LEOPOLD MET DE WITTE BAARD

Na de dood van zijn vader Leopold I in 1865 werd Leopold de tweede Belgische koning. Leopold II dus. Zijn bekendste daad als koning was ‘het bezitten’ van Kongo.

* Omdat Leopold volgens de mode van die tijd grote interesse toonde voor Centraal Afrika, liet hij in 1879 een verkenningstocht uitvoeren in Kongo. Stanley, Livingstone en Co hadden werk bij de vleet in die jaren.

*** Kongo Vrijstaat werd zijn ‘privé-kolonie’, ook al zou hij er nooit een voet zetten. Wel werd hij er onmetelijk rijk door.

* Volgens velerlei bronnen voerde Leopold als staatshoofd een waar schrikbewind in de kolonie met volkerenmoord, slavernij, ontvoeringen, martelingen, verkrachtingen en onthoofdingen.

* Hoewel de Engelse , Duitse en Franse kolonisators nauwelijks beter deden, staat wel vast dat er erg veel slachtoffers vielen onder het privébewind van Leopold II. De schattingen gaan in … de miljoenen.

* Toen die vuile kantjes van zijn bewind wereldkundig werden,maakte Leopold in 1909 zijn Kongo over aan de Belgische staat.

* De overgang van koning naar Belgische kolonie kwam het bestuur van Kongo geleidelijk ten goede. Er werd geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en economie.

* De kolonisten hadden in de jaren 1950 evenwel hun beste tijd gehad. Het volk eiste onafhankelijkheid. In 1959 werd de grote revolutie voorbereid. Eén jaar later werd Kongo onafhankelijk. We weten intussen wel hoe het verder liep…

* Leopold II overleed op 17 december 1909. Drie dagen van tevoren had hij de algemene dienstplicht uitgevaardigd. (gisteren in GvL)

* Bij gebrek aan een derde Leopold, die erg jong stierf , werd Leopold II na enig zoekwerk opgevolgd door Albert I.