van Filips tot Karel

1477 is een belangrijke jaartal in onze geschiedenis, want ‘het begin van het einde’ van de Bourgondiërs in onze gewesten.

* Het begon met Filips de Stoute (zoon van de Franse koning Jan de Goede (hertog van Bourgondië) en Margaretha van Male, gravin van Vlaanderen. Zij trouwden op 19 juni 1369, startdatum van “de Bourgondiërs in onze gewesten”

* In volgorde werden Jan zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute de mannelijke opvolgers. Dan nemen de regent en de landvoogdessen het over.

* Als keizer Karel in 1558 overlijdt in Spanje worden de Spanjaarden hier de baas. Met alle narigheden vandien. 

.

HET BEGIN VAN EN HET ABSOLUTE EINDE

.

 • 1477 – In de ‘Slag bij Nancy’ tussen de Bourgondiërs en troepen uit Zwitserland en Lotharingen komt de leider van de Bourgondiërs, Karel de Stoute, om het leven. Het begin van het einde …
 •  De feiten … In 1 477 vond in Nancy DE fatale veldslag plaats tussen troepen van de Franse koning en die van Karel de Stoute, de hertog van Bourgondië en heerser over het grootste stuk van de Nederlanden.
 • Vechtersbaasje Karel, die maar niet genoeg krijgt van de slag(-ters)velden , liet het leven bij die fatale confrontatie .
 • Daarmee was ook de kans verkeken om het hertogdom Bourgondië ook territoriaal met de Nederlanden te verbinden. Karel wou dat verwezenlijken om het werk van zijn vader af te maken.
 • Filips de Goede had zijn grondgebied uitgebreid door onder meer de noordelijke gewesten Vlaanderen en Brabant met het zuidelijker gelegen hertogdom Bourgondië te verenigen.
 • Zijn oorlogszuchtige zoon wou daar een gebied aan toevoegen: het tussenliggende Lotharingen.
 • Maar … in 1 477 won de Franse koning Lodewijk XI het pleit met zijn huurlingenleger. Lodewijk voegde meteen Bourgondië (voorgoed) toe aan het kroondomein en deed Karels droom van een ‘verenigd’ koninkrijk bloedig uiteenspatten.
 • Karel werd in 1 433 geboren als zoon van Filips de Goede. Karel was een woelwater en een vechtersbaas. Overmoed werd zijn dood in 1 477.
 • Zijn 20-jarige dochter Maria (van Bourgondië) werd zijn opvolger. Zij trouwde in datzelfde jaar nog met Maximiliaan van Oostenrijk – ook wel bekend als Maximiliaan van Habsburg –
 • In 1 482 overleed Maria aan de gevolgen van een jachtongeval. Maximiliaan werd voogd en regent tot 1 493.
 • Als hij later ook Keizer van het Roomse rijk wordt, wordt zijn zoon Filips(de Schone) vorst van de Nederlanden en door zijn huwelijk met Johanna van Castilië (de waanzinnige) … ook koning van Castilië – Spanje.
 • Uit hun huwelijk wordt in 1 500 de latere Keizer Karel V geboren. Door het vroege overlijden van zijn vader en de waanzinnigheid van zijn moeder Johanna wordt Margaretha (zus van keizer Maximiliaan) – de landvoogdes van de Nederlanden met Mechelen als hoofdstad. De Habsburgers namen het hier eerder al over van de Bourgondiërs.
 • Margaretha overleed in 1 530. Maria van Hongarije (zus van keizer Karel V) werd de nieuwe landvoogdes van de Nederlanden. Haar standbeeld staat op de Mechelse Grote Markt…. Enzovoort, enzoverder…
 • Meer weten?  Historiek  raadplegen ! Ook  “De Bourgondiërs” van meester-verteller Bart Van Loo lezen kan geen kwaad.

 

ANDERE WETENSWAARDIGHEDEN OP 4 JANUARI …