‘De Leeuw van Vlaenderen’

conscienceHendrik Conscience. Met zijn historische verhalen in het Nederlands creëerde hij in de 19de eeuw een nieuw publiek van lezers en wilde hij de Vlamingen meer zelfvertrouwen geven om – tegen de dominante Franse cultuur in – voor hun eigen taal en rechten op te komen.

* Tegelijk bleef Conscience zijn leven lang een voorstander van het Belgische staatsbestel, in tegenstelling tot anderen die Vlaanderen liever zagen aansluiten bij Nederland.

* Hendrik Conscience, zwak en ziek in zijn jeugd, werd in die tijd door zijn moeder overstelpt met Antwerpse verhalen. Dat ontwikkelde zijn denken en zijn fantasie. Op de speelplaats was hij een kei van een verteller voor zijn vriendjes. Door zelfstudie bracht hij het tot hulponderwijzer en klerk en andere baantjes bij stad en staat. Tot hij definitief schrijver werd.

images5482* De besnorde Consciense schreef vooral historische romans, waarbij hij roemrijke episodes uit de Vlaamse en Belgische geschiedenis behandelde.

* Zijn meesterwerk,  De Leeuw van Vlaenderen (1838) is veruit zijn bekendste werk. Hij schreef het op zijn 26ste, doordrenkt van romantiek en Vlaamsgezindheid.

* Conscience schreef nog tientallen andere historische romans, waaronder In ’t Wonderjaer (1837) en Jacob van Artevelde (1849).

* Omdat zijn moeder uit de Kempen afkomstig was, bracht hij ook veel tijd door op het platteland, waar hij inspiratie vond voor populaire landelijke verhalen zoals De loteling (1850) of De kerels van Vlaanderen (1871). In Zoersel kun je nog steeds ‘het Boshuisje’ bezoeken.

* Illustratief voor zijn Vlaams-Belgische houding is dat hij in opdracht van de overheid een Geschiedenis van België schreef (1845), die hij opdroeg aan Leopold I.

* Met zijn historische romans wilde hij de Vlamingen doen lezen over hun eigen geschiedenis en in hun eigen taal, maar ook buiten de literatuur nam Conscience het op voor het Nederlands en de positie van de Vlamingen in de jonge staat België.

* Zijn werk was van grote invloed op de Vlaamse Beweging.

images1465

* Conscience genoot bij leven en na zijn dood een erg grote waardering in binnen- en buitenland. Zijn standbeeld, dat vandaag nog steeds op het naar hem genoemde plein in Antwerpen staat, werd nog tijdens zijn leven onthuld (in 1881). Duizenden mensen namen  aan de festiviteiten deel.

* Conscience ontving tot twee keer toe de Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde (1854 en 1869). Hij werd 71.

 

* In 2005 werd hij genomineerd voor de titel ‘De Grootste Belg’. Hij eindigde op de 10de plaats.

*** Onze Ludo Helsen is een gelauwerde Consciencekenner.

week van de mobiliteit

Vandaag vrijdag 17 september start Bike2School. Bike2School wil 40% meer duurzame schoolverplaatsingen realiseren in 14 Kempense gemeenten. 40% meer duurzame verplaatsingen betekent een jaarlijkse CO2-reductie van 972 ton.

17 september is het STRAP-dag en de start van de week van de mobiliteit. Een ideaal moment om te starten met dit project dat lagereschoolkinderen motiveert om met de fiets, de step of te voet naar school te komen.

86 Kempense lagere scholen nemen deel vanaf dit schooljaar. Het project wil 14.000 lagere schoolkinderen bereiken. In Laakdal zijn al een 300-tal leerlingen (van de 768) van 4 lagere scholen geregistreerd. Registreren kan nog altijd in de school.

– Bike2School want echte helden fietsen naar school –

* Fietsbeleid staat hoog op de agenda bij verschillende lokale besturen, ook in Laakdal. Bike2School vormt een perfecte aanvulling op lokale projecten rond verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes.

* Kinderen die naar school trappen of stappen zijn niet alleen held voor het milieu, ze krijgen ook meer beweging. Hoe meer kinderen met hun ouders naar school fietsen, hoe minder verkeer in de schoolomgeving. Jong gedaan is oud geleerd en hopelijk nemen ze deze attitude ook mee voor later.

Virtuele munt als beloning

* Leerlingen uit de deelnemende scholen kregen begin september een brief en infofolder mee. Als ze willen deelnemen, registeren ze zich en ontvangen dan een tag om aan de boekentas of fiets te bevestigen.

* De tag registreert hun duurzame verplaatsing en zo sparen ze ‘bucks’. Via een betaalkaart kunnen ze met de gespaarde bucks betalen bij de deelnemende handelaren en partners.

* Het project wil alle duurzame schoolverplaatsingen belonen zodat dat ook kinderen die te voet of met de step naar school komen kunnen deelnemen.

768 leerlingen uit 4 Laakdalse scholen

*** Franks Sels, Laakdalse schepen van o.a. mobiliteit: “Samen met 768 leerlingen uit 4 lagere scholen (De Schans / Veerle, GBS Eindhout / Eindhout, VBS Groot-Vorst / Vorst-Centrum en VBS-Meerlaar / Vorst-Meerlaar) willen wij Laakdal veiliger, duurzamer en gezonder maken. Intussen zijn er al meer dan 300 leerlingen geregistreerd en we hopen dat de rest snel volgt. Na registratie sparen de leerlingen virtuele bucks en kunnen ze deze ‘ten gelde maken’ bij de lokale handel of kermis. Goed voor hun gezondheid & portemonnee, het milieu en de lokale handel. Al fietsend, wandelend of steppend maken ze trouwens de schoolomgeving een stuk veiliger! Hopelijk volgen ook de ouders, grootouders…? Echte helden fietsen, steppen of wandelen naar school.”

* Momenteel kunnen de deelnemende kinderen al bij een zevental lokale handelaars terecht en een aantal bovenlokale partners. Deze lijst wordt nog verder uitgebreid: https://www.laakdal.be/bike2school.

De goddelijke komedie

Op Klara hoorde ik vanmorgen dat het vandaag 14 sept exact 700 jaar geleden is dat Dante Alighieri (1265-1321) overleed.  De Italiaan Dante was een van de beroemdste schrijvers en moralisten uit de Middeleeuwen .

* Dante is vooral beroemd geworden door La Divina Commedia (De goddelijke komedie) een onvoltooid meesterwerk waarin hij alle kennis van zijn tijd over filosofie, economie en andere wetenschappen verwerkte.

* Het boek heette aanvankelijk Commedia en gaat over het hiernamaals en is één van de hoogtepunten uit de mondiale literatuur. Het woord divina (goddelijk) is later door anderen aan het werk toegevoegd.

De goddelijke komedie werd in in 1472, 100 jaar na de dood van Dante, door Johann Neumeister, gedrukt in Foligno. De boekdrukkunst stond toen nog in zijn kinderschoenen.

* La Divina Commedia is nog steeds dat omvangrijk driedelig werk over het hiernamaals en wordt beschouwd als de meest bijzondere literatuur uit de Middeleeuwen.

* De goddelijk komedieis in feite een driedelig gedicht en gaat over een reis door het hiernamaals. In drie fasen wordt de lezer meegevoerd van de Hel (Inferno), via de Louteringsberg (Purgatorio) naar het Paradijs (Paradiso).

* Het boek bestaat uit ruim 14 000 verzen. Dante noemde zijn werk zelf oorspronkelijk Commedia, wat blijheidofvrolijk gedicht betekent en erop duidt dat de reis door het hiernamaals positief eindigt. Het woord divina’ (goddelijk) is later door anderen aan dit werk toegevoegd.

* La Divina Commedia wordt beschouwd als een van de grootste schrijfprestaties aller tijden. In de wereldliteratuur doet Dantes meesterwerk niet onder voor  andere pareltjes als Odyssee, Faust, Don Quichot of Macbeth. (bewerkt uit ‘Historiek’ – rood drukken voor meer).

ALKOVEN ? NOOIT VAN GEHOORD

In oude boeken kom je het woord alkoof nog wel eens tegen. Wat is dat precies, zo’n alkoof? En waar komt het woord eigenlijk vandaan?

* Om met het laatste te beginnen: het woord alkoof is oorspronkelijk afkomstig uit het Arabisch , waar men de samentrekking al-qubbah gebruikt om een ‘gewelf’ mee aan te duiden. Via het afgeleide Spaanse woord alcoba is het woord als ‘alkoof’ in onze taal beland. De prent hiernaast is niet relevant voor de alkoven in de kostschool van mijn jaren ’50, maar geeft een idee van de ruimte van een alkoof.

* Maar waarom wil ik dat perse meedelen aan de lezers? Gewoon omdat ik vier jaar lang in een alkoof geslapen heb. Net als alle leerlingen van het Klein Seminarie in Hoogstraten sliepen wij haast aan elkaar vastgeklonken in slaapcellen van pakweg 2 bij 1,5 m elk. Veel ruimte was er niet. Een dak zat er ook niet op. Pakweg een grote doos zonder deksel en een gordijntje als deur.

* Op de oudste zaal met houten vloer werden de leerlingen van de voorbereidende klassen te slapen gelegd. De ‘nieuwere’ slaapruimten, met stenen vloer, werden ingenomen door de Grieks-Latijnen vanaf het 6dejaar tot de retorica. In totaal zowat 650 studenten.

* Samen met nog 11 leerlingen sliep ik boven de toneelzaal. Altijd spannend wanneer Fons Fraters en Co een nieuw toneelstuk inoefenden. Door de spleten van de houten vloer kon je ze duidelijk horen repeteren in je enge kamertje. Wat helemaal niet mocht, net als praten met elkaar. Regelmatig kwam de surveillant van dienst kijken of de ‘verboden’ werden toegepast.

° Massale slaapzalen waren echter ideaal om de boel op stelten te zetten. Dat gebeurde regelmatig. Een paar belhamels spraken op de speelplaats af en amper waren de lichten gedoofd of het spektakel kon beginnen.

Het nachtlawaai sloeg meteen over naar de andere slaapzalen en binnen de kortste keren was het kot te klein. Her en der werden een paar opstandelingen met veel machtsvertoon van de surveillanten van hun bed gelicht en op de gang op de knieën gedwongen.

Als alles weer stil werd, mochten de rebellen hun alkoof weer opzoeken, meestal zonder bijkomende straffen. Binnen het uur was alles weer rustig.

* Vooral in de 17de eeuw was de alkoof populair. De ruimte is verwant aan de bedstee, een slaapplaats verwerkt in een grote kast.

* Volgens de overlevering werd de alkoof uitgevonden door de markiezin van Rambouillet (1588-1665. Vermoedt wordt dat deze markiezin zich liet inspireren door alkoven die ze in Spanje had gezien, waar dergelijke slaapplaatsen al langer gebruikt werden. “Mevrouw Rambouillet was kouwelijk,” zo gaat het verhaal, “en kon niet goed tegen de directe hitte van een kachel, vuur of de zon.”

* Vandaar dat zij van een voormalige kleedkamer een knus klein slaapkamertje liet maken, dat aansloot op de oude slaapkamer, die nu haar ontvangkamer werd, en beroemd werd als de Chambre bleue. Zij ontving er haar vrienden, soms gelegen in bed, met ’s winters een zak van berenvel om haar voeten en een half dozijn mutsen op haar hoofd.

* Vanaf 1870 verschenen er in steeds meer steden zogenaamde ‘alkoofwoningen’. Deze piepkleine woningen bestonden uit één kamer, waarin een gezin dus zowel moest koken, eten als slapen. Deze eenkamerwoningen hadden vaak een slaapplek die werd afgesloten met een dun wandje: de alkoof.

* Na verloop van tijd begonnen artsen bezwaar te maken tegen deze onhygiënische situatie. Zij pleitten voor meer frisse lucht en een verbod op de bedompte alkoofwoning, die volgens hen ook nog brandgevaarlijk was. Het duurde tot 1937 voor de bouw van deze woningen werd verboden.

De alkoven van Hoogstraten bleven echter nog jaren overeind. Over de (brand)gevaren ervan zal ik het later nog hebben.

Londen brandt

De grote brand van Londen (Great Fire of London) was een verwoestende brand die duurde van 2 tot 5 september 1666 in Londen City.  87 kerken en 70.000 van de 80.000 huizen werden met de grond gelijkgemaakt.

763 *** In Londen vonden tussen 30 augustus en 4 september 2016 festiviteiten plaats in het kader van de 350ste verjaardag van de Grote Brand.        (foto’s en bewerkte tekst uit ‘Historiek’)

° De echte brand in 1666 begon in het oosten van de stad, in het huis van Thomas Faryner, de bakker van King Karel II. Die was vergeten het vuur in zijn oven te doven voor hij naar bed ging. Kort na middernacht zouden smeulende asresten een stapel hout in brand gezet hebben.

index0000° De meeste gebouwen in Londen waren destijds uit brandbaar materiaal opgetrokken, hout en stro. Daarbij was de zomer erg heet en droog geweest. De rondvliegende vonken werden aangewakkerd door een felle oostenwind, waardoor naastliggende panden vlam vatten en de brand zich zeer snel uitbreidde. Daarbij kwam nog dat de huizen zeer dicht opeen stonden en de straten zeer smal waren waardoor het vuur eenvoudig kon overslaan.

° Op de vierde dag doofde het vuur uit zichzelf bij gebrek aan brandstof. Nog weken was de grond onbegaanbaar door de resthitte en keldervoorraden steenkool en hout zouden nog vele maanden nasmeulen.

° Ruim 80% van de stad werd in de as gelegd. Het aantal slachtoffers was volgens de officiële bronnen echter erg gering. Slechts van een zestal mensen kon vastgesteld worden dat ze omgekomen waren. Er was echter nog geen burgerlijke stand of woonregister

° Een gunstig gevolg van de brand was de beëindiging van de pest die Londen daarvoor had geplaagd. De ratten waren wellicht grondig verdelgd.

399px-Great_Fire_London° Voor Londen betekende de brand een volledige verandering van architectuur. Het zou lang duren voor het open terrein helemaal was opgevuld. Het verhaal dat de stad heel snel weer was opgebouwd, is een legende die door de Engelse regering was verzonnen.

° De Grote Brand leidde tot de heropbouw van Londen. Het hout werd vervangen door bakstenen als bouwmateriaal. Er werd ook een georganiseerde brandweerdienst en verzekeringsindustrie op poten gezet. De beroemde Saint Paul’s Cathedral werd heropgebouwd in een barokke stijl.

stom en dood

Ik las in de “krant” van vandaag twee stukken, met als eerste titel: de dode zee en als tweede: de stomme van Portici. Een combinatie die me doet terugdenken aan de school.
In een examen van godsdienst stelde ik ooit de vraag: noem een mirakel dat aantoont dat Jezus macht had op het lichaam.
Een slimmerik schreef: Jezus geneest de gewonde van Portici. Het leukste antwoord dat ik ooit kreeg.        (collega-onderwijzer Louis uit Mortsel)

DE BARTHOLOMEUSNACHT

In de tweede helft van de 16de eeuw (na 1550) bekeerden opvallend veel edellieden zich tot het protestantse calvinisme. Ongeveer de helft deed dat om beslag te kunnen leggen op een deel van de katholiek-kerkelijke goederen. Zo ook koning Hendrik VIII van Engeland. Zo’n confiscatie  was goed voor de portefeuille van zowel koning als adel.

* Op 18 augustus 1572 huwde de protestantse leider Hendrik van Navarra (de latere Hendrik IV )met Margaretha, jongere zuster van koning Karel IX.

* De hele protestantse adel was voor deze bruiloft naar het zeer katholieke Parijs gereisd en de voornaamste leden bleven nadien nog in de stad om besprekingen te voeren met de koning. Deze bruiloft werd later ‘de Bloedsbruiloft’ genoemd. Lees verder waarom.

* Op 22 augustus werd een aanslag gepleegd op admiraal de Coligny , de leider van de hugenoten(Franse protestanten). De populaire de Coligny raakte lichtgewond. De aanslag mislukte, maar gaf wel aanleiding tot erg verhitte gemoederen in beide kampen.

* Uit angst voor wraak van de hugenoten haalde Catharina de’ Medici (moeder van de bruid én van de koning) koning Karel IX over tot het executeren van de leiders van de protestantse factie, waarna ze zou uitgeroepen hebben: “Dood ze allemaal! Dood ze allemaal! Zodat er niet één overblijft om het mij later te verwijten.”

* Eerst werden enkele hooggeplaatste protestanten vermoord, daarna brak ook onder het volk een moordpartij van jewelste uit waarbij protestanten in de hele stad werden opgejaagd en uitgemoord. (prent onder klikken en bah… zeggen)

** De nacht van 23 op 24 augustus haalde de geschiedenis als Bartholomeusnacht (naar de H.Bartholomeus met feestdag op 24 augustus)

* De slachting duurde … enkele dagen. In Parijs werden 2.000 hugenoten vermoord. Francois_Dubois_001-1280x640Gedurende de daaropvolgende maanden verspreidde de slachting zich over heel Frankrijk en het aantal doden liep uiteindelijk op tot goed 30.000 mensen.

* Toen Gregorius XIII, die eerst beval het Te Deum te zingen, een plechtige mis te houden en een triomfpenning te slaan, van de echte omvang van de slachting hoorde, zou hij zijn misnoegen en veroordeling hebben ingetrokken en geweigerd hebben audiëntie te verlenen aan een van de leiders van de aanval, zeggend: “Ik zal niet één moordenaar ontvangen.”

* Hendrik van Navarra bekeerde zich noodgedwongen weer  tot het rooms-katholicisme en werd gevangene aan het hof maar keerde, nadat hij in 1576 was ontsnapt, tot het calvinisme terug.

* Opnieuw brak een binnenlandse godsdienstoorlog uit die deel uitmaakte van de tientallen jaren durende reeks katholiek-protestantse (hugenoten-) oorlogen.

* Hendrik werd in 1593 Hendrik IV én koning van Frankrijk. Dankzij hem kwam er het ‘Edict van Nantes’. Daardoor kregen de protestantse hugenoten weer wat godsdienstvrijheid. Niet lang echter…  

(gelezen en bewerkt in/uit Historiek en Wikipedia – rood voor meer)

DE BERLIJNSE MUUR

In de deze tijden van haast onbeperkte mogelijkheden is het vaak droevig om vast te stellen hoe weinig wij weten van onszelf, van onze afkomst, kortom van onze geschiedenis.

Geschiedenis is blijkbaar een zwak punt voor vele lezers. Toch waagden pakweg 250 moedigen zich nog aan ‘de Beeldenstorm’. Naast de Beeldenstorm is bv. ook de ‘de Berlijnse Muur’ een stuk van onze geschiedenis…Lees zeker ook de Slag der Zilveren Helmen in Halen met een relaas uit de eerste hand

Occupied_Germany_and_Berlin* In de nacht van 12 op 13 augustus 1961, vandaag exact 60 jaar geleden, werd begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur.

In een paar weken tijd werd een betonnen, 45,3 kilometer lange hindernis opgebouwd tussen Oost- en West-Berlijn. Waarom eigenlijk?

* Na het einde van W.O. II werd het verliezende Duitsland door de winnaars opgedeeld in vier bezettingszones.

De Sovjet Unie (Rusland en Co), de VS, het UK en Frankrijk kregen elk een deel van het land toegewezen. Dat gebeurde ook met Berlijn, de voormalige hoofdstad die nu in de Sovjetzone lag.

* Deze periode luidde het begin van de Koude Oorlog in, een periode van spanningen tussen het Westen en de communistische wereld van de Sovjets.

* 23 mei 1949 werd de westelijke zone van Duitsland de Bondsrepubliek Duitsland (BRD), op 7 oktober 1949 werd de Duitse Democratische Republiek (DDR) uitgeroepen op het grondgebied van de Sovjetzone.

330px-Berlin_Wall_1961-11-20* Voor de Muur er kwam, vluchtten al meer dan 2,5 miljoen mensen van Oost naar West. Nu de Muur helemaal dichtgemetseld was, daalde dat aantal fors.

* Families werden van de ene dag op de andere genadeloos van elkaar gescheiden. Vluchtpogingen van Oost naar West bleven evenwel legio. Zeker 138 vluchtelingen, mogelijk meer, werden ongenadig afgeknald.

* Een onhoudbare en verder ontoelaatbare toestand, vond ook de Russische president Gorbatsjov. Door zijn glasnost- en perestroika-politiek kwam er na 48 jaar eindelijk een einde aan die onmenselijke toestanden.

* De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989. Mijn vrouw kon zich toen geen mooiere 44ste verjaardag wensen. Later werden ook de beide Duitslanden herenigd. Duitsland werd opnieuw Duitsland.

*** Meer weten? Wikipedia raadplegen …

RARE JONGENS, DIE ROMEINSE KEIZERS

In Rome, de hoofdstad van de toenmalige westerse wereld, waren de zomers even heet als nu. Toch werd er geleefd alsof het de normaalste zaak van de wereld was. De keizers, de heersers van toen, lieten zich daarbij niet onbetuigd.

4076106568_282ac9a74f° Gaius Seutonius Tranquillus beschreef in het begin van de tweede eeuw na Christus de levens van twaalf keizers : van de ons alom bekende Julius Caesar tot en met de bij ons minder bekende Domitianus. ‘De Vitae Caesarium’ heet het boek of ‘Over de levens van de Keizers’.

* Als biograaf richtte Seutonius al zijn aandacht op de keizer en zijn onmiddellijke omgeving. Daarbij verlevendigde hij zijn beschrijving van het leven en de persoonlijkheid van de keizer met smakelijke anekdotes, pikante details en bizarre verhalen.

* De biografieën van de keizers waren in de middeleeuwen erg populair en vormden in onze moderne tijden nog vaak een geliefde bron voor films over het antieke Rome. Een paar uittreksels:

* Caesar droeg vaak een lauwerkrans … om zijn kaalheid te verbergen. Zijn opvolger Augustus liet al zijn portretten retoucheren. Caligula wou zijn paard benoemen tot consul. Nero stak Rome in brand (?) en vermoordde zijn stiefbroer, zijn leraar, zijn moeder en zijn zwangere vrouw. Tiberius zwom in een zwembad vol … jonge jongens.

index 1 images2

* Daan  den Hengst, een Amsterdams oud-hoogleraar Latijn, vertaalde deze verhalen in het Nederlands (Athenaeum Polak & Van Gennep 2010). Echt iets voor historie-fanaten.

900 JAAR NORBERTIJNEN IN DE MERODE

Dit jaar vieren de norbertijnen feest: hun orde bestaat 900 jaar, ook in de Merode. Flirtend met de provinciegrenzen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg hebben de norbertijnen van Averbode en Tongerlo het uitzicht van en het leven in de Merode de voorbije 900 jaar mee bepaald. Zij verleenden zorg en bescherming, creëerden welvaart en bouwden prachtige abdijen, molens en parken. Ook vandaag zijn zij actief en nemen zij een belangrijke rol op in de samenleving.

Een rondreizende tentoonstelling toont het waardevolle verleden van de norbertijnen in de Merode. Deze expo leert over de gebouwen en de architectuur, en duidt de invloed van deze religieuze orde op de eigen streek. De norbertijnen speelden een grote rol in de ontwikkeling van de lokale landbouw en economie. Zij waren en zijn een toevluchtsoord voor bedevaarders en mensen op zoek naar stilte en rust. Kleine anekdotes maken de geschiedenis tastbaar. Een korte film duidt hun leven, werk en relevantie vandaag.

Cultuur & Erfgoed de Merode organiseert een mooie expo die rond gaat in de verschillende gemeenten en vaak te bewonderen is op een erfgoedlocatie. Door coronamaatregelen is de expo meermaals uitgesteld, dankzij de flexibiliteit en gastvrijheid van de gemeente Herselt kan de feestelijke opening plaatsvinden op 11 juni in de Mixx te Herselt. Deze zal worden ingeleid door onze voorzitster Alies Smeets en burgemeester Peter Keymeulen. U bent van harte welkom op deze opening met receptie. Nadien reist de expo verder naar Tongerlo en de andere Merodegemeenten. (Vorst-Laakdal vanaf 23 juli)

Voorzitter Cultuur & Erfgoed de Merode – Alies Smeets: “Wij zijn blij dat de Merode-gemeenten samen werken aan het ontsluiten van ons erfgoed. Deze overzichtstentoonstelling is een inspirerend initiatief om onze Merode-streek nog meer op de kaart te zetten.”

De gemeenten Tessenderlo, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Westerlo, Laakdal, Hulshout en Herselt slaan de handen in elkaar om te werken aan een bovenlokaal cultuur- en erfgoedbeleid.

Reeds sinds 2017 werkten deze gemeenten samen rond onroerend erfgoed, in de herfst van 2020 kwam daar een samenwerking rond cultuur bij en nu ook rond cultureel erfgoed. De drie deelwerkingen krijgen subsidies van de Vlaamse overheid om hun plannen waar te maken. Ze zijn te vinden in hun kantoren in het hart van het Merodegebied: de Markt van Zichem.

Tot nu toe was er nog niet veel te vinden over onze organisatie. De komende maanden werken we aan een website zodat het brede publiek weet waarvoor zij bij ons terecht kunnen. Voorlopig verwijzen we naar onze facebookpagina: https://www.facebook.com/cultuurenerfgoedindemerode

1 2