“DE BOURGONDIERS” een historische strijd?

Voor twee jaar bracht oud-Herentalsenaar Bart Van Loo, schrijver (en conferencier), het boek “De Bourgondiërs: aartsvaders van de Lage landen” uit. Een turf van 607 pagina’s. Vier jaar eerder scoorde Bart met een uitgebreide biografie van Napoleon.

Toeval of niet, maar bij alle Europese revoluties stonden ze op de eerste rij. Maar wie zijn die Bourgondiërs eigenlijk?

° De oorspronkelijke Bourgondiërs kwamen van het eiland Bornholm in de Oostzee, tussen Denemarken en Polen. Voor onze jaartelling heette dat Burgundarholm. Die naam smokkelden ze via vele haltes aan vele rivieren in Oost-Europa mee naar de plek waar ze uiteindelijk goed terecht kwamen.

° In december 406 vroor de Rijn in de buurt  van Mainz helemaal dicht. De rivier veranderde in een brug naar Gallië, het latere Frankrijk aan de overkant. Daar waren de Romeinen niet lang meer de baas. Met barbaren uit Germanië, Alanen en Sueben staken ook Bourgondiërs mee de Rijn over. En vestigden ze zich in wat later Bourgondië zou heten.

° Clovis, de eerste koning der Franken, bekeerde zich tot het christendom door toedoen van zijn vrouw Clothilde, een Bourgondische (katholieke) prinses. In  911 werden de Noormannen bij Chartres tegengehouden door Richard de Rechtsbrenger, de eerste hertog van Bourgondië.

Pas dan start het boek van Bart Van Loo echt. De Bourgondiërs, met Filips de Goede als aartsvader, stonden telkens op de eerste rij bij alle belangrijke Europese revoluties.

EEN HISTORISCHE STRIJD

Academici en auteurs clashen over hoe het verleden neergeschreven moet worden . Het haalde eind januari de grote media na het verschijnen van Bart Van Loo in de Afspraak van Bart Schols. De geschreven media pikten er graag op in.

Aan de ene kant zijn er de academici die met ernst en toewijding analyseren wat er vroeger gebeurd is. Aan de andere kant de auteurs die stapels boeken verkopen met meeslepende verhalen.

* De inzet ? Koen Baumers wijdde er een stuk aan in HN van 27.01.21. Een paar uittreksels.

° De academici bij monde van Lisa Demets en Jelle Haemers vonden het volgende :”Van Loo neemt in zijn boek de retoriek van middeleeuwse geschiedenis klakkeloos over”.

° Johan Op de Beeck riposteerde met . “Geschiedenis is te belangrijk om alleen aan academici over te laten.”

° Bart Van Loo vond ook dat sommige vorsers er van dromen ook een groot publiek te bereiken. Ze zijn wellicht jaloers.

° Koen Aerts, als gewone scheidsrechter vindt dat het financieringsmodel o.m. gebaseerd is op gespecialiseerde tijdschriften die alleen door de niche van het vakgebied wordt gelezen. Origineel onderzoek is onontbeerlijk maar we kunnen alleen maar blij zijn dat mensen als Van Loo erin slagen om de geschiedenis breed aan de man te brengen.

What do you want to do ?

New mail