Gwending … weer een nieuw Nederlands woord!

°°° De plotse uitstap uit de politiek van drie bekende politici binnen de week , ging bij de pers niet ongemerkt voorbij . Minister Van Quickenborne gaf zijn ontslag , Vlaams minister Somers trapte het af en parlementslid Rutten ging het aftrappen….

* In de volksmond werden zij alle drie over dezelfde kam geschoren …. Want ze gingen niet gewoon weg waar ze waren ….ze gingen alle drie iets anders doen , maar wel in de politiek …ik herhaal de woorden niet die daarover gezegd en geschreven werden …..

* En toch was wat zij deden zo verschillend…Bij mevr Rutten precies het tegenovergestelde van wat ze in het begin gezegd had. Daarom maakt een bekend weekblad er een nieuw woord voor . Lees de illustratie hierbij : een GWENDING : met een Veerles woord “ BOENK het tegenovergestelde doen van wat je gezegd hebt

* In de politiek komt dat nog voor en een voorbeeld van communicatie is het niet , maar in de politiek erg boos worden en dreigen , maar wanneer alles dan toch meevalt dan weer in het gelid lopen……het getuigt niet van politieke volwassenheid , maar het is menselijk .
Gwendolyne krijgt van ons de absolutie …

* Bij Van Quickenborne lag het anders …..die man neemt ontslag omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor iets waaraan hij geen schuld heeftvoor iets waar een van zijn ambtenaren in gebreke is gebleven . In de grote politiek hoort dat zo , maar het is Nobel ! En dat hij nu verder zijn burgemeestersambt opneemt is normaal .

* Anders ligt het bij Somers …. Die zet heel de Vlaamse wetgeving voor de aanduiding van de toekomstige burgemeesters op zijn kop …en wanneer dat in orde is …..trapt hij het af in de job waarvoor hij nog een jaar verkozen was , en wordt weer burgemeester ….

* En nu zien wij eigenlijk duidelijk waarom hij de hele burgemeestersaanduiding heeft veranderd : om zelf zekerder te zijn van zijn verkiezing eind volgend jaar. Daar is niets onwettigs aan , maar een beetje opportunisme is het volgens mij wel ….

* Misschien was hij beter in de Vlaamse regering gebleven , maar dan zou er nooit zo een mooi woord zijn uitgevonden als een gwending… want , dat is toch zo.

– Louis Vuren –