Sigmund Freud

Op 23 september 1939 overleed de Oostenrijkse arts en grondlegger van de psychoanalyse Sigmund Freud in zijn woonplaats Londen. Vandaag de dag is er nog weinig over van de grote reputatie van de zenuwarts. Hedendaagse wetenschappers zetten Freud vaak weg als een soort illusionist of zelfs kwakzalver. En zijn psychoanalyse wordt tegenwoordig veelal beschouwd als pseudowetenschap. (Historiek)

KONINGIN LUCIENNE SLAAPT VANNACHT BIJ KEIZER CHRIS

Chris Mertens schoot zich in 2012 – 2015 en 2018 tot koning van de OLV-gilde Veerle. Voor de schieting van zondag 12.09 mocht hij zijn koninklijk gewaad afleggen, want het werd vervangen door een keizerlijk. Keizer Chris van de ‘Vejelse Gul’ die binnen 19 jaar 400 jaar oud wordt.

De nieuwe koning(-in) werd … zijn vrouw Lucienne. De enige die raak trof aan de paal. Vader Ivo kon zijn emoties nauwelijks bedwingen toe hij de twee ging feliciteren. Vannacht slapen keizer en koningin in hetzelfde bed. Ook een unicum, of niet?

(meer foto’s op Facebook-ludo vervloet)

‘de parel van de Kempen’

Westerlo is niet voor niks ‘de parel van de Kempen’. De familie de Merode is er alomtegenwoordig. De aanblik van het riante gemeentehuis steekt de ogen uit. Of zijn het eerder de drie zusjes onder de openbare douche ? Achter het gemeentehuis vind je … zie het lijstje op de laatste foto.

Handelsverbod

Tussen 1806 en 1814 verbood de Franse keizer Napoleon Bonaparte alle handel tussen het Europese continent en aartsvijand Groot-Brittannië. Het continentaal stelsel  werd een  feit.

* Met de instelling van het continentaal stelsel wilde Napoleon de economie van Groot-Brittannië ontwrichten. Hierdoor zou een groot deel van de handel in Europa voor Engeland wegvallen. Napoleon hoopte daarmee dat Engeland zijn leger niet langer zou kunnen financieren.

* Het continentaal stelsel bleek echter moeilijk te handhaven. De maatregel werd met grootschalige smokkel omzeild.

* Bovendien slaagde G-B erin om de verminderde export naar de Franse gebieden in Europa te compenseren met uitvoer naar landen die niet onder Franse controle stonden, ook buiten Europa.

* Ook houtleverancier Rusland had veel last van de blokkade. In 1810 dreigde tsaar Alexander het door de Vrede van Tilsit afgedwongen embargo op te heffen. Dit leidde tot de Veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812.

helpers in de tuin

In onze tuin probeert mijn vrouw de buxusbollen met handwerk te vrijwaren van de buxusmotten en hun larven. Vandaag kreeg ze onverwachte hulp van beestjes die de larven ook wel lusten. Kijk maar. O ja, de zwartrokken onderaan hadden het gemunt op de larven onder de grasmat die veel, veel later kevers worden. Foto’s lv binnen genomen, doorheen het raam.

WANDELCLUB PRINSKE

  De zomerwandeling van Prinske  -de wandelclub van Gezinssport Veerle–  werd opgenomen in het eerste nummer van Hup, het spiksplinternieuwe magazine van Gezinssport Vlaanderen dat een bereik heeft van 75.000 lezers over heel Vlaanderen.
Omdat niet iedereen Hup ontvangt en omdat we weten dat je erg sportief bent bezorgen wij je het artikel digitaal in bijlage. (drukken op rood)

Veel wandelplezier! Sportieve groet … Herman Vervloet

Zomerwandeling wandelclub Prinske Gezinssport Veerle

OPENDEURdagen in de kerk

In de O-L.V. in de Wijngaardkerk Veerle loopt nog tot 29 augustus de expo ‘Met Gouden Letteren’

* Op 8 maart 1910 vernielde een brand het overgrote deel van de kerk in Veerle. Elf jaar later, op 30 oktober 1921 verrees het gebouw uit zijn as en wijdde pastoor Jos Verhaegen de kerk weer in.

* Die heuglijke gebeurtenis wordt nu herdacht met de expo Met Gouden Letteren – 100 jaar kerk in Veerle.

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde (LWGH) werkte nauw samen met de kerkfabriek van Veerle en Stuifzand om de voorbije eeuw samen te vatten in woord en beeld.

*  “In maart 2020 lagen de plannen voor een tentoonstelling voor het eerst op tafel”, legt samensteller Glen Van Meeuwen (LWGH) uit. “Het heeft bloed, zweet en soms ook tranen gekost om de expo samen te stellen. Een beeld zegt veel meer dan woorden en daarom ben ik in de abdijen van Averbode en Tongerlo foto’s gaan inscannen.”

“De tentoonstelling is duidelijk opgedeeld in twee onderdelen. Aan de linkerkant schetsen de panelen de geschiedenis van de kerk en de verbondenheid met de Norbertijnen uit Averbode. Aan de rechterkant staat de geschiedenis van de hele katholieke gemeenschap van Veerle uitgelegd in tekst en beeld. Voor onze voorouders was de kerk heel belangrijk. Tal van generaties uit Veerle passeren de revue. In de expo besteden we namelijk ook aandacht aan processies, bijgeloof en volksverhalen.”

“Mensen uit Veerle of de wijde omgeving passeren hier vaak, maar velen hebben de kerk nog nooit aan de binnenkant gezien”, geeft Glen Van Meeuwen nog mee.

En tot besluit :”Deze tentoonstelling is een ideaal moment om te ontdekken wat voor mooie kerk dit wel is. In het portaal vertonen we ook een geschiedkundige film.”

*** De toegang is gratis en iedereen kan komen kijken van maandag tot zaterdag tussen 10 en 17u en op zondag tussen 11 en 17u.”

  • met dank aan Annelies Frederickx
1 2 3 4