VOOR DE SLAPELOZEN

Een coronareisje door de Alpen – met dank aan Boni – even drukken …

V 07 08 15 Op reis in de Alpen

What do you want to do ?

New mail

Ook vriend Louis deed een duit in ‘t bakje
zeer mooi en waar!  al zegt hij het zelf …
Tot besluit, dit nog …
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

verrassingen aan huis

CD&V Laakdal levert Laakdalse verrassingen aan huis

De voorbije periode heeft sporen nagelaten. We misten het sociale contact met nabije vrienden, verre vrienden, familieleden,… Noem maar op. Samen met vrienden een terrasje doen, zomaar aanbellen bij elkaar, met een bevriend koppel een etentje of een uitstap maken… Het werd ons allemaal afgepakt.

Op 14 februari heb je de kans om  duidelijk te maken hoe je iemand gemist hebt, hoe je uitkijkt naar iemand weer te zien in het postcoronatijdperk of kan je de persoon die steeds voor je klaarstaat bedanken met een Laakdalse attentie

Met een Laakdals boeketje, een Laakdalse bierenmand of een Laakdalse verrassingsbox met Laakdalse lekkernijen kan je iemand in de bloemetjes zetten. Dit alles aan huis geleverd mét een persoonlijke boodschap.

Je verrassing reserveren kan online via  www.laakdal.cdenv.be/kalender/verrassing.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

‘Drie Koningen’ in Keulen

De relikwieën van de Drie Koningen zijn de vermeende stoffelijke resten van de Wijzen uit het Oosten. Sinds 1164 bevinden deze relikwieën zich in een reliekschrijn in de Dom van Keulen. Hoe ze hier terecht kwamen leest u hieronder.

*  Het was Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn, die omstreeks 325 tijdens een reis door Palestina meende de overblijfselen van de Drie Koningen te hebben gevonden, in de vorm van bot- en kledingresten. Deze relikwieën werden volgens de overlevering door keizer Constans I in 344 aan de stad Milaan geschonken.

*  Pas in 1158 wordt opnieuw melding gemaakt van de relikwieën. De Franse abt Robert van de abdij van Mont Saint-Michel noteerde in dat jaar dat in een kerkje nabij Milaan de lichamen van de Drie Koningen terug waren gevonden. Omdat de stad in deze periode belegerd werd door de Duitse keizer Frederik Barbarossa, werden de relikwieën binnen de stadsmuren van Milaan gebracht en in de klokkentoren van de kerk van San Giorgio al Palazzo bewaard.

*  Na de overwinningen van Frederik Barbarossa in Lombardije, werden de resten van de Drie Koningen in 1164 door de Keulse aartsbisschop Reinald van Dassel naar Keulen overgebracht. De zeer belangrijk geachte relieken werden door de opvolger van Reinald van Dassel, aartsbisschop Filips I van Heinsberg in een zeer rijk bewerkt, verguld koperen reliekschrijn geplaatst, vervaardigd door de beroemdste edelsmid uit de middeleeuwen, Nicolaas van Verdun.

*  Om dit grootste reliekschrijn ter wereld een waardig huis te bieden wordt gestart met de bouw van een nieuwe Keulse Dom. Keulen beleefde in de eeuwen erna een grote bloeitijd als pelgrimsoord.

*  In de eeuwen die volgden werd van Milanese zijde herhaaldelijk verzocht om teruggave van de drie koningen, maar tevergeefs. In 1903/04 werden wel enkele botfragmenten aan het aartsbisdom Milaan geschonken, die thans in de Sant’Eustorgiobasiliek worden bewaard.

*  In de jaren 1980 werden de vermeende kledingresten van de Drie Koningen onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek. Volgens de uitkomsten van het onderzoek dateert het textiel van tussen de 2e en 3e eeuw na Christus.

*  Marco Polo vermeldde eind 13e eeuw dat hij de graven van de Drie Wijzen uit het Oosten in de Iraanse stad Saveh had gezien. (bron Wikipedia)

**  Druk op rood voor meer info

 

NOG MEER OVER DE DRIE KONINGEN …

.

What do you want to do ?

New mail

Enkel de evangelist Mattheus vertelt over magi uit het Oosten die het pasgeboren kind Jezus willen bezoeken. ‘Maar waar uit het Oosten kwamen de Wijzen precies vandaan’, vraagt Christof Bouweraerts zich in Kerk&Leven af.
.
‘Justinus de Martelaar verbindt hen met de koningin van Sheba’, zegt Verheyen van de K.U. Leuven. En nog: ‘Zo komt hij uit in Arabië, Ethiopië of Tweestromenland (Tigris en Eufraat). Clemens van Alexandrië (3de eeuw) zegt dat het Perzië moet zijn.
.
Nog iets : ‘Hoe kwamen ‘de Wijzen’ aan hun aantal van drie?’ In de derde eeuw pas schrijft Origines dat er geen 12 waren, zoals de Syrische Kerk beweert, maar drie. In de zesde eeuw pas duiken hun namen op : Caspar (jong zonder baard) , Melchior (de oudere) en de donkere, later gitzwarte Balthasar.
.
In 1164 laat keizer Barbarossa de relieken van de magi overbrengen van Milaan naar Keulen, waar ze het mysterie binnentraden…
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Janus, god van januari

De maand januari is vernoemd naar de Romeinse beschermgod Janus. Hij wordt afgebeeld met twee gezichten die ieder een andere kant opkijken, één naar de toekomst en één naar het verleden.

Munt met daarop de beeltenis van Janus – Foto: CCJanus was de beschermgod van de openbare doorgangen en poorten en werd ook gezien als de god van “alle begin en de overgang van oud naar nieuw”.

°  Bij de Romeinen was januari (Ianuarius) de elfde maand van het jaar. Dat deze maand toch vernoemd werd naar Janus, kwam waarschijnlijk doordat deze elfde maand voor de Romeinen symbool stond voor het begin van een nieuwe periode. Het was de eerste maand na de winterse zonnewende.

° Bij de overgang naar de gregoriaanse kalender (16de eeuw / onze huidige kalender) werd de eerste maand logischerwijs naar Janus genoemd: januari.

Forum Romanun

°  Hoewel Janus een belangrijke god was, is er niet erg veel over de verering van de godheid bekend. Het beroemdste heiligdom voor de god was een poortdoorgang op het Forum Romanun. I

°  In de eerste eeuw na Christus liet keizer Domitianus een heiligdom voor Janus bouwen op het Forum van Nerva. Bij offers en gebeden werd Janus door de Romeinen eigenlijk standaard aangeroepen, omdat zonder zijn tussenkomst de poorten van de hemel gesloten zouden blijven.

What do you want to do ?

New mail

LINKS RECHTS BOEKEMESTESSS

Mensen van omtrent mijn leeftijd kennen dit versje beslist nog uit hun kindertijd. Gewoon een verzinsel van op straat, maar het klonk goed bij de militairen in spe. De dienstplicht was immers nog lang niet afgeschaft. Links, rechts lag ook aan de basis van de huidige verkeersregels. Ooit reed de wereld links. Maar dat bleef niet zo. Aldus onze kalender met … inderdaad , een hoek af.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Mona Lisa teruggevonden (1913)

Op 12 december 1913 werd de Mona Lisa, het wereldberoemde schilderij teruggevonden in Florence, nadat het twee jaar eerder uit het Louvre in Parijs werd gestolen. De diefstal gebeurde in augustus 1911.

° De ontvoering van de Mona Lisa of La Gioconda , de derde echtgenote van Francesco del Giocondo die wellicht de opdracht gaf voor het schilderij , werd een dag later ontdekt door de schilder Louis Béroud. Toen die naar de Salon Carré liep waar het schilderij al vijf jaar te bewonderen was, vond hij een lege plek op de muur. De schilder alarmeerde meteen het museumpersoneel.

° Aanvankelijk dacht men dat het schilderij was weggehaald om het ergens te fotograferen, maar al snel bleek het kunstwerk van Leonardo da Vinci wel echt werd gestolen. De dief bleek Vincenzo Peruggia te zijn, een Italiaanse patriot en medewerker van het Louvre.

° De Italiaan had zich in augustus 1911 verstopt in een kast en was later met het schilderij onder zijn jas het Franse museum uit geslopen.

° Als fervente patriot vond Peruggia dat het werk van Da Vinci te zien moest zijn in een Italiaans museum. Andere lezingen meldden dat de Italiaan het doek simpelweg stal om er rijker van te worden.

° In 1913 liep de dief tegen de lamp omdat hij het beroemde kunstwerk probeerde te verkopen aan het Uffizi, het beroemde kunstmuseum in Florence.

° Leonardo Da Vinci (1452-1519) woonde enige tijd in Rome, net als andere beroemde schilders als Rafaël en Michelangelo. Naast de Mona Lisa is hij ook bekend vanwege zijn Laatste avondmaal.

° Slechts zeventien van zijn schilderijen zijn bewaard gebleven. Naast schilder was Da Vinci ook beeldhouwer, architect, uitvinder, filosoof en scheikundige.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

1 2