OUDJAAR NIEUWJAAR …

sized_DSC_0018-2Vandaag zaterdag 31 december is het oudjaar, de laatste dag van het jaar 2022.

En daar hoort een feestje bij, een kinderfeestje.

Kinderen gaan bij de buren ‘Nieuwjaar wensen’ en een liedje zingen om een snoepje of een cent.

Het verhaaltje omtrent oud en nieuw …

* Nieuwjaar zingen … is een folkloristisch gebruik, dat vooral voorkomt in de Antwerpse Kempen en het Hageland. Vredelievender kan nauwelijks.

* Nochtans. Nieuwjaar zingen heeft een woelige geschiedenis. Al in de 16de eeuw (1 501- 1 600) gingen jongeren in groep op pad. Ze klopten aan van huis tot huis en zongen een lied in ruil voor wat geld, voedsel of drank.

* Wanneer mensen niks gaven, werden ze vaak de huid vol gescholden door de bedelende jongeren. (hoeweg houwes, liejeg houwes, der zit een girrege pin in houwes)

* Dat nieuwjaarszingen niet altijd onschuldig was, bewijzen ook de verbodsbepalingen uit de 18de en 19de eeuw. In de motivaties van die verboden staat te lezen hoe agressief de bedelende groepen werden, vooral na een aantal rondjes sterke drank.

* Ook de Kerk probeerde het nieuwjaar bedelen aan banden te leggen. Lange tijd werd het geven van geschenken immers gezien als een manier om voorspoed af te dwingen. Volgens de katholieke leer … erge vormen van bijgeloof.

* Het nieuwjaar lopen van oudere jongeren en volwassenen verdween grotendeels na de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste probeerden steden al sinds de negentiende eeuw deze openbare feesten te verbieden.

* Heel wat burgers vonden de vaak wilde bedeltochten onfatsoenlijk en een vorm van overlast. Bovendien kwam er met de eerste postzegel in België (1849) en later ook de goedkope prentbriefkaart, een nieuwe mogelijkheid om nieuwjaarswensen over te brengen.

* Vanaf het begin van de 20ste eeuw stuurden mensen hun gelukwensen steeds vaker via de post. En … werd het systeem van nieuwjaarsfooien geleidelijk aan structureel overgenomen door werkgevers. In steeds meer sectoren krijgen werknemers een eindejaarspremie.

* Toch is het gebruik om dienstverlenend personeel iets extra toe te stoppen niet helemaal verdwenen. Zo mogen heel wat thuisverplegers en poetshulpen zich nog steeds verheugen op geld, pralines of andere geschenken voor het nieuwe jaar.

* Maar nieuwjaar zingen, zoals de kinderen en de jeugd het doen, is toch het leukst van al. Snoepjes voor de kinderen, iets sterker voor de jeugd.

 

“NIEUWEJERKEZOETE” BLIJFT POPULAIR

Nieuwjaar wensen van deur tot deur op de laatste dag van het jaar blijft een toppertje in het leven van vooral lagere school- en kleuterklaskinderen in Laakdal.

* Met de hulp van de ouders werd het ook vorig jaar weer een veilig van deur- tot deurfeestje. De oudere jongelui, althans die van Veerle, die je vroeger terugvond aan een aantal dranktentjes, schitterden door afwezigheid. Wat ook van het geheel een veiliger onderneming maakte.

* Op deze manier is er nog toekomst voor dit eindejaars kinderfeestje. Een aantal actua-foto’s proberen het te vertellen …

.

Vladimir Lenin (1870-1924)

Vladimir Iljitsj Oeljanov, de echte naam van Lenin (van de rivier Lena), werd geboren in Simbirsk, tegenwoordig Oeljanovsk, een stad aan de Wolga, zo’n 900 kilometer ten oosten van Moskou. Zijn vader studeerde wis- en natuurkunde. Zijn moeder was de dochter van een rijke joodse arts.

* Ondanks zijn goede komaf had Lenin revolutionaire ideeën. De lijfeigenschap was slechts negen jaar voor zijn geboorte afgeschaft, en toch leefden vele Russen nog steeds in grote armoede.

* Lenin werd een felle tegenstander van de almacht van de tsaar. Hij ging in 1887 rechten studeren en werd in datzelfde jaar verkozen als vertegenwoordiger van de studenten én gearresteerd omdat hij aan een demonstratie had deelgenomen. Hij werd voor korte tijd verbannen.

Revolutionaire ideeën

* Na zijn terugkomst kwam hij in aanraking met een groep radicale activisten die de ideeën van Karl Marx (Das Kapital) hadden geadopteerd.

* De Duitse schrijver had in 1867 Das Kapital gepubliceerd. Daarin analyseerde hij de oorzaken van de ellendige positie van de arbeidersklasse. “Verregaande suggesties waren nodig om een ommekeer tot stand te brengen”, aldus Marx. Lenin was het daar volledig mee eens.

* Lenin kwam door zijn radicale ideeën vaak in aanraking met de politie van de tsaar. Hij werd een tijdlang verbannen naar Siberië, en verbleef in ballingschap in Londen en Zwitserland.

* Lenin kwam terug toen in 1905 een eerste revolutie tegen het bewind van de tsaar uitbrak, die de oprichting van het parlement, de Doema, moest toestaan.

* Conservatieve krachten grepen daarna weer de macht, en Lenin vertrok weer naar Zwitserland. In februari 1917 brak een tweede revolutie uit in het door W.O.I uitgeputte en vernielde Rusland. Deze keer deed de tsaar afstand van de troon.

Oktoberrevolutie

* Beide keren was Lenin niet in Rusland toen deze revoluties, met blijvende gevolgen, uitbraken, hoewel hij wel een hand had gehad in de organisatie ervan.

Na het vertrek van de tsaar keerde Lenin in het voorjaar van 1917 voor de zoveelste keer terug naar zijn geboorteland, nu voorgoed.

* In Rusland bestond een voorlopige regering die ervoor koos om de oorlog met Duitsland verder te zetten. In het najaar van 1917 vond de ‘Oktoberrevolutie’ plaats.

* Na de oktoberevolutie , in de nacht van 16 juli op 17 juli 1918 werd de hele tsarenfamilie (vader, moeder en vijf kinderen) op bevel van de lokale sovjet in de kelder van het Ipatjev-huis geëxecuteerd.

* De lijken werden overgoten met zuur, grotendeels verbrand en daarna in een mijnschacht gegooid.  

* De communistische partij, onder leiding van Lenin en toenmalige strijdmakker Leonid Trotski, pleegde een staatsgreep waarin de macht van de voorlopige regering werd overgenomen.

* Een van de eerste besluiten van de nieuwe bolsjewistische regering was het beëindigen van de oorlog, waarmee de Duitsers in het westen aan een opmars konden beginnen.

* De bolsjewieken ontpopten zich in Rusland tot een dictatoriale eenheidspartij, die tot … 1990 aan de macht bleef. In deze periode van onrust kwam er een uittocht van de intelligentsia op gang. Veel Russen weken uit naar de VS , W- Europa en andere landen.

* Op 30 december 1922 werd Lenin de eerste premier van de Sovjet-Republiek (Rusland). Dat bleef hij tot 21.01.24 .

* Lenin stierf in 1924, en zijn opvolger Jozef Stalin vestigde de totalitaire dictatuur.

* Het lichaam van Lenin werd gebalsemd en aan het Rode Plein tentoongesteld, waar het nu nog steeds te zien is.

* De figuur van Lenin verscheen overal in de communistische wereld in de vorm van metershoge standbeelden.

De mythe van Lenin werd groter dan zijn daadwerkelijke actieve bijdrage aan de revolutie, net zoals zijn standbeelden veel groter waren dan … hijzelf.

.

(met dank aan Historiek en Wikipedia – vrije, gratis foto’s)

BLOEDBAD WOUNDED KNEE

Sinds de koloniale tijd vond een nagenoeg voortdurende reeks van gewapende conflicten plaats tussen de Europese kolonisten en de indianen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.

* Vooral in de 19e eeuw werd het land een bestemming van vele Europese immigranten  en werd het gebied van de indianen steeds kleiner.

* Ondanks het verdrag uit 1851 bleven zich echter kolonisten vestigen in het gebied dat was toegekend aan de Lakota in South Dakota (rood op de kaart) . Conflicten tussen de Lakota en de blanken mondden uit in de Eerste Sioux-oorlog (1854-1856).

* In de jaren erna leverden de Lakota samen met andere stammen herhaaldelijk strijd met kolonisten en milities, waarop diverse verdragen met de Amerikaanse overheid werden gesloten. Het laatste grote conflict met de Verenigde Staten zou de Ghost Dance-oorlog worden, als gevolg van de herhaalde schending van deze verdragen door de VS.

* In 1890 hadden de Noord-Amerikaanse indianen feitelijk al het onderspit gedolven tegen de blanken. Een deel van hen leefde in erbarmelijke omstandigheden in het Pine Ridge-reservaat. Twee mystici predikten de opstand.

* Kicking Bear, een Lakota, voorspelde de uitroeiing van de blanken. De Miniconjou-Lakota haalden Sitting Bull over om zich bij hen te voegen, maar voor het zover was, werd Sitting Bull door de indiaanse politie gearresteerd en … samen met zeven van zijn krijgers, omgebracht.

* Het 7e cavalerieregiment (7th Cavalry Regiment) ging dan op zoek naar de Miniconjou die het reservaat waren ontvlucht. Op 28 december 1890 werd de groep gevonden, dertig mijl ten oosten van Pine Ridge.

* De uitgeputte en slecht tegen de winterkou geklede indianen boden geen verzet. Ze kregen de opdracht een kamp op te slaan bij de Wounded Knee-beek, vijf mijl westelijker.

* De volgende ochtend, 29 december 1890, wilde het leger de indianen ontwapenen. Er ontstond een worsteling waarbij een geweer per ongeluk afging en een soldaat neerviel. Het  begin van een hevige schietpartij.

* Van dichtbij vuurden de soldaten in de groep indianen die slechts gewapend waren met knuppels en messen die ze hadden verborgen in dekens. Tientallen indianen, onder wie veel vrouwen en kinderen, werden neergeschoten.

* De vluchtende indianen werden kilometers ver buiten het kamp achtervolgd en gedood. In totaal kwamen meer dan 200 indianen om. Er sneuvelden ook 25 militairen.

* De volgende lente pas, toen het leger terugkeerde, werden de nog niet-geborgen lijken van 144 indianen, waaronder 44 vrouwen en 16 kinderen, begraven in een massagraf.

* Het bloedbad van Wounded Knee was de laatste echte oorlogshandeling in een serie van gewapende conflicten tussen het Amerikaanse leger en de indianen. Aan de betrokken militairen werd na afloop een medaille toegekend (?!).

1973: bezetting van Wounded Knee

* In de jaren zeventig van de 20e eeuw was er in de Verenigde Staten een opleving van indianenactivisme. Eind februari 1973 werd het dorp Wounded Knee bezet door honderden jonge leden van de American Indian Movement (AIM), die er een Oglala Sioux-vrijstaat uitriepen. Ze werden gesteund door traditionele Sioux-leden die wilden dat het verdrag van 1868 werd nagekomen.

* Volgens dit verdrag hadden de Sioux recht op de Black Hills, voor hen heilige grond. De autoriteiten stuurden echter gewapende eenheden naar Wounded Knee en sneden de elektriciteitsvoorziening af. Na 73 dagen werd de bezetting gebroken. Er werden 1 200 arrestaties verricht.

* Tijdens de bezetting verdween een groep van 16 personen onder mysterieuze omstandigheden. Na het einde van de bezetting werden nog 64 indianen onder onopgehelderde omstandigheden vermoord en werden nog enige honderden arrestaties verricht. Uiteindelijk werden slechts (?!) vijftien indianen daadwerkelijk veroordeeld voor hun aandeel in de bezetting.

  • De popgroep Redbone bracht in 1973 het nummer We Were All Wounded At Wounded Knee uit.

Allerkinderdag

Aller-kinder-dag – Feest van de Heilige Familie

De Katholieke Kerk viert vandaag 28 december het feest van de Onnozele Kinderen, tegenwoordig ook Aller-kinder-dag en Feest van de Heilige Familie. Onnozel vond men blijkbaar in modernere tijden een beetje … onnozel.   (lv in HN

* De naam ‘Onnozele Kinderen’ klinkt al bij al vreemd. ‘Onnozel’ komt van onnosel, de Middelnederlandse vertaling van het Latijnse woord innocens, dat ‘onschuldig’ en ‘onschadelijk’ betekent. Met ‘onnozele kinderen’ worden de onschuldige jongetjes van Bethlehem bedoeld die in opdracht van koning Herodes werden vermoord. Omdat zij stierven in de plaats van het Kerstkind worden zij als martelaren vereerd.

* Of de kindermoord van Bethlehem teruggrijpt op een historische gebeurtenis is moeilijk te bepalen. Opvallend is dat het Evangelie van Matteüs de enige bron is. De andere evangelies, zowel de canonieke (door de Kerk erkend) als de apocriefe (niet erkende), zwijgen erover.

* Ook de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (37-100) vermeldt deze tirannieke daad van Herodes de Grote niet. Wel beschrijft hij andere wreedheden die deze koning tijdens zijn leven beging. Zo schrok de schizofrene Herodes – beducht voor zijn troon – er zelfs niet voor terug om zijn eigen vrouwen (hij was tienmaal gehuwd), zonen en vrienden te laten doden.

Profetie van Jeremia

* Volgens evangelieschrijver Matteüs is met de kindermoord van Bethlehem een profetie van Jeremia in vervulling gegaan: Een klacht werd in Rama gehoord, geween en luid gejammer. Rachel, wenend om haar kinderen, wil niet meer getroost worden, omdat zij er niet meer zijn (Jer. 31:15, Mt. 2:18).

* Rama was een stad iets ten noorden van Jeruzalem van waaruit de joden naar Babel werden gedeporteerd en verbannen.

Jeremia laat Israëls stammoeder Rachel, die in Bethlehem begraven lag, weeklagen over de verbanning van haar geslacht.

Matteüs ziet Rachel als de verpersoonlijking van de ontroostbare moeders wier kinderen werden vermoord.

Liturgie

Het is niet bekend wanneer het feest van de Onnozele Kinderen werd ingevoerd. De oudste bron die het feest op 28 december stelt, is het Sacramentarium Leoninum uit omstreeks 485.

* In de Griekse traditie verschijnt het feest enkele eeuwen later op de liturgische kalender, niet op 28 december wel op 29 december. In de Syrische en de Chaldeeuwse traditie wordt het feest van de Heilige Onschuldigen op 27 december gevierd. In de Armeense Kerk vindt het feest plaats op de derde maandag na Pinksteren.

Kinderfeest

* ‘Onnozel’ betekende al vrij snel, naast onschuldig ook ‘onwetend’, ‘naïef’, ‘dom’ en ‘dwaas’. Zo kwam het dat het kerkelijk feest van de Onnozele Kinderen in de Middeleeuwen samenviel met het volkse Dwazenfeest, dat zijn wortels had in de heidense midwinterrituelen en het Romeinse festum puerorum (armenfeest).

* In heel West-Europa stond 28 december in het teken van gekkigheid en de omkering van de maatschappelijke orde. Kinderen kregen het die dag voor het zeggen.

* Ook in kloosters en kerken werd het gezag overgedragen aan de geringsten in rang. Zo werden er kinderabten en kinderbisschoppen aangesteld. Het gevolg van deze omkering was niet zelden anarchie met alle gewelddadige en seksuele uitspattingen van dien.

* In de 13de eeuw werd het gebruik van de gezagsomkering verboden. Wat overbleef was een feest waarbij kinderen zich als volwassenen verkleedden en langs de deuren gingen voor lekkernijen. Het kindgerichte Sint-Nicolaasfeest (6 dec) heeft het folkloristische Onnozele Kinderen uiteindelijk verdrongen.

Het verhaal van de kindermoord

Koning Herodes hoorde van de wijzen uit het oosten dat er een ‘koning der Joden’ geboren zou zijn. De wijzen werden naar eigen zeggen geleid door een ster. Herodes gaf de wijzen de opdracht het kind te vinden en hem hierover te informeren, opdat ook hij hulde zou kunnen gaan brengen.

**  prent uitrekken voor detailsDe kindermoord van Pieter Breugel de Jongere – lesmateriaal – (Wikipedia)

* De wijzen werden in de nacht dat ze bij het kindje Jezus in Betlehem waren, in een droom gewaarschuwd niet terug te keren naar Herodes.

* Ze namen dus een andere route. Toen Herodes merkte dat hij door de wijzen misleid was, zond hij manschappen uit om alle jongetjes van twee jaar oud en jonger in en om Betlehem om het leven te brengen.

* Ook Jozef kreeg in een droom de waarschuwing van een engel  om samen met  Maria en hun baby haar Egypte te vluchten , omdat Herodes onderweg zou zijn om het kind te zoeken en te doden.

Ook Mozes

* De auteur van Matteüs, schrijver van dit verhaal , legde bewust diverse verbanden tussen Jezus en  Mozes. Het verhaal over de kindermoord is vergelijkbaar met het verhaal van Mozes, die een moord op zijn generatiegenoten overleefde. En door de vlucht naar Egypte verbleef ook Jezus, net als Mozes, een tijd in Egypte.

Historie

* Er zijn geen historische of archeologische bronnen over deze gebeurtenis. Er is zelfs geen archeologisch bewijs van bewoning van Bethlehem rond de tijd van Jezus. Flavius Josephus tekende de misdaden van Herodes op, een lijst van ongeveer 1 000 bladzijden, maar de kindermoord van Bethlehem wordt hierin niet vermeld.

Herdenking

* De gebeurtenis wordt in de christelijke traditie wel jaarlijks herdacht op ‘de dag van de Onschuldige (onnozele = oud Nederlands) kinderen‘ vandaag 28 december .

**  prent boven uitrekken voor detailsDe kindermoord van Pieter Breugel de Jongere -(Wikipedia)

* PRENT boven – P.P. Bruegel (de Jongere) bracht de gebeurtenissen in Betlehem over naar een Brabants dorp onder een blauwe winterlucht, bedekt door sneeuw . Dit Brabantse Bethlehem wordt overvallen door de arm der wet: gerechtsdienaars in rode mantels belagen de dorpelingen te paard. Het vuile werk laten ze opknappen door huursoldaten.

(met dank aan Wikipedia)

Tine Gielis, cd&v lijsttrekker 2024

De eindejaarsperiode is steeds een moment om voor- en achteruit te kijken. Dat deed ook Cd&V Laakdal.

De verkiezingen zijn nog niet meteen in zicht. Toch heeft Cd&V Laakdal al een kandidaat voor het burgemeesterschap.

Cd&V is het al unaniem eens om Tine Gielis andermaal als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 te sturen.

“Tine kan intussen terugblikken op 16 jaar ervaring als burgemeester en heeft voor de komende bestuursperiode nog heel wat ambities.  Met Tine kent Laakdal een burgemeester die voor iedereen bereikbaar is en transparant in haar communicatie naar de individuele burger”, weet cd&v-voorzitter Stein Voet.

**  Als burgemeester drukte Tine haar stempel door vooral te werken aan

>       verkeersveiligheid: fiets- en voetpaden, openbare verlichting

>       dorpskernvernieuwing: aantrekkelijke marktpleinen creëren

>       het verenigingsleven: accommodatie, financiële, logistieke en materiële ondersteuning aan verenigingen

>       erfgoed: monumenten of leegstaande gebouwen nieuw leven inblazen

>       kinderopvang: elke deelgemeente heeft een nieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang ‘t Kakelnestje.

>       ontmoetingsruimte: na de realisatie van Capellebeemden in Klein-Vorst beschikt elke deelgemeente over een zaal.  Dit is een taak die we als gemeentebestuur hebben overgenomen van de parochie.

 

Voor de bestuursperiode 2024-2030 staan onder andere volgende projecten in de steigers: het restaureren en herbestemmen (met subsidies) van de pastorijen van Veerle en Klein-Vorst, het herinrichten van de dorpskernen van Klein-Vorst en Veerle (inclusief de Vineasite), het realiseren van nieuwe nieuwe fietspaden/verbindingswegen.

 

Burgemeester Tine Gielis: “Ik ben bijzonder fier om de lijst namens cd&v Laakdal opnieuw te mogen trekken. Zoals de voorbije jaren, kies ik voor een politiek op mensenmaat en vanuit het hart. Op deze manier hoop ik opnieuw het verschil te maken. Ik sta hierin uiteraard niet alleen, maar wordt geflankeerd door een zeer divers en geëngageerd team, met zowel ervaring als jeugdig enthousiasme.

Charles Darwin en de Beagle

HMS Beagle – Owen Stanley, 1841

Op 27 december 1831 begon de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrok die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth.

* De reis zou tot 1836 duren, vijf jaar lang.

* Charles Darwin ging gedurende de reis vaak aan land om onderzoek te doen.

* Die onderzoeken leidden uiteindelijk tot de vorming van de zogenaamde evolutietheorie.

* Darwin deed die theorie in 1859 uit de doeken in zijn beroemde werk On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

* Darwin beschreef in het boek hoe nieuwe diersoorten ontstaan. Hij stelde dat de verschillende soorten niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

* De verschillende soorten zijn volgens hem in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, pasten zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie ontstond daar.

* De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835. De eilandengroep, die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijke selectie.

* Zo ontdekte Darwin onder meer dat de vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschilden.  Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de biotopen van de betreffende eilanden.

(met dank aan Historiek)

1 2 3 8