Titanic wint elf Oscars (1998)

Still uit Titanic (Twentieth Century Fox)

Op 23 maart 1998 won de film Titanic maar liefst 11 Oscars, waaronder die voor beste film. De historische speelfilm evenaarde daarmee het record van Ben-Hur uit 1959.

* De film, met in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio en Kate Winslet, bracht in 1997 een recordbedrag van 1,84 miljard dollar op. Een 3D-remake van de beroemde film scoorde in 2012 nogmaals meer dan twee miljard dollar .

* De Titanic, destijds het grootste passagiersschip ter wereld, zonk in  de nacht van 14 op 15 april 1912 tijdens zijn eerste reis. Kort voor middernacht kwam de luxeboot in aanvaring met een ijsberg.

* Een deel van de stuurboordzijde werd op verscheidene plaatsen doorboord. Binnen de drie uur was het schip gezonken. Van de 2 201 passagiers kwamen er 1 517 om het leven.

* Het wrak van het schip werd pas in 1985 gevonden. Het ligt op bijna vier kilometer diepte op de bodem van de Atlantische Oceaan.

SHARPEVILLE ZUID-AFRIKA

21 maart 1960 werd in het township Sharpeville door ongeveer 20 000 zwarte Zuid-Afrikanen gedemonstreerd tegen maatregelen die hen belemmerden in hun bewegingsvrijheid. Vooral de pas ingevoerde pasjeswetten kregen de volle laag.

De politie opende zonder meer het vuur. 69 mensen kwamen om het leven en ongeveer honderdtachtig anderen  raakten zwaargewond.

ANC-logo

Het bloedbad had grote gevolgen. Door het ongemeen zware politieoptreden kwam Zuid-Afrika op felle buitenlandse kritiek te staan.

Ook in Zuid-Afrika zelf waren de gevolgen aanzienlijk.

Na het bloedbad werden zowel het African National Congress (ANC) als het Panafrikaans Congres (PAC) verboden.

Een aantal leiders van het ANC begon te twijfelen aan de haalbaarheid van geweldloos verzet. Het ANC ging ondergronds en werd nog gewelddadiger.

In 1966 riepen de Verenigde Naties 21 maart uit tot internationale antiracismedag.

Lees ook: Apartheid (1948-1990) – Rassenscheiding in Zuid-Afrika
Meer artikelen over de geschiedenis van Zuid-Afrika
Boek: Goede hoop? – Zuid-Afrika – Nederland vanaf 1600

Sharpeville massacre was turning point in anti-apartheid movement

Atomiumbouwer Frans Cools

ATOMIUM BRUSSEL  WT ’58

Frans Cools in 2019, thuis in Tessenderlo.

Frans Cools in 2019, thuis in Tessenderlo. © Jan De Meuleneir/Photo News

Negentien maanden hebben Looienaar Frans Cools en zijn mannen, werknemers van het staalconstructiebedrijf ‘Ateliers de Jambes-Namur’, erover gedaan om het Atomium in Brussel te bouwen. Een stalen gevaarte van 102 meter hoog en 2.400 ton en pronkstuk.

** Ook dank aan HN voor een deel van de reportage van 15 april 2008 –schrijver niet gevonden. Een aantal boeiende passages uit zijn werk…

* Ingenieur André Waterkeyn mag dan wel het Atomium getekend hebben, hij heeft er nooit zijn handen aan vuil gemaakt. Dat hebben de arbeiders gedaan die het gevaarte van 2 400 ton bol na bol in de hemel hebben gehangen.

Frans Cools (overleed onlangs op z’n 93ste) uit Tessenderlo was de werfleider van het Atomium.

* Negentien maanden lang was hij er in de weer, dag en nacht (of het scheelt niet veel). Op donderdag 17 april 1958 om twee uur ‘s morgens was het imposante bouwwerk klaar. Alleen het asfalt rondom moest nog worden gelegd.

* Enkele uren later, om negen uur ‘s morgens, opende koning Boudewijn de Wereldtentoonstelling. Hij schudde handjes met de man die de laatste hand had gelegd aan het Atomium. Dat was – wat dacht u – niet Frans Cools, maar die kerel met zijn asfaltmachine…

Hoe komt een jonge arbeider uit de Kempen op de werf van het Atomium terecht?

* ‘Bij Les Ateliers de Jambes-Namur zochten ze jonge mensen voor de  metaalbouw wilden leren om er te werken.
Frans Cools slaagde glansrijk en werd werfleider.

* ‘In 1954 werd ik als werfleider naar Belgisch Congo gestuurd, om er een 780meter lange brug te leggen over de Congostroom . In 1955 kwam de technische directeur van Jambes-Namur naar Congo. Hij had een vaag schemaatje mee van het Atomium. En vragen of ik het Atomium wilde bouwen. Ja, dus. In 1956 heb ik gauw nog een schachttoren gebouwd voor de mijn van Zwartberg, en daarna zijn we aan dat Atomium begonnen.’

* ‘Dat Atomium…een ijzerkristal zoveel miljard keer vergroot. Ja, wie kon zich daar iets bij voorstellen? Op de eerste maquette bleek dat het uitvergrote ijzerkristal niet zelfstandig zou kunnen staan. Daarom heeft Waterkeyn er drie steunpoten bij getekend, de zogenaamde bipoden (waarin de buitentrappen werden verwerkt).’

* ‘Het Atomium bouwen was een avontuurlijke onderneming. De bouw van het Atomium hebben we, zonder kranen, helemaal van binnenuit gedaan. En zonder steigers!’

* ‘Het kon niet spectaculair genoeg zijn. Als we op grote hoogte aan de buitenkant van het Atomium moesten werken, zaten we met maximaal vier man in een bak die aan een winch hing. We hingen letterlijk aan een katrol en werden gewoon naar boven getrokken. ‘

* ‘Hoogtevrees heb ik nooit gekend. Gelukkig niet. Eigenlijk waren we alpinisten. We klauterden van poutrel naar poutrel. We hebben nooit één accident gehad. Is dat niet verwonderlijk?’

*** Heeft Frans Cools negentien volle maanden aan het Atomium gewerkt?   ‘Bah neen. Het gebeurde dat we twee maanden stillagen omdat de geprefabriceerde stukken die her en der voor ons in ateliers werden gemaakt niet klaar geraakten. De laatste negen maanden heb ik wel non-stop gewerkt: weekdagen, weekends en feestdagen.’

*** Alle dagen kwamen groepen het Atomium in aanbouw bekijken. Frans Cools: ‘En koning Boudewijn! Hij is zeven keer komen kijken. Hij kwam altijd incognito.’

* ‘Toen de Expo openging, was één bol aan de binnenkant nog niet helemaal in orde. Terwijl beneden duizenden mensen de ogen uit hun kop keken, zaten wij in die bol 23.000 bouten aan te schroeven. Omdat we niet meer met werfwagens het Expoterrein op mochten, moesten we die bouten en al ons materieel honderden meters te voet tot bij het Atomium brengen.’

* ‘Mensen vragen mij wel eens of het mij verbaast dat het Atomium er vandaag nog staat. Het was toch gebouwd om maar zes maanden mee te gaan? – Ja, dat is waar. Maar we hebben toen de allerbeste materialen gebruikt. We hebben hoge weerstandsbouten gebruikt – géén klinknagels! – en gelast met in ons hoofd: dit mag niet kapot. Ja, we hebben toen gebouwd alsof het ging om een constructie voor de eeuwigheid.’

* ‘Ik ben nog vaak teruggekeerd naar het Atomium, tijdens de Expo en ook daarna. Door het Atomium kreeg Jambes-Namur zoveel werk dat ze het bijna niet konden bijhouden. Ik heb nog veel werven gesuperviseerd, veel grotere werven. Die van het viaduct van Vilvoorde bijvoorbeeld. Maar ze waren nooit meer zo spectaculair als het Atomium.’

* ‘Nu is het Atomium vernieuwd. Vooral aan de binnenkant is het niet meer zoals vroeger. De sfeer is een beetje weg. Ik heb het Atomium gebouwd, maar als ik het vandaag wil bezoeken, moet ik telkens … een ticketje kopen…’

Aanslag op de IJzertoren

Aanslag op de IJzertoren
Plaats Vlag van België Kaaskerke
Datum 16 maart 1946
Tijd 2 uur ‘s nachts
Wapen(s) springlading
Dader(s) 4 militairen van DOVO

* In de nacht van 15 op 16 maart 1946 vond in Kaaskerke bij Diksmuide een aanslag op de IJzertoren plaats. Bij de bomaanslag vielen er géén doden of gewonden maar werd de IJzertoren volledig vernield.

* De vernieling had een grote impact in katholieke kringen van het naoorlogse België. Het monument was eerder, in juni 1945 al, het doelwit geweest van een aanslag.

20141109 IJzertoren terrain 02.jpg

De eerste IJzertoren op de affiche voor de IJzerbedevaart van… 1939

De resten van de oude toren (voorgrond) en de nieuwe toren (achtergrond)

De Pax (vrede) poort

* In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog had het VNV de feitelijke controle gekregen over de IJzerbedevaarten. Het pacifistisch karakter maakte meer en meer plaats voor anti-Belgisch nationalisme.

* Andere democratische organisaties waren niet meer welkom op de plechtigheid. De IJzertoren en de bedevaarten werden hierdoor het symbool van Vlaams-nationalisme.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde het IJzerbedevaartcomité evenementen in en rond de toren. Hierbij waren Duitse officieren aanwezig en namen Vlaamse oostfronters het woord. De voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, Frans Daels, liet zich tijdens deze evenementen positief uit over de Nieuwe Orde. Daels had aan het oostfront ook een hospitaaleenheid ingericht voor het Vlaams Legioen.

* Op die manier was de IJzertoren voor velen een symbool van collaboratie met de vijand geworden en had het IJzerbedevaartcomité zich “verbrand” aan de collaboratie.

* Meteen na het einde van oorlog richtte de gerechtelijke repressie zich tegen deze collaborateurs maar de populaire en de politieke reactie richtte zich ook tegen de Vlaamse Beweging in haar geheel, of op bepaalde plaatsen, zoals in Brussel en elders langs de taalgrens, tegen alles wat Nederlandstalig was.

* Op het moment van de aanslag was Frans Daels gevlucht naar Zwitserland en zaten veel leden van het comité in de gevangenis.

* Een paar maanden later werd Daels door de Belgische Krijgsraad bij verstek ter dood veroordeeld. De priester-dichter Cyriel Verschaeve, van wie de verzen ‘Hier liggen hun lijken…” zou datzelfde jaar eveneens bij verstek ter dood veroordeeld worden.

* Op 16 maart 1946 omstreeks 2 uur ‘s nachts ontplofte de springlading die was aangebracht aan de IJzertoren in Kaaskerke. Kaaskerke was op dat moment een afzonderlijke gemeente aan de IJzer bij Diksmuide. Bij deze aanslag stortte de toren volledig in, maar vielen géén doden of gewonden.

* Voor de inwoners van het nabijgelegen Diksmuide was dit niet echt een verrassing. De IJzertoren was tijdens de Tweede Wereldoorlog een “toren van de schande” geworden door de link met de collaboratie. Op 16 juni 1945 was er al een aanslag gepleegd met dynamiet op de toren. Toen bleef de schade beperkt.

Reacties

De toren was omstreden en de reacties op de vernietiging waren over het algemeen negatief.  Vooral langs Vlaams katholieke zijde was er veel opschudding.

* De IJzertoren werd beschouwd als een Vlaams en christelijk symbool. Daarnaast was het ook een oorlogsbegraafplaats. In de crypte van de toren lagen enkele Vlaamse frontsoldaten. De Vlaamse katholieke kranten spraken zonder meer van heiligschennis.

* De negatieve reacties bleven niet beperkt tot Vlaamsgezinden. Ook pro-Belgische Vlaamse katholieken traden op als verdedigers van de IJzertraditie. Op 20 maart 1946 , vier dagen na de ontploffing, organiseerden Leuvense universiteitsstudenten reeds een betoging voor eerherstel.

* De verontwaardiging over de aanslag was zo groot dat dit een nieuw elan gaf aan de IJzerbedevaarten.

* Meteen na de vernieling deden de meest verregaande hypothesen de ronde. Radicale Vlaamsgezinden beweerden dat zowat het hele Belgische establishment achter deze anti-Vlaamse aanslag zat. Maar bewijzen daarvoor ontbraken.

* Een Franstalige krant vroeg zich zelfs af of de toren niet door VNV’ers was opgeblazen met als doel de sympathie voor het Vlaams-nationalisme weer te verbeteren.

Onderzoek

* Joseph Delaere, onderzoeksrechter in Veurne, startte de dag zelf een onderzoek wegens “aanslagen bij middel van ontplofbare stoffen met politiek karakter” op de IJzertoren. Aan het politiek motief van de aanslag kon moeilijk getwijfeld worden.

* De wijze waarop de aanslag gebeurde wees op een professionele aanpak. In het monument waren honderden kilo’s aan dynamiet aangebracht. De explosie spleet de toren van binnenuit waardoor de kruiskop bovenaan loodrecht was neergestort. Dit leidde tot de totale vernietiging van de toren.

* Het onderzoek verliep zeer moeizaam wegens gebrek aan getuigen of bewijzen. Pas in 1948 kon de onderzoeksrechter na een aantal tips en grondig speurwerk twaalf verdachten aanwijzen. Negen van hen werden in voorlopige hechtenis gehouden en moesten al na een maand vrijgelaten worden wegens gebrek aan bewijzen.

* Daarnaast was er ook tegenwerking in het onderzoek door de procureur-generaal van Gent, Hermann Bekaert die meerdere malen naar Veurne afzakte om onderzoeksrechter Delaere te beïnvloeden.

* Op 2 juni 1951 besliste de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling de twaalf verdachten buiten vervolging te stellen. Dit arrest werd later door het Hof van Cassatie bijgetreden.

* Procureur-generaal Hermann Bekaert werd in 1952 geschorst voor ernstige beroepsfouten omwille van ongeoorloofde tussenkomsten in de zaak. Bekaert was actief geweest in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De procureur-generaal is de enige die gestraft werd in het onderzoek naar de aanslagen.

Wederopbouw

* In 1950 werd door de toenmalige homogene CVPregering-Duvieusart 15 miljoen BF vrijgemaakt voor de bouw van een tweede grotere IJzertoren. Van de ruïne van de eerste toren bleef alleen de crypte bewaard. Met het puin van de toren werd de Pax-poort gebouwd.

* De bouw van de nieuwe en grotere Ijzertoren begon in 1951. Met de talrijke giften kon de nieuwe en grotere IJzertoren worden ingewijd op de IJzerbedevaart van 22 augustus … 1965.

 De Spaanse griep

De geschiedenis herhaalt zich … Pakweg 100 jaar geleden was er de voorbode van wat we nu al hebben meegemaakt. En net als nu met de coronagolven, probeerden de mensen zich toen tegen het onheil te beschermen, zij het met eerder primitieve middelen. (foto’s van toen)

* De voorlopig ernstigste epidemie in de gekende geschiedenis was de Spaanse griep van 1918. Ze duurde 2 jaar, in 3 besmettingsgolven met 500 miljoen geïnfecteerde mensen, wat neerkwam op 50 miljoen doden.

* De meeste sterfgevallen vonden plaats tijdens de 2de besmettingsgolf.

* De bevolking steunde de maatregelen voor quarantaine en sociale afstand niet zo erg. De eerste versoepeling vond plaats en … de bevolking begon zich op straat  te verheugen over de goede afloop en alle beperkingen vielen weg. De gevolgen waren navenant.

* In de weken die volgden, kwam immers de 2e besmettingsgolf, dodelijker dan ooit met tientallen miljoenen doden.

* Er wordt vaak gezegd dat de geschiedenis zich herhaalt. We hebben intussen al een paar zware coronagolven meegemaakt.

“Laat dit niet gebeuren en laten we blijven leren uit wat vroeger was. Laten we gedisciplineerd zijn en niet opgeven”, werd ons voortdurend ingeprent. Met resultaat, zo blijkt. Jammer voor de dodelijke verliezen die vooral tijdens de eerste golf werden geleden.

* Het leven is van onschatbare waarde. De pijn van het verlies van een geliefde is en blijft niet te meten. (vrije, gratis foto’s)

BANG VAN ANTWERPEN

De Nederlandse Frederik Hendrik van Oranje werd in 1584 geboren. Een jaar voor de val van Antwerpen.  Op zijn vijftiende werd hij door zijn 17 jaar oudere halfbroer Maurits , de zoon van De Zwijger, naar Den Haag gehaald. Die leidde hem op in de militaire krijgskunst

* Zowel Maurits als Frederik Hendrik wilden niet trouwen. Toen Maurits ongehuwd op sterven lag, dwong moeder Louise Coligny  Frederik Hendrik te trouwen, omdat er anders geen nageslacht meer was voor de Oranjes.

* Frederik Hendrik trouwde op zijn 14de met de 23-jarige Amalia van Solms. Zij kregen vijf kinderen, vier meisjes en de latere stadhouder Willem II.

* Frederik Hendrik was nu Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Groningen en Drenthe.

* Na de dood van Maurits kwamen daar ook nog Groningen en Drenthe bij. Bovendien probeerde hij ook nog verschillende steden in het zuiden te veroveren, om daarmee een buffer te creëren tegen de Spanjaarden die nog aan het feest waren in de zuidelijke Nederlanden.

* ‘s Hertogenbosch werd zijn grootste militaire triomf. De zuidelijke steden werden inderdaad vooral als buffer gebruikt en hadden zelfs geen beslissingsrecht in de Staten-Generaal. De schrik dat de haven van Antwerpen met Amsterdam zou gaan concurreren, zat er diep in .

* Antwerpen was echter in verval sinds de Spanjaarden de Schelde hadden afgesloten. Dat gebeurde in 1585 toen Antwerpen door de gulheid van Marnix van Aldegonde cadeau werd gedaan aan de door hem erg geprezen Spaanse landvoogd Farnese.

* Het feit dat Frederik Hendrik de stad Antwerpen niet mocht innemen, heeft hem altijd dwars gezeten. Wellicht zou ‘onze geschiedenis’ ook anders geschreven zijn.

* Frederik Hendrik had nochtanshopen geld om oorlog te voeren. Niet alleen door een fikse kas oorlogsbuit maar ook omdat hij 10% kreeg van de opbrengst van de Zilvervloot die kaper Piet Hein in 1628 had veroverd op d Spanjaarden.

* Toen Frederik Hendrik in de laatste jaren van zijn leven ook geestelijk aftakelde – zorgde zijn vrouw Amalia ervoor dat hij akkoord ging met een ‘vrede met Spanje ’.

* Frederik Hendrik overleed in 1647. Hij haalde , op 1 jaar na , de Vrede van Munster niet waardoor de Noordelijke Nederlanden een echte onafhankelijke staat werden.

DE BEELDENSTORM.

VUREN zocht het op 218

 

DE BEELDENSTORM

 

Vele  kijkers  volgen met belangstelling de serie “ De Geschiedenis van Vlaanderen “ op VRT .

Voor de eerste keer kwam er zondag een onderwerp aan bod waarbij  we konden onderzoeken in hoeverre zoiets in die periode rond 1566 ook in Veerle zou gebeurd zijn .

* Al wat er tevoren werd uitgezonden was wel boeiend , maar eigenlijk ver van ONS bed. Zelfs met de Slag van de Gulden Sporen hadden wij uiteindelijk weinig te maken , tenzij er een aantal ridders uit onze buurt aan de Franse kant zouden meegevochten hebben , wat de meesten na de test “schild en vriend” met hun leven moesten bekopen…

* Daarom was De Beeldenstorm zo welgekomen . Zijn er in die periode vanaf 1566 ook dergelijke verwoestingen opgetekend in ons dorp of in de onmiddellijke omgeving ?

* In de Averboodse abdij was het een jaar van tevoren duidelijk dat er iets aan de hand was, want de kloostergemeenschap bewapent zich door hellebaardiers in dienst te nemen ! Die moeten worden ingezet om een aantal bosgeuzen weg te houden , die er soms willen inkwartieren of die ook de abdij soms afpersen … die benaming GEUZEN wijst inderdaad op mensen die het protestantse geloof aanhangen .

* In 1572 was er een tweede spoor van die godsdienstoorlog . Willem van Oranje moet door onze streek naar huis vluchten , achtervolgd door de troepen van Alva .Maar ook die laatsten plunderen en doen opeisingen .

* Die Nederlandse troepen , Staatse troepen genoemd ,zullen in 1578 weerkomen .Dan veroorzaken zij wat JL Machielsen de Averboodse Beeldenstorm noemt . Die Staatse troepen hebben dan geruime tijd hun basis in Aarschot .

* Wij weten niet met zekerheid of het diezelfden waren die in die periode een deel van ons dorp hebben verwoest.

In het Registrum Pastorale is achteraf geschreven : Ten tijde van de Hollandse Opstand in de 16e eeuw , zijn de kerk , de pastorij en alle voornamere huizen verwoest , geplunderd en in brand gestoken zodat vele jaren lang geen enkele pastoor hier kon verblijven , maar zich moest schuilhouden in de omtrek .

Dit is wel een aanvulling achteraf , maar dat er hier geen enkele pastoor nog durfde wonen is wel door andere originele teksten bevestigd.

* Om de sfeer van die tijd te schetsen heeft de VRT- uitzending toch wel geholpen . Die periode van oorlog tussen Calvinisten en Katholieken is ook bij ons niet ongemerkt voorbijgegaan! Maar hier ben ik ook weer gestoten op een “ serendipityverschijnsel “ . Je vindt interessante dingen waar je niet aan het zoeken was. Uit die tijd stammen heel wat mooie geuzenliederen die vooral uit protestants- Nederlandse kant komen .

* Maar ik heb wel een tekst gevonden die gemaakt en gezongen werd TEGEN het stukslaan van al die heiligenbeelden . Zijn naam is “Roomsche Klacht “ tegen de de beeldstormerij en de andere “geweldenaarijen “ der calvinisten .

In de inleiding van de tekst staat : het was alsof God de trouwe aanhangers der oude kerk gansch verlaten had !

Hoe lang , o Heer , hoe lang salt syn

Dat u uw vyant sal onteeren ?

Is dan oneyndelyck den termyn

Dat sy u blyven blasphemeren?

 

Och ! Houdt uw handt niet langher stil

Te straffen dese gheus-ghesellen ‘

Ghy hebt de macht , hebt ooc den will

‘t syn vyanden, ‘t syn rebellen!

 

Ghy syt ons coninck ende Heer,

Ghy weet het wat er wordt ghedaen ,

Laet kerckenschenders nimmermeer

Onghecastydt dus henen gaan!

 

Nu nog de melodie terugvinden! Dan is er weer een erfstuk gered!

LOUIS VUREN

 

Harold Popplestone wordt 100

Krijgsgevangen op ‘de Brug’ in Veerle.

 • Harold Popplestone werd geboren in Leeds (Yorkshire, GB) op 6 februari 1923. Hij wordt vandaag 100.
 • In 1941 tekent de 18-jarige als vrijwilliger bij de Royal Air Force en krijgt zijn opleiding in Rhodesië, nu Zimbabwe.
 • In 1942 wordt Harold ingedeeld bij de 16eT.U. (Operating Trainng Unit te Heyford) als navigator op Wellington bommenwerpers.
 • Stalag IV B, Muhlberg on Elbe on arrival there in October 1943 In de nacht van 16 op 17 juni is er een raid op Keulen. Harold is bomrichter op de Lancaster ED487.

 • “Omwille van te lage bewolking is een pathfinder dropping niet mogelijk “
 • Terugweg via Aken noordwest naar Bardney.
 • DE FATALE VLUCHT
 • “Staartschutter meldt Duitse nachtjager – we worden onder vuur genomen – we staan in brand –  twee binnenste motoren vallen uit – order tot verlaten van het vliegtuig”
 • “Even na 01.00 u. en bengelend aan mijn parachute hoor ik de impact van onze neerstortende bommenwerper in de … Swinnebroeken Vorst Laakdal. Vier van de zeven bemanningsleden later hierbij het leven”
 • “Ik land in een korenveld – verstop mijn parachute – vertrek westwaarts – vermijd huizen en blaffende honden”
 • “Een jonge landbouwer geeft mijn positie aan door met een stok Brussel en Antwerpen in het zand te tekenen”
 • “Aan het eind van het pad word ik opgewacht door een vrouw die me , tot mijn grote verbazing , aanspreekt in het Engels, mijn moedertaal”
 • “Alice Moore (uit het Britse Maclesfield) nam me in huis en de jonge oorlogsweduwe Ludovica Huygens bakte voor mij de dikste biefstuk die ik ooit gezien heb. Prachtvrouwen.”
 • “Ik overnacht bij een jong mijnwerkersgezin – Omdat in hen niet  in gevaar wou brengen, vertrok ik reeds in de vroege ochtend.”
 • KRIJGSGEVANGEN
 • “Pas op weg naar … werd ik krijgsgevangen genomen en naar het gemeentehuis van Veerle gebracht
 • “Later op de dag werd ik in een wagen geduwd, want de plaatselijke commandant wou absoluut mijn parachute te pakken krijgen.”
 • Van die actie maakte fotograaf Jef Mertens (Jefke Pertret) stiekem deze opname.

“Via Antwerpen verhuisde ik naar het krijgsgevangenenkamp Dulag Luft in Op Uberursel”

 • EINDELIJK WEER THUIS
 • “Oktober 1943: transport naar Wehrmacht Stammlager IV B in Muhlberg am Elbe””
 • “22 april 1945 wordt het kamp door de Russen bevrijd”
 • “In mei 1945 word ik via Brussel met een Halifax overgevlogen naar Oakley”
 • Na twee jaar ellende en ontbering eindelijk terug thuis.
 • “1945 gehuwd – onze dochter werd geboren in 1947″
 • “In 1950 behaalde ik mijn diploma boekhouding – in november emigreerden we met zijn drietjes naar Zimbabwe. Mijn echtgenote overleed er in 1985″
 • “Ben hertrouwd in 1989. Onder het regime van president Mugabe verslechterde de toestand er zodanig dat we voor de tweede maal emigreerden. Ditmaal naar Australië”
 • “In 1993 bezocht ik de graven van mijn mede-bemanningsleden van de Lancaster ED487 op het Schoonselhof in Antwerpen”
 • “Als 100 jarige vraag ik me nog steeds af waarom ik alleen zoveel geluk heb gehad en zij niet”
 • De wereld is een klein dorp – ook al ligt dat dorp “down under” maar Google translate is niet veraf.

***  Geachte lezer(es) Felicitaties voor Harold’s 100e verjaardag kan je meteen sturen naar dochter Margie.   margie.pakeman@gmail.com

 

 

 

 

 

2011: Marktplein Veerle – Ivo Mertens en Alan Popplestone, de zonen van…(juist).

 

Hé , gebeurde dat toen ?…

Geen gewoon nieuws vandaag. Dan maar eens de lijstjes allerlei induiken en uitzoeken waarmee we onze lezers het best kunnen paaien op deze zondag. Een poging …

1831 – De 29-jarige Nederlandse marineofficier Jan van Speijk laat zijn eigen kanonneerboot vol munitie exploderen in de haven van Antwerpen om te voorkomen dat het in handen zou vallen van de Belgen; dat was tijdens de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog.

1958 – De Amerikaanse luchtmacht verliest een atoombom voor de kust van Georgia, de bom is nog steeds niet teruggevonden

1995 – De dienstplicht in België wordt afgeschaft.

1989 – De gemeenteraad van Gela op Sicilië besluit in de hele stad tv-camera’s te plaatsen in een poging het aantal mafiamoorden in te dammen.

1654 – Tweede en laatste opvoering van Vondels treurspel Lucifer. De autoriteiten verbieden verdere voorstellingen en het stuk blijft bijna twee eeuwen weg van het toneelpodium.

2003 – De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, presenteert in New York voor de VN Veiligheidsraad “bewijzen” dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken.

1965 – Voetballer Stanley Matthews (50) speelt zijn laatste wedstrijd in de Engelse hoogste klasse.

2011 “Marathonman” Stefaan Engels loopt in Barcelona zijn 365e marathon op 365 dagen, een absoluut wereldrecord.

1779François Van Campenhout, Belgisch zanger en componist van de Brabançonne (overleden 1848)

1940 – Panamarenko, Belgisch kunstenaar (overleden 2019)

1937Gaston Roelants, Belgisch atleet

2015Rik Coppens (84) overlijdt , Belgisch voetballer en voetbaltrainer

KABELLIFTRAMP in Cavalese

In de Italiaanse gemeente Cavalese gebeurde op 3 februari 1998 een rampzalige kabelliftramp, waarbij 20 mensen omkwamen, w.o. Rose-Marie Eyskens (24) uit Kalmthout

* Het ongeval werd veroorzaakt doordat een Amerikaanse EA-6B Prowler-straaljager een kabel raakte. Die brak en een gondel met twintig personen aan boord viel zowat honderd meter. Van de 20 overleefde niemand de val.

Hoewel de VS schadevergoeding betaalden aan de families van de slachtoffers, werd uiteindelijk niemand juridisch verantwoordelijk gesteld voor de ramp.

* In de regio gold een beperking; er moest te allen tijde een hoogte van minimaal 1000 voet (~300 meter) worden aangehouden. Die laatste vereiste was recent door de Italiaanse autoriteiten opgetrokken tot 2 000 voet, maar die informatie was — zoals achteraf bleek — nog niet bij de piloten bekend.

De piloten hadden verder een kaart van de omgeving waar de — dertig jaar oude — kabellift niet op was aangegeven.

* Toen het toestel de vallei waarin Cavalese ligt invloog, had het nog ongeveer 300 meter hoogte, maar het daalde gaandeweg tot zo’n 110 meter. De piloot zag in een flits nog de felgele, vallende gondel voor zich verschijnen en dook in een poging hem te ontwijken.

De kabel van de lift boorde zich echter in de rechtervleugel en brak, waardoor de gondel honderd meter viel en te pletter sloeg.

* Door beschadigde hydraulica werkten de roeren niet goed meer en lekte er brandstof. Desondanks slaagde de piloot er nog in om het toestel in Aviano weer aan de grond te zetten.

Na het ongeval waren de hulpdiensten snel ter plaatse, maar geen hulp kon nog baten.     (met dank ook aan Wikipedia)

1 2 3 30