“J L Machielsenkring “

Het was eveneens op de vooravond van Allerheiligen , maar die van 1973 , dat wij in de gemeentelijke jongensschool in Veerle een heruitgave mochten voorstellen van het buitengewoon interessante boek over de Veerlese geschiedenis van de hand van onze oud- onderpastoor J. Machielsen .
.
De prelaat van Averbode , Koenraad Stappers , was naar Veerle gekomen om de heruitgave in te leiden. De plechtigheid vond plaats in de klas van het toenmalige tweede studiejaar en was goed gevuld met Veerlenaren die er belang in stelden en die allen Machielsen zeer goed gekend hadden.
.
Het boek was een facsimileboek , een identiek dezelfde uitgave als het boek van de onderpastoor , en ik denk dat er tweehonderd exemplaren van gemaakt zijn.
.
Dat oorspronkelijke boek was van 1967 , nu 55 jaar oud , en de initiatiefnemers wilden er voor zorgen dat dit levenswerk niet verloren zou gaan.
.
Die initiatiefnemers toen waren een zestal jonge mensen die sinds begin 1972 regelmatig samenkwamen op de zolder van het nieuwe gemeentehuis van Varendonk en die na het overlijden van de auteur , op dat moment pastoor van Eindhout , hun kring uit piëteit met de overledene en uit dankbaarheid “J L Machielsenkring “ zijn gaan noemen . Die naam bleef bestaan tot de Laakdalse fusie een andere naam noodzakelijk maakte.
Ludo Helsen