Leven er 2 volkeren in Laakdal ?

Wanneer wij deze week Kerk en Leven lezen , ons geliefkoosd weekblad , dan moeten wij het toch gaan geloven . Zeker wanneer wij de belangrijke voorpagina bekijken .
Niet alle Laakdallenaren zijn gelijk!
Kerk en Leven is daar duidelijk in..
De gelovigen van Laakdal gaan op tweede pinksterdag naar Scherpenheuvel .
“Op mei-bedevaart “ staat er ,tenminste voor de Veerlenaren en waarschijnlijk ook voor de mensen van Eindhout , al wordt daar niet rechtstreeks naar verwezen….
Maar nu komt het . De Vorstenaren doen iets anders . Ze gaan niet op bedevaart , maar op PELGRIMAGE!
Ik weet het , ik weet het, dat woord staat ook in het officiële Groene boekje en is dus ook Nederlands … maar je voelt toch direct dat je met zo een woord een klasse hoger speelt!
Waar bedevaart gewoon westnederfrankisch is , heeft het woord pelgrimage een duidelijk Romaanse basis, wat perfect bij het oude Vorst past … Forestum in Taxandria…het dorp van de Romeinse villa ! Je kent je afstamming of je kent ze niet….Bij hen is dat woord Pelgrimage totaal op zijn plaats!

Maar verschillen maken mensen steeds een beetje nieuwsgierig , mij toch . Daarom dacht ik : is de inhoud van het pakket pelgrimage dan ook rijkelijker dan dat van de bedevaarders ?
En jaaa ,wanneer je beide teksten leest zijn de verschillen duidelijk …..
De Vorstenaren komen in Scherpenheuvel aan om 8.45 u en “ genieten van de aankomst met een broodje”!
De andere trekken hun plan?
Voor de Vorstenaren is er na de mis een lunchpauze en ze vertrekken om 11.30u naar huis …
De anderen kunnen een korte kruisweg maken …..en dan eindigt hun Scherpenheuvelverhaal….
En tenslotte komen de Vorstenaren om 15 u ook weer thuis aan , aan hun mooie gerestaureerde kerk ….en ze ontvangen nog een oud bedevaartvaantje…
En de anderen……blij dat ze toch snel thuis waren??
LV

Wetgevende verkiezingen 2019 in Laakdal….en 2024.

Mensen vergeten snel en sommige politieke partijen blijkbaar ook. Er zijn er die steeds naar meer en beter streven , er zijn er ook die reeds tevreden zijn wanneer zij het getal van 2019 weer zouden halen!

Daarom hebben wij die cijfers nog eens bovengehaald.

Die uitslagen werden toen netjes per gemeente geteld ! Onze krant heeft die toen gepubliceerd en wij bekijken die nog eens …. Als toemaatje voegen wij er nog een paragraaf aan toe , namelijk welke partijen er NU MEER opkomen dan in mei 2019.

Nu ter zake!

De grote winnaar in Laakdal was toen het Vlaams Belang die hier scores haalde tussen 29,4 en 30,3 % van de geldige stemmen.

Vergeleken met de verkiezingen ervoor , die van 2014 waren de grote verliezers NVA en CD&V .

NVA verloor 10,5% op de Vlaamse lijst en 13,9 op de Kamerlijst.

CD&V verloor 8,1% op de Kamerlijst en 10,8 op die van het Vlaamse parlement.

Er was toen ook nog wel een klein winnaartje ,PvdA won 2 en 3 % . Dat laatste cijfer op de lijst met Peter Mertens!

De toenmalige SPA verloor 2,4 en 2,7 %, open VLD had haar grootste verlies op de Europese lijst , nl 2,3 % , had een zeer kleine winst van 0,1 % voor het Vlaamse parlement .

Tenslotte ,Groen boekte overal een verwaarloosbare winst waarvan de hoogste 0,7 % is.

Tot nu toe hebben wij de situatie van de partijen bekeken vergeleken met 5 jaar tevoren , maar hoe sterk waren ze in 2019 nog???

 

De cijfers van het Vl Belang hebben wij reeds geciteerd.

De NVA liet haar beste score optekenen op de lijst van het Vlaamse parlement , die met Bart De Wever , nl 26 , 3%. Haar zwakste cijfer is dat van de Europese lijst met 23 ,4 %.

Cd&V scoorde het zwakst op de Kamer , nl 14,5% , het sterkst op de Europese lijst nl 16,1 %.

Open VLD bevindt zich tussen 9,4 ( Europees) en 7,8 (kamer) ,

SPa tussen 8,5 (Europees) en 7,8 (kamer),

Groen haalde 7 % voor het Europees parlement en 6 % voor beide Kamers.

Tenslotte de PvdA was sterkst op haar Kamerlijst met 5,9 % , maar haalde de 5% niet op de Europese lijst.

 

Wij kunnen ook persoonlijke uitslagen aflezen op de documenten . Het gaat hier alleen over de stemmen die ze in Laakdal haalden!

Caroline Janssens haalde hier 374 stemmen , ergens ver achteraan op de lijst , Nele De Vogel haalde ook ergens bijna verborgen achteraan op haar lijst toch 304 stemmen , Willem Van Krunkelsven haalde er 257 , en bij de opvolgers haalde Stijn Voet er 312 ,wanneer je weet dat kiezers zelden voor opvolgers stemmen is dat ook een behoorlijk resultaat.

En hoe deden de lijsttrekkers het?

Hier haalden de kopstukken van NVA en VL Belang zeer veel stemmen ..

De Wever 1852 , Jambon 1417

Van Grieken 1677 , De Winter 1343

Daarna is er een grote kloof .

Kris Peeters 798 , Verherstraeten 576 en VandenHeuvel 444.

Ook andere lijsttrekkers halen niet bijzonder veel : Somers 309 , Ch Leysen 144 , Almaci 233 , Calvo 212 , Gennez 267 , Kherbache !! 183 .

Peter Mertens 293.

 

En wat zal er nu zeker anders zijn???? 
ER ZULLEN VEEL MEER partijen op het stembiljet staan ! Voor de Kamerverkiezingen een vijftal , en voor de Vlaamse verkiezingen ook , wel met een variatie van lijsten vergeleken met die voor de Kamer.

Voor de Kamer is er bijkomend Volt Europa , Voor U , Dieren-Animal , Blanco , Belg UniBVB

Twee ervan zouden toch wel eens voor een verrassing kunnen zorgen , namelijk Voor U , waarop heel wat Kempenaars voorkomen en Blanco , dat van blanco stemmen geen weggegooide stemmen wil maken , maar ze wil gebruiken in het beleid.

Te slotte kan er op de Vlaamse lijst ook wel een lijst voor een verrassing zorgen : de BBB , de boeren en burger beweging heeft lijsten ingediend in Antwerpen , Oost-Vlaanderen en Limburg!

Hopelijk gebeurt de telling weer per gemeente.

LH

BEETHOVEN BIJ JAN

Vandaag zaterdag 04 mei ’24 in ‘de Standaard’ een boeiend gesprek gelezen van Simon Demeulemeester met dirigent Jan Caeyers, Beethovenkenner bij uitstek.

Het weten overwaard voor de fans?. Een paar indrukken … De rest in de krantenwinkel.

“Elke dag maakt Beethoven mij on-ge-loof-lijk-gelukkig”, opent  dirigent Jan C. zijn enthousiaste, nog steeds maar groeiende Beethovenliefde.

7 mei, straks dus, wordt Ludwigs beroemde 9de Symfonie exact 200 jaar oud/jong. De andere zijn ouder.

Over een week is er Beethoven 27, het begin van een een drie jaar durend feest dat toewerkt naar zijn 200ste sterfdag in maart 2027.

Nog een weetje … de Negende is geen politiek stuk, maar een oplossing voor het muzikaal probleem: hoe beëindig je een syymfonie?