Willem Elsschot

images2131 mei 1960 overleed schrijver Willem Elsschot , geboren als Alfons De Ridder, zijn echte naam. Hij werd 78.

* Elsschot is vrijwel onbekend bij de jeugd van nu, maar nog steeds een hitwonder bij jonge- en oudere gepensioneerden.

* Die laatste kennen vrijwel nog allemaal de boeken ‘Lijmen’ en ‘Het been’,Kaas’, ‘Het Dwaallicht’ … Om het nog niet te hebben over rauw/oprechte gedichten als ‘Het huwelijk’ en ‘Bij het doodsbed van een kind’.

Poëzie uit andere tijden, maar nog erg fris van de lever. De Nederlandse tekenaar Dick Matena maakte zelfs beeldromans van een aantal werken. Ik kon “Kaas” op de kop tikken.

B3_GC52QSRCN.1+IMG_0633*** Wie het kerkplein in Blauberg oprijdt, kan niet naast het café ‘De Verlossing’ (huis L) kijken, de titel van het derde boek van Elsschot dat  Blauberg als decor heeft.

* De schrijver kwam hier in de Kempen terecht door toedoen van zijn moeder Adèle Van Elst, afkomstig uit buurgemeente Westerlo. Omdat er in Antwerpen risico was op tbc-­besmetting, bracht zijn moeder hem graag naar familie in de Kempen. Een gezondheidskuur van toen, zeg maar.

* Pittig détail daarbij is nog dat de vader van Adèle te midden van de Boerenkrijg in Vorst geboren werd. Zijn ouders lieten hem dopen op het onderduikadres van pastoor Meeus die in boerenkleren moest rondlopen tijdens de Besloten Tijd.(lwgh)

* Van zijn vijfde tot zijn 22ste zou de jonge Elsschot hier zijn zomers doorbrengen. Hij wandelde vaak en lang, niet in het minst door Helschot, een stuk bos-en weiland op de grens van Blauberg en Veerle, zeg maar tussen café Mie Maan en de Varendonkse baan. Maar veel contact met de autochtone bewoners had hij niet. Later zou hij wel zijn schrijversnaam Elsschot aan deze omgeving ontlenen.

* Vier jaar lang was Elsschot anoniem Antwerps correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, maar rijk werd hij niet van die schrijverij. Schrijven was trouwens niet zijn fulltime job. Om te kunnen leven met zijn gezin was hij in de eerste plaats reclameman.

GROOTS

* Elsschot zag het wel groots voor die tijd. In 1920 startte hij een reclamebureau en mocht meteen een uitgebreide brochure maken voor de ‘Olympische Spelen 1920’ in Antwerpen.

* Daarna kreeg hij de reclameregie voor de adresboeken van Ratinckx, de voorlopers van de telefoongidsen (de oudere lezers welbekend).

* Elsschot liet ook in eigen beheer de emaillen reclameborden maken voor de kiosken van 236 treinstations. Een erg lonende zaak.

* Ook maakte hij in 1930 het Livre d’Or de l’Indépendance Belge. Zijn eigen luxe-exemplaar gaf hij cadeau aan generaal Lemercier, baas van de Bond van Kroostrijke Gezinnen. Een schot in de roos, want …

* In 1933 verscheen voor het eerst de Almanak der Kroostrijke Gezinnen. Samengesteld en uitgegeven door Alfons de Ridder, met 265 bladzijden advertenties erin. Een overweldigend succes.

* Anno 1940/1941 rolde de laatste van vijf uitgaven van de persen. De oorlog en de Duitsers maakten volgende uitgaven onmogelijk. Later nog werd Elsschot advertentiewerver bij Snoecks (van de gelijknamige almanak).

Knipsel20 Knipsel21

* Broer Herman – in zijn vroegere functie van algemeen voorzitter van de Grootouders- en Seniorenactie van de Gezinsbond – fotografeerde die almanakken en liet voor het jaar 2019 een gelijkaardige almanak aanmaken (40-jarig bestaan van die Grootouders-en Seniorenactie (GOSA)). Ideaal toen voor een likje bijna dagelijkse geschiedenis.

** In 1960, vlak voor zijn dood op 31 mei, formuleerde Willem Elsschot zijn leven nog als volgt: ‘Ik moest wel reclame bedrijven, want van mijn pen heb ik nooit kunnen leven.’ Voor hem kwamen VTM en Co echter rijkelijk te laat. Dick Matena gaf een aantal van Elsschots werken uit in een getekende versie . Een hebbeding voor de liefhebbers.

* En wat schreef ‘De Kalender met een hoek af’ op 31 mei  ? Lees maar…

*** Een van de mooiste gedichten die hij schreef, is dit wel …
Het Huwelijk

Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd
in d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard
en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren,
hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond
het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
en zagen dat de man die zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

————————————————-
uit: Verzen van Willem Elsschot (1882-1960)

+++++++++++++++++++++++++++++++

Louis Boeckmans en wereldoorlog II

Onlangs vertelden we over de 18-daagse veldtocht van het Belgische leger waaraan weinig heroïek kleefde. Maar niet iedere jongere verging het zo gemakkelijk in die dagen.

Lid zijn van speciale brigades was bv. al genoeg om opgepakt te worden en in de vergetelheid van een werkkamp te sterven, ver van huis. Het overkwam Vorstenaar Louis Boeckmans bijna. Felix Vanbel schreef er een vrij uitgebreid boek over. Wij distilleerden daaruit wat volgt onder de foto’s …

.

foto’s LV – Sam Mondelaers (L) en Louis Boeckmans in betere tijden (2014) – beiden zijn intussen overleden –

.

Louis Boeckmans (20 juni 1923) ging vrij jong werken als loopjongen in de fabriek van Tessenderlo. Op 29/2/1942 beleefde hij vrij intens de ramp van Tessenderlo, toen de fabriek in de lucht werd geblazen.

Later trad hij toe tot het verzet tegen de Duitse Bezetter en werd hij lid van de Belgische Nationale Beweging of BNB, ook wel Witte Brigade geheten.

Op 11 juli 1944 werd Louis, op de terugweg van zijn nachtpost in de fabriek van Looi, door een buurmeisje verraden. Dat meisje had omgang met een Duitse SS-soldaat, die gelegerd was in de school van Tessenderlo.

Na een grondig onderzoek door de SS bij hem thuis werd Louis, samen met zijn vader en zijn broers Viktor en Jozef, een tijdlang opgesloten in de zusterschool van Tessenderlo.

Zijn vader en broer Viktor werden na enige tijd vrij gelaten. De volgende dag werden hij en zijn broer Jozef door schietgrage SS-bewakers overgebracht naar de gevangenis in Hasselt. Daar kwam hij in contact met nog een 7-koppige groep gevangenen van Groot-Vorst waaronder Marcel  Coenen en Marcel Heselmans.

Op 24 juli 1944 werd Louis, met andere gevangenen van Tessenderlo en Vorst, op de koer van de gevangenis in Hasselt  samengebracht. Zij moesten in een Duitse vrachtwagen kruipen en werden onder zware bewaking van SS-soldaten weggevoerd naar het voor hen onbekende Breendonk.

Louis maakte er zeer snel kennis met de onmenselijke omstandigheden waarin zij daar moesten trachten te overleven.

In het bijzijn van een ganse groep vreemde mensen moest hij zich uitkleden, werd gans kaal geschoren en kreeg vervolgens zijn kleren toegeworpen: een oud kostuum van het Belgisch leger met een nummer erop.

Ook kreeg hij nog een hemd, een muts en klompen, maar geen kousen. Zijn naam werd hem ontnomen. Voortaan moest hij met het nummer 3253 verder door het leven.

Op 8 augustus 1944 eindigde zijn verblijf in Breendonk en werd hij overgebracht naar Buchenwald waar hij op 10 augustus 1944 toekwam. Zijn identiteit werd aangepast. Hij kreeg nummer 76076, broer Jozef 76089.

Ook de kledij werd vervangen. Na een grondige ontsmettingsbeurt kreeg Louis een gestreept zebrakostuum toegeworpen: vest, broek, hemd, muts, 2 doeken om rond de voeten te doen en houtschoenen.

Die schoenen waren in feite slechts zolen van hout , samengehouden door een doek en een koord om ze te binden. Dan nog 2 nummers 76076 om op de broek en jas te naaien. Er werd ook een rode driehoek op de jas gemaakt met de letter van “Politieke Gevangene.” Al bij al vreselijke levensomstandigheden waarin Louis was terechtgekomen.

Na 13 dagen werkcommando werd Louis op 23 augustus 1944 in een treinwagon voor dierenvervoer gestopt, op weg naar een nieuw kamp in Blankenburg-Oesig. Daar verbleef hij 225 dagen. Het was er hard werken in mensonwaardige omstandigheden.

Op 6 april 1945 begon de afmattende Dodenmars waarbij de gevangenen die het ritme niet aankonden bij bosje werden afgemaakt. Louis was bij de overlevers. Op 14 april 1945 arriveerde hij bij de Schuur in Sarau. Daar verbleef hij tot 30 april.

Toen werd hij door het Zweedse Rode Kruis afgehaald en door bemiddeling van de Zweedse diplomaat Graaf Folke Bernadotte, overgebracht naar Zweden. Dit kon gebeuren dank zij een ruiltransactie van geneesmiddelen met SS-er Himmler waarbij Louis dus betrokken werd.

Met een vrachtwagen van het Zweedse Rode Kruis werd Louis dan overgebracht naar de haven van Travemünde om aan boord te gaan van de vrachtboot Magdalena.

Op 2 mei meerde die aan in de haven van Trelleborg Zweden. Al zijn kleren werden opgestookt. In het plaatselijke badhuis werd Louis grondig gewassen en geschrobd en kreeg hij, naast nieuwe kleren, ook zijn naam terug.

Na het badhuis werd Louis ondergebracht in lokalen van scholen waar hij goed verzorgd werd en aangepast eten kreeg. Stilaan recupereerde hij van zijn ondervoeding en van zijn zwakke gezondheid.

Zekere dag kreeg hij de kans om tegen betaling op een hoeve te gaan werken. Een maand lang werd dat een goede en zinvolle bezigheid.

Op 11 juli vertrok Louis van Malmö naar Kopenhagen en vloog verder met een Engels vrachtvliegtuig. Uiteindelijk kwam hij op 13 juli 1945 terug in het intussen bevrijde België.

Even later was hij ook weer thuis na een gedwongen afwezigheid van 1 jaar en 2 dagen zonder enig nieuws van het thuisfront. Tranen van geluk rolden over vele wangen. Eindelijk helemaal vrij, het nieuwe leven kon beginnen.

Pieter Paul Rubens, de barokschilder

images10

(gisteren reeds in AbsoluteFacts.com)

Pieter Paul Rubens , onze rasechte Vlaamse barokschilder werd op 28 juni 1577 geboren in het graafschap Nassau in Duitsland. Hij groeide op in Antwerpen, een stad die zijn calvinistische vader in 1568 moest ontvluchten wegens de toegenomen vervolging van protestanten in de Spaanse Nederlanden.

* Vader Rubens was een Antwerpse magistraat die zich in Duitsland wist op te werken tot adviseur van Anna van Saksen. Hij werd ook haar minnaar. Vader Jan verwekte zelfs een kind bij de prinses. Pieter Paul kreeg er op slag een koninklijke halfzus door.

* De katholieke P.P.Rubens had een zekere afkeer van zijn protestantse vader en zou zich in zijn leven presenteren als een contrarevolutionair schilder: traditioneel en klassiek, wars van vernieuwing. Zijn werken ademen een bijbelse , klassieke sfeer die tegenwoordig niet meer bij iedereen in de smaak valt.

* Aan het begin van de zeventiende eeuw (1600) werd Rubens zeer modieus en populair bij de conservatievere kunstliefhebbers. In Antwerpen leerde hij de Klassieke Oudheid kennen, waaruit hij veel inspiratie haalde. Als meesterknecht trad hij in dienst bij indertijd bekende Antwerpse schilders. De grootste invloed op zijn werk zouden echter de al even klassiek geschoolde en barokke Italiaanse meesters hebben.

Hofschilder

Portret-van-de-Franse-koningin-moeder-Anna-van-Oostenrijk-Peter-Paul-Rubens-600x732* In 1609 keerde Rubens terug van een lange Italiëreis. Zijn faam was ondertussen al een beetje gevestigd. Hij werd als hofschilder aangesteld in de entourage van de landvoogd van de Spaanse Nederlanden. Het geld stroomde binnen, en Rubens was al bij leven een zeer welvarende kunstenaar.

* Rubens liet in het centrum van Antwerpen een villa bouwen, geïnspireerd op de landhuizen die hij in Italië had gezien. De pracht en praal van het Rubenshuis toonden dat Rubens niet alleen invloedrijke opdrachtgevers had, maar ook een stijl had ontwikkeld die zeer in de smaak viel bij zijn rijke klanten.

Pieter Paul Rubens als diplomaat

* Door zijn contacten aan verschillende koninklijke en adellijke hoven werd Rubens, naast  zeer succesvolle schilder, ook diplomaat . Hij verbleef een tijdje aan het hof van de Spaanse koning en probeerde zelfs een vrede te bewerkstelligen tussen Spanje , de Nederlanden en Engeland.

RUBENS, Peter Paul, Madonna and Child with the Donors Alexandre Goubeau and his wife Anne Antoni, ca* Rubens’ belangrijkste nalatenschap is natuurlijk een behoorlijk uitgebreide collectie schilderijen. Hij was zelf zeer productief, maar wist, als een Andy Warhol avant la lettre, ook een zakenimperium op te zetten waarbij hij zichzelf als merk verkocht, maar anderen in zijn naam liet schilderen.

* Zijn atelier in Antwerpen werd een productiehuis van allerlei portretten, allegorische voorstellingen, bijbelse taferelen en landschappen die door vermogende klanten werden besteld, en precies naar wens werden afgeleverd. Rubens vaarde er wel bij.

* Rubens overleed op 30 mei 1640. De vele oorlogen hadden hem er niet van weerhouden een enorm fortuin te vergaren. Misschien juist omdat de katholieke vorsten zo graag hun vroomheid en goede smaak wilden tonen door een Rubens met een klassieke voorstelling in hun paleis te hangen.

* Rubens produceerde naast veel schilderijen ook veel kinderen: hij kreeg er maar liefst achttien. Maar vooral zijn ongekend succesvolle carrière als kunstschilder maakte hem in bepaalde opzichten bij leven al tot verreweg de succesvolste barokke kunstschilder der Lage Landen, een prestatie van formaat.   (gelezen bij Wikipedia en Historiek)

 • twee zelfportretten: L PP Rubens (Barokschilder)  R Jan van Eyck (Vlaamse Primitief) – bij welke van de twee laat jij je portret schilderen? … Doe mij maar die Bourgondische reus R

Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_EyckKnipsel8

Werelddag zonder Tabak

In 1988 werd 31 mei  in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als anti-rokersdag. Omdat wij geen gegevens konden vinden van dit jaar, nemen wij ons stukje van vorig jaar integraal over in de hoop dat die dag ook nu nog geldig is.

Meer dan 100 gratis afbeeldingen van Niet Roken en Sigaret – Pixabay

* Dit jaar 2021 buigt de dag zich over de bescherming van de jonge generaties, met als voornaamste thema “Jongeren beschermen tegen de manipulaties van de industrie en voorkomen dat ze tabak en nicotine gaan gebruiken”.

* Jongeren zijn inderdaad gevoeliger voor verslaving (een godsgeschenk voor de tabaksindustrie, want zij worden trouwe gebruikers op lange termijn!).

* De bescherming van kinderen en jongeren is ook een prioriteit van de Belgische beweging Generatie rookvrij, opgericht in 2019 door verschillende verenigingen, waaronder Stichting tegen Kanker, moederhuis van Tabakstop.

*** Meer weten over de bescherming van jongeren tegen tabak (op de website van de WGO)

* Dit jaar vindt de Werelddag zonder tabak plaats in een periode waarin de coronamaatregelen worden versoepeld. Voor de crisis overwoog 74% van de rokers om te stoppen met roken.

* Het coronavirus biedt hen vandaag een extra argument om die stap te zetten. Rokers zijn inderdaad kwetsbaarder en lopen meer risico op ernstige symptomen en ongewenste effecten bij een besmetting met COVID-19. (Meer weten.)

* Nochtans toont een enquête door Sciensano afgenomen tijdens de afzondering aan dat 47% van de rokers is blijven roken tijdens de crisis. 37% geeft zelfs toe meer te roken dan ervoor, terwijl 16% het tabaksgebruik heeft afgebouwd.

* In onze buurlanden werden dezelfde tendensen vastgesteld. In Frankrijk heeft 27% van de rokers zijn tabaksgebruik verhoogd, terwijl slechts 19% van de rokers aangeeft minder te roken. In Nederland heeft onderzoek uitgewezen dat 28% van de rokers zegt meer te zijn gaan roken tijdens de coronacrisis en 12% juist minder.

* In het kader van de Werelddag zonder Tabak heeft de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving een opiniestuk voorbereid waarin de overheden gevraagd worden om nu werk te maken van een ambitieus antitabaksplan.

Jeanne d’Arc populairste Franse heilige

Jeanne d’Arc is een nationale heldin van Franrijk. Ze is onlosmakelijk verbonden met de Franse geschiedenis.

* Haar leven vertelt het opvallende verhaal van een Frans boerenmeisje dat op opmerkelijke wijze een belangrijke rol speelt in de middeleeuwse strijd tussen Frankrijk en Engeland.

* Jeanne d’Arc werd rond 1412 geboren midden in de 100-jarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. De Engelsen bezetten met behulp van hun bondgenoten de Bourgondiërs een groot deel van Noord-Frankrijk.

* Volgens de overlevering hoorde Jeanne d’Arc vanaf haar tiende stemmen. Zo krijgt Jeanne te horen dat het land bevrijd moet worden van de Engelsen.

* Jeanne trekt in 1429 naar Chinon waar Karel VII zich op dat moment bevindt en krijgt de nog niet gekroonde koning zover dat hij troepen stuurt naar de stad Orléans die belegerd wordt door de Engelsen.

* Een in mannenkledij gehulde Jeanne d’Arc verslaat het Engelse leger. Al snel gaan er verhalen rond over ‘het meisje van zeventien dat de Engelsen bij Orléans versloeg’.

* Voor d’Arc zit het werk er dan echter nog niet op. Ze overtuigt Karel VII ervan naar Reims te gaan om zich daar tot koning te laten kronen. Reims wordt op dat moment bezet door de Engelsen.

* Reims wordt echter zonder veel moeite heroverd en op 17 juli 1429 wordt Karel VII officieel tot koning gekroond. Jeanne zet hem persoonlijk de kroon op.

* In 1430 wordt Jeanne d’Arc in Compiègne gevangen genomen door de Bourgondiërs. Deze verkopen haar vervolgens aan de Engelsen die erop gebrand zijn haar te veroordelen voor ketterij.

* In februari 1431 verschijnt Jeanne d’Arc in Rouen voor de inquisitie (kerkelijke rechtbank). Ze wordt onder meer beschuldigd van het weglopen van huis, niet erkennen van kerkelijke autoriteit en het dragen van mannenkleren.

* Jeanne d’Arc geeft aanvankelijk niets toe van de zaken die haar ten laste worden gelegd, maar bekent uiteindelijk toch nadat er gedreigd is met marteling.

* Ze tekent dan een verklaring waarin ze aangeeft dat ze nooit woorden van god en heiligen heeft gekregen. De Française wordt hierop veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

* Enige tijd hierna wordt het proces heropend omdat Jeanne d’Arc in de gevangenis opnieuw mannenkleding zou zijn gaan dragen. Jeanne d’Arc wordt ketter verklaard.

* Op 30 mei 1431belandt de Franse boerendochter op de brandstapel in Rouen. Nadat ze is overleden wordt het vuur gedoofd en laten de Engelsen de omstaanders het deels verkoolde lichaam van de ‘ketter’ zien. Dit om te bewijzen dat Jeanne d’Arc wel echt een vrouw was.

* Jeannes moeder zorgt er in 1450 voor dat het proces tegen haar dochter herzien wordt. Enkele jaren later (1456) wordt de veroordeling tot ketter door  paus Calixtus III nietig verklaard.

* Jeanne werd in … 1909 helemaal in ere hersteld. Paus Pius X verklaart de Française op 16 mei 1909 zalig. Elf jaar later, op 16 mei 1920, doet paus Benedictus XV daar nog een schep bovenop. Jeanne d’Arc wordt heilig verklaard.

* De feestdag van Jeanne d’Arc wordt jaarlijks gevierd op 30 mei (vandaag dus) in de vele honderden Franse scholen die haar naam dragen.

Het leven…een eenmalige gift

De vandaag jarige JOSFIN VERBOVEN vroeg onlangs aan haar cardioloog waarom mensen ‘s nachts zo vaak moeten plassen.
.
Zijn antwoord was even kort als duidelijk … “De zwaartekracht houdt het water in het onderste deel van je lichaam wanneer je rechtop staat of zit.  Dat is ook de reden waarom de benen opzwellen. Wanneer je ligt, zoekt het onderste deel van je lichaam naar afvalstoffen omdat dit het gemakkelijkst gaat. En water is essentieel om afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen.”
.
Bestaat er een beste tijd om water te drinken?
De cardioloog… “Niet echt. Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam.”
.
Nader verklaard geeft dat…
– 2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen.
– 1 glas water 30 minuten voor elke maaltijd verbetert de spijsvertering.
– 1 glas water voordat u een bad (of douche)neemt, verlaagt uw bloeddruk.
– 1 glas water voordat u gaat slapen, vermijdt een beroerte of een hartaanval.
En nog … Water drinken voor het slapen gaan, vermijdt ongewenste beenkrampen tijdens de nacht. Uw beenspieren zoeken namelijk vocht op wanneer ze verkrampen.
* Het leven een eenmalige gift?! … Ga er zuinig mee om.

dramatische VOETBALFINALE IN BRUSSEL

Gisteren 28 mei 2022 werd de grote finale gespeeld van het internationale clubvoetbal.  ...Madrid haalde het van Liverpool met een zuinige 1-0 en dank zij een fantastisch keepende Courtois.

Ook gisteren 28 mei stond Liverpool in finale op 29 mei 1985, al 37 jaar geleden. Toen speelden het Italiaanse Juventus en het Britse Liverpool de finale van de Europacup I in het Heizelstadion van Brussel. Het werd één van de grootste rampen uit de voetbalgeschiedenis.

De spelers op het veld waren zich nauwelijks bewust van wat er zich in het publiek afspeelde. De match werd niet afgelast. Dat zou de gemoederen nog meer opgejut hebben.

Knipsel1 Knipsel10

* Voor de wedstrijd begon, braken al zware rellen uit toen Liverpoolaanhangers het neutrale vak Z (?!) bestormden dat grotendeels met Juventussupporters was gevuld.

Hierbij lieten 39 mensen het leven : 32 Italianen, 4 Belgen, 2 Fransen en 1 Noord-Ier. Meer dan 400 supporters raakten gewond.

* “Als onverstand zich met geweld verenigt, brengt deze echt de dolste wreedheid voort”, zou Friedrich von Logau hierover zeggen.

* Ondanks het brute geweld en de vele doden en gewonden, ging de wedstrijd toch met grote vertraging van start. De organisatoren vreesden dat een afgelasting de zaak nog erger zou maken.

* De spelers wisten dat er supporters waren omgekomen, maar voor de meeste aanwezigen werd het pas na de wedstrijd duidelijk dat er zoveel mensen overleden waren.

* Een parlementaire onderzoekscommissie stelde achteraf vast hoe gebrekkig de organisatie was.  Er was een tekort aan politietroepen, er werden kaarten op de zwarte markt verkocht, er was een ongebreidelde verkoop van alcohol in en rond het stadion en … het ergste van al: het Heizelstadion verkeerde in een erbarmelijk slechte staat. Eén van de muren begaf het onder de druk van supporters die probeerden weg te komen.

Juventus won de wedstrijd met 1-0, een penaltydoelpunt gescoord door Michel Platini.

** Na het eindsignaal vierden de Juventus-spelers midden op het veld hun overwinning. Het was duidelijk dat ze op dat moment nog niet wisten hoe groot de tragedie was. Er werd echter geen beker uitgereikt.

* Bij wie toen de berichtgeving op tv zag, of wie er live bij was, blijven de afschuwelijke beelden in het geheugen gegrift. Voetbal een feest? Die 29 mei zeker niet.

-Amicizia –

Juventus en Liverpool moesten het tijdens de kwartfinale van de Champions League in 2005 weer tegen elkaar opnemen, 20 jaar na het Heizeldrama. Het was de eerste keer sinds die gebeurtenis dat de clubs weer tegenover elkaar stonden.

050405-035-Liverpool_Juventus-1024x682 * Voor de thuiswedstrijd op Anfield, geleid door de Belgische scheidsrechter Frank De Bleeckere, vroegen de supporters van Liverpool op passende wijze om vergiffenis en riepen ze op tot vriendschap. Ze hielden borden omhoog zodat het woord “amicizia” werd gevormd, “vriendschap” in het Italiaans.

* Hoewel de meeste fans van Juventus voor het gebaar applaudisseerden, keerde een aantal hen de rug toe. Velen weigerden om het aanbod tot vriendschap aan te nemen: de periode van 20 jaar tussen het drama en de verontschuldigingen was nog te klein.

Renovatie

** Na het drama werden in het Heizelstadion enkel nog atletiekwedstrijden georganiseerd. Medio jaren 1990 werd het volledig verbouwd en omgedoopt tot Koning Boudewijnstadion. Ook dat heeft intussen de tand des tijd niet overleefd. Een nieuw stadion dring zich op, één grote renovatie wordt het zeker niet.

HILLARY EN TENZING OP MOUNT EVEREST

Op 29 mei 1953 om 11u lokale tijd bereikten Edmund Hillary en Tenzing Norgay als eersten in de geschiedenis de top van de Mount Everest . In België werd het nieuws bekend gemaakt in het nieuws van 19u. Op de radio uiteraard, want tv stond nog in zijn prilste kinderschoenen.

* Ik was pas tien en herinner het me nog levendig. Op slag werden Hillary en Tenzing, zoals ik ze onthouden heb, voor een hele lange tijd mijn onvoorwaardelijke favorieten. Ik ging het meteen melden in de buurt , maar daar begreep men mijn enthousiasme niet. En dat begreep ik dan weer niet.

           De moedergodin van de wereld

 • 1953 – De eersten die de Everest beklommen en levend terugkwamen waren de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en sherpa Tenzing Norgay. Zij bereikten op 29 mei 1953 de top met hulp van een zuurstofapparaat. 
 • 1978Reinhold Messner (kleurfoto) uit Zuid-Tirol, en Peter Habeler, uit Oostenrijk, waren op 8 mei 1978 de eersten die erin slaagden de top te bereiken zonder zuurstofapparaat.
 • 1980 – Reinhold Messner was ook de eerste die erin slaagde de Mount Everest solo te beklimmen. Dat was op 20 augustus 1980. Ook deze keer maakte hij geen gebruik van extra zuurstof.
 • Messner was bovendien de eerste die de veertien achtduizenders beklom.
 • 1988 – Tom Whittaker miste zijn rechtervoet, maar wist met een kunstvoet op 27 mei 1988 toch de top van de berg te bereiken.
 • 1988 – Pierre Tardivel in september 1992 en Jean Marc Boivin op 2 september 1988 waren de eersten om van de top naar beneden te skiën en met een parapente (kleine parachute) veilig te landen.
 • 1999 – De eerste Belg die vanuit Tibet de top bereikte was Pascal Debrouwer. Deze prestatie leverde hij op 18 mei 1999. Tijdens de afdaling is Debrouwer wellicht weggegleden en dodelijk verongelukt, waarschijnlijk wegens oververmoeidheid. Ergens op zo’n 8000 meter ligt zijn dode lichaam.
 • 2002 – Hans van der Meulen bereikte in 2002 als eerste Nederlander de top zonder gebruik te maken van een zuurstofapparaat.  Wilco van Rooijen maakte deel uit van de expeditie van Hans van der Meulen maar bereikte de top net niet.
 • 2004 – Die Wilco van Rooijen was een doorzettertje. Op 20 mei 2004 werd hij de eerste Nederlander die erin slaagde de top te bereiken zonder zuurstofapparaat maar met getuigen, foto’s en video-opnamen.
 • zonder datum – Een 15-jarig sherpameisje is de jongste vrouw die de top van de berg bereikte. De Amerikaanse Samantha Larson stond als jongste niet-Nepalese vrouw op de top van de Mount Everest.
 • 2013 – Op 23 mei verbrak een 80-jarige Japanner het record oudste beklimmer van de Mount Everest. Yuichiro Miura stond voor de derde keer op de top.
 • In mei 2019 waagden 300 mensen de tocht naar de top. Daardoor ontstond vlak onder de top een file van ongekende omvang. In een week tijd overleden elf mensen wegens de ijzige temperaturen en lage zuurstofgraad. Nadien werden de voorwaarden om te mogen klimmen heel streng aangepast.

 

 • dat een mens niet voorzichtig genoeg kan zijn met info allerlei , wordt nogmaals bewezen in onderstaand schrijven – maar omdat het Clem is, een gelegenheidsmedewerker van ons, geloven we hem op zijn woord (maar laten onze opgesnorde versie voorlopig nog staan als hulpje )

Helaba Kuifje,

Opmerkingen bij het lezen van je Everest-artikel:

* De eerste Belg die de Mount Everest beklom was niet Pascal Debrouwer maar wel Rudy Van Snick die op 10 mei 1990 de top bereikte (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudy_Van_Snick). Interessant om weten , is dat hij dat deed in gezelschap van Peter Hillary ( jawel, de zoon van de eerste Everest-beklimmer) en Rob Hall, de Amerikaan die samen met 3 van zijn expeditieleden in mei 1996 omkwam in het beruchte Everest-drama. De journalist en medeklimmer John Krakauer schreef die gebeurtenissen neer in een boek Into thin air.

* Van Snick beklom binnen een tijdsbestek van 6 jaar de hoogste top van elk contingent: de Seven Summits. Wie dat ondertussen ook deed: de huidige presentatrice van het verkeersveiligheidsprogramma Kijk uit, Sofie Lenaerts.

* De eerste Belgische vrouw die de Everest beklom was Ingrid Bayens, afkomstig uit Ramsel. Op 12 mei 1992 bereikte ze de top. Naast de Everest beklom ze ook nog drie andere achtduizenders: de Gasherbrum II, de Dhaulagiri en de Annapurna. In 1987 had ze haar man, Wim Verbist, verloren tijdens een beklimming in de Andes; wat haar niet belette om door te gaan met extreem bergbeklimmen.

Pascal Debrouwer was wel de eerste Belg die in 1999 de Everest beklom vanuit Tibet en niet vanuit Nepal zoals het meest gebruikelijk. Hij verongelukte tijdens de afdaling.

Een 18-tal Belgen hebben ondertussen de Everest beklommen.

Clem

 

1 2 3 8