MAGNA CARTA

 Jan zonder Land (1167-1216) was de vierde en jongste zoon van koning Hendrik II van Engeland. Na de dood van zijn vader erfde hij daarom geen landgoederen. Vandaar ook zijn bijnaam.

* Zijn broer Richard Leeuwenhart werd tijdens het beleg van het kasteel Châlus in Limousin door een pijl in zijn schouder getroffen. Een infectie leidde in april 1199 tot zijn dood. Jan zonder Land volgde hem op als koning van Engeland.

* De leenmannen vonden dat de koning zijn macht misbruikte. Zij dwongen hem een verklaring te tekenen, die nu wordt gezien als het eerste handvest over vrijheden en rechtspraak.

* Maar de verklaring had weinig effect: negen weken na de bezegeling werd de Magna Carta door paus Innocentius III nietig verklaard. Bovendien wou Jan zonder Land de afspraken niet nakomen.

* De Magna Carta werd op 1 juni 1215 , goed 807 jaar geleden, ondertekend in Runnymede, op een eilandje in de Theems bij Winsor. De Magna Carta moest een tijdelijk staakt-het-vuren inluiden en regelde een groot aantal zaken voor de leenmannen van Jan zonder Land.

* Het ging vooral over visrechten, de exploitatie van bossen en andere rechten die de leenmannen meer financiële armslag gaven en de willekeur van de koning beteugelde.

* Omdat de verklaring onder dwang was getekend voelde Jan zonder Land zich niet gebonden en werd zijn macht niet blijvend hersteld.

** Toch is de Magna Carta een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis. Het document werd in 2009 opgenomen op de Werelderfgoedlijst voor documenten.

* De tekst van de Magna Carta stelt dat elk individu moet worden beschermd tegen de willekeur van de machthebber en dat aan niemand de toegang tot de rechtspraak mag worden ontzegd. Hieruit vloeiden later de rechten over vrijheid en gelijkheid voort, die wij nu in de westerse wereld vanzelfsprekend vinden.

** De opstellers van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950) werkten deze fundamentele vrijheden uit de Magna Carta verder uit.

(gelezen bij AbsoluteFacts.com)

dramatische VOETBALFINALE IN BRUSSEL

Gisteren 28 mei 2022 werd de grote finale gespeeld van het internationale clubvoetbal.  ...Madrid haalde het van Liverpool met een zuinige 1-0 en dank zij een fantastisch keepende Courtois.

Ook gisteren 28 mei stond Liverpool in finale op 29 mei 1985, al 37 jaar geleden. Toen speelden het Italiaanse Juventus en het Britse Liverpool de finale van de Europacup I in het Heizelstadion van Brussel. Het werd één van de grootste rampen uit de voetbalgeschiedenis.

De spelers op het veld waren zich nauwelijks bewust van wat er zich in het publiek afspeelde. De match werd niet afgelast. Dat zou de gemoederen nog meer opgejut hebben.

Knipsel1 Knipsel10

* Voor de wedstrijd begon, braken al zware rellen uit toen Liverpoolaanhangers het neutrale vak Z (?!) bestormden dat grotendeels met Juventussupporters was gevuld.

Hierbij lieten 39 mensen het leven : 32 Italianen, 4 Belgen, 2 Fransen en 1 Noord-Ier. Meer dan 400 supporters raakten gewond.

* “Als onverstand zich met geweld verenigt, brengt deze echt de dolste wreedheid voort”, zou Friedrich von Logau hierover zeggen.

* Ondanks het brute geweld en de vele doden en gewonden, ging de wedstrijd toch met grote vertraging van start. De organisatoren vreesden dat een afgelasting de zaak nog erger zou maken.

* De spelers wisten dat er supporters waren omgekomen, maar voor de meeste aanwezigen werd het pas na de wedstrijd duidelijk dat er zoveel mensen overleden waren.

* Een parlementaire onderzoekscommissie stelde achteraf vast hoe gebrekkig de organisatie was.  Er was een tekort aan politietroepen, er werden kaarten op de zwarte markt verkocht, er was een ongebreidelde verkoop van alcohol in en rond het stadion en … het ergste van al: het Heizelstadion verkeerde in een erbarmelijk slechte staat. Eén van de muren begaf het onder de druk van supporters die probeerden weg te komen.

Juventus won de wedstrijd met 1-0, een penaltydoelpunt gescoord door Michel Platini.

** Na het eindsignaal vierden de Juventus-spelers midden op het veld hun overwinning. Het was duidelijk dat ze op dat moment nog niet wisten hoe groot de tragedie was. Er werd echter geen beker uitgereikt.

* Bij wie toen de berichtgeving op tv zag, of wie er live bij was, blijven de afschuwelijke beelden in het geheugen gegrift. Voetbal een feest? Die 29 mei zeker niet.

-Amicizia –

Juventus en Liverpool moesten het tijdens de kwartfinale van de Champions League in 2005 weer tegen elkaar opnemen, 20 jaar na het Heizeldrama. Het was de eerste keer sinds die gebeurtenis dat de clubs weer tegenover elkaar stonden.

050405-035-Liverpool_Juventus-1024x682 * Voor de thuiswedstrijd op Anfield, geleid door de Belgische scheidsrechter Frank De Bleeckere, vroegen de supporters van Liverpool op passende wijze om vergiffenis en riepen ze op tot vriendschap. Ze hielden borden omhoog zodat het woord “amicizia” werd gevormd, “vriendschap” in het Italiaans.

* Hoewel de meeste fans van Juventus voor het gebaar applaudisseerden, keerde een aantal hen de rug toe. Velen weigerden om het aanbod tot vriendschap aan te nemen: de periode van 20 jaar tussen het drama en de verontschuldigingen was nog te klein.

Renovatie

** Na het drama werden in het Heizelstadion enkel nog atletiekwedstrijden georganiseerd. Medio jaren 1990 werd het volledig verbouwd en omgedoopt tot Koning Boudewijnstadion. Ook dat heeft intussen de tand des tijd niet overleefd. Een nieuw stadion dring zich op, één grote renovatie wordt het zeker niet.

AANSLAG OP … DE PAUS

Johannes Paulus II , voorheen Karol Józef Wojtyła, was een ondernemende persoon en de eerste paus die de wereld introk. In juni 1979 bracht hij één van zijn eerste staatsbezoeken aan zijn geboorteland Polen. Miljoenen landgenoten kwamen voor hem op de been tijdens zijn tocht door het land.

* Op 13 mei 1981 , vandaag exact 41 jaar geleden, schoot de 23-jarige Turk Mehmet Ali Ağca de paus neer op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek.

* Johannes Paulus II overleefde de aanslag, schonk de dader, die tot levenslang veroordeeld werd, later vergiffenis en bezocht hem ook in de gevangenis (vrije foto).

* Deze aanslag was de directe aanleiding tot de aanschaf van de zogenaamde pausmobiel, een auto waarin de paus beschermd wordt door kogelwerend glas en toch goed te zien is door het vele glas.

* Wie de opdrachtgever van de aanslag was, is nooit geweten. De meeste gissingen wezen evenwel richting … Moskou en de Sovjets.

* In maart 2005 kwamen er documenten vrij uit een aantal voormalige Oostbloklanden die er op wezen dat de Russische geheime dienst van de aanslag op de hoogte was , hoewel dit door anderen betwist werd.

* De motivatie zou zijn dat de Sovjets bang waren voor het effect van de paus op de stabiliteit van de Oost-Europese Sovjetsatellietstaten, in het bijzonder Polen, het thuisland van de paus. Andere speculaties menen dat er mensen binnen het Vaticaan achter de aanslag zouden zitten, maar ook dit werd niet bewezen.

* Op 2 maart 2006 maakte een Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie bekend dat naar alle waarschijnlijkheid de Sovjet-Unie opdracht had gegeven voor de aanslag. De dader zelf heeft lang niets willen vertellen over de achtergronden, hoewel hij later heeft laten doorschemeren dat hij wel hulp van binnenuit het Vaticaan ontvangen heeft. Wellicht ligt de waarheid ergens in … het midden.  ( meer info op rood – Wikipedia)

*** Paus Johannes Paulus II, Latijn: Ioannes Paulus PP. II, geboren als Karol Józef Wojtyła, was een Pools priester die aartsbisschop en kardinaal werd en uiteindelijk op 16 oktober 1978 verkozen tot 264e paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Wikipedia

GESCHIEDENIS VAN EEN PANDEMIE

De Spaanse Griep (1918-1920)

Goed honderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een pandemie die aan een geschatte 50 tot 100 miljoen mensen het leven kostte: de Spaanse Griep. Een veelvoud van het aantal slachtoffers van WO I.

* Toch is de Spaanse Griep (1918-1920) in veel historische werken over de twintigste eeuw niet meer dan een voetnoot. Ten onrechte, zo stelt wetenschapsjournaliste Laura Spinney  (De Spaanse Griep –De Arbeiderspers, 2018).

* De ziekte velde aanvankelijk vooral Amerikaanse militairen. Via hen kwam de ziekte vermoedelijk ook bij andere legertroepen terecht. Van alle militairen die stierven  gedurende de Eerste Wereldoorlog, overleed 70 % niet door krijgsgeweld, wel aan de Spaanse Griep.

* Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was en de militairen weer huiswaarts keerden, sloeg het virus in enorm tempo om zich heen.

Een ziekte van ongekende proporties

* De Spaanse Griep was een ziekte van ongekende proporties. De eerste patiënt werd geregistreerd op 4 maart 1918 in de VS , het laatste slachtoffer viel ergens in maart 1920.

 

 

*** De pandemie werd Spaanse Griep genoemd, omdat Spaanse journalisten de  eersten waren die er tijdens de Eerste Wereldoorlog over berichtten.

* Wereldwijd kreeg maar liefst een op de drie mensen – een half miljard – deze griep. Een geschatte 50 à 100 miljoen overleed eraan. In totaal 2.5% tot 5% van de wereldbevolking.

**  Hiermee werd de Spaanse Griep de grootste killer sinds de Zwarte Dood, die in de Middeleeuwen miljoenen levens eiste. Toch is de Spaanse Griep als ‘enkelvoudige gebeurtenis’ opvallend afwezig in historische overzichtswerken.

Historiografie over de Spaanse Griep

* In de eerste decennia na de uitbraak van de Spaanse Griep werd het virus vooral onderzocht door epidemiologen, virologen en medisch historici.

* Het duurde tot de jaren 1990 voordat het onderzoek naar de Spaanse Griep echt een hoge vlucht nam en meerdere disciplines zich in deze pandemie gingen verdiepen. Onder wie economen, politicologen en mainstream historici. Zij publiceerden hun bevindingen echter vooral in specialistische tijdschriften.

* De Britse wetenschapsjournaliste Laura Spinney heeft in de eerste plaats   alle bestaande kennis verzameld en geanalyseerd in haar werkboek.

* Laura plaatst de pandemie in een brede context: wereldwijd dus, en niet – zoals gebruikelijk – op alleen Europa en de Verenigde Staten.

Begin en verloop van de Spaanse Griep

* Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Spaanse Griep begon op 4 maart 1918 in Camp Funston in Kansas, op een Amerikaanse legerbasis. De kok Albert Gitchell was de eerste die aan de griep overleed.

 

 

* Toen de geallieerde Amerikanen naar Europa vertrokken om te vechten in de wereldoorlog, werden ze ingeënt met 14 tot 26 vaccinaties. Mogelijk heeft die combinatie onbedoeld een chemisch bijeffect gehad, wat leidde tot het virus. Ook zou hun lichaam door al die ingeënte antistoffen dusdanig overbelast zijn geweest, dat er een verandering plaatsvond bij de aanmaak van antistoffen.

* Een tweede gangbare theorie vertelt dat de pandemie zijn oorsprong had in China in de jaren 1917-1918.

* Volgens diezelfde onderzoekers was de Spaanse griep een gemuteerd varkensvirus.

* Een derde theorie wijst de plaats Étaples in Frankrijk aan als startpunt van de griep tijdens de Eerste Wereldoorlog.

* Ten slotte zijn er onderzoekers die wijzen op de Spaanse Griep als een variant van gemuteerde vogelgriep.

* Spinney maakt geen keuze uit de drie theorieën over de herkomst van de Spaanse Griep, maar één ding is wel zeker: “De Spaanse Griep is niet in Spanje begonnen.”

Enkele gevolgen van de Spaanse Griep

* De Spaanse Griep had wereldwijd ingrijpende gevolgen. In Bristol Bay – Alaska stierf 40 procent van de bevolking aan de griep. In sommige regio’s zelf 90 tot 100 procent.. In elk geval verdwenen er door de Spaanse Griep ongeveer … twintig talen.

* Ook in economisch opzicht had de Spaanse Griep meetbare gevolgen. Zo wordt India behoorlijk getroffen door de pandemie. De agrarische productie van India was na de Spaanse Griep vergeleken met de periode vóór 1918 met 3 procent gekrompen.

* Ook in Europa daalden de geboortecijfers in de jaren 1918-1919 aanzienlijk. Spinney meldt overigens niet dat hier uiteraard ook een verband lag met de vele jongemannen die in de jaren 1914-1918 omkwamen op de Europese slagvelden.

* De Noorse epidemioloog Svenn-Erik Mamelund concludeerde dat de Spaanse Griep in Noorwegen tot een verzevenvoudiging van het aantal depressies leidde. Net als bij andere grote griepuitbraken in Noorwegen in de periode 1872-1929. Ook de vele gevallen van ‘slaapziekte’ (encephalitis lethargica, ofwel: EL) na 1918 hielden mogelijk verband met de Spaanse Griep.

* Ten slotte stimuleerde de grieppandemie de wetenschap in het interbellum, maar ook de opkomst van nieuwe alternatieve vormen van religie (zoals het spiritisme) èn versterkte zij het cultuurpessimisme dat in de jaren 1920 verwoord werd door bepaalde denkers.  (gelezen bij Wikipedia … die alles weet)

koude oorlog

In de naoorlogse jaren van WO II werden Amerika en de Sovjet Unie (Rusland) supermachten. Bewapenen en ontwapenen waren schering en inslag. Beiden hadden de macht over vrede of de totale ondergang. De rest van de wereld keek gespannen toe en leefde onder een voortdurende stress. Op 1 mei 1960 ,‘Dag van de arbeid’ in Oost en West, hield de wereld even de adem in …

* De Russen wisten al langer dat de Amerikanen spionagevluchten uitvoerden boven de Sovjet-Unie, maar bewijs kon men nooit hard maken.

* Op 1 mei 1960 kwam daar verandering in. Op 1 mei werd boven de Sovjet-Unie een Amerikaanse U-2 vliegtuig neergehaald. U-2 ‘s konden een zeer grote hoogte bereiken, zodat ze niet of moeilijk te traceren waren voor de vijandelijke radar.

* Aan boord van het Amerikaans spionagetoestel bevond zich geavanceerde waarnemingsapparatuur. President Eisenhower probeerde de bewering dat het ging om een Amerikaans spionagevliegtuig aanvankelijk nog af te doen als onzin.

* Maar het feit dat Francis Gary Powers nog in leven was en plaats moest nemen in een Russische beklaagdenbank, maakte het voor de Amerikanen lastig om te blijven beweren dat er geen sprake was van spionage.

* Eisenhower probeerde daarop de zaak  te vergoelijken door te zeggen dat de vluchten nodig waren om gegevens over de Sovjet-Unie te bemachtigen die niet op een andere manier verkregen konden worden.

* Het U-2 incident kwam op een precair moment in de Koude Oorlog. Er stond juist een belangrijke diplomatieke onderhandeling gepland tussen Amerika en de Sovjet-Unie.

* Chroetsjov, de SU-leider, die tevergeefs excuses eiste van de Amerikanen, schortte deze onderlinge bespreking voor onbepaalde tijd op.

Rechtszaak Gary Powers

* Powers bevond zich met zijn toestel op ruim twintig kilometer hoogte toen er achter de U2 een Russische raket ontplofte.

* In plaats van op de ingebouwde zelfmoordknop te drukken, keek Gary Powers om of hij een kans maakte het er levend vanaf te brengen.

* Nadat hij door de Russen was overmeesterd, moest Powers terechtstaan voor een militaire rechtbank in Moskou. Hij bekende schuld en werkte mee aan de ondervraging.

* Powers erkende dat het een verkenningsvlucht betrof en dat hij opdracht had om onder meer de exacte locatie van een vliegveld met olie-opslagplaats vast te stellen.

* De rechtszaak werd bijgewoond door zo’n 1 500 mensen, waaronder Powers’ echtgenote en ouders.

Geen zelfmoord

* Op 19 augustus 1960 werd de piloot veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 7 jaar werkkamp. Hij hoefde echter niet zijn hele straf uit te zitten.

* In januari 1962 reeds werd de onfortuinlijke Powers uitgewisseld tegen de Russische spion Vilyam Genrikhovich Fisher, beter bekend onder zijn alias Rudolf Abel.

* Toen Powers terugkeerde in eigen land werd hij allesbehalve warm onthaald. Sterker: men nam het hem nog steeds kwalijk dat hij geen zelfmoord had gepleegd.

* In 2015 maakte Steven Spielberg een film over de uitwisseling: Bridge of Spies.

* geen vrije, gratis foto’s beschikbaar

Dorpskern Veerle wordt veiliger

De verkeersveiligheid in de dorpskern van Veerle in Laakdal is aan een verbetering toe. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondige herinrichting.
“In de toekomst leggen we nieuwe fietspaden en veilige kruispunten aan. Ook de omgeving van de scholen wordt aangepakt” zegt Simon Tullen, projectleider van Wegen en Verkeer.”
.
* Tijdens de infomarkt van woensdag 27 april worden de toekomstplannen getoond in basisschool De Wissel. Iedereen welkom.

Veerle ligt op de kruising van twee drukke verbindingswegen: de N127 (Oude Geelsebaan/ Veerledorp/ Diestse Baan) en de N141 (Vorstse Baan). Het centrum krijgt daardoor veel verkeer te verwerken.
.
.
Wegen die ook veel gebruikt door fietsers en voetgangers. Maar de weginfrastructuur in Veerle is niet langer aangepast aan de combinatie van al dat verkeer. De smalle, onveilige fiets en voetpaden en de oversteekplaatsen zijn onveilig, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
.
Grondige herinrichting van het centrum
.
“Wegen en Verkeer zorgt voor een grondige herinrichting van het centrum van Veerle, waar de twee gewestwegen samenkomen”, aldus nog Simon Tullen. “De rijwegen worden vernieuwd en we leggen overal brede fiets en voetpaden aan. Extra aandacht is er ook voor een herkenbare, veilige omgeving van de scholen. Tenslotte zorgen we voor meer groen in het straatbeeld. Zo maken we Veerle een stuk veiliger én aantrekkelijker.”

.
.
Lokale experten kijken mee
.
Bij de opmaak van de ontwerpplannen werd samengezeten met een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de scholen, handelaars, landbouwers, Fietsersbond, kerkgemeenschap … samenkwamen. Stuk voor stuk lokale experten met veel lokale kennis. Door samen na te denken, ligt er nu een plan op tafel dat helemaal op maat van Veerle ontworpen is.
.
Tine Gielis, burgemeester:“Naast de gewestweg nemen we ook de gemeentewegen die hierop aantakken mee onder de loep. In de huidige fase bespreken we alle plannen met de aangelanden, ondernemers en andere betrokkenen. Belangrijk om tot een gedragen plan te komen.”
.
Infomarkt 27 april
.
Nu woensdag 27 april organiseert Wegen en Verkeer i.s.m. gemeente Laakdal een informatiemarkt waar de plannen getoond worden aan de inwoners van Veerle. De infomarkt vindt plaats in basisschool De Wissel (Kapellestraat 9, 2431 Laakdal). Meer informatie en inschrijven via
www.wegenenverkeer.be/laakdal.
.
Start in … 2028
.
.
De werken in Veerle volgen op de werken aan de Averboodsebaan (N165), waarbij de fietspaden heraangelegd worden, inclusief het kruispunt met de Diestsebaan. Volgens de huidige planning is de start van de werken voorzien voor … 2028. ”
.
Frank Sels, schepen van Mobiliteit: “Uiteraard zal het inderdaad nog wel een tijdje duren vooraleer de spade de grond ingaat. In afwachting zullen we op basis van de resultaten van de enquête in de drie scholen een aantal quick wins trachten te realiseren op ons onderliggend wegennet. Daarnaast kunnen alle leerlingen van Veerle die willen en kunnen, intekenen op Bike2School om  duurzaam naar school te fietsen of te steppen. In samenwerking met de drie scholen zullen we een fietspooling uitwerken.

Nieuwe fietspaden … niet voor morgen

Nieuwe fietspaden en gescheiden riolering Averboodse Baan


De gemeente Laakdal wil samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de herinrichting van de Averboodse Baan (N165) verderzetten. Vorig jaar kreeg de N165 al nieuwe fietspaden tot en met het kruispunt met de Lakstraat.

* Nu zijn de ontwerpplannen voor het vernieuwen van de fietspaden tot en met het kruispunt met de Diestsebaan klaar. Bovendien worden gelijktijdig de riolering, de nutsleidingen, de openbare ledverlichting en het wegdek aangepakt.

* Ook de kruispunten op dit volledige traject worden verkeersveiliger gemaakt. Zo komen er middengeleiders ter hoogte van de kruispunten van de Averboodsebaan met insteekweg eenrichting Lakstraat en Oude Diestersebaan (kant Averbode). Verder krijgen de kruispunten van de Averboodsebaan met HuytenOude Diestersebaan en Diestsebaan fietsoversteekplaatsen met middeneilanden.

* De rioolbeheerders maken van de gelegenheid gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Een belangrijke stap in de strijd tegen zowel verdroging als wateroverlast.

* Frank Sels (schepen van mobiliteit): “De bestaande onveilige fietspaden worden vervangen. Om het beste fietscomfort te garanderen, werd er gekozen voor een aanleg in asfalt. Aan beide kanten van de Averboodse Baan komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt. De nieuwe fietspaden worden 2 meter breed en een haag schermt fietsers af van het gemotoriseerd verkeer.”

* Tine Gielis (burgemeester en bestuurslid stuurgroep de Merode): “Als toegangspoort van de Merode trekt de abdijsite, het klompenmuseum den Eik en de omliggende natuur vele bezoekers. We willen hen allemaal op een veilige en comfortabele manier onthalen. Dit nieuwe fietspad zorgt voor meer fietsbeleving in onze groene gemeente en bij uitbreiding de verdere Merode.”

(foto –  deze werken krijgen ‘binnen afzienbare tijd’ een verlengstuk tot aan de Diestsebaan)

*** Aangezien er nog verwervingen dienen te gebeuren om dit project te realiseren zullen in een eerste fase gesprekken met de betrokkenen worden gevoerd. De werken op het terrein starten pas na het doorlopen van de nodige procedures. Vermoedelijk ten vroegste in  20232024

GEEN EIEREN meer VAN EIGEN HENNEN

heet van de naald …

Vlaams PFAS-rapport: “ Volgens Europese norm… in gans Vlaanderen geen eieren meer van eigen hennen .”

Als we de strenge Europese normen volgen, dan is het in gans Vlaanderen afgeraden om nog eieren van eigen kippen te eten. En niet alleen in zwaar verontreinigde gebieden als Zwijndrecht. Dat besluit een nieuw Vlaams rapport van professor Karl Vrancken, de PFAS-opdrachthouder van de Vlaamse overheid.

Lees meer …

Volgens het rapport is het aandeel van PFAS in eieren veel groter dan in zelfgekweekte groenten.  “In héél Vlaanderen – ook in niet-verdachte PFAS-risicolocaties – is er een probleem voor PFOS wat betreft eierconsumptie van eigen leghennen.” 

De impact van eigen eieren, als het komt op onze inname van PFOS via voeding, is dan ook gigantisch volgens de studie.

Eieren zorgen voor 98,7 procent van de lokale blootstelling aan PFOS bij mensen met een eigen moestuin en kippenren. “Zelfs bij een consumptie van minder dan één ei per week van eigen kippen, geeft dit aanleiding tot een overschrijding van de risico-index”, besluit het rapport.

Tenminste, als we de strenge Europese normen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zouden volgen. Ons land hanteert op dit moment nog geen normen voor PFAS omdat die er nog niet zijn.

Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) volgt daarom voorlopig zogenaamde ‘actielimieten’. Die leidden in het verleden tot de vreemde situatie dat de Vlaamse overheid langs de ene kant adviseerde om geen eigen eieren van vrije uitloophennen meer te consumeren, maar dat de eieren die in de regio Zwijndrecht geproduceerd werden, wel nog volgens de normen van het FAVV mochten verkocht worden.

“Ik wil met dit rapport aangeven wat de consequenties zouden zijn als we de nieuwe Europese normen zouden volgen”, verduidelijkt professor Karl Vrancken in een hoorzitting in het Vlaams parlement.

Vrancken neemt naar eigen zeggen zelf geen positie in. “Het is niet aan mij om algemene adviezen te geven rond voeding, maar hiermee wil ik het debat wel opentrekken.”

De Europese EFSA-normen zijn al langer voer voor discussie, de discussie loopt nu of de Europese Commissie ze ook effectief zal opleggen aan de lidstaten. Sommige lidstaten vinden ze te streng, anderen vinden ze net realistisch als we onze gezondheid willen beschermen.

De beslissing of de strenge EFSA-normen ook hier in Vlaanderen zullen gelden, wordt nog dit jaar verwacht.

De Europese normen zijn zo streng dat ze zouden kunnen leiden tot maatregelen die nog weinig realistisch zijn

Karl Vrancken PFAS-opdrachthouder van de Vlaamse overheid …

“Die normen zijn zo streng dat ze zouden kunnen leiden tot maatregelen die nog weinig realistisch zijn”, geeft Vrancken toe.

Zo luidt de boutade dat in heel Vlaanderen de grond zou moeten worden afgegraven. PFAS wordt namelijk in het hele land aangetroffen.

“Maar ook in de rest van Europa”, zegt Vrancken. “Dit is echt geen Vlaams of Belgisch fenomeen.” De discussie doet meteen denken aan de maatregelen tegen Covid-19. “Alles hangt af van het risico dat we wensen te aanvaarden”, aldus nog Vrancken. “Als dat risico nul was, dan zaten we nu nog steeds in een volledige lockdown. Daar hebben we logischerwijze niet voor gekozen.” 

Privacy

Karl Vrancken kwam ook terug op de compensatieregeling voor de no-regretmaatregelen. De lancering van het platform waarop landbouwers hun tegemoetkoming konden aanvragen heeft enkele dagen vertraging opgelopen door een aantal discussiepunten over datadeling.

 “We willen er nauw op toezien dat de privacy van die landbouwers optimaal gerespecteerd wordt. Er zullen geen gegevens van individuele landbouwers gedeeld worden met 3M”, verduidelijkte Vrancken.

De stuurgroep van Vrancken zal de ingediende dossiers beoordelen, een tegemoetkoming voorstellen en wanneer de landbouwer hiermee akkoord gaat, wordt dit voorgelegd aan 3M. De tegemoetkoming is van toepassing op landbouwbedrijven in de omgeving van de 3M-fabriek die schade ondervonden specifiek van de maatregelen om de effecten van de vervuiling te beperken.

Schade door de grondvervuiling zelf valt niet onder deze regeling, benadrukt Vrancken. “Als landbouwers nu een tegemoetkoming aanvaarden, neemt dat niet weg dat ze later nog een schadevergoeding kunnen eisen in het kader van die verontreiniging.”

*** Meer info vind je op: Tegemoetkoming voor landbouwers regio Zwijndrecht | Vlaanderen.be.

Nv Lodewijckx, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder Bvba Mirusse, met haar vaste vertegenwoordiger, Bert Lodewyckx

De Volkenbond

De Volkenbond

Op 25 januari 1919 werd met veel enthousiasme de Volkenbond opgericht. De bond was een soort voorloper van de Verenigde Naties, de internationale organisatie die in 1945 ontstond.

(foto- Voormalig hoofdkwartier van de Volkenbond in Genève)

  • De eerste aanzet voor de Volkenbond werd tegen het eind van  WO I gegeven door de Amerikaans president Woodrow Wilson.

  •   Tijdens de vredesbesprekeningen van Versailles legde de president veertien punten op tafel.

* In één van die punten pleitte hij voor de oprichting van een bond die de politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid van de leden moest beschermen. Een Volkenbond, zeg maar.

  • Op 25 januari 1919 werd de Volkenbond uiteindelijk werkelijkheid. Twee weken eerder werd er al een eerste algemene vergadering gehouden.

* Amerika zelf trad niet tot de bond toe. Behalve de geallieerde overwinnaars komen nog  dertien neutrale staten de prille Volkenbond versterken. Later sluiten ook Duitsland (1926) en de Sovjet-Unie (1934) aan bij de Volkenbond..

*** De Volkenbond moest een nieuwe internationale rechtsorde creëren om een nieuwe (wereld)oorlog af te wenden. De bond pleitte voor ontwapening en internationale samenwerking.

* De bond boekte aanvankelijk wel enige successen. In 1920 wist hij bijvoorbeeld te voorkomen dat een Zweeds-Fins geschil uitmondde in een oorlog.  Een jaar later werd dat tijdens een Duits-Pools- conflict herhaald.

* Achteraf bekeken was de Volkenbond echter geen erg groot succes.

* De organisatie kon de agressie van Japan tegen Mantsjoerije in 1931 niet voorkomen en in 1939 werd de Sovjet-Unie uit de bond gestoten nadat het buurland Finland was binnengevallen.

* Tijdens WO II bestond de bond nog wel, maar van enige invloed was inmiddels al geen sprake meer. De Volkenbond werd uiteindelijk op 20 april 1946 officieel opgeheven. Het wachten was op een stabielere Verenigde Naties. Later meer daarover. (spotprent …Tussen enerzijds de Belgisch-Franse coalitie en anderzijds de Brits-Italiaanse ontbreekt nog … iets om de zaak erg solide te maken.)

“NIEUWEJERKEZOETE” BLIJFT POPULAIR

Nieuwjaar wensen van deur tot deur op de laatste dag van het jaar blijft een toppertje in het leven van vooral lagere school- en kleuterklaskinderen in Laakdal. Met de hulp van de ouders werd het ook een veilig van deur- tot deurfeestje. De oudere jongelui, althans die van Veerle, die je vroeger terugvond aan een aantal dranktentjes, schitterden door afwezigheid van beide. Wat ook van het geheel een veiliger onderneming maakte. Op deze manier is er nog toekomst voor dit eindejaars kinderfeestje. Een aantal actuafoto’s proberen het te vertellen …

* Ludo – Hier , dichtbij het begin van de Oude Geelsebaan zijn er tot 12u15 amper 19 zangertjes komen opdagen. Dat is voor hier een absoluut dieptepunt.
De vorige jaren was het al geslonken van 50 naar 40 en 30 , maar nu zijn er hier amper kinderen geweest. Wij zagen wel dat er in het Dorp en op de Hegge wel meer kinderen op de been waren. Vermoedelijk gaan ze eerst en vooral zingen op plaatsen waar de huizen dicht bij elkaar staan. Maar op Veerle Heide was het daarnet volle bak! – Uw reporter ter plaatse…ook een  Ludo –

* Wat die eerste Ludo hierboven probeerde duidelijk te maken… Zonder de hulp van de ouders kan het niet meer. Maar het is verheugend om te zien dat die er allemaal met de volle goesting bijliepen.

1 2