Vejelse Metten 2023

Vejelse Metten 2023 – 2 juli  2023

Nu zondag 2 juli zetten we de zomervakantie feestelijk in met een niet te missen dorpsfeest.

* Er is voor elk wat wils en kinderanimatie voor de jongste bezoekers, met springkastelen en bungeetrampolines. De kinderen kunnen zich ook laten omtoveren tot sprookjesfiguren of superhelden

* Zelf kan je de beentjes losschudden tijdens volgende optredens:

  • 13.30 u.  – 14.30 u: Dansbaar Kidsdisco
  • 15.00 u. – 16.30 u : Rockland
  • 17.00 u. – 18.30 u : Tom De Bie & De Imkers
  • 19.00 u. – 20.30 u : The Waldies
  • 21.00 u –  23.00 u : Funky D

* Om 17u huldigen we de winnaars van de Stappenclash.

Ondertussen geniet je uiteraard van een natje en een droogje op één van de talloze gezellige terrasjes.

* Datum en tijdstip:   Zondag 2 juli vanaf 13u.

Organisatie: De Vejelse Metten komen tot stand dankzij de samenwerking tussen Middenstand Eindhout en Veerle, Forum Sport, gemeentebestuur Laakdal en met de steun van Vlaanderen Feest.


Contactinformatie

WIJN VAN DE ABDIJ …

druk op de rode link en het wonder geschiedt …
.
  Op feestdagen en speciale gelegenheden genieten onze Norbertijnen graag van een lekker glaasje wijn. Noem ze gerust echte wijnkenners!
.
  Zo hebben we twee verschillende abdijwijnen in onze korf: de Abdijwijn Abbaye Fontcaude en de Cuvée Fontcaude. Ze werden geselecteerd door onze gemeenschap van Averbode en zijn allebei te verkrijgen bij Delhaize.
.
  Wist je dat Delhaize per verkochte fles €1 aan de NGO Congodorpen schenkt? Zo helpen we haar acties met Congolese plattelandsgemeenschappen te ondersteunen. 🍷

55 551 personen volgden Laakdalse mis

De jarige Pastor Eric meldt … Vorige zondag hebben , volgens de VRT , maar liefst 55.551 personen naar onze zondageucharistie gekeken. De televisieploeg was tevreden over de hele lijn: proficiat aan u allen!

* Ook de reacties die telefonisch en per mail binnenkwamen zijn zeer lovend: zie aub in bijlage. Maar ook mondeling kregen wij heel wat woorden van dank en waardering.

* Zoals zondag in de kerk gezegd: heel veel dank aan alle medewerkers die vaak urenlang zeer geconcentreerd het beste van zichzelf gaven. Het was een avontuur, maar alles kwam goed en iedereen mag tevreden én fier zijn!

* En nu enkele maanden genieten van de zomer. In september gaan wij dan voor de 3de viering aan de slag.

*** Hieronder vindt u de links naar de VRT-uitzending en naar fotoverslagen. Let op: slechts tot aan het WE te downloaden!

*** Link van de VRT naar de tv-uitzending:

https://wetransfer.com/downloads/703ebd5c3dda18af4c02def664d02cf020230606135555/66e80f2025ad085214cab7fd026af46320230606135617/575067

https://wetransfer.com/downloads/b1685f7f8faf466a596818b007ed17f920230604123431/a06cce0b303eec914fe1a121624f9b1220230604123431/745a80

Kapellen en Kapelletjes in Veerle en Blauberg.

Vrijdagavond 2 april mochten wij in de kerk van Veerle aanwezig zijn bij de plechtige opening van de tentoonstelling over Kapellen en Kapelletjes in Veerle en Blauberg.
.
* Het voorwerp van de tentoonstelling was het huzarenstuk van twee jonge heemkundigen  , Glenn van Meeuwen uit Veerle en Steffie Peetermans uit Herselt die samen 110 kapelletjes inventariseerden in hun beide dorpen.
.
* De tentoonstelling geeft heel veel informatie over die kapelletjes en is te bekijken de hele zomer door , van 3 juni tot 17 september . Hij is gekoppeld aan een prettige zomerzoektocht.
.
* Op 4 juni is hij  nog te bekijken in de kerk van Veerle en tijdens het sluitweekeinde van 17 september eindigt  hij in de kerk van Blauberg, maar……..
.
* Voor de rest van de periode , langer dan drie maanden, staat deze expositie in de kerk van Veerle ~ Heide.
Het is een initiatief dat doet verademen. In Laakdals verband zijn de Veerlese buren meestal Vorst of Eindhout  . Wat kerkelijke samenwerking betreft komt Meerhout daar vaak nog bij .
.
* Wij waren bijna vergeten dat wij buiten dat allemaal nog buren hebben , naaste buren , die mensen van de Blauberg. Daarom komt dit zo fris over.
.
* Wij waren Blauberg en Herselt wel niet helemaal kwijt geraakt. Daar hebben wij het Merodegebied nog voor.
Het was daarom tijdens de opening even naar adem happen , toen er  werd aangehaald hoe in 2004 het Merodegebied werd aangekocht door de Belgische Staat.
.
* Ook heemkundigen kunnen blijkbaar die Belgische staatshervormingen niet meer volgen. Maar wees gerust , er zijn nog mensen in ons midden die die verkoop niet vanop de eerste rij , maar zelfs van aan de onderhandelingstafel hebben meegemaakt.
.
* Tenslotte werd er tijdens de opening ook een beroep gedaan op de aanwezigen  met de vraag dat , indien ze over een of meerdere kapelletjes nog meer wisten , ze dat aan Glenn of Steffie mochten overmaken.Doen , zouden wij zeggen,
.
Louis Vuren

Rivier Grote Laak krijgt oorspronkelijke meanders terug

Vorige week lazen wij en hoorden wij het nieuws over de Grote Laak . De rechttrekking die er meer dan een halve eeuw geleden werd uitgevoerd gaat ongedaan worden gemaakt en de meanders van vroeger worden weer hersteld .
Die oude meanders bestaan nog als afzonderlijke percelen waarvan er een aantal eigendom zijn van de gemeente Laakdal.
Ze zijn daardoor gemakkelijk weer te vinden , maar ze zouden ook anders “vrij eenvoudig” terug te vinden zijn . Dat heeft me iemand ongeveer vijftig jaar geleden getoond. Hij wandelde toen de oude en met aarde en slib dichtgemaakte meanders af met een geigerteller. Dat is een toestel dat de radio-activiteit opspoort. Het was een tijd dat de zorg om veilige lozingen maar pas begon en dat niemand er een goed inzicht in had . Een aantal jaren daarna is er aan die vervuiling en ook aan die radio-activiteit van de Laak hard gewerkt , maar aan de oude meanders is bij mijn weten dan niets gedaan.
Ik wijs daar nu maar op omdat ik hoop dat de initiatiefnemers nu de aarde en andere materie die nu uit die meanders gaat komen zullen wegvoeren naar een speciale stortplaats voor gevaarlijke stoffen , of dat ze die materie minstens onderzoeken .En dus hoop ik dat dit bericht overbodig zal zijn!
LH

DE WINDMOLEN IN VEERLEDORP

Knipsel-dorpsmolen20 januari is de dag dat in Amerika ‘om de vier jaar’ de nieuw gekozen president aan de slag gaat. 

* Maar voor ons is het klassieke stuk van 20 januari de verjaardag van onze vader Georges en … ook wijlen zijn dorpsmolen in Veerledorp. Hopelijk zonder grote protesten van de lezers…Vervloeten zijn immers erg aan molen en molenaars gehecht. Vandaar.

VEERLE-LAAKDAL – Vroeger werd wel eens lacherig gezegd dat de pastoor in zijn kerktoren en de mulder op zijn windmolen de hoogstgeplaatste heren van de gemeente waren .

* Het leven was traag en zag er idyllisch uit . De opkomende welvaart in de jaren 1950 en 1960 veranderde dat beeld helemaal . Zekerheden van honderden jaren oud veranderden in een oogwenk . De moderne tijden waren niet meer te stuiten . Alleen de nostalgie  bleef.

* Boven in de grote balk van het zware houten molengeraamte kon je duidelijk de datum 1798 lezen . Vanaf dat jaar begint de eigenlijke geschiedenis van de molen. Geen benul van wie en wanneer hem eerder bouwde en uitbaatte.

* Vast staat wel dat de dorpsmolen door de Franse revolutionairen onafhankelijk gemaakt werd van herenrechten en verkocht werd aan ene Joannes Verboven met de last om 2 600 zakken graan per jaar te malen .

jos vd meulder* Georges (Jos) Vervloet , de laatste molenaar van Veerle , zou vandaag 20 januari precies 111 geworden zijn ware het niet dat hij 41 jaar geleden de strijd verloor tegen twee fel aangetaste stoflongen en een zwak hart . Echt gezond was malen in die tijd niet in een voortdurende stoffige omgeving zonder afzuigsystemen .

* 20 januari is toevallig ook de dag waarop de nieuwe president van de VS om de vier jaar zijn plechtige ambtsaanvaarding, zeg maar inauguratie, aflegt. Dit jaar dus niet.

* Georges heeft van die merkwaardige dag wellicht nooit weet gehad. Zijn belevingswereld reikte nog lang niet tot in Amerika .

*** Vader stierf in 1982 op de zonnige zondag van 6 juni , D-day in 1945 die het einde van de tweede wereldoorlog een definitief elan gaf . Geboren worden op inauguratiedag en sterven op D-day… de mulder van ‘t dorp wist zijn dagen wel te kiezen. Meer nog, zijn vrouw Theresia werd geboren op 11 november ‘1914’. Bijna geschiedenis (11.11.11).

* Georges was de jongste van de molenaarsfamilie Vervloet die omstreeks het midden van de 19de eeuw eigenaar werd van de Dorpsmolen aan de Tessenderloseweg. Te lang verhaal om hier uit de doeken te doen.

* Vader Victor stierf in 1916 op zijn 48ste aan een hartinfarct . ‘Iets gekregen’ , was toen de simpele uitleg voor zulk indringend feit . Moeder Marie bleef achter met 4 kinderen . Sociale uitkeringen waren er niet . Het werd dus hard werken om brood op de plank te krijgen .

Molenaar vanaf 12

* Jef , met zijn 12 jaar de oudste van de kinderen , verhuisde van de ene dag op de andere van de schoolbanken naar de molen . Hij kende al iets van de stiel maar gelukkig was er molenaar Loffens uit Eindhout om hem helemaal in te wijden in zijn toekomstige broodwinning . De beide families werden en bleven daardoor heel erg goed bevriend .

* Georges , de jongste , was pas 4 toen vader stierf . Op zijn 12de verkaste ook hij op zijn beurt van de school naar de molen . Van dan af gingen Jef en Jos door het leven onder de firmanaam ‘Gebroeders Vervloet’ .

* Werken op een windmolen ziet er idyllisch uit , maar is het niet . Een windmolen hangt immers helemaal af van de natuurelementen . En die willen wel eens grillig zijn . Een windmolen kan niet zonder wind . Als die het overdag laat afweten en ‘s nachts pas begint te blazen, kan je je nachtrust wel vergeten .

* In de zomer geen probleem , wel in de winter wanneer de zeilen eerst moesten losgemaakt worden met emmers kokend water en je constant je handen moest warmen aan het versgemalen, warme meel . In de zomer maalde je met de deuren wijd open , maar als de koude kwam , was die deur de enige bescherming tegen kou en nattigheid. Verwarming was er , buiten dat heerlijk warme meel , niet . Meelstof des te meer.

molen* De Veerlese windmolen is actief geweest tot 1953. Dan namen de elektrische molen op de Heide (foto l) en de dieselmotor in de schaduw van de windmolen zijn plaats definitief in .

* De jonge knaap (Jan Willekens) op de fiets verkeert intussen in hogere NASA-sferen en dweept met vrijwel alles wat ruimtevaart betreft.

P1010101

Bokrijk ?

* De windmolen kon in 1955 naar Bokrijk voor 50 000 BF , maar Jef verzette zich fel . Hij kon zijn houten monster niet missen . Jef overleed echter al in 1960 . Bokrijk had een molen gevonden en de dorpsmolen sneuvelde een eerloze dood in 1965 (foto) .De reus van weleer werd in de volgende jaren in verkapte vormen voortleven in talloze fermettes, symbolen van ‘een zekere rijkdom’ in de zestiger jaren . Het molentijdperk was definitief afgesloten .

* Het oude molenhuis en de nieuwere (1949) maalderij geven tegenwoordig woongelegenheid aan 12 families in de nieuwe sociale woonwijk aan de Tessenderloseweg . Verder herinnert niets nog aan de windmolen van weleer . De molen leeft alleen nog verder in de herinnering van de intussen echt oudere generatie die destijds , tussen het wachten op de gemalen zakken door , de nieuwtjes uit het dorp aan elkaar vertelden onderaan de molentrap .

** Onderstaand versje vond ik nog ergens in een oud, stoffig boekje. Ik kon niet nalaten om het af te drukken.

De Maalder

Zie den maalder , wit bestoven , boven op den molen staan , blozend als een kriek en gezond als een blieksken .
Hoort hoe welgezind hij zijn lustig deuntje zingt .
De wind zit goed , de maalder verdient zijn brood : want ieder boerken zendt hem graan omdat hij zijn stiel zo goed kent .
Hij is gewend aan het zakken dragen en lijdt er niet onder .
Hij laadt ze op de kar of op den wagen en de boer rijdt er blijgezind mede weg .
”Dag maalder .”
“Dag boerken , tot later zoo God het wil en wel smake het brood .”
Werken is gezond en ‘t is daarbij plezant voor die het gaarne doen .  –
Ludovicus V. 1843-

Toegift

* De oudste molen van deelgemeente Veerle, een watermolen bevond zich ca 1 350 op de oevers van de Grote Laak op de grens met Vorst. Besauwen heette toen de plaats die ouderen nog steeds als ‘de brug’ kennen.

* Een andere watermolen lag in Blaardonk langs diezelfde Laak en was eigendom van de abdij van Averbode.

* Toen die laatste ook helemaal vervallen was, werd in Haanven in 1723 een windmolen opgericht door de abdij. Adriaan Meeus was de eerste molenaar. De laatste was Jan-Baptist Onsea.

* De molenaars van Haanven en Dorp waren niet echt concurrenten van elkaar. Integendeel. Ooit was er een huwelijk tussen beiden.

* De molen van Haanven verhuisde in volle oorlog (1942) naar Zittaart , waar hij nog werkte tot eind vorige eeuw. Gelukkig is de nieuwe eigenaar een echte molenvriend. Jammer dat nieuwbouw in de buurt er oorzaak van is dat de wieken niet meer rond te krijgen zijn. Een bezoekje kan nog wel.

*** Broer Herman voegde dit nog toe …

https://youtu.be/iM3BcmqoRi0

Foto boven genomen aan het eind van de jaren 1940.  De dorpsmolen in al zijn glorie. Rechtsboven Georges , kortweg Jos , de laatste molenaar van Veerle in deurgat. De benen boven zijn van Lambert Hermans …hij hing niet aan een touw maar zat in het deurgat. Ik nam de foto met een gevaboxke.

Foto (ingekleurd) genomen vanop de windmolen met zicht op dorp en kerk (wellicht Jef Mertens) – ongekleurd : de naakte molen met een paar jongelui (van toen)

Foto vuurmolen (elektrische-) op Veerle-Heide met de jonge Jan Willekens op de fiets.

ENERGIECRISIS

De energiecrisis roept heel wat vragen op…

… en als lokale politieke partij willen we helpen zoeken naar antwoorden. Daarom nodigt CD&V Laakdal op dinsdag 10 januari een expert uit van Campina Energie.

Wat beweegt er allemaal op de energiemarkt? Wat brengt de toekomst nog? Wat houdt de energietransitie in? Hoe gaan we hier als burgers en als gezinnen mee om?

Zijn er lokale burgerenergiecoöperaties en voor welke subsidies kan men als inwoner van Laakdal op dit moment terecht bij de gemeente.

Deze en nog veel meer vragen krijgen aanstaande dinsdag 10 jan een antwoord in Zaal ’t Fortun, Smissestraat 3 in Groot-Vorst tijdens de infoavond rond ‘Betaalbare energie’.

Aansluitend volgt een presentatie van een Laakdalse energiemeester.

Gratis inkom.            Stein VOET  Voorzitter cd&v Laakdal

Vuren Leest verder 216

J.L. MACHIELSEN bevestigt 1323!!!

Onderpastoor Machielsen heeft heel wat tijd besteed aan opzoekingen in de abdij van Averbode over het zogenaamde patronaatsrecht over de kerk van Veerle .

foto – Onderpastoor Machielsen tussen de mijnwerkers van Veerle

Aan de ene kant zouden er goederen moeten verworven worden om een inkomen voor de pastoor te garanderen , maar vooral zou de abdij dat patronaatsrecht moeten verkrijgen . Dan kan zij ook de pastoors aanstellen

Aan dat thema heeft hij heel wat tijd besteed en hij schrijft er eerder uitvoerig over in zijn “Proeve van geschiedkundig overzicht der gemeente en parochie die VEERLE wordt genoemd.”

Bij de datum 1316 vernemen wij dat dat recht in de handen is van Henricus van Turnhout , kanunnik van Sint-Pieters in Leuven. Deze persoon is ook gekend onder de naam Henricus Pylyser.

Wij gaan hier niet in op de goederen en middelen die in die tijd inderdaad werden verworven . Machielsen somt er een aantal op …

Wel is er ook een vermelding dat in 1316 het patronaatsrecht van Oostmalle en Veerle aan Averbode zou afgestaan zijn door Guido , bisschop van Kamerijk.

Die vermelding wordt echter , ook volgens Machielsen, niet gestaafd met belangrijke documenten , wat met de afstand van 1323 wel het geval is.

Bij het jaartal 1323 noteert hij inderdaad dat het patronaatsrecht van de kerk van Veerle wordt overgedragen door Hendrik van Turnhout aan abt Jan Beckers, ook Pistoris genoemd .

Dat gebeurt op Sint-Michielsdag en in handen van de bisschop van Kamerijk Petrus de Lerico de Mirepeix.

Kort daarop wordt de bisschop verplaatst naar Bayeux zodat de zaak wordt uitgesteld tot 1329!

En inderdaad … in 1329 wordt het patronaatsrecht en de kerk van Veerle overgedragen aan de abdij van Averbode met het recht in de toekomst bediend te worden door kloosterlingen van de abdij van Averbode .

Dat het zo lang geduurd heeft vooraleer die overdracht van 1323 echt werd doorgevoerd ligt enerzijds aan het feit dat de kerkelijke overheid er toch zeker van wou zijn dat er genoeg goederen waren verworven om een pastoor te kunnen onderhouden , maar anderzijds ook aan de poging van een andere abdij uit de buurt , die van Tongerlo, om die zelf ook dat patronaatsrecht in handen te krijgen.

Maar schenker Henricus was er gerust in…toen hij in 1323 met gerust gemoed een procurator aanstelde om die overdracht tot een goed einde te brengen .Wat die uiteindelijk ook gedaan heeft.

En professor Van der Hagen beschouwde die datum als datum van de overdracht … 29 september 1323

Louis Vuren

VUREN kijkt ACHTEROM. 215

2023 – 1323 VEERLE EN AVERBODE ? ! ? !

Op het einde van de vorige eeuw geraakte ik betrokken bij de realisatie van een aantal waardevolle wetenschappelijke publicaties , namelijk het uitgeven van oude kaartboeken van kloosters en abdijen door het Algemene Rijksarchief .

* Tot dan toe werd zo een uitgave mogelijk gemaakt door de bank van de gemeenten , het Gemeentekrediet , maar die hield daarmee op.

* De algemene Rijksarchivaris , Dr Ernest Persoons, overtuigde me dat het verderzetten van wat het Gemeentekrediet niet meer kon doen , een mooie culturele taak voor de provincie zou zijn .

* Daarom ook werd ik uitgenodigd bij de realisatie van het laatste kaartboek in het oude subsidieregime , en dat was dat van Averbode. Wij schrijven 1997.

* Prof em. Herman Van der Hagen van de Leuvense universiteit was de wetenschappelijke samensteller van dat kaartboek en van de wetenschappelijke inleiding en de verdere commentaren erbij.

* Het was  onlangs na de vragen en de twijfels in de Gazet van Laakdal over de ligging van het drieprovinciepunt  nabij de abdij dat ik toch ook eens ging kijken in dat mooie kaartboek of er daarover iets te vinden was . Uiteraard niet over één drieprovinciepunt, want toen bestond er alleen maar Brabant en het “Duitse” Luik.

** En dan gebeurde er iets dat men in het Engels serendipity noemt , je zoekt iets , maar je vindt totaal iets anders dan wat je zoekt , maar dat zeker ook even waardevol is…

* In het boek staan kaarten van zowat alle Averboodse parochiedomeinen uit de periode 1650 tot 1680 en in de commentaar wordt er ook opgesomd wanneer die domeinen werden verworven . Het verwerven van zo een domein was een belangrijke stap om echt een Averboodse parochie te worden .

* Wat dat betreft had de abdij al een parochiedomein in Eindhout vanaf 1252 , afgestaan door Hendrik Berthout.

* Vorst-st-Gertrudis volgde in 1320 , afgestaan door Hendrik van der Galen

* Veerle komt pas als voorlaatste . In 1323 wordt het domein afgestaan door Hendrik van Turnhout kanunnik van Sint-Pieter te Leuven .

** Toen ik dat las , herinnerde ik me dat onderpastoor Lode Joris Machielsen in zijn geschiedenis van Veerle die datum ook had vernoemd , weze het een beetje meer genuanceerd.

* Toch is deze datum interessant omdat hij als enige vermeld wordt door professoren die toch bekende wetenschappers waren , en omdat hij binnenkort precies 700 jaar geleden is.

* Maar daarover binnen enkele dagen iets meer. Dan bekijken wij wat Machielsen schreef.       (Verstuurd vanaf mijn iPad)

Louis VUREN

1 2 3 4