‘t Fortun straks OverKophuis ?

Tijdens de Laakdalse gemeenteraad van dinsdag 23 februari stelde Paul Mondelaers (Groen) voor om de oprichting van een OverKophuis te onderzoeken. Het is een nieuw concept van “jeugdhuis” met veel aandacht voor het welbevinden en de geestelijke gezondheid van jonge mensen. Als het ware een “warme plek voor jongeren” met de aanwezigheid van een professionele hulpverlener.

Paul Mondelaers: “In Vlaanderen zijn nu al 5 OverKophuizen actief.  De overheid heeft nog ruime financiële middelen voor 11 andere klaar.  Er is zelfs de mogelijkheid om antennepunten op te richten in de minder-stedelijke gebieden.  Een unieke kans om de droom van vele jonge Laakdallers waar te maken, een eigen soort van jeugdhuis.”

° Caroline Janssens (N-VA) viel het voorstel meteen bij.  Zij bracht onlangs een bezoek aan het OverKophuis in Genk. Daar zag ze veel jeugdig enthousiasme en een sterke organisatie.

Caroline Janssens: “Ik ben zeker gewonnen voor het idee en heb meteen al een goede plek in gedachte om zo’n OverKophuis in te richten. Gemeenschapscentrum ‘t Fortun in Groot-Vorst lijkt me een uiterst geschikte locatie.  Met de komst van de Wereldwinkel en het Mamadepot waait er al een frisse wind door de leegstaande gebouwen. Zo’n warme plek voor jongeren zou de kers op de taart zijn.”

° Het legendarische jeugdhuis “Den Auwel” in de voormalige Rijkswachtkazerne werd afgebroken bij de bouw van het nieuwe Laakdalse gemeentehuis. Op de Gemeenteraad toonde de meerderheid zich bereid om het idee te onderzoeken.

° Zowel Caroline als Paul wezen op de deadline om een dossier in te dienen. Tegen eind maart verwacht de Vlaamse overheid de aanvragen. 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Aanslag op Franklin Roosevelt

Op 15 februari 1933 wordt er een aanslag gepleegd op de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. De president ontsnapt ternauwernood. Kort daarvoor is Roosevelt gekozen tot president. Op het moment van de aanslag is hij echter nog niet beëdigd.

° Op 15 februari van 1933 geeft Roosevelt in Miami vanuit een open auto een toespraak. Ook de Italiaanse immigrant Giuseppe Zangara is van de partij. Maar … de man heeft een pistool bij zich en vuurt richting de president.

° De nieuwe president raakt niet gewond. Wel de burgemeester van Chicago, Anton Cermak, die zich vlakbij de president bevindt. Hij wordt dodelijk getroffen. Verschillende omstaanders raken gewond.

° Zangara (foto) wordt meteen opgepakt en bekent schuld. Zangara wordt veroordeeld tot de elektrische stoel. Op 20 maart 1933 wordt het vonnis voltrokken in Florida State Prison.

° Over het motief van de aanslagpleger bestaat onduidelijkheid. Volgens sommige berichten werd hij ingehuurd door de georganiseerde misdaad in Chicago. Maar dat werd nooit bevestigd.

***  foto hieronder Mount Rushmore National Memorial / South Dakota

de Amerikaanse presidenten vlnr Washington – Jefferson – Roosevelt – Lincoln

* Acht jaar later , op 6 januari 1941 hield Franklin Delano Roosevelt in het Amerikaanse Congres een beroemde State of the Union-speech, de Four Freedoms-speech. Hierin sprak hij de hoop uit op een toekomstige wereld die gebaseerd moest zijn op vier essentiële menselijke vrijheden. Ten eerste: freedom of speech and expression (vrijheid van meningsuiting en expressie). De tweede was freedom of worship (vrijheid van godsdienst), de derde freedom from want (vrijheid van tekorten) en de laatste freedom from fear (vrijheid van angst).

° Roosevelt vulde deze vrijheden in als het recht op vrijheid om te zeggen wat je wilt, vrijheid van religie, het recht op economische basislevensbehoeften die de gezondheid van het volk garandeerden en ten slotte het recht om onbedreigd en zonder angst voor oorlog, te kunnen leven. Dit laatste moest bereikt worden door wereldwijd het wapenarsenaal in te krimpen.

*** Lees zeker ook verder in “Historiek” : Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) – 32e president van de Verenigde Staten

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

groene zakken verdwijnen eerlang

“Het lijkt me nuttig om de burger te informeren over de nieuwe PMD-zak. Ook van toepassing voor de Laakdallenaar”, aldus Stein Voet van CD&V Laakdal.

* Op 1 maart start de nieuwe blauwe pmd-zak. Daarin mogen vanaf dan alle (huishoudelijke) plastic verpakkingen in plaats van enkel plastic flessen en flacons. Sorteren wordt eenvoudiger.

* Als gevolg hiervan stopt het systeem met de groene zakken voor restplastic. De groene zakken zijn vanaf 1 maart overbodig, want alle (huishoudelijke) plastic verpakkingen mogen dan in de blauwe PMD-zak.

* Er is nog wel een overgangsperiode van 4 maanden (van 1 maart tot uiterlijk 30 juni) voor het aanleveren van volle groene zakken op het recyclagepark.

* Beperk dus nu al de aankoop van je groene zakken. Koop niet meer groene zakken dan je er in februari nog nodig hebt.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

verrassingen aan huis

CD&V Laakdal levert Laakdalse verrassingen aan huis

De voorbije periode heeft sporen nagelaten. We misten het sociale contact met nabije vrienden, verre vrienden, familieleden,… Noem maar op. Samen met vrienden een terrasje doen, zomaar aanbellen bij elkaar, met een bevriend koppel een etentje of een uitstap maken… Het werd ons allemaal afgepakt.

Op 14 februari heb je de kans om  duidelijk te maken hoe je iemand gemist hebt, hoe je uitkijkt naar iemand weer te zien in het postcoronatijdperk of kan je de persoon die steeds voor je klaarstaat bedanken met een Laakdalse attentie

Met een Laakdals boeketje, een Laakdalse bierenmand of een Laakdalse verrassingsbox met Laakdalse lekkernijen kan je iemand in de bloemetjes zetten. Dit alles aan huis geleverd mét een persoonlijke boodschap.

Je verrassing reserveren kan online via  www.laakdal.cdenv.be/kalender/verrassing.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De val van Barcelona

Vandaag een lang epistel over … de Spaanse revolutie. Veel wist ik daar niet vanaf want op mijn (katholieke) school werd over dit delicate gebeuren in de wereldgeschiedenis wijselijk (?) gezwegen. Geen nood. Probeer even te volgen. Rood helpt u een stapje verder.

Spanish dictator Francisco Franco (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

* In 1931 maakte de Spaanse monarchie plaats voor de Tweede Spaanse Republiek. Toen de republikeinen in juni 1931 Franco’s Verenigde Militaire Academie in Zaragoza op slot deed, was het eerste conflict met de republiek een feit.

Franco hield zich echter nog gedeisd en veroordeelde in 1932 de mislukte staatsgreep van zijn collega-generaal José Sanjurjo (1872-1936), door hem een boze brief te sturen.

* Franco wist in de jaren 1930 verder carrière te maken. Na een commandopost in La Coruna kreeg hij ook het militaire opperbevel over de Balearen.

Een linkse revolutiepoging werd in oktober 1934 door Franco neergeslagen. Kort hierna kreeg die het bevel over het Spaanse Vreemdelingenlegioen in Afrika.

* In 1936 won het linkse Volksfront de Spaanse verkiezingen. Franco en andere rechtse kopstukken eisten hierop dat de overheid de ‘staat van beleg’ zou uitroepen.

Niet dus. Franco kreeg in 1936 wel een militaire post op de Canarische eilanden , wat hij ervoer als een veredelde ballingschap.

Begin Spaanse Burgeroorlog

* In de nacht van 17 op 18 juli 1936 begon de Spaanse Burgeroorlog. Generaals in heel het land namen op strategische punten de macht over .

Spanish civil war, soldiers from the International Brigade, (Republican).. (Photo by: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images)

° Monarchisten, conservatieve Spanjaarden, nationalisten en fascisten steunden de rechtse opstandelingen. Hun doel was voorkomen dat Spanje afgleed richting linkse anarchie, terwijl de aanleiding van de opstand een aantal links en rechts gepleegde moorden was.

* In Catalonië mislukte de opstand aanvankelijk, en gebieden als Baskenland, de stad Madrid en een groot deel van Zuid-Spanje bleven lang in republikeinse handen.

* In de chaos vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Hierbij hadden Catalanen het gemunt op geestelijken, op kerken en alles wat steun betuigde aan de nationalisten.

* In Madrid en andere steden vonden massa-executies plaats waarbij enkele duizenden burgers tegelijk geëxecuteerd en (soms nog levend) verbrand werden.

Steun van Mussolini, Hitler en Stalin

° Binnen een maand na het begin van de burgeroorlog kreeg Francisco Franco al volop steun van de dictators  Mussolini (Italië), Adolf Hitler (Duitsland) en Jozef Stalin (Sovjet-Unie)

° Die stuurden vooral bommenwerpers en vliegtuigen naar Spanje. Tussen juli en september 1936 dropte Hitler ook nog ruim 20.000 militairen in en rond Sevilla.

* Verder voerden Duitse en Italiaanse vliegtuigen diverse bombardementen uit, zoals op 26 april 1937 op Guernica in Baskenland.

° Aan de andere kant steunde de Sovjet-Unie de republikeinen in hun strijd tegen de rechts-nationalisten van Sanjurjo en Franco met wapenleveranties, militairen (via de zogenoemde Internationale Brigades) en medische hulp.

° De communisten onder de republikeinen maakten zich echter al snel impopulair bij de overige republikeinen, omdat ze met het Russische materiaal alleen andere communisten wilden helpen.

° In de laatste maanden van 1938 trok Stalin zijn Internationale Brigades terug en stopte hij met het steunen van de republikeinen.

Van burgeroorlog naar wereldoorlog

(Photo by Popperfoto via Getty Images/Getty Images)

*** Met de inname van Barcelona op 26 januari 1939 (vandaag exact 82 jaar geleden) en Madrid op 28 maart van dat jaar stortte de republikeinse weerstand in.

° De nationalisten executeerden in Barcelona in enkele dagen 10.000 mensen zonder proces. Na de inname vluchtten veel inwoners van de stad richting Pyreneeën.

The bodies of children killed when their school was bombed by rebel forces in the Spanish Civil War, are laid out in the cemetery ready for burial. | Location: Barcelona, Spain. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

* Op 27 februari 1939 erkenden Groot-Brittannië en Frankrijk de Franco-regering als de wettelijke overheid van Spanje.

* Op 1 april 1939 claimden de nationalisten de overwinning en kwam de burgeroorlog ten einde.

° In totaal vonden minstens 320.000 mensen de dood, los van de 114.000 republikeinen die als blijvend vermist genoteerd werden. Totaal vielen in de oorlog naar schatting 434.000 doden.

* Tijdens W.O. II bleef Spanje, hoewel fascistisch, neutraal.

° Hitler en Franco ontmoetten elkaar weer in oktober 1940, maar volgens bronnen had Hitler een enorme hekel aan Franco. Ongeveer 200.000 joden vonden in Spanje een toevluchtsoord.

Dictatuur

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde Franco stapsgewijs zijn dictatuur uit.

Spanish military dictator General Francisco Franco (1892 – 1975). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

° In 1947 herstelde hij de monarchie, althans op papier want de koning keerde aanvankelijk niet terug. Dat gebeurde pas in 1969, toen Juan Carlos I (1938) door Franco als een soort ‘invalvorst’ werd aangesteld.

° Tijdens de dictatuur van Franco in de jaren 1939-1975 verkeerde Spanje omwille van de gebrekkige ‘democratie’ in het land – de oppositie werd op allerlei manieren de kop ingedrukt – in een behoorlijk internationaal isolement.

° West-Europese landen hielden een Spaanse toetreding tot de NAVO af. Wel was de verhouding met het Vaticaan goed. Franco sloot in 1953 een concordaat met het Vaticaan. Ook onderhield Franco tot zijn dood goede banden met het Belgische vorstenhuis.

° Op 20 november 1975 stierf Francisco Franco op zijn 82ste. Na zijn dood werd Juan Carlos I twee dagen later (22 november 1975) officieel uitgeroepen tot koning van Spanje.

° Juan Carlos was een vertrouweling van Franco en was door hem aangewezen als opvolger. Daardoor sloeg hij in zijn regeringsperiode (tot 2014) een democratische koers in.

* In december 1978 nam Spanje een democratische grondwet aan en veranderde Spanje vrij snel en geweldloos in een democratisch land. In 1986 trad Spanje toe tot de Europese Gemeenschap, tegenwoordig de Europese Unie.       (met dank aan Historiek en de vrije foto’s van Getty Images)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De Volkenbond

De Volkenbond

Op 25 januari 1919 werd met veel enthousiasme de Volkenbond opgericht. De bond was een soort voorloper van de Verenigde Naties, de internationale organisatie die in 1945 ontstond.

(foto- Voormalig hoofdkwartier van de Volkenbond in Genève)

  • De eerste aanzet voor de Volkenbond werd tegen het eind van  WO I gegeven door de Amerikaans president Woodrow Wilson.

  •   Tijdens de vredesbesprekeningen van Versailles legde de president veertien punten op tafel.

° In één van die punten pleitte hij voor de oprichting van een bond die de politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid van de leden moest beschermen. Een Volkenbond, zeg maar.

  • Op 25 januari 1919 werd de Volkenbond uiteindelijk werkelijkheid. Twee weken eerder werd er al een eerste algemene vergadering gehouden.

° Amerika zelf trad niet tot de bond toe. Behalve de geallieerde overwinnaars komen nog  dertien neutrale staten de prille Volkenbond versterken. Later sluiten ook Duitsland (1926) en de Sovjet-Unie (1934) aan bij de Volkenbond..

°°° De Volkenbond moest een nieuwe internationale rechtsorde creëren om een nieuwe (wereld)oorlog af te wenden. De bond pleitte voor ontwapening en internationale samenwerking.

° De bond boekte aanvankelijk wel enige successen. In 1920 wist hij bijvoorbeeld te voorkomen dat een Zweeds-Fins geschil uitmondde in een oorlog.  Een jaar later werd dat tijdens een Duits-Pools- conflict herhaald.

* Achteraf bekeken was de Volkenbond echter geen erg groot succes.

° De organisatie kon de agressie van Japan tegen Mantsjoerije in 1931 niet voorkomen en in 1939 werd de Sovjet-Unie uit de bond gestoten nadat het buurland Finland was binnengevallen.

° Tijdens WO II bestond de bond nog wel, maar van enige invloed was inmiddels al geen sprake meer. De Volkenbond werd uiteindelijk op 20 april 1946 officieel opgeheven. Het wachten was op een stabielere Verenigde Naties. Later meer daarover. (spotprent …Tussen enerzijds de Belgisch-Franse coalitie en anderzijds de Brits-Italiaanse ontbreekt nog … iets om de zaak erg solide te maken.)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

premier Lumumba vermoord

  • aanvullend artikel op dat van vanmorgen

Toen begin 1961 bekend raakte dat Patrice ­Lumumba, de eerste premier van het pas onafhankelijke Congo, was vermoord, lokte dat meteen een breed internationaal protest uit. Loemoemba werd meteen een heilige of een profeet voor velen.

° Precies het omgekeerde was het geval bij zijn politieke tegenstanders. Als évolué, als een brave imitatie-Belg (foto L) had hij het Belgische paternalistische kolonialisme danig ­teleurgesteld.

° Internationale bekendheid kreeg Loemoemba pas toen hij midden 1960 premier van Congo werd en bij de onafhankelijkheid koning Boudewijn trakteerde op een striemende anti-kolonialistische toespraak.

° In de psychose van de Koude Oorlog werd hij afgezet en op 17 januari 1961, vandaag 59 jaar geleden, op aansporing van onder meer Belgische en Amerikaanse belangen, vermoord in gruwelijke omstandigheden.

° Lumumba kreeg nooit een graf, er bleven zelfs geen stoffelijke resten van hem over (zo wilden het ook zijn moordenaars), op twee tanden in een Belgisch juridisch dossier na.

° Een wat macaber voordeel van Lumumba’s vroege dood is dat de herinnering aan hem bevroor in een tijd waarin hij slechts een ­belofte was. Een politiek palmares had hij nog niet kunnen opbouwen, op die speech in 1960 na.  Maar dat kon de manipulatie van de herinnering aan hem nooit in de weg staan.

foto: President Mobutu eert Lumumba op een bankbiljet (1967): cynisch opportunisme. rr

° Bij zijn dood maakte de Sovjet-Unie van hem al meteen een anti-imperialistisch symbool. Nog cynischer ging de Congolese machthebber Mobutu met hem om. Mobutu was actief betrokken bij de moord op ­Lumumba, maar maakte van hem al in 1966 een ‘nationale held’: dat kon hem internationaal dienen als ­referentie en wettelijke regelgeving (met dank aan Marc Reynebeau in dS 2020)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

DE VREDE VAN GENT

De vrede van Gent. Al ooit van gehoord? Neen? Wel, ik ook niet. Op zoek naar historische nieuwtjes kwam ik er toevallig bij uit. Alleszins een verhaal dat wij onze talrijke lezers op kerstavond niet willen onthouden.

De Vrede van Gent maakte een einde aan de vijandelijkheden tussen … Britten en Amerikanen. Vooral een schermutselingenoorlog die tussen 1812 en 1814 in de Verenigde Staten en Canada werd uitgevochten. Met het platbranden van het Witte Huis en het Capitool in Washington en een slag in de moerassen van New Orleans als bekendste wapenfeiten.

De oorlog was begonnen als een rechtenschending van havenexploitaties (door de Engelsen) en een kolonisatie van Canada (door de Amerikanen).

In 1814 werd naar een oplossing gezocht op neutraal terrein. Dat waren de Zuidelijke Nederlanden.

De Amerikaanse delegatie werd in Gent ondergebracht in Hof van Lovendeghem, in het Kartuizerklooster op de hoek van de Veldstraat met de Volderstraat, de Britse in het deel dat door de toenmalige textielfabrikant Lieven Bauwens was verbouwd.

Na een half jaar onderhandelen werd de Vrede van Gent met Kerstmis getekend. In de Sint-Baafskathedraal werd een dankmis opgedragen en werden beide delegaties op een feestelijk nieuwjaarsbanket getrakteerd op het stadhuis.

De ratificatie van het verdrag gebeurde pas op 17 februari (hoi Elly) 1815, kort nadat het nieuws de V.S. eindelijk had bereikt!

In 1964 werden op de gevels van beide logementen herdenkingsplaten aangebracht.

De latere Amerikaanse president John Quincy Adams die de delegatie in Gent aanvoerde, rapporteerde uitgebreid over de onderhandelingen in 1814 in zijn dagboek. Ook de jonge James Gallatin, secretaris van zijn vader Albert Gallatin, tekende zijn indrukken op.

De Amerikaanse afgevaardigden stonden namelijk op erg goede voet met de Gentenaars, werden her en der uitgenodigd en beleefden memorabele dagen in Gent, terwijl de Engelsen nogal haatdragend waren.

De latere V.S.-president John-Quincy Adams vond die periode dan ook ‘de mooiste uit zijn leven’. Anderzijds vond hij het theater in Gent wel beneden alle peil en de vrouwen lelijk, hoewel de nachtelijke uitstapjes van zijn collega’s met plaatselijke schonen een andere klok lieten horen.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

nood aan extra bankautomaten

Sinds de eerste lockdown legt CD&V Laakdal maandelijks een burgeroverleg in. Burgers kunnen pijnpunten opgeven die met de mandatarissen en geïnteresseerde burgers worden besproken. Op het jongste overleg werd de nood aan extra bankautomaten in onze gemeente besproken. Bankautomaten aanleggen behoort niet tot het takenpakket van een gemeentebestuur, maar we kunnen wel de noodzaak bekendmaken.

Op onderzoek

CD&V Laakdal voegde de daad bij het woord en contacteerde de verschillende financiële instellingen. Het merendeel maakte meteen duidelijk dat zij momenteel geen extra bankautomaten zullen plaatsen.  Buiten de bestaande kantoren wensen verschillende instellingen geen extra investeringen te doen in de vorm van een bankautomaat. Aangezien heel wat bankkantoren verdwijnen, betekent dit dat deze bankinstellingen geen oplossingen bieden aan o.a. de inwoners in Klein-Vorst die in eigen dorp geen cash geld kunnen afhalen. Veerle en Groot-Vorst hebben nog twee ruimtes om cash geld af te halen. In Eindhout stelt met het momenteel met 1 bankautomaat”, weet CD&V-voorzitter Stein Voet.

Het meest hoopvolle antwoord kwam er van Batopin, het nieuwe netwerk van bankneutrale geldautomaten. Batopin onderschrijft de behoefte aan cash geld in onze samenleving, hoewel het belang afneemt. Batopin wil een bijdrage leveren aan de behoefte naar bankautomaten door het netwerk aan automaten te optimaliseren. Batopin heeft de ambitie om 95% van de Belgische bevolking in een straal van 5 km toegang te bieden voor geldafname.

Cash geld storten

Op het burgeroverleg werd ook duidelijk dat burgers met moeite cash geld kunnen storten in onze gemeente. Ook deze vraag werd gesteld en beantwoord. Batopin heeft evenzeer de ambitie om aan deze vraag tegemoet te komen met de nabijheid van een automaat om cashgeld te storten binnen een straal van 5 km.

En nu….

In het voorjaar van 2021 komt Batopin met een lokaliseringsplan. Batopin heeft beloofd om voor Laakdal in het bijzonder zo snel mogelijk toelichting te geven over wat dit betekent voor Laakdal. Het eerste Batopin CASH-punt zal tegen midden 2021 beschikbaar zijn. De volledige uitrol is gepland voor 2025. Hopelijk ook een oplossing voor Laakdal.

Jofico

Batopin is een vennootschap die opgericht werd door de vier grootbanken: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. De kleinere banken werken onder het netwerk Jofico. Zij bieden geldautomaten aan van Argenta, Bpost, Crelan en VDK-bank. Ook hier leggen we ons oor te luister, maar nog zonder succes.

Burgeroverleg in 2021

“Er werden heel wat boeiende thema’s aangehaald. Mede door het burgeroverleg kwam de nood aan een Laakdals skatepark ter sprake, werden enkele mankementen langs trage wegen aangepakt en reikten Laakdallers oplossingen aan rond de problematiek rond hondenpoep en zwerfvuil.

Zo lang er thema’s worden aangereikt vanuit de Laakdalse bevolking zal dit burgeroverleg maandelijks worden verdergezet in 2021. Ik nodig alvast alle Laakdallers uit om thema’s en pijnpunten ter bespreking door te sturen naar info@laakdal.cdenv.be”, aldus afdelingsvoorzitter Stein Voet. Via het burgeroverleg houden we de Laakdallers alvast op de hoogte omtrent het dossier van de bankautomaten.

Stein Voet – CD&V Laakdal 0494/88.5

 

What do you want to do ?

New mail

Meer inspraak …

Meer inspraak voor Laakdalse inwoners

Op de Laakdalse gemeenteraad van 15 december werd het nieuwe participatiereglement goedgekeurd. Het reglement bundelt de verschillende vormen van dialoog waar het lokaal bestuur wil op inzetten om samen te werken aan een nog betere gemeente. 

Jurgen Mensch (schepen van communicatie): “Via het participatiereglement krijgen inwoners van Laakdal dus de mogelijkheid om actief te participeren aan het beleid. Zo kunnen ze inspraak uitoefenen via verzoekschriften, meldingen en spreekmomenten. Burgers kunnen tevens verzoeken om een voorstel of vraag op de gemeenteraad te agenderen.”

Een belangrijk luik is voorzien voor de regeling van de adviesraden en fora. De huidige werking werd grondig geëvalueerd en bijgestuurd.

De Jeugdraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang en GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) zijn wettelijk verplicht en blijven behouden.

Daarnaast richt het gemeentebestuur verschillende fora op zoals het Forum Cultuur, Internationale Samenwerking, Klimaat, Landbouw, Ondernemen, Seniorenwelzijn, Sport en On!beperkt.

Zij gaan in overleg met het bestuur, verlenen advies en vormen dus het middenveld tussen de Laakdalse gemeenschap en het lokaal bestuur.

De fora worden steeds samengesteld voor een periode van maximum zes jaar. Bij de start van de nieuwe legislatuur wordt er een open oproep georganiseerd, waarbij geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om hun kandidatuur in te dienen.

De fora en adviesraden hebben recht op een jaarlijkse werkingstoelage van 3000 euro. Ze kunnen tevens een activiteitentoelage aanvragen voor het organiseren van activiteiten of evenementen. Deze toelage wordt uitgekeerd in het jaar van gebruik. Daarnaast ondersteunt het gemeentebestuur de fora en adviesraden inhoudelijk, administratief en logistiek.

Burgemeester Tine Gielis: “Als lokaal bestuur streven wij naar een optimale samenwerking tussen overheid en gemeenschap. We zijn er namelijk van overtuigd dat het uitwisselen van ideeën vernieuwende en in veel gevallen betere inzichten oplevert. Aan het einde van de rit is er meer gedragenheid waardoor burgers meer tevreden zijn over het beleid.” 

What do you want to do ?

New mail

1 2 3 5