‘Drie Koningen’ in Keulen

De relikwieën van de Drie Koningen zijn de vermeende stoffelijke resten van de Wijzen uit het Oosten. Sinds 1164 bevinden deze relikwieën zich in een reliekschrijn in de Dom van Keulen. Hoe ze hier terecht kwamen leest u hieronder. Nog meer op Wikipedia-rood.

.

.

*  Het was Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn, die omstreeks 325 tijdens een reis door Palestina meende de overblijfselen van de Drie Koningen te hebben gevonden, in de vorm van bot- en kledingresten. Deze relikwieën werden volgens de overlevering door keizer Constans I in 344 aan de stad Milaan geschonken.

*  Pas in 1158 wordt opnieuw melding gemaakt van de relikwieën. De Franse abt Robert van de abdij van Mont Saint-Michel noteerde in dat jaar dat in een kerkje nabij Milaan de lichamen van de Drie Koningen terug waren gevonden. Omdat de stad in deze periode belegerd werd door de Duitse keizer Frederik Barbarossa, werden de relikwieën binnen de stadsmuren van Milaan gebracht en in de klokkentoren van de kerk van San Giorgio al Palazzo bewaard.

*  Na de overwinningen van Frederik Barbarossa in Lombardije, werden de resten van de Drie Koningen in 1164 door de Keulse aartsbisschop Reinald van Dassel naar Keulen overgebracht. De zeer belangrijk geachte relieken werden door de opvolger van Reinald van Dassel, aartsbisschop Filips I van Heinsberg in een zeer rijk bewerkt, verguld koperen reliekschrijn geplaatst, vervaardigd door de beroemdste edelsmid uit de middeleeuwen, Nicolaas van Verdun.

*  Om dit grootste reliekschrijn ter wereld een waardig huis te bieden wordt gestart met de bouw van een nieuwe Keulse Dom. Keulen beleefde in de eeuwen erna een grote bloeitijd als pelgrimsoord.

*  In de eeuwen die volgden werd van Milanese zijde herhaaldelijk verzocht om teruggave van de drie koningen, maar tevergeefs. In 1903/04 werden wel enkele botfragmenten aan het aartsbisdom Milaan geschonken, die thans in de Sant’Eustorgiobasiliek worden bewaard.

*  In de jaren 1980 werden de vermeende kledingresten van de Drie Koningen onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek. Volgens de uitkomsten van het onderzoek dateert het textiel van tussen de 2e en 3e eeuw na Christus.

*  Marco Polo vermeldde eind 13e eeuw dat hij de graven van de Drie Wijzen uit het Oosten in de Iraanse stad Saveh had gezien. (bron Wikipedia)

**  Druk op rood voor meer info

 

EN HET ALLERLAATSTE VAN ‘DE DRIE KONINGEN ‘…

* Enkel de evangelist Mattheus vertelt over magi uit het Oosten die het pasgeboren kind Jezus willen bezoeken. ‘Maar waar uit het Oosten kwamen de Wijzen precies vandaan’, vraagt Christof Bouweraerts zich in Kerk&Leven af.

.
* ‘Justinus de Martelaar verbindt hen met de koningin van Sheba’, zegt Verheyen van de K.U. Leuven. En nog: ‘Zo komt hij uit in Arabië, Ethiopië of Tweestromenland (Tigris en Eufraat). Clemens van Alexandrië (3de eeuw) zegt dat het Perzië moet zijn.
.
* ‘Hoe kwamen ‘de Wijzen’ aan hun aantal van drie?’ In de derde eeuw pas schrijft Origines dat er geen 12 waren, zoals de Syrische Kerk beweert, maar drie. In de zesde eeuw pas duiken hun namen op : Caspar (jong zonder baard) , Melchior (de oudere) en de donkere, later gitzwarte Balthasar.
.
In 1164 laat keizer Barbarossa de relieken van de magi overbrengen van Milaan naar Keulen, waar ze het mysterie binnentraden…

van Filips tot Karel

1477 is een belangrijke jaartal in onze geschiedenis, want het begin van het einde van de Bourgondiërs in onze gewesten.

Het begon met Filips de Stoute (zoon van de Franse koning Jan de Goede (hertog van Bourgondië) en Margaretha van Male, gravin van Vlaanderen. Zij trouwden op 19 juni 1369, startdatum van de Bourgondiërs in onze gewesten.

In volgorde werden Jan zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute de mannelijke opvolgers. Dan nemen de regent en de landvoogdessen het over.

Als keizer Karel in 1558 overlijdt in Spanje worden de Spanjaarden hier de baas. Met alle narigheden vandien. 

 • 1477 – In de ‘Slag bij Nancy’ tussen de Bourgondiërs en troepen uit Zwitserland en Lotharingen komt de leider van de Bourgondiërs, Karel de Stoute, om het leven. Het begin van het einde …
 • De feiten … In 1 477 vond er in Nancy een fatale veldslag plaats tussen troepen van de Franse koning en die van Karel de Stoute, de hertog van Bourgondië en heerser over het grootste stuk van de Nederlanden. Karel liet het leven bij die confrontatie, waardoor de kans was verkeken om het hertogdom Bourgondië ook territoriaal met de Nederlanden te verbinden. Karel wilde dat verwezenlijken om het werk van zijn vader af te maken. Filips de Goede had zijn grondgebied uitgebreid door onder meer de noordelijke gewesten Vlaanderen en Brabant met het zuidelijker gelegen hertogdom Bourgondië te verenigen. Zijn zoon wou daar een gebied aan toevoegen: het tussenliggende Lotharingen. Maar in 1 477 won de Franse koning Lodewijk XI het pleit. Die voegde Bourgondië (voorgoed) toe aan het kroondomein en deed Karels droom van een ‘verenigd’ koninkrijk bloedig uiteenspatten.
 • Karel werd in 1 433 geboren als zoon van Filips de Goede. Karel was een woelwater en vechtersbaas. Overmoed werd zijn dood in 1 477.
 • Zijn 20-jarige dochter Maria (van Bourgondië) werd zijn opvolger. Zij trouwde in datzelfde jaar nog met Maximiliaan van Oostenrijk – ook wel bekend als Maximiliaan van Habsburg – In 1 482 overleed Maria aan de gevolgen van een jachtongeval. Maximiliaan werd voogd en regent tot 1493.
 • Als hij later ook Keizer van het Roomse rijk wordt, wordt zijn zoon Filips(de Schone) vorst van de Nederlanden en door zijn huwelijk met Johanna van Castilië (de waanzinnige) … ook koning van Castilië.
 • Uit hun huwelijk wordt in 1 500 de latere Keizer Karel V geboren. Door het vroege overlijden van zijn vader en de waanzinnigheid van zijn moeder wordt Margaretha (zus van keizer Maximiliaan) – de landvoogdes van de Nederlanden met Mechelen als hoofdstad. De Habsburgers namen het hier al over van de Bourgondiërs.
 • Margaretha overleed in 1 530. Maria van Hongarije (zus van keizer Karel V) werd de nieuwe landvoogdes van de Nederlanden … Enzovoort, enzoverder…
 • Meer weten?  Historiek  raadplegen !

ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN OP 4 JANUARI …

DAGUERREOTYPE …

Afbeelding van Daguerre in een boek over de daguerreotypie.

 

 • NOG VERDER IN ‘Historiek’ OP 2 JANUARI
 • Alemannen steken opnieuw in groten getale de Rijn over en vallen Gallië binnen.
 • 1492 – Het Spaanse leger verovert Granada op de Moren. Columbus ontdekt Amerika.
 • 1935Bruno Hauptmann, die er van verdacht wordt de 2-jarige zoon van luchtvaartpionier Charles Lindbergh te hebben gekidnapt en vermoord, staat terecht. Later wordt hij schuldig bevonden en geëxecuteerd.
 • 1960 – Senator John F. Kennedy kondigt in de VS aan dat hij zich voor de Democratische Partij kandidaat zal stellen voor het presidentschap.
 • 1985 – De musical Annie wordt voor de 2 377e en laatste keer opgevoerd op Broadway.
 • 2007 – De AEX komt voor het eerst sinds mei 2002 boven de 500-puntengrens uit.
 • 2002 de Belgische frank wordt vervangen door de € euro – ook in de meeste Europese landen verdringt de € de nationale munten
 • 2008 – Voor het eerst wordt 100 Amerikaanse dollar voor een vat olie geboden.

“NIEUWEJERKEZOETE” BLIJFT POPULAIR

Nieuwjaar wensen van deur tot deur op de laatste dag van het jaar blijft een toppertje in het leven van vooral lagere school- en kleuterklaskinderen in Laakdal. Met de hulp van de ouders werd het ook een veilig van deur- tot deurfeestje. De oudere jongelui, althans die van Veerle, die je vroeger terugvond aan een aantal dranktentjes, schitterden door afwezigheid van beide. Wat ook van het geheel een veiliger onderneming maakte. Op deze manier is er nog toekomst voor dit eindejaars kinderfeestje. Een aantal actuafoto’s proberen het te vertellen …

* Ludo – Hier , dichtbij het begin van de Oude Geelsebaan zijn er tot 12u15 amper 19 zangertjes komen opdagen. Dat is voor hier een absoluut dieptepunt.
De vorige jaren was het al geslonken van 50 naar 40 en 30 , maar nu zijn er hier amper kinderen geweest. Wij zagen wel dat er in het Dorp en op de Hegge wel meer kinderen op de been waren. Vermoedelijk gaan ze eerst en vooral zingen op plaatsen waar de huizen dicht bij elkaar staan. Maar op Veerle Heide was het daarnet volle bak! – Uw reporter ter plaatse…ook een  Ludo –

* Wat die eerste Ludo hierboven probeerde duidelijk te maken… Zonder de hulp van de ouders kan het niet meer. Maar het is verheugend om te zien dat die er allemaal met de volle goesting bijliepen.

wagenrace met Ben Hur (1959)

 

De Amerikaanse spektakelfilm Ben Hur ging op 18 november 1959 in première in het Loew’s State Theatre in New York.

* De verfilming van de roman van de Amerikaanse schrijver Lew Wallace werd geregisseerd door William Wyler.

* Ben Hur werd een enorm succes. De film won maar liefst elf Oscars.

* Centraal in de film zijn de twee oude vrienden die op een dag lijnrecht tegenover elkaar komen te staan: de Joodse prins Judah Ben-Hur en een Romeinse generaal. Ben-Hur wordt uiteindelijk als slaaf verkocht.

* Men verwacht nooit meer iets van hem te horen, maar Ben-Hur is vastbesloten terug te keren om zijn volk te redden van de Romeinse overheersing.

* Hoogtepunt van de film is voor velen een twintig minuten durende wagenrace in het Romeinse Colosseum.

Sint Franciscus sprak met de dieren

Op de nipper geven we onze lezers nog mee dat het vandaag 4 oktober dierendag is/was. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten.

De San-Francesco-kerk in Assisi werd in de 13de eeuw op het graf van de heilige Franciscus gebouwd.

* De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. 4 oktober is ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat van dieren in het bijzonder. Wat was Franciscus voor iemand en waarom werd hij heilig verklaard?

* Giovanni Francesco Bernardone komt ter wereld in 1182 in Assisi in Umbrië. Zijn vader is een rijke lakenkoopman. Omdat zijn vader veel handel drijft in Frankrijk noemt hij zijn zoon Francesco – Fransmannetje.

* Francesco is een levenslustige jongen. Hij heeft hij de ambitie om ridder te worden. Wanneer er oorlog uitbreekt tussen Assisi en Perugia trekt hij ten strijde. Tijdens deze strijdt wordt Francesco gevangen genomen.  Ziek en verzwakt keert hij één jaar later terug naar zijn geboortestad.

* De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met armen en zieken verandert het leven van Francesco. Hij besluit zijn leven in rijkdom vaarwel te zeggen en afstand te doen van al zijn aardse bezittingen.

* Hij neemt zijn intrek in het klooster bij de San-Damianokerk in Assisi. Franciscus’ leven staat vanaf dat moment in dienst van God.

* Na twee jaar verblijf in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te preken.  Hij noemt alle levende wezens zijn broeders en zusters. Hoewel er spot wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn er ook velen die hem bewonderen om zijn compassie.

* Franciscus verzamelt al snel verscheidene volgelingen om zich heen. Uiteindelijk richt Franciscus de kloosterorde Franciscanen op. In 1217 wordt deze orde officieel erkend door Paus Honorius III.

* Franciscus kon met dieren praten. Zo hield hij een preek voor een groep vogels. In plaats van weg te vliegen, luisteren ze aandachtig naar zijn redevoering.

* Nog beroemder is de legende over een wolf, die de inwoners van het dorp Gubbio voortdurend aanvalt. Franciscus gaat het gesprek aan met de wolf en laat hem beloven, dat hij geen mensen meer zal aanvallen.

* In ruil hiervoor zullen de bewoners van Gubbio hem iedere dag te eten geven. De wolf gaat akkoord met Franciscus’ voorstel en de wolf en de dorpelingen leven voortaan in vrede met elkaar.

* Enkele jaren voor zijn dood trekt Franciscus zich terug in een klooster in Alvernia. Hier krijgt hij in 1224 de wondtekens van Christus op zijn lichaam. Hij is dan al enige tijd ziek, reumatisch en zo goed als blind.

* Franciscus sterft op 3 oktober 1226, 44 jaar oud. Na zijn dood wordt het lichaam van Franciscus in een processie door de stad gevoerd.  Nog geen twee jaar later, op 17 juli 1228, verklaart paus Gregorius IX Franciscus hem ongewoon snel heilig.

* Franciscus’ manier van leven stond symbool voor een verandering in de godsdienstbeleving in de Middeleeuwen. Jezus’ menselijkheid kwam in deze periode steeds meer in de belangstelling te staan.

* De manier waarop Franciscus preekte, sprak veel mensen aan en de verhalen over de wonderen die Franciscus verrichte tijdens zijn leven deden overal de ronde.

* Met de heiligverklaring van Sint Franciscus gaf de paus gehoor aan de roep van het volk. Daarnaast was Sint Franciscus goed voor het imago van de katholieke kerk, die in deze periode van alle kanten onder druk stond.

* Met de heiligverklaring geeft de paus aan de franciscaanse theoloog Bonaventura de opdracht tot het schrijven van het officiële heiligenleven van Sint Franciscus. Het lezen van andere levensbeschrijvingen werd verboden.

* Op Franciscus’ graf in Assisi werd de San-Francesco-kerk gebouwd. Zeer in tegenspraak met Franciscus’ manier van leven werd deze kerk overdadig versierd met afbeeldingen uit zijn leven door de beste Italiaanse kunstenaars van die tijd.

* Sint Franciscus werd de hoofdpatroon van Italië en verschillende Italiaanse steden. Daarnaast is hij uiteraard patroon van de Franciscanen. En daar kwamen werelddierendag en sinds 1979 ook beschermer van het milieu en alle dieren bij.

Een gat dwars door de aarde …

Stel dat je een gat kan maken dwars door de aarde. Wat gebeurt er als je er in springt? (weerman Frank Deboosere)

* Voor alle duidelijkheid: dit is natuurlijk een theoretische vraag. In de kern van de aarde is het namelijk nogal warm, meer dan 4.000 graden Celsius…

* Als je in het gat springt, word je aangetrokken door de aarde. Dat gaat snel: na 21 minuten ben je in het centrum van de aarde en (zonder luchtweerstand) heb je op dat ogenblik een snelheid van ongeveer 28.000 km/h.

* Op het ogenblik dat je het centrum van de aarde passeert, ben je gewichtloos. Maar met die enorme snelheid val je verder door, tot aan de andere kant van de wereld. Geleidelijk aan zal je vertragen en juist aan de andere kant van de wereld is je snelheid even nul, na 42 minuten.

* Maar daarmee is het natuurlijk niet gedaan: de aarde trekt je terug. Je valt terug in het gat. Na nog eens 42 minuten ben je terug bij je uitgangspunt. En zo blijf je eeuwig op en neer gaan, met een periode van 84 minuten.

* In de praktijk (enfin, als je de hitte zou overleven…) is er de luchtweerstand, zodat de beweging geleidelijk gedempt wordt en je uiteindelijk gewichtloos in het middelpunt van de aarde zal blijven zweven.

Geen fraai vooruitzicht …

1 2