Vuren Leest verder 216

J.L. MACHIELSEN bevestigt 1323!!!

Onderpastoor Machielsen heeft heel wat tijd besteed aan opzoekingen in de abdij van Averbode over het zogenaamde patronaatsrecht over de kerk van Veerle .

foto – Onderpastoor Machielsen tussen de mijnwerkers van Veerle

Aan de ene kant zouden er goederen moeten verworven worden om een inkomen voor de pastoor te garanderen , maar vooral zou de abdij dat patronaatsrecht moeten verkrijgen . Dan kan zij ook de pastoors aanstellen

Aan dat thema heeft hij heel wat tijd besteed en hij schrijft er eerder uitvoerig over in zijn “Proeve van geschiedkundig overzicht der gemeente en parochie die VEERLE wordt genoemd.”

Bij de datum 1316 vernemen wij dat dat recht in de handen is van Henricus van Turnhout , kanunnik van Sint-Pieters in Leuven. Deze persoon is ook gekend onder de naam Henricus Pylyser.

Wij gaan hier niet in op de goederen en middelen die in die tijd inderdaad werden verworven . Machielsen somt er een aantal op …

Wel is er ook een vermelding dat in 1316 het patronaatsrecht van Oostmalle en Veerle aan Averbode zou afgestaan zijn door Guido , bisschop van Kamerijk.

Die vermelding wordt echter , ook volgens Machielsen, niet gestaafd met belangrijke documenten , wat met de afstand van 1323 wel het geval is.

Bij het jaartal 1323 noteert hij inderdaad dat het patronaatsrecht van de kerk van Veerle wordt overgedragen door Hendrik van Turnhout aan abt Jan Beckers, ook Pistoris genoemd .

Dat gebeurt op Sint-Michielsdag en in handen van de bisschop van Kamerijk Petrus de Lerico de Mirepeix.

Kort daarop wordt de bisschop verplaatst naar Bayeux zodat de zaak wordt uitgesteld tot 1329!

En inderdaad … in 1329 wordt het patronaatsrecht en de kerk van Veerle overgedragen aan de abdij van Averbode met het recht in de toekomst bediend te worden door kloosterlingen van de abdij van Averbode .

Dat het zo lang geduurd heeft vooraleer die overdracht van 1323 echt werd doorgevoerd ligt enerzijds aan het feit dat de kerkelijke overheid er toch zeker van wou zijn dat er genoeg goederen waren verworven om een pastoor te kunnen onderhouden , maar anderzijds ook aan de poging van een andere abdij uit de buurt , die van Tongerlo, om die zelf ook dat patronaatsrecht in handen te krijgen.

Maar schenker Henricus was er gerust in…toen hij in 1323 met gerust gemoed een procurator aanstelde om die overdracht tot een goed einde te brengen .Wat die uiteindelijk ook gedaan heeft.

En professor Van der Hagen beschouwde die datum als datum van de overdracht … 29 september 1323

Louis Vuren