MORGEN MOGEN DE BLOEMETJES BUITEN

Bij de eerste warmere dagen van het jaar zijn we geneigd om de bloemetjes letterlijk buiten te zetten. Helaas kan een (late) nachtvorst dan flink wat schade aanrichten omdat veel plantjes niet bestand zijn tegen vorst.

** De periode van ‘de IJsheiligen’ omvat de laatste dagen in het voorjaar waarin nog nachtvorst kan optreden. Ijsheiligenvan 11 tot en met 14 mei. Na deze periode is de kans op nachtvorst zo goed als nihil.

* Ijsheiligen vorig jaar (2020) had ik prijs. Mijn dahlia’s hadden reeds de hoogte van 40 cm bereikt… Ik zo fier als een gieter, maar na de eerste ijsheiligennacht (11 mei), toen de zon de morgen kwam verlichten en opwarmen, zag ik de ramp van minuut tot minuut groter worden.

Alle groene blaadjes kleurden zwart. Godnee, daar gingen mijn extra vroege dahlia’s. Een echt grote ramp werd het gelukkig niet. Het zou me leren de natuur voor te lopen… In de volgende dagen kwam het groen terug, en na het groen een paar weken later ook de eerste bloemen.

* IJsheiligen verwijst naar de katholieke heiligen Sint Marmertus – Sint Pancratius – Sint Servatius en Sint Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgend 11, 12, 13 en 14 mei.

* Officieel hoort Sophia van Rome (morgen 15 mei) hier ook nog bij. Maar die dag wordt in vele landen niet meegeteld. Ook bij ons niet. Toch maar voorzichtig zijn.

* Plant vanaf morgen, na onze IJsheiligen, al dan niet je zelf gezaaide, vorstgevoelige plantjes buiten uit. De kans op nachtvorst wordt dan namelijk een stuk kleiner.

* Natuurlijk weet je nooit 100% zeker dat het na deze periode helemaal niet meer gaat vriezen, maar er komt in onze streken zelden nog nachtvorst voor na 15 mei…

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota.

* Gemeente Laakdal mocht 100 inspraakreacties ontvangen en bereidt samen met IOK ook een motivering voor tegen de uitvoering van een tracé door Laakdal.

* Het GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.

° In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod; twee daarvan doorkruisen Laakdal en impacteren maar liefst 6 woningen en een 200-tal percelen, zowel in woon-, natuur-, landbouw- en bosgebied.

° Het gemeentebestuur organiseerde een informatiemoment voor de gemeentelijke adviesraden (Gecoro, forum ondernemen en forum Landbouw) waarbij een toelichting werd gegeven door het departement Omgeving.

Frank Sels (schepen van Ruimtelijke ordening): “Het gemeentebestuur van Laakdal geeft een ongunstig advies betreffende het voorliggend GRUP leidingstraat. De 2 voorgestelde tracés snijden Laakdal doormidden en brengen onherstelbare schade toe aan mens, natuur en landbouw. We dringen er daarom op aan dat Vlaanderen deze plannen opbergt en eerst onderzoekt of de bestaande leidingstraat ten noorden van de E313 geen alternatief kan bieden.”

* Daarnaast werden ook volgende punten opgenomen in de motivering van het gemeentebestuur:

• Indien het centraal tracé behouden blijft, dan dringt het lokaal bestuur van Laakdal ernstig aan op een uitvoeringswijze waarbij de bufferende functie van de strook tussen E313 en het woongebied niet wordt aangetast of verminderd. Bijkomend onderzoek naar de bufferende functie en leefkwaliteit is noodzakelijk.

• Het zuidelijk tracé doorkruist meerdere waardevolle en zeer diverse natuurgebieden. Het staat vast dat de aanleg een aanzienlijke impact zal hebben op de natuur, biodiversiteit en waterhuishouding in deze gebieden. Gemeente Laakdal vraagt verder onderzoek naar wat die impact is en of en hoe die kan vermeden worden.

Tine Gielis (burgemeester): “De informatiedoorstroming vanuit Vlaanderen werd tot een minimum beperkt. Zo is er geen individuele communicatie gebeurd, enkel met de eigenaars van woningen die plaats zouden moeten maken, aangezien dit niet wettelijk bepaald is in de deze fase van het onderzoek. Op basis van de potentiële impact van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stellen we deze aanpak zeer sterk in vraag.”

Charles Darwin en de Beagle

HMS Beagle – Owen Stanley, 1841

Op 27 december 1831, vandaag 189 jaar geleden, begint de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrekt die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth.

De reis zou tot 1836 duren. Charles Darwin ging gedurende de reis vaak aan land om onderzoek te doen. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de vorming van de zogenaamde evolutietheorie.

Darwin deed die theorie in 1859 uit de doeken in zijn beroemde werk On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

Darwin beschreef in het boek hoe nieuwe diersoorten ontstaan. Hij stelde dat de verschillende soorten niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

De verschillende soorten zijn volgens hem in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, pasten zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie ontstond daar.

De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835. De eilandengroep, die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijke selectie.

Zo ontdekte Darwin onder meer dat de vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschilden.  Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de biotopen van de betreffende eilanden.   (Historiek)

What do you want to do ?

New mail

FRIS EN GEZOND

Half december. Fris en gezond in het staartje van het warmste jaar ooit sinds het begin van de waarnemingen. Vrij veel volk ook in bos en veld voor een doodgewone donderdag. Op de Averboodsebaan werd afgewerkt en geruimd. Geen doorkomen aan. Zaterdagmorgen wordt een kleine stormloop verwacht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Een echte kerstboom ?

Sinterklaas is het land uit. Kerstmis wenkt. Voor heel wat mensen mag de kerstboom nu zeker niet ontbreken in de donkere en door corona getroffen decembermaand.

Maar nu we almaar meer begaan zijn met het milieu en allemaal nadenken over ecologie, rijst de vraag: is het nog oké om een kerstboom in huis te halen? Klaas Maenhout vroeg het aan een paar ecologen. Dit zijn hun aanbevelingen.

° Geen echte, maar een nepboom misschien? “Een nepkerstboom moet je minstens twintig jaar gebruiken vooraleer de ecologische impact kleiner is dan die van een echte kerstboom. Een kerstboom uit kunststof moet je vergelijken  met een echte boom die 150 kilometer getransporteerd wordt. Maar troost u. Een kerstboom plaatsen zorgt niet voor ontbossing. Die bomen worden immers speciaal voor de kerstperiode gekweekt. De impact is daarom relatief klein.”

° In Europa wordt er op zo’n 50.000 hectare kerstbomen gekweekt – vooral in Denemarken en Wallonië. Die oppervlakte heeft water en bemesting nodig, maar het is een relatief duurzaam systeem. Het gaat ook om slechts 0.02 procent van het landbouwareaal en zorgt voor lokale tewerkstelling. Vooral het transport is erg milieubelastend. Kies dus voor een lokaal geteelde boom.

Dennen en zilversparren

° Ook al zingen koortjes nog steeds ‘Oh dennenboom’, toch worden onze huiskamers massaal gevuld met sparren en zilversparren. Die zilversparren hebben een trage jeugdgroei en hebben gemiddeld zo’n zeven jaar nodig om verkocht te worden. Deze soorten zien er niet alleen goed uit, ze verliezen doorgaans ook niet heel erg veel naalden.

° ” Nog beter  voor de natuur is een echte den in huis halen. Die heeft dezelfde geur en verliest ook amper naalden”, zegt Nathalie Sterckx van Natuurpunt. “De natuurorganisatie biedt zelf zo’n bomen aan. ‘Er groeien her en der dennen in heidegebied. Aangezien die bomen niet goed zijn voor de heide zagen we zelf dennen af, of geven we mensen de mogelijkheid om die gecontroleerd te kappen.”

° “Een kerstboom met kluit heeft het grote voordeel dat de boom hergebruikt kan worden”, aldus Bart Muys, professor bosbeheer aan de KU Leuven. “De bomen blijven doorgaans ook langer groen. De kerstboom recycleren kan in de eigen tuin, maar tegenwoordig zijn er ook al verschillende organisaties die je boom een jaartje adopteren.”

° Nog volgens Muys is de kerstboom in heel wat Belgische huiskamers een belangrijk symbool. Alle gezelligheid overboord gooien in een poging het klimaat te redden, heeft niet veel zin, al loont het de moeite om er even over na te denken.

° “De meest ecologische optie is uiteraard geen kerstboom of een duurzaam alternatief te plaatsen. Een kerstboom gemaakt uit boeken, een kerstboom met washi-tape, of een boom uit hout van oude pallets. Kies ook voor ledverlichting in de boom.”

° En later, na de kerstdagen? “Vooral de kerstboomverbranding heeft een negatief effect’, legt Muys uit. ‘De boom heeft heel wat CO2 opgenomen. Als het natte hout in een open vuur verbrand wordt, dan komt er onder meer heel wat fijn stof vrij. De boom met kluit opnieuw planten is de beste optie en ook de boom composteren is beter dan verbranden.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NAAR MENSEN EN MACHINES KIJKEN

Op de Averboodsebaan stonden ook vandaag maandag de machines nauwelijks stil. Vader Moons ruimt onverdroten de ondergrond op en creëert een kaarsrechte gracht tussen fietspad en autoweg.

Gracht en – oevers worden straks ingezaaid en zorgen voor een altijdgroen tapijt. Mogelijk komt er ook nog een haag tussen gracht en fietspad, maar meer wist zoon Kenny Moons er niet van. Tussen het R-baanvak en het bos heien mens en machine paaltjes die beslagen worden om kikkers, padden en andere reptielen op geen morbide gedachten te brengen. Een Slovaakse gastarbeider houdt de grachtdiepte nauwlettend in het oog.

Wandelaars wagen zich hier niet. Wel hogerop richting Tandpijnkapelletje of de gesloten  taverne Den Eik. Andere dapperen kiezen met hun elektrisch aangedreven fietsen voor nog verder weg. Curieusneuzen zoals mijn broer en ik steken hier een heleboel nieuwe travauxwijsheid op. Kwestie van onze gepensioneerde dag te vullen …

What do you want to do ?

New mail

De zwaarste kernbom ooit

Om de Amerikaanse rivalen te overtroeven voerde de vroegere Sovjet-Unie op 30 oktober 1961 een grote kernproef uit. Boven Nova Zembla werd Tsar Bomba tot ontploffing gebracht.

° Gissingen doen vermoeden dat de bom een kracht zou gehad hebben van om en bij de 50 megaton. Daarmee was hij ruim 3 500 keer sterker dan de bom die de Amerikanen in 1945 gebruikten om Hiroshima met de grond gelijk te maken. Onwezenlijk tot en met.

° De explosie van de Tsar Bomba is alleszins de krachtigste explosie ooit door mensen veroorzaakt. Gelukkig gebeurde dat in vredestijd. Wellicht zijn er geen mensen door gestorven. De schokgolf in de atmosfeer ging maar liefst drie keer de aarde rond.

° Op het ogenblik van de test was de Koude Oorlog tussen de rode Sovjet Unie en het Westen (Amerika + bondgenoten, verenigd in de Verenigde Naties) nog in volle gang.

° Het Westen wist van de geplande test en protesteerde daar heftig tegen . Op de dag zelf verzochten de Verenigde Naties de Sovjet-Unie nog om het nucleaire testprogramma te staken en nooit meer nucleaire wapens te gebruiken om conflicten op te lossen.

° Tevergeefs, de bom ging af en beide rivalen waren zo onder de indruk van de kracht van een dergelijk wapen dat het bij deze enige afschrikking bleef.

° Tot nog toe bleef het zo. Toen wijlen president Kennedy haast het bevel gaf om voor het einde van het decennium 1960-1970 een man op de maan te brengen, verplaatsten de grootmachten hun rivaliteit naar de ruimte. Met het bekende gevolg. Amerika zette midden juli 1969 zelfs twee mensen op de maan. De Russen zijn nog steeds niet aan een eerste ‘man on the moon’ toe.

boven – foto van de paddenstoelwolk boven Nova Zembla, op ongeveer 160 km van de ontploffing – gelezen en bewerkt uit Historiek –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2 3