OUDJAAR NIEUWJAAR …

sized_DSC_0018-2Vandaag vrijdag 31 december is het oudjaar, de laatste dag van het jaar 2021.

En daar hoorde steeds een feestje bij, een kinderfeestje. Kinderen gingen bij de buren ‘Nieuwjaar wensen’ en een liedje zingen om een snoepje of een cent.

Dat alles kon vorig jaar niet, vond toen een erg bezorgde Antwerpse gouverneur Berx. Dit jaar gaf ze wel haar fiat voor die kindervreugde vlak voor het nieuwe jaar.

Als de weermaker het droog (en aangekondigd warm) houdt voor de middag, krijgen de kinderen een geweldig oudjaar. De ouderen onder ons nemen de pret later over ‘op hun manier’.

Het verhaaltje omtrent oud en nieuw …

* Nieuwjaarszingen … is een folkloristisch gebruik, dat vooral voorkomt in de Antwerpse Kempen en het Hageland. Vredelievender kan nauwelijks.

* Nochtans. Nieuwjaarszingen heeft een woelige geschiedenis. Al in de 16de eeuw (1 501- 1 600) gingen jongeren in groep op pad. Ze klopten aan van huis tot huis en zongen een lied in ruil voor wat geld, voedsel of drank. Wanneer mensen niks gaven, werden ze vaak de huid vol gescholden door de bedelende jongeren. (hoeweg houwes, liejeg houwes, der zit een girrege pin in houwes)

* Dat nieuwjaarszingen niet altijd onschuldig was, bewijzen ook de verbodsbepalingen uit de 18de en 19de eeuw. In de motivaties van die verboden staat te lezen hoe agressief de bedelende groepen werden, vooral na een aantal rondjes sterke drank. Ook de Kerk probeerde het nieuwjaarsbedelen aan banden te leggen. Lange tijd werd het geven van geschenken immers gezien als een manier om voorspoed af te dwingen. Volgens de katholieke leer erge vormen van bijgeloof.

* Het nieuwjaarslopen van oudere jongeren en volwassenen verdween grotendeels na de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste probeerden steden al sinds de negentiende eeuw deze openbare feesten te verbieden. Heel wat burgers vonden de vaak wilde bedeltochten onfatsoenlijk en een vorm van overlast. Bovendien kwam er met de eerste postzegel in België (1849) en later ook de goedkope prentbriefkaart, een nieuwe mogelijkheid om nieuwjaarswensen over te brengen.

* Vanaf het begin van de 20ste eeuw stuurden mensen hun  gelukwensen steeds vaker via de post. En … werd het systeem van nieuwjaarsfooien geleidelijk aan structureel overgenomen door werkgevers. In steeds meer sectoren krijgen werknemers een eindejaarspremie.

* Toch is het gebruik om dienstverlenend personeel iets extra toe te stoppen niet helemaal verdwenen. Zo mogen heel wat thuisverplegers en poetshulpen zich nog steeds verheugen op geld, pralines of andere geschenken voor het nieuwe jaar.

* Maar nieuwjaarszingen, zoals de kinderen en de jeugd het doen, is toch het leukst van al. Snoepjes voor de kinderen, iets sterker voor de jeugd.

sized_DSC_0006-2-768x509 sized_DSC_0013-3-768x509

DE VREDE VAN GENT

De vrede van Gent. Al ooit van gehoord? Neen? Wel, ik ook niet. Op zoek naar historische nieuwtjes kwam ik er toevallig bij uit. Alleszins een verhaal dat wij onze talrijke lezers op kerstavond niet willen onthouden.

* De Vrede van Gent maakte een einde aan de vijandelijkheden tussen … Britten en Amerikanen. Vooral een schermutselingenoorlog die tussen 1812 en 1814 in de Verenigde Staten en Canada werd uitgevochten. Met het platbranden van het Witte Huis en het Capitool in Washington en een slag in de moerassen van New Orleans als bekendste wapenfeiten.

* De oorlog was begonnen als een rechtenschending van havenexploitaties (door de Engelsen) en een kolonisatie van Canada (door de Amerikanen).

* In 1814 werd naar een oplossing gezocht op neutraal terrein. Dat waren de Zuidelijke Nederlanden.

* De Amerikaanse delegatie werd in Gent ondergebracht in Hof van Lovendeghem, in het Kartuizerklooster op de hoek van de Veldstraat met de Volderstraat, de Britse in het deel dat door de toenmalige textielfabrikant Lieven Bauwens was verbouwd.

* Na een half jaar onderhandelen werd de Vrede van Gent met Kerstmis getekend. In de Sint-Baafskathedraal werd een dankmis opgedragen en werden beide delegaties op een feestelijk nieuwjaarsbanket getrakteerd op het stadhuis.

* De ratificatie van het verdrag gebeurde pas op 17 februari (hoi Elly) 1815, kort nadat het nieuws de V.S. eindelijk had bereikt!

* In 1964 werden op de gevels van beide logementen herdenkingsplaten aangebracht.

* De latere Amerikaanse president John Quincy Adams die de delegatie in Gent aanvoerde, rapporteerde uitgebreid over de onderhandelingen in 1814 in zijn dagboek. Ook de jonge James Gallatin, secretaris van zijn vader Albert Gallatin, tekende zijn indrukken op.

* De Amerikaanse afgevaardigden stonden namelijk op erg goede voet met de Gentenaars, werden her en der uitgenodigd en beleefden memorabele dagen in Gent, terwijl de Engelsen nogal haatdragend waren.

* De latere V.S.-president John-Quincy Adams vond die periode dan ook ‘de mooiste uit zijn leven’. Anderzijds vond hij het theater in Gent wel beneden alle peil en de vrouwen lelijk, hoewel de nachtelijke uitstapjes van zijn collega’s met plaatselijke schonen een andere klok lieten horen.

DE LAATSTE SMEDEN  VAN VEERLE

Ook de jaarkalender ‘met een hoek af ‘ heeft niet veel vellen meer om het lijf. Het jaar loopt nu echt op zijn laatste benen. De samensteller van de kalender had echter nog één item in petto waarvoor zeker ons ouder leespubliek sympathie kan opbrengen: het beroep van smid.

Uit mijn jeugd in deeldorp Veerle ken ik twee smeden: Scholleke (Schollen) in de Kapellestraat en de Gille (Stijnen) in het dorp, hoek Makelstraat , later Diestsebaan. Hun stiel werd later overgenomen door hun zoon/zonen en kleinkinderen. Van het echte smeedwerk , met vaak ook één paard dat nieuwe hoefijzers moest krijgen, bleef toen al niet veel meer over. De trekpaarden zijn weg, tractors namen hun werk over.

De laatste nazaten van zowel Schollen als Stijnen zijn inmiddels aan hun pensioen toe. De laatste smederij/winkel in ijzerwaren ging dicht. Het einde van een stiel  die al vroeg in de wereldgeschiedenis begon.

Je leest er alles over hieronder. Mijn foto’s dateren van 2 009. De smid van Bokrijk was een leraar in de beroepsschool. Veel leesgenot hieronder.

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag 11 juli is het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1973 is de feestdag voor Vlaamse ambtenaren een verplichte vrije dag. Alle Vlaamse openbare diensten blijven vandaag dicht. Niet moeilijk, dat zijn ze elke zaterdag.

De-Guldensporenslag-De-strijd-om-Vlaanderen-1302-e1454772735398° Haast iedereen kent het verhaal van de Guldensporenslag, waarbij het ‘volc te voet’ op 11 juli 1302  zegevierde over de Franse cavalerie die zich vastreed in de Vlaamse flauma, het moerasland dat Vlaanderen vroeger was . De beroemde Groeningekouter bij Kortrijk (in de beemden), zoals we het leerden op school.

* Het woord Vlaming is afgeleid van het Germaanse woord flauma wat vloed betekent. Wie in een gebied woonde dat onderhevig was aan overstromingen was een flaumung. De Romeinen van Caesar noemden ze al Flandrensis en de gouw Flandria. De stap naar Vlaming en Vlaanderen is dan nog klein.*

Guldensporenslag_Lands_Glorie° Na afloop van die slag, die nog geen dag duurde, werden de verzamelde gulden sporen van de Franse ridders (rijders) door de Vlaamse milities, voornamelijk ambachtslieden en boeren, verzameld en als trofeeën opgehangen in de kruisgewelven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

° Aanleiding van die Franse ingreep waren de Brugse Metten van 18 mei 1302. Toen sneden ontevreden Bruggelingen de keel door van de in hun stad gelegerde Franse soldaten van koning Filips de Schone. 120 mannen lieten daarbij het leven.

° Militair gezien was de Guldensporenslag evenwel een tour de force. Afgetrainde strijdrossen waarop ridders in geoliede wapenuitrustingen nagelnieuwe lansen in de lucht priemden, waren niet langer een garantie voor triomf en glorie.

Jan_Breydel_Pieter_de_Coninck° Het verhaal van deze heroïsche slag ging echter in de tijd verloren, vijf eeuwen lang. Toen Hendrik Conscience het na de onafhankelijkheid van België (1830) uit de vergeethoek haalde met zijn boek ‘De leeuw van Vlaanderen’ galmde de romantiek door de 19de eeuw.

° Conscience zorgde voor de mythe van een overwinning van het Vlaams op het Frans. Van een taalstrijd was toen evenwel nog geen sprake. In het Franse leger van destijds vochten immers ook Dietssprekende Brabantse ridders mee.

° In feite was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten én zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

° De namen van Jan Breydel en Pieter De Coninck kent iedere Vlaming, maar in de slag bij Kortrijk speelden zij geen hoofdrol. De strategie werd er bepaald door Gwijde van Namen, Willem van Gulik en Jan van Renesse (een echte voorvader van de wijnmaker in Genoels-Elderen). Het was hun keuze om zich achter de Grote Beek en de Groeningebeek op te stellen. Zij durfden het aan om met een leger voetvolk de machtige Franse ruiterij te bekampen, met het bekende resultaat.

* Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat de stedelingen voortaan zelf hun zaken wilden regelen en bereid waren daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij vielen.

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

11 juli heeft het in 1973 dan wel geschopt tot dé feestdag van de Vlaamse Gemeenschap , van een revolutionaire taalstrijd is in ieder geval nooit sprake geweest.

* Aan Franse kant vochten Dietssprekende ridders uit Brabant mee en de in gevangenschap verblijvende Vlaamse graaf sprak … Frans.

* Net als de inwoners van het huidige Douai die hun Vlaamse identiteit nog vurig hadden uitgeroepen in hun Franse moedertaal ‘Wij zijn allemaal Vlamingen en wij zullen Vlamingen blijven ongeacht welke taal we spreken !’

 In wezen was de Guldensporenslag een opportunistische alliantie van partijen die onrechtmatige feodale belastingen aanvochten en zich verzetten tegen collaborerende Franstalige patriciërs.

* Op 11 juli 1302 werd vooral bewezen dat bij afwezigheid van de graaf in gevangenis de stedelingen het heft in handen namen. Zij wilden voortaan zelf hun zaakjes regelen en waren bereid daarvoor de koning en zijn handlangers te bevechten tot ze erbij neervielen.

* Koning Filips de Schone (geen voorvader van Swa VG , of toch?)  nam even later Vlaanderen opnieuw in de tang en presenteerde de rekening. Het graafschap Vlaanderen moest al zijn Franssprekende gebieden afstaan.

* De koning moest wel dulden dat Vlaanderen bleef bestaan en door een dynastie van graven werd bestuurd. Tegelijk liet hij wel toe dat de ambachtsgilden voortaan politieke medezeggenschap kregen in de stadsbesturen.

(met dank aan Bart Van Loo, auteur van ‘De Bourgondiërs’)

 

De Leeuw van Vlaanderen

In 1838 schreef Hendrik Conscience de roman De Leeuw van Vlaanderen. Dit boek leverde een belangrijke bijdrage tot de grotere bekendheid van de Guldensporenslag bij het grote publiek.

Nochtans schetst het werk een zeer geromantiseerd beeld van de strijd en inmiddels zijn via historisch onderzoek bepaalde elementen uit het boek foutief gebleken.

Zo wordt het belang en de aanwezigheid van Jan Breydel erg uitvergroot terwijl de èchte architect van de overwinning, Jan van Renesse, amper aan bod komt.

Alhoewel de Vlaamse Beweging de roman vaak als een symbool voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd gebruikt, schreef Conscience het boek destijds in feite om het Belgisch patriottisme aan te wakkeren.

In het bekende ‘Voorwoord’ van het boek vraagt Conscience respect voor de Nederlandse taal en voor de Vlamingen binnen de Belgische staat, ‘die men niet tot Walen mag maken.’

Hoewel Conscience als Belgische patriot zelf had meegestreden voor de onafhankelijkheid van België (zie ook zijn boek ‘De Omwenteling van 1830’), nam hij dus geen blad voor de mond om de achterstelling van de Vlamingen aan te klagen.

GERARD WALSCHAP ‘DE FELLE’

Gerard Walschap (Londerzeel 9 juli 1898 – Antwerpen 1989)

is het oudste kind van herbergier Florent Walschap en kruidenierster Anna Peeters. Na hem krijgen ze nog zeven kinderen. Walschap studeert aan het Klein Seminarie in Hoogstraten en later filosofie en theologie in de missiecongregatie van het Heilig Hart.

** Voor hij de hogere wijdingen ontvangt, treedt hij uit. Hij beseft dat hij niet geschikt is voor het priesterschap en het celibaat (niet trouwen).

* Walschap, die ook een gretige lezer is, ontwikkelt zich in de jaren dertig tot een schrijver met een zeer expressieve stijl, die nog maar een sober gebruik maakt van streek gebonden uitdrukkingen en die duidelijk afstand neemt van de alom aanwezige katholieke kerk.

* De romans Adelaïde, Eric en Carla vormen tesamen De familie Roothooft (1939) dat de ondergang van een familie beschrijft door drie generaties te volgen. Het boek wordt door de kerk op de Index (boeken die niet mogen gelezen worden) geplaatst, Walschap wordt uitgemaakt voor pornograaf en afvallige.

* De mens is naar zijn opvattingen niet voor een evenwichtig bestaan in de wieg gelegd, maar onderworpen aan irrationele, onbewuste impulsen, vervuld van angst- en schuldgevoelens, maar altijd op zoek naar bevrijding. Het existentiële lot van de mens wordt door Walschap vlijmscherp geanalyseerd in een stijl die zeer modern aandoet.

* Een mens van goede wil (1936) en Houtekiet (1939), zijn twee bekend gebleven romans. Een mens van goede wil beleefde zelfs een revival door de bewerking voor een televisiereeks met dezelfde naam ergens in de jaren ’70 en ’80 van vorige eeuw. De hoofdpersoon kan geen onrecht verdragen en trekt de uiterste consequentie uit zijn naastenliefde.

* Houtekiet is de nieuwe mens, de man die verstandig en bekwaam leeft, seksueel en creatief, rechtvaardig en volkomen los van zijn voormalig geloof. In deze roman belijdt Walschap een humanistisch vitalisme, dat volkomen losstaat van het geloof van zijn jeugd.

* Een vervolg, Nieuw Deps, verschijnt in 1961. Julien Weverbergh noemt zijn van Manteau afgescheiden uitgeverij naar de roman van de door hem bewonderde Walschap.

*** Walschap krijgt drie keer de staatsprijs voor romans (Trouwen, Zuster Vergilia, Oproer in Congo). In 1968 wordt hij door koningin Beatrix onderscheiden met de Prijs der Nederlandse letteren. In mei 1975 wordt hij door koning Boudewijn in de adelstand verheven en krijgt hij de titel baron.

*** Toen hij stierf was Walschap de meest gelauwerde auteur in Vlaanderen: tweemaal de driejaarlijkse staatsprijs voor de roman, namelijk voor Trouwen en Zuster Virgilia; de driejaarlijkse prijs voor de koloniale roman voor Oproer in Congo (1953); de vijfjaarlijkse prijs ter bekroning van een ganse carrière, na zijn pensionering in 1965 , en ten slotte uit de handen van de Nederlandse koningin de Prijs der Nederlandse Letteren in 1968. Kort voor zijn dood zei hij:

(..) Ik leef nu in de zoete overtuiging dat ik mijn van jongsaf aangebonden strijd over geheel de lijn gewonnen heb. De vuile hetze die tegen mij eerst werd gevoerd, zwijgt beschaamd; de morele vrijheid die ik voor de Vlaamse schrijvers heb opgeëist, wordt zelfs door katholieke schrijvers als vanzelfsprekend gebruikt, de grapjasserij en de literatureluurderij zijn verzwonden, onze letterkunde bloeit tot in de jongste generatie. Het is schoon daartoe te hebben bijgedragen. Ik ben trots op mijn werk, want ik heb mijn ambitie verwezenlijkt. Ik heb grootse dingen gedaan en volkeren bekeerd, zij het niet diegene, die ik als kind voor ogen had, maar ik heb mijn voorgenomen martelaarschap en heldhaftigheid waargemaakt: ik heb alles gezegd wat ik te zeggen had, op een mooie manier, en daarvoor op mijn kop gekregen, vijftig jaar lang (..)
Vlaamse mentaliteitsgeschiedenis van de 20ste eeuw

* In 1983 (?!) had journalist-literatuurcriticus Jos Borré in Knack een uitgebreid interview met Gerard Walschap (1898-1989) naar aanleiding van diens 85ste verjaardag. Zijn charisma en vertelplezier lieten Borré sindsdien niet meer los. Enkele bedenkingen …

° ‘Gerard Walschap. Een biografie’ verdiept zich niet alleen in het leven van Walschap maar hangt met verve een portret op van het 20ste-eeuwse Vlaanderen, waar Walschap een exponent van was.

*Van overtuigde katholiek in de jaren ’20 werd Walschap geleidelijk aan een overtuigde vrijzinnige. Borré schetst een fijnmazig portret van de omslag van het katholieke naar het vrijzinnige Vlaanderen, zoals dat zich in Walschaps eigen leven voltrok, maar ook in het leven van heel wat van zijn tijdgenoten. Een knap staaltje Vlaamse mentaliteitsgeschiedenis van de 20ste eeuw.

* Walschap heeft op de achtergrond altijd de gedachte aan zelfmoord met zich meegedragen. Hij koesterde een grote wanhoop in het leven. Dat had natuurlijk te maken met zijn geloofsverlies maar vooral met existentiële ontreddering.

* Ook heeft hij zich altijd zeer eenzaam gevoeld en intellectueel geïsoleerd. Het is bekend dat hij na zijn uittreding uit het klooster en zijn vaarwel aan de katholieke kerk het moeilijk had. Maar hij voelde zich later ook niet echt geaccepteerd door de vrijzinnige zuil. Zeker in de jaren ’30 merk je in artikels in het blad ‘Hooger Leven’ hoe zelfmoord en zelfmoordenaars hem bezig houden.

* Hij heeft geen concrete poging tot zelfmoord ondernomen maar de radeloosheid bij zijn uittreding uit het klooster en de schuld om zijn grote seksuele libido lieten hem niet los. Een zekere moedeloosheid was een constante in Walschaps leven. Vandaar dat hij ook altijd zo uitkeek naar momenten van bevrijding. Walschap was … een heel complexe persoonlijkheid.

* In 1925 trouwde Walschap met Marie-Antoinette “Ninette” Theunissen, met wie hij vier zonen en een dochter kreeg. Hij noemde zijn huwelijk een jeugdige vergissing maar bij mijn weten is hij nooit vreemd gegaan, ook al beschrijf ik hoe hij in 1959 vier maanden lang een platonische vriendschap had met een Brusselse bewonderaarster die advocate was.

* Ze correspondeerden druk met elkaar en Walschap ging bij haar stiekem op bezoek. Zijn vrouw zette zelfs een privédetective in. Maar ik denk niet dat er echt iets is geweest tussen Walschap en zijn Brusselse bewonderaarster. Walschap heeft die verhouding trouwens zelf afgebroken.

*  Wie na het lezen van zijn biografie nog meer wil weten over Walschap, beveelt Borré ‘De heilige Jan Mus’ aan. Het is zeker niet zijn beste roman maar wel zijn testament waarin hij zichzelf met al zijn overtuigingen bloot geeft.

KASPER KLOPT mATHIEU

Een bewogen finale in de 105de Ronde van Vlaanderen. Eerst werd wereldkampioen Julian Alaphilippe buitenspel gezet, dan moest topfavoriet Wout van Aert afhaken en tenslotte werd Mathieu Van der Poel, de winnaar van vorig jaar, in de spurt geklopt door de Deen Kasper Asgreen , de nieuwe superman van Lefevere. Asgreen won vorige week ook al de E3-prijs op een schitterende manier. En blij dat die was met zijn eerste winst in een klassieker. Kijk maar hoe hij zijn geluk uitbrult in drie beelden. Het podium met vlnr  onder het masker Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen en Greg Van Avermaet

 

* OP DE VUIST …

Boudewijn de Groot … Ik was er als de kippen bij toen hij in Vlaanderen zijn intrede deed. Ravels-Eel was de plaats, het zaaltje was van de ouders van Fons Lauwers, onze man in Spanje. Na afloop mobiliseerde ik een paar vrienden om Boudewijn ook naar hier te halen.

* Mei 68 … Hij kwam , en met hem ook Elly Nieman (afgekeken voornaam van mijn oudste dochter), Miel Cools en Wannes van de Velde. Hugo Raspoet praatte alles aan elkaar. Toen ‘het puik van het Nederlandse chanson’, verzameld in de turnzaal van het Westels college. Grandioze avond en achteraf toch één dissonantje, waarover ik niets meer kwijt wil.

Verguisd en nagevolgd

* Dat uitgerekend De Groot tot de belangrijkste protestzanger van Nederland zou uitgroeien, lag niet erg voor de hand. De Groot, die eigenlijk filmer wilde worden en  liedjes aanvankelijk meer als hobby beschouwde, stond vanaf zijn debuut in 1964 eerder als cabaretier bekend. De teksten van zijn liedjes kwamen van vriend Lennaert Nijgh.

* In een interview in de Volkskrant van 19 februari 1965, gaf De Groot aan dat hij op de filmacademie erg verlegen was en sprak hij zijn afschuw van succes uit: ‘Het ergste lijkt me om ooit op de hitparade te komen.’

* Die verlegenheid en afkeer van succes wezen er niet op dat hij hard op weg was een idool te worden. Later dat jaar bereikte hij met de Charles Aznavour-cover ‘Een meisje van zestien’ wel al voor het eerst de Top 40.

* Was hij nu eerder een chansonnier-Franse-stijl, of toch de Nederlandse Dylan? Voor het eerste koos hij een iets te modieuze koers, voor het tweede was zijn dictie wel erg netjes en geschoold.

* Diezelfde dubbelzinnigheid zat ook in de debuutelpee, waar cabareteske liedjes als ‘Noordzee’ en ‘Vrijgezel’ afgewisseld werden met de folky ballade ‘Apocalyps’ en een hele trits covers van veelal strijdbare Engelstalige nummers als ‘Een respectabel man’ (The Kinks), ‘Er komen andere tijden’ (Bob Dylan) en ‘Het geluid van stilte’ (Simon & Garfunkel).

* Vele kranten schreven lovend over het debuutalbum: Het Parool noemde Boudewijn de Groot een sensatie, de socialistische krant Het vrije volk sprak van een ‘identificatiepunt’ voor vele Nederlandse jongeren.

* Boudewijn is intussen echt op pensioen – zijn liedjes lang nog niet.

 

* Vorig jaar verscheen  Op de vuistLaurens Ham ‘Welterusten, mijnheer de president’

* Het prijsnummer van het album en de blikvanger van Hee Boudewijn, is geen cover, maar een protestlied dat Nijgh en De Groot samen schreven.

* Muzikaal en tekstueel van een grote eenvoud, maar door de bijtende ironie sloeg het de spijker op de kop.

* Alles sprak de protestgeneratie vanaf 1965 aan: de keuze om president van het belangrijkste land van de wereld met ‘je’ aan te spreken (hoewel hij elders in het liedje ‘u’ wordt genoemd), het expliciete benoemen van de zinloosheid en gruwelijkheid van de oorlog, de subtiele vermenging van folk- en beatinvloeden.

Boek: Op de vuist – Laurens Ham
Ook interessant: Provo: de ludieke opstand van de jaren 1960