verkaveling Heieinde breidt uit

In Veerle-Heide heeft het gemeentebestuur Laakdal de toelating gegeven om de verkaveling Heieinde verder uit te breiden. Men creëert daardoor zo’n 30 bouwplaatsen (open en halfopen bebouwing) door het doortrekken van enkele straten. Daarvoor wordt een stuk open ruimte en natuur  opgeofferd. 

° Voor de nieuwe verkaveling zullen 28 hoogstambomen sneuvelen : 11 zomereiken (omtrek 1,40 – 2,20m), 1 Amerikaanse eik (omtrek 3,45m), 10 berken (omtrek 1,00 – 1,20m), 2 boswilgen (omtrek 1,15m –1,25m) en 4 ratelpopulieren (omtrek 1,00 – 1,55m). In de plaats komt er, volgens de huidige plannen, hoogstens een grasberm en een klein “groen” speelpleintje.

° Als de standaard gemeentelijke compensatieregels gevolgd worden, zou men 55 nieuwe bomen moeten planten. In de verkavelingsplannen werd daarvoor echter geen ruimte voorzien.  Als vergoeding vraagt Laakdal aan de verkavelaar wel 30.000 euro.

° Groen Laakdal wil dat ons gemeentebestuur dat bedrag integraal besteedt aan natuurherstel in Veerle. Natuurgebied De Roost zou volgens Groen een ideale bestemming zijn. Paul Mondelaers deed, naar eigen zeggen, deze suggestie reeds aan schepen Frank Sels.      (tekst / foto  P.Mondelaers-Groen – )

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Charles Darwin en de Beagle

HMS Beagle – Owen Stanley, 1841

Op 27 december 1831, vandaag 189 jaar geleden, begint de Engelse bioloog Charles Darwin aan zijn wereldreis met het schip de HMS Beagle. Het schip vertrekt die dag onder bevel van kapitein Robert FitzRoy vanuit de haven van Plymouth.

De reis zou tot 1836 duren. Charles Darwin ging gedurende de reis vaak aan land om onderzoek te doen. Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de vorming van de zogenaamde evolutietheorie.

Darwin deed die theorie in 1859 uit de doeken in zijn beroemde werk On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het bestaan).

Darwin beschreef in het boek hoe nieuwe diersoorten ontstaan. Hij stelde dat de verschillende soorten niet onveranderlijk zijn en ook niet door een God worden geschapen.

De verschillende soorten zijn volgens hem in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Dieren, zo ontdekte Darwin, pasten zich voortdurend aan veranderende omstandigheden in hun omgeving aan: het principe van natuurlijke selectie ontstond daar.

De bioloog deed zijn ideeën op tijdens zijn bezoek aan de Galapagos-eilanden in 1835. De eilandengroep, die tientallen eilanden omvat en zich over honderden kilometers uitstrekt, vormt een ideale omgeving voor natuurlijke selectie.

Zo ontdekte Darwin onder meer dat de vinken die op de verschillende eilanden leven op subtiele wijze van elkaar verschilden.  Deze veranderingen, zo ontdekte de bioloog, waren ontstaan doordat de vogels zich hadden aangepast aan de biotopen van de betreffende eilanden.   (Historiek)

What do you want to do ?

New mail

FRIS EN GEZOND

Half december. Fris en gezond in het staartje van het warmste jaar ooit sinds het begin van de waarnemingen. Vrij veel volk ook in bos en veld voor een doodgewone donderdag. Op de Averboodsebaan werd afgewerkt en geruimd. Geen doorkomen aan. Zaterdagmorgen wordt een kleine stormloop verwacht.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Een echte kerstboom ?

Sinterklaas is het land uit. Kerstmis wenkt. Voor heel wat mensen mag de kerstboom nu zeker niet ontbreken in de donkere en door corona getroffen decembermaand.

Maar nu we almaar meer begaan zijn met het milieu en allemaal nadenken over ecologie, rijst de vraag: is het nog oké om een kerstboom in huis te halen? Klaas Maenhout vroeg het aan een paar ecologen. Dit zijn hun aanbevelingen.

° Geen echte, maar een nepboom misschien? “Een nepkerstboom moet je minstens twintig jaar gebruiken vooraleer de ecologische impact kleiner is dan die van een echte kerstboom. Een kerstboom uit kunststof moet je vergelijken  met een echte boom die 150 kilometer getransporteerd wordt. Maar troost u. Een kerstboom plaatsen zorgt niet voor ontbossing. Die bomen worden immers speciaal voor de kerstperiode gekweekt. De impact is daarom relatief klein.”

° In Europa wordt er op zo’n 50.000 hectare kerstbomen gekweekt – vooral in Denemarken en Wallonië. Die oppervlakte heeft water en bemesting nodig, maar het is een relatief duurzaam systeem. Het gaat ook om slechts 0.02 procent van het landbouwareaal en zorgt voor lokale tewerkstelling. Vooral het transport is erg milieubelastend. Kies dus voor een lokaal geteelde boom.

Dennen en zilversparren

° Ook al zingen koortjes nog steeds ‘Oh dennenboom’, toch worden onze huiskamers massaal gevuld met sparren en zilversparren. Die zilversparren hebben een trage jeugdgroei en hebben gemiddeld zo’n zeven jaar nodig om verkocht te worden. Deze soorten zien er niet alleen goed uit, ze verliezen doorgaans ook niet heel erg veel naalden.

° ” Nog beter  voor de natuur is een echte den in huis halen. Die heeft dezelfde geur en verliest ook amper naalden”, zegt Nathalie Sterckx van Natuurpunt. “De natuurorganisatie biedt zelf zo’n bomen aan. ‘Er groeien her en der dennen in heidegebied. Aangezien die bomen niet goed zijn voor de heide zagen we zelf dennen af, of geven we mensen de mogelijkheid om die gecontroleerd te kappen.”

° “Een kerstboom met kluit heeft het grote voordeel dat de boom hergebruikt kan worden”, aldus Bart Muys, professor bosbeheer aan de KU Leuven. “De bomen blijven doorgaans ook langer groen. De kerstboom recycleren kan in de eigen tuin, maar tegenwoordig zijn er ook al verschillende organisaties die je boom een jaartje adopteren.”

° Nog volgens Muys is de kerstboom in heel wat Belgische huiskamers een belangrijk symbool. Alle gezelligheid overboord gooien in een poging het klimaat te redden, heeft niet veel zin, al loont het de moeite om er even over na te denken.

° “De meest ecologische optie is uiteraard geen kerstboom of een duurzaam alternatief te plaatsen. Een kerstboom gemaakt uit boeken, een kerstboom met washi-tape, of een boom uit hout van oude pallets. Kies ook voor ledverlichting in de boom.”

° En later, na de kerstdagen? “Vooral de kerstboomverbranding heeft een negatief effect’, legt Muys uit. ‘De boom heeft heel wat CO2 opgenomen. Als het natte hout in een open vuur verbrand wordt, dan komt er onder meer heel wat fijn stof vrij. De boom met kluit opnieuw planten is de beste optie en ook de boom composteren is beter dan verbranden.”

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

NAAR MENSEN EN MACHINES KIJKEN

Op de Averboodsebaan stonden ook vandaag maandag de machines nauwelijks stil. Vader Moons ruimt onverdroten de ondergrond op en creëert een kaarsrechte gracht tussen fietspad en autoweg.

Gracht en – oevers worden straks ingezaaid en zorgen voor een altijdgroen tapijt. Mogelijk komt er ook nog een haag tussen gracht en fietspad, maar meer wist zoon Kenny Moons er niet van. Tussen het R-baanvak en het bos heien mens en machine paaltjes die beslagen worden om kikkers, padden en andere reptielen op geen morbide gedachten te brengen. Een Slovaakse gastarbeider houdt de grachtdiepte nauwlettend in het oog.

Wandelaars wagen zich hier niet. Wel hogerop richting Tandpijnkapelletje of de gesloten  taverne Den Eik. Andere dapperen kiezen met hun elektrisch aangedreven fietsen voor nog verder weg. Curieusneuzen zoals mijn broer en ik steken hier een heleboel nieuwe travauxwijsheid op. Kwestie van onze gepensioneerde dag te vullen …

What do you want to do ?

New mail

De zwaarste kernbom ooit

Om de Amerikaanse rivalen te overtroeven voerde de vroegere Sovjet-Unie op 30 oktober 1961 een grote kernproef uit. Boven Nova Zembla werd Tsar Bomba tot ontploffing gebracht.

° Gissingen doen vermoeden dat de bom een kracht zou gehad hebben van om en bij de 50 megaton. Daarmee was hij ruim 3 500 keer sterker dan de bom die de Amerikanen in 1945 gebruikten om Hiroshima met de grond gelijk te maken. Onwezenlijk tot en met.

° De explosie van de Tsar Bomba is alleszins de krachtigste explosie ooit door mensen veroorzaakt. Gelukkig gebeurde dat in vredestijd. Wellicht zijn er geen mensen door gestorven. De schokgolf in de atmosfeer ging maar liefst drie keer de aarde rond.

° Op het ogenblik van de test was de Koude Oorlog tussen de rode Sovjet Unie en het Westen (Amerika + bondgenoten, verenigd in de Verenigde Naties) nog in volle gang.

° Het Westen wist van de geplande test en protesteerde daar heftig tegen . Op de dag zelf verzochten de Verenigde Naties de Sovjet-Unie nog om het nucleaire testprogramma te staken en nooit meer nucleaire wapens te gebruiken om conflicten op te lossen.

° Tevergeefs, de bom ging af en beide rivalen waren zo onder de indruk van de kracht van een dergelijk wapen dat het bij deze enige afschrikking bleef.

° Tot nog toe bleef het zo. Toen wijlen president Kennedy haast het bevel gaf om voor het einde van het decennium 1960-1970 een man op de maan te brengen, verplaatsten de grootmachten hun rivaliteit naar de ruimte. Met het bekende gevolg. Amerika zette midden juli 1969 zelfs twee mensen op de maan. De Russen zijn nog steeds niet aan een eerste ‘man on the moon’ toe.

boven – foto van de paddenstoelwolk boven Nova Zembla, op ongeveer 160 km van de ontploffing – gelezen en bewerkt uit Historiek –

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

GR-wandelen in de lift

  • GR-wandelen zit in de lift – GvL wist dit al langer.
  • Na de TV-serie GR 5 kunnen we nu op maandagavond de tocht volgen van Arnout Hauben op Een.
  • Hij wandelt meer dan 500 km langs de GR 129, dwars door België van Brugge naar Aarlen. Met verrassende ontmoetingen, bezienswaardigheden en natuurschoon onderweg zoals je langs GR-paden altijd kan verwachten.

° Wie een paar maanden geleden de informatiereeks over de Grote Routepaden in onze Gazet van Laakdal miste of nog eens wil herbekijken, kan dubbelklikken op de links hieronder:

° De wandelpaden wenken! En om de goesting aan te scherpen nog een paar kiekjes van Veerlenaar Clem Verbiest vanop GR-paden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

dode zee verzandt

What do you want to do ?

New mail

De Dode Zee wordt in de Bijbel ook wel Zoutzee genoemd. De diepste zee op Aarde. De zee speelt een belangrijke rol in de (Bijbelse) geschiedenis.

° Op de berg Massada had koning Herodes een paleis. Op dezelfde berg Massada sloegen de Joden de hand aan zichzelf om te voorkomen dat zij in de handen van de Romeinen vielen.

° Aan de oostzijde, in Jordanië, ligt de berg Nebo, waar Mozes begraven werd. In Qoemran werden de beroemde zogeheten “Dode Zeerollen”gevonden (zie bij Qoemran). Even ten noorden van de Dode Zee ligt Qasr el-Yahud, een plek  aan de Jordaan  waar christenen zich , in navolging van Jezus, door de eeuwen heen lieten dopen.

° In de Dode Zee zelf is echter geen enkele vorm van leven mogelijk. Water stroomt alleen maar de Dode Zee in, maar stroomt er niet meer uit.

° Rondom de zee wemelde het van leven. Het gebied ligt op de route van trekvogels uit Europa die in Afrika overwinteren. Honderden soorten vogels worden hier geteld. Er kwamen ook vele unieke plantensoorten voor.

° In onze tijd droogt de Dode Zee snel en zeker op. Het waterpeil zakt elk jaar een meter. Hoe dat komt ? Omdat Israël, Jordanië en Syrië het Jordaanwater grotendeels aftappen voor de landbouw… Syrië en Jordanië  bouwden immers een dam in de Yarmoek, de belangrijkste toevoerrivier van de Jordaan.

° Daardoor ontving de  Dode Zee 15 jaar geleden nog maar 5 % van het water dat ze nog kreeg in de jaren vijftig.

°  Bovendien is het nu al zo vervuild door rioolwater en afvalwater van de industrieën, dat het ongeschikt is om er in gedoopt te worden. Vroeger lieten jaarlijks ongeveer 100.000 mensen zich in de Jordaan dopen.

° Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper was het water nog heel schoon en fris. Een schril contrast met wat er nu gebeurt … Kijk maar. (dank zij het speurwerk van Boni Peeters)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2