LUDO VERVLOET KEEK VAN OP AFSTAND en ZAG DAT HET GOED WAS

OPEN MONUMENTENDAG 2023 IN VEERLE
…. voor mij de mooiste aller tijden….
ah ja, want in de gevel van ons ouderlijk huis werd een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan “onze” Dorpsmolen die hier in 1798 –“dankzij Napoleon”- kon opgericht worden. De gedenkplaat is een kunstwerkje van de gerenommeerde beeldhouwer én Veerlenaar Jef Van Leeuw die als kind vaak aan onze molen te vinden was.
Het werd een tropische warme plechtigheid met een zestigtal aanwezigen die geboeid aan de lippen hingen bij toespraken van ereburgemeester Ludo Helsen, geschiedkundige Glen Van Meeuwen, Herman Vervloet namens de hele familie Vervloet en de jarige schepen van cultuur Gerda Broeckx.
Na afloop werd gezellig nagekaart bij een toepasselijk glaasje Windmeul… een heerlijk wit wijntje.
Bedankt aan de initiatiefnemers en de vele aanwezigen!

Open Monumentendag!

Volgende zondag 10 september is het Open Monumentendag! Op vele plaatsen kun je dan monumenten bezoeken , op andere plaatsen worden vergeten monumenten weer bovengespit. Dat gebeurt om 11u in Veerle. Daar wordt aan het begin van de Tessenderloseweg een gedenksteen geplaatst voor de Dorpsmolen die in 1965 spijtig genoeg verdween. Onze bekende beeldhouwer JEF VAN LEEUW , hier op de foto , “kapte “ sierlijk de tekst in het kunstwerk. Veel dank betuigen wij ook aan de molenaarsfamilie Vervloet .
Ereburgemeester Ludo Helsen leidt de plechtigheid in , geschiedkundige Glen Van Meeuwen geeft toelichting bij de Veerlese molens en schepen van cultuur Gerda Broeckx zal de gedenksteen onthullen.

Wij gaan toch stilaan af en toe ……..Vuren 226

Of wat de regering nooit meer kan goedmaken of juist herstellen.

Goede vrienden en beste lezers , begin juli heeft onze onovertroffen journalist en redacteur Ludo aangekondigd dat hij voor korte tijd zou afwezig zijn wegens een ziekenhuisopname . Die heeft langer geduurd dan verwacht werd , maar een paar weken geleden zag het er naar uit dat Ludo stilaan weer begon te schrijven ….even verscheen er iets , maar het verdween twee dagen later !
Ondertussen is Ludo weer in het ziekenhuis opgenomen en kan hij dus hier nog niet actief zijn……
Daarom gaan wij in de Gazet van Laakdal af en toe toch iets publiceren om te laten blijken dat ze nog bestaat……en in de hoop dat Ludo Vervloet snel weer het roer in handen neemt…..

Er gebeuren ondertussen immers zo veel zaken waarvan wij weten dat Ludo er zeker zou commentaar op geven ….zoals eergisteren over het bericht dat er duizenden dokters met een buitenlands diploma de laatste jaren in dit land actief zijn geworden , elk jaar meer en meer ! En dat terwijl onze regeringen al jaren bezig zijn te beletten dat er zich aan onze universiteiten genoeg jongeren mogen aanmelden om aan dokterstudies te beginnen!
Met het nieuws van eergisteren op de achtergrond is datgene wat de regering nu al jaren doet , steeds minder jongeren toelaten om dokter te worden een beslissing op het misdadige af….een verkeerde beslissing die ze niet meer kan goed maken tegenover die misdeelde generatie.
Dit willen wij nu in een eerste ontboezeming toch kwijt………
En in hoofdzaak hopen wij dat onze redacteur snel weer komt…..
Louis Vuren

De première van de musical DAMIAAN

Gisteren “omvergeblazen” op de première van de musical DAMIAAN in Scherpenheuvel, op het prachtige en immens grote podium achter de basiliek. Een weergaloos spektakel rond Damiaan … niet zozeer als de held of de heilige, maar als de mens. Uitzonderlijk mooie muziek, fantastische acteurs-zangers, choreografie, decors… superlatieven komen tekort…! Mooi mooi mooi… en dat allemaal “van eigen bodem”. De 1500 aanwezigen waren laaiend enthousiast… terecht! Goeie raad: ga deze unieke voorstelling ook bekijken… nog een hele maand… 5 voorstellingen per week… Doen! En een dikke proficiat voor regisseur Luc Stevens, producer Simon de Merode en de hele crew!!!

De sociale woonmaatschappij ” de Zonnige Kempen ” gisteren ten grave gedragen ! VUREN 225.

Gisteren rond half 12 in de voormiddag vergaderden er een aantal aandeelhouders van de Zonnige Kempen in de vergaderzaal van het Torenhof in Tongerlo .Zij beslisten , in de handen van een notaris , dat op dat ogenblik de bouwmaatschappij ophield te bestaan .
In december van dit jaar zou de maatschappij 60 jaar zijn geworden.
Zij was actief in 11 Kempische gemeenten , was de jongste maatschappij van Vlaanderen , maar had in de periode van haar bestaan de meeste sociale woningen gebouwd.
In Laakdal was zij actief in Veerle en in Eindhout.
De Zonnige Kempen werd boven de doopvont gehouden in december 1963 . Dat was nog een geruime tijd voor de fusie van Varendonk met Veerle ( 1971).
Een aantal burgemeesters van kleinere gemeenten , waar nog nooit enige sociale huurwoning werd gebouwd, kwamen dan bij elkaar samen met het
Arrondissementele ACW en besloten samen kapitaal bijeen te brengen om ook sociale huurwoningen te bouwen , net zoals dat mogelijk was in grotere gemeenten .
Het duurde daarna nog een aantal jaren voor de eerste woningen klaar waren . Eindhout was dan ook Veerle nog voor , en had reeds woningen op het einde van de jaren 60. In Veerle werd de eerste realisatie die van het eerste deel van Kerkeveld , begin van de jaren 70 .
“En hoe zat het met Vorst ? “, hoor ik de nieuwsgierige lezer vragen .
Vorst had niet gewacht op dat initiatief en was tevoren al lid geworden van de oudere Geelse Bouwmaatschappij .
En ook die heeft gisteren vrijdag opgehouden te bestaan .
Want in de namiddag zijn de voormalige Geelse Bouwmaatschappij , de Zonnige Kempen, de maatschappij van Herentals -Olen , de Kleine Landeigendom en twee sociale huurgenootschappen ingestapt in een nieuwe alomvattende Kempische woonmaatschappij die
de naam kreeg “LEEF GOED ” .
Al de voormalige maatschappijen met hun hebben en houden , behalve de Zonnige Kempen .
Die heeft moeten afscheid nemen van vier van haar trouwe partners….. van Zandhoven , Berlaar , Nijlen en Booischot omdat de Vlaamse Regering vond dat die niet Kempisch waren !??
Volgens die Vlaamse wijzen zijn alleen de gemeenten van het arrondissement Turnhout Kempisch en de andere dus niet.
En zeggen dat de succesvolle vereniging Kempens Landschap haar zetel in Heist-op-den-Berg heeft ……
Al bij al zal het wel zeker zijn dat de nieuwe algemene Zuid-Kempische woonmaatschappij veel meer slagkracht zal hebben ….. op voorwaarde dat de Vlaamse voogdij haar niet vleugellam maakt , en wensen wij haar , met pijn in het hart om het verdwijnen van Zonnige Kempen , zeker een heel mooie toekomst toe !
Louis VUREN

PS Hoe Vlaanderen de situatie heeft aangepakt in de zogezegd niet Kempische gemeenten is een verhaal apart….voor een van de dagen … wanneer wij nog eens willen lachen ……

Vuren gaat naar de mis Of ook: 2 boerenkrijghelden. Vuren 224

Toen ik een paar dagen geleden het parochieblad open plooide en naar de misintenties keek viel zijn naam dadelijk op !
Voor volgende zondag 18 juni stond er bij de kolom voor de parochie Veerle EEN intentie maar dan nog wel een “gesticht” jaargetijde!
Soms is dat wel voor iemand die ons reeds heel lang geleden verlaten heeft , soms wel iemand van wie wij , stervelingen , geen flauw benul meer hebben dat hij of zij ooit heeft bestaan ?
Maar voor deze overledene wist ik het nog wel .Alhoewel hij reeds van 1850 is overleden zal ik zijn naam altijd onthouden . Het is Jan Baptist Caeymaex. 92 was hij toen hij in zijn huis in Veerledorp overleed . Zijn grafsteen bestaat nog steeds en die van zijn echtgenote ook. Bij de heropbouw van de kerk na de brand van 1910 is hun grafsteen mee een meter of tien naar het oosten verhuisd zodat zij op hun plaats konden blijven liggen buiten maar pal achter het hoogaltaar.
Op de grafsteen van Jan Baptist staat helemaal niets , maar op die van zijn vrouw staat des te meer: namelijk alles wat haar man heel zijn lange leven heeft gedaan en dat is heel wat .
J.B. Caeymaex had een de Leuvense universiteit filosofie gestudeerd en Artes . Net als zijn vader die secretaris was en drossaard in Tielen en Lichtaart werd hij ambtenaar . Hij begon als secretaris van Morkhoven , Berlaar en Gestel , hij werd drossaard in Lichtaart en notaris in Berlaar . Hij rijgde ambten aan elkaar, te veel om op te noemen . Ga ze eens rustig lezen op de grafsteen van zijn vrouw. De inval van de Fransen en de afschaffing van al die ambten uit het Ancien Regime maakte het hem wel wat moeilijker , maar ook hij paste zich aan en werd van 1800 tot 1806 maire van Berlaar . In 1821 was hij notaris in Lichtaart . In 1828 ging hij met pensioen en werd rentenier in Veerle . Dit is een heel korte samenvatting van zijn levensloop.
In Veerle werd hij kerkmeester en tot de nalatenschap van de Zerezo in 1938 was hij veruit de grootste weldoener van onze parochiekerk !
In de jaren net voor en in 1798 was Jan Baptist wel soms enkele dagen zoek ,vaak op momenten dat er in een of andere veldslag geschermutseld werd tegen de Franse bezetter. Vaak werd Jan Baptist in die buurt opgemerkt . In de buurt van Berlaar wordt hij beschouwd als een van de leiders van de boerenkrijg . Met zekerheid heeft hij als leider van en met zijn Berlaarse vrijwilligers deelgenomen aan de schermutselingen in Lier en aan de slag van Herentals (23 tot 28 oktober 1798 )
Op 24 november wordt hij over al die verdwijningen ondervraagd door de Franse commissaris Oger van het Twee-Netendepartement . De brief waarmee Caeymaex zich verdedigde heb ik ooit zelf nog in het provincie-archief gevonden . In het meest perfecte Frans “ praat “ hij zich eruit .Hij prijst het nieuwe regime , zegt dat hij wel een paar keer weg is geweest maar dat dat was om zijn zieke schoonbroer te gaan bezoeken en ook nog eens zijn zus , wijst op zijn verdienste voor de republiek ….Ik ga die mooie brief wel eens ooit vertalen . Het is een pareltje van Franse literatuur in Vlaanderen.
Zich op deze manier verdedigen is niet de enige keer dat dat tegenover een bezetter gebeurt . En de Fransen beseffen dat Cauymaex ook niet de eerste de beste is….
Hij wordt verder met rust gelaten , maar blijft ook wijselijk thuis van de laatste grote veldslag tegen de Fransen in Hasselt op 6 december 1798.
………………….
Op 6 december 1798 worden de boerenkrijgers in Hasselt verslagen , langs alle kanten worden ze omsingeld en niet alle Hasselaren staan aan hun kant .Eigenlijk worden zij bijna letterlijk in de pan gehakt. Er zijn honderden gesneuvelde boerenkrigers , een dubbel aantal zwaar gewonden . Op 7 december worden er nog eens 120 gevangen krijgers door de Fransen mee naar Brussel genomen om daar voor de krijgsraad te verschijnen .31 komen er voor de krijgsraad en 21 van hen worden er veroordeeld tot de dood met de kogel . De ceremonie gebeurt met groot militair ceremonieel aan de Hallepoort .
Een van hen is een jonge Veerlenaar Hendrik Adriaens . Hij wordt gefusilleerd op 17 februari 1799 “ in broek en hemd “ . Zijn andere kleren heeft hij aan de Brusselse armen geschonken.
Hij is nooit meer op een Veerles kerkhof geraakt , en ik heb nooit nog van hem gehoord. Zo verging het de ene en zo verging het de andere. Beide hadden ze problemen met de Fransen.

Maar in de mis voor Caeymaex zal ik ook een hem denken .Aan Hendrik Adriaens! Gefussilleerd voor “God en Vaderland ” ?

Louis Vuren

Rivier Grote Laak krijgt oorspronkelijke meanders terug

Vorige week lazen wij en hoorden wij het nieuws over de Grote Laak . De rechttrekking die er meer dan een halve eeuw geleden werd uitgevoerd gaat ongedaan worden gemaakt en de meanders van vroeger worden weer hersteld .
Die oude meanders bestaan nog als afzonderlijke percelen waarvan er een aantal eigendom zijn van de gemeente Laakdal.
Ze zijn daardoor gemakkelijk weer te vinden , maar ze zouden ook anders “vrij eenvoudig” terug te vinden zijn . Dat heeft me iemand ongeveer vijftig jaar geleden getoond. Hij wandelde toen de oude en met aarde en slib dichtgemaakte meanders af met een geigerteller. Dat is een toestel dat de radio-activiteit opspoort. Het was een tijd dat de zorg om veilige lozingen maar pas begon en dat niemand er een goed inzicht in had . Een aantal jaren daarna is er aan die vervuiling en ook aan die radio-activiteit van de Laak hard gewerkt , maar aan de oude meanders is bij mijn weten dan niets gedaan.
Ik wijs daar nu maar op omdat ik hoop dat de initiatiefnemers nu de aarde en andere materie die nu uit die meanders gaat komen zullen wegvoeren naar een speciale stortplaats voor gevaarlijke stoffen , of dat ze die materie minstens onderzoeken .En dus hoop ik dat dit bericht overbodig zal zijn!
LH

Onze gemeente en de Geschiedenis van Vlaanderen

Dag allemaal ! Vorige week hebben wij ons zowat aangesloten bij de TV-uitzending over de Geschiedenis van Vlaanderen . Wij bekeken wat wij met de beeldenstorm te maken hebben gehad . Gisteravond ging het over de opstanden op het einde van de 18e eeuw tot 1830 . Even werd er ook wat gezegd over de Boerenkrijg .

Een van de voornaamste redenen van die opstand was het invoeren van de dienstplicht . Voor de eerste keer werden jonge mannen verplicht soldaat te worden en moesten ze daardoor in de Franse Tijd ver van huis gaan vechten . En vechten was nooit zonder risico . Een aantal van die soldaten sneuvelden . Zo ook een aantal van de dienstplichtigen van onze huidige gemeente.

Wij hebben het daar ooit al eens over gehad… Omwille van de uitzending gisteren kom ik daar nog even op terug . Een tijd geleden heb ik een aantal van die gesneuvelden weergevonden

Mijn eerste lijst is er een van de Veerlese overledenen , vaak ver van huis…

Hopelijk is daar in een of andere familie toch nog iets mondeling over verder verteld en doet dat een belletje rinkelen…Indien er iets rinkelt …..deel het dan mee aan de Gazet van Laakdal aub…..

Wel kan het zijn dat de echte naam hier min of meer vervormd doorkomt . Hoe werd hij voor de officiële lijst van gesneuvelden meegedeeld en door wie ? En hoe werd hij in het Frans geschreven?

Valbock Henri ,( bij deze familienaam is de optekenaar al onzeker, en de kans dat hij helemaal juist is , is klein.) Hij overlijdt in het militair hospitaal van Mainz op 8 maart 1814, doodsoorzaak is koorts.Hij is 24 jaar.
Aerts Cretien. Overlijdt in het ziekenhuis van Keulen op 13 juli 1813. Geen doodsoorzaak gemeld , hij is dan 21 jaar.
Avorthes Jan , overlijdt in het Sint-Janshospitaal van Burgos aan koorts op 25 april 1813 . Geen leeftijd vermeld .
Oppenbrover Jozef , overlijdt op 23 december 1809 aan koorts in het militaire hospitaal van Madrid, er wordt geen leeftijd vermeld, de naam zal waarschijnlijk wel Hoppenbrouwer(s) zijn geweest
Wellens Ferdinand sterft ook aan koorts op 19 augustus 1809 in het militaire hospitaal van Straatsburg.
Verbeeck Marq , overlijdt eveneens aan koortsen op 17 december 1806 in het militair hospitaal van Landsberg.
Van Dijk Henri is als dienstplichtige gelegen in Walcheren en overlijdt er aan koorts in het militaire hospitaal op 6 april 1811.
Vandepull ( VandePoel of Vandeput ?);Jan Baptist , overlijdt in het militaire hospitaal van Konigsberg op 26 december 1812. De reden is ook weer koorts.
-Vanderwee Jozef , overlijdt op 9 februari 1814 aan koorts in het militaire ziekenhuis van Magdeburg , maar deze man is geen soldaat , wel verpleger …..

-En dan is er tenslotte Goos Henri . Hij is 30 jaar wanneer hij sterft in het militair hospitaal in Brussel. Die leeftijd is raar , want de Franse dienstplicht duurde maar tot 25 jaar. Bij hem staat er wel geen regiment en geen overlijdensoorzaak gemeld , maar wel alleen dat hij prisonier is…gevangene dus. Historisch is dit de interessantste vermelding omdat ze ons nieuwsgierig maakt! Hij overlijdt op 19 november 1808. Waarom is hij gevangen? Hoe is hij overleden?

Hoe zat het nu in de drie andere gemeenten ? Vorst , Eindhout en………Eindhoutham . Want dat heeft nog tot enkele jaren in de negentiende eeuw bestaan !!!Daaraan denken wij niet meer automatisch .En hier was het nodig , want….

Niemand vond dadelijk waar de geheimzinnige gemeente “Rintouthain” lag , want zo staat ze in de opsomming van de gemeenten geschreven!
Wel , na verdere studie weten wij nu dat daarmee de verdwenen gemeente Eindhoutham bedoeld werd. Het is weer een mooi voorbeeld van hoe iemand zijn dorp noemde in het dialect en hoe de Franse administratie daar een Franse schrijfwijze aan vastknoopte , waar zij verder ook niets konden van maken.
In Eindhoutham woonde soldaat Proost Pierre Josef.
Hij is overleden in het militair ziekenhuis van Rennes aan koorts op 14 april 1809 , op dat moment was die gemeente Eindhoutham ook al net afgeschaft ! Het eigenaardige is dat hij ex- militair wordt genoemd en dat hij op 28-jarige leeftijd is gestorven. Op het moment van zijn dienstname bestond zijn gemeente waarschijnlijk nog wel!

In die oude militaire overlijdensakten worden er nog 3 andere soldaten uit Eindhout genoemd:
-Biekenberg Jean , die overlijdt op 26 Messidor van het jaar XII. ( 15 juli 1804)
En dat in het militaire hospitaal van Utrecht.Hij overlijdt zoals de meesten aan koorts en is dan 24 jaar.
-Verrijdt Antoine overlijdt ook aan koorts op 13 augustus 1812 in het Heilige Geestziekenhuis in Verona.
-Jansens Henri , uit Eintahl (?) sterft in het militaire hospitaal van Osnabrück op 4 september 1813.

En tenslotte uit Vorst in het Twee Nethendepartement staan er een groot aantal overlijdens vermeld, de dorpsnamen die wij ook bijkomend hebben onderzocht omdat ze er waarschijnlijk ook Vorst mee bedoelen zijn Feuste , Fost , Voorst , Vorth , Vortz, Vost en Voste….
Hier volgt de lange lijst .Wij gaan beginnen met die
-Goos Louis , omdat diens naamgenoot uit Veerle ook al een speciaal geval was.Deze Goos stierf op 14 mei 1813 van uitputting (!) in het militair hospitaal van Wesel . Hij was 20 jaar en vaandelvluchtige , dat betekent dat hij tijdens zijn diensttijd er vandoor was gegaan. Eigenaardig is dat hierbij vermeld staat : zoon van Frans en Anna Elisabeth Dauwen. Met die gegevens moet dit eigenaardig overlijden toch wel lang onderwerp van verhalen geweest zijn.
-Reijnders Norbert ,is eveneens een vaandelvluchtige tot dwangarbeid veroordeeld , en hij overlijdt op 19jarige leeftijd in het burgerziekenhuis van Luxemburg.
-Celen Pierre daarentegen is een gewone soldaat die sterft in het militair hospitaal van Hamburg aan koorts en dat op 10 november 1811.
-Geijssels Pierre sterft als 21-jarige in het militaire hospitaal van Bayonne, hier wordt ook vermeld dat hij de zoon is van Adriaan en Elisabeth Seeuws.
Hier ook wordt weer vermeld als doodsoorzaak “koorts”.
Sommers Jean Stanislas , overlijdt ook aan koortsen op 17 april 1807 in het ziekenhuis van Fordon.
-Van Roy Constantin sterft in het jezuietenziekenhuis van Salamanca aan koortsen op 13 februari 1811.
-Rutten Marcel , overlijdt in het militair hospitaal van Middelburg op 30 juni 1811 , ook aan koorts.
-Deswert of Diswert Adriaan , is de derde Vorstenaar die tijdens zijn legerdienst gaat lopen en wel uit het algemeen Depot in Rijsel . Hij sterft in het militaire hospitaal van die stad op 10 maart 1814 . Doodsoorzaak is diarree!!
Van Nijlen Charles , of Vanijlen. Hij sterft in het militaire ziekenhuis van Glogau op 7 februari 1809 . En hier is de reden : een sabelsteek in zijn borst!
-Rayonen Frédéric is van Vorth , daarom wordt hij ook aan Vorst toegewezen . 30 april 1807 overlijdt hij wegens koortsen in het ziekenhuis van Osterode .Hier plaatsen wij ook ,wegens de familienaam, een vraagteken bij.
-Fienen Jean Baptiste overlijdt in het militaire hospitaal van Luik op 25 mei 1808 . De reden is ook weer koorts.
-Koesterman Henri is deserteur , hij is 23 jaar wanneer hij sterft op 11 december 1813 in het ziekenhuis van Luxemburg.
En de laatste die wij vonden is Janssens Henri , die korporaal was en op 27 september 1813 overleed aan zijn verwondingen in het militaire hospitaal Arsenal in Dresden.. Aan de datum is terug te vinden aan welke grote slag hij deelnam maar blijkbaar niet met goed gevolg.

Dat was datgene wat mensen uit onze gemeente te maken hadden met Napoleon. En zo speelt internationale geschiedenis zich ook vlak bij de deur af.

LH even tot Ludo Vervloet er weer is.