Keizer Karel V

Karel V werd vanaf 1506 landsheer van de meeste Nederlandse gewesten. Vanaf 1516 was hij tevens koning van Spanje en in 1519 ook keizer van het Heilige Roomse Rijk gekozen. Drie serieuze titels nog voor hij 20 werd…

* Karel werd op 24 februari 1500 geboren in het Prinsenhof in Gent als oudste zoon van Filips de Schone en Johanna van Castilië, beter bekend als Johanna de Waanzinnige.

* Hij werd opgeleid in Mechelen, aan het hof van zijn tante Margaretha van Oostenrijk, de landvoogdes van de Nederlanden.

* Na de dood van zijn vader in 1506 werd hij de landsheer van de Nederlandse gewesten. Omdat hij toen amper 6 was, werd zijn tante aangesteld als regentes.

* In 1515 , op zijn 15de , werd Karel reeds meerderjarig en werd hij ook koning van Spanje. Drie vliegen in één klap voor zijn 20ste– in datzelfde jaar 1515 werd in Veerle de nieuwe kerktoren ingehuldigd… en die staat er nog –

* Keizer Maximiliaan I, de man van Maria van Bourgondië (die jammerlijk verongelukte na een val van haar paard), was de grootvader van Karel, en had zijn kleinzoon al voor zijn dood naar voren geschoven als zijn opvolger in het Heilige Roomse Rijk.

*** Maximiliaan betaalde hoge bedragen aan enkele keurvorsten om ze gunstig te stemmen. Maximiliaan overleed op 12 januari 1519.

* Enkele maanden later trok Karel met een leger naar Frankfurt, waar de nieuwe Duitse koning gekozen zou worden.

* Dat maakte indruk. Karel werd op 28 juni 1519 in Frankfurt gekozen als opvolger van Maximiliaan.

** De kroning vond plaats op 23 oktober 1520 in de Dom van Aken. Op 24 februari 1530 werd hij ook tot keizer van het ‘Heilig Roomse Rijk’ gekroond door paus Clemens VII.

* Karel werd bovendien de laatste keizer van het Heilige Roomse Rijk die door een paus werd gekroond. De Bourgondiërs maakten hier definitief plaats voor de Habsburgers.

Maarten Luther

Karel V was een vrome katholiek. Hij vond het protestantisme een bedreiging voor de wereldlijke orde.

* Ketterij was staatsgevaarlijk en werd vanaf 1522 in de Nederlanden met alle middelen bestreden.

* In Duitsland had Karel V minder macht en minder mogelijkheden om zijn beleid door te drukken. Maarten Luther kreeg zelfs een vrijgeleide om in april 1521 te verschijnen op de Rijksdag van Worms.

Luther verklaarde daar dat hij zijn stellingen niet wilde herzien.

* Luther werd op 26 mei 1521 met het Edict van Worms in de rijksban geslagen. Keurvorst Frederik III van Saksen verleende hem echter onderdak op de Wartburg in Eisenach (foto onder)

* Op de Rijksdag van Augsburg (1530) probeerde Karel de christelijke eenheid in de Duitse gebieden te redden. Zijn voorstel werd echter verworpen. Karel zou nog twintig jaar vergeefs blijven strijden tegen de reformatie in Duitsland.

* In 1549 voltooide Keizer Karel V de Nederlandse eenheid met de Pragmatieke Sanctie. Daarin werd bepaald dat de 17 Provinciën (99 jaar later het onafhankelijke Nederland) als één en ondeelbaar geheel zouden overgeërfd worden.

* Op de rijksdag van Augsburg van 1555 sloten de Duitse vorsten de Godsdienstvrede van Augsburg.  Vastgesteld werd dat de Duitse vorsten voortaan vrij waren om de religie van hun keuze op te leggen aan hun onderdanen.

* Karel zag de Godsdienstvrede van Augsburg als een persoonlijke nederlaag. Hij besloot af te treden. Karel nam op 25 oktober 1555 afscheid in Brussel. Zoon Filips volgde hem op als heer van de Nederlanden en als koning van Spanje.

* Filips liet zich hier niet zien maar liet zich wel vertegenwoordigen door een stelletje sabelslepers van de grootste orde, te beginnen met de hertog van Alva. Galg en rad stonden geen week meer stil …

* Karel V vertrok 15 september 1556 per boot naar Spanje.

* Daar liet hij meteen een villa bouwen naast het klooster Cuacos de Yuste (foto) aan de voet van de bergketen Sierra de Gredos in Extremadura. Daar bracht hij zijn laatste jaren door.

* Karel V overleed op 21 september 1558. Twee dagen later werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in een crypte onder het altaar van de kloosterkerk in Yuste.

* De stoffelijke resten werden in 1573 door Filips overgebracht naar het abdijcomplex Escorial bij de stad San Lorenzo de El Escorial. Karel ligt er omringd door zijn nazaten. En wacht er mogelijk op … uw bezoek.

*** ook met dank aan  Ruud van Capelleveen van  AbsuluteFacts

!!!! mail van lezer Louis Berghmans

Allo Ludo ,

In verband met jouw artikel in De gazet van Laakdal over keizer Karel, toch wat interessante bemerkingen…

Wist je dat jullie familie rechtstreekse afstammeling is van keizer Karel? Via Rens, Claes, Van Genechten, Breugelmans… en zo verder.

Ik heb onlangs de volledige link van afstamming bezorgd aan jouw broer Herman. Vanaf jullie moeder tot keizer Karel leefden er 34 generaties …

Eigenlijk is dit niet zo opmerkelijk. Keizer Karel was officieel 5x getrouwd maar had daarbij zeker nog evenveel concubines (aanhoudsters). Hierbij heeft hij meer dan 20 kinderen verwekt. Die allemaal nakomelingen hebben.

Dit maakt dat na meer dan 30 generaties, de helft van België, een stuk van Duitsland, Frankrijk en Nederland nakomelingen zijn van Keizer Karel.

Mvgr. Louis Berghmans  (LV waarvoor dank uiteraard!)

EXCUSES ALOM

Nu in zowat alle westerse landen excuses geëist worden voor de wandaden van die landen in het verre en minder verre verleden, heeft geen volk in dit land , voor zover er nog een volk is , meer recht op verontschuldigingen dan het onze , Vlaanderen dus.

*** Wij eisen excuses van Emmanuel Macron voor de wandaden van zijn koninklijke en revolutionaire voorgangers als daar zijn …

* Filips-Augustus die Brugge, Damme en Rijsel (dat toen nog van ons was) plat brandde.

* Filips de Schone  die Veurne in de as legde alvorens hij bij Kortrijk beschaamd moest afdruipen.

* Lodewijk XIV (Lowie Kators) die hier zowat elke hoek van het land (Brussel inbegrepen) afstookte en honger veroorzaakte.

* Tenslotte de Franse revolutionairen die kerken en abdijen hebben gesloopt, priesters en boeren en masse hebben vermoord en die en passant nog een paar hongersnoden creëerden.

* Nog meer verontschuldigingen eisen wij als Belgen van Angela Merkel : x aantal burgers koudweg vermoord bij de inval in 1914, een paar honderdduizenden tussen 1940 en 1944, waarvan het overgrote deel Joden.

* Telkens werd ook de boel grondig leeggeplunderd. Wat ‘den Duits’ doet, doet hij grondig, en dus mogen de excuses navenant zijn.

* Wij eisen ook verontschuldigingen van koning Willem-Alexander omdat de Hollanders rond 1 600 systematisch en vijftig jaar lang de frontzone hebben geplunderd , de haven van Antwerpen tweehonderd jaar lang hebben dood geknepen , belet hebben dat Oostende het nieuwe Antwerpen werd , en ons negentig jaar lang doen betalen hebben voor forten aan de Franse grens die tot niets dienden.

***  De voetbalvernederingen willen we door de vingers zien , nu onze eigen Rode Duivels het al een hele tijd voortreffelijk doen.

* Uiteraard eisen wij ook excuses van koning Felipe VI van Spanje , omdat zijn voorgangers tachtig jaar lang met geweld getracht hebben de vrijheidsdrang van onze bevolking te onderdrukken met massale executies , folteringen en inbeslagnames.

* Zeker ook met het plunderen en uitmoorden van Mechelen, met de Spaanse Furie die Antwerpen (prent) in as legde en aan 8 000 mensen het leven kostte. Vergeten we ook de  Gentenaars niet die zich met stroppen rond hun nek moesten excuseren bij keizer Karel.

* Wij eisen ook excuses van de Italiaanse president Sergio Mattarella  voor de wandaden die Julius Caesar beging bij zijn inval in het hoge noorden van Gallië en de Eburonen heeft uitgemoord: mannen, vrouwen, kinderen, zonder enige uitzondering. Hij was er zelfs nog fier op in zijn memoires .

* Te lang geleden? Ga dan eens naar de Grote Markt van Tongeren waar u onmogelijk naast de herinnering heen kan kijken.

* De Oostenrijkers in de achttiende eeuw hebben ook een paar keer in de massa geschoten. Dus ook het terechte volksverzet tegen de keizer-koster Jozef II bloedig onderdrukt.

Maar gezien de Vlaming zich vandaag veel minder verzet tegen zijn eigen regering met veel actievere keizer-kostermanieren , zullen we dat maar door de vingers zien.

* Alleen van Luxemburg hoeven we geen excuses. Het is onze enige betrouwbare buur. Al denkt de Belgische fiscus daar nogal eens anders over. (met dank aan FVG)

IJzeren Gordijn doorgeknipt

Op 27 juni 1989 , vandaag 33 jaar geleden – maar wellicht nog vrij fris in het geheugen van vele lezers – knipten de ministers van Buitenlandse Zaken van Hongarije en Oostenrijk het IJzeren Gordijn door.

* Deze gebeurtenis was vooral symbolisch, want op 2 mei van datzelfde jaar waren de eerste grensversperringen al ontmanteld.

* Het IJzeren Gordijn was een scheidingslijn tussen het communistische Oostblok en het kapitalistische Westen.

* De grens ontstond kort na de Tweede Wereldoorlog , en was een uitbreiding van de opdeling van Berlijn in een Oost – en een Westblok , en werd hét symbool van de Koude Oorlog die daar op volgde. In Hongarije kwam de eerste scheur in de grens.

Stukje van het IJzeren Gordijn

* Hongarije was in de jaren ’80 van vorige eeuw de meest liberale staat van het Warschaupact, een militair bondgenootschap van communistische landen in Oost-Europa.

* In 1988 werd er al openlijk gesproken over een terugkeer van een meerpartijenstelstel en werden enkele oude politieke partijen opnieuw opgericht.

* Een jaar later werden de geëxecuteerde leiders van de opstand van 1956, onder wie premier Imre Nagy en militair leider Pál Maléter, openlijk in ere hersteld.

* De herbegrafenis van deze leiders op 16 juni werd door vele Hongaren bijgewoond en liep uit op een vernedering van de communistische partij.

* De zaak kwam in een stroomversnelling. Begin juli 1989 overleed de voormalige Hongaarse leider János Kádár en nog diezelfde maand bracht George Bush als eerste Amerikaanse president een bezoek aan Hongarije.

* Onder Kádár waren er al enkele kleine hervormingen doorgevoerd. Het land ging zich politiek gezien steeds meer richten op het Westen.

* Op 2 mei 1989 werden de eerste grensversperringen ontmanteld en op 27 juni 1989 knipten de ministers van Buitenlandse Zaken van Hongarije en Oostenrijk het IJzeren Gordijn door.

* Dit was niet alleen een historisch moment voor Hongarije, maar voor heel Europa. Vanaf dat moment probeerden DDR-burgers die op vakantie gingen naar Hongarije bijvoorbeeld massaal naar West-Duitsland te reizen.

* De dreigende leegloop van Oost-Duitsland zorgde ervoor dat de DDR-leiders later dat jaar (9 november ’89) besloten de Berlijnse Muur te openen.

** In ‘Historiek’ meer artikelen over de Koude Oorlog

WAAaaannnNZINNIGggggg SOMME-OFFENSIEF

Het geallieerde offensief aan de Somme (F)begon 24 juni 1916 , vandaag 106 jaar geleden.  Hierbij zetten de Engelsen voor het eerst dienstplichtigen in .Tijdens de slag voor het eerst ook tanks .

* De slag werd ingeleid door trommelvuur op de drievoudige, 1 km diepe Duitse linies.

* Op 1 juli volgde de aanval met infanterie. De Fransen drongen ten zuiden van de Somme de Duitse stellingen binnen. In het noorden vielen de Engelsen aan.

* De aanval ging over in afzonderlijke gevechten die tot 5 juli duurden. Van 7-19 juli vielen de Entente-troepen (vooral Frankrijk en Engeland) opnieuw aan. Een derde geallieerde aanval met 17 divisies (200.000 man) van 20-30 juli stuitte op sterke weerstand van Duitse reservetroepen.

* In augustus wonnen de Fransen terrein ten zuiden van de Somme bij Estrées en drongen de Engelsen door tot bij Ginchy. Toen de Duitse legerleiding in september 1916 was overgenomen door Hindenburg  en Ludendorff leek het geallieerde offensief nog in hevigheid toe te nemen..

* Tegen het einde van september aan werd de aanval tot staan gebracht. In oktober vorderden beide legers nog nauwelijks, en in november moesten de Engelsen bij de Ancre weer terrein prijsgeven. De slag eindigde toen beide kampen uitputtingsverschijnselen begonnen te vertonen.

** De geallieerden verloren een half miljoen man en verschoten 80 miljoen granaten. Het resultaat ? … De Duitse linies werden maximaal 18 km teruggedrongen. De Duitse verliezen waren ongeveer even groot.

* Samen 1 miljoen jongens in de fleur van hun leven voor 18 km grond. Waaaaanzinnig.

*** Over het hele jaar 1916 verloren de Entente troepen en de Duitsers samen liefst 2 miljoen jonge levens. De gruwelijke oorlog zou nog twee jaar voortduren. Nog grotere waanzin.

Dieren voor de rechter

Historiek pakt vandaag uit met een hoog merkwaardig stuk.

* Een samenleving kan niet zonder regels. Maar wat te doen als die regels overtreden worden? Daarover gaat de Historische atlas van misdaad en straf, dat komende week verschijnt bij WBOOKS.

* Tweeduizend jaar geleden, in de tijd van Romeinen en Germanen, werden misdaden in eigen kring bestraft. Pas in de loop van de Middeleeuwen kreeg de overheid geleidelijk een rol.

* Hoewel de media soms anders doen vermoeden, is het aantal moorden en doodslagen in onze tijd maar een fractie van eeuwen geleden. En de straffen zijn ook een stuk milder. Vooral voor dieren. Op Historiek een fragment uit het boek uit de tijd waarin dat anders was.

Tot afschrik van alle andere honden

Tegenwoordig verstaan we onder crimineel gedrag alleen gedrag van mensen. Maar het is slechts een paar honderd jaar geleden dat in de Nederlanden en de rest van Europa serieuze strafrechtprocessen werden gevoerd tegen dieren.

* De dieren worden veroordeeld voor hun ‘criminele’ gedrag, krijgen een straf opgelegd en worden terechtgesteld. Op het huidige grondgebied van Nederland zijn zeker vijf van deze processen bekend.

* In de dertiende eeuw zijn in Europa tientallen dieren voor het gerecht gedaagd en na een juridisch proces van veroordeling opgehangen, gewurgd, levend begraven, verbrand, onthoofd, verdronken of verbannen.

* De dierenprocessen die plaatsvinden in West-Europa zijn het gevolg van tegenstrijdige opvattingen over het dier en namen een plaats in tussen het geleerde recht en de volkscultuur.

* Hoewel ontstaan in de Late Middeleeuwen, bereiken dierenprocessen de grootste omvang in de zestiende en zeventiende eeuw.

* De eerste bekende vermelding van een dier dat voor een Europese rechter moet verschijnen dateert uit 1 266. Een varken uit het Franse stadje Fontanay-aux-Roses wordt door de monniken van het Genovefaklooster (Abbaye Sainte-Geneviève de Paris) ter dood veroordeeld wegens het bijten van een kind.

Lees meer bij Historiek

GEEN STONEHENGE MEER

– Bron : BBC  – Trui Engels Redactrice Knack.be –

Al eeuwenlang worden neo-druïden en heidenen op de langste dag van het jaar fysiek aangetrokken tot de magische stenen cirkel van Stonehenge. Dit jaar zullen de natuurkrachten weer online aanbeden moeten worden. Morgen is het weer zo ver …

© getty

* In coronatijden is het geen goed idee om tienduizend zonneaanbidders te laten samenkomen voor de viering van midzomernacht op 20/21 juni in het Engelse Wiltshire, waar het monument Stonehenge staat.

* English Hertitage, de beheerder van de oude stenen cirkel, heeft daarom besloten om het evenement af te gelasten.

* In de plaats daarvan werd vorig jaar reeds de bijzondere gebeurtenis live gestreamd worden via de sociale media.

* Dat is natuurlijk een schrale troost voor de bezoekers van het jaarlijks magische schouwspel. Centraal tijdens de zonnewende staat immers de lijfelijke beleving van de natuurkrachten volgens een soort sjamaanse praktijk die teruggaat op Keltische tradities.

* Opperdruïde Arthur Pendragon vertelde aan de BBC dat de beslissing ‘begrijpelijk was.’ ‘De zonnewende is voor ons wat Kerstmis is voor de christenen. Stonehenge is voor ons als een kathedraal, een plaats van spiritualiteit.’

* Tijdens de zonnewende komt de zon achter de Heel Stone op. Die ligt buiten de cirkel van Stonehenge. Tijdens de midzomernacht staat deze steen nagenoeg exact in lijn met de opkomende zon.

* De oorspronkelijke bedoeling van het 4.500 jaar oude monument is nog steeds een raadsel. Er zijn meer theorieën dan stenen: Was het een begraafplaats? Het begin van de astronomie? Een religieus monument? Een prehistorisch glockenspiel? Kunstgalerij? Of hadden de stenen een politieke betekenis als vergaderplaats?

* De zonnewende is in betere tijden een van de weinige keren dat het publiek de megalieten mag benaderen. Normaal is het monument, dat deel uitmaakt van het Unesco-werelderfgoed, enkel van op afstand te bekijken. Stonehenge is sinds 18 maart 2020 gesloten.

* Voor wie niet kan wachten is er gelukkig  https://www.stonehengeskyscape.co.uk/

NAPOLEON Even iN WATERLOO …

Napoleon, nog een keertje Napoleon… ‘Gene gewone’, zouden we zeggen. Lees maar.

Nadat Napoleon de macht in Parijs weer had overgenomen , verklaarde hij de vrede in Europa te willen bewaren. De geallieerden waren niet overtuigd van Napoleons intenties, toen die een nieuw leger samenstelde.

.

.

* Napoleon wou in de Zuidelijke Nederlanden de Britten en de Pruisen verslaan, voordat ook Oostenrijk een leger kon sturen.

* De Fransen, de Britten en een klein contingent Nederlandse troepen troffen elkaar vlakbij Waterloo.

* Op 18 juni 1815  viel het Franse leger onder bevel van Napoleon en maarschalk Michel Ney meerdere keren aan. Maar de Britten, onder leiding van de hertog van Wellington, hielden stand.

* En toen de Pruisen van Blücher ‘s avonds bij de Britten aansloten, verloor Napoleon de Slag bij Waterloo.

* Napoleon vluchtte te paard en bereikte Parijs op 21 juni ‘s morgens. Op 22 juni 1815 deed hij voor de tweede keer afstand van de troon. Dit keer definitief.

* Parijs werd door het Britse en het Pruisische leger bezet. Napoleon vernam dat het Pruisische leger bevel had gekregen om hem gevangen te nemen, dood of levend.

* Hij wist te ontsnappen en vluchtte. Eerst naar het kasteel van Malmaison en dan naar de havenstad Rochefort, waarvan hij dan naar de Verenigde Staten wilde vertrekken.

* De haven werd echter door de Britten geblokkeerd . Napoleon zag geen andere uitweg dan … zich over te geven. Waterlo werd zijn Waterloo, zijn militaire ondergang. Maar toch blijft hij tot op de dag van vandaag de stempel drukken op onze samenleving.

*** Voor de rest van het verhaal verwijzen we graag door naar

Wikipedia. Door ergens op gekleurd te klikken, geraak je zeker door de hele geschiedenis , ‘de mooiste wetenschappelijk discipline ‘ (dixit Martin). Succes ermee.

EDDY MERCKX …

12 JUNI 1968 won wielerfenomeen Eddy Merckx zijn eerste Ronde van Italië. Hij zou dat nog eens 4 keer herhalen …

Wil je ALLES weten over de Belgische wielertrots ? Vraag het aan WIKIPEDIA. Die weten zowat alles over alles en nog wat …

Voor de 78ste keer ‘D-day’

* D-day was de dag waarop de geallieerde landingen in Normandië plaatsvonden, de grote start van ‘Operation Overlord’ op 6 juni 1944, vandaag exact 78 jaar geleden. De term ‘D-day’ werd oorspronkelijk gebruikt om het begin van een belangrijke operatie in te luiden.

* D-day vond dus plaats op 6 juni 1944 en was de grootste militaire invasie ooit. Er werden die dag 156.000 geallieerde soldaten ingezet. Belgen waren daar niet bij. Onze oorlogsmannen hielden het immers al na 18 dagen voor bekeken in 1940.

* De echten maakten vanuit Zuid-Engeland de oversteek naar Normandië. Daar moesten ze via lucht- en water een bruggenhoofd (vaste voet aan wal) vestigen.

* De geallieerde landingen in Normandië waren het begin van Operation Overlord. Een belangrijke onderneming die leidde tot de uiteindelijke bevrijding van West-Europa. (zie onder)

* De landing in Normandië, was voor de westelijke geallieerden de eerste, grootste en belangrijkste invasie van de Tweede Wereldoorlog. (let op de erg jonge gezichtjes van onze ‘bevrijders’)

* Er waren veel redenen waarom deze dag moest plaatsvinden. De voornaamste reden van D-day was de noodzaak van een tweede front in Europa. Even overlopen …

* De Duitsers vielen in 1941 de Sovjet-Unie binnen. Daarvoor hadden ze de druk in Oost-Europa vrijwel alleen moeten weerstaan.

* Daarom ook moest een nieuw front geopend worden in West-Europa. Dat hadden de Amerikaanse president Franklin Roosevelt (midden)en de Britse premier Winston Churchill (R) aan Stalin (L) in Jalta beloofd .

* Die belofte zou het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog bepalen.

Tweede Wereldoorlog: 1939-1945

Na het Duitse verlies in het Oosten, meer bepaald in Rusland, vreesde nazileider Hitler een geallieerde invasie van West-Europa.

* Hitler liet langs de Atlantische kust een verdedigingslinie van 2.600 kilometer bouwen: de Atlantikwal. Onvoldoende, zo bleek, om de invasie van Normandië vanuit Engeland op 6 juni 1944 te weerstaan.

D-day was nog maar een begin. Pas in mei 1945 was de totale overwinning voor de geallieerden een feit.

375* Vanaf eind 1943 reeds bereidden de geallieerden een grote invasie in Frankrijk voor. Deze aanval, die de codenaam Operation Overlord meekreeg maar bekendheid verwierf als D-Day, Decision day, begon op 6 juni 1944, vandaag exact 78 jaar geleden.

* Na een gigantisch bombardement op de bunkers aan de Franse kust lukte het de geallieerden de Duitse linies te doorbreken, ondanks zware verliezen.

* In enkele weken tijds werden liefst drie miljoen geallieerde soldaten aan land gezet. Eerst rukten ze niet zo snel op, want het verzet van de Duitsers was taai.

* In september 1944 probeerden Britse en Amerikaanse troepen de bruggen over de Rijn bij Arnhem in handen te krijgen, om door te kunnen stoten naar het Ruhrgebied. Ondanks de inzet van 20.000 parachutisten, de grootste luchtlandingsoperatie ooit, werden de geallieerden door Duitse tankdivisies teruggeslagen.

* Ook het Duitse offensief in de Ardennen, van december 1944 tot januari 1945, leidde tot vertraging van de geallieerde opmars. De oorlog duurde daarom zes maanden langer, waardoor nog eens miljoenen mensen stierven: soldaten, concentratiekampgevangenen en burgers, zoals bij de wraakbombardementen op Duitse steden (o.a. Dresden, een idee van Churchill).

* Het Derde Rijk capituleerde uiteindelijk op 7 en 8 mei 1945. Vijf dagen eerder hadden de Russische troepen Berlijn ingenomen. Hitler, de grote aanstoker van de oorlog, leefde toen al niet meer. Hij pleegde op 30 april zelfmoord, samen met zijn kersverse vrouw Eva Braun, in de Berlijnse bunker waar hij zich met zijn laatste getrouwen had verschanst.

VUREN KIJKT VERDER … 202

De BAZEN van EUROPA

De laatste maanden heb ik medelijden gevoeld met onze oud-premier Charles Michel.

Ik dacht dat hij de baas van Europa was . Toen hij ons en zijn eigen regering al meer dan een jaar geleden verliet en ons overliet in de handen van mevrouw Sofie Wilmes , waar wij toen voor het eerst over hoorden , wisten wij niet , en hij ook niet , dat Europa binnen zulke korte tijd een oorlog zou hebben aan zijn grenzen. Anders was hij misschien hier gebleven?

Even heb ik nog gedacht dat ik me vergiste en dat mevrouw Vonder Leyen de baas was van Europa , maar na de test met de ene stoel in Turkije, waar Charles Michel parmantig op ging zitten en mevrouw naar een lange sofa opzij verwees , was het duidelijk . Michel was zonder meer de baas van Europa !

Maar zo prettig als jullie denken is dat niet….

Want waar hij tevoren slechts sukkelde met maar EEN taal , die van ons , sukkelt hij nu met vele talen . Eigenlijk met allemaal behalve met Frans.

Van alle andere talen die er bestaan kent hij er eigenlijk geen enkele voldoende om Europa door deze moeilijke tijden te loodsen…

Daarom had ik compassie met hem .

Ik dacht : “Hoe zenuwachtig moet die mens wel zijn of worden wanneer hij een telefoon binnenkrijgt van Poetin of van de Chinese president Xi Jinping?” Ook wanneer daar een tolk naast zit die alles in het Engels vertaalt , verstaat Charles er nog niks van.

Toen ik hem op tv in een kogelvrije vest zag rondlopen in Kiev , dacht ik echt dat het een vergissing was en hij sommige zaken over Oekraïne verkeerd had verstaan.

Maar enkele dagen geleden kwam de ontnuchtering , toen ik las hoe graag de Chinese president met Europa praatte …

Hij deed dat regelmatig , maar … dan belde hij steeds dezelfde dag nog naar de Duitse kanselier Schulz en de Franse president Macron!

En mijn koude douche werd nog kouder toen ik hoorde hoe Poetin ook met Europa had getelefoneerd om een oplossing te zoeken voor de uitvoer van het Oekraïense graan via de Zwarte Zee. En van wie waren de Europese oren aan de andere kant van de lijn ?

Jullie raden het al……. Van Macron en van Schulz! Zij blijken de echte bazen van Europa te zijn! En zij zullen ook wel de juiste antwoorden geven!

Ik hoor jullie zeggen : “Maar dan is jouw probleem met Charles Michel toch opgelost?”

Inderdaad. Dan weet ik wel dat Europa in goede handen is , maar dan weet ik helemaal niet meer wat onze oud- premier daar zit te doen????? En wat Von der Leyen betreft … weet ik ongeveer het zelfde…..niet.

Louis VUREN

1 2 3 9