MAGNA CARTA

 Jan zonder Land (1167-1216) was de vierde en jongste zoon van koning Hendrik II van Engeland. Na de dood van zijn vader erfde hij daarom geen landgoederen. Vandaar zijn bijnaam.

* Zijn broer Richard Leeuwenhart werd tijdens het beleg van het kasteel Châlus in Limousin door een pijl in zijn schouder getroffen. Een infectie leidde in april 1199 tot zijn dood. Jan zonder Land volgde hem op als koning van Engeland.

* De leenmannen vonden dat de koning zijn macht misbruikte. Zij dwongen hem een verklaring te tekenen, die nu wordt gezien als het eerste handvest over vrijheden en rechtspraak.

* Maar de verklaring had weinig effect: negen weken na de bezegeling werd de Magna Carta door paus Innocentius III nietig verklaard. Bovendien wou Jan zonder Land de afspraken niet nakomen.

* De Magna Carta werd op 1 juni 1215 , vandaag exact 806 jaar geleden, ondertekend in Runnymede, op een eilandje in de Theems bij Winsor. De Magna Carta moest een tijdelijk staakt-het-vuren inluiden en regelde een groot aantal zaken voor de leenmannen van Jan zonder Land.

* Het ging vooral over visrechten, de exploitatie van bossen en andere rechten die de leenmannen meer financiële armslag gaven en de willekeur van de koning beteugelde.

* Omdat de verklaring onder dwang was getekend voelde Jan zonder Land zich niet gebonden en werd zijn macht niet blijvend hersteld.

** Toch is de Magna Carta een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis. Het document werd in 2009 opgenomen op de Werelderfgoedlijst voor documenten.

* De tekst van de Magna Carta stelt dat elk individu moet worden beschermd tegen de willekeur van de machthebber en dat aan niemand de toegang tot de rechtspraak mag worden ontzegd. Hieruit vloeiden later de rechten over vrijheid en gelijkheid voort, die wij nu in de westerse wereld vanzelfsprekend vinden.

** De opstellers van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950) werkten deze fundamentele vrijheden uit de Magna Carta verder uit.

dramatische VOETBALFINALE IN BRUSSEL

Vandaag werd de grote finale gespeeld van het internationale clubvoetbal. Twee Britse clubs speelden voor de hoogste eer op … Portugese bodem. Chelsea haalde het van Manchester City met 1-0. Net dezelfde cijfers als op …

29 mei 1985, 36 jaar geleden. Toen speelden het Italiaanse Juventus en het Britse Liverpool de finale van de Europacup I in het Heizelstadion van Brussel. Het werd één van de grootste rampen uit de voetbalgeschiedenis.

Knipsel1 Knipsel10

Voor de wedstrijd begon, braken zware rellen uit toen Liverpoolaanhangers het neutrale vak Z bestormden dat grotendeels met Juventussupporters was gevuld.

Hierbij lieten 39 mensen het leven : 32 Italianen, 4 Belgen, 2 Fransen en 1 Noord-Ier. Meer dan 400 supporters raakten gewond.

“Als onverstand zich met geweld verenigt, brengt deze echt de dolste wreedheid voort”, zou Friedrich von Logau hierover zeggen.

° Ondanks het brute geweld en de vele doden en gewonden, ging de wedstrijd toch met grote vertraging van start. De organisatoren vreesden dat een afgelasting de zaak nog erger zou maken.

De spelers wisten dat er supporters waren omgekomen, maar voor de meeste aanwezigen werd het pas na de wedstrijd duidelijk dat er zoveel mensen overleden waren.

° Een parlementaire onderzoekscommissie stelde achteraf vast hoe gebrekkig de organisatie was.  Er was een tekort aan politietroepen, er werden kaarten op de zwarte markt verkocht, er was een ongebreidelde verkoop van alcohol in en rond het stadion en … het ergste van al: het Heizelstadion verkeerde in een erbarmelijk slechte staat. Eén van de muren begaf het onder de druk van supporters die probeerden weg te komen.

Juventus won de wedstrijd met 1-0, een penaltydoelpunt gescoord door Michel Platini.

Aan het einde van de wedstrijd vierden de Juventus-spelers midden op het veld hun overwinning. Het was duidelijk dat ze op dat moment nog niet wisten hoe groot de tragedie was. Er werd echter geen beker uitgereikt.

° Bij wie toen de berichtgeving op tv zag, of wie er live bij was, blijven de afschuwelijke beelden in het geheugen gegrift. Voetbal een feest? Die 29 mei zeker niet.

-Amicizia –

Juventus en Liverpool moesten het tijdens de kwartfinale van de Champions League in 2005 weer tegen elkaar opnemen, 20 jaar na het Heizeldrama. Het was de eerste keer sinds die gebeurtenis dat de clubs weer tegenover elkaar stonden.

050405-035-Liverpool_Juventus-1024x682 ° Voor de thuiswedstrijd op Anfield, die overigens werd geleid door de Belgische scheidsrechter Frank De Bleeckere, vroegen de supporters van Liverpool op passende wijze om vergiffenis en riepen op tot vriendschap. Ze hielden borden omhoog zodat het woord “amicizia” werd gevormd, “vriendschap” in het Italiaans.

° Hoewel de meeste fans van Juventus voor het gebaar applaudisseerden, keerde een aantal hen de rug toe. Velen weigerden om het aanbod tot vriendschap aan te nemen: de periode van 20 jaar tussen het drama en de verontschuldigingen was nog te klein.

Renovatie

Na het drama werden in het Heizelstadion enkel nog atletiekwedstrijden gehouden. Medio jaren 1990 werd het volledig verbouwd en omgedoopt tot Koning Boudewijnstadion. Ook dat heeft intussen de tand des tijd niet overleefd. Een nieuw stadion drong zich op, maar het wordt wellicht één grote renovatie.

AANSLAG OP … DE PAUS

Johannes Paulus II was een ondernemend persoon en de eerste paus die de wereld introk. In juni 1979 bracht hij één van zijn eerste staatsbezoeken aan zijn geboorteland Polen. Miljoenen landgenoten kwamen voor hem op de been tijdens zijn tocht door het land.

* Op 13 mei 1981 , vandaag exact 40 jaar geleden, schoot de 23-jarige Turk Mehmet Ali Ağca de paus neer op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek. Johannes Paulus II overleefde de aanslag, schonk de dader, die tot levenslang veroordeeld werd, later vergiffenis en bezocht hem ook in de gevangenis (foto).

* Deze aanslag was de directe aanleiding tot de aanschaf van de zogenaamde pausmobiel, een auto waarin de paus beschermd wordt door kogelwerend glas en toch goed te zien is door het vele glas.

* Wie de opdrachtgever is geweest van de aanslag is nooit geweten. De meeste gissingen wezen evenwel richting … Moskou en de Sovjets.

* In maart 2005 kwamen er documenten vrij uit een aantal voormalige Oostbloklanden die er op wezen dat de Russische geheime dienst van de aanslag op de hoogte was geweest, hoewel dit door anderen betwist werd.

* De motivatie zou zijn dat de Sovjets bang waren voor het effect van de paus op de stabiliteit van de Oost-Europese Sovjetsatellietstaten, in het bijzonder Polen, het thuisland van de paus. Andere speculaties menen dat er mensen binnen het Vaticaan achter de aanslag zouden zitten, maar ook dit werd niet bewezen.

* Op 2 maart 2006 maakte een Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie bekend dat naar alle waarschijnlijkheid de Sovjet-Unie opdracht had gegeven voor de aanslag. De dader zelf heeft lang niets willen vertellen over de achtergronden, hoewel hij later heeft laten doorschemeren dat hij wel hulp van binnenuit het Vaticaan ontvangen heeft. Wellicht ligt de waarheid ergens in … het midden.  ( meer info op rood – Wikipedia)

GESCHIEDENIS VAN EEN PANDEMIE

De Spaanse Griep (1918-1920)

Goed honderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een pandemie die aan een geschatte 50 tot 100 miljoen mensen het leven kostte: de Spaanse Griep. Een veelvoud van het aantal slachtoffers van WO I.

* Toch is de Spaanse Griep (1918-1920) in veel historische werken over de twintigste eeuw niet meer dan een voetnoot. Ten onrechte, zo stelt wetenschapsjournaliste Laura Spinney  (De Spaanse Griep –De Arbeiderspers, 2018).

* De ziekte velde aanvankelijk vooral Amerikaanse militairen. Via hen kwam de ziekte vermoedelijk ook bij andere legertroepen terecht. Van alle militairen die overleden gedurende de Eerste Wereldoorlog, overleed 70 procent niet aan krijgsgeweld, wel aan de Spaanse Griep.

* Toen de Eerste Wereldoorlog voorbij was en de militairen weer huiswaarts keerden, sloeg het virus in enorm tempo om zich heen.

Een ziekte van ongekende proporties

* De Spaanse Griep was een ziekte van ongekende proporties. De eerste patiënt werd geregistreerd op 4 maart 1918 in de VS het laatste slachtoffer viel ergens in maart 1920.

 

 

*** De pandemie werd Spaanse Griep genoemd, omdat Spaanse journalisten de  eersten waren die er tijdens de Eerste Wereldoorlog over berichtten.

* Wereldwijd kreeg maar liefst een op de drie mensen – een half miljard – deze griep. Een geschatte 50 à 100 miljoen overleed eraan. In totaal 2.5% tot 5% van de wereldbevolking.

**  Hiermee werd de Spaanse Griep de grootste killer sinds de Zwarte Dood, die in de Middeleeuwen miljoenen levens eiste. Toch is de Spaanse Griep als ‘enkelvoudige gebeurtenis’ opvallend afwezig in historische overzichtswerken.

Historiografie over de Spaanse Griep

* In de eerste decennia na de uitbraak van de Spaanse Griep werd het virus vooral onderzocht door epidemiologen, virologen en medisch historici.

* Het duurde tot de jaren 1990 voordat het onderzoek naar de Spaanse Griep echt een hoge vlucht nam en meerdere disciplines zich in deze pandemie gingen verdiepen. Onder wie economen, politicologen en mainstream historici. Zij publiceerden hun bevindingen echter vooral in specialistische tijdschriften.

* De Britse wetenschapsjournaliste Laura Spinney heeft in de eerste plaats   alle bestaande kennis verzameld en geanalyseerd in haar werkboek.

* Laura plaatst de pandemie in een brede context: wereldwijd dus, en niet – zoals gebruikelijk – op alleen Europa en de Verenigde Staten.

Begin en verloop van de Spaanse Griep

* Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Spaanse Griep begon op 4 maart 1918 in Camp Funston in Kansas, op een Amerikaanse legerbasis. De kok Albert Gitchell was de eerste die aan de griep overleed.

 

 

* Toen de geallieerde Amerikanen naar Europa vertrokken om te vechten in de wereldoorlog, werden ze ingeënt met 14 tot 26 vaccinaties. Mogelijk heeft die combinatie onbedoeld een chemisch bijeffect gehad, wat leidde tot het virus. Ook zou hun lichaam door al die ingeënte antistoffen dusdanig overbelast zijn geweest, dat er een verandering plaatsvond bij de aanmaak van antistoffen.

* Een tweede gangbare theorie vertelt dat de pandemie zijn oorsprong had in China in de jaren 1917-1918.

* Volgens diezelfde onderzoekers was de Spaanse griep een gemuteerd varkensvirus.

* Een derde theorie wijst de plaats Étaples in Frankrijk aan als startpunt van de griep tijdens de Eerste Wereldoorlog.

* Ten slotte zijn er onderzoekers die wijzen op de Spaanse Griep als een variant van gemuteerde vogelgriep.

* Spinney maakt geen keuze uit de drie theorieën over de herkomst van de Spaanse Griep, maar één ding is wel zeker: “De Spaanse Griep is niet in Spanje begonnen.”

Enkele gevolgen van de Spaanse Griep

* De Spaanse Griep had wereldwijd ingrijpende gevolgen. In Bristol Bay – Alaska stierf 40 procent van de bevolking aan de griep. In sommige regio’s zelf 90 tot 100 procent.. In elk geval verdwenen er door de Spaanse Griep ongeveer … twintig talen.

* Ook in economisch opzicht had de Spaanse Griep meetbare gevolgen. Zo wordt India behoorlijk getroffen door de pandemie. De agrarische productie van India was na de Spaanse Griep vergeleken met de periode vóór 1918 met 3 procent gekrompen.

* Ook in Europa daalden de geboortecijfers in de jaren 1918-1919 aanzienlijk. Spinney meldt overigens niet dat hier uiteraard ook een verband lag met de vele jongemannen die in de jaren 1914-1918 omkwamen op de Europese slagvelden.

* De Noorse epidemioloog Svenn-Erik Mamelund concludeerde dat de Spaanse Griep in Noorwegen tot een verzevenvoudiging van het aantal depressies leidde. Net als bij andere grote griepuitbraken in Noorwegen in de periode 1872-1929. Ook de vele gevallen van ‘slaapziekte’ (encephalitis lethargica, ofwel: EL) na 1918 hielden mogelijk verband met de Spaanse Griep.

* Ten slotte stimuleerde de grieppandemie de wetenschap in het interbellum, maar ook de opkomst van nieuwe alternatieve vormen van religie (zoals het spiritisme) èn versterkte zij het cultuurpessimisme dat in de jaren 1920 verwoord werd door bepaalde denkers.

koude oorlog

In de naoorlogse jaren van WO II werden Amerika en de Sovjet Unie (Rusland) supermachten. Bewapenen en ontwapenen waren schering en inslag. Beiden hadden de macht over vrede of de totale ondergang. De rest van de wereld keek gespannen toe en leefde onder een voortdurende stress. Op 1 mei 1960 ,‘Dag van de arbeid’ in Oost en West, hield de wereld even de adem in …

* De Russen wisten al langer dat de Amerikanen spionagevluchten uitvoerden boven de Sovjet-Unie, maar bewijs kon men nooit hard maken.

* Op 1 mei 1960 kwam daar verandering in. Op 1 mei werd boven de Sovjet-Unie een Amerikaanse U-2 vliegtuig neergehaald. U-2 ‘s konden een zeer grote hoogte bereiken, zodat ze niet of moeilijk te traceren waren voor de vijandelijke radar.

* Aan boord van het Amerikaans spionagetoestel bevond zich geavanceerde waarnemingsapparatuur. President Eisenhower probeerde de bewering dat het ging om een Amerikaans spionagevliegtuig aanvankelijk nog af te doen als onzin.

* Maar het feit dat Francis Gary Powers nog in leven was en plaats moest nemen in een Russische beklaagdenbank, maakte het voor de Amerikanen lastig om te blijven beweren dat er geen sprake was van spionage.

* Eisenhower probeerde daarop de zaak  te vergoelijken door te zeggen dat de vluchten nodig waren om gegevens over de Sovjet-Unie te bemachtigen die niet op een andere manier verkregen konden worden.

* Het U-2 incident kwam op een precair moment in de Koude Oorlog. Er stond juist een belangrijke diplomatieke onderhandeling gepland tussen Amerika en de Sovjet-Unie.

* Chroetsjov, de SU-leider, die tevergeefs excuses eiste van de Amerikanen, schortte deze onderlinge bespreking voor onbepaalde tijd op.

Rechtszaak Gary Powers

* Powers bevond zich met zijn toestel op ruim twintig kilometer hoogte toen er achter de U2 een Russische raket ontplofte.

* In plaats van op de ingebouwde zelfmoordknop te drukken, keek Gary Powers om of hij een kans maakte het er levend vanaf te brengen.

* Nadat hij door de Russen was overmeesterd, moest Powers terechtstaan voor een militaire rechtbank in Moskou. Hij bekende schuld en werkte mee aan de ondervraging.

* Powers erkende dat het een verkenningsvlucht betrof en dat hij opdracht had om onder meer de exacte locatie van een vliegveld met olie-opslagplaats vast te stellen.

* De rechtszaak werd bijgewoond door zo’n 1 500 mensen, waaronder Powers’ echtgenote en ouders.

Geen zelfmoord

* Op 19 augustus 1960 werd de piloot veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 7 jaar werkkamp. Hij hoefde echter niet zijn hele straf uit te zitten.

* In januari 1962 reeds werd de onfortuinlijke Powers uitgewisseld tegen de Russische spion Vilyam Genrikhovich Fisher, beter bekend onder zijn alias Rudolf Abel.

* Toen Powers terugkeerde in eigen land werd hij allesbehalve warm onthaald. Sterker: men nam het hem nog steeds kwalijk dat hij geen zelfmoord had gepleegd.

* In 2015 maakte Steven Spielberg een film over de uitwisseling: Bridge of Spies.

° geen vrije, gratis foto’s beschikbaar

‘Prolaakdal’ tegen aanleg leidingstraat in Laakdal

Leidingstraat heeft impact op 6 woningen in Laakdal

* De Vlaamse Regering (bestaande uit NV-A, CD&V en VLD) heeft de intentie om in 2023-’24 een nieuwe ondergrondse leidingstraat (150 km lang met een breedte van 45 m die plaats biedt aan 8 pijpleidingen) aan te leggen tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Hiervoor keurde zij op 18 december 2020 de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) in alle stilte goed.

* In haar toelichting stelde de Vlaamse Regering 3 verschillende tracés voor. Twee tracés doorkruisen Laakdal en ‘impacteren’ maar liefst 6 woningen, waarvan 1 in Eindhout (Tulpenstraat) en 5 in Klein-Vorst (Kleinstraat en Meerhoutstraat), uiteraard allemaal in een dichte perimeter op en rond de E313.

* Bovendien worden er een 200-tal percelen, zowel in woon-, natuur-, landbouw- en bosgebied, aangesneden.

* Het gevolg laat zich raden. Bewoners zijn ongerust en verhalen over onteigeningen steken de kop op!

Extra infosessies

* Op vraag van de Vlaamse Overheid, dienst Omgeving, heeft de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening alvast de gegevens van de eigenaars van de woningen aan de Vlaamse Regering bezorgd.

* Het getuigt niet van veel fair play en transparantie om in volle coronatijd een openbaar onderzoek te houden dat enkel via een virtuele of digitale modus kan doorgaan. Bewoners en eigenaars kunnen zich immers niet mobiliseren en de infosessies waren in een mum van tijd volzet. Er zijn daarom extra digitale sessies voorzien op  donderdag 8 april, dinsdag 13 april en donderdag 15 april 2021 telkens van 19 tot 21 uur.

** Lokale politieke beweging Prolaakdal vindt dit geen manier van werken en wil als beleidspartij haar inwoners op een correcte wijze informeren en faciliteren om een gefundeerd bezwaar in te dienen. Zij stelde dan ook voor in het schepencollege om :

  • al de betrokken perceeleigenaars aan te schrijven en te verwijzen naar de Vlaamse en gemeentelijke infosessies;
  • de eigenaars van de geïmpacteerde woningen in contact te brengen met de Vlaamse Regering en hen te faciliteren in hun bezwaar;
  • een gemeentelijke infosessie in aanwezigheid van de Vlaamse Regering te organiseren, weliswaar digitaal omwille van de coronabeperkingen;
  • een nieuwsbrief op te stellen met de noodzakelijke informatie voor gans Laakdal met opname van timing en procedure;
  • en met betrekking tot de gemeentelijke geïmpacteerde percelen een fundamenteel bezwaar op te stellen.

Aangezien de participatie loopt tot 30 april, dienen deze initiatieven voor deze datum uitgevoerd te worden.

** Zowel voor eigenaars van woningen, landbouwers, tuinbouwers, natuur- en bosgebieden is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden. In een zone van 45m waarin de leidingstraat loopt, mag er niet meer gebouwd worden en mogen geen bomen of diepwortelende struiken aangeplant worden.

** “Het hoeft geen betoog dat dit zal leiden tot economische en ecologische planschade”, aldus Ann Loos, voorzitster Prolaakdal. ”Bovendien snijdt de leidingstraat Laakdal in twee. In eerste instantie wil men een leiding leggen met als doel het transport van propaan. Maar wat als de volgende leiding voor een gevaarlijke chemisch product is?”

* Als Prolaakdal rekenen wij erop dat Kempense parlementairen, zoals Hannes Anaf (sp.a – Vooruit), de Vlaamse Regering interpelleert.

* Voor meer info Frank Sels  0495 58 63 69

De Volkenbond

De Volkenbond

Op 25 januari 1919 werd met veel enthousiasme de Volkenbond opgericht. De bond was een soort voorloper van de Verenigde Naties, de internationale organisatie die in 1945 ontstond.

(foto- Voormalig hoofdkwartier van de Volkenbond in Genève)

  • De eerste aanzet voor de Volkenbond werd tegen het eind van  WO I gegeven door de Amerikaans president Woodrow Wilson.

  •   Tijdens de vredesbesprekeningen van Versailles legde de president veertien punten op tafel.

° In één van die punten pleitte hij voor de oprichting van een bond die de politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid van de leden moest beschermen. Een Volkenbond, zeg maar.

  • Op 25 januari 1919 werd de Volkenbond uiteindelijk werkelijkheid. Twee weken eerder werd er al een eerste algemene vergadering gehouden.

° Amerika zelf trad niet tot de bond toe. Behalve de geallieerde overwinnaars komen nog  dertien neutrale staten de prille Volkenbond versterken. Later sluiten ook Duitsland (1926) en de Sovjet-Unie (1934) aan bij de Volkenbond..

°°° De Volkenbond moest een nieuwe internationale rechtsorde creëren om een nieuwe (wereld)oorlog af te wenden. De bond pleitte voor ontwapening en internationale samenwerking.

° De bond boekte aanvankelijk wel enige successen. In 1920 wist hij bijvoorbeeld te voorkomen dat een Zweeds-Fins geschil uitmondde in een oorlog.  Een jaar later werd dat tijdens een Duits-Pools- conflict herhaald.

* Achteraf bekeken was de Volkenbond echter geen erg groot succes.

° De organisatie kon de agressie van Japan tegen Mantsjoerije in 1931 niet voorkomen en in 1939 werd de Sovjet-Unie uit de bond gestoten nadat het buurland Finland was binnengevallen.

° Tijdens WO II bestond de bond nog wel, maar van enige invloed was inmiddels al geen sprake meer. De Volkenbond werd uiteindelijk op 20 april 1946 officieel opgeheven. Het wachten was op een stabielere Verenigde Naties. Later meer daarover. (spotprent …Tussen enerzijds de Belgisch-Franse coalitie en anderzijds de Brits-Italiaanse ontbreekt nog … iets om de zaak erg solide te maken.)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE WERKEN ZITTEN EROP

Het is (bijna) zo ver. Wat 7 september begon krijgt nu vrijdag 18 december zijn beëindiging. Vanaf zaterdagmorgen zijn de laatste obstakels weg en is de baan Veerle-Averbode weer open voor alle verkeer.

De fietsers komen hier als grote winnaars uit. Zij kregen een ruim dubbelrichtingsfietspad langs èèn zijde van de weg. Dat kon al een tijdje uitgeprobeerd worden. Voor zo ver we het konden navragen was iedereen daarover erg positief.

Het fietspad stopt niet aan de abdij. Het loopt gewoon verder tot aan de Westelsebaan. Veiliger kon men het nauwelijks maken.

Aan het kruispunt Lakstraat-Averboodsebaan is er een beveiligde oversteek voor de fietsers. Het tijdelijk tweerichtingsverkeer tussen Lakstraat en Averboodsebaan wordt echter teruggebracht tot éénrichtingsverkeer.

De Lijn (route 19 en 19b – beiden schoolroutes) hervatten het normale traject na de kerstvakantie. Schoolbussen passen zich aan het schoolritme aan.

Veel mensen kwamen met de terechte vraag ”Waarom niet meteen doorgetrokken tot aan de Diestsebaan?” aandraven. Dat zal ook gebeuren, maar nog niet meteen. De plannen worden ontwikkeld, er zijn rioleringswerken nodig en met de aanliggende bewoners worden afspraken gemaakt. (foto’s lv vanuit Averbode)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

HET GAAT VOORUIT (+ filmpje)

Dat het menens is met de aanleg van een nieuw fietspad (pijltjes) plus de nieuwe asfaltering van de Averboodse baan bewijst deze foto van vandaag. Er werd gestart vanaf de abdij en zo gaat het haast in ijltempo naar Veerle-Heide toe.  Na de foto’s komen de films van Herman Vervloet

*** Vandaag werd een zwarte asfaltlaag van 7 cm dik aangebracht. Morgen gaat de toplaag van 4 cm dik erop in mooi ‘heiderood’.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Enne … er volgt nog een filmpje van broer Herman (met nog wat leuks erbovenop). Zeker kijken. Even de link aanklikken  …
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

fietspad Averboodse Baan

De voorbereidende werkzaamheden aan het dubbelrichtingsfietspad aan de Averboodse Baan (N165) vorderen goed. Daarover berichtte GvL al meermaals.

° Tijdens dit project zal men een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de rijbaan aanleggen tot aan kruispunt van de Averboodse Baan met de Lakstraat.

° Tegelijkertijd wordt dit kruispunt ook verkeersveiliger gemaakt met een asverlegging en een middengeleider met een oversteekplaats voor fietsers.

° Op vraag van Natuur en Bos worden ook amfibieëntunnels onder het wegdek voorzien.

° Aangezien het fietspad ook over grondgebied Tessenderlo en Scherpenheuvel loopt, is dit een gesubsidieerd fietspadendossier (samenwerkingsovereenkomst met AWV en de 3 gemeenten) dat in 2008 werd opgestart en waar Laakdal als trekkende gemeente fungeert.

Frank Sels (schepen van mobiliteit): “De bestaande onveilige fietspaden worden vervangen. Om het beste fietscomfort te garanderen, werd gekozen voor een aanleg in asfalt. Het dubbelrichtingsfietspad wordt volledig vrij van de weg gelegd en loopt eigenlijk doorheen de bosrand. Fietsen wordt daarmee nog zoveel leuker en veiliger.”

Tine Gielis (burgemeester en voorzitster stuurgroep de Merode): “Als toegangspoort van de Merode trekt de abdijsite, het klompenmuseum den Eik en de omliggende natuur veel bezoekers. We willen hen allemaal op een veilige en comfortabele manier onthalen. Dit nieuwe fietspad zorgt voor meer fietsbeleving in onze groene gemeente en bij uitbreiding de verdere Merode.”

° De duur van de werken wordt geschat op tachtig werkdagen. In het voorjaar van 2021 zou alles klaar moeten zijn. De Averboodse Baan is al die tijd afgesloten tussen de abdij en het kruispunt met de Lakstraat. Het verkeer van Averbode naar Laakdal/Geel wordt omgeleid via Herselt en Westerlo.

°° Het gedeelte tussen de Diestse Baan (N127) en de Lakstraat wordt in een later stadium aangepakt. Ook hier komen aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden, een nieuwe riolering en nieuwe openbare verlichting. Dit dossier zit echter nog in onderzoeksfase.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2