Luierbox in Mamadepot

Binnenkort beschikt ook het Mamadepot in het Fortun in Groot-Vorst over een luierbox. Zijn je (zwem)luiers te klein geworden? Heb je (zwem)luiers te veel? Schenk deze aan de luierbox!

Raf Moons (schepen van Welzijn): “Het idee van een luierbox is eenvoudig: luiers zijn duur, voor sommige gezinnen is de aankoop zelfs onbetaalbaar. Via de boxen zamelen we luieroverschotten in om deze vervolgens in samenwerking met ‘Huis van het Kind’ te verdelen onder kwetsbare gezinnen.”

* Op zoek naar een luierbox in Laakdal? Je vindt een inzamelpunt in volgende locaties:

• Gemeentehuis Laakdal
• Sporthal Kwade Plas
• Buitenschoolse Kinderopvang Eindhout & Vorst-Meerlaar
• Consultatiebureau Kind & Gezin Laakdal
• Mamadepot – Het Fortun Laakdal

Gerda Broeckx (schepen van cultuur): “Het Mamadepot is een mooi initiatief waar je leuke tweedehands spullen voor kinderen van 0 tot 18 jaar op de kop kan tikken voor een zacht prijsje. Weldra vind je hier ook een luierbox waar je ongebruikte luiers kan doneren. Het Mamadepot is elke 1e zaterdag van de maand en elke 3e woensdag van de maand van 14 tot 16 u. geopend. Iedereen welkom!”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘t Fortun straks OverKophuis ?

Tijdens de Laakdalse gemeenteraad van dinsdag 23 februari stelde Paul Mondelaers (Groen) voor om de oprichting van een OverKophuis te onderzoeken. Het is een nieuw concept van “jeugdhuis” met veel aandacht voor het welbevinden en de geestelijke gezondheid van jonge mensen. Als het ware een “warme plek voor jongeren” met de aanwezigheid van een professionele hulpverlener.

Paul Mondelaers: “In Vlaanderen zijn nu al 5 OverKophuizen actief.  De overheid heeft nog ruime financiële middelen voor 11 andere klaar.  Er is zelfs de mogelijkheid om antennepunten op te richten in de minder-stedelijke gebieden.  Een unieke kans om de droom van vele jonge Laakdallers waar te maken, een eigen soort van jeugdhuis.”

° Caroline Janssens (N-VA) viel het voorstel meteen bij.  Zij bracht onlangs een bezoek aan het OverKophuis in Genk. Daar zag ze veel jeugdig enthousiasme en een sterke organisatie.

Caroline Janssens: “Ik ben zeker gewonnen voor het idee en heb meteen al een goede plek in gedachte om zo’n OverKophuis in te richten. Gemeenschapscentrum ‘t Fortun in Groot-Vorst lijkt me een uiterst geschikte locatie.  Met de komst van de Wereldwinkel en het Mamadepot waait er al een frisse wind door de leegstaande gebouwen. Zo’n warme plek voor jongeren zou de kers op de taart zijn.”

° Het legendarische jeugdhuis “Den Auwel” in de voormalige Rijkswachtkazerne werd afgebroken bij de bouw van het nieuwe Laakdalse gemeentehuis. Op de Gemeenteraad toonde de meerderheid zich bereid om het idee te onderzoeken.

° Zowel Caroline als Paul wezen op de deadline om een dossier in te dienen. Tegen eind maart verwacht de Vlaamse overheid de aanvragen. 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Digitaal loket kinderopvang

In Laakdal bestaan er heel wat initiatieven die opvang of activiteiten voor kinderen aanbieden. Zie je door de bomen het bos niet meer?

* Het Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunt alle ouders die op zoek zijn naar geschikte kinderopvang. Om deze zoektocht voortaan nog eenvoudiger te maken, investeert het gemeentebestuur in de uitbouw van een digitaal loket.

* Ben je op zoek naar opvang voor jouw kleine spruit in onze regio? Het Loket Kinderopvang gaat samen met jou op zoek naar opvang. Binnenkort kan je je aanvraag voor zowel openbare als private opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar ook digitaal registreren.

 ** Het digitaal loket verzamelt alle opvangvragen voor de 3 gemeenten: Laakdal, Geel en Meerhout. Dat bespaart jonge gezinnen heel wat tijd. Je moet vinden.

Raf Moons: (schepen van Gezin): “Het is inderdaad een win-win. Opvang regelen wordt niet alleen eenvoudiger voor gezinnen. Ook voor ons als lokaal bestuur wordt het makkelijker om de aanvragen te monitoren zodat we korter op de bal kunnen spelen bij eventuele knelpunten. Tot slot wil ik meegeven dat we niemand in de kou laten staan; gezinnen kunnen nog steeds fysiek terecht in het Huis van het Kind of bij hun lokaal aanspreekpunt.”

* Meer info? Je kan het Lokaal Loket voor Kinderopvang contacteren via: Huis van het kind Geel, Laakdal, Meerhout014/56.73.44. OCMW Laakdal – 013.67.01.10

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NETTE LAAKDALSE KERKHOVEN

* Prachtig toch hoe Mo (soms met een beetje hulp van Co) onze kerkhoven netjes soigneert. Niet alleen eind oktober/begin november liggen de graven er pico bello bij, ook pakweg half februari is netheid troef! Bedankt Mo …

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Mamadepot open in Fortun

° Nationaal voorzitster van Ferm Nik Van Gool polste via burgemeester Tine Gielis en schepen Gerda Broeckx naar een mogelijke samenwerking om een ontmoetingsplaats te creëren. Zo gezegd, zo gedaan. Het leegstaande Fortun wordt zo iedere eerste zaterdag – en derde woensdag van de maand omgetoverd in een Mamadepot.

*** Het Mamadepot staat open voor iedereen en is telkens open tussen 14u en 16u.

° Het Mamadepot is een plaats waar spullen voor kinderen en jongeren (tussen 0 en 18 jaar) een tweede leven krijgen. De moeite om eens een kijkje te komen nemen! Bevoegd schepen Gerda Broeckx stelde vandaag bij de opening vast dat er heel wat toffe spulletjes te ontdekken zijn!

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

mamadepot in Laakdal

Kennen jullie het Mamadepot in Laakdal al? Neen? Klik dan meteen op onze facebookpagina :  https://www.facebook.com/mamadepotlaakdal/
.
* We openen woensdag 17 februari in ‘t Fortun. Allemaal welkom tussen 14.00 en 16.00u.
.
* Ben je mama, oma of is er een baby op komst? In een Mamadepot vind je tweedehands kinderspullen tegen een zacht prijsje. Wil je andere mama’s leren kennen? Altijd welkom voor een gezellige babbel.
.
* In een Mamadepot tik je tweedehands spullen voor kinderen van 0 tot 18 jaar op de kop. Heb je nog kinderspullen die je zelf niet meer nodig hebt of gebruikt? Maak er iemand anders blij mee en breng ze binnen in het Mamadepot.
.
* Iedereen is welkom voor een gezellige babbel en om deel te nemen aan een leuke workshop. Doen!
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Laakdal reikt eerste mantelzorgpremie uit

Laakdal is een zorgzame gemeente die blijft investeren in een toegankelijke zorg- en hulpverlening voor iedere inwoner. Vanuit dit oogpunt voerde het gemeentebestuur een jaar geleden een gemeentelijke mantelzorgpremie in. Ondertussen werden maar liefst 230 premies aangevraagd; deze worden kortelings uitbetaald.

Mantelzorg is een vrijwillige hulpverlening aan chronisch zieken, personen met een beperking of hulpbehoevenden uit je directe omgeving: dat kunnen familieleden, vrienden of buren zijn. Burgers die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen hierdoor toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Raf Moons: (schepen van Welzijn): “Mantelzorgers zijn vaak onzichtbare helden, die dag in dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. We waarderen hun inzet enorm. Door het uitreiken van een gemeentelijke mantelzorgpremie geven we deze vrijwilligers een financieel duwtje in de rug.”

De mantelzorgpremie
De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald. De mantelzorgpremie wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende en dit als waardering van de inzet van zijn/haar mantelzorger(s). Deze premie vervangt tevens de sociaal-pedagogische toelage vanaf 1 januari 2020. 

Voor wie?

Voor elke inwoner die zorgbehoevend is en aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  • Als je jonger bent dan 21 jaar moet je beschikken over een attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap OF een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen ( attest via FOD Sociale zekerheid of Kind & Gezin).
  • Vanaf de leeftijd van 21 jaar moet je beschikken over een attest van erkenning van handicap van minstens 12 punten op het criterium vermindering van de zelfredzaamheid afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
  • In beide gevallen moet je op datum van de aanvraag in Laakdal verblijven EN er minstens 1 jaar gedomicilieerd zijn. Je moet ook op regelmatige basis ondersteuning krijgen in je thuissituatie door één of meer mantelzorgers.

Procedure

Je vraagt de mantelzorgpremie jaarlijks aan uiterlijk op 31 december bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier. De premie voor 2021 kan nu dus al aangevraagd worden. De uitbetaling volgt vervolgens in februari 2022.

What do you want to do ?

New mail

ritje klein-vorst

Opgejaagd door de verontrustende berichten van een heus winteroffensief bracht ik vandaag al een informeel bezoekje aan Klein-Vorst. Ook daar was de Laak buiten zijn oevers getreden om, zo leek het toch, vooral een paardenweide buiten gebruik te stellen. Even later zag ik dat men op Capellebeemden al aardig boven de kelderruimten zit. Op het terrein komen kon/mocht niet. Daarom een paar fotootjes door het hek. Afronden fotografeerde ik, een kwestie van smaak, nog maar eens de mooiste gevel van Vorst.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 5