Werelddag zonder Tabak

In 1988 werd 31 mei  in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als anti-rokersdag. Omdat wij geen gegevens konden vinden van dit jaar, nemen wij ons stukje van vorig jaar integraal over in de hoop dat die dag ook nu nog geldig is.

Meer dan 100 gratis afbeeldingen van Niet Roken en Sigaret – Pixabay

* Dit jaar 2021 buigt de dag zich over de bescherming van de jonge generaties, met als voornaamste thema “Jongeren beschermen tegen de manipulaties van de industrie en voorkomen dat ze tabak en nicotine gaan gebruiken”.

* Jongeren zijn inderdaad gevoeliger voor verslaving (een godsgeschenk voor de tabaksindustrie, want zij worden trouwe gebruikers op lange termijn!).

* De bescherming van kinderen en jongeren is ook een prioriteit van de Belgische beweging Generatie rookvrij, opgericht in 2019 door verschillende verenigingen, waaronder Stichting tegen Kanker, moederhuis van Tabakstop.

*** Meer weten over de bescherming van jongeren tegen tabak (op de website van de WGO)

* Dit jaar vindt de Werelddag zonder tabak plaats in een periode waarin de coronamaatregelen worden versoepeld. Voor de crisis overwoog 74% van de rokers om te stoppen met roken.

* Het coronavirus biedt hen vandaag een extra argument om die stap te zetten. Rokers zijn inderdaad kwetsbaarder en lopen meer risico op ernstige symptomen en ongewenste effecten bij een besmetting met COVID-19. (Meer weten.)

* Nochtans toont een enquête door Sciensano afgenomen tijdens de afzondering aan dat 47% van de rokers is blijven roken tijdens de crisis. 37% geeft zelfs toe meer te roken dan ervoor, terwijl 16% het tabaksgebruik heeft afgebouwd.

* In onze buurlanden werden dezelfde tendensen vastgesteld. In Frankrijk heeft 27% van de rokers zijn tabaksgebruik verhoogd, terwijl slechts 19% van de rokers aangeeft minder te roken. In Nederland heeft onderzoek uitgewezen dat 28% van de rokers zegt meer te zijn gaan roken tijdens de coronacrisis en 12% juist minder.

* In het kader van de Werelddag zonder Tabak heeft de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving een opiniestuk voorbereid waarin de overheden gevraagd worden om nu werk te maken van een ambitieus antitabaksplan.