Laakdal en het parlement.

Er zetelt binnenkort weer iemand van Laakdal in het parlementsgebouw in Brussel  : onze burgemeester Tine Gielis! Waarvoor een dikke proficiat.
Dit is een goed moment om eens even naar het nabije verleden te kijken en om eens te zien wie daar de laatste jaren nog actief is geweest.
Uiteraard zijn de structuren de laatste tientallen jaren gewijzigd : van het oude tweekamerstelsel Kamer en Senaat,naar het nieuwe tweekamerstelsel Kamer en Vlaamse Raad.
Wie van Laakdal er deze eeuw nog in dat parlementsgebouw zijn actief geweest is
Rudi Daems , die als Vlaams volksvertegenwoordiger daar heeft gezeteld van 2004 tot 2009. Vanaf 2007 was hij er zelfs voorzitter van de Groene fractie.
De recordhouder tot nu toe is Patrick Van Krunkelsven , die in 1999 verkozen werd in de Senaat en er bleef tot 2010. Patrick heeft in die periode heel wat wetsvoorstellen ingediend die echt wet zijn geworden.

BELGIE ZET EUROPA EEN HAK

Wie nu door Nederland reist of door Duitsland of Frankrijk merkt dat het volgende zondag Europese verkiezingen zijn. Alleen Europese!
En de informatie daar gaat enkel over Europa… over het klimaat , over de landbouwpolitiek! Over onze vrijheden en belastingen …..
Bij ons is het anders!
Ons land heeft handig zijn eigen verkiezingen twee maand uitgesteld en ze
bij de Europese gelapt!!
Daardoor is bijna niemand nu met Europa bezig en komt er een nieuw Europees parlement , een nieuwe Europese regering
En een nieuwe Europese politiek voor een duur van vijf jaar!
En dat allemaal in een land waar de politiek zich nu  niets van Europa heeft aangetrokken!
De meeste landgenoten gaan voor Europa stemmen zonder dat ze er genoeg van weten.
Wij kunnen alleen maar zeggen ;
Spijtig is dat en een gemiste kans! En onrechtvaardig tegenover Europa!
LH

150 jaar geleden wou Klein Vorst onafhankelijk worden!

Het verhaal begint met een brief van 20 november 1874 geschreven door de
burgemeester van Vorst, August Belckx, en verzonden naar de gouverneur en de
bestendige deputatie. Je zou het niet verwachten maar het is de burgemeester van
heel Vorst die aan de basis ligt van een vraag tot afscheiding .Bij zijn brief is een
petitie gevoegd van een aantal inwoners van Klein Vorst aan de kamer van
volksvertegenwoordigers en de burgemeester vraagt aan de gouverneur en de
deputatie deze petitie te steunen.
Vorst bestaat uit twee parochies, schrijft de burgemeester, met veel moeilijkheden
en daarom wil Vorst-Sint-Niklaas weg van Vorst-Sint-Gertrudis . Daarna volgen er
een aantal argumenten …
Elk dorp heeft ongeveer 1100 inwoners, zij hebben allebei een kerk, een school…
De grensscheiding tussen de twee is voor iedereen duidelijk …
En dan komt het essentiële: het dorp Sint- Gertrudis waar het gemeentehuis staat en
Waar de secretaris woont is EENUUR GAANS verwijderd van het dorp Sint-Niklaas
Waar de burgemeester woont…
Hier lag het kalf gebonden

Een uur gaans is nu iets dat weinig zegt …..een sportieve oefening …maar in 1874 was
het anders, auto’s waren er niet….en fietsen ook niet, dus wanneer die burgemeester
noch paard noch rijtuig bezat moest die inderdaad voor het ondertekenen van
documenten, voor de bijeenkomsten van gemeenteraad en schepencollege een uur
te voet gaan om in het gemeentehuis te geraken en een uur weer te voet gaan om
terug naar huis te komen …..
In het jaarboek van 1993 staat haarfijn beschreven hoe de vraag met wisselende
kansen door de overheid wordt behandeld. Bijna komt het zo ver…maar uiteindelijk
toch niet, wanneer er op 28 juli 1877 een brief komt van de gouverneur met de
beslissing dat er op de vraag van de burgemeester en van een groot deel inwoners
Van Klein Vorst niet wordt ingegaan.
Ik vermoed dat er nog wel enkele van de jaarboeken bestaan ..waarin dit verhaal van
naaldje tot draadje wordt uitgelegd ..
LH