boogbrug geplaatst in Meerhout-Vorst

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst: dit weekend werd de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

* De bouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het vervoer over water te stimuleren.

* De boogbrug werd in het werkhuis klaargemaakt en in stukken over het water naar een montageterrein langs het Albertkanaal vervoerd. De brug is immers te groot om over een grote afstand in haar geheel te vervoeren.

* Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd. Tijdens die voormontage werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd, waarop de brug zal rusten.

* Dit weekend is de gemonteerde stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie ter hoogte van de bestaande brug gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

* De nieuwe brug is op het montageterrein op hoogte gevijzeld. Vanaf zaterdagavond 22u is de brug van het montageterrein naar het ponton gereden met behulp van 4 sets SPMT1-rolwagens.

* Zondagmorgen is het ponton met de brug van het montageterrein richting landhoofden gevaren. Na het roteren is de brug op haar definitieve positie geplaatst. Omstreeks 16 uur lag de nieuwe boogbrug op haar plaats.

“De bouw van bruggen over het Albertkanaal blijft verbazen en spreekt altijd tot de verbeelding. Ook nu weer, hier in Meerhout. Het plaatsen van een brug van 1000 ton staal is precisiewerk en vergt heel wat vakmanschap”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

“De nieuwe brug is 123 meter lang, 18 meter breed en 22 meter hoog, gemeten vanaf het brugdek. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. De werken worden uitgevoerd door de VIA T Albert voor een totaal bedrag van 11,5 miljoen euro.”

* In de komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. De brug krijgt twee rijstroken en vrijliggende afgeschermde fietspaden van 1,75 meter breed. Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug in september 2021 worden geopend voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien voor december 2021.

GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota.

* Gemeente Laakdal mocht 100 inspraakreacties ontvangen en bereidt samen met IOK ook een motivering voor tegen de uitvoering van een tracé door Laakdal.

* Het GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.

° In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod; twee daarvan doorkruisen Laakdal en impacteren maar liefst 6 woningen en een 200-tal percelen, zowel in woon-, natuur-, landbouw- en bosgebied.

° Het gemeentebestuur organiseerde een informatiemoment voor de gemeentelijke adviesraden (Gecoro, forum ondernemen en forum Landbouw) waarbij een toelichting werd gegeven door het departement Omgeving.

Frank Sels (schepen van Ruimtelijke ordening): “Het gemeentebestuur van Laakdal geeft een ongunstig advies betreffende het voorliggend GRUP leidingstraat. De 2 voorgestelde tracés snijden Laakdal doormidden en brengen onherstelbare schade toe aan mens, natuur en landbouw. We dringen er daarom op aan dat Vlaanderen deze plannen opbergt en eerst onderzoekt of de bestaande leidingstraat ten noorden van de E313 geen alternatief kan bieden.”

* Daarnaast werden ook volgende punten opgenomen in de motivering van het gemeentebestuur:

• Indien het centraal tracé behouden blijft, dan dringt het lokaal bestuur van Laakdal ernstig aan op een uitvoeringswijze waarbij de bufferende functie van de strook tussen E313 en het woongebied niet wordt aangetast of verminderd. Bijkomend onderzoek naar de bufferende functie en leefkwaliteit is noodzakelijk.

• Het zuidelijk tracé doorkruist meerdere waardevolle en zeer diverse natuurgebieden. Het staat vast dat de aanleg een aanzienlijke impact zal hebben op de natuur, biodiversiteit en waterhuishouding in deze gebieden. Gemeente Laakdal vraagt verder onderzoek naar wat die impact is en of en hoe die kan vermeden worden.

Tine Gielis (burgemeester): “De informatiedoorstroming vanuit Vlaanderen werd tot een minimum beperkt. Zo is er geen individuele communicatie gebeurd, enkel met de eigenaars van woningen die plaats zouden moeten maken, aangezien dit niet wettelijk bepaald is in de deze fase van het onderzoek. Op basis van de potentiële impact van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stellen we deze aanpak zeer sterk in vraag.”

NIEUW WANDELPAD NAAST FIETSPAD

Naast het nieuwe, brede fietspad van Veerle-Heide naar Averbode is deze week een reeds zo goed als klaar wandelpad aangelegd. Het brengt de wandelaars van aan de abdij langs een vrij diepe afdaling, gevolgd door een steilte tot het hoogste punt naast het fietspad. De wandelaars slaan dan rechtsaf om langs een verbrede en nieuw omheinde afspanning bij het tandpijnkapelletje te komen. Van daaruit kunnen de wandelaars vele richtingen uit. De nieuwe weg zal snel een succes zijn, voorspellen wij.

* 8 foto’s wijzen hoe de weg heen en terug naast het nieuwe fietspad er bijna definitief zal uitzien. Kom ook eens kijken en … wandelen. Het groene obstakel moet foutparkeerders blijkbaar op andere gedachten brengen.

 

Atomium Brussel

Op 18 maart 1958 , vandaag 63 jaar geleden, werd het Atomium in Brussel voltooid. Het monument is te vinden in het Heizelpark en werd net voor de opening van de  Wereldtentoonstelling ‘Expo58’ onthuld.

*** Negentien (19) maanden hebben Looienaar Frans Cools en zijn mannen, werknemers van het staalconstructiebedrijf Ateliers de Jambes-Namur, erover gedaan om het Atomium te bouwen. Een stalen gevaarte van 102 meter hoog en 2.400 ton zwaar.

** Met dank aan HN voor een deel van de reportage van 15 april 2008 – schrijver niet gevonden. Wel een aantal boeiende passages uit zijn werk …**

* Ingenieur André Waterkeyn mag dan wel het Atomium getekend hebben, hij heeft er nooit zijn handen aan vuil gemaakt. Dat hebben de arbeiders gedaan die het gevaarte van 2.400 ton bol na bol in de hemel hebben gehangen. Frans Cools (79 in 2008) uit Tessenderlo was de werfleider van het Atomium.

* Negentien maanden lang was hij er in de weer, dag en nacht (of het scheelt niet veel). Op donderdag 17 april 1958 om twee uur ‘s morgens was het imposante bouwwerk klaar, alleen het asfalt rondom moest nog worden gelegd.

* Enkele uren later, om negen uur ‘s morgens, opende koning Boudewijn de Wereldtentoonstelling. Hij schudde handjes met de man die de laatste hand had gelegd aan het Atomium. Dat was – wat dacht u – niet Frans Cools, maar die kerel met zijn asfaltmachine…

* Hoe komt een jonge arbeider uit de Kempen op de werf van het Atomium terecht?

* Bij Les Ateliers de Jambes-Namur zochten ze jonge mensen voor de  metaalbouw wilden leren om er te werken. Frans Cools slaagde glansrijk en werd werfleider.

* ‘In 1954 werd Frans als werfleider naar Belgisch Congo gestuurd, om er een 780meter lange brug te leggen over de Congostroom . In 1955 kwam de technische directeur van Jambes-Namur naar Congo. Hij had een vaag schemaatje mee van het Atomium. Vragen of ik het Atomium wilde bouwen. Ja, dus. In 1956 heb ik gauw nog een schachttoren gebouwd voor de mijn van Zwartberg, en daarna zijn we aan dat Atomium begonnen.’

* ‘Dat Atomium…een ijzerkristal  zoveel miljard keer vergroot. Ja, wie kon zich daar iets bij voorstellen? Op de eerste maquette bleek dat het uitvergrote ijzerkristal niet zelfstandig zou kunnen staan. Daarom heeft Waterkeyn er drie steunpoten bij getekend, de zogenaamde bipoden (waarin de buitentrappen werden verwerkt).’

* ‘Het Atomium bouwen was een avontuurlijke onderneming. De bouw van het Atomium hebben we, zonder kranen, helemaal van binnenuit gedaan. En zonder steigers!’

* ‘Het kon niet spectaculair genoeg zijn. Als we op grote hoogte aan de buitenkant van het Atomium moesten werken, zaten we met maximaal vier man in een bak die aan een winch hing. We hingen letterlijk aan een katrol en werden gewoon naar boven getrokken. ‘

* ‘Hoogtevrees heb ik nooit gekend. Gelukkig niet. Eigenlijk waren we alpinisten. We klauterden van poutrel naar poutrel. We hebben nooit één accident gehad. Is dat niet verwonderlijk?’

* Heeft Frans Cools negentien volle maanden aan het Atomium gewerkt?

* ‘Bah neen. Het gebeurde dat we twee maanden stillagen omdat de geprefabriceerde stukken die her en der voor ons in ateliers werden gemaakt, maar niet klaar geraakten. De laatste negen maanden heb ik wel non-stop gewerkt: weekdagen, weekends en feestdagen.’

* Alle dagen kwamen groepen het Atomium in aanbouw bekijken. Frans Cools: ‘En koning Boudewijn! Hij is zeven keer hier geweest. Altijd incognito.’

* ‘Toen de Expo openging, was één bol aan de binnenkant nog niet helemaal in orde. Terwijl beneden duizenden mensen de ogen uit hun kop keken, zaten wij in die bol 23.000 bouten aan te schroeven. Omdat we niet meer met werfwagens het Expoterrein op mochten, moesten we die bouten en al ons materieel honderden meters te voet tot bij het Atomium brengen.’

* ‘Mensen vragen mij wel eens of het mij verbaast dat het Atomium er vandaag nog staat. Het was toch gebouwd om ‘maar zes maanden’ mee te gaan? Ja, dat is waar. Maar we hebben toen de allerbeste materialen gebruikt. We hebben hoge weerstandsbouten gebruikt – géén klinknagels! – en gelast met in ons hoofd: dit mag niet kapot. Ja, we hebben toen gebouwd alsof het ging om een constructie voor de eeuwigheid.’

* ‘Ik ben nog vaak teruggekeerd naar het Atomium, tijdens de Expo en ook daarna. Door het Atomium kreeg Jambes-Namur zoveel werk dat ze het bijna niet konden bijhouden. Ik heb nog veel werven gesuperviseerd, veel grotere werven. Die van het viaduct van Vilvoorde bijvoorbeeld. Maar ze waren nooit meer zo spectaculair als het Atomium.’

* ‘Nu is het Atomium vernieuwd. Vooral aan de binnenkant is het niet meer zoals vroeger. De sfeer is een beetje weg. Ik heb het Atomium gebouwd, maar als ik het vandaag wil bezoeken, moet ik … een ticketje kopen.’

‘Prolaakdal’ tegen aanleg leidingstraat in Laakdal

Leidingstraat heeft impact op 6 woningen in Laakdal

* De Vlaamse Regering (bestaande uit NV-A, CD&V en VLD) heeft de intentie om in 2023-’24 een nieuwe ondergrondse leidingstraat (150 km lang met een breedte van 45 m die plaats biedt aan 8 pijpleidingen) aan te leggen tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Hiervoor keurde zij op 18 december 2020 de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) in alle stilte goed.

* In haar toelichting stelde de Vlaamse Regering 3 verschillende tracés voor. Twee tracés doorkruisen Laakdal en ‘impacteren’ maar liefst 6 woningen, waarvan 1 in Eindhout (Tulpenstraat) en 5 in Klein-Vorst (Kleinstraat en Meerhoutstraat), uiteraard allemaal in een dichte perimeter op en rond de E313.

* Bovendien worden er een 200-tal percelen, zowel in woon-, natuur-, landbouw- en bosgebied, aangesneden.

* Het gevolg laat zich raden. Bewoners zijn ongerust en verhalen over onteigeningen steken de kop op!

Extra infosessies

* Op vraag van de Vlaamse Overheid, dienst Omgeving, heeft de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening alvast de gegevens van de eigenaars van de woningen aan de Vlaamse Regering bezorgd.

* Het getuigt niet van veel fair play en transparantie om in volle coronatijd een openbaar onderzoek te houden dat enkel via een virtuele of digitale modus kan doorgaan. Bewoners en eigenaars kunnen zich immers niet mobiliseren en de infosessies waren in een mum van tijd volzet. Er zijn daarom extra digitale sessies voorzien op  donderdag 8 april, dinsdag 13 april en donderdag 15 april 2021 telkens van 19 tot 21 uur.

** Lokale politieke beweging Prolaakdal vindt dit geen manier van werken en wil als beleidspartij haar inwoners op een correcte wijze informeren en faciliteren om een gefundeerd bezwaar in te dienen. Zij stelde dan ook voor in het schepencollege om :

  • al de betrokken perceeleigenaars aan te schrijven en te verwijzen naar de Vlaamse en gemeentelijke infosessies;
  • de eigenaars van de geïmpacteerde woningen in contact te brengen met de Vlaamse Regering en hen te faciliteren in hun bezwaar;
  • een gemeentelijke infosessie in aanwezigheid van de Vlaamse Regering te organiseren, weliswaar digitaal omwille van de coronabeperkingen;
  • een nieuwsbrief op te stellen met de noodzakelijke informatie voor gans Laakdal met opname van timing en procedure;
  • en met betrekking tot de gemeentelijke geïmpacteerde percelen een fundamenteel bezwaar op te stellen.

Aangezien de participatie loopt tot 30 april, dienen deze initiatieven voor deze datum uitgevoerd te worden.

** Zowel voor eigenaars van woningen, landbouwers, tuinbouwers, natuur- en bosgebieden is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden. In een zone van 45m waarin de leidingstraat loopt, mag er niet meer gebouwd worden en mogen geen bomen of diepwortelende struiken aangeplant worden.

** “Het hoeft geen betoog dat dit zal leiden tot economische en ecologische planschade”, aldus Ann Loos, voorzitster Prolaakdal. ”Bovendien snijdt de leidingstraat Laakdal in twee. In eerste instantie wil men een leiding leggen met als doel het transport van propaan. Maar wat als de volgende leiding voor een gevaarlijke chemisch product is?”

* Als Prolaakdal rekenen wij erop dat Kempense parlementairen, zoals Hannes Anaf (sp.a – Vooruit), de Vlaamse Regering interpelleert.

* Voor meer info Frank Sels  0495 58 63 69

FIETSPAD WORDT AANGEPAKT

*** Ik laat even weten dat de aannemer van de werken aan de Oude Geelsebaan heeft laten weten dat de werken uitgesteld zijn. In plaats van eind februari (zoals vermeld in de oorspronkelijke communicatie) zullen de werken van 1 tot 14 maart plaatsvinden. (Stein Voet)

  • Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren op de Oude Geelsebaan in #Veerle #Laakdal. 👉 Het (fiets)pad tussen Mispad en Pastorijstraat wordt aangepakt. 🚶🚴‍♂️Gedaan met gevaarlijke situaties bij het verlaten van de krantenwinkel. Check! ☑️  (Tine Gielis)
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail