CHARLES LINDBERGH

Op 21 juli 1969 won Eddy Merckx zijn eerste Ronde van Frankrijk. Meer nog is 21 juli 1969 de dag dat Apollo 11 voor het eerst mensen op de maan bracht. Lang voor deze stunt van pakweg een halve eeuw geleden was de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles Lindbergh (1902-1974) één van de grootste, zo niet de grootste held van Amerika en ver daarbuiten.

° Charles Lindbergh was immers de eerste piloot die met een solovlucht de Atlantische Oceaan overstak zonder tussenlandingen. In de jaren twintig, de luchtvaart stond nog in haar kinderschoenen, leek het zowat onmogelijk .

° Charles Lindbergh bewees met zijn solovlucht, dat het wel mogelijk was. Hij vertrok op 20 mei 1927 , vandaag 94 jaar geleden, met zijn vliegtuig ‘Spirit of Saint Louis’ uit New York en landde de volgende avond (21 mei) op het vliegveld Le Bourget bij Parijs . De vlucht van Charles Lindbergh duurde meer dan 33 uur om bijna 6.000 kilometer te overbruggen.

° Na de geslaagde recordpoging werd Lindbergh in New York als een grote held binnengehaald. Aan beide zijden van de oceaan was hij op slag beroemd . In mei 1929 huwde hij Anne Morrow, de dochter van een ambassadeur. Zij vloog enkele jaren als zijn co-piloot en navigator op vluchten in binnen- en buitenland. Ook was Lindbergh actief als technisch adviseur voor twee luchtvaartmaatschappijen.

° In maart 1932 werd de tweejarige zoon, Charles Augustus, gekidnapt uit het huis van de Lindberghs in Hopewell bij New York. Het kind werd vermoord . Door de enorme populariteit van Charles Lindbergh werd dit één van de meest besproken misdaden van de jaren dertig. Pas na 1936 keerde de rust rond de familie Lindbergh terug, nadat de dader Bruno Hauptmann was veroordeeld en geëxecuteerd.

° Lindbergh was ook een groot bewonderaar van … Hitler . Hij bezocht nazi-Duitsland regelmatig en ontving een hoge onderscheiding uit handen van Hermann Göring.

° Na WO II woonde Charles Lindbergh met zijn familie in Connecticut , daarna op Hawaï. Hij werkte als consultant voor verschillende vliegtuigmaatschappijen en was ook adviseur van de National Advisory Committee for Aeronautics. Charles Lindbergh overleed in augustus 1974 in Maui op Hawaï.

° In 2003, twee jaar na het overlijden van zijn echtgenote, kwam aan het licht dat Charles Lindbergh … een dubbelleven leidde en in Europa liefst drie gezinnen had gesticht. Twee kinderen bij een zekere Valeska, zijn privésecretaresse, en vijf  bij de Duitse zusjes Brigitte en Mariette Hesshaimer, die bevriend waren met Valeska. De kinderen kregen van hun moeder te horen dat Careu Kent, een fictieve Amerikaanse schrijver, hun biologische vader was .

Vrede van Münster (1648)

Op 15 mei 1648 sloten Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën’ na vier jaar onderhandelen een vredesverdrag: de Vrede van Münster. Hiermee kwam ook een einde aan de 80-jarige oorlog en werd ‘de Republiek’ internationaal erkend als soevereine staat. Over de groot Bourgondische gedachte kon men definitief een kruis maken.

Waarom vrede?

* De twee partijen hadden verschillende redenen om een vredesakkoord te sluiten. Spanje streed al langere tijd op meerdere fronten en moest niet alleen troepen sturen naar de Nederlanden, maar ook naar Frankrijk.

* Door vrede te sluiten met ‘de Republiek der Verenigde Provinciën’ kon men zich meer op de oorlog tegen Frankrijk concentreren.

* De Republiek had aanvankelijk met Frankrijk afgesproken gezamenlijk tot een bestand te komen. Toen bleek dat Frankrijk steeds met nieuwe eisen kwam, besloten de Nederlanden uiteindelijk om te proberen tot een afzonderlijk verdrag te komen met Spanje.

* In de Nederlanden was men er ook steeds meer van overtuigd geraakt dat de opkomst van Frankrijk niet direct in het voordeel van de Republiek was.

* Aan Spaanse kant stelde men tegelijkertijd vast dat het gunstig kon zijn om de Republiek op krachten te houden, ook vanwege het aanzienlijke aantal hugenoten (Franse protestanten) dat naar de Nederlanden was uitgeweken.

Een gevaarlijke bruidsschat

* Holland was voor het sluiten van een vrede. Dit had alles met geld te maken. Holland moest het grootste deel van de oorlogskosten opbrengen.

* Daarnaast oordeelde men in dit gewest dat een vrede een gunstige invloed kon hebben op de Hollandse handel. Voor de Republiek als geheel was belangrijk dat men dit keer zelfstandig kon optreden, dus zonder begeleiding van bijvoorbeeld Frankrijk of Engeland.

* Januari 1646 begonnen de eerste besprekingen. De Republiek had maar liefst 71 voorwaarden en bestond uit zeven provinciën, met ieder een eigen achterban.

* De provincies Zeeland, Utrecht en de stad Leiden wilden zelfs dat de oorlog helemaal werd voortgezet.

Bepalingen van de Vrede van Münster

* Ondanks alle onenigheid kwam het uiteindelijk toch tot een vrede. Het vredesverdrag werd op 30 januari 1648 vastgelegd. De ondertekening volgde op 15 mei.

* In de tussenliggende periode buitelden voor- en tegenstanders nog een keer in een laatste pamflettenstrijd over elkaar heen, maar het pleit was feitelijk al beslecht.

* De belangrijkste uitkomst van de Vrede van Münster was uiteraard dat de Republiek der Verenigde Provinciën internationaal als soevereine staat werd erkend en dat er een einde kwam aan de dure Tachtigjarige Oorlog.

* Verder werd bepaald dat de Nederlanden de grens met de Zuidelijke Nederlanden als definitief erkenden en dat Spanje de zuidgrens van de Zuidelijke Nederlanden ging verdedigen tegen mogelijke Franse invallen.

* Voor de Republiek was de uitkomst van de Schelde-kwestie ook positief. In de zestiende eeuw was Antwerpen uitgegroeid tot de belangrijkste havenstad van Europa.

* Nadat Farnese, de hertog van Parma, de stad in 1585 heroverde op de opstandelingen, besloten Hollanders en Zeeuwen de Schelde af te sluiten, waardoor er geen schepen meer naar Antwerpen konden varen.

* Veel rijke Antwerpse kooplieden trokken hierna naar Amsterdam, dat hierdoor de rol van Antwerpen kon overnemen.

* Bij de Vrede van Münster werd bepaald dat de Schelde gesloten bleef voor de Zuidelijke Nederlanden. Deze situatie bleef tot 1813 bestaan.

Tot slot werd in Münster bepaald dat de vrije handel van de Republiek met Oost- en West-Indië en de octrooien van de VOC en WIC werden erkend.

* En … dat Spanje werd uitgesloten van de vaart op de Nederlandse koloniën. In totaal bestaat het vredestraktaat uit 79 artikelen.

Ratificatie

* De plechtige ratificatie van de Vrede van Münster op 15 mei 1648 vond plaats in het stadhuis van de Duitse bisschopsstad Munster. De twee exemplaren van het vredesverdrag. werden in kistjes gestopt en naar Madrid en Den Haag gestuurd.

grootste explosie 20e eeuw?

Op 30 juni 1908 om zeven uur in de morgen vond in de regio Tunguska, in het zuiden van Siberië, een enorme explosie plaats. De kracht zou 180 maal die van de atoombom op Hiroshima zijn geweest. Over een oppervlakte van 2.000 vierkante kilometer lagen vrijwel alle bomen tegen de grond in een concentrische cirkel.

* Het incident in het verlaten gebied Tunguska is nooit opgehelderd. In het uiterst dunbevolkte gebied vielen naar alle waarschijnlijkheid geen menselijke slachtoffers. Pas jaren later trokken expedities naar de plek en doken de eerste foto’s op van het verwoeste gebied.

* Werden onderzocht: een vulkaanuitbarsting, een meteoriet, een komeet bestaande uit ijs of ruimterots. Intussen is er wetenschappelijke consensus over een ontploffing boven de grond.

* Een inslag zou nooit plaatsgevonden hebben. Nooit werd een bewijs van het bestaan van een krater geleverd. Een laatste onderzoek in 2017 onderzocht de bodem van het Chekomeer waarvan gedacht werd dat het ontstaan zou zijn door een meteorietinslag. Het meer bleek veel ouder te zijn dan de Tunguska-explosie.

 

Voorbijscherende asteroïde

* Wetenschappers van het Kirensky Institute of Physics zijn er intussen vrij zeker van dat het in Tunguska ging om een ruimteobject dat nooit de aarde heeft geraakt, dat voorbij gescheerd is door de atmosfeer.

* De Siberische wetenschappers menen dat het om een kleine asteroïde ging die vooral uit ijzer bestond. Die zou een scheervlucht hebben gemaakt op een hoogte van 10 tot 15 kilometer met een snelheid van 60 keer hoger dan het geluid.

* Door die enorme snelheid zou de asteroïde op heel korte tijd enorm veel materie zijn kwijtgeraakt. Dit soort verdamping lokte de explosie, een hitte-effect en de luchtverplaatsing uit. Dat laatste veroorzaakte de miljoenen omgerukte bomen, soms tot in de helft van de stam.

* De onderzoekers zien in de uitleg alle waarneembare fenomenen bevestigd: niet alleen de omgevallen bomen, maar ook het ontbreken van een krater en brokstukken, en de getuigenissen over een lichtflits, een knal en een dagenlange stofwolk.

** Of het de laatste theorie over Tunguska zal zijn, valt echter te betwijfelen.  (naar Jos Vandervelden in vrtNWS)

8 mei “Victory in Europe Day”

8 mei – de dag waarop Duitsland in 1945 capituleerde (vandaag exact 75 jaar geleden), – is in Frankrijk een officiële feestdag. Bij ons is dat sinds de federalisering niet meer het geval. 11 november – de dag waarop WOI eindigde – is dat wel. Op die dag worden de oorlogsslachtoffers – burgers en militairen – van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog herdacht.

° De meeste 21e-eeuwers hebben echter meer ‘affiniteit’ met de Tweede dan met de Eerste wereldoorlog, durven wij stellen. Waarom is het einde van WOI dan wel nog een feestdag en het einde van WOII niet meer?

° Vandaag 8 mei is het Bevrijdingsdag of Wapenstilstand, de dag waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd in de meeste Europese landen.

° Op “Victory in Europe Day” of kortweg V-day herdenkt men de overwinning van de geallieerden op Duitsland. Meestal wordt de overwinning op 8 mei gevierd omdat Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde, waardoor in Europa een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

° In Nederland vierde men die bevrijdingsdag al op 5 mei omdat het Duitse leger in Nederland op 5 mei capituleerde. In de voormalige Oostbloklanden wordt 9 mei als de Dag van de Overwinning aangehouden omdat Duitsland tegenover de Sovjet-telling een dag later capituleerde. Met de capitulatie van Duitsland was de Tweede Wereldoorlog in Europa afgelopen, maar …

° Het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog kwam echter pas ruim drie maanden later , op 15 augustus 1945, toen uiteindelijk ook Japan als laatst overgebleven asmogendheid de strijd staakte, nadat de geallieerden hadden gedreigd met nog meer atoombommen na die op Hirosjima en Nagasaki. De formele capitulatie van Japan vond plaats op 2 september 1945.

° In feite duurde WO II voor België amper 18 dagen. De Achttiendaagse veldtocht van het Belgisch leger vond plaats in mei 1940, toen België onder de voet gelopen werd door het veel te sterke Duitse leger.

° De veldtocht liep van 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, tot 28 mei 1940, toen koning Leopold III capituleerde. Van dan af was België bezet gebied en bleef dat tot 8 mei 1945. Met alle mogelijke miseries vandien. (archieffoto lv)

° In België is 8 mei geen officiële feestdag meer sinds de federalisering van het land. De scholen hebben geen vrije dag, maar sommige overheidsinstellingen (provincie- of gemeentebesturen) en ministeries geven wel een vrije dag. In Brussel is 8 mei Irisdag, feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.