De West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (1621)

Het West-Indisch Huis in Amsterdam, voormalige hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie – Foto: CC/S Sepp

Op 3 juni 1621 werd de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie (WIC) opgericht.

* Het octrooi gold voor de handel en scheepvaart op Afrika zuidelijk van de Kreeftskeerkring, op Amerika en op de eilanden in de Atlantische Oceaan, gelegen tussen de twee meridianen, getrokken over Kaap de Goede Hoop en het oostelijke uiteinde van Nieuw-Guinea. Kort gezegd de westkust van Afrika zuidelijk van de Kreeftskeerkring, de oostkust van het continent Amerika en de Caribische eilanden.

* En daarmee had de West-Indische Compagnie dus het monopolie in de Nederlanden op de trans-Atlantische slavenhandel.

WIC

* Het idee voor een West-Indische Compagnie speelde al langer. Maar de oprichting werd pas in 1621 na het Twaalfjarig Bestand met Spanje een feit.

* Het doel was winstgevende handel in het Atlantische gebied en de Spanjaarden beroven van hun voornaamste inkomensbron. De West-Indische Compagnie had het recht een krijgsmacht te hebben, bondgenootschappen te sluiten en koloniën te stichten.Lees ook: West-Indische Compagnie

Verder op 3 juni:

 • 1880Alexander Graham Bell gebruikt zijn fotofoon voor de eerste keer om een draadloos telefoongesprek te verzenden.
 • 1920 – Als uitvloeisel van het Verdrag van Versailles wordt in Duitsland de dienstplicht afgeschaft.
 • 1937 – De Engelse ex-koning Eduard VIII trouwt met zijn grote liefde Wallis Simpson en doet daarmee afstand van de troon.
 • 1973 – Tijdens een luchtvaartshow bij Parijs stort een Russische Toepolev Tu-144 neer. Er vallen vijftien doden, onder wie zes bemanningsleden.
 • 2006 – Montenegro verklaart zich officieel onafhankelijk van Servië.

ZONNEPANELEN

Laakdal plaatst samen met Campina Energie in totaal 210 zonnepanelen op de gemeentelijke werkplaatsen noord en zuid, de stoomzagerij, het Eepos en de OCMW-keuken/dagcentrum.

De sociale woonmaatschappij ” de Zonnige Kempen ” gisteren ten grave gedragen ! VUREN 225.

Gisteren rond half 12 in de voormiddag vergaderden er een aantal aandeelhouders van de Zonnige Kempen in de vergaderzaal van het Torenhof in Tongerlo .Zij beslisten , in de handen van een notaris , dat op dat ogenblik de bouwmaatschappij ophield te bestaan .
In december van dit jaar zou de maatschappij 60 jaar zijn geworden.
Zij was actief in 11 Kempische gemeenten , was de jongste maatschappij van Vlaanderen , maar had in de periode van haar bestaan de meeste sociale woningen gebouwd.
In Laakdal was zij actief in Veerle en in Eindhout.
De Zonnige Kempen werd boven de doopvont gehouden in december 1963 . Dat was nog een geruime tijd voor de fusie van Varendonk met Veerle ( 1971).
Een aantal burgemeesters van kleinere gemeenten , waar nog nooit enige sociale huurwoning werd gebouwd, kwamen dan bij elkaar samen met het
Arrondissementele ACW en besloten samen kapitaal bijeen te brengen om ook sociale huurwoningen te bouwen , net zoals dat mogelijk was in grotere gemeenten .
Het duurde daarna nog een aantal jaren voor de eerste woningen klaar waren . Eindhout was dan ook Veerle nog voor , en had reeds woningen op het einde van de jaren 60. In Veerle werd de eerste realisatie die van het eerste deel van Kerkeveld , begin van de jaren 70 .
“En hoe zat het met Vorst ? “, hoor ik de nieuwsgierige lezer vragen .
Vorst had niet gewacht op dat initiatief en was tevoren al lid geworden van de oudere Geelse Bouwmaatschappij .
En ook die heeft gisteren vrijdag opgehouden te bestaan .
Want in de namiddag zijn de voormalige Geelse Bouwmaatschappij , de Zonnige Kempen, de maatschappij van Herentals -Olen , de Kleine Landeigendom en twee sociale huurgenootschappen ingestapt in een nieuwe alomvattende Kempische woonmaatschappij die
de naam kreeg “LEEF GOED ” .
Al de voormalige maatschappijen met hun hebben en houden , behalve de Zonnige Kempen .
Die heeft moeten afscheid nemen van vier van haar trouwe partners….. van Zandhoven , Berlaar , Nijlen en Booischot omdat de Vlaamse Regering vond dat die niet Kempisch waren !??
Volgens die Vlaamse wijzen zijn alleen de gemeenten van het arrondissement Turnhout Kempisch en de andere dus niet.
En zeggen dat de succesvolle vereniging Kempens Landschap haar zetel in Heist-op-den-Berg heeft ……
Al bij al zal het wel zeker zijn dat de nieuwe algemene Zuid-Kempische woonmaatschappij veel meer slagkracht zal hebben ….. op voorwaarde dat de Vlaamse voogdij haar niet vleugellam maakt , en wensen wij haar , met pijn in het hart om het verdwijnen van Zonnige Kempen , zeker een heel mooie toekomst toe !
Louis VUREN

PS Hoe Vlaanderen de situatie heeft aangepakt in de zogezegd niet Kempische gemeenten is een verhaal apart….voor een van de dagen … wanneer wij nog eens willen lachen ……

‘op wandel met Tine’

Themawandelingen  voor alle Laakdallenaars

Met onder andere de Vejelse Metten, de Bierfeesten, het Zomerpodium en de Boerenkermis zijn er weer tal van Laakdalse evenementen om naar uit te kijken. Tussendoor plant cd&v Laakdal nog twee kleinschalige initiatieven om kennis te maken met enkele verborgen parels in onze gemeente tijdens twee themawandelingen.

Cd&v organiseert

De eerste staat donderdagavond 6 juli gepland. Er wordt gewandeld door het Trichelbroek en maken kennis met het nieuwe knuppelpad en ontdekken welke impact het Sigmaplan heeft op de omgeving. Start om 18u30, en aankomst bij de Grond- en Loonwerken Aerts (Trichelhoek 7A).

Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. Goesting in een Laakdals terrasje na afloop is mooi meegenomen. De wandeling is ook haalbaar voor kinderen en buggy’s.

Op 22 augustus staat de wandeling in het teken van honden en zal een hondenfluisteraar de wandeling mee begeleiden. 

Slag bij Nieuwpoort

Slag bij Nieuwpoort (1600)

Zicht op de Slag bij Nieuwpoort door Pauwels van Hillegaert, met linksonder legeraanvoerder Maurits van Oranje

Op 2 juli 1600 vond de beroemde Slag bij Nieuwpoort plaats. Maurits van Nassau (1567-1625) (de zoon van Willem van Oranje) was er door de Staten-Generaal op uitgestuurd om het kapersnest Duinkerke te veroveren, omdat de opkomende Hollandse koopvaardij veel last had van de kapers die in Spaanse dienst waren.

* Generaal Maurits had zelf weinig zin om naar Duinkerke te gaan, maar hij ging toch. Hij had niet alleen de opdracht het kapersnest te veroveren, hij moest ook het door de Spanjaarden belegerde Oostende ontzetten.

* Terwijl Maurits onderweg was naar Duinkerke werd hij verrast door het Spaanse leger. Op het nippertje wist hij uiteindelijk een dreigende nederlaag om te zetten in een overwinning.

Maurits tijdens de Slag bij Nieuwpoort (Hendrick Ambrosius Packx)

* De Slag bij Nieuwpoort zorgde er onder meer voor dat de relatie tussen prins Maurits en raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt, die hem tegen zijn zin naar Duinkerke had gestuurd, nog verder verslechterde. Het kwam nooit meer goed tussen de twee. In het conflict van de remonstranten en contra-remonstranten stonden de twee lijnrecht tegenover elkaar.

* In 1619 verleende de Staten-Generaal een dictatoriale volmacht aan Maurits. Die liet toen zijn belangrijkste tegenstanders arresteren. Onder hen ook Johan van Oldenbarnevelt. Hij werd op 12 mei 1619 wegens land- en hoogverraad ter dood veroordeeld.

Meer Vaderlandse geschiedenis
Lees ook: Executie van Johan van Oldenbarnevelt (1619)

Verder op 2 juli:

 • Leger des Heils
  Leger des Heils

  1865 – William Booth richt The Christian Mission op. Dit wordt later het Leger des Heils.

 • 1881 – President James Garfield van de VS wordt neergeschoten door Charles J. Guiteau.
 • 1900 – Eerste vlucht van een zeppelin, bij Friedrichshafen, Duitsland.
 • 1937 – Pilote Amelia Earhart verdwijnt spoorloos boven de Stille Oceaan.
 • 1990 – 1426 pelgrims komen om in een voetgangerstunnel tijdens de hadj in Mekka.
 • 1994 – De Colombiaanse voetballer Andrés Escobar wordt in Medellín doodgeschoten omdat hij tijdens de WK-eindronde 1994 in eigen doel had geschoten en Colombia daardoor werd uitgeschakeld.

eerste postzegels in België

De eerste postzegels in België (1849)

De eerste Belgische postzegel

Op 1 juli 1849 werden er voor het eerst postzegels uitgegeven in België. Het ging om twee postzegels van 10 en 20 cent met daarop de beeltenis van koning Leopold I.

* Deze eerste zegel was ontworpen door de Belgische kunstenaar Charles Baugniet (1814-1886), naar een schilderij van Liéven De Winne. De postzegels waren bedoeld voor het binnenlandse postverkeer.

* In België gaf men eerder postzegels uit dan in Nederland. De eerste Nederlandse postzegels verschenen in december … 1851.

Meer artikelen over historische postzegels

Nederlandse postzegel van 5 cent uit 1852
Verder op 1 juli
 • Charles Darwin
  Charles Darwin
 • 1858 De evolutietheorie van Charles Darwin en Alfred Russel Wallace wordt gepubliceerd door de Linnaean Society van Londen.
 • 1862 – Stichting van de Russische Staatsbibliotheek in Moskou.
 • 1903 – Vertrek van de eerste Ronde van Frankrijk.
 • 1963 – De postcode wordt geïntroduceerd voor post in de VS.
 • 1987 De Europese Akte treedt in werking.
 • 1997 – Groot-Brittannië geeft Hongkong terug aan China.
 • 2000 – Ingebruikname van de Sontbrug, vaste verbinding tussen Denemarken en Zweden.
 • 2008 – Invoering van een algemeen rookverbod in de Nederlandse horeca.