De Vlaamse regering aan zet!! Om te lachen wanneer het niet zo droevig zou zijn!

De voormalige Vlaamse minister van Binnenlandse aangelegenheden moet waarschijnlijk gedacht hebben ……” Kempengevoel ….Kempengevoel…..ik zal ze eens leren wat Kempengevoel is…” en hij bepaalde dat Kempen vanaf nu officieel alleen het arrondissement Turnhout was en is.

Ook de nieuwe samenwerkende bouwmaatschappijen

moesten zich daar naar richten ! En die trachtten gehoorzaam te zijn , alhoewel een sociale bouwmaatschappij dat niet had hoeven te zijn !

Dat betekende ook dat vier gemeenten buitengegooid werden omdat ze niet in het arrondissement Turnhout lagen ….Zandhoven , Berlaar , Nijlen en Heist-op-den-Berg met Booischot. Deze laatste twee hadden al meer dan tachtig jaar bewezen hoe zij steeds aan de basis lagen van vele Kempische activiteiten .

En toch werden die nu naar raden van beheer gestuurd waarmee ze nooit iets hadden te maken gehad en waar ze dus ook geen enkele woning hadden.

Verder had de minister en de meerderheid van het Vlaams parlement NIET gedacht …..

WANT en MAAR……die gemeenten waren niet de eigenaars van die honderden huurwoningen ….de eigenaar bleef de voormalige Zonnige Kempen …en in de nieuwe toestand dus de nieuwe maatschappij LeefGoed.

En nu komt de droevige waarheid om mee te lachen …..ware ze niet zo droevig .

De vier buitengegooide gemeenten zijn nu naar raden van beheer gestuurd van bouwmaatschappijen waarbij ze inderdaad GEEN ENKEL huis hebben , maar daar tegenover zijn zij bij LeefGoed , waar al hun huurwoningen zijn naartoe gegaan , wettelijk niet welkom , neen …erger nog ….mogen ze niet meer binnen …..ook al zijn de wegen waar die huurwoningen langs staan hun eigendom.

 

Toen de uitvinder van deze ongelooflijk dwaze beslissing het in de regering beu was ging hij rustig weer burgemeester worden ,en liet hij de rest achter met de gebakken peren , maar die zaten er ook niet erg veel mee in!!

Of beter toen die rest zag welke schade ze hadden aangericht en toen ze zagen dat er nog enkele mensen het statuut van private aandeelhouders hadden ,hebben ze die vier gemeenten ook dat statuut van private aandeelhouder gegeven !!!! In feite betekent dat een keer per jaar uitgenodigd worden op de algemene vergadering, maar dagelijks volgen wat er met hun huizen gebeurt …dat niet.

Om niet alles zomaar blauw blauw te laten hebben de zes ondertussen Zonnige Kempen. 2 opgericht …

En een zaak hopen wij , namelijk dat er met de huidige of met de nieuwe Vlaamse parlementsleden nieuwe en rechtvaardige afspraken zullen gemaakt worden om deze miskleun op de lossen …… het Kempengevoel is sterker dan sommigen denken !

LH