De historische “ Mis” van 19 februari 2023.

Het is in Veerle nog niet zo vaak gebeurd dat een Mis historisch mag genoemd worden ! Zeker was de eerste mis in de heropgebouwde kerk er zo eentje , of de begrafenismis van de laatste baron de Zerezo de Tejada , of misschien zijn er nog wel een paar historische missen geweest , waaraan wij ondanks alles toch niet meer spontaan terugdenken …
Maar die van vorige zondag is er ook een geworden , een die wij de volgende jaren niet gaan vergeten!
Die mis moest beginnen om halftien zoals al gewoonlijk . Kwart na negen wees niets er op dat er iets speciaals zou gaan gebeuren . Een groepje trouwe kerkgangers zat in de rechterzijbeuk -, rechter wanneer je met je gezicht naar het altaar staat – met zachte stem de nieuwtjes van de voorbije week door te vertellen of ze met wenkbrouwengefrons in zich op te nemen , de leden van het koor kwamen een voor een binnengesijpeld en namen hun plaatsen in vooraan op het koor , diaken Leo was nog wat in orde aan het brengen in het kastje naast de preekstoel …. Nog steeds liet niets vermoeden dat het een hele speciale mis zou worden! Alles verliep tot dan toe heel normaal.
Maar ietsje voor halftien zagen de gelovigen dat er toch wel iets speciaals aan de hand was toen dirigente Hilde van het koor en diaken Leo met enige snelheid de sacristie binnenliepen en kort daarna weer buiten kwamen met een bijna verbazende heel lichte glimlach , maar toch met meer voorhoofdrimpels dan normaal !
En toen hadden wij het allemaal door !
Er was geen priester opgedaagd!
De herder was zijn schapen vergeten….
Of misschien : hij kon ze niet meer vinden .
Diaken Leo wist wel dat er niemand van de abdij kon komen maar degene die hij volgens afspraak verwachtte had onze kerk ofwel niet gevonden ook al stak ze van overal hoog boven de andere gebouwen uit , ofwel stond hij te wachten aan een verkeerde kerk , ofwel had hij zich gewoon verslapen …wat menselijk is . Ook een priester kan dat immers voorhebben.
Ik denk dat het de eerste keer was sinds de besloten tijd van de Boerenkrijg dat er in deze kerk geen priester opdaagde …. En daarom alleen al was wat zondag gebeurde historisch!
Het werd nog stiller in de kerk….
En toen zagen wij diaken Leo kalm en koelbloedig naar de microfoon stappen.
Wij zagen een glimlach verschijnen op de gezichten van de meeste aanwezigen en iedereen bleef zitten . Leo had dus zeker niet gezegd : “mensen , sta recht en
ga naar huis…. “
Dan ging hij de sacristie binnen , en kwam dadelijk weer terug met een lang wit kleed aan, een albe.
En de mis begon …. De dirigente en de leden van het koor trokken hun plan en alles viel op zijn pootjes …… Leo hield zelfs een preek , en niet eentje van rap rap . In tegendeel . Alleen de consecratie moest hij overslaan .Daardoor was de mis ook iets sneller gedaan !
Leo had de kudde goed thuisgebracht !
Zo werd die historische mis zonder priester iets waarover de aanwezigen lang zullen kunnen vertellen …
Er was wel een kleine “maar” ……
Toen ik thuis kwam keek ik toch even na wat de bepaling van “ een mis “ is.
Het is een religieuze bijeenkomst , meestal in een kerkgebouw ,waarbij een priester als celebrant de eucharistie viert!
En dan komt er een soort mokerslag : Erediensten waarbij geen eucharistie plaatsvindt zijn geen missen !
Ik begrijp wel wat ze daar willen mee zeggen …..
Maar het verandert niets aan het historische van vorige zondag ….en niets aan de verdienste van Leo ….. het applaus dat hij na die “dienst” kreeg was meer dan verdiend !!!!
Louis Vuren 220 , wachtend op L.V.

Onze gemeente en de Geschiedenis van Vlaanderen .

Dag allemaal ! Vorige week hebben wij ons zowat aangesloten bij de TV-uitzending over de Geschiedenis van Vlaanderen . Wij bekeken wat wij met de beeldenstorm te maken hebben gehad . Gisteravond ging het over de opstanden op het einde van de 18e eeuw tot 1830 . Even werd er ook wat gezegd over de Boerenkrijg .Een van de voornaamste redenen van die opstand was het invoeren van de dienstplicht . Voor de eerste keer werden jonge mannen verplicht soldaat te worden en moesten ze daardoor in de Franse Tijd ver van huis gaan vechten . En vechten was nooit zonder risico . Een aantal van die soldaten sneuvelden . Zo ook een aantal van de dienstplichtigen van onze huidige gemeente. Wij hebben het daar ooit al eens over gehad… Omwille van de uitzending gisteren kom ik daar nog even op terug . Een tijd geleden heb ik een aantal van die gesneuvelden weergevonden

Mijn eerste lijst is er een van de Veerlese overledenen , vaak ver van huis…

Hopelijk is daar in een of andere familie toch nog iets mondeling over verder verteld en doet dat een belletje rinkelen…Indien er iets rinkelt …..deel het dan mee aan de Gazet van Laakdal aub…..Wel kan het zijn dat de echte naam hier min of meer vervormd doorkomt . Hoe werd hij voor de officiële lijst van gesneuvelden meegedeeld en door wie ? En hoe werd hij in het Frans geschreven?

Valbock Henri ,( bij deze familienaam is de optekenaar al onzeker, en de kans dat hij helemaal juist is , is klein.) Hij overlijdt in het militair hospitaal van Mainz op 8 maart 1814, doodsoorzaak is koorts.Hij is 24 jaar.
Aerts Cretien. Overlijdt in het ziekenhuis van Keulen op 13 juli 1813. Geen doodsoorzaak gemeld , hij is dan 21 jaar.
Avorthes Jan , overlijdt in het Sint-Janshospitaal van Burgos aan koorts op 25 april 1813 . Geen leeftijd vermeld .
Oppenbrover Jozef , overlijdt op 23 december 1809 aan koorts in het militaire hospitaal van Madrid, er wordt geen leeftijd vermeld, de naam zal waarschijnlijk wel Hoppenbrouwer(s) zijn geweest
Wellens Ferdinand sterft ook aan koorts op 19 augustus 1809 in het militaire hospitaal van Straatsburg.
Verbeeck Marq , overlijdt eveneens aan koortsen op 17 december 1806 in het militair hospitaal van Landsberg.
Van Dijk Henri is als dienstplichtige gelegen in Walcheren en overlijdt er aan koorts in het militaire hospitaal op 6 april 1811.
Vandepull ( VandePoel of Vandeput ?);Jan Baptist , overlijdt in het militaire hospitaal van Konigsberg op 26 december 1812. De reden is ook weer koorts.
-Vanderwee Jozef , overlijdt op 9 februari 1814 aan koorts in het militaire ziekenhuis van Magdeburg , maar deze man is geen soldaat , wel verpleger …..

-En dan is er tenslotte Goos Henri . Hij is 30 jaar wanneer hij sterft in het militair hospitaal in Brussel. Die leeftijd is raar , want de Franse dienstplicht duurde maar tot 25 jaar. Bij hem staat er wel geen regiment en geen overlijdensoorzaak gemeld , maar wel alleen dat hij prisonier is…gevangene dus. Historisch is dit de interessantste vermelding omdat ze ons nieuwsgierig maakt! Hij overlijdt op 19 november 1808. Waarom is hij gevangen? Hoe is hij overleden?

Hoe zat het nu in de drie andere gemeenten ? Vorst , Eindhout en………Eindhoutham . Want dat heeft nog tot enkele jaren in de negentiende eeuw bestaan !!!Daaraan denken wij niet meer automatisch .En hier was het nodig , want….

Niemand vond dadelijk waar de geheimzinnige gemeente “Rintouthain” lag , want zo staat ze in de opsomming van de gemeenten geschreven!
Wel , na verdere studie weten wij nu dat daarmee de verdwenen gemeente Eindhoutham bedoeld werd. Het is weer een mooi voorbeeld van hoe iemand zijn dorp noemde in het dialect en hoe de Franse administratie daar een Franse schrijfwijze aan vastknoopte , waar zij verder ook niets konden van maken.
In Eindhoutham woonde soldaat Proost Pierre Josef.
Hij is overleden in het militair ziekenhuis van Rennes aan koorts op 14 april 1809 , op dat moment was die gemeente Eindhoutham ook al net afgeschaft ! Het eigenaardige is dat hij ex- militair wordt genoemd en dat hij op 28-jarige leeftijd is gestorven. Op het moment van zijn dienstname bestond zijn gemeente waarschijnlijk nog wel!

In die oude militaire overlijdensakten worden er nog 3 andere soldaten uit Eindhout genoemd:
-Biekenberg Jean , die overlijdt op 26 Messidor van het jaar XII. ( 15 juli 1804)
En dat in het militaire hospitaal van Utrecht.Hij overlijdt zoals de meesten aan koorts en is dan 24 jaar.
-Verrijdt Antoine overlijdt ook aan koorts op 13 augustus 1812 in het Heilige Geestziekenhuis in Verona.
-Jansens Henri , uit Eintahl (?) sterft in het militaire hospitaal van Osnabrück op 4 september 1813.

En tenslotte uit Vorst in het Twee Nethendepartement staan er een groot aantal overlijdens vermeld, de dorpsnamen die wij ook bijkomend hebben onderzocht omdat ze er waarschijnlijk ook Vorst mee bedoelen zijn Feuste , Fost , Voorst , Vorth , Vortz, Vost en Voste….
Hier volgt de lange lijst .Wij gaan beginnen met die
-Goos Louis , omdat diens naamgenoot uit Veerle ook al een speciaal geval was.Deze Goos stierf op 14 mei 1813 van uitputting (!) in het militair hospitaal van Wesel . Hij was 20 jaar en vaandelvluchtige , dat betekent dat hij tijdens zijn diensttijd er vandoor was gegaan. Eigenaardig is dat hierbij vermeld staat : zoon van Frans en Anna Elisabeth Dauwen. Met die gegevens moet dit eigenaardig overlijden toch wel lang onderwerp van verhalen geweest zijn.
-Reijnders Norbert ,is eveneens een vaandelvluchtige tot dwangarbeid veroordeeld , en hij overlijdt op 19jarige leeftijd in het burgerziekenhuis van Luxemburg.
-Celen Pierre daarentegen is een gewone soldaat die sterft in het militair hospitaal van Hamburg aan koorts en dat op 10 november 1811.
-Geijssels Pierre sterft als 21-jarige in het militaire hospitaal van Bayonne, hier wordt ook vermeld dat hij de zoon is van Adriaan en Elisabeth Seeuws.
Hier ook wordt weer vermeld als doodsoorzaak “koorts”.
Sommers Jean Stanislas , overlijdt ook aan koortsen op 17 april 1807 in het ziekenhuis van Fordon.
-Van Roy Constantin sterft in het jezuietenziekenhuis van Salamanca aan koortsen op 13 februari 1811.
-Rutten Marcel , overlijdt in het militair hospitaal van Middelburg op 30 juni 1811 , ook aan koorts.
-Deswert of Diswert Adriaan , is de derde Vorstenaar die tijdens zijn legerdienst gaat lopen en wel uit het algemeen Depot in Rijsel . Hij sterft in het militaire hospitaal van die stad op 10 maart 1814 . Doodsoorzaak is diarree!!
Van Nijlen Charles , of Vanijlen. Hij sterft in het militaire ziekenhuis van Glogau op 7 februari 1809 . En hier is de reden : een sabelsteek in zijn borst!
-Rayonen Frédéric is van Vorth , daarom wordt hij ook aan Vorst toegewezen . 30 april 1807 overlijdt hij wegens koortsen in het ziekenhuis van Osterode .Hier plaatsen wij ook ,wegens de familienaam, een vraagteken bij.
-Fienen Jean Baptiste overlijdt in het militaire hospitaal van Luik op 25 mei 1808 . De reden is ook weer koorts.
-Koesterman Henri is deserteur , hij is 23 jaar wanneer hij sterft op 11 december 1813 in het ziekenhuis van Luxemburg.
En de laatste die wij vonden is Janssens Henri , die korporaal was en op 27 september 1813 overleed aan zijn verwondingen in het militaire hospitaal Arsenal in Dresden.. Aan de datum is terug te vinden aan welke grote slag hij deelnam maar blijkbaar niet met goed gevolg.

Dat was datgene wat mensen uit onze gemeente te maken hadden met Napoleon. En zo speelt internationale geschiedenis zich ook vlak bij de deur af.

LH even tot Ludo Vervloet er weer is.

Gisteravond kwamen de zangers en zangeressen uit Laakdal en Meerhout bij elkaar

Gisteravond kwamen de zangers en zangeressen uit Laakdal en Meerhout bij elkaar die hun best gaan doen om op 19 maart een Televisie- en Radiomis te zingen in de kerk van Meerhout .

Pastoor Eric Seghers begroette blij de zeer talrijk opgekomen aanwezigen , dankte hen en moedigde hen aan om dit vol te houden omdat TV-missen worden bekeken door heel wat mensen die anders niet meer in een eredienst geraken .
Daarna nam de bekende Laakdalse dirigente An Alen de leiding en oefende een uur lang al enkele liederen in . In heel Vlaanderen is An al geruime tijd een voorbeeld geworden van grote degelijkheid.
De avond werd afgesloten met een babbeltje en een kopje koffie .
( LH voor Ludo Vervloet , die er even (?) niet kan zijn .)