droogte vernielde het akkadische rijk

Sargon de Grote heeft waarschijnlijk niet de stad Akkad gesticht, maar haar wel tot grootmacht gemaakt door de omliggende steden te veroveren.

° Onder Sargon en zijn opvolgers – de bekendste is zijn kleinzoon Naram-Sin, die evenals hijzelf legendarische roem verwierf – was Akkad een centraal georganiseerde staat, met een uitgebreid ambtenarenapparaat en aan het hoofd een koning met goddelijke waardigheid.

° Het noordelijke alluviale deel van Mesopotamië, waar Eufraat en Tigris elkaar het dichtst naderen, ten noorden van het eigenlijke Sumer, kwam door de dominantie van de hoofdstad Akkad eveneens bekend te staan als Akkad. Er ontstond een traditie waarbij de heersers zich “koning van Sumer en Akkad” gingen noemen, als een twee-eenheid. Deze traditie is door de latere Babylonische koningen overgenomen.

  • Meer weten? Op rood drukken.

– De Almanak – (met een hoek af) –

Eva Braun werd slechts 33

Eva Braun was de maîtresse van Adolf Hitler. Net voordat de Russen Berlijn innamen, trouwde ze met de Duitse Führer. Een tijdje later pleegden beiden zelfmoord. Eva werd amper 33.

* Eva Braun werd op 6 februari 1912 geboren in München als dochter van een katholieke onderwijzer. Ze had twee zussen: Ilse en Gretl. Eva en haar zussen groeiden vrij beschermd op en kregen muziek- , schilder-  en dansles. Op school blonk Eva echter niet uit. Ze was liever gymnaste en schaatster.

* Toen Eva zestien was stuurden haar ouders haar naar een kloosterschool in Simbach-Beieren, dicht tegen de grens met Oostenrijk en vlakbij Braunau, de geboorteplaats van Adolf Hitler. Na een jaar kloosterschool ging Eva op zoek naar een baantje. Ze werkte een tijdje bij een arts, wat later werd ze typiste en nog later belandde ze in de fotowinkel van Heinrich Hoffman.

*** Deze Hoffman was een vriend van Hitler en zijn officiële fotograaf. In 1930 stelde de fotograaf Eva voor aan Hitler. Tussen beiden klikte het meteen.

Hitler

* Na de zelfmoord van nicht Geli Raubal in 1931 zagen Hitler en Braun elkaar vaker. Geruchten vertelden dat Hitler een incestueuze relatie had met Geli, dochter van zijn halfzus.

* Op 18 september 1931 werd Geli dood aangetroffen in Hitlers appartement. Ze was neergeschoten met het pistool van Hitler en werd er ook vastgesteld dat ze … zelfmoord had gepleegd.

* Vanaf 1932 werd Hitler opgeslokt door de politiek. Eva kwam alleen te staan. Op 1 november 1932 pakte ze het pistool van haar vader, richtte de loop op zichzelf en haalde de trekker over. Ze overleed niet. De kogel bleef naast de slagader steken en kon door een dokter worden verwijderd.

* Toen Hitler op de hoogte werd gebracht van het incident, snelde hij naar de kliniek in München waar Eva Braun opgenomen was. Volgens fotograaf Heinrich Hoffman beloofde Hitler zichzelf dit geen tweede keer te laten gebeuren.

Vrouw des huizes

* In 1933 werd Hitler Rijkskanselier van Duitsland. Eva was vanaf dan steeds vaker op de Obersalzberg te zien. Hitler had hier het chalet Berghof gekocht. Halfzus Angela had aanvankelijk de leiding over de huishouding op de berg, maar spoedig koelde de relatie tussen Hitler en zijn halfzus. In 1936 werd Eva huisvrouw op de berg.

* Overduidelijk was intussen dat Eva de maîtresse van Hitler was. Daarbuiten lag dat heel anders. En ook op de Berghof gingen Hitler en Eva formeel met elkaar om als er bezoek was. Velen bezoekers vernamen pas na de oorlog dat Braun en Hitler een echte relatie hadden.

* In de fotowinkel van Hoffman leerde Eva Braun omgaan met fotografie. Op de Obersalzberg fotografeerde ze veel en maakte daarnaast verschillende films.

Huwelijk en zelfmoord

* Hitler trok zich in het voorjaar van 1945 terug in zijn bunker in Berlijn, bevreesd als hij was voor de bombardementen die steeds dichterbij kwamen. Vanuit de bunker zette Hitler en zijn zijn staf de strijd voort.

* De oorlog kon niet meer gewonnen worden. Eva verliet de bunker niet. Toen men haar op 20 april vroeg Hitler over te halen Berlijn te ontvluchten, weigerde ze.

* Negen dagen later trouwden Eva Braun en Adolf Hitler met elkaar. Twee dagen later pleegden Adolf Hitler en ‘Frau Hitler’ zelfmoord. De 33-jarige Eva beet een cyaankalicapsule door. Hitler nam ook vergif en schoot zich vervolgens door de slaap. Hun lichamen werden in de buitentuin bij de bunker verbrand.                  

Coretta Scott King Echtgenote van …

Citaat van de dag     Sommige mensen zijn oud op hun achttiende, anderen pas als ze negentig zijn. Tijd is iets wat mensen zelf hebben bedacht. (Yoko Ono)

.

Coretta Scott King (1927-2006) echtgenote van Martin Luther King jr.

 

 .

De Amerikaanse Coretta Scott King, geboren 27 april 1927 in Marion – Alabama, ontmoette begin de jaren vijftig de baptistendominee Martin Luther King jr. In 1953 trad ze met hem in het huwelijk. Het echtpaar kreeg vier kinderen.

Gelijke rechten

* Corette was al actief in organisaties die gelijke rechten voor blank en zwart nastreefden. Regelmatig vergezelde C.S.King haar echtgenoot op verre reizen.

* Zo was zij ooit met King in India waar Gandhi hen onderrichtte in geweldloos verzet. Ook  was ze mee in 1964 in Oslo waar Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

King vermoord

* Op 4 april 1968 verloor Coretta haar echtgenoot. King werd voorafgaand aan een protestmars in Memphis, Tennessee, doodgeschoten op het bordes van zijn hotel.

* Na zijn dood zette Coretta zich in om de droom van haar echtgenoot levend te houden. Zij protesteerde tegen de Amerikaanse steun aan het apartheidsregime in Zuid-Afrika en sprak zich uit tegen de Irak-oorlog van de regering George W. Bush.

* Coretta richtte het Kingcentrum in Atlanta op en lobbyde met succes in Washington voor de instelling van een herdenkingsdag. Sinds 1986 hebben alle Amerikanen die op de derde maandag van januari jarig zijn, een dag vrij ter herinnering aan Martin Luther King jr.   (met dank aan Ruud van Capelleveen)

Manneken Pis, mascotte van Brussel

Wie Brussel als toerist bezoekt kan eigenlijk niet thuiskomen zonder dat hij of zij Manneken Pis heeft gezien. Het plassende jongetje van Brussel wordt jaarlijks dan ook door horden toeristen bezocht. Erg groot is het beeld niet, slechts 58 centimeter hoog.

Manneken Pis

Over de geschiedenis van dit opmerkelijke beeldje zijn verschillende verhalen. We vermelden er hier een paar.

Legendes

* Volgens één van de legendes had een klein jongetje tegen de deur van een heks geplast. Dit op de plek waar het beeldje nu te vinden is. De heks was zo boos dat het jongetje tegen haar deur had staan wateren dat ze hem in een standbeeld veranderde.

* Een ander verhaal vertelt over een vader die zijn kleine zoon kwijt was. Toen hij het kind na twee dagen vond, stond deze te plassen. Om te vieren dat hij zijn zoon gevonden had, liet de vader een fontein maken met daarop een beeld van een plassend jongetje.

KERNRAMP TSJERNOBYL

26 april 1986,  vandaag exact 35 jaar geleden. Kernramp van Tsjernobyl, op de grens van Rusland en Wit-Rusland. De grootste nucleaire ramp ooit waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen. De ramp waarvan de nucleaire industrie beweerde dat ze niet kon gebeuren en aanvankelijk dus niet gebeurde.

Nucleaire-reactor-na-de-ramp-cc° De ontkenning van de ramp werd spoedig doorgeprikt. Alle meetstations in Europa waren unaniem: in Tsjernobyl was een voorlopig nog onmeetbaar grote nucleaire ramp gebeurd.

° Het Sovjetregime, dat op zijn laatste benen liep, besefte spoedig dat ontkennen zinloos was.

° Meer dan 30 uur na de ontploffing startte eindelijk de evacuatie van de bevolking in de nabije stad Pripyat bij Kiev. Daar was het gros van de vervuiling neergekomen. De inwoners werden niet voor de grote gevaren gewaarschuwd, de rest van de wereld evenmin.

° Bij de evacuatie werd enkel het hoogstnodige om mee te nemen toegestaan. Drie dagen later zouden de mensen immers weer thuis zijn, werd verzekerd. De rij mensen die bij de bussen wilden komen, was 20 km lang, maar … binnen de drie uur was de stad met 50 000 inwoners compleet leeg en verhuisd.

° Pripyat is nog steeds een complete spookstad. Geen enkel huis, geen enkele flat bleef gespaard van plundering. Officieel kregen zowat 600 000 mensen een flinke dosis straling te verwerken. Het dodenaantal loopt nog steeds op.

° Wat was er eigenlijk gebeurd in de kerncentrale, één van de grootste ter wereld? Na een mislukte test ontplofte de reactor. De explosie blies het 1 200 ton wegende deksel weg. De hel stond wagenwijd open.

tsjernobyl_header° Aanvankelijk werd geblust met water. Dat verergerde de situatie alleen maar. 31 mensen binnen de centrale kwamen direct om. Zij werden in een betonnen kist begraven vanwege de sterke straling. Ook de centrale zelf werd ingekapseld in een reusachtige sarcofaag. Die wordt eerlang vervangen door een nieuw exemplaar.

° Tsjernobyl, een naam die gegrift staat in het geheugen van pakweg elke 45- tot 100-jarige, overal ter wereld.

GEEN RISICO VOOR RAMPSite

De kernramp van Tsjernobyl was een ernstig ongeluk. Het was zelfs het zwaarste ongeval met een kerncentrale waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkwamen. Het was echter niet het eerste nucleaire ongeval in de Sovjet-Unie.

° Pas 33 uur later kwam de evacuatie van de directe omgeving op gang. Na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 km rond de reactor.

° De eerste melding van het ongeluk kwam van Zweedse onderzoekers. De meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes kwam vrij gedurende de eerste tien dagen na het ongeluk. Rond 2 mei bereikte de radioactieve wolk België.

° In België werd eerst geen enkele maatregel genomen, pas de dag erna kwam een advies om groenten extra te wassen en voor boeren om dieren op stal te houden. Armand Pien , onze weerman van toen, mocht in zijn weerbericht niet zeggen hoe hoog de straling van de radioactieve wolk wel was.

° Nadat de brand geblust was en de grote brokken radioactief materiaal in de krater waren geworpen werd reactor 4 ingepakt in een betonnen sarcofaag, die in november 1986 klaar was. De overige drie reactoren werden na verloop van tijd weer in bedrijf gesteld. De bouw van reactor 5 en 6 werd in 1989 gestaakt.

° Op vrijdag 15 december 2 000 werd de energiecentrale in Tsjernobyl voorgoed gesloten.  De sarcofaag uit 1986 werd wegens de hoge stralingsniveaus in grote haast gebouwd en vertoonde al snel scheuren.

° Daarom werd besloten om een betere sarcofaag over de oude heen te bouwen. Het project kostte circa twee miljard euro. Op 29 november 2016 was de koepel voltooid en over de reactor geplaatst.

° Volgens de WHO waren er sinds de kernramp in Tsjernobyl voorlopig nog maar 50 doden gevallen als gevolg van radioactiviteit …

° Meer dan duizend brandweermannen werden ingezet tegen de bosbrand in de ‘vervreemdingszone’ rond de kerncentrale van Tsjernobyl.

foto – De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezocht de site waar 35 jaar geleden de grootste kernramp uit de wereldgeschiedenis plaatsvond. © belga

* De brandweer probeerde er nog twee haarden van smeulende bomen en andere vegetatie onder controle te krijgen. Milieu-experts vreesden dat de branden radioactieve as in de lucht konden brengen, en dat vervuilde rook tot in de hoofdstad Kiev kon waaien. De autoriteiten schreven de branden toe aan sterke winden en abnormaal droge omstandigheden na een winter waarin weinig sneeuw viel.

* Volgens het rampenbeheer was de achtergrondstraling in Kiev ‘stabiel’ en overschreed die de toegelaten waarden niet. Een milieufunctionaris, Egor Firsov, had gezegd dat in het gebied rond Tsjernobyl de straling tot zestien keer hoger was opgemeten dan de normale achtergrondniveaus.

Geen risico voor de rampsite

* De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht in een persbericht hulde aan de hulpverleners die onmiddellijk na de ramp ter plaatse kwamen en noemde de werkers ter plaatse ‘helden die de toekomst hebben gered van het gevaar van straling’… Hij bracht ook een bezoek aan de site, legde een bloemenkrans neer aan een monument en nam een moment van stilte in acht.

Dag van de Aarde

Vandaag 22 april is het de ‘Dag van de Aarde’  Een jaarlijks terugkerend evenement op datum van vandaag dat plaatsvindt in alle landen. De dag heeft als voornaamste doelstelling de ‘bewustwording van ons consumentengedrag’ en de ‘invloed ervan op de aarde’.

* De “Dag van de Aarde” is sinds 1970 vooral in de V.S. en sommige Spaanstalige landen een populair fenomeen. Vrijwel alle tv-stations daar besteden er aandacht aan. Kijken of de onzen dat ook doen…

* Ieder jaar wordt ook de periode vanaf 22 april tot eind mei uitgeroepen tot Maand van de Aarde te beginnen dus met de ‘Dag van de Aarde’ vandaag 22 april. De activiteiten worden wereldwijd gecoördineerd.

* Ook in België wordt de Dag van de Aarde georganiseerd. De BBL (Bond Beter Leefmilieu) werkt samen met meerdere partners, zoals Natuurpunt, Velt, Greenpeace en anderen.

* In 2009 werd van de Dag van de Aarde een Week van de Aarde gemaakt met als thema biodiversiteit.

DE TITANIC EN DE IJSBERG

We vergaten het bijna, maar bij gebrek aan ander nieuws, trekken we de Titanic nog eens uit zijn oceaangraf. In de nacht van 14/15 april 1912 – verging de Titanic. Het grootste passagiersschip ter wereld, dat onzinkbaar leek, zonk binnen een tijdspanne van 3 uur.

movie-titanic-1523649350° De Titanic was op zijn eerste oversteek van Engeland naar Amerika in aanvaring gekomen met een ijsberg en werd op verscheidene plaatsen doorboord. 1 522 opvarenden, w.o. 20 Belgen, kwamen om het leven. Uiteindelijk zouden 705 mensen de ramp overleven.

° Gelukkig was de Titanic maar voor de helft volgeboekt. Wat wellicht te maken had met de voor die tijd erg prijzige tickets. Eerste klas kostte 2 795 dollar. Tickets voor de grootste suites haalden 83 200 dollar.

° Exact een maand na de ramp verscheen de eerste film. Een Amerikaanse actrice die de ramp overleefd had, vertolkte de hoofdrol. De stomme film van amper 10 minuten, ging precies een maand later, op 14 mei in première.

° De ramp van de Titanic werd in 1898 voorspeld in een boek van Morgan Robertson: ‘Futility or the Wreck of the Titan’. Het verhaal van een Brits passagiersschip (de Titan) dat tijdens een overtocht in april tegen een ijsberg vaart en zinkt. Iedereen komt om, mede door een tekort aan reddingssloepen. Robertson kreeg zijn novelle aanvankelijk niet verkocht omdat uitgevers zijn verhaal te ongeloofwaardig vonden… Of hij het nog eens probeerde na de echte ramp, vertelt de geschiedenis niet.

 

° De bekendste verfilming is ‘Titanic’ uit 1997 van James Cameron, met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Een fictieve film met een waarheidsgetrouwe indruk van de beroemde scheepsramp uit 1912.

* Bij Wikipedia vonden we dat Titanic een film is uit 1997 van filmregisseur James Cameron, geproduceerd door 20th Century Fox (wereldwijde distributeur), Paramount Pictures (Amerikaanse distributeur) en Spyglass Entertainment (enkel productie). De film gaat over de twee geliefden Rose DeWitt Bukater en Jack Dawson, die elkaar ontmoeten tijdens de fatale overtocht van de RMS Titanic in 1912.

* De film was zowel bij critici als aan de kassa’s een zeer groot succes en won elf Oscars, waaronder die voor beste film. Titanic is daarmee momenteel, na Avatar en Avengers: Endgame, de film die het meeste heeft opgebracht in dollars, als men geen rekening houdt met inflatie.

* Hoewel de hoofdpersonages wel fictief zijn, zijn veel andere elementen in de film niet verzonnen. Het schip is een waarheidsgetrouwe nabootsing en ook veel van de overige personages en gebeurtenissen zijn gebaseerd op de werkelijkheid.

VARENDONKDAG

Waarom Varendonkdag? Vanmorgen maakte Ludo Helsen in zijn dagelijkse coronarubriek gewag van een Varendonkdag.

Wij namen dat gewoon over. De uitleg zou later wel komen. En zo gebeurde ook.

Omdat het vandaag precies 21 april 1971 precies 50 jaar geleden is dat er een wetsartikel  in het Belgisch Staatsblad – Moniteur Belge verscheen waarin stond dat er voor de eerste keer sinds lang besloten was dat enkele gemeenten te klein waren om gewapend te zijn voor de toekomst.

Er bestond een lijst in van 19 gemeenten die gewoon bij een andere gemeente werden  gevoegd. Het was geen fusie, het was gewoon een toevoeging !

Op die lijst ook eentje uit de provincie Antwerpen, want door dit besluit werd Varendonk bij Veerle gevoegd ! En nog voor de grote vakantie zouden er verkiezingen komen.

Dat besluit heeft het leven van Ludo Helsen drastisch veranderd. Hij werd de eerste burgemeester van Veerle-Varendonk, zijn eerste burgemeesterschap ooit. Daarom kon hij vanmorgen die datum niet vergeten… 21 april 1971 – dag op dag 50 jaar geleden! Het begin van een lange, succesvolle politieke loopbaan.

het vieren van de ramadan

Gisteren dinsdag (of vandaag woensdag) begon de ramadan. Een heilige maand uit de islamitische jaarkalender (de negende maand) en één van de vijf verplichte zuilen van de islam.

* Omdat de islamitische kalender gerelateerd is aan het maanstelsel, duurt een maand volgens de islamitische kalender enkele dagen korter dan het zonnejaar. Op een jaar scheelt dit elf dagen. Hierdoor valt de ramadan lopende de tijd beurtelings in een ander seizoen, dus de herfst, winter, lente of zomer.

* Volgens moslims geeft deze verandering de rechtvaardigheid van Allah weer. Zo hoeft er immers niet altijd in de warme zomer – wat extra zwaar is – gevast te worden.

* Wanneer de ramadan gezondheidsrisico’s met zich meebrengt – b.v. voor zwangere vrouwen, zieken, kinderen en bejaarden – of wanneer iemand op reis is of geestelijke beperkingen heeft, is de vastenmaand niet verplicht of kan er in aangepaste vorm gevast worden of op een later moment.

* Tijdens de vastenmaand onthouden moslims zich tussen zonsopgang en zonsondergang van eten, drinken, seksuele contacten en roken. Deze geheelonthouding heeft als doel om tot introspectie te komen en de waarde van voedsel te leren waarderen.

* Daarnaast leert de vastenmaand de deelnemers discipline aan, zelfbeheersing en uithoudingsvermogen. Verder heeft de ramadan sociale voordelen voor moslims.

* Gedurende de vastenperiode is er een versterkt gevoel van saamhorigheid in gezinnen, families en tussen moslims wereldwijd.

* Volgens sommige lezingen is de vastenperiode gunstig voor de gezondheid, omdat het lichaam gezuiverd zou worden van schadelijke stoffen.

* De maaltijd die moslims gedurende de ramadan direct na zonsondergang nuttigen, staat bekend als de iftar-maaltijd (foto). Een traditioneel gerecht dat Marokkanen dan eten is harira, een gebonden soep van onder andere kikkererwten, lamsvlees, uien en linzen.

* Ook ziet men een relatie tussen de instelling van de ramadan en de Slag bij Badr van 17 maart 624. Mohammed en zijn 300 soldaten versloegen toen een leger uit Mekka van ongeveer duizend man sterk.

* Volgens moslims was deze overwinning te danken aan een engelenleger dat Mohammed bijstond. De ramadan is hierop ingesteld als een dankbetuiging voor deze bijzondere overwinning.

1 2 3 26