150 jaar geleden wou Klein Vorst onafhankelijk worden!

Het verhaal begint met een brief van 20 november 1874 geschreven door de
burgemeester van Vorst, August Belckx, en verzonden naar de gouverneur en de
bestendige deputatie. Je zou het niet verwachten maar het is de burgemeester van
heel Vorst die aan de basis ligt van een vraag tot afscheiding .Bij zijn brief is een
petitie gevoegd van een aantal inwoners van Klein Vorst aan de kamer van
volksvertegenwoordigers en de burgemeester vraagt aan de gouverneur en de
deputatie deze petitie te steunen.
Vorst bestaat uit twee parochies, schrijft de burgemeester, met veel moeilijkheden
en daarom wil Vorst-Sint-Niklaas weg van Vorst-Sint-Gertrudis . Daarna volgen er
een aantal argumenten …
Elk dorp heeft ongeveer 1100 inwoners, zij hebben allebei een kerk, een school…
De grensscheiding tussen de twee is voor iedereen duidelijk …
En dan komt het essentiële: het dorp Sint- Gertrudis waar het gemeentehuis staat en
Waar de secretaris woont is EENUUR GAANS verwijderd van het dorp Sint-Niklaas
Waar de burgemeester woont…
Hier lag het kalf gebonden

Een uur gaans is nu iets dat weinig zegt …..een sportieve oefening …maar in 1874 was
het anders, auto’s waren er niet….en fietsen ook niet, dus wanneer die burgemeester
noch paard noch rijtuig bezat moest die inderdaad voor het ondertekenen van
documenten, voor de bijeenkomsten van gemeenteraad en schepencollege een uur
te voet gaan om in het gemeentehuis te geraken en een uur weer te voet gaan om
terug naar huis te komen …..
In het jaarboek van 1993 staat haarfijn beschreven hoe de vraag met wisselende
kansen door de overheid wordt behandeld. Bijna komt het zo ver…maar uiteindelijk
toch niet, wanneer er op 28 juli 1877 een brief komt van de gouverneur met de
beslissing dat er op de vraag van de burgemeester en van een groot deel inwoners
Van Klein Vorst niet wordt ingegaan.
Ik vermoed dat er nog wel enkele van de jaarboeken bestaan ..waarin dit verhaal van
naaldje tot draadje wordt uitgelegd ..
LH