JEAN-PIERRE MONSERE

Jean-Pierre Monseré … dezer dagen een moment om nog eens bij stil te staan. Vandaag 16 augustus is het 51 jaar geleden dat hij in het Engelse Leicester wereldkampioen werd. Zeven maanden later verongelukte de West-Vlaming tijdens een koers in Retie.

* Jean-Pierre Monseré werd in september 1969 prof. Enkele weken later won hij de Ronde van Lombardije. Maar hij beleefde weinig pret aan die zege.

* Monseré was nl. tweede geëindigd na de Nederlander Gerben Karstens, maar die testte positief bij een dopingcontrole.

* Monseré werd pas maanden later tot winnaar uitgeroepen. Van dat soort zeges hield hij niet.

* Niettemin was Monseré, samen met zijn boezemvriend Roger De Vlaeminck, klaar om de vesting Eddy Merckx te bestoken. Beiden vormden een twee-eenheid. Ze haalden ook graag in koers een grapje uit. Zoals…

* … in de Ronde van Lombardije van 1970 waarin Monseré met De Vlaeminck had afgesproken dat die zou aanvallen, net op het moment dat er in het peloton een wapenstilstand heerste om iedereen de gelegenheid te geven een plasje te maken.

* En wat gebeurde er? De Vlaeminck verstopte zich wat verder in een berm. Monseré ging vervolgens met een gladgestreken gezicht aan Eddy Merckx vertellen dat de laffe De Vlaeminck in de aanval was gegaan. Merckx zette zich als een bezetene op kop en begon te jagen.

* De Vlaeminck moest alles uit zijn lijf persen om weer aansluiting te krijgen. Toen dat was gebeurd ging De Vlaeminck naast Merckx rijden en vroeg hem waarom hij zo hard had gefietst. Omdat hij op tijd thuis moest zijn? Wat verder schaterde Monseré het uit …

* Een eerste hoogtepunt bereikte Jempi Monseré toen hij in 1970 in het Engelse Leicester wereldkampioen werd. In een zinderende finale was hij de snelste van een kopgroep van zes, met onder meer Felice Gimondi. Die had hem een half miljoen frank, 12.500 euro, geboden indien hij wereldkampioen mocht worden. Monseré ging er niet op in.

* De supporters stroomden toe voor zijn huis in Roeselare. Lenig als een kat kroop speelvogel Jempi op het dak van zijn woning om de mensen te groeten. Monseré kreeg een monstercontract aangeboden van het Italiaanse Salvarani, maar hij bleef bij Flandria, weliswaar op aandringen van zijn vrouw Annie met wie hij pas was getrouwd.

* Jean-Pierre Monseré werd wel eens de Robin Hood van het peloton genoemd. Door zijn vriendelijkheid, onbevangenheid en spontane lach bouwde hij een immens grote populariteit op. Klaar om de wereld te veroveren.

* Als wereldkampioen won hij in 1971 meteen de Ronde van Andalusië. Het was de aanloop naar zijn eerste grote doel van het seizoen: Milaan-Sanremo.

* Tot die dag in Retie toen hij in volle koers op een stilstaande auto botste. Dood. En België in een diepe rouw.

** Een drama komt zelden alleen … Giovanni, het zoontje van Jean-Pierre, wou ook wielrenner worden. Voor zijn eerste communie kreeg hij een koersfiets van peter Freddy Maertens. Kort daarna botste de jonge coureur tegen een auto en bezweek aan de verwondingen. Giovanni was pas 7. Hoe wreed kan het leven zijn.

Elvis Presley overlijdt (1977)

Lang voor Beatles , Stones e.a. Bob Dylan was Elvis Presley het uithangbord van zijn generatie, die van de echte rockers.

Elvis Presley overleed op 16 augustus 1977 op zijn 42ste aan een hartstilstand.

* Meteen werd gezegd dat de Amerikaan het slachtoffer werd van zijn eigen succes en van … drugs, al bestond dat woord nog maar amper.

* Presley trad zoveel op, vaak in verschillende staten achter elkaar, dat zijn dag- en nachtritme enorm werd verstoord. Daarom gebruikte hij geregeld medicijnen, ‘uppers’ en ‘downers’,

* De laatste jaren van zijn leven zonderde Elvis Presley zich steeds meer af. En hij was al zo eenzaam, stevig onder de knoet gehouden door manager ‘kolonel’ Parker. Die man van Nederlandse komaf stuurde de loopbaan van Presley zoals hij het wou.

* Omdat Parker zich, zeggen de kenners, niet meer in Europa mocht vertonen, dwong hij Presley dat ook te doen. Op verplicht soldaatje spelen in Duitsland na, werd Presley nooit meer opgemerkt in Europa. Tot zijn eigen grote ontgoocheling weliswaar en die van miljoenen fans.

* Door overdreven medicijngebruik en vreetbuien was de rockzanger ook steeds dikker geworden. Volgens officiële documenten overleed Elvis Presley in een ziekenhuis in Memphis. Men had hem bewusteloos gevonden in de badkamer van zijn riant huis Graceland. Een reanimatie in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Volgens sommige berichten overleed Presley aan een overdosis.

* Elvis Presley wordt door velen nog altijd The King genoemd. Hij geldt als een van de meest succesvolle rock ‘n roll-artiesten aller tijden.

* In 1955 brak hij door met Heartbreak Hotel. Later scoorde hij nog enorme hits met nummers als Love me tender, Jailhouse rock, Crying in the chapel en In the getto.

* Ook op het witte doek was hij alomtegenwoordig in een groot aantal … B-films. De echte fans kennen zijn muziek en zijn films nog allemaal.

danny zag het zo

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

OLV Wijngaard processie 2022 15 augustus

15 augustus 2012

15 augustus of Halfoogst is het parochiedag in Veerle. Het feest van de ‘tenhemelopneming van Maria’ kent men hier als het feest van “O.L.Vrouw in de Wijngaard”. Het Mariabeeld dat er vereerd wordt , is wellicht al meer dan 600 jaar oud. Veerle was in vroegere tijden ook een bekend bedevaartsoord.

* De eerste opgetekende verhalen over bedevaarten naar Veerle en de mirakels die er gebeurden, dateren van 1626. De kerk van Veerle was toen een verzamelplaats van relieken allerlei. Elke zieke vond er wel een relikwie van een heilige om hem van zijn ongemak te genezen.

* Het Mariabeeld van Veerle, de trekpleister bij uitstek, werd gebeiteld uit één stuk notenhout. Het stelt een zittende vrouw voor die een scepter vasthoudt in de rechterhand. Ze vertrappelt een boze geest in de gedaante van een wild dier. Links van haar staat het kind Jezus.

* Het beeld dateert wellicht uit de periode 1300-1400 en is waarschijnlijk een geschenk van de abdij van Averbode om de eredienst tot O.L.Vrouw aan te moedigen. De abdij is trouwens al eeuwenlang leverancier van priesters in Veerle.

Befaamde processie

* In 1919, vlak na WO1, ging de eerste ‘moderne’ processie uit met Halfoogst. Talrijke groepen die devote taferelen uitbeeldden, maakten deel uit van de geestelijk geïnspireerde optocht door de parochie. De toenmalige jeugd van Veerle, van kleuters tot dertigers, vond wel een plaatsje in één of andere groep.

* Ook ik liep voor het eerst in de processie tussen de groep herdertjes met een lap schapenwol in mijn nek. Later tussen de pauselijke zouaven (beschermers) in wit-rode pakken en een muts met een kippenveer erdoor op het hoofd. In de rechterhand hielden de Zwitserse soldaten een vervaarlijke (namaak)speer in aanslag. En fier dat ik was. Nog later blies ik mee in de fanfare als bugelspeler.

* De processiekleren werden grotendeels ineengenaaid door de vrelle van Warke Verbruggen die aan de Vorstsebaan ook een cafeetje uitbaatten. Zij naaiden in de vooravond van de processie nog vlug mijn zouavenpakje bijeen. De eerste en enige veldslag die ik thuis won, weliswaar met de steun van mijn inwonende nonkel Jef.

* Belangstellenden kwamen van heinde en verre kijken naar het jaarlijkse massaspektakel dat de processie in die tijden echt was. De cafeetjes langs het parcours deden na afloop gouden zaken.

* In de jaren 1960 liep de devotie van de mensen echter sterk terug. Ook de processie moest een stap achteruit zetten bij gebrek aan figuranten om groepen te vormen. Na 1969 was het met de processie van de oude stempel over en uit.

Nostalgie

* De nostalgie naar die tijden van weleer sloeg echter spoedig toe. Onder impuls van de plaatselijke KWB trok men negen jaar later op Parochiedag met een nauwelijks verklede stoet naar het Wijngaardbos, de hoogst gelegen plaats in Veerle.

* Volgens de volksoverlevering is het Wijngaardbos de vindplaats van het beeld van O.L.V. in de wijngaard. Het zou vastgegroeid zijn aan een wijnrank uit de wijngaard op de heuvel van 28 m hoog. Wellicht aangeplant in de warmere decennia van de 14de eeuw (1301-1400).

* Afgeleiden van die wijngaard in ons taalgebruik zijn Wijngaardbos (wakesbos in ons dialect), O.L.Vrouw in de Wijngaard, fanfare de Wijngaard, Wijngaardruiters. Allemaal aanwezig in de processie en uitgebreid met het zangkoor, mijnwerkers-brancardiers, jeugdbewegingen, vlagdragers van de verenigingen, de leden van de kerkfabriek en van het gemeentebestuur en individuele bedevaarders

– ludo v- ex Het Nieuwsblad

KIJK OOK OP FACEBOOK LUDO VERVLOET

GEEN PROCESSIE MEER

Reeds in 1802 trok er op kermiszondag in september een processie uit in Veerle, als herdenking van de kerkwijding.

De Mariaverering in Veerle dateert er reeds van veel vroeger. Veerle was ooit zelfs een bedevaartsoord. Er daar bestaan prenten van.

Het succes van de processie wisselde in de loop der jaren. In de twintigste eeuw was er tot 1969 nog een dubbele  ommegang … een sacramentsprocessie en een processie met halfoogst.

De parochieraad besliste toen om enkel nog de sacramentsprocessie te laten plaatsvinden, maar ook deze verdween twee jaar later.

De kajotters , onder leiding van Nand N. namen daar geen vrede mee. Er moest en zou opnieuw een processie komen … en die kwam er ook.

Vanaf 1978 had er opnieuw een jaarlijkse processie plaats in het dorp, op 15 augustus, de dag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, tevens parochiedag.

En npg werd elk jaar het beeld van de patrones van de parochie, Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard, meegedragen van de kerk naar de Wijngaardberg , waar een openluchtmis plaatsvond.

Het beeld wordt begeleid door ruiters, de vlaggen van de verenigingen, de kerkmeesters, de Kolveniersgilde, het kerkkoor en biddende parochianen.

Vorig jaar was er plots geen processie meer. Pastor Eric en de kerkfabriek vonden het te gevaarlijk worden. Er moest maar eens één iemand met gekke gedachten spelen in deze ontkerkende wereld.

De moedige gelovigen komen straks, als er geen regendreiging is, op eigen krachten naar Wijngaardbos om de openluchtmis bij te wonen. Een feest ook voor de plaatselijke bewoners. Boeiend ook is de muzikale steun van zangers en fanfare De Wijngaard …

japan capituleert

Met de capitulatie van Japan kwam er op 15 augustus 1945 officieel een eind aan W.O.II Begin augustus hadden de Amerikanen de Japanners op de knieën gekregen door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.

* Meer dan honderdduizend mensen kwamen hierbij om het leven. De Japanners beseften dat ze tegen de atoombom niet konden vechten en capituleerden.

* De onvoorwaardelijke overgave werd op 2 september 1945 officieel.  Namens de geallieerden werd de overgave ondertekend door generaal  Douglas Mac Arthur. De generaal hield aan boord van het schip ook een toespraak.

* Na de ondertekening van de overgave liet MacA zich fotograferen met de Japanse keizer Hirohito. De Amerikaan was een flink stuk groter dan Hirohito.

* De foto schokte de Japanners, maar alle kranten moesten de foto verplicht afdrukken. Want alle Japanners moesten weten dat de keizer verslagen was.

* Mac Arthur wou overigens dat Hirohito aan zou blijven als keizer en om niet ter verantwoording te worden geroepen voor de rechtbank. Volgens de Amerikaanse generaal zou dat het land immers destabiliseren en voer vormen voor de communisten in China en Rusland.

* Verscheidene Japanse legerleiders werden wel veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, soms tot de doodstraf. Hirohito bleef dit lot bespaard.   (gelezen en bewerkt bij Historiek – foto vrij en gratis)

MArkENTOREN zICHEM

Dé toren van Zichem langs de Demer wordt ook Maagdentoren, Lantaarntoren of Vat van Zichem genoemd. De functie die de toren had, is tot op heden niet erg duidelijk.

Hij was gebouwd als versterkte woontoren met alle voorzieningen als haarden, latrine, lampnissen, verluchtings- en verlichtingsgaten, maar zou nooit bewoond zijn.

Was hij eerder bedoeld als verdedigingsbouwwerk of louter als een prestigemonument? Persoonlijk gaan we er van uit dat Markentoren het dichtst bij de waarheid ligt. Een toren op de grens van Brabant en Het Land van Loon. Lees er alleszins meer over … en druk op rood.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maagdentoren_in_Zichem

Lees ook …

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/producten/bezoeken/bezienswaardigheden/maagdentoren/

1 2 3 6