DIAMANT VOOR MARIEKE EN LOUIS

De familieleden van Louis Heylen en Marieke Sools hadden zondag alle redenen om te feesten. Het feestelijk paar had er nl.  60 jaar huwelijk  opzitten, goed voor diamant. En dat kon niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaal Druivenrank was evenwel ruim genoeg om het bonte gezelschap een namiddag te herbergen. Enkele sfeerbeeldjes…

 

27 april – Koningsdag in Nederland

Vandaag 27 april is het Koningsdag. De nationale feestdag van Nederland. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten vieren mee ter ere van het staatshoofd. Koningsdag wordt gevierd op 27 april van het jaar.

° Valt deze dag op een zondag, dan wordt Koningsdag een dag vervroegd naar zaterdag (in 2014 en 2025 was/is dit het geval). Als er een koningin aan de macht is, wordt dit Koninginnedag

*** (vrije foto – een typisch Hollands fotootje van koning Willem Alexander en koningin Maxima met hun drie dochters)

* Waterloodag, het einde van de Franse bezetting in Nederland, was in de 18de eeuw de eerste nationale feestdag. Rond het einde van de 19de eeuw, toen met zekerheid vaststond dat Napoleon niet meer zou terugkeren, werd deze dag steeds minder gevierd.

* Om de nationale eenheid van de Nederlanders te benadrukken werd op 31 augustus 1885 prinsessendag gevierd. Destijds was Wilhelmina die prinses.

* Maar omdat Wilhelmina in 1891 koningin werd, kreeg de feestdag een andere naam: Koninginnedag. De dag dat Wilhelmina Koningin werd , werd het feest verplaats naar haar verjaardag 30 april.

**  In 1980 werd Beatrix koningin. Zij is op 31 januari jarig , maar dan is het buiten meestal niet geschikt voor evenementen. Zij besloot dus haar verjaardag niet als feestdatum te nemen, maar de verjaardag van Juliana te behouden. Koninginnedag bleef dus behouden op 30 april. Tot 2013 eraan kwam…

* In 2013 werd Willem-Alexander koning. Onze koningsgezinde noorderburen vieren sindsdien Koningsdag op 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander. Een verschil van amper 3 dagen met Beatrix.

* Ook de viering van deze feestdag is in de loop der jaren nogal veranderd. In de tijd van Koningin Juliana werd er een defilé gehouden. Vele Nederlanders gaven dan ook geschenken aan de vorstin. Vooral bloemen (Nederland bloemenland) waren erg populair. De hele koninklijke familie kwam die dag op het bordes van Paleis Soestdijk.

** Toen Beatrix Koningin werd,  bezocht zij samen met leden van de Koninklijke familie meestal twee plaatsen in Nederland. In 2009 eindigde dat bezoek in een drama toen een auto inreed op de optocht. Acht mensen kwamen daarbij om het leven.

* Koning Willem-Alexander zet de traditie van Beatrix voort en bezoekt op Koningsdag, 27 april, één of meerdere plaatsen in Nederland. Voorafgaand aan Koningsdag vindt er in veel plaatsen de Koningsnacht plaats. Een avond met festiviteiten allerlei.

** Gisteren, de dag voor Koningsdag (26 april) wordt ook lintjesdag genoemd omdat er die dag duizenden Nederlanders een koninklijke onderscheiding ontvangen.

CASANOVA

2 april 1723 … geboortedag van Casanova. Vrijwel iedereen hoorde wel eens van hem, als synoniem van magnetische vrouwenversierder en schavuit. Talloze films zijn ooit over hem gemaakt.

* Leefimages60de hij ooit echt? Ja, zegt mijn almanak. Casanova was de zoon van een actrice en een violist. Gedoemd om het waar te maken in de Europese beau monde van toen.

* Nochtans studeerde hij in Padua eerst voor priester, later werd hij in Rome secretaris van een kardinaal. Op beide plaatsen werd hij echter doorgestuurd wegens ongepast gedrag, te veel esprit en avontuurtjes.

* Casanova reisde door een pak Europese landen en ontmoette vrijwel iedereen die er destijds toe deed: van paus Clemens over Catharine de Grote en Madame de Pompadour tot Mozart.

* Casanova vergaarde en verloor fortuinen. Hij was ooit geheimagent en eigenaar van een zijdeatelier. Ook was hij mede-oprichter van de Franse staatsloterij maar gooide zijn geld over de balk.

* Ten langen leste moest hij het reizen opgeven wegens straatarm. Uiteindelijk werd hij bibliothecaris van de hertog van Waldstein, waar hij zijn memoires schreef over zijn vele veroveringen.

Sint Jozef aan het feest

Volgens de Bijbel is hij de man van Maria, de (wettige) vader van Jezus én timmerman in Nazareth. De verering van Jozef is laat begonnen. Pas in 1479 werd zijn feest ingevoerd op de Romeinse kalender (19 maart). Sint Jozef werd later de beschermheilige van België.

* De apostel Mattheüs vertelt in de Bijbel dat Jozef een afstammeling is van koning David. De laatste keer dat Jozef wordt genoemd in het heilig boek is Jezus  al 12 jaar oud en jaagt hij het overijverige commercevolk uit de tempel. Maria leefde nog rond het jaar 30 toen Jezus werd gekruisigd. Jozef was toen wellicht al geruime tijd overleden.

* Sint Jozef is de patroon van echtparen, kinderen, christelijke gezinnen, jeugd, wezen, kuisheid, arbeiders, houthakkers, timmerlui, meubelmakers, ingenieurs, begrafenisondernemers, opvoeders, uitgestotenen, reizigers, stervenden en een zalige dood. Patroon ook bij oogaandoeningen en hopeloze zaken. En patroon tegen bekoringen en woningnood. Kortom, van iedereen.

Populaire bink

* Ondanks het feit dat hij geen echte heilige meer is, eentje dus met een verplichte vakantiedag, is St. Jozef nog steeds geweldig populair in Italië. Daarom spreken de ouderen onder ons nog van de St-Jozefsklassieker. De Primavera, alias Milaan-San Remo, de eerste wielerklassieker van het seizoen werd vroeger steevast op 19 maart gereden. Dit jaar is het weer zo ver. De Primavera of lenteklassieker valt op 19 maart, de datum waarvoor hij destijds bedoeld was.

* In onze schooltijd was er geen school (verplichte feestdag) op 19 maart. En vermits tv-kijken nog lang niet aan de orde was, gingen wij ons vergapen op de wazige wit-zwartbeelden in café Sooike Maes om Poblet , de Spaanse rassprinter, te zien winnen.

* Ook bij ons mag Jozef niet klagen over populariteit. Je vindt hem immers nog steeds terug in alle lagen van de maatschappij.

* Van parochienamen (foto boven) Sint Jozef-Werkman Veerle-Heide. Gemeentenamen (St-Jozef-Olen), scholen (Sint Jozefscollege enz.), een (foto) St. Jozefkapel in Groot-Vorst , bedrijven en verenigingen allerhande.

* Meer nog, in elke Vlaamse en Waalse familie was er wel iemand die de naam Jozef , kortweg Jos of Jef, meekreeg bij zijn doopsel.

* In mijn jonge jaren krioelde het van de Jossen en de Jeffen, sympathieke namen overigens. Thuis was mijn inwonende oom een Jozef die we Jef noemden, mijn vader was een Georges, maar iedereen sprak hem aan met Jos (…van de mulder).

* Over de taalgrens was Joseph ook vrij populair (denk aan de ex-wielrenner Joseph Bruyére). Tussen de meisjes van toen waren er veel Maria’s. Beide namen kwamen zelfs vaak in één familie voor. Heiliger kon nauwelijks.

FERDINAND EN ISABELLA

Karel de Grote kreeg de Moren niet weg uit Spanje. De reconquista (herovering) van moslim-Spanje werd pas na 800 jaar strijd tegen de taaie Moren helemaal voltooid toen de Moren de sleutel van Granada overhandigden aan … Ferdinand II van Aragon.

* De Moren overheersten eeuwenlang bijna het volledige Iberische Schiereiland, maar werden systematische teruggedreven. In de 15de eeuw (1401-1500) bezaten ze nog enkel de zuidelijke provincie Granada. Het Alhambra was het paleis van de Moorse heersers.

* Met de oprichting van de Inquisitie beoogden Ferdinand en Isabella (Los reyes catholicos) in de eerste plaats het katholicisme en de eenheid te verzekeren. De dominicaan Tomas de Torquemada werd aangesteld als eerste grootinquisiteur.

* Hoewel Isabella zich uit economische motieven verzet zou hebben tegen het vervolgen van Joden, slaagde Torquemada erin Ferdinand te overtuigen.

* Op 31 maart 1492 tekende Isabella samen met Ferdinand het Edict van Granada, ook wel Verdrijvingsedict genaamd. Hierdoor werden de Joden gedwongen zich te bekeren tot het christendom of te vertrekken uit Spanje.

* Velen bekeerden zich, lieten zich dopen en behielden zo hun eigendommen.  Zo’n 160 000 à 400 000 marranos (ook te vertalen als zwijnen) vertrokken wel. Hun bezittingen werden in beslag genomen.  De uitwijzing van de Joden werd in Spanje beschouwd als een grote overwinning, maar in feite verloor het land veel succesvolle en belangrijke burgers.

*** Clem las en vertelt …

‘Soms komen er herinneringen opborrelen, zoals bij je artikel over Ferdinand en Isabella. Die vonden het nodig om de Moren uit Spanje te verjagen, maar gelukkig hebben ze de verfijnde kunst van dit volk in Granada intact gelaten: het Alhambra! Jaren geleden hebben we dat ‘Rode Paleis’ bezocht en bewonderd. Voor mij had dit wel een speciale betekenis’, want …

‘Toen ook ik jaren geleden intensief bezig was met klassieke gitaar heb ik een stukje gespeeld van Francisco Tarrega die met dit werk eigenlijk een ode bracht aan dit paleis: het zeer gekende Recuerdos de la Alhambra.’

‘Met ‘de tremolo’, een heel speciale gitaartechniek die veel oefening vergt, geef je de toehoorder de indruk dat er meer dan één gitaar aan het spelen is. En het muziekstuk roept meteen de sfeer op van het Alhambra met zijn verfijnde architectuur en klaterende fonteintjes.’

*** Hierbij een gevoelige versie van een hedendaagse gitarist Brandon Acker:

https://www.youtube.com/watch?v=R-5weyHVC2U

* Doe als 1.099.984 luisteraars voor U. Klik op rood, sluit je ogen en droom even weg naar het Alhambra…

.

* Op 17 april 1492, enkele maanden na de val van Granada, gaf Isabella haar akkoord om Christoffel Columbus een westelijke doorvaart naar India te laten zoeken.

* Columbus vertrok op 3 augustus 1492 en landde op 12 oktober van dat jaar op een eiland van de Bahama’s  dat hij San Salvador noemde ter ere van Jezus, de verlosser van de mensheid. Dat hij een nieuw continent had ontdekt, kwam niet in hem op. Hij waande zich in India.

* Columbus wachtte bij zijn terugkeer in april 1493 wel een triomfantelijk onthaal. Na Columbus begon Spanje aan zijn gouden eeuw van exploratie en kolonisatie maar stootte al snel op Portugese weerstand.

* Op 7 juni 1494 werd het verdrag van Tordesillas gesloten dat de verdeling van de niet-Europese wereld tussen Castilië en Portugal vastlegde.

.

*** En wat gebeurde er omstreeks die tijd bij ons?

Maria van Bourgondië viel in 1482 van haar paard en overleed weken later aan haar verwondingen.

Haar man Maximiliaan van Oostenrijk werd voogd en regent tot zoon Filips de Schone in 1493 op de troon kwam.

Filips overleed echter al in 1506 en zijn vrouw Johanna  van Castilië, de moeder van de latere keizer Karel, werd waanzinnig van verdriet…

* Hun zoon Karel van Bourgondië  werd koning van Spanje en keizer van het Roomse Rijk. Bij ons begon een lange tijd van Spaanse overheersing.

VANDAAG VALENTIJNSDAG …

14 februari is het Valentijnsdag, de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Die dag wordt ook aangegrepen om iemand te laten weten dat je haar of hem erg leuk vindt.

* Pas vanaf de 14e eeuw (1.301/ 1.400) werd het een feestdag waarop liefde en romantiek werden gevierd.

* Sint Valentijn stond bekend om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam steeds een bloemetje mee. Naar verluidt was de bisschop een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij resideerde.

* Rond 270 na Christus stierf Sint Valentinus de marteldood in Rome. Over het jaartal bestaat enige twijfel, maar over de sterfdag is iedereen het eens: 14 februari, de latere Valentijnsdag.

* Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun toekomstig huwelijk wilden afsmeken. St.-Valentinus wordt vaak afgebeeld met het zwaard waarmee hij onthoofd is.

*** Het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, dankt zijn ontstaan aan Geoffrey Chaucer, die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382) deze versregels schreef:

**  For this was on seynt Volantynys day Whan euery bryd comyth there to chese his make ‘Want dit was op Sint-Valentijnsdag Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen’

* Waarom Chaucer en andere middeleeuwse hoofse romantische dichters besloten om St Valentijn te verbinden met vogels en geliefden die hun partners kiezen, is een even groot mysterie als de identiteit van de oorspronkelijke Valentinus.

* Bij Wikipedia vonden we nog de volgende …Legende

Volgens een legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer, en huwde het stel. Al gauw kwamen meer paren met hetzelfde verzoek.

Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen, probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar welk jaar het was, is onduidelijk. Voordat het vonnis werd uitgevoerd, zag Valentijn nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen; Van je Valentijn, stond erop.

Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet.

Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden, maar tevergeefs.

Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond ‘Van Valentinus’ en direct kon ze weer zien. Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot het christendom.

 

 * In Historiek lezen we voor 14 februari …

 • 1454 (17 feb -zegt Bart Van Loo) In Rijsel vindt het Banket van de Fazant plaats, waarop Bourgondiër Filips de Goede tot de kruistocht tegen de Turken oproept.
 • 1977 – Invoering van ’s werelds eerste telefoonkaart in Brussel.
 • 1989 – Ayatollah Khomeini vaardigt zijn fatwa uit tegen de schrijver Salman Rushdie wegens diens boek ‘De Duivelsverzen’.

“DE BOURGONDIERS” een historische strijd?

Voor drie jaar bracht oud-Herentalsenaar Bart Van Loo, schrijver (en conferencier), het boek “De Bourgondiërs: aartsvaders van de Lage landen” uit. Een turf van 607 pagina’s. Vijf jaar eerder scoorde Bart met een uitgebreide biografie van Napoleon.

Toeval of niet, maar bij alle Europese revoluties stonden ze op de eerste rij… Maar wie zijn die Bourgondiërs eigenlijk?

* De oorspronkelijke Bourgondiërs kwamen van het eiland Bornholm in de Oostzee, tussen Denemarken en Polen. Voor onze jaartelling heette dat Burgundarholm. Die naam smokkelden ze via vele haltes aan vele rivieren in Oost-Europa mee naar de plek waar ze uiteindelijk goed terecht kwamen.

* In december 406 vroor de Rijn in de buurt  van Mainz helemaal dicht. De rivier veranderde in een brug naar Gallië, het latere Frankrijk aan de overkant. Daar waren de Romeinen niet lang meer de baas. Met barbaren uit Germanië, Alanen en Sueben staken ook Bourgondiërs mee de Rijn over. En vestigden ze zich in wat later Bourgondië zou heten.

* Clovis, de eerste koning der Franken, bekeerde zich tot het christendom door toedoen van zijn vrouw Clothilde, een Bourgondische (katholieke) prinses. In  911 werden de Noormannen bij Chartres tegengehouden door Richard de Rechtsbrenger, de eerste hertog van Bourgondië.

*** Pas dan start het boek van Bart Van Loo echt. De Bourgondiërs, met Filips de Goede als aartsvader, stonden telkens op de eerste rij bij alle belangrijke Europese revoluties.

EEN HISTORISCHE STRIJD

.

Academici en auteurs clashen over hoe het verleden neergeschreven moet worden. Het haalde de grote media na het verschijnen van Bart Van Loo in de Afspraak van Bart Schols. De geschreven media pikten er graag op in.

Aan de ene kant zijn er de academici die met ernst en toewijding analyseren wat er vroeger gebeurd is. Aan de andere kant de auteurs die stapels boeken verkopen met meeslepende verhalen.

*** De inzet ? Koen Baumers wijdde er een stuk aan in HN van 27.01.21. Een paar uittreksels…

* De academici bij monde van Lisa Demets en Jelle Haemers vonden het volgende :“Van Loo neemt in zijn boek de retoriek van middeleeuwse geschiedenis klakkeloos over”.

° Johan Op de Beeck riposteerde met . “Geschiedenis is te belangrijk om alleen aan academici over te laten.”

° Bart Van Loo vond ook dat sommige vorsers er van dromen ook een groot publiek te bereiken. Ze zijn wellicht jaloers.

° Koen Aerts vindt als gewone scheidsrechter dat het financieringsmodel o.m. gebaseerd is op gespecialiseerde tijdschriften die alleen door de niche van het vakgebied wordt gelezen. Origineel onderzoek is onontbeerlijk maar we kunnen alleen maar blij zijn dat mensen als Van Loo erin slagen om de geschiedenis breed aan de man te brengen.  – Geschreven op 16 oktober 2021 om 12:45 door Mario De Wilde 

 

*** Vanaf februari 2022 trekt Bart Van Loo met een nieuw verhaal door Vlaanderen en Nederland. Deze keer vertelt hij over de wonderlijke aartsvaders van de Nederlanden: De Bourgondiërs.

* Om te beseffen waar we vandaan komen, moet je de fascinerende middeleeuwen doorkruisen. Bart neemt de toehoorders op sleeptouw langs brandstapels en feestelijke banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede, schizofrene koningen en geniale kunstenaars, de prachtige beeldhouwwerken van de vergeten Klaas Sluter en de wereldberoemde schilderijen van Jan van Eyck.

* Hij nodigt je uit voor een tijdreis naar het middeleeuwse Parijs, Dijon, Brugge, Gent, Mechelen, Lier, Delft, Gouda en… Oostende. Zijn zoektocht voert hem naar het ontstaan van de Nederlanden in de vijftiende eeuw. En wat blijkt?…

De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. Meer dan drie jaar lang werkte Bart aan zijn nieuwe vuistdikke boek. Hij is gretiger dan ooit om ons duidelijk maken waar wij vandaan komen. Met een Frans-Bourgondische bril op reist Van Loo door onze nationale geschiedenis. Niet te missen.

In de pers:

• ‘Leest als een trein. Komt aan als een mokerslag. Een meesterwerk.’ ***** (De Morgen)
• ‘Deskundig in zijn fundering in de jongste wetenschappelijke inzichten, maar ook lichtvoetig en met zwier verteld. Een proeve van groot meesterschap.’ (Frits van Oostrom)
• De Bourgondiërs is reclame voor alles wat met geschiedenis te maken heeft, zozeer druipt het vertelplezier van dit boek af.’ (Het Nieuwsblad)
• ‘Een ijzersterke kandidaat als beste geschiedenisboek van 2019.’(De Telegraaf)

PRAKTISCH

Bart Van Loo –De Bourgondiërs | Kursaal Oostende

zo 27 februari 2022 om 20:00     PRIJZEN € 25 – € 21 – € 17 (incl.reservatiekosten)

Bart Van Loo –De Bourgondiërs | Kursaal Oostende

pannenkoeken op ‘Maria-Lichtmis’

Vandaag 2 februari is het Maria-Lichtmis. Wat vieren we dan precies? En waarom doen we dat met pannenkoeken?

 • Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari.
 • Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel gebracht worden om aan het volk te worden getoond (bij meisjes 80 dagen) en te worden toegewijd aan God.
 • Een andere benaming is ‘Feest van de Opdracht van de Heer’. Die is eigenlijk correcter, omdat de dag meer in het teken van Christus dan van Maria staat.
 • Evangelist Lucas beschrijft hoe Maria en Jezus in de tempel worden opgewacht door Simeon en Hanna. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

 • Het feest werd in 494 ingesteld door de toenmalige paus Gelasius.
 • Op of rond 2 februari worden vaak ouders met dopelingen uit het voorbije jaar uitgenodigd in de kerk.
 • Vanaf de 10de/11de eeuw wijdde men met Maria-Lichtmis kaarsen. Gelovigen kregen kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Licht-mis. Het Franse ‘Fête de la Chandeleur’ en het Engelse ‘Candlemas Day’ verwijzen naar kaarsen.
 • Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken.
 • 2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon veranderende andere dag was 11 november (Sint-Maarten).  Dat werd telkens ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken.
 • De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben.
 • Ich habe genug, de geliefde cantate van Johann Sebastian Bach, heeft het niet over de pannenkoeken maar heeft het ‘Feest van de Opdracht van de Heer’ als onderwerp.
 • Ze is geschreven voor een bas-stem, dus vanuit het standpunt van de oude Simeon die ‘voldaan’ is of ‘genoeg heeft’ na het zien van Jezus in de tempel. Bach schreef ook over Simeon een cantate.

Bron: Leca, Kerknet Gezinspastoraal

 

TOEGIFT   Davidsfondsvoorzitter Theo Winters stuurde me een filmpje , gemaakt door mijn broer Herman, hoe Ludo Helsen meer vertelt over pannenkoeken op Lichtmis. Vrouwtjes, houd uw panneke warm … drukken op rood

https://youtu.be/pEGUM_jblgc

1 2 3 4