DOOD VAN EEN PRINSES

In 1981 trouwde Diana (Spencer) met de veel oudere Britse troonopvolger  Charles , prins van Wales die voluit Charles Philip Arthur George Windsor heet.

Het sprookjeshuwelijk werd met veel pracht en praal gevierd. Miljoenen mensen waren er via tv getuige van. Binnen de kortste tijd werd Diana het meest geliefde lid van het Britse koningshuis.

* Naast haar koninklijke plichten zette Diana zich in voor minderheden in de maatschappij. Meer bepaald voor de kinderen in Afrika, slachtoffertjes van landmijnen. Ook de aan aids lijdende mensen gaf ze  door haar présence weer enige hoop.

* Het paar kreeg twee kinderen. William werd geboren in 1982 , Harry in 1984.

* De koele verhouding tussen de beide partners beterde er echter niet op. De scheiding in 1993 bleef niet uit. Na de scheiding bleef Diana zich inzetten voor humanitaire doeleinden.

* In de zomer van 1997, vandaag 31 augustus 25 jaar geleden, kwam Diana in Parijs om het leven in een bizar auto-ongeval. Maanden na haar dood bleef ze hot news voor de pers.

* Meer nog , ettelijke biografieën legden waar of niet waar vele intieme feiten en feitjes bloot, evenwel met dalende belangstelling. Tot haar zonen de nieuwe hot-news-bronnen werden.   (vrije gratis foto)

FOKKER IN ‘DE SPIN’

Anthony Fokker demonstreert Spin (1911)

De Nederlandse luchtvaartpionier Anthony Fokker gaf op 31 augustus 1911 boven Haarlem een demonstratie met zijn eerste vliegtuig, de Spin. Met dit toestel vloog Fokker onder meer over de Sint-Bavokerk.

* De op Java geboren Anthony Fokker woonde vanaf zijn vierde in Haarlem. In 1910 vertrok hij naar Duitsland om daar een monteursopleiding te gaan volgen. Hoewel auto’s hem erg interesseerden, raakte hij meer in de ban van de luchtvaart.

* Nog datzelfde jaar ontwierp hij zijn eerste vliegtuig, de Spin. Fokker leerde zichzelf met dit vliegtuig, waarin originele constructie-ideeën waren toegepast, vliegen.

* Dankzij de V-stand van de vleugels was het toestel opmerkelijk stabiel. Verschillende keren werd het toestel vernieuwd en herbouwd. Met zijn eigen Spin behaalde Fokker zijn vliegbrevet. Op Koninginnedag (31.08. 1911) gaf hij een demonstratievlucht boven Haarlem.

– druk voor foto’s en meer op rood – met dank aan Historiek –

 

* Verder op 31 augustus

  • 1884 – In Gent verschijnt het eerste socialistische dagblad van België, de Vooruit.
  • 1888 – Jack the Ripper slaat voor het eerst toe: hij vermoordt Mary Ann Nichols.
  • 1974 – De zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzenden.
  • 1994 – De laatste Sovjet-militairen verlaten de voormalige DDR.

de rode telefoon

Op 30 augustus 1963 werd  een directe telefoonverbinding tussen het Amerikaanse Pentagon en het Kremlin in Moskou in gebruik genomen. Twee maanden eerder hadden beide landen afgesproken dat er zo’n lijn zou komen.

* De ‘rode telefoon’, of hotline, moest er voor zorgen dat de twee nucleaire grootmachten sneller met elkaar in contact konden treden om te voorkomen dat de landen besluiten zouden nemen op basis van miscommunicatie.

* Het besluit kwam niet lang na de Cubacrisis. Toen was duidelijk geworden dat de communicatie tussen de twee grootmachten vrij traag verliep. En ook dat slechte communicatie enorme gevolgen kon hebben.

* Aanvankelijk werd er gebruik gemaakt van een telexverbinding. Het kostte voortaan slechts enkele minuten tijd om een bericht te versturen. Op 30 augustus 1963 werd vanuit Amerika het eerste bericht verstuurd en dat ging als volgt:

The quick brown fox jumped over the lazy dog’s back 1234567890.

* Geen willekeurig bericht. In dit eerste bericht kwamen namelijk alle letters en cijfers van de typemachine voor zodat getest kon worden of ze allemaal werkten. De telexverbinding werd in de jaren zeventig vervangen door spraaktelefonie.

* De ‘rode telefoon’ werd onder meer gebruikt tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kipoeroorlog (1973).

* De lijn had vooral een symbolische functie. Nadat de spanning tussen de twee landen tijdens de Cubacrisis enorm hoog was opgelopen, maakte de lijn duidelijk dat de VS en de Sovjet-Unie het beiden van belang vonden om in tijden van crisis snel en duidelijk met elkaar te kunnen communiceren.

** Alhoewel de Koude Oorlog toen al lang voorbij was, werd er in 1999 een nieuwe beveiligde verbinding aangelegd tussen de beide regeringen.

(met dank aan Historiek)

KONINGIN ASTRID

** Koningin Astrid van België kwam op 29 augustus 1935 om het leven in Küssnacht, aan de oevers van het Vierwoudstedenmeer . Dat meldt onze dagklapper. 1935 …tijdje geleden.

 Weinig levende Belgen hebben het nog meegemaakt, want 87 jaar is niet iedereen gegeven. De toenmalige koningin Astrid kwam in een auto-ongeval om het leven. De auto werd bestuurd door haar man, koning Leopold III.  België hield de adem in. En rouwde uitgebreid voor haar jonge koningin. Astrid was een begrip, een icoon.

 Bij haar aankomst in Antwerpen vergat de Zweedse prinses Astrid alle ceremonieel en vloog haar verloofde Leopold om de hals. Dit spontane gebaar was het begin van de enorme sympathie die de vorstin bij de bevolking verwierf.

Het paar huwde in Zweden op 4 november 1926. Zes dagen later, op 10 november, volgde een tweede huwelijksplechtigheid in België. Het jonge stel woonde eerst in het Bellevue-paleis in Brussel, later in  Kasteel Stuyvenberg.

Door haar huwelijk in 1926 met de Belgische kroonprins Leopold werd zij na de dood van koning Albert I in 1934 koningin der Belgen. Haar lutherse geloof verwisselde ze met het rooms-katholieke.

De koningin deed massaal aan naastenliefde en organiseerde inzamelacties voor  de minderbedeelden , en dat waren er nogal wat tussen twee wereldoorlogen in. Haar populariteit nam dag na dag in grootte toe.

In 1935 kwam de koningin op haar 29ste om het leven in het Zwitserse Küssnacht am Rigi. De koning verloor de controle over de wagen. Die botste tegen een perenboom en de vorstin werd uit de auto geslingerd. Ze was op slag dood. De koning was vrijwel ongedeerd.

De Belgen waren in rouw en treurden om Astrid die slechts een jaar koningin was. In Küssnacht herdenkt een kapel nog steeds de jonge Belgische koningin. Astrid zelf ligt begraven in een praalgraf in de koninklijke crypte te Laken naast haar echtgenoot en diens tweede vrouw, Lilian, prinses van Retie.

Astrid was de moeder van de latere Belgische koningen Boudewijn en Albert II, en van groothertogin Josephine Charlotte van Luxemburg.

Koningin Astrid heeft tot op de huidige dag nog haar bewonderaars. Door de jaren heen zijn talrijke boeken over haar verschenen.

Vrijwel altijd legt men ook het verband met de prinsessen Diana en Grace die net als Astrid in een auto-ongeval om het leven kwamen.

In België zijn veel monumenten, gebouwen, parken, straten en pleinen en … meisjes naar haar vernoemd.   (bewerkt uit Wikipedia)

RAZZIA’S in Antwerpen anno 1942

Het naziregime dat begin jaren dertig aan de macht komt in Duitsland, is openlijk antisemitisch en neemt heel wat anti-Joodse maatregelen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertrekken vanuit België in totaal 28 transporten. Bijna allemaal hebben ze het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau als bestemming.

* In totaal gaat het over zo’n 25.273 joden en 353 zigeuners. Slechts 1.251 van hen overleven. Plaats van vertrek is de Dossinkazerne in Mechelen.

* 17 van deze 28 transporten gebeuren in de korte periode tussen 4 augustus en 31 oktober 1942. Tegen dan zijn al om en bij de 10.000 Joden weggevoerd.

* Zij zijn meestal het slachtoffer van razzia’s. Er wordt geschat dat slechts 55% van de in België geregistreerde Joden de oorlog overleefden. Ook in Antwerpen vinden er meerdere razzia’s plaats in de zomer van 1942

** De vierde razzia vindt plaats in de nacht van 28 op 29 augustus.  Als straf voor de sabotage van de dag voordien, krijgt de Antwerpse politie nu een meer actieve rol toebedeeld. Ze moet zelf 1.000 Joden oppakken.

*** Hoofdcommissaris De Potter zegt zonder verpinken dat de agenten de opdracht moeten en zullen uitvoeren.

* Hier en daar weigeren agenten medewerking, anderen knijpen nu en dan een oogje dicht. Waar nodig komt er versterking van andere eenheden. Elke politiewijk moet 250 Joden arresteren. De 943 opgepakte Joden worden samengebracht in scholen. Opnieuw reageren de Antwerpse lokale verantwoordelijken niet.

* De vijfde grote razzia vindt plaats op 11 en 12 september. Die dag rekent de bezetter niet op de medewerking van het Antwerpse politiekorps. Toch zijn er wel enkele agenten die hun Duitse ‘collega’s’ bijstaan tijdens deze acties.

* In de dagen, weken en maanden na de razzia’s gaan de acties verder. Vanaf september 1942 rekent de bezetter niet meer op de actieve medewerking van de Antwerpse lokale politie. De bezetter past zijn tactiek aan en rekent enkel nog op de Duitse politiediensten en zijn handlangers.

* Hoeveel procent van de Antwerpse Joden de Duitse bezetter exact deporteert naar het concentratiekamp en vernietigingscentrum Auschwitz-Birkenau, is heel moeilijk te becijferen en nog volop in onderzoek. Historicus Lieven Saerens, die diepgravend onderzoek voerde naar de Antwerpse specificiteit, spreekt van 65 tot 68%.

* Lopend onderzoek uitgevoerd door Kazerne Dossin, bevestigt dat het Antwerpse deportatiecijfer hoger ligt dan het landelijke gemiddelde van 45%. Wel tonen hun voorlopige onderzoeksresultaten aan dat het cijfer evenwel niet zo hoog zal blijken als 65 tot 68%. Berekeningen van Saerens suggereren dat ongeveer 10.000 Joden uit het Antwerpse de oorlog niet overleefden.

* De Duitse vervolgingspolitiek doet heel wat Joden kiezen voor de vlucht of onderduik. Ze komen zo in een situatie terecht waarin ze voor voedsel, onderdak en overleven volledig afhankelijk zijn van anderen.

* Naar schatting kunnen 15.000 in België verblijvende Joden na de zomer van 1942 nog onderduiken of vluchten. De Duitse vervolgingspolitiek treft de Antwerpse Joden heel zwaar. De meerderheid overleeft de oorlog niet.

* Wie de kampen wel overleeft, keert gebroken terug, met heel wat fysieke en mentale gevolgen. Het menselijke leed is groot. Iedereen heeft familieleden, vrienden of kennissen die in Auschwitz-Birkenau zijn overleden en er heerst heel wat onduidelijkheid over nabestaanden...      – geen foto’s beschikbaar –

Paralympische Spelen

In Tokio waren er vorig jaar 2021 ‘Paralympische Spelen’. Die Spelen zijn nog vrij jong. Pas in 1960 werden de eerste Paralympische Spelen georganiseerd, in Rome. Het evenement vond zijn inspiratie in Engeland.

* Na afloop van WO II werd een wedstrijd georganiseerd voor veteranen met rugletsel. De arts Ludwig Guttman werd een van de grondleggers van de gehandicaptensport.

* De arts was van mening dat sporten in het algemeen een goede therapie was voor patiënten. Niet alleen fysiek werden ze er beter van, maar ook mentaal kregen ze er meer zelfvertrouwen van. Guttman was van mening dat ook gehandicapten recht hadden op Olympische spelen.

* In 1948 deden alleen Britten mee. Vier jaar later ook Nederlandse veteranen. Het evenement werd internationaal.

* Aan de eerste echte editie in 1960 deden in totaal 400 atleten uit 23 landen mee. Aanvankelijk mochten alleen personen in een rolstoel deelnemen.  Vanaf 1976 waren ook mensen met een visuele beperking en geamputeerden welkom.

* In 1976 werden ook de eerste Paralympische Winterspelen gehouden, in het Zweedse Örnsköldsvik.        (bewerkt uit Historiek)

1 2 3 9