Eindelijk terug buiten …

“Eindelijk terug buiten. Het doet deugd om terug onder de mensen te komen.”, hoorde je gisteren dinsdag uitgelaten aan de tafels in de zomertent op Domein Kasteel Meerlaer, Verboekt.

Kwismaster Mariette Mensch van Viva-SVV animeerde bijna 2 uur alle aanwezigen. Geen verliezers, allemaal winnaars op het einde. En natuurlijk viel ook het gratis streekproevertje (Averbode-peperkoek) in de smaak.

Volgende dinsdag 3 augustus om 14 uur … nieuwe aflevering van Sportivan in de zomertent op Domein Kasteel Meerlaer, Verboekt 115.  Het grote Domein Meerlaer-spel.  Inkom en deelname zijn steeds gratis.

Meer info : Paul (0473/383437)

Ontdek ‘de Merode’ per fiets

Nu ook fietsverhuur op de site van de voormalige stoomzagerij

Door de inspanningen van het gemeentebestuur van Laakdal en de Stichting Kempens Landschap wordt de voormalige stoomzagerij in Laakdal een bruisende site.

Deze parel van industrieel erfgoed wordt omgetoverd tot een toeristische onthaalpoort. Naast de 7 Tuktuks kon je al vanaf 21 juli vanuit de stoomzagerij het platteland van de Merode ook per fiets verkennen.

De oude stoomzagerij van Laakdal

De 19de eeuwse Stoomzagerij Beyens ligt pal in een woonwijk ten westen van het centrum van de Laakdalse deelgemeente Klein Vorst. Sinds eind jaren zestig is de tijd er blijven stilstaan. Dit industrieel erfgoed werd in 1993 als monument beschermd en in 2001 kocht de gemeente Laakdal de zagerij grotendeels aan.

Na een jarenlange leegstand heeft de gemeente het gebouw in eer hersteld en een nieuwe functie gegeven. Om dit proces in goede banen te leiden deed de gemeente beroep op Kempens Landschap.

Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen licht toe: “Met Kempens Landschap hebben we – vanuit onze expertise met andere erfgoeddossiers – steeds mee geijverd voor een goede oplossing voor de stoomzagerij. Het monument moet niet alleen hersteld maar ook ingebed worden in de ruimere regio van de Zuiderkempen en de Merode. Om dat te bereiken, zal er een belevingscentrum komen en worden er naast onze eTuktuks ook fietsen verhuurd.

Verhuur fietsen

Na de restauratiewerken en de inrichting ervan als verhuurpunt van eTuktuks, worden er nu ook dames- en herenfietsen, kinderfietsen, en elektrische fietsen verhuurd. Je kon ze reeds boeken vanaf woensdag 21 juli.

Een ideaal tochtje met familie, vrienden of collega’s. Wie de natuurpracht, erfgoed en stilte van de Merode wil beleven kan zich door het landschap laten leiden met behulp van het fietsknooppuntennetwerk.

Vakantie in eigen land

Tine Gielis, burgemeester van Laakdal, is verheugd: “De samenwerking met Kempens Landschap is opnieuw een schot in de roos. Samen realiseren we een zinvolle herbestemming en waardevolle toeristische ontsluiting voor de streek. De coronacrisis heeft ons weer naar buiten, de natuur en de stilte in, gebracht. Een fietstocht is de ideale mogelijkheid om van onze nieuwe vrijheid te profiteren.”

Interesse?

Ook zin om deze zomer het platteland van de Merode te ontdekken en te beleven? Op www.merodefietsen.be vind je meer info en kan je meteen een fiets boeken. De verhuur startte reeds op woensdag 21 juli.

KERKHOVEN IN HARTJE ZOMER

Kerkhoven werden vroeger vooral bezocht in de weken voor en na Allerheiligen , rond 1 november dus. Dan werden de grote grafstenen gepoetst , bloemen aangezeuld en op 1 november liep het storm om zich te komen vergapen op al dat moois.

In de 21ste eeuw is daar nog weinig van terug te vinden. Overleden mensen worden, op enkele uitzonderingen na, niet langer in een houten kist in de aarde gebracht. Ver-assen is nu de gewone gang van zaken. Muren en urnevelden hebben de zerken stilaan verdrongen.

De kerkhoven worden tegenwoordig het ganse jaar door bezocht. Op een begraafplaats is men zelden alleen. Onze Laakdalse kerkhoven ondergingen de laatste jaren een grote renovatie. Dodenakkers werden wandelparken. Overleden mensen blijven meer dan ooit tevoren deel uitmaken van onze leefwereld.

Om het vlak bij mijn deur te houden , neem ik Veerle als voorbeeld. Laat u een beetje leiden door een paar prentjes uit de avonduren …

DE POMP IN VEERLE

In het midden van de dorpskom van deelgemeente Veerle staat nog steeds een dorpspomp. Midden de voormalige pensenpoel. Die pensenpoel diende vroeger voor brandbestrijding en als drenkplaats voor het vee.

° Alleen de bewoners van het dorp konden van het pompwater genieten. Mensen die verderaf woonden hadden immers niet de nodige transportmogelijkheden.

° De pomp kwam er destijds op vraag van vele dorpsgenoten. Mensen die in of aan de rand van de dorpskom woonden en thuis niet konden beschikken over drinkbaar water. Nochtans had vrijwel ieder huis zijn eigen waterput. Over de hygiëne van toen zullen we het maar niet hebben

° De pomp is nu helemaal passé, niet meer geschikt voor die taak. Ze bleef wel staan als blijvende herinnering aan de tijden van toen en … omdat ze een mooi dorpsmonument is. Kijk maar wat er allemaal rond de pomp kan gebeuren…

( foto’s uit 2010 – herdenking 100 jaar kerkbrand – Clem – Saskia VG – ikke))

EN OP ONMIDDELLIJK VERZOEK …meer foto’s van 100 jaar herdenking kerkbrand – alleen met de pomp erbij!

DE VISIE VAN VUREN 175 !

De soldaten van Napoleon ( vervolg en slot )

 

We wisten het wel ! Niemand in Laakdal heeft gevonden waar dat geheimzinnige Rintouthain ligt, want zo staat het in de opsomming van de gemeenten geschreven met een i.

Wel , bij nader toezien weten wij nu dat daarmee de verdwenen gemeente Eindhoutham bedoeld werd. Het is weer een mooi voorbeeld van hoe iemand zijn dorp noemde in het dialect en hoe de Franse administratie daar een Franse schrijfwijze aan vastknoopte , waar zij verder ook niets konden van maken.

In Eindhoutham woonde soldaat Proost Pierre Josef.

Hij is overleden in het militair ziekenhuis van Rennes aan koorts op 14 april 1809 , op dat moment was die gemeente Eindhoutham ook al afgeschaft , denk ik . Het eigenaardige is dat hij ex- militair wordt genoemd en dat hij op 28-jarige leeftijd is gestorven. Op het moment van zijn dienstname bestond zijn gemeente waarschijnlijk nog wel!

In die oude militaire overlijdensakten worden er nog 3 andere soldaten uit Eindhout genoemd:

Biekenberg Jean , die overlijdt op 26 Messidor van het jaar XII. ( 15 juli 1804)

En dat in het militaire hospitaal van Utrecht.Hij overlijdt zoals de meesten aan koorts en is dan 24 jaar.

Verrijdt Antoine overlijdt ook aan koorts op 13 augustus 1812 in het Heilige -Geestziekenhuis in Verona.

Jansens Henri , uit Eintahl (?) sterft in het militaire hospitaal van Osnabrück op 4 september 1813.

 

En tenslotte uit Vorst in het Twee Nethendepartement staan er een groot aantal overlijdens vermeld, de dorpsnamen die wij ook bijkomend hebben onderzocht omdat ze er waarschijnlijk ook Vorst mee bedoelen zijn  Feuste , Fost , Voorst , Vorth , Vortz, Vost en Voste….

Hier volgt de lange lijst .Wij gaan beginnen met die

Goos Louis , omdat diens naamgenoot uit Veerle ook al een speciaal geval was.Deze Goos stierf op 14 mei 1813 van uitputting (!) in het militair hospitaal van Wesel . Hij was 20 jaar en vaandelvluchtige , dat betekent dat hij tijdens zijn diensttijd er vandoor was gegaan. Eigenaardig is dat hierbij vermeld staat : zoon van Frans en Anna Elisabeth Dauwen. Met die gegevens moet dit eigenaardige overlijden toch wel lang onderwerp van verhalen  geweest zijn.

Reijnders Norbert ,is eveneens een vaandelvluchtige tot dwangarbeid veroordeeld , en hij overlijdt op 19jarige leeftijd in het burgerziekenhuis van Luxemburg.

Celen Pierre daarentegen is een gewone soldaat die sterft in het militair hospitaal van Hamburg aan koorts en dat op 10 november 1811.

Geijssels Pierre sterft als 21-jarige in het militaire hospitaal van Bayonne, hier wordt ook vermeld dat hij de zoon is van Adriaan en Elisabeth Seeuws.

Hier ook wordt weer vermeld als doodsoorzaak “koorts”.

Sommers Jean Stanislas , overlijdt ook aan koortsen op 17 april 1807 in het ziekenhuis van Fordon.

Van Roy Constantin sterft in het jezuietenziekenhuis van Salamanca aan koortsen op 13 februari 1811.

Rutten Marcel , overlijdt in het militair hospitaal van Middelburg op 30 juni 1811 , ook aan koorts.

Deswert of Diswert Adriaan , is de derde Vorstenaar die tijdens zijn legerdienst gaat lopen en wel uit het algemeen Depot in Rijsel . Hij sterft in het militaire hospitaal van die stad op 10 maart 1814 . Doodsoorzaak is diarree!!

Van Nijlen Charles , of Vanijlen. Hij sterft in het militaire ziekenhuis van Glogau op 7 februari 1809 . En hier is de reden : een sabelsteek in zijn borst!

Rayonen Frédéric is van Vorth , daarom wordt hij ook aan Vorst toegewezen .Op  30 april 1807 overlijdt hij wegens koortsen in het ziekenhuis van Osterode .Hier plaatsen wij ook ,wegens de familienaam, een vraagteken bij.

Fienen Jean Baptiste overlijdt in het militaire hospitaal van Luik op 25 mei 1808 . De reden is ook weer koorts.

Koesterman Henri is deserteur , hij is 23 jaar wanneer hij sterft op 11 december 1813 in het ziekenhuis van Luxemburg.

En de laatste die wij vonden is Janssens Henri , die korporaal was en op 27 september 1813 overleed aan zijn verwondingen in het militaire hospitaal Arsenal in Dresden.. Aan de datum is terug te vinden aan welke grote slag hij deelnam maar blijkbaar niet met goed gevolg.

Dat was datgene wat mensen uit onze gemeente te maken hadden met Napoleon. En zo speelt internationale geschiedenis zich ook vlak bij de deur af.

Louis Vuren

FELIX VANBEL STOPT ERMEE

Felix Vanbel (CD&V) stopt als gemeenteraadslid en geeft de fakkel door aan Annelies Van Sweevelt. Vanbel kan terugblikken op een mooie politieke carrière. In 2012 stelde hij zich voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en werd onmiddellijk verkozen.

Tijdens de vorige legislatuur zetelde Felix als voorzitter van de gemeenteraad. Vanuit zijn ervaring als ziekenhuisdirecteur nam hij steeds een verbindende rol op als voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de stuurgroep integratie OCMW/gemeente. Mede dankzij zijn inzet kwam het nieuwe gemeentehuis tot stand. Daarnaast is het werk van Felix ook blijvend zichtbaar op vlak van sport, erfgoed en cultuur.

Felix blijft mee bouwen aan een bruisend Laakdal. Hij blijft zich inzetten als voorzitter van het centraal kerkbestuur, voorzitter van de kerkfabriek Groot-Vorst, bestuurslid van de toneelvereniging Plansjeetrappers, secretaris van Voetbal Excelsior Vorst en medewerker Klompenmuseum. “We appreciëren het engagement van Felix enorm en zijn ervan overtuigd dat we hem nog vaak zullen ontmoeten in het verenigingsleven” , aldus burgemeester Tine Gielis.

Felix Vanbel:  “Mijn politiek engagement is steeds uitgegaan van de bekommernis op een goede wijze in te spelen op de noden en behoeften van de bevolking van Laakdal. Ik wil iedereen van harte danken voor de geboden kansen en het genoten vertrouwen. Met grote fierheid mag ik terugblikken op de succesvolle en snelle realisatie van het nieuw administratief centrum van Laakdal waarbij tevens de integratie van het OCMW in de gemeente werd gerealiseerd en waarbij het dorpscentrum van Groot-Vorst in een nieuw historisch verantwoord kleedje werd gestopt en een mooi evenementenplein werd uitgebouwd.”

 

Stein Voet (Voorzitter CD&V Laakdal): “Ik heb het volste begrip voor de beslissing van Felix en wens hem alle succes met de andere projecten waarin hij trekkende kracht is. Ik mocht Felix als afdelingsvoorzitter opvolgen en bewonderde zijn dossierkennis  en zijn rustige en diplomatische manier om moeilijke dossiers toe te lichten. Felix was een voorbeeld.”

* Het ontslag van Felix brengt enkele verschuivingen met zich mee. Zo werd Annelies Van Sweevelt  (L) voorgedragen als lid van de Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Stein Voet zal haar opvolgen in het Bijzonder Comité.

Veerle in 1219

In 1948 gaf de provincie Antwerpen de oorkonden van de abdij van Tongerlo in gedrukte vorm uit, zodat ze voor iedereen leesbaar zouden zijn.

IMG_1690° Daarin staat onder het jaar 1219 een oorkonde waarin voor het eerst de dorpsnaam Veerle voorkomt, voor zover we nu weten . Ze handelt over een overdracht van goederen van het kapittel van Bierbeek aan de toen nog relatief jonge abdij van Tongerlo.

° Er bestaat ook een document van het jaar  1220  in het Algemeen Rijksarchief met vermelding van de dorpsnaam Veerle.

De jongeren die Latijn leren , kunnen op deze tekst al eens oefenen.

IMG_1693 IMG_1691

Betekent dit dat Veerle dan “gesticht” is?

* Helemaal niet , daarom schrijven we “voor zover we nu weten “ , want in 1219 is Veerle blijkbaar al een goed georganiseerd dorp. De meier B. Is zelfs een soort getuige bij de transactie.

Deze vermelding in 1219 is de oudste die in het vermaarde Toponymische woordenboek (1960) van M. Gijsseling vermeld staat.

* De taalkundige heeft voor dat werk zoveel archieven geraadpleegd en bestudeerd dat hij er een oogkwaal aan overhield , maar een groep belangrijke archieven heeft hij niet bestudeerd , namelijk die van het bisdom Kamerijk , waartoe Veerle al enkele eeuwen behoorde.

Wij zijn er van overtuigd dat een studax die zich daarin zou verdiepen nog oudere vermeldingen zou kunnen vinden.

** Wat Gysseling wel vond aan Veerlese plaatsnamen uit die tijd , maar dan via familienamen , Makerle (later Makel) en Hanevenne (later Haanven).

* Deze twee toponiemen zullen tot zeer lang in de vorige eeuw , samen met Dorp en het piepjonge Heide , de namen blijven van de vier Veerlese wijken. (LH)

STAND DER LAKEN

De Laak, waarnaar onze fusiegemeente gedoopt werd, is al jaren een zwaar verontreinigde rivier. Dat weten we allemaal. En dat werd al bij herhaling kenbaar gemaakt bij de bevoegde instanties. Zonder veel reactie. Gisteren fotografeerden we achter Vorst-kerk, op de bruggen van de Eindhoutseweg, in Blaardonk en aan de monding in de Nete. Kijk en lees de commentaren van … vorig jaar. Nog steeds van toepassing.

° De Laak is vooral vervuild met zware metalen als arsenicum en cadmium en chloriden, waarvan de grootste vervuiling afkomstig is van Tessenderlo Chemie.

° Al langer dan de jaren zeventig was geweten dat het bedrijf Tessenderlo Chemie in Tessenderlo afvalwater loosde in de Grote Laak en de Winterbeek.

° Om het afvalwater met hoog zoutgehalte van Tessenderlo Chemie af te voeren werd in de jaren 70 de Smeerpijp Limburg-Antwerpen gebouwd. Door de lozing in de Laak en de Winterbeek waren die beken in brak-water-riviertjes veranderd.

°° De Smeerpijp werd echter nooit voor afvalwater gebruikt en de lozingen gingen nog heel lang door.

° In de jaren 90 werden inspanningen gedaan om de lozingen te beperken zodat deze onder de normen vielen. Een ‘optimale’ zuivering van het lozingswater zou echter niet economisch rendabel zijn.

° Reeds in 2001 konden we lezen dat de Grote Laak de negende meest vervuilde rivier van Vlaanderen is. En ook nu… 20 jaar later… is dat nog steeds zo.

°° Op bovenstaande foto’s is een vrij helder Blaardonk (?) te zien. Er is wier (foto) en Mia Van Hirtum heeft er reeds vis gezien. Ik stop daar vaak maar ik heb nog nooit een visje opgemerkt.

** Opmerkelijk is wel dat de Laak over vrijwel zijn ganse lengte bruin kleurt, behalve in Blaardonk… Misschien is de verklaring daarvan dat de Kleine Laak even voordien in de Grote Laak loopt en … dat het water van die Kleine Laak erg helder is, want niet bezoedeld door de chemique van Looi. Hopen maar dat er nog lang water in die kleine beek blijft staan…

° Voormalig minister van leefmilieu Joke Schauvliege plaatste de sanering van de Laak, die wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, terug op de agenda.

° Minister van Leefmilieu, Zuhal Demir drong er intussen op aan om snel werk te maken van de sanering van de waterloop.

° De foto’s laten vooral in Blaardonk nog wat leven zien. Toch dreigt de rivier deze zomer over de ganse lengte helemaal groen overwoekerd te worden. Dat belet niet dat de gemeente, positief als men daar blijft, weer voor fleurige bloemetjes heeft gezorgd op de bruggen!

’t Fortun kloppend dorpshart

Nieuw kloppend dorpshart in ’t Fortun!

Er blaast een frisse wind door ’t Fortun in de Smissestraat Vorst-Centrum. In 2020 werd er hard gewerkt aan een make-over. Het café en de grote zaal werden opgeknapt, geschilderd en heringericht.

° Onder impuls van het vrouwennetwerk Ferm, het lokaal bestuur van Laakdal, subsidies van LEADER, vrijwilligers en verenigingen gaan we terug naar de kern van ‘t Fortun : een thuis en ontmoetingsplek voor en door de inwoners en verenigingen van Vorst-Centrum.

‘t Fortun  …werkt aan een mix van diensten, voorzieningen en activiteiten.

° In ’t Fortun kan men terecht met de organisatie van eetfeesten, vergaderingen en cafémomenten.

° Graag willen we alle inwoners van Vorst-Centrum laten deelnemen aan allerhande activiteiten.’t Fortun kreeg een eigen website: www.fortunlaakdal.be.

° Met de ruime feestzaal, vergaderlokalen en het gezellige café is ’t Fortun de ideale locatie voor je feest of bijeenkomst. 

’t Fortun bundelt sinds 2021 al heel wat dienstverlening voor onze inwoners.

Koffiebar ’t Kleine Geluk

Woensdag en vrijdag – 11.00 u. – 16.00 u.

Het Eepos opent koffiebar ’t Klein Geluk.  Je kan er terecht voor een lekkere tas koffie, al dan niet vergezeld van een lekkernij. We startten reeds met het terras en een takeawayformule op vrijdag 21 mei 2021.

Wereldwinkel

Woensdag en zaterdag – 12.00 u. – 17.00 u.

De OXFAM-wereldwinkel verkoopt, naast het traditionele fairtrade gamma hedendaagse producten met oog voor ecologische duurzaamheid.

Buur Natuur

Dinsdag – 16.00 u. – 19.00 u. (mits bestelling)

Kraakverse lokale producten kan je afhalen of thuis geleverd krijgen. Je kan wekelijks t.e.m. zondag online bestellen op www.buurnatuur.be

Mamadepot Laakdal

Maandelijks de eerste zaterdag en derde woensdag – 14.00 u. – 16.00 u.

° Het Mamadepot, sinds 17 februari aanwezig in ’t Fortun , verzamelt en verkoopt herbruikbare kinderspullen voor koters van 0 tot 18 jaar.

Alles wordt verkocht aan kleine prijsjes en voor mensen die het financieel moeilijker hebben aan sociaal tarief.

° Heb je zelf kindermateriaal dat je niet meer gebruikt; alles is welkom wat nog netjes en in orde is.

° Word je mama/papa, zoek je nog een leuk geschenk voor je nichtje of het zoontje van je vriend?

° Word je oma/opa en wil je wat reserve aan kindermateriaal bij je thuis? Dan is het Mamadepot Laakdal de plek waar je moet zijn!

°° Voor de kinderen is er een speelhoek voorzien zodat mama/papa rustig kan winkelen. Af en toe worden er ook workshops aangeboden.

Voedselbedeling OCMW Laakdal

Maandelijks 2de dinsdag van de maand

° Maandelijks bedeelt de sociale dienst van het OCMW voedselpakketten aan mensen die het financieel moeilijker hebben. Het OCMW werkt samen met Foodsavers Zuiderkempen en het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD).

°°° In totaal ontvingen 114 inwoners voedselhulp. Vanaf de opstart van de voedselbedeling tot en met maart werden er 47 verschillende gezinnen geholpen, waarvan 25 met minderjarige kinderen.

Ruimte voor muziek

Op de tweede verdieping van het gebouw hadden de muziekschool en de fanfare voor de komst van Ferm al hun vaste stek in ’t Fortun. De Academie Muziek Woordkunst-Drama & Dans heeft er een Laakdalse afdeling met dagelijkse lessen.

Initiatieven van verenigingen

Koffie en Koek

Gelijktijdig met de maandelijkse voedselbedeling wordt er een koffie en koek-moment georganiseerd in het cafeetje van het ‘t Fortun.

° Organisatoren zijn Wakkerdal en Houvast-Welzijnsschakel.

Deze mensen kunnen tussen 14.00 u. en 16.00 u. langskomen om een babbeltje te doen, een kleine activiteit bij te wonen en natuurlijk gratis een tas koffie en een stukje cake/taart te eten.

Tijdelijke activiteiten

Blokpunt ’t Fortun

Tijdens de periode tussen 17 mei en 27 juni kunnen de Laakdalse studenten weer terecht in het Blokpunt in ’t Fortun in Vorst-Centrum om er in stilte te studeren.

° Na het succesverhaal in de vorige blokperiode in januari werd het initiatief positief geëvalueerd door de jeugdraad. Er zijn een 20-tal vrije plaatsen.

° Er kan gestudeerd worden in studieblokken tussen 8.00 u. en 22.00 u.  Op dinsdag kan dit enkel in de voormiddag van 8.00 u. tot 12.00 u. omwille van ‘Buur Natuur’.

° Het is nu ook mogelijk om zaterdag en zondag te komen studeren. Uiteraard is dit gratis en wordt er voorzien in beschermingsmaatregelen, gels en Co.

1 2 3 6