HEUGLIJKE GEBEURTENISSEN

Historie van 17 november

1869: opening van het Suezkanaal

  • Het Suezkanaal werd geopend.Het kanaal verbindt de Rode Zee met de Middellandse Zee. Het kanaal heeft geen sluizen omdat de verbonden zeeën hetzelfde niveau hebben. Een tocht door het kanaal duurt elf tot zestien uur. Het Suezkanaal is erg belangrijk voor de internationale handel. Voorheen moesten schepen uit de Atlantische Oceaan rond het Afrikaanse continent varen om de Indische Oceaan en verder  te bereiken. Door het Suezkanaal was dat niet meer nodig.
  • 1989: fluwelen revolutie in Tsjechoslowakije
  • In Tsjechoslowakije vond een fluwelen revolutie plaats. Een revolutie waarbij geen of bijna geen bloed vergoten wordt.
  • Het communistische regime kwam ten val in de nasleep van de val van de Berlijnse Muur. Dat deze revolutie geweldloos kon plaatsvinden, was te danken aan de Russische president Michael Gorbatsjov die absoluut geen troepen naar Praag wou sturen.

Salah Abdeslam kreeg levenslang

Salah Abdeslam werd veroordeeld tot een levenslange celstraf zonder de mogelijkheid om ooit nog vrij te komen, voor zijn aandeel in de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 , 7 jaar geleden en bij vele lezers wellicht ook vergeten. Toch even het geheugen opfrissen…

* Tot dat strenge oordeel kwamen de rechters van het assisenhof in de Franse hoofdstad na een proces dat zo’n 10 maanden duurde. Met Abdeslam stonden nog 19 anderen terecht, die ook schuldig werden bevonden.

* Salah Abdeslam was een hoofdbeschuldigde op het terrorismeproces in Parijs. Hij was de enige van de 10 terroristen die de aanslag van 13 november overleefde.

* Zelf had hij tijdens het proces verklaard dat hij niemand gedood of verwond heeft. Zijn bommengordel was ook niet afgegaan. Naar eigen zeggen had hij zich op het laatste moment bedacht, maar experts hebben aangetoond dat de bommengordel defect was.

* Abdeslam ontkende dat hij een moordenaar was, maar volgens de rechters maakte hij wel degelijk deel uit van het konvooi van de dood, dat op 13 november 2015 een bloedbad heeft aangericht in Parijs, hoewel zijn doelwit niet met zekerheid kon worden bepaald.

* Abdeslam kreeg als mededader de zwaarst mogelijke straf, zoals die was gevraagd door de aanklager: levenslang zonder de mogelijkheid om nog vrij te komen.

* De zwaarste straf werd ook uitgesproken voor 5 beschuldigden die niet aanwezig waren op het proces, wellicht kwamen ze om op het terrein in Syrië.

* “Vrij uitzonderlijke straffen, maar het waren de zwaarste terreuraanslagen die Frankrijk ooit heeft gekend”, vertelde VRT-journaliste Caroline Van den Berghe vanuit Parijs.

* Ook Mohamed Abrini, bekend als “de man met het hoedje” van de aanslag in Brussel, is schuldig bevonden voor onder meer lidmaatschap aan een terreurgroep en medeplichtigheid aan doodslag en poging tot doodslag.

* Abrini was betrokken bij de voorbereiding van de aanslag in Parijs, reed samen met de terroristen mee naar de Franse hoofdstad en haalde wapens op. Abrini kreeg ook levenslang, waarvan hij minstens 22 jaar moet uitzitten.

* De meeste veroordeelden mogen ook nooit meer een voet in Frankrijk zetten.

* Mohamed Bakkali, die zorgde voor onderduikadressen voor de terroristen, kreeg 30 jaar cel opgelegd. Daarvan moet hij zeker twee derde uitzitten. Ook Osama Krayem en Sofien Ayari kregen die straf.

* Hamza Attou, een vriend van Salah Abdeslam, kreeg 4 jaar cel. Hij reed in de nacht na de aanslagen samen met Mohammed Amri naar Parijs om Abdeslam op te halen en terug naar ons land te brengen. Amri zelf werd veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar.

* De meeste veroordeelden mogen ook nooit meer een voet in Frankrijk zetten.

* Van een beschuldigde, Faris Kharkhach, de Marokkaan die opgroeide in het Brusselse, oordeelden de rechters dat er geen sprake is van een terroristisch karakter. Hij is wel veroordeeld tot 2 jaar cel voor misdadige bendevorming.

* De Marokkaan bezorgde valse Belgische identiteitsdocumenten aan de terroristen. Drie mannen die werden veroordeeld tot een celstraf, waren eerder al vrijgelaten uit hun voorlopige hechtenis en moeten niet meer terug naar de cel.

* Het proces in Parijs duurde zo’n 10 maanden, maar met de uitspraak viel niet per se definitief het doek. Er is namelijk nog beroep mogelijk en de kans is groot dat er iemand van de vele partijen wel degelijk beroep zal aantekenen.

De rode wijngaard

De rode wijngaard  is het enige werk dat Vincent Van Gogh tijdens zijn leven echt heeft verkocht. Wel ruilde hij regelmatig werk met andere kunstenaars en gebruikte hij zijn werken ook als betaalmiddel om verf en kwasten te kopen.

* Het schilderij dat Vincent van Gogh op 5 november 1888 in Arles schilderde , is nu eigendom van het Poesjkin-museum in Moskou. Voordien werd De rode wijngaard tijdens een expositie van Les XX in Brussel voor 400 frank gekocht door de Belgische kunstenares Anna Boch. Anna was de zus van Eugène Boch, een vriend van Vincent van Gogh.

* Vincent was in Arles getuige van de wijnoogst. Uit zijn correspondentie met zijn broer Theo weten we dat hij al enige dagen nadacht over de voorstelling van die oogst. Het uitwerken van het idee ging echter razendsnel. Hij schilderde De rode wijngaard op 5 november 1888 in … zijn atelier.

* “O prachtige zon van de hoogzomer. Ze beukt op mijn hoofd en ik twijfel er niet aan dat ze mij een beetje gek maakt,” schreef hij aan zijn broer Theo toen hij ermee klaar was. Enkele weken later sneed hij zijn linkeroor af.      (bewerkt uit R.van Capelleveen)

Napoleon weg uit Moskou (1812)

Op 19 oktober 1812 trok Napoleon Bonaparte zich terug uit Moskou. Niet lang daarvoor hadden zijn troepen de stad ingenomen, maar de Russen staken Moskou in brand.

* Begin september won Napoleon erg nipt de Slag bij Borodino. De slag, die plaatsvond op zo’n honderdtwintig kilometer ten westen van Moskou, ging de geschiedenisboeken in als één van de keerpunten van de Napoleontische oorlog van 1812.

* Een week na zijn overwinning bij Borodino trok Napoleon met zijn leger Moskou binnen. Velen verwachtten dat er vredesonderhandelingen zouden beginnen. Het liep echter anders.

* De Moskouse graaf Fjodor Vasiljevitsj Rostopsjin (1763-1828) gaf bevel alles te vernietigen wat de Fransen van nut kon zijn en al het wapentuig mee te nemen. Vervolgens staken de Russen Moskou in brand.

* Het leger van Napoleon kreeg het hierdoor zwaar te verduren. Door de brand gingen immers alle voedselvoorraden en pakhuizen in vlammen op. De Fransen zagen de noodzaak in om zich snel terug te trekken.

* Tijdens de terugtocht kwamen veel manschappen van Napoleon om het leven. De meeste van honger, dorst en ziekten. Van de ruim 700.000 soldaten die Rusland aanvielen, overleefden er uiteindelijk slechts 18.000 tot 22.000.

* Op 18 december 1812 , twee lange en koude maanden later, eindigde de tocht naar Rusland. De beroemde Slag bij Borodino en de brand van Moskou worden nog steeds genoemd als de keerpunten in de Napoleontische oorlogenreeks.

Lees zeker ook: ‘Wat een karakter tonen die barbaren!’

  • gelezen en bewerkt vanuit  Historiek

***  In DE krant is de pyrrusoverwinning van Napoleon bij Borodino al een paar keer aan bod gekomen. Je kan de sfeer van die veldslag ook nog muzikaal opsnuiven via de Ouverture 1812 van ene Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Fragmenten van de Marseillaise en het toenmalige Russische volkslied voeren de strijd aan en op het einde bulderen zelfs de kanonnen. (Clem)

https://historiek.net/ouverture-1812-pjotr-iljitsj-tsjaikovski/71086/

HET EINDE VAN DE ADELAAR

Op 17 oktober 1897 schreef de Zweedse ballonvaarder Salomon August Andree voor het laatst in zijn dagboek. Pas drieëndertig jaar later werd het dagboek gevonden en werd duidelijk wat de ballonvaarder en zijn mede-expeditieleden tijdens een gevaarlijke expeditie in 1897 allemaal hadden meegemaakt.

** Salomon August Andree maakte met de Svea, zijn eigen ballon, in totaal negen vluchten. Hij stak onder meer de Oostzee over en kon een hoogte van vijf kilometer bereiken. Dat smaakte naar meer.

** Vanaf Spitsbergen wou hij via de noordpool naar Alaska vliegen. Henri Lachambre in Parijs bouwde een nieuwe ballon: de Örnen (adelaar). Die had een diameter van twintig meter en een volume van bijna 5000 m³, gevuld met waterstof.

** De Zweedse media stonden echter sceptisch tegenover de plannen van de ballonvaarder. Alfred Nobel  (die van het buskruit), één van de belangrijkste geldschieters van de expeditie, bleef Andree echter steunen. De ballon werd nog groter gemaakt.

** Op 30 mei 1897 landden Andree en zijn expeditieleden opnieuw op Spitsbergen. 11 juli begonnen de drie mannen aan hun tocht.

** Meteen na de start ging het al mis. Een van de touwen waarmee de vlieghoogte en de richting van de ballon wordt geregeld, ging verloren. Ballast werd overboord gegooid om niet in zee te storten.

** Vier dagen na hun vertrek werd een postduif gevonden met het bericht dat de expeditie 82°2′ NB had bereikt. Daarna bleef het angstvallig stil.

** Pas in 1930 , 33 jaar later, werd duidelijk dat de ballon was neergestort. Bij Kvitøya ten oosten van Spitsbergen werd een boot gevonden met de lijken van de drie mannen erin, evenals logboeken, dagboeken en foto’s van de tocht.

** Uit de aantekeningen bleek dat de wind de ballon ongewenste richtingen had opgestuurd. Uiteindelijk was de ballon op 14 juli op het ijs geland.

** Het drietal ballonvaarders had vervolgens geprobeerd  met sleeën en een boot Frans Jozefland te bereiken. Westwaartse drift van het ijs maakte dit echter onmogelijk.

** Oktober 1897 bereikten de mannen uiteindelijk Kvitøya. Daar zijn ze alle drie omgekomen. De laatste aantekening dateert van 17 oktober.

** De lichamen van de expeditieleden werden overgebracht naar Zweden. Erg veel Zweden kwamen hen in Stockholm de laatste eer bewijzen.

**  In Andrees geboortedorp Gränna wordt ter ere van de ballonvaarder nog ieder jaar een ballondag gehouden.       (naar een verhaal in Historiek)

VUREN VINDT IETS INTERESSANTS .211

Diocletianus en Von der Leyen!!!

Of hoe je inflatie moet bestrijden !!!

In het mooie en interessante archeologische museum in Athene staat een steen met een lange tekst er ingegrift. Hij dateert uit het jaar 301 na Christus en de tekst is in het Grieks , de tweede taal in het Romeinse keizerrijk van die tijd en de eerste taal in het oosten ervan .

Het is de vertaling van een keizerlijk besluit van december 301 dat toen de titel droeg “Edictum de pretiis rerum venalium “ en het bepaalde de maximumprijzen van heel veel artikelen en dit om een inflatie van de koopkracht tegen te gaan!!!  In onze taal omgezet zegde die wet: “zoveel euro mag dat brood kosten en geen cent meer!

Hoe modern klinkt dat in onze oren!

In deze wet kondigde keizer Diocletianus de maximumprijzen aan voor meer dan duizend producten en dienstverleningen over heel zijn rijk . Het was een geweldig groot  rijk  dat zich in Europa uitstrekte in het noorden alles tot aan Rijn en Donau , verder over Turkije tot Egypte en van Egypte weer tot Marokko en de straat van Gibraltar!

Over het hele rijk werd dit bericht bekend gemaakt en ook het feit dat overtreders streng zouden bestraft worden.

Overal verschenen  deze berichten  in het Latijn of het Grieks , en in een verbazingwekkend minimum van tijd.

In de  eerste lijnen ervan stond er  een korte mededeling waarom deze wet er kwam , en dan volgde de lijst van goederen en prestaties en wat die maximaal mochten kosten. Waar het gaat over kleren en stoffen worden de prijzen bepaald volgens de kwaliteit van het linnen . De prijzen gaan van 72 tot 1200 zilveren denaries per pond. Ook het uurloon van arbeiders en andere makers wordt bepaald in het edict.

Diocletianus was in onze geschiedenis niet het voorbeeld van een geweldig goed en voorbeeldig keizer , maar hij was zeker wel een rekenaar en iemand met kijk op de economie , en wat zijn daden als inflatiebestrijder betreft zouden Von der Leyen en Michel best bij hem in de leer kunnen gaan. Hij liet niet toe dat zijn rijk ten onder ging aan dalende koopkracht

Bij hem waren woorden geen kreten maar daden .

Hij had natuurlijk geen tientallen ministers en geen Franse regering of Duitse of zeker gaan Vlaamse regering waar hij moest rekening mee houden ….

Wat dat betreft zouden wij met Albrecht  Rodenbach kunnen roepen : Ei , Ursula ween en knars van spijt en werp uw kroon naar Diocletianus!!!.

Maar van Ursula von der Leyen zijn we zeker dat ze dan wel een veel beter christen is….

Louis Vuren

DE DIEFSTAL VAN DE MONA LISA

Vanmorgen op Klara … Wij brachten het verhaal -beetje bewerkt -uit ‘Historiek’ – op 21 aug , de dag van de roof. Een herneming.

Het verhaal achter de Mona Lisa

* Het beroemde schilderij werd gemaakt in opdracht van de Italiaanse zakenman Francesco Del Giocondo en zou een portret zijn van zijn vrouw Lisa Gherardini.

* Vandaag de dag is het schilderij bekend als ”Mona Lisa”, omdat Mona een samenvoeging is van Madonna, wat ”my lady” betekent.

* Op 21 augustus 1911 werd de Mona Lisa, een van de beroemdste schilderijen ter wereld, gestolen uit het Louvre in Parijs. De diefstal werd een dag later ontdekt door de schilder Louis Béroud.

* Toen die naar de Salon Carré liep, waar het schilderij al vijf jaar te bewonderen was, vond hij een lege plek op de muur. De schilder alarmeerde hierop het museumpersoneel.

* Aanvankelijk dacht men dat het schilderij was weggehaald om het ergens te fotograferen, maar al snel bleek het kunstwerk van Leonardo da Vinci wel degelijk gestolen.

* Twee jaar na de roof werd de Mona Lisa toch nog teruggevonden. Peruggia was er dan wel in geslaagd het beroemde kunstwerk te stelen. Toen hij het eenmaal in bezit had bleek het wel erg erg lastig om het doek ergens te slijten. Daarvoor was het veel te bekend.

* Naar verluidt stal Peruggia het werk overigens niet alleen om er geld mee te verdienen, maar vond hij als patriot ook dat het werk van Da Vinci te zien moest zijn in een Italiaans museum en niet in een museum in Frankrijk.

* De dief liep tegen de lamp toen hij het werk probeerde te verkopen aan het Uffizi in Florence. Wat niet lukte.

* Na zijn aanhouding werd duidelijk dat Peruggia zich tijdens de nacht van de roof had laten insluiten in het Louvre.

* Daarna verwijderde hij het schilderij uit de lijst , mogelijk geholpen door twee kompanen, en wikkelde het vervolgens in linnen.

* De volgende ochtend wandelde Peruggia achteloos met het schilderij het museum uit. De suppoosten kenden hem goed en groetten de dief in het voorbijgaan.

* Vincenzo Peruggia werd veroordeeld tot een jaar cel, maar hoefde uiteindelijk maar enkele maanden te zitten.

* Heel zwaar had hij het in die zittijd bovendien niet, want de dief ontving in de gevangenis talloze bedankbrieven, cadeautjes en lekkernijen van dankbare Italianen die meenden dat Peruggia een goede daad had verricht.

* Ook zij meenden dat La Gioconda, zoals het schilderij in Italië wordt genoemd, in hun land te zien moest zijn. Peruggia was in hun ogen eerder een held dan een misdadiger.

* Na zijn vrijlating vertrok Peruggia weer naar Frankrijk. En ook de Mona Lisa keerde na de arrestatie van Peruggia weer terug naar Frankrijk.

* Maar eerst maakte het wereldberoemde schilderij nog een korte tour door Italië…

* De terugkeer van het doek was voor het Louvre een groots moment. Men had er al serieus rekening mee gehouden het schilderij nooit meer terug te zien.

* Vandaag de dag is de Mona Lisa nog steeds hét topstuk van het museum. Wie het doek wil stelen, moet veel meer in zijn mars hebben dan Peruggia, honderd jaar geleden.

* Hoewel museumbezoekers met hun neus vrij dicht op de Mona Lisa kunnen staan, wordt het schilderij zeer goed beveiligd.

* Er staan verschillende camera’s op het werk gericht en onzichtbare laserstralen houden de omgeving doorlopend in de gaten.

* Zodra een vinger naar het werk wordt uitgestoken, gaat er een alarm af en wordt er een legertje beveiligers gealarmeerd.

EEN HISTORISCH WANDKLEED

Het Tapijt van Bayeux, ook wel ‘Wandkleed van Bayeux’, is een tapijt van liefst 70 meter bij 50 centimeter dat rond 1068 gemaakt werd, vermoedelijk in Engeland.

* Het tapijt van Bayeux dankt zijn naam aan het bisschoppelijk paleis dat zich in het Normandische plaatsje Bayeux bevond.

* Het tapijt is een met wollen garens geborduurde linnen doek,  eigenlijk een ‘geweven’ wandtapijt.

* Op het tapijt wordt de (aanloop naar de) Slag bij Hastings afgebeeld waaraan we vorige week nog een stukje wijdden. Even kort herhalen …

* De Normandische hertog Willem I de Veroveraar valt op 28 september 1066 Engeland in het zuiden binnen. Harold II wordt verslagen door het Normandische leger en sneuvelt in de strijd. Willem de Veroveraar wordt ‘de eerste Normandische koning’ van Engeland.

* Eén van de beroemdste scènes op het tapijt laat zien hoe Harold II van Engeland sneuvelt op het slagveld.

* Het tapijt van Bayeux werd kort na de Slag bij Hastings gemaakt in opdracht van bisschop Odo van Bayeux, een halfbroer van Willem de Veroveraar. Vermoedelijk in een borduuratelier in Engeland.

* Volgens anderen zou het Tapijt van Bayeux echter vervaardigd zijn door koningin Mathilde van Vlaanderen (ca. 1031-1083) en haar hofdames. Maar gezien de lengte van het stuk is dat weinig waarschijnlijk.

* Het tapijt van Bayeux dankt zijn naam aan het bisschoppelijk paleis dat zich in het Normandische plaatsje Bayeux bevond. Het tapijt wordt beschouwd als een van de belangrijkste middeleeuwse kunstschatten in de wereld.

** De taferelen op het tapijt zijn het best te vergelijken met de betere, moderne strips. Louter technisch bekeken valt het tapijt onder het zogenaamde ‘Arabische’ borduursels die  ‘in’ waren in die dagen.

** Meer nog. De oudst bekende afbeelding van de komeet van Halley vinden we ook op het tapijt van Bayeux uit 1068. Een komeet die in 1066 verscheen, was meer dan waarschijnlijk de komeet Halley en de oudst bekende waarneming van de komeet in Europa.

* De komeet Halley is een van de bekendste en helderste periodieke kometen. Hij is genoemd naar de Britse astronoom Edmond Halley (1656-1742), die voor het eerst vaststelde dat kometen volgens een bepaald patroon verschijnen.

– gelezen in Historiek (aanbevolen voor de prille geschiedkundigen onder onze lezers)

NIET ALLE VIKINGEN WAREN SCANDINAVIëRS

De Vikingen waren ruwe, blonde bonken met blauwe ogen, die in hun superieure schepen vanuit Scandinavië de zee overstaken om dood en vernieling te zaaien op hun plundertochten doorheen Europa en zelfs verder.

* Dat is wat de geschiedenisboeken ons leren, maar het grootste DNA-onderzoek ooit op Vikingskeletten heeft een aantal verrassende resultaten opgeleverd. Veel Vikingen hadden bruin haar en niet alle Vikingen waren Scandinaviërs, zo blijkt. (foto’s Vikingfamilie en doorsnee Viking uit museum Tongeren)

* Het woord Viking is mogelijk afkomstig van de Scandinavische term ‘vikingr’ wat zoveel betekent als ‘rover’, ‘piraat’. De Vikingen waren dan ook het deel van de Noormannen dat er met snelle boten op uittrok om te plunderen. 

* Het ‘Tijdperk van de Vikingen’, valt tussen 800 n.C., enkele jaren na hun eerste gedocumenteerde raid op het klooster van Lindisfarne Engeland, en de jaren 1050 n.C., enkele jaren voor de Normandische verovering van Engeland in 1066 n.C.

* De Vikingen veranderden de politieke, culturele en demografisch-genetische kaart van Europa, wat vandaag nog steeds zichtbaar is in plaatsnamen, familienamen en moderne genetische gegevens.

** De Deense koning Kanoet de Grote werd koning van Engeland.

** Leif Eriksson was waarschijnlijk de eerste Europeaan die Noord-Amerika bereikte – 500 jaar voor Cristoffel Columbus –

** Van de Noorse koning Olav Tryggvason wordt aangenomen dat hij het christendom naar Noorwegen heeft gebracht.

* Veel expedities van de Vikingen waren raids op kloosters en steden langs de kusten en rivieren van Europa, maar vaak was het meer pragmatische doel van de expedities het verhandelen van goederen als pelsen, slagtanden van walrussen en vet van zeehonden. 

* In het ‘Tijdperk van de Vikingen’ bestond er nog geen woord voor Scandinavië. Dat kwam pas later. Maar toch verdeelden ze hun doelwitten al: de studie bevestigt dat de Vikingen van wat nu Noorwegen is, naar Ierland, Schotland, IJsland en Groenland trokken.

* De Vikingen van wat nu Denemarken is, voeren naar Engeland en de Vikingen uit het huidige Zweden trokken op plundertocht naar de Baltische landen en het huidige Rusland, dat zijn naam aan hen te danken heeft.

* Uit het nieuwe DNA-onderzoek blijkt ook een genetische invloed van de Noorse, Deense en Zweedse Vikingen in de gebieden waar ze naartoe getrokken zijn.

* Een internationaal team met wetenschappers uit 14 landen bracht onlangs met de nieuwste technieken het volledige genoom – het geheel aan genetische informatie – in kaart van 442 skeletten uit Vikinggraven. 

** Twee grote conclusies. Enerzijds dat de Vikingen al voor het ‘Tijdperk van de Vikingen’ genetische invloeden ondergaan hebben vanuit Zuid-Europa en Azië, en anderzijds dat de verschillende populaties in Scandinavië zelf meer geïsoleerd waren dan gedacht werd.

* Veel Vikingen hebben hoge niveaus van niet-Scandinavische afstamming, zowel binnen als buiten Scandinavië, wat wijst op een voortdurende overdracht van genen doorheen Europa.

* Grondig onderzoek haalt zelfs het moderne beeld onderuit van de Viking met blond haar, aangezien veel Vikingen bruin haar hadden en beïnvloed waren door de genetische instroom van buiten Scandinavië.

Niet-Scandinavische Vikings

Twee andere conclusies uit het onderzoek zijn dat de expedities in het begin van het ‘Tijdperk van de Vikingen’ een lokale aangelegenheid waren, waaraan mensen die familie van elkaar waren, deelnamen, en dat de identiteit van Viking niet beperkt was tot mensen van Scandinavische afkomst. 

* De eerste conclusie blijkt uit een scheepsgraf in Estland. Daar waren vier broers begraven die op dezelfde dag gestorven waren. De andere mensen in de boot leken genetisch erg op de broers en op elkaar. Dat suggereert dat ze waarschijnlijk allemaal afkomstig waren van een kleine stad of een klein dorp ergens in Zweden. 

* Uit de tweede conclusie blijkt dat in beroemde Vikinggraven op onder meer de Schotse Orkney-eilanden, in werkelijkheid plaatselijke inwoners waren die mogelijk een Viking-identiteit hadden aangenomen en begraven werden als Viking.

** Belangrijk is dat de testresultaten aantonen dat de ‘Viking-identiteit’ niet beperkt was tot mensen met een Scandinavische genetische afkomst.

* De genomen van de Vikings laten de vorsers toe te ontwarren hoe de evolutie speelde voor, tijdens en na de bewegingen van de Vikings doorheen Europa. Die hadden nl. een invloed op genen die verbonden zijn met belangrijke eigenschappen als immuniteit, pigmentatie en stofwisseling.

* De wetenschappers kunnen nu ook de fysieke verschijning van de oude Vikingsen afleiden en die vergelijken met moderne Scandinaviërs. Geschat wordt dat zes procent van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk Viking-DNA in zijn genen heeft, terwijl dat in Zweden tien procent is.

  • Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het St John’s College van de University of Cambridge. * Vrij naar Luc De Roy in dS-
  • Het runenschrift (kortweg runen) is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaans volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e of de 3e eeuw tot en met de 19e eeuw. ( foto runensteen in bijlage) Vikings waren niet  alleen rovers, ze waren ook ijverige ontwerpers van allerlei sierontwerpen ( foto) –  (allemaal eigen foto’s in Tongeren)
1 2 3 8