Een tweede kans op hervorming

Wat een intense weken waren het met We Need To Talk. Panelleden en organisatoren hebben keihard toegewerkt naar 31 januari: de dag waarop de Commissie Grondwet uitsluitsel zou geven over de hervorming van de partijfinanciering. Die woensdag viel er een koude douche: In een bijzonder chaotische en zelfs gênante zitting moesten de meerderheidspartijen schoorvoetend toegeven dat er geen akkoord was. Geen enkele hervorming. Niets.

De teleurstelling bij de burgers en de organisatoren was enorm. ‘Dit is een gemiste kans. Alles lag op tafel om dit probleem eindelijk op te lossen. Alleen de politieke moed ontbrak.’ De reacties van de woordvoerders van het burgerpanel Audrey, Gino, Souad en Darlin waren frappant. ‘Burgers kwamen op zes dagen tijd tot 34 aanbevelingen. Jullie hebben na zes maanden niets. Wij hebben ons werk gedaan. Waar is dat van jullie?’

Vlak na de vergadering beschreven ook journalisten en politieke analisten de situatie in zeer harde bewoordingen: ‘Een gênante vergadering,’ volgens De Standaard, ‘Een donkere woensdag voor de Kamer,’ schreef Le Soir. In L’Avenir viel er te lezen: ‘Het gebeurt vaak dat politici burgers de les lezen. Maar het gebeurt zelden dat burgers de politici een lesje in goed burgerschap geven. Dit is precies wat de burgers van We Need To Talk hebben gedaan.’

De reacties hebben hun effect niet gemist. De parlementsleden besloten om het dossier nog niet te laten vallen. Een week later kwam de Commissie Grondwet opnieuw samen. Deze keer verliep de vergadering bijzonder constructief. Alle partijen, meerderheid en oppositie, erkenden dat het tijd was om open kaart te spelen. Ze engageerden zich ertoe om zich duidelijk te positioneren tegenover alle 34 aanbevelingen. Op basis van die tabel zal op 28 februari een publiek debat plaatsvinden in de commissie.

Zal dat tot iets leiden? Daar zal de politiek over beslissen. Maar op zijn minst zal iedereen – eindelijk – zijn kaarten op tafel leggen. En nog een positief element: door deze aanpak kan de parlementaire democratie echt haar rol spelen: een open ideeënstrijd, op basis van een duidelijk vertrekpunt, waar men in alle transparantie op zoek moet naar overeenkomsten.

De partijfinanciering is een unieke kans voor partijen om te tonen dat ze het menen als ze zeggen dat ze bereid zijn om te werken aan een betere democratie. Hopelijk laten ze die kans niet liggen.

Afspraak dus op 28 februari.

Vandaag 15 feb op Veerle-Heide …

2024 wordt een bijzonder jaar. Er staat op verschillende vlakken van alles te gebeuren…
Het gaat ook het jaar worden waar we met de Veerlese kerkfabriek een eeuwenoude ‘Vejelse’ traditie nieuw leven willen in blazen.

* Een traditie waarbij al onze verenigingen, dorpsgenoten, vrienden en sympathisanten uit naburige parochies,…, jong en oud, de handen in elkaar slaan en samenwerken.
Kortom een traditie die voor verbondenheid zorgt! En wat maakt een dorp een dorp? Juist ja, de verbondenheid tussen al de mensen die er wonen en leven!

  • Graag hadden wij jullie persoonlijk onze plannen toegelicht op donderdag 15 februari om 19h00 in het zaaltje van de Sint-Jozefwerkmankerk (Zandstraat 7, 2431 Veerle-Laakdal) om 19h00.

* Graag een seintje vooraf  met hoeveel jullie zullen aanwezig zijn  => mail: glen.v_m@hotmail.com

DAVIDSFONDS LAAKDAL Organiseert VRIJDAG 15 DECEMBER om 20 uur

DAVIDSFONDS LAAKDAL Organiseert
VOLGENDE VRIJDAG 15 DECEMBER om 20 uur

IN de zaal van BASISSCHOOL DE WIJNGAARD VEERLEDORP!

HET VERHAAL VAN VLAANDEREN getoetst aan ONZE GEMEENTE :

HOE KWAMEN WIJ UIT DE BEELDENSTORM In en na 1566……..
HET GEVECHT OVER DE HEIDE TUSSEN VEERLE en de ABDIJ van AVERBODE ?
VEERLE , VORST EN EINDHOUT IN DE BOERENKRIJG 1798??????

ONZE GIDS IS EREBURGEMEESTER LUDO HELSEN.

Gwending … weer een nieuw Nederlands woord!

°°° De plotse uitstap uit de politiek van drie bekende politici binnen de week , ging bij de pers niet ongemerkt voorbij . Minister Van Quickenborne gaf zijn ontslag , Vlaams minister Somers trapte het af en parlementslid Rutten ging het aftrappen….

* In de volksmond werden zij alle drie over dezelfde kam geschoren …. Want ze gingen niet gewoon weg waar ze waren ….ze gingen alle drie iets anders doen , maar wel in de politiek …ik herhaal de woorden niet die daarover gezegd en geschreven werden …..

* En toch was wat zij deden zo verschillend…Bij mevr Rutten precies het tegenovergestelde van wat ze in het begin gezegd had. Daarom maakt een bekend weekblad er een nieuw woord voor . Lees de illustratie hierbij : een GWENDING : met een Veerles woord “ BOENK het tegenovergestelde doen van wat je gezegd hebt

* In de politiek komt dat nog voor en een voorbeeld van communicatie is het niet , maar in de politiek erg boos worden en dreigen , maar wanneer alles dan toch meevalt dan weer in het gelid lopen……het getuigt niet van politieke volwassenheid , maar het is menselijk .
Gwendolyne krijgt van ons de absolutie …

* Bij Van Quickenborne lag het anders …..die man neemt ontslag omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor iets waaraan hij geen schuld heeftvoor iets waar een van zijn ambtenaren in gebreke is gebleven . In de grote politiek hoort dat zo , maar het is Nobel ! En dat hij nu verder zijn burgemeestersambt opneemt is normaal .

* Anders ligt het bij Somers …. Die zet heel de Vlaamse wetgeving voor de aanduiding van de toekomstige burgemeesters op zijn kop …en wanneer dat in orde is …..trapt hij het af in de job waarvoor hij nog een jaar verkozen was , en wordt weer burgemeester ….

* En nu zien wij eigenlijk duidelijk waarom hij de hele burgemeestersaanduiding heeft veranderd : om zelf zekerder te zijn van zijn verkiezing eind volgend jaar. Daar is niets onwettigs aan , maar een beetje opportunisme is het volgens mij wel ….

* Misschien was hij beter in de Vlaamse regering gebleven , maar dan zou er nooit zo een mooi woord zijn uitgevonden als een gwending… want , dat is toch zo.

– Louis Vuren –

Vuren deelt een pluim uit!!

* Een kleine maand geleden zag ik aan de overkant van mijn woning mensen van de supermarkt komen aandragen met een grote verkeerspaal! Dat maakte me bijzonder nieuwsgierig ! Ik stak voorzichtig de straat over …

* Aan de paal hing een verkeersbord voor minder mobiele mensen die daarvoor een officiële erkenningskaart hebben. Toen ik hen daarvoor bedankte , glimlachten ze , maar de man die de leiding had zei : Yves Christiaens ! Hij en zijn Forum On!beperkt voeren trouwens felle actie actie tegen het misbruik van zulke parkeerplaatsen.

** Forum verdedigt dus de belangen van rolstoelgebruikers ,  slechtzienden , mensen met autisme , G-sporters… kortom  voor alle mensen met een beperking .

*** Yves Christiaens (foto) als voortrekker heeft het hart op de juiste plaats en kent de problemen door ondervinding.  (Louis Vuren)

Gouverneur Cathy Berx brengt werkbezoek aan Laakdal

Gouverneur Cathy Berx bracht vorige vrijdag een werkbezoek aan Laakdal en maakte een wandeling in Veerle-Heide.

De gouverneur tracht elke twee legislaturen , dus ongeveer om de 12 jaar , elke gemeente van de provincie te bezoeken en er met het schepencollege te praten over de moeilijkste beleidspunten .

Nu was het dus weer de beurt aan Laakdal.

https://www.hln.be/laakdal/gouverneur-cathy-berx-brengt-werkbezoek-aan-laakdal-en-maakt-wandeling-in-veerle-heide~a87190a9/

(foto:Burgemeester Tine Gielis maakte samen met gouverneur Cathy Berx een wandeling in Veerle-Heide. © RV)

Derde maal Vuren over de Boerenkrijg

Dag allemaal,
Bij de nagelaten boekhouding van Penningmeester Van Dyck staan ook vaak uitgaven gedaan voor het inkopen van munitie.
Zo koopt Van Dyck op 22 oktober in Geel poeder en geweerkogels voor 19 gulden en 12 stuivers,
In Turnhout koopt hij 10 ponden poeder voor 13 gulden en 15 stuivers,
In Olen 16 en een half pond poeder en cartouchepapier en dit voor 27 gulden 9 stuivers en 2 oorden ,
In Berlaar 19 en een half pond poeder voor 29 gulden en 10 stuivers…
Verder weer op twee plaatsen papier voor cartouchen , en nog 30 pond poeder dat moet worden gebracht …
Omwille van de vlotheid ga ik nu zijn aankoopprijzen weglaten , maar ze zijn perfect opgetekend .
Hij koopt 30 pond van de beste solfer, 8 en half pond geweerpoeder , schietpoeder om cartouchen te maken , en ook een sabel met schede. Die kost 14 stuivers…
Tussen de lijnen kan ik wel ergens lezen dat de legerleiding van de brigands rond 21 oktober vaststelde hoe slecht hun troepen bewapend waren .
Op dat moment hergroepeerde het Boerenkrijgleger zich in Geel , tot dan toe waren de geweren van de boerenkrijgers oudere geweren die zij in bij huis onderzoeken hadden gevonden en meegenomen , jachtgeweren en karabijnen . In Geel worden er voor de eerste keer nieuwe echte geweren uitgedeeld en een burger van Geel stelde zich borg voor de betaling ervan.
Ook was er in Geel een oud fusilier van het Oostenrijkse leger actief , die nu van slagveld veranderde en in het stadhuis van Geel samen met nog enkele andere mannen bestendig cartouchen vervaardigde……
Vandaar misschien die grote aankopen in dezelfde periode van poeder en cartouchen papier…ook kwamen er in die periode heel wat nieuwe geweren in Geel aan , en dat uit Nederland , en vandaar ook werd er op het stadhuis van Geel ladingen poeder geleverd…om cartouchen te maken ..
Wordt misschien nog vervolgd ..
Louis Vuren

THEODOOR VAN DYCK en de BOERENKRIJG!

Er zijn verenigingen zoals het Davidsfonds die dit jaar de Boerenkrijg herdenken omdat die opstand tegen de Franse bezetter 225 geleden “uitbrak”.
Wij gaan ons daar soms eens bij aansluiten om hier en daar die herdenking met een anecdote op te luisteren .
Zo is er de wonderlijke figuur van Theodoor Van Dyck. Hij was op dat moment een 27-jarige jongeman , en notarisklerk in Westmeerbeek. Bij de boerenkrijgopstand werd hij penningmeester van het brigandsleger , maar ook onderluitenant.
Van hem is bekend de militaristische toon van al zijn bevelen en mededelingen , maar ook zijn gedetailleerde staat van uitgaven voor het boerenkrijgleger .

Wij halen een aantal details uit zijn rekeningen , ze zijn van oktober 1798 , dus ze worden mee 225 jaar :
– Aankoop van een pistool voor kapitein Verheyen van Oosterloo , 1 gulden ,16 stuivers ,6 oorden,
-Een krijgsfluit ( fifre) voor de compagnie van Oosterloo ,3 gulden en 3 stuivers ,
-Aan kapitein Harts van Geel voor herstel van zijn wapens en van de trommels van Gheel en Oosterloo, 2 gulden en 9 stuivers,
-voor eten en drinken der patriotten die , van de slag van Herentals weerkomende , op Tongerloo waren geweken., 19 gulden , 16 stuivers,
-Aan een bundel pluimen , 2 stuivers , 2 oorden ,
-Aan een bijzonderen persoon naar Grobbendonk en Balder gezonden om te vernemen of er geen gevaar was , 2 gulden , 16 stuivers .
-Aan bier en genever om ‘s nachts cartouchen te maken , 15 stuivers ,
-Aan zes jongelingen van Gheel naar Tongerloo gezonden om poeder te halen , 19 stuivers,
-verder ook nog ….aan spionnen ….
Toen het Boerenleger bij de gevechten in Diest de aftocht moest blazen kwam Van Dyck ongelukkiglijk in de Demer terecht en verdronk…..hij was 28 jaar.
Tot volgende keer…
Louis Vuren

LUDO VERVLOET ZAG DAT HET GOED WAS

OPEN MONUMENTENDAG 2023 IN VEERLE
…. voor mij de mooiste aller tijden….
ah ja, want in de gevel van ons ouderlijk huis werd een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan “onze” Dorpsmolen die hier in 1798 –“dankzij Napoleon”- kon opgericht worden. De gedenkplaat is een kunstwerkje van de gerenommeerde beeldhouwer én Veerlenaar Jef Van Leeuw die als kind vaak aan onze molen te vinden was.
Het werd een tropische warme plechtigheid met een zestigtal aanwezigen die geboeid aan de lippen hingen bij toespraken van ereburgemeester Ludo Helsen, geschiedkundige Glen Van Meeuwen, Herman Vervloet namens de hele familie Vervloet en de jarige schepen van cultuur Gerda Broeckx.
Na afloop werd gezellig nagekaart bij een toepasselijk glaasje Windmeul… een heerlijk wit wijntje.
Bedankt aan de initiatiefnemers en de vele aanwezigen!

Open Monumentendag!

Volgende zondag 10 september is het Open Monumentendag! Op vele plaatsen kun je dan monumenten bezoeken , op andere plaatsen worden vergeten monumenten weer bovengespit. Dat gebeurt om 11u in Veerle. Daar wordt aan het begin van de Tessenderloseweg een gedenksteen geplaatst voor de Dorpsmolen die in 1965 spijtig genoeg verdween. Onze bekende beeldhouwer JEF VAN LEEUW , hier op de foto , “kapte “ sierlijk de tekst in het kunstwerk. Veel dank betuigen wij ook aan de molenaarsfamilie Vervloet .
Ereburgemeester Ludo Helsen leidt de plechtigheid in , geschiedkundige Glen Van Meeuwen geeft toelichting bij de Veerlese molens en schepen van cultuur Gerda Broeckx zal de gedenksteen onthullen.

1 2