Disney “Donald Duck”

Daar heb je Donald Duck (1934)

.

Op 9 juni 1934 is Disney-karakter Donald Duck voor het eerst op televisie te zien. Hij debuteert in de tekenfilm The Wise Little Hen, een van de in totaal 75 Silly Symphonies van Walt Disney.

   Het filmpje duurt 7 minuten en 25 seconden en gaat over een hen die met haar kuikens een bezoek brengt aan Donald Duck en Peter Pig.

De hen vraagt de twee of ze willen helpen bij het zaaien en oogsten van de maïs. Donald en Peter veinzen echter buikpijn om onder het werk uit te komen.

Donald Duck

*** Donald Duck is een antropomorfe eend met oranje-gele benen, voeten en snavel. Zijn volledige naam luidt Donald Fauntleroy Duck.
.
   De eend is, samen met Mickey Mouse, uitgegroeid tot het icoon van Disney. Het wekelijkse tijdschrift met stripverhalen van Walt Disney-figuren is naar hem vernoemd.

   Dit weekblad, de Donald Duck, verschijnt sinds oktober 1952 in Nederland. Het blad was direct populair. In het begin putte het blad voornamelijk uit de inmiddels aanzienlijke voorraad Amerikaanse strips.

Later begon men -in Nederland- zelf Donald Duck-strips te maken, zoals dat ook gebeurde in andere landen waar een weekblad over de gevederde antiheld was opgericht.

.

Verder op 9 juni:
 • Lodewijk XIV
  Lodewijk XIV
 • 1660 – Huwelijk van koning Lodewijk XIV van Frankrijk en infanta Maria Theresia van Spanje in Saint-Jean-de-Luz.
 • 1822 – Octrooi wordt toegekend aan Charles Graham voor het kunstgebit.
 • 1970Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de Muziek aan de Princeton University.
 • 2007 – Justine Henin wint voor de vierde keer Roland Garros.

poelifinario

T.a.v. Franka en andere vogelliefhebbers …

* De poelifinario is een fictieve tropische vogelsoort die werd bedacht door de cabaretier Toon Hermans. Het diertje kwam ter sprake in de monoloog de ornitholoog die deel uitmaakte van Hermans’ onemanshow uit 1980[1].

* De roep van de poelifinario luidt krrroet. De vogel wordt daarom vaak verward met een andere tropische vogel: de eveneens aan de fantasie van Hermans ontsproten kroet, die poelifinario als roep heeft.  (hihi – nog geen afbeelding voorhanden)

* De cabaretprijs Poelifinario is naar deze vogel vernoemd.

de laakdaalder

Ludo Helsen, oud-burgemeester van Veerle én Laakdal maakt er ons attent op dat Laakdal goed 40 jaar geleden een eigen munt had, de LAAKDAALDER. Die werd geslagen ter gelegenheid van de opening op 16 mei 1982 van het dagcentrum.

* De daalder was een oude munt waarmee in ons taalgebied gehandeld werd. De Amerikanen verbasterden het later tot dollar!…

voor bijna-tachtigers

Helden van onze late jeugd. In 1968 organiseerden de jongens van motorclub AMC Veerle in Westerlo een kleinkunstavond met de artiesten van toen. Boudewijn de Groot was de man van de avond, maar naast hem deden ook Wannes Van de Velde, Miel Cools, Elly Nieman e.a. Hugo Raspoet hun stinkende best om er een onvergetelijke avond van te maken. Waarin ze ook slaagden, want wij spreken er nog altijd van.

* Vandaag stuitte ik als bij toeval op Lennart Nijgh, de tekstdichter van Boudewijn en stille kracht op de achtergrond, die er ook bij was in Westerlo. Even later in datzelfde 1968 was er een tijdelijke breuk tussen beiden, maar in 1973 kwam er weer intensieve samenwerking op gang. Wat volgt vond ik op Wikipedia

Lennaert Herman Nijgh (Haarlem, 29 januari 1945 – aldaar, 28 november 2002) was een Nederlandse tekstdichter. Nijgh maakte vooral naam als tekstdichter voor de zanger Boudewijn de Groot.

* Nijgh bezocht het Coornhert Lyceum in Haarlem, samen met zijn jeugdvriend Boudewijn de Groot. Na twee jaar verliet Nijgh het gymnasium, hij werd er volgens eigen zeggen afgegooid. Hij bleef bevriend met De Groot.

* De doorbraak van Nijgh begon toen platenmaatschappij Philips de single Een meisje van 16 uitbracht, een bewerking van Charles Aznavours ballade Une enfant (de seize ans), gezongen door Boudewijn de Groot. Hij kreeg daarbij raad van Ernst van Altena, die werk van Jacques Brel vertaalde en als een soort mentor functioneerde.

* Dat De Groot in de jaren zestig kon uitgroeien tot protestzanger en troubadour van de flowerpower had hij mede te danken aan de teksten van Nijgh. Hun eerste hit was Een meisje van 16. De tweede, Welterusten, meneer de president, vestigde de naam van De Groot als protestzanger.

* De teksten die Nijgh schreef, ervoer De Groot eind jaren zestig als steeds minder passend bij zijn imago. Voordat het in 1968 tot een breuk kwam, maakten ze nog grote hits als Het Land van Maas en Waal (met als B-kant Testament) en Prikkebeen. In 1973 werd de samenwerking hervat met de lp Hoe sterk is de eenzame fietser. Het album werd een groot succes.

* Begin jaren negentig woonden Nijgh en De Groot enige tijd samen. De Groot trouwde in 1995 met Nijghs tweede echtgenote. Nijgh schreef ook voor de zoon van Boudewijn – Marcel de Groot (onlangs nog op Veerle-Heide) – liedteksten. Lennart, die moeite had met het leven, overleed op 28 november 2002, Haarlem, Nederland

‘Drie Koningen’ in Keulen

De relikwieën van de Drie Koningen zijn de vermeende stoffelijke resten van de Wijzen uit het Oosten. Sinds 1164 bevinden deze relikwieën zich in een reliekschrijn in de Dom van Keulen. Hoe ze hier terecht kwamen leest u hieronder. Nog meer op Wikipedia-rood.

.

.

*  Het was Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn, die omstreeks 325 tijdens een reis door Palestina meende de overblijfselen van de Drie Koningen te hebben gevonden, in de vorm van bot- en kledingresten. Deze relikwieën werden volgens de overlevering door keizer Constans I in 344 aan de stad Milaan geschonken.

*  Pas in 1158 wordt opnieuw melding gemaakt van de relikwieën. De Franse abt Robert van de abdij van Mont Saint-Michel noteerde in dat jaar dat in een kerkje nabij Milaan de lichamen van de Drie Koningen terug waren gevonden. Omdat de stad in deze periode belegerd werd door de Duitse keizer Frederik Barbarossa, werden de relikwieën binnen de stadsmuren van Milaan gebracht en in de klokkentoren van de kerk van San Giorgio al Palazzo bewaard.

*  Na de overwinningen van Frederik Barbarossa in Lombardije, werden de resten van de Drie Koningen in 1164 door de Keulse aartsbisschop Reinald van Dassel naar Keulen overgebracht. De zeer belangrijk geachte relieken werden door de opvolger van Reinald van Dassel, aartsbisschop Filips I van Heinsberg in een zeer rijk bewerkt, verguld koperen reliekschrijn geplaatst, vervaardigd door de beroemdste edelsmid uit de middeleeuwen, Nicolaas van Verdun.

*  Om dit grootste reliekschrijn ter wereld een waardig huis te bieden wordt gestart met de bouw van een nieuwe Keulse Dom. Keulen beleefde in de eeuwen erna een grote bloeitijd als pelgrimsoord.

*  In de eeuwen die volgden werd van Milanese zijde herhaaldelijk verzocht om teruggave van de drie koningen, maar tevergeefs. In 1903/04 werden wel enkele botfragmenten aan het aartsbisdom Milaan geschonken, die thans in de Sant’Eustorgiobasiliek worden bewaard.

*  In de jaren 1980 werden de vermeende kledingresten van de Drie Koningen onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek. Volgens de uitkomsten van het onderzoek dateert het textiel van tussen de 2e en 3e eeuw na Christus.

*  Marco Polo vermeldde eind 13e eeuw dat hij de graven van de Drie Wijzen uit het Oosten in de Iraanse stad Saveh had gezien. (bron Wikipedia)

**  Druk op rood voor meer info

 

EN HET ALLERLAATSTE VAN ‘DE DRIE KONINGEN ‘…

* Enkel de evangelist Mattheus vertelt over magi uit het Oosten die het pasgeboren kind Jezus willen bezoeken. ‘Maar waar uit het Oosten kwamen de Wijzen precies vandaan’, vraagt Christof Bouweraerts zich in Kerk&Leven af.

.
* ‘Justinus de Martelaar verbindt hen met de koningin van Sheba’, zegt Verheyen van de K.U. Leuven. En nog: ‘Zo komt hij uit in Arabië, Ethiopië of Tweestromenland (Tigris en Eufraat). Clemens van Alexandrië (3de eeuw) zegt dat het Perzië moet zijn.
.
* ‘Hoe kwamen ‘de Wijzen’ aan hun aantal van drie?’ In de derde eeuw pas schrijft Origines dat er geen 12 waren, zoals de Syrische Kerk beweert, maar drie. In de zesde eeuw pas duiken hun namen op : Caspar (jong zonder baard) , Melchior (de oudere) en de donkere, later gitzwarte Balthasar.
.
In 1164 laat keizer Barbarossa de relieken van de magi overbrengen van Milaan naar Keulen, waar ze het mysterie binnentraden…

van Filips tot Karel

1477 is een belangrijke jaartal in onze geschiedenis, want ‘het begin van het einde’ van de Bourgondiërs in onze gewesten.

* Het begon met Filips de Stoute (zoon van de Franse koning Jan de Goede (hertog van Bourgondië) en Margaretha van Male, gravin van Vlaanderen. Zij trouwden op 19 juni 1369, startdatum van “de Bourgondiërs in onze gewesten”

* In volgorde werden Jan zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute de mannelijke opvolgers. Dan nemen de regent en de landvoogdessen het over.

* Als keizer Karel in 1558 overlijdt in Spanje worden de Spanjaarden hier de baas. Met alle narigheden vandien. 

.

HET BEGIN VAN EN HET ABSOLUTE EINDE

.

 • 1477 – In de ‘Slag bij Nancy’ tussen de Bourgondiërs en troepen uit Zwitserland en Lotharingen komt de leider van de Bourgondiërs, Karel de Stoute, om het leven. Het begin van het einde …
 •  De feiten … In 1 477 vond in Nancy DE fatale veldslag plaats tussen troepen van de Franse koning en die van Karel de Stoute, de hertog van Bourgondië en heerser over het grootste stuk van de Nederlanden.
 • Vechtersbaasje Karel, die maar niet genoeg krijgt van de slag(-ters)velden , liet het leven bij die fatale confrontatie .
 • Daarmee was ook de kans verkeken om het hertogdom Bourgondië ook territoriaal met de Nederlanden te verbinden. Karel wou dat verwezenlijken om het werk van zijn vader af te maken.
 • Filips de Goede had zijn grondgebied uitgebreid door onder meer de noordelijke gewesten Vlaanderen en Brabant met het zuidelijker gelegen hertogdom Bourgondië te verenigen.
 • Zijn oorlogszuchtige zoon wou daar een gebied aan toevoegen: het tussenliggende Lotharingen.
 • Maar … in 1 477 won de Franse koning Lodewijk XI het pleit met zijn huurlingenleger. Lodewijk voegde meteen Bourgondië (voorgoed) toe aan het kroondomein en deed Karels droom van een ‘verenigd’ koninkrijk bloedig uiteenspatten.
 • Karel werd in 1 433 geboren als zoon van Filips de Goede. Karel was een woelwater en een vechtersbaas. Overmoed werd zijn dood in 1 477.
 • Zijn 20-jarige dochter Maria (van Bourgondië) werd zijn opvolger. Zij trouwde in datzelfde jaar nog met Maximiliaan van Oostenrijk – ook wel bekend als Maximiliaan van Habsburg –
 • In 1 482 overleed Maria aan de gevolgen van een jachtongeval. Maximiliaan werd voogd en regent tot 1 493.
 • Als hij later ook Keizer van het Roomse rijk wordt, wordt zijn zoon Filips(de Schone) vorst van de Nederlanden en door zijn huwelijk met Johanna van Castilië (de waanzinnige) … ook koning van Castilië – Spanje.
 • Uit hun huwelijk wordt in 1 500 de latere Keizer Karel V geboren. Door het vroege overlijden van zijn vader en de waanzinnigheid van zijn moeder Johanna wordt Margaretha (zus van keizer Maximiliaan) – de landvoogdes van de Nederlanden met Mechelen als hoofdstad. De Habsburgers namen het hier eerder al over van de Bourgondiërs.
 • Margaretha overleed in 1 530. Maria van Hongarije (zus van keizer Karel V) werd de nieuwe landvoogdes van de Nederlanden. Haar standbeeld staat op de Mechelse Grote Markt…. Enzovoort, enzoverder…
 • Meer weten?  Historiek  raadplegen ! Ook  “De Bourgondiërs” van meester-verteller Bart Van Loo lezen kan geen kwaad.

 

ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN OP 4 JANUARI …

DAGUERREOTYPE …

Afbeelding van Daguerre in een boek over de daguerreotypie.

 

 • NOG VERDER IN ‘Historiek’ OP 2 JANUARI
 • Alemannen steken opnieuw in groten getale de Rijn over en vallen Gallië binnen.
 • 1492 – Het Spaanse leger verovert Granada op de Moren. Columbus ontdekt Amerika.
 • 1935Bruno Hauptmann, die er van verdacht wordt de 2-jarige zoon van luchtvaartpionier Charles Lindbergh te hebben gekidnapt en vermoord, staat terecht. Later wordt hij schuldig bevonden en geëxecuteerd.
 • 1960 – Senator John F. Kennedy kondigt in de VS aan dat hij zich voor de Democratische Partij kandidaat zal stellen voor het presidentschap.
 • 1985 – De musical Annie wordt voor de 2 377e en laatste keer opgevoerd op Broadway.
 • 2007 – De AEX komt voor het eerst sinds mei 2002 boven de 500-puntengrens uit.
 • 2002 de Belgische frank wordt vervangen door de € euro – ook in de meeste Europese landen verdringt de € de nationale munten
 • 2008 – Voor het eerst wordt 100 Amerikaanse dollar voor een vat olie geboden.

VANDAAG GELEZEN IN …

Voetbal
Vlag van KAA Gent in brand gestoken: ‘Misplaatst symbool van koloniaal verleden’

.

Vlag van KAA Gent in brand gestoken: ‘Misplaatst symbool van koloniaal verleden’
Foto: BELGA

De ‘Buffalo-indiaan’, het logo van KAA Gent, krijgt opnieuw de wind van voren. Deze keer is het auteur, theatermaker en docent aan KASK School of Arts Chokri Ben Chikha die het thema op de agenda zet.

* Woensdagavond gaven Chokri Ben Chikha en Navajo-kunstenaar Tomahawk GreyEyes samen met enkele Kask-studenten het startschot voor de zoektocht naar een nieuw symbool voor KAA Gent.

* ‘We stelden ons vragen rond ‘de indiaan’: vanwaar komt die, en is die nog van deze tijd? Zeer weinig supporters of Gentenaars kennen de oorsprong van het beeld’, aldus Ben Chikha, die ijvert voor meer historisch besef. ‘Dat doe ik juist uit liefde voor Gent en zijn voetbalclub.’

 * ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij iets beters kunnen verzinnen dan het blijven herhalen van een misplaatste studentikoze grap van een eeuw geleden. Verzin iets mooiers, iets slims, iets visionairs.’

Culturele hoofdstad

* ‘De “indiaan” is een misplaatst symbool van het koloniale verleden. Maar ook vandaag wordt er nog pijn geleden, vertelde de Amerikaanse kunstenaar Tomahawk GreyEyes me’, zegt Ben Chikha.

* ‘Als Gent in 2030 de Europese culturele hoofdstad wil worden, is dit een uitgelezen kans om te tonen dat we in deze stad rekening houden met minderheden en met het verleden en de toekomst.

* ‘ De stem van de supporters moet worden gehoord. Met het verbranden van een vlag bereikt de theatermaker het omgekeerde van wat hij beoogt. Dit debat verdient beter.’

* Beelaert breekt dus een lans voor de Buffalo-indiaan.  ‘ De KAA Gent-indiaan verenigt in Gent. Onze werking bewijst dat elke dag opnieuw.’

1 2 3