong op bijeenkomsten zoals de Mars op Washington, waar Martin Luther King jr. zijn historische speech I Have a Dream hield. Op het volgende album The Times They Are a-Changin’ komt een uitgekiende, gepolitiseerde en cynische Dylan aan het woord.

* Dylan en de burgerrechtenbeweging waren bezig uit elkaar te gaan. Sommigen vonden dat de scheiding niet ideologisch bepaald was, maar eerder een gevolg van Dylans begrijpelijke weerzin om de titel “Stem van zijn generatie” te dragen. Of, zoals Dylan veel later stelde, de ceremoniemeester van zijn generatie.

* My Back Pages, Dylans artistieke ontwikkeling verliep in deze periode zo heftig, dat critici en fans steeds een paar passen achterliepen.

* Bringing It All Back Home, dat in maart 1965 verscheen, is een volgende stilistische hink-stap-sprong. De eerste kant van de elpee lijkt zeker onder invloed van The Beatles tot stand te zijn gekomen.

* The Beatles op hun beurt raakten beïnvloed door Dylans muziek en teksten (John Lennon verklaarde dit later met zoveel woorden in interviews) en ook door de rock-‘n-roll uit Dylans eigen jeugd. De lp bevat Dylans eerste originele uptempo rockliedjes…

* De single Like A Rolling Stone was meteen een hit in de Verenigde Staten en bevestigde opnieuw Dylans reputatie als liedjesschrijver. Met een lengte van meer dan zes minuten overschreed het de betamelijke grenzen van de hitparade van die tijd. Het kenmerkende, volle ‘bandeloze’ geluid en de simpele orgel riff zouden Dylans volgende album Highway 61 Revisited karakteriseren …

* De rest, beste lezer, is aan u. Wikipedia en Radio 1 zullen u vandaag verder verwennen met Bob Dylan allerlei. Geniet ervan.

DAUWTRAPPEN (OP HEMELVAARTSDAG ?)

Vandaag donderdag is het Hemelvaartsdag, de veertigste dag na Pasen. En een officiële feestdag. In tijden zonder corona een gelegenheid voor een paar dagen extra vakantie in binnen-of buitenland.

° Christenen vieren vandaag de Hemelvaart van Jezus Christus op de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf én tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

° Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig  tussen Pasen en Hemelvaartsdag, toen Jezus zich , volgens de bijbel , voor het laatst aan zijn volgelingen toonde.

° Tot de vierde eeuw na Christus werd Hemelvaart als één van de onderdelen van het Pinksterfeest gevierd.  In de vijfde eeuw werd Hemelvaartsdag wel een aparte feestdag. In de middeleeuwen ontwikkelde het feest zich tot afsluiter van de paasperiode .

Dauwtrappen

° Op Hemelvaartsdag stonden sommige mensen in de 19de eeuw vroeg op om te gaan … dauwtrappen. Een gebruik uit een intussen … heel ver verleden. Maar in bv. Nederland is het nog her en der traditie.

** Dauwtrappers stonden op Hemelvaartsdag om drie uur ’s nachts op en wandelden een tijdlang met blote voeten door het natte , bedauwde gras . Dit zou, volgens het volksgeloof, magische krachten losmaken . Het zou ook ouderdom bestrijden , huidaandoeningen genezen en een prima middel tegen zomersproeten zijn.

* Dauwtrappen werd ook wel in verband gebracht met de processie die vroeger op Hemelvaartmorgen plaatsvond. Een plechtige ontmoeting met de natuur waarbij men vooral diende te  … zwijgen.

° Dauwtrappen is en blijft een bijzondere ervaring. In mijn prille jeugd heb ik het vaak gedaan, los van kerkelijke feestdagen. Echt plezierig in die echt vroege morgens. Het gaf me als pakweg tienjarige vaak het gevoel om alleen op de wereld te zijn. Probeer het ook maar eens. Voor het gevoel alleen al.

MORGENVROEG ?

* De echte morgen van O.H. Hemelvaart  hebben U en wij door onze te late berichtgeving intussen gemist. Een herkansing krijgen we morgen vrijdag op de extra-vakantiedag voor een verlengd weekend.

* Wel vroeg opstaan , net voor de zon opkomt (05u55) mag geen bezwaar zijn om het niet te doen. Voor één keertje maar .

* U vindt wel ergens een strook nat gras . Het gazonnetje rond uw huis is prima . (foto – dauwtrappers in betere dagen …)

weer geen meiboomviering

Normaliter zou vandaag 30 april de meiboom 2021 met veel tralala opgericht worden aan het nieuw gemeentehuis. Om de intussen welbekende coronaregels kan dit Vorsters feest weer niet plaatsvinden. De boom zal zonder feest wel op zijn plaats raken. Maar het is je dat niet.

Omdat het vandaag dus 30 april is, doken we even ons archief in en vonden foto’s van de … uitgeregende editie 2015 aan het oud-gemeentehuis. Het begon mooi , maar de regen was onverbiddelijk. Inzet: de ploeg van 2014.

 

DE STAD VAN ROMULUS

Over het ontstaan van de stad Rome doen verschillende verhalen de ronde. Volgens een bekende mythe werd Rome op 21 april van het jaar ‘753 voor Christus’ gesticht door Romulus en Remus, tweelingzoons van de god Mars en van Rhea Silvia.

* De tweeling werd op een dag door een broer van hun grootvader in een mandje in de rivier Tiber geworpen. De jongens zouden verdrinken als daar niet een reddende hand ingreep. Het werd geen hand , maar een wolvin.

* De wolvin vond niet alleen de tweeling, maar gaf ze ook uitgebreid te eten van eigen lichaam (zie afbeelding). Later ontfermde de herder Faustulus zich over hen.

* Toen ze  volwassen waren, keerden de broers terug naar de plaats waar ze ooit in een mandje waren achtergelaten. Op de Palatijnse heuvel stichtten ze een nederzetting.

* En wat broers nogal eens plachten te doen in die tijden, gebeurde ook hier: ze kregen slaande ruzie waarbij Romulus zijn broer Remus doodde. Romulus regeerde hierna alleen over het jonge Rome.

* De Romeinen (afgeleid van Romulus) vierden op 21 april het feest van Parilia om te herdenken dat de broers de stad stichtten. Tegenwoordig wordt die dag de Natalis Romae (geboorte van Rome) genoemd.    (met dank aan Historiek)

* Dit verhaal lijkt erg veel op het Mozesverhaal uit de Bijbel. Vraag is ‘wie kwam er eerst mee voor de dag?’ …

.

° Bij Wikipedia vonden we  dat … de oorspronkelijke Romeinen breder gezien behoorden tot de Latijnen. Dit volk trok in het tweede millennium voor de jaartelling vanuit Midden-Europa naar Italië.

° De Latijnen vestigden zich in het gebied aan de Tiber met haar zeven heuvels, dat zij Latium noemden. Al snel bewoonden de Latijnen ongeveer 30 verschillende stadstaten.

° Lange tijd was het naburige Alba Longa belangrijker dan het nog kleine Rome. Een tijd lang werd Rome beheerst door de Etrusken (die een niet-Indo-Europese taal spraken) en waarschijnlijk vermengden beide volkeren zich ook, want sommige belangrijke Romeinse geslachten voerden nog lang Etruskische namen, zoals de Ulpii waarvan keizer Trajanus lid was.

° Met de uitbreiding van Rome (zie Romeinse Republiek) werd de Romeinse cultuur verspreid. Ook konden buitenlanders het Romeins burgerrecht verwerven. Daardoor werden geïmmigreerde Kelten, Grieken of Germanen later ook bij de Romeinen gevoegd.

hubble werd 31

Vandaag 20 april is het een ijkdag bij NASA en ESA. HUBBLE wordt 31 en dat zullen de freaks van ongelooflijk mooie ruimtefoto’s weer geweten hebben. En zeggen dat Hubble ons nog maar een tikje van de onmetelijk ruimte heeft laten zien. Om nederig bij te worden… “We krijgen de mogelijkheid om de geheimen van de schepping te doorgronden”, weet Leonard Fisk van NASA.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Een van de beroemdste foto’s die de Hubble maakte, is die van de zogenoemde “Pillars of Creation” (“Pilaren der Schepping”) in de Adelaarsnevel op zowat 7.000 lichtjaar van ons. De “vingers” zijn waterstofwolken waarin eveneens nieuwe sterren ontstaan:
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

het vieren van de ramadan

Gisteren dinsdag (of vandaag woensdag) begon de ramadan. Een heilige maand uit de islamitische jaarkalender (de negende maand) en één van de vijf verplichte zuilen van de islam.

* Omdat de islamitische kalender gerelateerd is aan het maanstelsel, duurt een maand volgens de islamitische kalender enkele dagen korter dan het zonnejaar. Op een jaar scheelt dit elf dagen. Hierdoor valt de ramadan lopende de tijd beurtelings in een ander seizoen, dus de herfst, winter, lente of zomer.

* Volgens moslims geeft deze verandering de rechtvaardigheid van Allah weer. Zo hoeft er immers niet altijd in de warme zomer – wat extra zwaar is – gevast te worden.

* Wanneer de ramadan gezondheidsrisico’s met zich meebrengt – b.v. voor zwangere vrouwen, zieken, kinderen en bejaarden – of wanneer iemand op reis is of geestelijke beperkingen heeft, is de vastenmaand niet verplicht of kan er in aangepaste vorm gevast worden of op een later moment.

* Tijdens de vastenmaand onthouden moslims zich tussen zonsopgang en zonsondergang van eten, drinken, seksuele contacten en roken. Deze geheelonthouding heeft als doel om tot introspectie te komen en de waarde van voedsel te leren waarderen.

* Daarnaast leert de vastenmaand de deelnemers discipline aan, zelfbeheersing en uithoudingsvermogen. Verder heeft de ramadan sociale voordelen voor moslims.

* Gedurende de vastenperiode is er een versterkt gevoel van saamhorigheid in gezinnen, families en tussen moslims wereldwijd.

* Volgens sommige lezingen is de vastenperiode gunstig voor de gezondheid, omdat het lichaam gezuiverd zou worden van schadelijke stoffen.

* De maaltijd die moslims gedurende de ramadan direct na zonsondergang nuttigen, staat bekend als de iftar-maaltijd (foto). Een traditioneel gerecht dat Marokkanen dan eten is harira, een gebonden soep van onder andere kikkererwten, lamsvlees, uien en linzen.

* Ook ziet men een relatie tussen de instelling van de ramadan en de Slag bij Badr van 17 maart 624. Mohammed en zijn 300 soldaten versloegen toen een leger uit Mekka van ongeveer duizend man sterk.

* Volgens moslims was deze overwinning te danken aan een engelenleger dat Mohammed bijstond. De ramadan is hierop ingesteld als een dankbetuiging voor deze bijzondere overwinning.

1 2 3 5