boogbrug geplaatst in Meerhout-Vorst

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst: dit weekend werd de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

* De bouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het vervoer over water te stimuleren.

* De boogbrug werd in het werkhuis klaargemaakt en in stukken over het water naar een montageterrein langs het Albertkanaal vervoerd. De brug is immers te groot om over een grote afstand in haar geheel te vervoeren.

* Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd. Tijdens die voormontage werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd, waarop de brug zal rusten.

* Dit weekend is de gemonteerde stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie ter hoogte van de bestaande brug gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

* De nieuwe brug is op het montageterrein op hoogte gevijzeld. Vanaf zaterdagavond 22u is de brug van het montageterrein naar het ponton gereden met behulp van 4 sets SPMT1-rolwagens.

* Zondagmorgen is het ponton met de brug van het montageterrein richting landhoofden gevaren. Na het roteren is de brug op haar definitieve positie geplaatst. Omstreeks 16 uur lag de nieuwe boogbrug op haar plaats.

“De bouw van bruggen over het Albertkanaal blijft verbazen en spreekt altijd tot de verbeelding. Ook nu weer, hier in Meerhout. Het plaatsen van een brug van 1000 ton staal is precisiewerk en vergt heel wat vakmanschap”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

“De nieuwe brug is 123 meter lang, 18 meter breed en 22 meter hoog, gemeten vanaf het brugdek. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. De werken worden uitgevoerd door de VIA T Albert voor een totaal bedrag van 11,5 miljoen euro.”

* In de komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. De brug krijgt twee rijstroken en vrijliggende afgeschermde fietspaden van 1,75 meter breed. Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug in september 2021 worden geopend voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien voor december 2021.

‘CAPELLEBEEMDEN’ SCHIET AARDIG OP

Stein Voet waagde zich afgelopen week aan enig klim-en vliegwerk en bracht voor u en ons volgende foto’s mee van de werkzaamheden aan Capellebeemden in Klein-Vorst.

Zo te zien schieten ze daar aardig op. Wie een tijdje niet meer in Klein-Vorst passeerde, zal beslist verwonderd zijn van het gestaag groeiende, nieuwe uitzicht van de dorpskern. Deze maand mei zal de facadesteen aangebracht worden. We volgen het op de …Voet.

Ontbinding gemeentelijke jumelagecommissie

De Laakdalse gemeenteraad heeft de ontbinding van de gemeentelijke jumelagecommissie goedgekeurd.  De officiële stedenbanden met Tönisvorst en Jurbarkas blijven behouden.

* Het komt er in de praktijk op neer dat het gemeentebestuur in de toekomst zelf initiatieven zal nemen om de jumelages met Jurbarkas (Litouwen) en Tönisvorst (Duitsland) in ere te houden.

* In het verleden kwamen deze activiteiten tot stand door tussenkomsten van de VZW ‘ELE’ en de VZW ‘Vorsters Verenigingenkomitee’ (VVK) die hiervoor jaarlijkse gemeentelijke subsidies verkregen.

* Deze werkwijze wordt nu stopgezet waardoor de VZW’s geen subsidies meer krijgen.  De gemeentebesturen van beide jumelage-gemeentes zullen hierover officieel in kennis worden gesteld.

weer geen meiboomviering

Normaliter zou vandaag 30 april de meiboom 2021 met veel tralala opgericht worden aan het nieuw gemeentehuis. Om de intussen welbekende coronaregels kan dit Vorsters feest weer niet plaatsvinden. De boom zal zonder feest wel op zijn plaats raken. Maar het is je dat niet.

Omdat het vandaag dus 30 april is, doken we even ons archief in en vonden foto’s van de … uitgeregende editie 2015 aan het oud-gemeentehuis. Het begon mooi , maar de regen was onverbiddelijk. Inzet: de ploeg van 2014.

 

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota.

* Gemeente Laakdal mocht 100 inspraakreacties ontvangen en bereidt samen met IOK ook een motivering voor tegen de uitvoering van een tracé door Laakdal.

* Het GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.

° In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod; twee daarvan doorkruisen Laakdal en impacteren maar liefst 6 woningen en een 200-tal percelen, zowel in woon-, natuur-, landbouw- en bosgebied.

° Het gemeentebestuur organiseerde een informatiemoment voor de gemeentelijke adviesraden (Gecoro, forum ondernemen en forum Landbouw) waarbij een toelichting werd gegeven door het departement Omgeving.

Frank Sels (schepen van Ruimtelijke ordening): “Het gemeentebestuur van Laakdal geeft een ongunstig advies betreffende het voorliggend GRUP leidingstraat. De 2 voorgestelde tracés snijden Laakdal doormidden en brengen onherstelbare schade toe aan mens, natuur en landbouw. We dringen er daarom op aan dat Vlaanderen deze plannen opbergt en eerst onderzoekt of de bestaande leidingstraat ten noorden van de E313 geen alternatief kan bieden.”

* Daarnaast werden ook volgende punten opgenomen in de motivering van het gemeentebestuur:

• Indien het centraal tracé behouden blijft, dan dringt het lokaal bestuur van Laakdal ernstig aan op een uitvoeringswijze waarbij de bufferende functie van de strook tussen E313 en het woongebied niet wordt aangetast of verminderd. Bijkomend onderzoek naar de bufferende functie en leefkwaliteit is noodzakelijk.

• Het zuidelijk tracé doorkruist meerdere waardevolle en zeer diverse natuurgebieden. Het staat vast dat de aanleg een aanzienlijke impact zal hebben op de natuur, biodiversiteit en waterhuishouding in deze gebieden. Gemeente Laakdal vraagt verder onderzoek naar wat die impact is en of en hoe die kan vermeden worden.

Tine Gielis (burgemeester): “De informatiedoorstroming vanuit Vlaanderen werd tot een minimum beperkt. Zo is er geen individuele communicatie gebeurd, enkel met de eigenaars van woningen die plaats zouden moeten maken, aangezien dit niet wettelijk bepaald is in de deze fase van het onderzoek. Op basis van de potentiële impact van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stellen we deze aanpak zeer sterk in vraag.”

BOSMIEREN BOUWDEN NEST

Mieren hebben zich door de evolutie heen kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen en komen wereldwijd voor. Ze zijn een van de meest dominante levensvormen op de bodem. Veel mierensoorten bouwen hun nest in de bodem. Vanmiddag ontdekte Nand Peeters een joekel van een bosmierennest op enkele meters van het nieuwe fietspad Veerle-Averbode. Vooral niet storen, want …dat hebben ze niet graag. Kijk ook in de achtergrond hoe groen het bos wordt. Ondanks de gure wind trekt de lente flink door.

“Sport in ons kot”

“Sport in ons kot” (HET EEPOS)

Het Eepos is een vergunde zorgaanbieder binnen de VAPH-sector.  Vanaf dinsdag 27 april maakt een zeecontainer gevuld met sporttoestellen en spelcomputers een ronde langs verschillende Vlaamse voorzieningen voor mensen met een beperking.

Halte nummer 1: de parking van ons dagcentrum Vogelzang in Laakdal. Onze cliënten kunnen van 27 april tot en met 30 april in hun contactbubbels en volledig coronaproof sporten in deze container.

Eef Berckmans

Coördinator projecten en gebouwen
Het Eepos
013-66 34 16 (Vogelzang Laakdal)

014-56 79 00 (Dagcentrum Geel)
eef.berckmans@het-eepos.be

www.het-eepos.be

Meer info op de site: www.sportinonskot.be

EEn atleet van 89

Milleke Bos is een rasechte pootzak uit ‘den Huithoek’. Een graag geziene man die niemand ooit kwaad deed. Milleke heeft al 89 jaar op zijn teller staan, maar dat zou je niet geloven als je hem ziet stappen en lopen als pakweg een flukse veertiger. Een rasechte atleet.

Twee maal per week in de winter en in de vroege lente wandelt hij een snelle 10 km in de brede omgeving van Vorst. Als het weer straks  beter wordt, trekt ‘de Mil’ zijn korte broek en loopschoenen aan voor alweer twee  wekelijksesessies van elk 13 km iets verder weg.(foto’s boven) Inderdaad, je moet het maar doen.‘De beste manier om van de dokter weg te blijven’, vindt Milleke. De 100 komt in zicht, maar daar houdt hij zich niet mee bezig.

De Mil was/is ook scheidsrechter in het voetbal. Zijn grote carriére maakte hij destijds als lid van Looise. Later floot hij ook amateurmatchen. Milleke is intussen al jaren arbiter in de thuismatchen van ‘De Ware Vrienden’ in Veerle-Heide. Een match zonder de Mil is geen match, oordelen zijn vrienden naar waarheid. Vandaag poseerde hij gewillig voor een paar winterse plaatjes tussen Vorst (Kerk) en de kuil van Wies, zoals we de grote visvijver in Schoot-Tessenderlo noemden, thans in privéhanden. Daar scheidden onze wegen.

6 maanden voedselbedeling

In de strijd tegen armoede startte Laakdal, naast vele andere acties, vorig jaar met een geïntegreerd project voedselhulp waarbij de sociale dienst van het OCMW mensen in nood aanvullend steunt met het leveren van voedselpakketten.

* Dit gaat hand in hand met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen. Ondertussen loopt het project bijna een half jaar en is het tijd voor een evaluatie.

* Via het project voedselhulp worden voedselpakketten met gezonde en verse voeding verdeeld aan mensen in armoede. Het OCMW slaat hiervoor de handen in elkaar met Foodsavers Zuiderkempen en het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

* Deze organisaties voorzien levensmiddelen vanuit voedseloverschotten, overproductie, schenkingsbeurzen en acties van de Europese Unie. Door het verminderen van voedselverspilling maakt Laakdal dus een duurzaam verschil op vlak van armoedebestrijding.

* De afgelopen maanden werd duidelijk dat dit een mooie aanvulling kan zijn op een begeleidingsplan. In totaal ontvingen 114 inwoners voedselhulp. Vanaf de opstart van de voedselbedeling tot en met maart werden er 47 verschillende gezinnen geholpen, waarvan 25 gezinnen met minderjarige kinderen.

* Bij elke bedeling waren cliënten aanwezig die voor de eerste keer langskwamen. De cliënten ervaren de persoonlijke benadering als een meerwaarde. Het werken met afspraken wordt als positief ervaren.

Raf Moons (foto-schepen van welzijn): “De voedselbedeling beoogt in eerste instantie cliënten een ondersteuning te bieden bij hun beperkte beschikbare inkomen, maar wordt ook aanzien als een onderdeel van een begeleidingsplan. Momenteel wordt één keer per maand een voedselbedeling voorzien. Op dit moment bekijken we of we maandelijks nog voor een extra bedeling kunnen zorgen enkel met verse groenten, fruit, zuivel en brood.”

1 2 3 6